miércoles, 22 de febrero de 2017

Fam i set de justícia


Diari d’hivern (11)

Fam i set de justícia.

Darrerament, clients i familiars, amics i saludats, fills, nebots i cosins de gent que desconec, m’expliquen bocins de la seva vida, o directament la vida sencera. Em confessen, com si fos l’Elena Francis rediviva, els seus temors, desitjos i esperances, i ho fan amb la desimboltura aparent i la seguretat explícita de fer el que és correcte. Però jo sé que en el fons em demanen, al fer-me’n partícip, una mena d’aprovació que ignoro com donar-la, prou feina tinc amb mi i amb els meus altres familiars, amics i saludats, fills, nebots i cosins de gent que conec de tota la vida com per regalar vistiplaus a desconeguts.

No fa ni quatre setmanes dues nenes precioses de catorze anys em van manifestar que de grans volien ser milionàries per ajudar als pobres. Abans d’ahir, una clienta molt guapa em va confessar que es mor de ganes de divorciar-se, però que, és clar, “abans he de trobar marit i casar-m’hi”, ha conclòs amb un somriure encisador. No sé si proposar-li matrimoni, m’ho estic rumiant.

Tot el contrari d’un vell amic que s’ha negat a concedir-li el divorci a la seva muller per una qüestió de principis, diu ell. “Si no crec en el matrimoni, com vol que li concedeixi el divorci?”, m’ha preguntat retòricament indignat. No he sabut què li havia de respondre perquè enseguida he comprés que el fet que estigués efectivament casat per l’Església i un jutge del jutjat, no era ni seria pas mai cap motiu de pes per repensar-se la negativa. Una cosa similar al que diu la Vicepresidenta del Govern espanyol quan afirma que en una democràcia no s’hi fan referèndums.

La seva actitud m’ha fet recordar també a un antic professor de la Universitat que era tan oposat a la pena de mort que ens va dir un dia al bar de la Facultat, que no concediria mai l’indult a cap condemnat a la pena capital si d’ell depengués. En aquesta vida s’ha de ser coherent, afirmava, mentre es fumava una cigarreta d’aspecte i olor molt sospitosos. Al seu costat, escoltant-lo enamorada, hi havia la Carmeta, una noia de Saragossa la mar de bonica, una companya de classe, que afirmava molt segura de sí mateixa que el primer que li demanaria al seu marit quan s’hi casés era que volia ser mare soltera.

Un amic em diu que la gent, com els benaurats del Sermó de la Muntanya amb fam i set de justícia, té un ànsia desbordada de veritat com un riu que surt de mare i que tot ho arrossega, qualsevol cosa, brossa, deixalles, cadàvers i veritat, encara que sigui cutre, kitsch, lletja, naif, o directament mentida, tant és mentre sigui veritat. D’aquí, afirma el meu amic, l’èxit dels programes escombraria, de la premsa groga, de les notícies falses i dels remeis miraculosos, com ara la homeopatia que ja s’ensenya a moltes Universitats.  

Segons ell, la gent volem la veritat, tota la veritat i sempre la veritat, la que sigui i com sigui, una veritat que ens doni la certesa i la seguretat que el que ens succeeix no és pas per culpa nostre sinó dels altres, sigui l’Esperit Sant o el PP, Lucífer o Jordi Pujol. La gent volem veritats, però les volem barates i que la nostre vida tingui un sentit, una lògica que ens permeti creure’ns que no hem perdut la dignitat perquè encara som, i continuarem sent, unes víctimes.

No sé què pensar de tot plegat, estic confós i desconcertat com un pacifista en una guerra estupenda.

Diario de invierno (11)

Hambre y sed de justicia.

Últimamente, clientes y familiares, amigos y saludados, hijos, sobrinos y primos de gente que desconozco, me cuentan pedazos de sus vidas, o directamente la vida entera. Me confiesan, como si fuera Elena Francis rediviva, sus temores, deseos y esperanzas, y lo hacen con la soltura aparente y la seguridad explícita de hacer lo que es correcto. Pero yo sé que en el fondo me piden, al hacerme partícipe, una especie de aprobación que ignoro cómo darla, bastante trabajo tengo conmigo y con mis otros familiares, amigos y saludados, hijos, sobrinos y primos de gente que conozco de toda la vida como para regalar vistobuenos a desconocidos.

No hace ni cuatro semanas dos niñas preciosas de catorce años me manifestaron que de mayores querían ser millonarias para ayudar a los pobres. Antes de ayer, una clienta muy guapa me confesó que se muere de ganas de divorciarse, pero que, por supuesto, "antes tengo que encontrar marido y casarme", concluyó con una sonrisa encantadora. No sé si proponerle matrimonio, me lo estoy pensando.

Todo lo contrario de un viejo amigo que se ha negado a concederle el divorcio a su mujer por una cuestión de principios, dice él. "Si no creo en el matrimonio, ¿cómo quiere que le conceda el divorcio?", me ha preguntado retóricamente indignado. No he sabido qué le debía responder porque enseguida he comprendido que el hecho de que estuviera efectivamente casado por la Iglesia y un juez del juzgado, no era ni sería nunca ningún motivo de peso para repensarse la negativa. Algo similar a lo que dice la Vicepresidenta del Gobierno español cuando afirma que en una democracia no se hacen referéndums.

