jueves, 21 de septiembre de 2017

I ara què?I ara què?, doncs ara... Maaaambo!!!

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Llavors hauràs guanyat.

Informe de la policia de Montgomery (Alabama) de l'1 de desembre de 1955 sobre Rosa Parks


Primer t'ignoraran. Després es riuran de tu. Finalment t'atacaran. Llavors hauràs guanyat. (Gandhi)

-----------

Primero te ignorarán. Después se reirán de ti. Por último te atacarán. Entonces habrás ganado. (Gandhi)

lunes, 18 de septiembre de 2017

Què volen aquesta gent?
Diari d’estiu (18)

Què volen aquesta gent?

Aquestes dies corre per la web una frase de Eduardo Galeano que s’està mostrant certa i oportuna:  "Si votar servís per canviar alguna cosa, ja estaria prohibit."

Ahir vaig llegir al National Cat el següent:

Quan ens anàvem a acomiadar, enmig del carrer, la meva amiga ha mirat discretament al voltant que ningú ens escoltés i m’ha dit, en veu baixa, “aquesta nit la gent penjarà cartells”. En veu baixa. I se m’ha fet inevitable pensar que hem tornat 40 anys enrere; se m’ha fet inevitable reviure els fantasmes dels temps dels meus pares i els meus avis; d’aquella Espanya que sempre expulsa lluny la meitat d’ella mateixa. Aquella Espanya sinistra com el míting amb què Rajoy ha començat la campanya del no aquest divendres a Barcelona. Com va dir Sartre, estem condemnats a ser lliures. Per això sempre n'hi haurà que s’estimaran més continuar sent esclaus.

En veu baixa, David González

----------------------------------

Diario de verano (18)

Qué quiere esta gente?

Estas días corre por la web una frase de Eduardo Galeano que se está mostrando cierta y oportuna: "Si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido."

Ayer leí en el National Cat lo siguiente:

Cuando nos íbamos a despedir, en medio de la calle, mi amiga ha mirado discretamente alrededor que nadie nos escuchara y me ha dicho, en voz baja, "esta noche la gente colgará carteles". En voz baja. Y se me ha hecho inevitable pensar que hemos vuelto 40 años atrás; se me ha hecho inevitable revivir los fantasmas de los tiempos de mis padres y mis abuelos; de aquella España que siempre expulsa lejos a la mitad de ella misma. Aquella España siniestra como el mitin con que Rajoy ha empezado la campaña del no este viernes en Barcelona. Como dijo Sartre, estamos condenados a ser libres. Por eso siempre los habrá que preferirán seguir siendo esclavos.

En veu baixa, David González

miércoles, 13 de septiembre de 2017

La xarxaDiari d’estiu (17)

La xarxa.

Fa uns dies parlava amb una amiga dels nens adoptats, nens que acostumen a mostrar el característic comportament de manca d’adaptació i un rebuig manifest pel que els envolta, bàsicament per la família que, amb tot el seu esforç, intenta convertir-los en un membre més de la comunitat. La majoria de persones, però, amb sentiments difusos de pèrdua i d’abandonament mostren també aquests trets, una síndrome similar a la del mestís que es creu rebutjat per tothom. Però aquest no és pas el cas.

Molts d’aquests nois i noies adoptats són persones que se senten profundament ferides i que acostumen a desenvolupar sovint una hostilitat manifesta amb el seu entorn i una  visió del món que no va més enllà d'aquelles quatre parets de l’hospici on van viure els primer anys de vida, en el sentit espaial del terme, i també en el temporal, no veuen més enllà, no poden. La lògica de les seves relacions humanes és la del supervivent, la que s'estableix a l'exèrcit o a els internats on el poder es mostra nu de simbolisme, no pas en les famílies amb els habituals llaços i xarxes simbòliques de protecció que conformen la identitat individual i col·lectiva de les persones. Com una xarxa musical que no sabem ni a on comença ni a on acaba.

Per això he volgut recordar a la Dharma en aquesta memorable peça de comiat. Ells, juntament amb molts d’altres, van ajudar a construir aquesta xarxa simbòlica que avui dia és la meva identitat, la individual i la col·lectiva, una xarxa simbòlica de protecció i de pertinença al món, una mena d’universalisme real, no ideològic, amb arrels profundes i que em permet dir amb orgull i agraïment que no he estat un nen adoptat, que a mi ningú em va abandonar.   

-----------------------

Diario de verano (17)

La red.