Su actitud me ha hecho recordar también a un antiguo profesor de la Universidad que era tan opuesto a la pena de muerte que nos dijo un día en el bar de la Facultad, que no concedería nunca el indulto a ningún condenado a la pena capital si de él dependiera. En esta vida hay que ser coherente, afirmaba, mientras se fumaba un cigarrillo de aspecto y olor muy sospechosos. A su lado, escuchándolo enamorada, estaba Carmeta, una chica de Zaragoza la mar de bonita, una compañera de clase, que afirmaba muy segura de sí misma que lo primero que le pediría a su marido cuando se casara era que quería ser madre soltera.

Un amigo me dice que la gente, como los bienaventurados del Sermón de la Montaña con hambre y sed de justicia, tiene un ansia desbordada de verdad como un río que se sale de madre y que todo lo arrastra, cualquier cosa, basura, desechos, cadáveres y verdad, aunque sea cutre, kitsch, fea, naif, o directamente mentira, tanto da mientras sea verdad. De ahí, afirma mi amigo, el éxito de los programas basura, de la prensa amarilla, de las noticias falsas y de los remedios milagrosos, como la homeopatía que ya se enseña en muchas universidades.

Según él, la gente queremos la verdad, toda la verdad y siempre la verdad, la que sea y cómo sea, una verdad que nos dé la certeza y la seguridad de que lo que nos sucede no es por culpa nuestra sino de los otros, sea el Espíritu Santo o el PP, Lucifer o Jordi Pujol. La gente queremos verdades, pero las queremos baratas y que nuestra vida tenga un sentido, una lógica que nos permita creernos que no hemos perdido la dignidad porque todavía somos, y seguiremos siendo, unas víctimas.

No sé qué pensar, estoy confundido y desconcertado como un pacifista en una guerra estupenda.
viernes, 17 de febrero de 2017

La mandarina mecànica

Foto de l'Albert

Diari d'hivern (10)

La mandarina mecànica.

Nova York, 2 de març de 1992

-Fiscal Malloney: ¿Va assassinar vostè a Michael DeBatt?
-Sammy Gravano: Sí.
-Fiscal Malloney: Per què?
-Sammy Gravano: M'ho va ordenar John [Gotti]
-Fiscal Malloney: ¿Expressament?
-Sammy Gravano: Expressament.
-Fiscal Malloney: Però va ser vostè qui va decidir executar-lo.
-Sammy Gravano: Així és. Vaig donar el cop amb dos homes de Jimmy Coonan, Michael Featherstonen i Kevin Kelly.
-Fiscal Malloney: Podria explicar com ho van fer?
-Sammy Gravano: Vaig convocar a DeBatt a una reunió al club que tenia a Bensonhurts un dia de novembre de 1987. No recordo el dia. Michael [Featherstonen] i Kevin [Kelly] van esperar que arribés a la part de darrere del local. Quan va arribar DeBatt i va creuar la porta, el vaig deixar passar i li vaig col·locar una corbata siciliana; el problema és que va començar a donar cops de peus i a orinar-se als pantalons. M'estava deixant el terra del club ple d’orins. Michael llavors va decidir emportar-se'l a la part de darrere. Els irlandesos el van despullar, deixant-lo només amb els calçotets, i el van introduir lligat i emmordassat en una pila plena d'aigua bullint. Aquell pobre desgraciat va anar perdent la pell, fins que al final, després de quatre hores submergit, l’havia perdut per complet. Al final, Kevin el va escanyar.
-Fiscal Malloney: Per què el van matar?
-Sammy Gravano: Perquè l'ordre la va donar John, i quan el cap de la família dóna una ordre, aquesta no es discuteix; s'executa i prou. John [Gotti] ens va dir que DeBatt havia ficat la mà a la caixa de recaptacions de la prostitució de la família. Jo no preguntava quan John donava una ordre. (Màfia, SA, Eric Frattini. Espasa, 2002)

----------------------------------

En l'exemplar de gener d'aquest any de Revista de Occidente, Miguel Saralegui, en el seu article sobre Salinger o l'adolescència definitiva, ens explica que per comprendre l'escriptor nord-americà com el narrador de l'adolescència caldria entronitzar-lo en un fenomen social més profund, el d'una societat adolescent que "com un amfibi, entre la infància i l'adultesa, s'estén al llarg de tots els segons de l'existència".

"En la gran literatura moderna, l'adolescent apareix com un inversor, mai com algú que gaudeix dels guanys o pateix les pèrdues. Els seus errors són signe i anticipació del veritable mal: el haver-se convertit en un adult deforme, conflictiu, marginat, socialment perillós. L'adolescent no és ningú com adolescent: és només un trampolí per a alguna cosa més greu que ve després. L'adolescent és en si mateix un camp de proves, s'assembla una mica a la representació de la vida terrenal en una cosmologia intensament escatològica: ell decideix si l'adult anirà al cel o a l'infern, sabent que mai coneixerà directament aquestes destinacions. Com a molt, l'adolescent és l'autor de l'última pàgina del pròleg ". (Salinger o l'adolescència definitiva, Miguel Saralegui, Revista de Occident, gener 2017)

-------------------------------

Diario de invierno (10)

La mandarina mecánica.