Hace unos días hablaba con una amiga de los niños adoptados, niños que suelen mostrar el característico comportamiento de falta de adaptación y un rechazo manifiesto hacia lo que les rodea, básicamente la familia que, con todo su esfuerzo, intenta convertirlos en un miembro más de la comunidad. La mayoría de personas, sin embargo, con sentimientos difusos de pérdida y de abandono muestran también estos rasgos, un síndrome similar a la del mestizo que se cree rechazado por todos. Pero este no es el caso.

Muchos de estos chicos y chicas adoptados son personas que se sienten profundamente heridas y que suelen desarrollar a menudo una hostilidad manifiesta con su entorno y una visión del mundo que no va más allá de aquellas cuatro paredes del hospicio donde vivieron los primero años de vida, en el sentido espacial del término, y también en el temporal, no ven más allá, no pueden. La lógica de sus relaciones humanas es la del superviviente, la que se establece en el ejército o en los internados donde el poder se muestra desnudo de simbolismo, no en las familias con los habituales lazos y redes simbólicas de protección que conforman la identidad individual y colectiva de las personas. Como una red musical que no sabemos ni donde comienza ni donde acaba.

Por eso he querido recordar a la Dharma en esta memorable pieza de despedida. Ellos, junto con muchos otros, ayudaron a construir esta red simbólica que hoy en día es mi identidad, la individual y la colectiva, una red simbólica de protección y de pertenencia al mundo, una especie de universalismo real, no ideológico, con raíces profundas y que me permite decir con orgullo y agradecimiento que no he sido un niño adoptado, que a mí nadie me abandonó.

jueves, 7 de septiembre de 2017

El rei de França, els taurons i la sang.Diari d’estiu (16)

El rei de França, els taurons i la sang.    

S’acosta la tardor i al rei de França ja li han tallat el coll. S’acaba l’estiu i les presons encara són plenes, i més plenes que ho seran d’aquí a l’hivern. Quan arribi la primavera ningú sap què passarà perquè, com li deia a una amiga tot parlant-li del Viatge al centre de la Terra de Verne, ningú nascut de dona coneix el futur ni tampoc el centre de les coses que no en tenen per més rodones que siguin.

Quan em vull fer l’interessant amb les noies guapes utilitzo habitualment aquesta forma característica del pensament arcaic que es serveix de imatges en la que la pròpia estructura inclou la contradicció (parells d'oposats ), imatges literàries del tipus: trobar una porta en un mur que no n’ofereix cap. Ignoro per què els hi agrada, però els hi agrada com a un tauró famella la sang.

Sigui com sigui, Mircea Eliade ens indica en el seu Imatges i símbols que: "la variant més estesa del simbolisme del Centre és l'Arbre Còsmic, que es troba enmig de l'Univers, i que sosté com un eix i un pilar els tres Móns: el cel, la terra i l’infern". Però parlar del centre i alhora d’una cosa que el simbolitza perquè es troba enmig de no sé què és una redundància lògica que només pot produir el cap tallat d’un rei just en el precís moment en que es desprèn, gràcies a la ganivetada del botxí, de la resta del cos, quan recorda per darrera vegada haver habitat, en algun instant, el paradís.

Passi-ho bé.

Diario de verano (16)

El rey de Francia, los tiburones y la sangre.

Se acerca el otoño y al rey de Francia ya le han cortado la cabeza. Termina el verano y las cárceles aún están llenas, y más llenas que lo estarán de aquí al invierno. Cuando llegue la primavera nadie sabe qué sucederá porque, como le decía a una amiga hablándole de Viaje al centro de la Tierra de Verne, nadie nacido de mujer conoce el futuro ni tampoco el centro de las cosas que no lo tienen por más redondas que sean.

Cuando me quiero hacer el interesante con las chicas guapas utilizo habitualmente esta forma característica del pensamiento arcaico que se sirve de imágenes en la que la propia estructura incluye la contradicción (pares de opuestos), imágenes literarias del tipo: encontrar una puerta en un muro que no ofrece ninguno. Ignoro por qué les gusta, pero les gusta como a un tiburón hembra la sangre.

Sea como sea, Mircea Eliade nos indica en su Imágenes y símbolos que: "la variante más extendida del simbolismo del Centro es el Árbol Cósmico, que se encuentra en medio del Universo, y que sostiene como un eje y un pilar los tres Mundos: el cielo, la tierra y el infierno". Pero hablar del centro y a la vez de algo que lo simboliza porque se encuentra en medio de no sé qué es una redundancia lógica que sólo puede producir la cabeza cortada de un rey justo en el preciso momento en que se desprende, gracias a la cuchillada del verdugo, del resto del cuerpo, cuando recuerda por última vez haber habitado, en algún instante, el paraíso.