Nueva York, 2 de marzo de 1992

-Fiscal Malloney: ¿Asesinó usted a Michael DeBatt?
-Sammy Gravano: Sí.
-Fiscal Malloney: ¿Por qué?
-Sammy Gravano: Me lo ordenó John [Gotti]
-Fiscal Malloney: ¿Expresamente?
-Sammy Gravano: Expresamente.
-Fiscal Malloney: Pero fue usted quien decidió ejecutarlo.
-Sammy Gravano: Así es. Di el golpe con dos hombres de Jimmy Coonan, Michael Featherstonen y Kevin Kelly.
-Fiscal Malloney: ¿Podría explicar cómo lo hicieron?
-Sammy Gravano: Llamé a DeBatt a una reunión en el club que tenía en Bensonhurts un día de noviembre de 1987. No recuerdo el día. Michael [Featherstonen] y Kevin [Kelly] esperaron a que llegase en la parte de atrás del local. Cuando llegó DeBatt y cruzó la puerta, le dejé pasar y le coloqué una corbata siciliana; el problema es que comenzó a patalear y a orinarse en los pantalones. Me estaba dejando el suelo del club lleno de sus orines. Michael entonces decidió llevárselo a la parte de atrás. Los irlandeses lo desnudaron, dejándole sólo con los calzoncillos, y lo introdujeron atado y amordazado en una pila llena de agua hirviendo. Aquel pobre desgraciado fue perdiendo la piel, hasta que al final, después de cuatro horas sumergido, estaba despellejado por completo. Al final, Kevin lo estranguló.
-Fiscal Malloney: ¿Por qué lo mataron?
-Sammy Gravano: Porque la orden la dio John, y cuando el jefe de la familia da una orden, esta no se discute; se ejecuta y basta. John [Gotti] nos dijo que DeBatt había metido la mano en la caja de recaudaciones de la prostitución de la familia. Yo no preguntaba cuando John daba una orden. (Mafia, SA, Eric Frattini. Espasa, 2002)

----------------------------------

En el ejemplar de enero de este año de Revista de Occidente, Miguel Saralegui, en su artículo sobre Salinger o la adolescencia definitiva, nos cuenta que para comprender al escritor norteamericano como el narrador de la adolescencia habría que entronizarlo en un fenómeno social más profundo, el de una sociedad adolescente que “como un anfibio, entre la infancia y la adultez, se extiende a lo largo de todos los segundos de la existencia”.

En la gran literatura moderna, el adolescente aparece como un inversor, nunca como alguien que disfruta de las ganancias o padece las pérdidas. Sus errores son signo y anticipación del verdadero mal: el haberse convertido en un adulto deforme, conflictivo, marginado, socialmente peligroso. El adolescente no es nadie como adolescente: es sólo un trampolín para algo más grave que viene después. El adolescente es en sí mismo un campo de pruebas, se parece un poco a la representación de la vida terrena en una cosmología intensamente escatológica: él decide si el adulto irá al cielo o al infierno, sabiendo que jamás conocerá directamente estos destinos. Como mucho, el adolescente es el autor de la última página del prólogo”. (Salinger o la adolescencia definitiva, Miguel Saralegui, Revista de Occidente, enero 2017)

domingo, 12 de febrero de 2017

El millor moment del dia.

Humor is like violence. They both come to you unexpectedly, and the more unpredictable they both are, the better it gets.” 

Diari d’hivern (9)

El millor moment del dia.

"L'humor és com la violència. Tots dos vénen a nosaltres de manera inesperada, i com més impredictibles siguin, millor serà".

Aquesta és una frase de Takeshi Kitano, un famós actor i director de cine japonès de vida complicada. Sorprèn la afirmació final, no de l’humor i sí de la violència, aquesta impredictibilitat que diu que la farà millor. La violència pot ser millor en algun cas? Potser la frase és una metàfora d’alguna altra cosa que calla, de l’amor?, del sexe?, de la realitat?

James McElroy va ser un membre de la banda irlandesa de Jimmy Coonan que treballava per John Gotti, cap de la família novaiorquesa dels Gambino. Sota la protecció del WITSEC, Witness Security Program, el Programa Federal de Testimonis del FBI, va declarar en un judici que hi va haver el gener de 1990 a Nova York, i en resposta a les preguntes que li feia el fiscal, Michael  Cherkasky, que:

Cherkasky: ¿Va assassinar vostè a algú?

McElroy: Sí, a alguns. Si Jimmy Coonan em deia assassina, jo assassinava. Vaig assassinar a un bon nombre de tipus per Coonan. Ell me'ls mostrava i els liquidava.

Cherkasky: Sabia seus noms?

McElroy: No de tots. Vaig matar a William Walker, perquè em va insultar. Li vaig disparar a la boca. Vaig matar a Vincent Leone, a qui coneixia des de feia dècades. El vaig estrangular amb un cable d'acer. Vaig matar a un tipus al que no coneixia perquè es va ficar amb mi. El vaig apunylar a la cara. Vaig matar a un amic meu perquè em va dir que algun dia hauria de liquidar-me. Jo ho vaig fer abans i li vaig disparar al clatell. Vaig matar a un venedor d'una botiga de mascotes perquè no m’atenia. Només volia un collaret antiparàsits. Li vaig disparar a al clatell. Crec que no s'ho esperava. (Màfia, SA, Eric Frattini, Espasa, 2002)

Daniel Sueiro, en el seu llibre sobre la pena de mort, ens explica que el tret de gràcia en els afusellaments es dispara al clatell, entre l’orella esquerra i rere la templa, i que, en ocasions, aquest tret de gràcia és l’únic que rep la víctima, suposo que pel nerviosisme de l’escamot que li fa perdre la punteria, i que això, afirma Sueiro, el converteix per sí mateix en un sistema d’execució sui gèneris.  Sigui com sigui, el tret al clatell sempre ha estat un sistema molt practicat arreu, tant pels assassins solitaris com pels assassinats en massa, organitzats i planificats buscant sempre la manera més barata de matar. Però l’economia de l’assassí i les seves finances no m’explica la frase de Takeshi Kitano.