Hasta luego.
viernes, 1 de septiembre de 2017

Contra los bárbaros

Miguel de Unamuno vist per Casas

Diari d’estiu (15)

Contra los bárbaros

Des de ja fa un temps, el National cat publica articles d’intel·lectuals espanyols sobre Catalunya. El d’avui n’és un de 1907 de Miguel de Unamuno titulat Contra los bárbaros, en forma de carta dirigida al seu amic Joan Maragall i que val la pena reproduir sencer sense fer cap comentari.

Contra los bárbaros
Miguel de Unamuno
España Nueva, maig de 1907
Mi querido Maragall:
¡Qué tristeza, qué enorme tristeza me causó leer traducido al castellano, después de haberlo leído en catalán, su hermosísimo y nobilísimo artículo “¡Visca Espanya!”. Me causó tristeza, porque me dije: ¡Trabajo perdido; no lo entenderán!
Hace pocos días leí en el Heraldo de Madrid un telegrama en que se decía que en la estación de San Sebastián hubo un tumulto porque un sujeto gritó ¡Gora Euzkadi! (muera España).
Así decía el telegrama. Y, en efecto, gora Euzkadi, en vascuence muy dudoso, en vascuence de gabinete, porque en el vivo y tradicional se llama al país vasco Euskalerría, y no Euzkadi, ¡Gora Euzkadi! significa ¡Arriba Vasconia! Un bárbaro que no sabía vascuence lo tradujo a su antojo, y de ahí el tumulto.
Y así de continuo, porque los bárbaros abundan. No saben traducir, ni quieren saberlo. Cuando van a oír a alguien, no van a oír lo que les diga, sino lo que se figuran que les iba a decir. Y son inútiles sus esfuerzos. Estoy harto de oír tachar a tal o cual escritor u orador de latero, y de que quienes así lo tachan no le han leído ni oído jamás.
Cuenta Mr. Borrow en aquel precioso libro The Bible in Spain, que escribió en 1842 —y que es uno de los más preciosos tesoros de psicología española—, que unos sacerdotes emprendieron la tarea de convertir a un griego. Dijéronle cómo un hombre culto, como el griego era, no podía permanecer adherido a una religión absurda, y esto después de haber residido tantos años en un país civilizado como España; contestoles el griego que estaba siempre dispuesto a dejarse convencer y que le mostrasen lo absurdo de su religión, a lo que le replicaron: “No conocemos nada de su religión, señor Donato, salvo que es absurda y que usted, como hombre instruido y sin prejuicios, debe abandonarla”. ¡Y cuántos hay como estos eclesiásticos sevillanos de que míster Borrow nos habla, que sólo saben de una doctrina que es absurda, sin conocerla!
Pero ¿qué quieren esos catalanistas? ¿Qué quieren esos bizkaitarras? ¿Qué quiere la Solidaridad? Estas preguntas las he oído mil veces Y no basta decirles que lo está predicando a diario. Tienen los bárbaros hecha su composición de lugar, y si se les habla no oyen. Ellos están al cabo de la cosa; a ellos no se les engaña.
Es imposible, querido Maragall, es imposible. Se puede esculpir en granito, pero no se puede esculpir en arena. Y este pueblo está pulverizado.
Es cuestión de estructura mental. Usted sabe de dónde les salen a los bárbaros las voliciones enérgicas; usted sabe que, cuando se niegan a hacer algo, exclaman: “No me sale de los c...”. Pues bien; tienen en la mollera, dentro del cráneo, en vez de seso, criadillas. ¡Su cerebro es un cerebro c...nudo! Y que serían los bárbaros, creyendo que hay ironía o humorismo en estas cosas que manan sangre, y que los imbéciles, cuyo número es infinito, hablen otra vez de paradoja.