El protagonista d’American Beauty, afirma al principi de la pel·lícula que cada matí, al dutxar-se, es masturba, i que aquest és el millor moment del dia perquè després tot va empitjorant. Jo no ho faig això. Jo, a l’acabar de dutxar-me i abans de tancar l’aixeta, poso l’aigua freda i deixo que em mulli de cap a peus una bona estona i fins on sóc capaç d’aguantar. El despertador, el fet de llevar-me, el cafè amb llet... encara formen part de l’ahir, l’avui, el meu dia, només comença veritablement amb aquest raig de fredor. És llavors quan hi veig clar i no pas quan dormo i com deia J.V. Foix. Després, lentament, tot es va enfosquin. És, sens dubte, molt millor que un orgasme i per molt previsible que sigui sempre és inesperat, sorprenent i revelador com un bon acudit o una execució sui gèneris. Potser Takeshi Kitano es referia a això.

---------------------------------------

Diario de invierno (9)

El mejor momento del día.

"El humor es como la violencia. Ambos vienen a nosotros de manera inesperada, y mientras más impredecibles sean, mejor será”.

Esta es una frase de Takeshi Kitano, un famoso actor y director de cine japonés de vida complicada. Sorprende la afirmación final, no del humor y sí de la violencia, esta impredecibilidad que dice que la hará mejor. ¿La violencia puede ser mejor en algún caso? Quizás la frase es una metáfora de otra cosa que calla, ¿del amor?, ¿del sexo?, ¿de la realidad?

James McElroy fue un miembro de la banda irlandesa de Jimmy Coonan que trabajaba para John Gotti, jefe de la familia neoyorquina de los Gambino. Bajo la protección del WITSEC, Witness Security Program, el Programa Federal de Testigos del FBI, declaró en un juicio que hubo en enero de 1990 en Nueva York, y en respuesta a las preguntas que le hacía el fiscal, Michael Cherkasky, que:

Cherkasky: ¿Asesinó usted a alguien?

McElroy: sí, a algunos. Si Jimmy Coonan me decía asesina, yo asesinaba. Yo asesiné a un buen número de tipos para Coonan. Él me los mostraba y los liquidaba.

Cherkasky: ¿Sabía sus nombres?

McElroy: No de todos. Maté a William Walker, porque me insultó. Le disparé en la boca. Maté a Vincent Leone, a quien conocía des de hacía décadas. Le estrangulé con un cable de acero. Maté a un tipo al que no conocía porque se metió conmigo. Le apuñalé en la cara. Maté a un amigo mío porque me dijo que algún día tendría que liquidarme. Yo lo hice antes y le disparé en la nuca. Maté a un vendedor de una tienda de mascotas porque no me atendía. Sólo quería un collar antiparásitos. Le disparé en la nuca. Creo que no se lo esperaba. (Mafia, SA, Eric Frattini, Espasa, 2002)

Daniel Sueiro, en su libro sobre la pena de muerte, nos cuenta que el tiro de gracia en los fusilamientos se dispara en la nuca, entre la oreja izquierda y tras la sien, y que, en ocasiones, este tiro de gracia es el único que recibe la víctima, supongo que por el nerviosismo del pelotón que le hace perder la puntería, y que esto, afirma Sueiro, lo convierte por sí mismo en un sistema de ejecución sui generis. Sea como sea, el tiro en la nuca siempre ha sido un sistema muy practicado en todas partes, tanto por los asesinos solitarios como en los asesinatos en masa, organizados y planificados buscando siempre la manera más barata de matar. Pero la economía del asesino y sus finanzas no me explica la frase de Takeshi Kitano.

El protagonista de American Beauty, afirma al principio de la película que cada mañana, al ducharse, se masturba, y que éste es el mejor momento del día porque después todo va empeorando. Yo no hago esto. Yo, al terminar de ducharme y antes de cerrar el grifo, pongo el agua fría y dejo que me moje de pies a cabeza un buen rato y hasta donde soy capaz de aguantar. El despertador, el hecho de levantarme, el café con leche... todavía forman parte del ayer, el hoy, mi día, sólo comienza verdaderamente con este rayo de frialdad. Es entonces cuando veo claro y no cuando duermo y como decía J.V. Foix. Después, lentamente, todo se va oscureciendo. Es, sin duda, mucho mejor que un orgasmo y por muy previsible que sea siempre es inesperado, sorprendente y revelador como un buen chiste o una ejecución sui generis. Quizás Takeshi Kitano se refería a esto.

sábado, 4 de febrero de 2017

Hem estat explicant mentides


Diari d'hivern (8)

Hem estat explicant mentides

"Si nosaltres hem estat explicant mentides, vostè ha estat explicant mitges veritats. Un home que menteix com jo, simplement amaga la veritat. Però un home que diu mitges veritats ha oblidat on és la veritat". Senyor Dryden (Claude Rains), Lawrence d'Aràbia, David Lean, 1962

Cada vegada més, les notícies, publicades o silenciades, són tractades de manera tan diferent i oposada pels diversos mitjans de comunicació, que els seus lectors ens veiem obligats a un gran esforç sobreafegit per no seguir jutjant el seu grau de certesa o falsedat en funció únicament dels nostres propis prejudicis, em refereixo i no em refereixo a la política perquè, en realitat, tot això va començar abans si més no que hagués política.

Les revistes i els blogs científics cada vegada posen més èmfasi en aquesta estranya deriva. En un d'ells que segueixo regularment afirma el següent: "No interessen els fets comprovats... no interessen els resultats d'estudis i assajos... no interessa què tan sòlids i fundats siguin els arguments. Només interessen les emocions i les creences personals. Una cosa aparentment veritable és més important que la pròpia veritat."

"Si creus que les vacunes causen autisme, i t'és emocionalment acceptable... ho acceptes. Si et diuen que l'aigua embotellada causa càncer de pit... ho difons en el WhatsApp. Si escoltes que uns calçotets de fils de plata et protegirà contra les "nocives" ones de WiFi, el compres sense dubtar-ho. Si un desconegut afirma que una dieta alcalina és increïblement curativa i desintoxicant la segueixes sense dubtar-ho."I jo afegiria la creença que l'ésser humà mai ha trepitjat la Lluna, que només fem servir un 10% del nostre cervell, els beneficis de l'acupuntura, el reiki, i moltíssimes més, entre elles la sempiterna homeopatia.

Però com s'afirma també en el blog que he citat anteriorment: "I per si fos poc, ara des de la mateixa presidència d'un poderós país s'abona aquest tipus de conceptes, ocultant, censurant o tergiversant informació científica".

Els Estats i governs sempre han contribuït a la cerimònia de las confusió, semblen el pirata Jack Sparrow quan reconeix que: "Sóc un home deshonest, i un home deshonest en el qual sempre podràs confiar que sigui deshonest. És als honestos als que has de vigilar, perquè mai pots predir quan faran alguna cosa increïblement ... estúpida ". Jack Sparrow, Pirates del Carib. La maledicció de la perla negra. Gore Verbinski, 2003.

Per això, i perquè cada un de nosaltres dilucidi el que cregui convenient segons la pròpia capacitat emocional, experiència, informació, fidedigna o falsa, i els seus prejudicis que l'acompanyen com ho fa la seva flora intestinal que li facilita tenir bones digestions, em permeto inserir la llista que publica el Nacional .Cat sobre el que ells creuen que són els 18 arguments editorials de la premsa de Madrid contra el procés independentista català.

1. És una conspiració de les elits catalanes per a mantenir la seva posició de poder sobre els ciutadans. Una variant freqüent diu que és una eina per a tapar la corrupció a Catalunya, especialment de la família Pujol Ferrusola.
2. "Espanya ens roba" és el lema que encara es fa servir per enganyar els bons catalans. El dèficit fiscal no existeix.
3. Mai ha existit Catalunya fora del projecte unitari espanyol. La direcció de la història és la unitat d'Espanya.
4. Catalunya mai havia viscut un període més pacífic, amb més benestar i més autogovern en tota la seva història que els anys en que ha estat una comunitat autònoma d'Espanya.
5. El referèndum (i la independència, evidentment) és un projecte totalitari, fora de la constitució, estrany a les lleis i a les més elementals regles de l’estat de dret.
6. Els referèndums són un instrument típic de les dictadures per sotmetre les persones. Cap estat seriós del món reconeix el dret a decidir o a l'autodeterminació ni tampoc convoca referèndums.
7. Promoure el referèndum és un populisme degradat, el mateix que ha motivat els britànics a votar el Brèxit o el que inspira la política de Trump.
8. Els catalans estan dividits en dos pel referèndum i cal protegir els drets de la meitat de la població que vol romandre a Espanya.
9. El secessionisme va de baixa: totes les enquestes ho assenyalen.
10. La Unió Europea ni les seves autoritats i càrrecs no fan cas als secessionistes. Una variant diu que Brussel·les calla davant del desafiament català i el considera "un problema intern" d'Espanya.
11. A causa de la seva obsessió amb el referèndum, el Govern català no governa, és irresponsable, és incompetent. Només els preocupa la secessió i no el foment de l’ocupació, el benestar de les persones, el bon funcionament dels serveis públics, etcètera.
12. La Generalitat no es vol implicar en la governació d’Espanya i perjudica als seus ciutadans. La prova: no va assistir a la Conferència de Presidents autonòmics.
13. Els independentistes amaguen els seus plans als ciutadans i preparen clandestinament la legislació de la Catalunya independent.
14. Adoctrinen la població —especialment els nens—, la manipulen emocionalment i polititzen tota la vida pública i les manifestacions populars.
15. Un dels objectius bàsics del programa secessionista és anul·lar el castellà a Catalunya.
16. Els partidaris del referèndum —i encara més els favorables a la secessió— són uns rústics provincians i antimoderns, uns mesquins insolidaris i sectaris.
17. Els dirigents polítics que promouen en referèndum estan bojos, deliren.
18. La Generalitat i els líders independentistes rebutgen qualsevol diàleg amb les institucions de l'Estat espanyol, malgrat els esforços del govern de Madrid.

- Neil Sharp (Arthur Kennedy): "Cap a on cavalca el regiment?"
- General Custer (Errol Flynn): "Cap a l'infern, Sharp..., o cap a la glòria. Depèn del punt de vista de cadascú. "

Van morir amb les botes posades, Raoul Walsh, 1941

-------------------

Diario de invierno (8)

Hemos estado contando mentiras

Si nosotros hemos estado contando mentiras, usted ha estado contando medias verdades. Un hombre que miente como yo, simplemente oculta la verdad. Pero un hombre que dice medias verdades ha olvidado dónde está la verdad”. Señor Dryden (Claude Rains), Lawrence de Arabia, David Lean, 1962

Cada vez más, las noticias, publicadas o silenciadas, son tratadas de manera tan diferente y opuesta  por los diversos medios de comunicación, que sus lectores nos vemos obligados a un gran esfuerzo sobreañadido para no seguir juzgando su grado de certeza o falsedad en función únicamente de nuestros propios prejuicios, Me refiero y no me refiero a la política porque, en realidad, todo eso empezó antes siquiera que hubiera política.