Estoy leyendo en capilla la obra Vida y secretos del Dr. Rizal, que en breve dará a luz mi amigo don W. E. Retrana, y a que la pondré, de epílogo, un estudio. Es una lectura que infunde pavor. Allí, en la historia de aquel alma noble y grande, de aquel romántico purísimo, de aquel gran español y gran filipino que se llamó Rizal, en la historia de aquel gran espíritu gigante, de aquel indio inmensamente superior en cerebro y corazón a todos los frailes blancos de cara que le despreciaron y le persiguieron, allí se lee lo que nos puede volver a pasar.
¿Le despreciaron? No lo sé; no lo creo. En los bárbaros, la envía toma forma de desdén.
Hay en griego una palabra preciosa, y es: authadia. La palabra authadia significa la complacencia en sí mismo, el recrearse en sí, el estar satisfecho de ser quien es. Y luego, en el lenguaje común, vino a significar: insolencia, arrogancia.
¡Ay, querido Maragall, su “¡Visca Espanya!” rebotará contra la authadia, contra la insolente arrogancia de los bárbaros! Querrán que lo grite usted en castellano “¡viva España!”, y sin contenido, sin reflexión, como un grito brotado, no del cerebro, sino de lo otro, de donde les salen a los bárbaros las voliciones enérgicas.
Y esto, ¿qué remedio tiene? Ustedes, los catalanes solidarios, lo buscan por un camino. De la bondad del camino, de lo que la Solidaridad puede hacer, de mis recelos y temores respecto a ella hemos hablado muchas veces. Me temo que les falte arrojo y abnegación necesaria para decir: “¡Aquí mandamos nosotros!”. Me temo que les falte fe en sí mismos, fe en su misión. Me temo que se contenten con lo teatral, y deseo equivocarme. Me temo que les falte tenacidad.
Usted sabe que soy vasco, vasco por todos costados, y usted sabe que la fuerza de mi pueblo es la tenacidad. Loyola fue un hombre tenaz, insistente. El puerto de Bilbao no se ha hecho por una inteligencia genial, sino por un carácter de roca, que ha sabido resistir año tras año los embates del mar. Don Evaristo Churruca, en cuyas venas corre sangre del otro Churruca, el almirante, es nuestro último héroe. Ha podido más que el mar.
¿Se podrá algo contra el embate continuo de las olas ciegas y sordas de los bárbaros? ¿Llegarán a ver, oír y entender?
Hablan otra vez más de la tranca, de palo y tente tieso, de eso que tienen en vez de sesos.
Me hablaba en una ocasión un bárbaro de cierta reunión a la que acudieron interesados de toda España. Me contaba las razones que exponían paisanos de usted y míos, y añadió: “Si nos ponemos a discutir, nos envuelven, así es que, como éramos más, los arrollamos”. Las alas del corazón se me cayeron al oírle. ¡Qué tristeza, querido Maragall, qué enorme tristeza me causó el leer traducido, después de haberlo leído en ese hermoso catalán en que usted siente, quiere y magnifica a España, su “¡Vísca Espanya!” Y me acordé de aquel su otro: “¡Adéu, Espanya!”.
Y aquí, mi buen amigo, aquí, en esta pobre y desgraciada Castilla, el espíritu sufre y suspira bajo el dominio de los bárbaros. Pasando a la vista de Fontiveros, en la estepa polvorienta, me decía: ¿Y cómo pudo ser que hubiera nacido aquí, siglos hace, San Juan de la Cruz? Y vine a concluir, para consolarme, que el espíritu no está muerto, sino dormido. De cuando en cuando se queja en sueños.
Ya sabe usted cuál es nuestro deber.
Le abraza su amigo.viernes, 25 de agosto de 2017