Las revistas y los blogs científicos cada vez hacen más hincapié en esa extraña deriva. En uno de ellos que sigo regularmente afirma lo siguiente: “No interesan los hechos comprobados... no interesan los resultados de estudios y ensayos... no interesa qué tan sólidos y fundados sean los argumentos. Solo interesan las emociones y las creencias personales. Algo aparentemente verdadero es más importante que la propia verdad.”

“Si crees que las vacunas causan autismo, y te es emocionalmente aceptable... lo aceptas. Si te dicen que el agua embotellada causa cáncer de mamas... lo difundes en WhatsApp. Si escuchas que un calzoncillo de hilos de plata te protegerá contra las "nocivas" ondas de WiFi, lo compras sin dudarlo. Si un desconocido afirma que una dieta alcalina es increíblemente curativa y desintoxicante la sigues sin dudarlo.” Y yo añadiría la creencia que el ser humano nunca ha pisado la Luna, que sólo usamos un 10% de nuestro cerebro, los beneficios de la acupuntura, el reiki, y muchísimos más, entre ellos la sempiterna homeopatía.

Pero como se afirma también en el blog que he citado anteriormente: “Y por si fuera poco, ahora desde la mismísima presidencia de un poderoso país se abona ese tipo de conceptos, ocultando, censurando o tergiversando información científica”.

Los Estados y gobiernos siempre han contribuido a la ceremonia de la confusión, parecen el pirata Jack Sparrow cuando reconoce que:Soy un hombre deshonesto, y un hombre deshonesto en el que siempre podrás confiar que sea deshonesto. Es a los honestos a quienes tienes que vigilar, porque nunca puedes predecir cuándo van a hacer algo increíblemente… estúpido”. Jack Sparrow, Piratas del Caribe. La maldición de la perla negra. Gore Verbinski, 2003.

Por ello, y para que cada uno de nosotros dilucide lo que crea conveniente según su propia capacidad emocional, experiencia, información, fidedigna o falsa, y sus prejuicios que lo acompañan como lo hace su flora intestinal que le facilita tener buenas digestiones, me permito insertar la lista que publica el Nacional .Cat sobre lo que ellos creen que son los 18 argumentos editoriales de la prensa de Madrid contra el proceso independentista catalán.

1. Es una conspiración de las élites catalanas para mantener su posición de poder sobre los ciudadanos. Una variante frecuente dice que es una herramienta para tapar la corrupción en Catalunya, especialmente de la familia Pujol Ferrusola.
2. "España nos roba" es el lema que todavía se utiliza para engañar a los buenos catalanes. El déficit fiscal no existe.
3. Nunca ha existido Catalunya fuera del proyecto unitario español. La dirección de la historia es la unidad de España.
4. Catalunya nunca había vivido un periodo más pacífico, con más bienestar y mayor autogobierno en toda su historia fuera de los años en que ha sido una comunidad autónoma de España.
5. El referéndum (y la independencia, evidentemente) es un proyecto totalitario, fuera de la constitución, extraño a las leyes y a las más elementales reglas del estado de derecho.
6. Los referéndums son un instrumento típico de las dictaduras para someter a las personas. Ningún estado serio del mundo reconoce el derecho a decidir o a la autodeterminación ni tampoco convoca referéndums.
7. Promover el referéndum es un populismo degradado, lo mismo que ha motivado a los británicos a votar el Brexit o lo que inspira la política de Trump.
8. Los catalanes están divididos en dos por el referéndum y hay que proteger los derechos de la mitad de la población que quiere permanecer en España.
9. El secesionismo va de baja: todas las encuestas lo señalan.
10. Ni la Unión Europea ni sus autoridades y cargos atienden a los secesionistas. Una variante dice que Bruselas calla ante el desafío catalán y lo considera "un problema interno" de España.
11. A causa de su obsesión con el referéndum, el Gobierno catalán no gobierna, es irresponsable, es incompetente. Sólo les preocupa la secesión y no el fomento del empleo, el bienestar de las personas, el buen funcionamiento de los servicios públicos, etcétera.
12. La Generalitat no quiere implicarse en la gobernación de España y perjudica a sus ciudadanos. La prueba: no asistió a la Conferencia de Presidentes autonómicos.
13. Los independentistas esconden sus planes a los ciudadanos y preparan clandestinamente la legislación de la Catalunya independiente.
14. Adoctrinan la población —especialmente a los niños—, la manipulan emocionalmente y politizan toda la vida pública y las manifestaciones populares.
15. Uno de los objetivos básicos del programa secesionista es anular el castellano en Catalunya.
16. Los partidarios del referéndum —y todavía más los favorables a la secesión— son unos rústicos provincianos y antimodernos, unos mezquinos insolidarios y sectarios.
17. Los dirigentes políticos que promueven en referéndum están locos, deliran.
18. La Generalitat y los líderes independentistas rechazan cualquier diálogo con las instituciones del Estado español, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Madrid.

- Neil Sharp (Arthur Kennedy): “¿Hacia dónde cabalga el regimiento?”
- General Custer (Errol Flynn): “Hacia el infierno, Sharp…, o hacia la gloria. Depende del punto de vista de cada uno.”

Murieron con las botas puestas, Raoul Walsh, 1941

lunes, 30 de enero de 2017

Un món sense Hitler

Pintura de l'Adolf Hitler


Diari d’hivern (7)

Un món sense Hitler

Hi ha qui acusa amb ironia a l’Acadèmia de Belles Arts de Viena de ser la causant de la II Guerra Mundial i de les tragèdies que va comportar. Argumenten que si el tribunal que va examinar Hitler l’hagués admès res del que va venir després hauria succeït. El món tan sols sumaria un mal artista més a la llarga llista que acumula d’artistes pèssims i rancuniosos de no ser reconeguts, i aquell jove estúpid i gandul únicament hauria acabat allà on va estar apunt de fer-ho, convertit en un pòtol sense sostre o vivint de la caritat pública en una residència per a homes asocials i sense recursos. La seva ràbia només s’hagués projectat en el seu limitat i escàs entorn íntim, reduint la dimensió de la seva perillositat a unes poques persones. 

Aquesta és una especulació que es fa sovint amb humor intentant conjecturar com hauria estat el món sense ell. En el mateix sentit també s’han escrit algunes obres de ciència ficció de viatges en el temps per enviar un assassí a matar-lo, a ell o a sa mare, i evitar així tota la terrible història posterior de la que, sens dubte, va ser el protagonista principal.

El món està ple d’individus similars, de saberuts rancuniosos, que formats en la lectura desordenada de quatre coses mal digerides fan discursos superbs i alliçonadors com Hitler els hi feia als seus companys de la residència d’indigents de Viena on vivia, i que havien de suportar a aquell pesat que sabia de tot i que no parava de pontificar i donar-los lliçons, quasi com fem molts de nosaltres a les xarxes socials. Però Hitler és alguna cosa més que un de tants, és, com diria un fan de Star Wars, una emergència en el costat fosc de la força, una emergència i una tràgica suma de fets atzarosos estadísticament molt poc probables.

Sigui com sigui, ara ja no cal que especulem més, tampoc fa falta que ningú enviï dins d’una màquina del temps a un assassí per acabar amb la seva vida, ara ja podem saber amb precisió com hauria estat un món sense Hitler. Com?, només cal mirar el nostre, el present actual amb tot el que està passant. Per això ens estem equivocant molt quan comparem a Trump amb Hitler, seria millor, en tot cas, fer-ho amb Mussolini, els seus posats histriònics d’home falsament fort i segur de sí mateix l’acosten més a l’italià que a l’alemany.

Ja sé que la meva tesi té trampa, tot el que està inventat no ho podem desinventar, tot el que ha succeït no desapareix, el passat configura el present i Hitler és una ombra que no s‘esvairà, però com argument retòric crec que és vàlid. El món, doncs, que estem vivint, amb el nou President del EEUU, amb la Marie Le Pen, amb el Putin i tota la colla llarga de xenòfobs i ultradretans disposats a assaltar el poder, és un món molt similar al que haurien estat aquells anys trenta sense l’Adolf, si a aquell mal dibuixant l’haguessin acceptat a l’Acadèmia de Belles Arts de Viena.

La pregunta conseqüent, però, és com acabarà tot plegat, ho ignoro, però dintre d’un temps, no sé quant, podrem conèixer el desenllaç. En aquells anys va succeir el que era molt improbable, ara, en canvi, el que estem vivint és el previsible.

------------------------------------------

Diario de invierno (7)

Un mundo sin Hitler

Hay quien acusa con ironía a la Academia de Bellas Artes de Viena de ser la causante de la II Guerra Mundial y de las tragedias que comportó. Argumentan que si el tribunal que examinó a Hitler lo hubiera admitido nada de lo que vino después habría sucedido. El mundo sólo sumaría un mal artista más a la larga lista que acumula de artistas pésimos y rencorosos de no ser reconocidos, y aquel joven estúpido y gandul únicamente habría acabado allí donde estuvo a punto de hacerlo, convertido en un mendigo sin techo o viviendo de la caridad pública en una residencia para hombres asociales y sin recursos. Su rabia sólo se hubiera proyectado a su limitado y escaso entorno íntimo, reduciendo la dimensión de su peligrosidad a unas pocas personas.

Esta es una especulación que se hace a menudo con humor intentando conjeturar cómo habría sido el mundo sin él. En el mismo sentido también se han escrito algunas obras de ciencia ficción de viajes en el tiempo para enviar un asesino a matarlo, a él o a su madre, y evitar así toda la terrible historia posterior de la que, sin duda, fue el protagonista principal.

El mundo está lleno de individuos parecidos, de sesudos rencorosos, que formados en la lectura desordenada de cuatro cosas mal digeridas hacen discursos soberbios y aleccionadores como Hitler les hacía a sus pobres compañeros de la residencia de indigentes de Viena donde vivía, y que tenían que soportar a aquel pesado que sabía de todo y que no paraba de pontificar y darles lecciones, casi como hacemos nosotros en las redes sociales. Pero Hitler es algo más que uno de tantos, es, como diría un fan de Star Wars, una emergencia en el lado oscuro de la fuerza, una emergencia y una trágica suma de hechos azarosos estadísticamente muy poco probables.

Sea como sea, ahora ya no es necesario que especulemos más, tampoco hace falta que nadie envíe dentro de una máquina del tiempo a un asesino para acabar con su vida, ahora ya podemos saber con precisión cómo habría sido un mundo sin Hitler. ¿Cómo?, sólo hay que mirar el nuestro, el presente actual con todo lo que está pasando. Por eso nos estamos equivocando mucho cuando comparamos a Trump con Hitler, sería mejor, en todo caso, hacerlo con Mussolini, sus ademanes histriónicos de hombre falsamente fuerte y seguro de sí mismo lo acercan más al italiano que al alemán.

Ya sé que mi tesis tiene trampa, todo lo que está inventado no lo podemos desinventar, todo lo que ha sucedido no desaparece, el pasado configura el presente y Hitler es una sombra que no se esfumará, pero como argumento retórico creo que es válido. El mundo, pues, que estamos viviendo, con el nuevo Presidente de los EEUU, con Marie Le Pen, con Putin y toda la pandilla larga de xenófobos y ultraderechistas dispuestos a asaltar el poder, es un mundo muy similar al que habrían sido aquellos años treinta sin Adolf, si a aquel mal dibujante lo hubieran aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena.