La immortalitat

Fotografia de Tony Karumba / AFP

Diari d’estiu (14)

La immortalitat.

Jordi Graupera, en un dels seus llarguíssims articles ens parla de la tensió que sempre hi ha entre autoritat i legitimitat, que la història de la modernitat està escrita en una papereta, que si la premsa espanyola no vol fer-ho acabarà sent el Parlament català qui per fi tracti als espanyols com adults convocant el referèndum. També que el camp de joc de tot plegat és més gran del que se’ns ha volgut fer creure. I, per acabar, de les feres que duem al cor que, com la de la fotografia, de vegades abandonen la reserva per endinsar-se a l’asfalt. 

“Amb el retorn de Rússia i de la Xina, sumats a la guerra mundial que estem lliurant a Síria, la balança entre democràcia i autoritarisme està en suspensió, i fa rebrotar les ciutats com a centres de poder. Per primer cop des de la invenció del canó, les idees que han fet que Catalunya no desaparegués poden créixer, però cal saber que el camí és estret i ple de bardisses, i només es pot avançar si es fa amb la seriositat de l’explorador que xiula mentre camina, per espantar les feres, sobretot les que duu a dins del cor”.

Jordi Balló, però, com es costum en ell, ens parla a la Vanguardia d’art i de simbolismes morals, del tapís de Joan Miró que va ser destruït en l’atemptat de les torres bessones. Tapís que pel poder de les coses que tenen poder diu que va veure de nou emergir al contemplar el mosaic del Pla de l’Os convertit aquests dies en símbol dels assassinats de Barcelona i Cambrils.

L’atemptat de les torres bessones va destruir el tapís, però el de Barcelona ha fet reviure el mosaic que, afirma Balló, “de tant quotidiana com era, de tan integrada en l’anar i venir de la ­ciutadania que la trepitjava, l’obra de Miró podia semblar invisible en la seva modèstia, perquè la ciutadania la vivia ran de terra, sense la plena consciència de la seva magnitud ni del seu im­pacte iconogràfic. Però ara, quan ha esdevingut emblema d’un gest múltiple que no es pot reduir a una sola interpretació, l’obra se’ns presenta en el seu esplendor cívic, en la seva capacitat de ­concentrar emocions, sentiments, sentit de col·lectivitat. Exactament el que és l’art quan és públic”

I acaba citant a Catalina Serra en el seu article de l’Ara, quan afirma que “El que representa és més poderós que el mal que l’ha volgut eclipsar”.

Efectivament, aquesta setmana ho ha estat també d’eclipsis que s’han empassat la llum, però que ens han permet alhora contemplar amb tot el seu esplendor la corona solar com si fos la cabellera d’un lleó. A l’admirar-la no puc estar més d’acord amb Bernat de Déu quan avui al National Cat ens recorda que: “L’estètica no ens perd: ens enalteix i ens fa immortals”.


 Eclipsi 21/08/2017


Diario de verano (14)

La inmortalidad.

Jordi Graupera, en uno de sus larguísimos artículos nos habla de la tensión que siempre existe entre autoridad y legitimidad, que la historia de la modernidad está escrita en una papeleta, que si la prensa española no quiere hacerlo acabará siendo el Parlamento catalán quien por fin trate a los españoles como adultos convocando el referéndum. También que el campo de juego de todo ello es mayor de lo que se nos ha querido hacer creer. Y, para terminar, de las fieras que llevamos en el corazón que, como la de la fotografía, a veces abandonan la reserva para adentrarse en el asfalto.

"Con el retorno de Rusia y de China, sumados a la guerra mundial que estamos librando en Siria, la balanza entre democracia y autoritarismo está en suspensión, y hace rebrotar las ciudades como centros de poder. Por primera vez desde la invención del cañón, las ideas que han hecho que Catalunya no desapareciera pueden crecer, pero hay que saber que el camino es estrecho y lleno de matojos, y solo se puede avanzar si se hace con la seriedad del explorador que silba mientras anda, para asustar a las fieras, sobre todo las que lleva dentro del corazón".

Jordi Balló, sin embargo, como es costumbre en él, nos habla en la Vanguardia de arte y de simbolismos morales, del tapiz de Joan Miró que fue destruido en el atentado de las torres gemelas. Tapiz que por el poder de las cosas que tienen poder dice que vio de nuevo emerger al contemplar el mosaico del Pla de l'Os convertido estos días en símbolo de los asesinatos de Barcelona y Cambrils.

El atentado de las torres gemelas destruyó el tapiz, pero el de Barcelona ha hecho revivir el mosaico que, afirma Balló, "De tan cotidiana como era, de tan integrada en el ir y venir de la ciudadanía que la pisaba, la obra de Miró podía parecer invisible en su modestia, porque la ciudadanía la vivía a ras de suelo, sin la plena conciencia de su magnitud ni de su impacto iconográfico. Pero ahora, cuando se ha convertido en emblema de un gesto múltiple que no se puede reducir a una sola interpretación, la obra se nos presenta en su esplendor cívico, en su capacidad de concentrar emociones, sentimientos, sentido de colectividad. Exactamente lo que es el arte cuando es público".

Y termina citando a Catalina Serra en su artículo del Ara, cuando afirma que: "Lo que representa es más poderoso que el mal que lo ha querido eclipsar".

Efectivamente, esta semana lo ha sido también de eclipses que se han tragado la luz, pero que nos han permitido al mismo tiempo contemplar con todo su esplendor la corona solar como si fuera la melena de un león. Al admirarla no puedo estar más de acuerdo con Bernat de Déu cuando hoy en el National Cat nos recuerda que: "La estética no nos pierde: nos enaltece y nos hace inmortales".


domingo, 20 de agosto de 2017

VerdDiari d'estiu (13)

Verd


La ciutat


Diari d'estiu (12)

Η ΠΟΛΙΣ

Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα.
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή·
κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει.
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.»

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις—
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

---------------------------------

La ciutat

Has dit:”Me n’aniré en una altra terra,
me n’aniré en una altra mar.
Bé hi haurà una ciutat millor que aquesta.
Cada esforç meu és una sentència que em condemna;
i el meu cor sembla un mort colgat dins una tomba.
¿Fins quan ha de ser que em romangui
l’esperit en aquest marasme?
Cap on sigui que giro l’ull i pertot on miro
veig de la meva vida aquí les negres runes,
aquí on he passat tants anys
i he devastat i he fet destrossa”.

Uns nous indrets, no els trobaràs,
no trobaràs, no, unes altres mars.
La ciutat, on tu vagis anirà. Pels mateixos
carrers faràs el tomb. I en els mateixos barris
t’envelliràs, i en aquestes mateixes
cases et sortiran els cabells blancs.
Sempre serà en aquesta ciutat que arribaràs.
Cap a uns altres llocs, no ho esperis,
no hi ha vaixell per’tu, no hi ha camí.
Tal com has devastat aquí la teva vida,
aquí, en aquest racó petit,
és en tota la terra que n’has fet la destrossa.

Konstandinos Kavafis (traducció de Carles Riba)

---------------------------------

La ciudad

Dijiste: “Iré a otra tierra, iré a otro mar;
buscaré una ciudad mejor que ésta;
son un fracaso todos mis esfuerzos,
y está mi corazón sin vida,
como un cadáver. ¿Hasta cuándo
entre estas sombras vagará mi espíritu?
Adonde vuelvo los ojos sólo veo
las ruinas de mi vida, tantos años
que aquí pasé, perdí y destruí.”

No hallarás otras tierras ni otros mares.
La ciudad irá contigo a donde vayas.
Errarás por las mismas calles; en los mismos
suburbios y en las mismas
casas, irás envejeciendo.
Siempre llegarás a esta ciudad. Para
otro sitio -es inútil que aguardes-
no hay barco ni hay camino para ti.
Al arruinar tu vida en esta angosta
esquina de la tierra, en todo
el mundo la destruiste.


Konstantinos Kavafis. Treducción de José María Álvarez

sábado, 19 de agosto de 2017

Petita festaDiari d'estiu (11)

Petita festa

(Li Po (Li Bai)- Musicat per Toti Soler)

Prenc un flascó de vi
i entre les flors bevia.
Som tres: la lluna, jo
i l'ombra que em seguia.

No sap beure, per sort,
la lluna, bona amiga,
i a la meva ombra mai
la set no l'angunia.

Quan canto, veus ací
la lluna que s'ho mira;
quan em poso a dansar,
l'ombra em fa companyia.

Quan s'acaba el festí,
els convidats no em fugen:
veus ací una tristor
que mai no l'he coneguda.

Si me'n torno al casal,
em segueix l'ombra muda,
i una mica més lluny
m'acompanya la lluna.

Traducció de Marià Manent a Bevent el sol al clar de lluna.

-----------------------------------花 间 一 酒 ,独 酌 无 相 亲 。
杯 邀 明 月 ,对 影 成 三 人 。
月 既 解 , 影 徒 随 我 身 。
暂 伴 月 将 影 , 行 乐  及 春 。
月 徘 徊 ,我 舞 影 零 乱 。 
醒 时 相 交 欢 ,醉 后 各 分 散 。
永 结 无 情 游 , 相 期 邈 云 汉 。


-----------------------------------

yuè xià dú zhuó qí yī 

huā jiān yī hú jiǔ dú zhuó wú xiāng qīn

jǔ bēi yāo míng yuè duì yǐng chéng sān rén

yuè jì bù jiě yǐn yǐng tú suí wǒ shēn
zàn bàn yuè jiāng yǐng xíng lè xū jí chūn
wǒ gē yuè pái huái wǒ wǔ yǐng líng luàn
xǐng shí xiāng jiāo huān zuì hòu gè fēn sǎn
yǒng jié wú qíng yóu xiāng qī miǎo yún hàn


-----------------------------------

The Little Fete

I take a bottle of wine and I go to drink it among the flowers.

We are always three -

counting my shadow and my friend the shimmering moon.

Happily the moon knows nothing of drinking,
and my shadow is never thirsty.
When I sing, the moon listens to me in silence.
When I dance, my shadow dances too.
After all festivities the guests must depart;
This sadness I do not know.
When I go home,
the moon goes with me and my shadow follows me.

By J.C. Cooper