La pregunta consecuente, sin embargo, es cómo acabará todo, lo ignoro, pero dentro de un tiempo, no sé cuánto, podremos conocer el desenlace. En aquellos años sucedió lo que era muy improbable, ahora, en cambio, lo que estamos viviendo es lo previsible.
martes, 24 de enero de 2017

Werther i Wonderful Woman.Diari d’hivern (6)

Werther i Wonderful Woman.

El meu amic Xavier Pujol m’envia la seva crítica de Werther de Jules Massenet, representació operística que va tenir lloc al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el passat 15 de gener. I al llegir-la em trobo amb expressions terribles que m’han fet somriure: “L'òpera, més que cap altra forma d'expressió artística, actualment és tan insuportablement nostàlgica que, per bé i per mal, el record, la memòria (tan sovint falsificada per l'afecte) dels cantants del passat es converteix en un fantasma, una barrera insuperable per als cantants d'avui. ¿Quantes carreres de soprano no ha arruïnat, post mortem, Maria Callas?

La cosa ve a compte de la magnífica interpretació de Piotr Beczala i l’especial relació d’amor entre el públic del Liceu i l’Alfredo Kraus, “intèrpret ideal del paper, que fa vint-i-cinc anys va protagonitzar les darreres representacions d'aquest títol al teatre.” Per què m’han fet somriure? perquè m’he sentit identificat. Quants amors em deu haver arruïnat aquella Montserrat que vaig conèixer quan només tenia onze anys?

També, i per una estranya associació d’idees, m’ha vingut al cap The Big Bang Theory, la meva sèrie de televisió preferida –preferida, tot sigui dit, perquè és l’única que segueixo –. En ella els personatges, menys la preciosa Penny, són tots unes lluminàries, uns científics reconeguts arreu amb uns cocients d’intel·ligència que sobrepassen els màxims registrats; un grup que sempre està a punt de descobrir una nova teoria física que els permetrà obtenir el Premi Nobel i deixar en ridícul a Stephen Hawking. Científics d’altíssim nivell i alhora uns fans, uns frikis que es poden passar hores i hores discutint com s’hauria d’anomenar un ratpenat que es disfressés d’home: que si Manbat, o bé Batmanbat, Manbatmanbatman...

Intel·ligents i també uns soques, uns ineptes socials, amb una quasi nul·la capacitat de relació amb altres persones; sobretot el protagonista principal, Shelton Cooper, un infant dins d’un cos d’home adult, egoïsta fins l’exageració i l’ofensa, mancat de la més mínima capacitat d’empatia i de qualsevol sentit de l’humor, ironia o sarcasme, exactament com una criatura malcriada. Cap d’ells s’escapa tampoc de patir greus problemes psicològics i mancances emocionals amb les seves respectives famílies en una clàssica relació d’amor—odi edípics. En tots el cassos els pares han fugit o s’han mort, i les mares que s’han quedat per educar-los es comporten com unes perfectes cirurgianes castradores que projecten en els seus fills els seus fracassos matrimonials.

Són cèlebres les trobades festives de tota la colla per visionar de nou i per enèsima vegada en llarguíssimes sessions de cap de setmana les series senceres de Star Trek o de Star Wars. O els seus concursos de disfresses en els que es presenten per competir i guanyar; concursos en els que més d’un d’ells confon la realitat amb la fantasia, i on sovint es converteix en una qüestió gairebé de vida o mort si la Woderful Woman ha de posar-se o no la perruca de la disfressa.

Werther és una història romàntica d’un amor impossible que du al protagonista al suïcidi. The big Bang Theory, en canvi, és una història pop on ningú es suïcida, però on també hi ha històries d’amor impossibles, com la que manté Shelton amb l’Amy Farrah Fowler, una relació sense sexe ni cap mena de contacte físic, i no pas per manca de ganes d’ella. La del Leonard Hofstadter amb la Penny, ell un insegur i un astrofísic superdotat, i ella una bona noia que vol ser actriu, que sempre dona excel·lents consells, guapíssima però vulgar, sense la cultura acadèmica de la que ells tant presumeixen; una xicota d’un poble de Nebraska on sembla que tothom és salvatge i va armat, típics votants de Bush o ara de Trump. La Penny és una noia que li agrada divertir-se amb nois guapos sense importar-li el què diran, i que es gasta tot el sou que cobra de cambrera en sabates caríssimes. O el pobre amic hindú del grup, Rajesh Ramayan Koothrappali, que no pot parlar amb cap dona si abans ell no s’emborratxa, i que ha fugit de casa, però no pas dels diners de la família que es rica i el manté, perquè els seus pares el volen casar amb una noia que no coneix.

Els amants de l’òpera són uns frikis?, ho és el meu amic Xavier Pujol?, ho sóc jo? Ho ignoro, no puc ni m’atreviria afirmar tal cosa de ningú, però segur que els personatges de la meva sèrie de televisió preferida sí que estan immersos en la més insuportable nostàlgia que representa una vida que no han tingut i que mai tindran, i que substitueixen, més malament que bé, per la cultura pop i les seves epifanies.

Sigui com sigui, haurien de fer com diu en Xavier Pujol que va fer Piotr Beczala a l’escenari del Liceu: “atacar net, controlant perfectament l'aire, respirant amb l'orquestra, respectar els apianaments prescrits a la partitura, donar gruix i presència a les notes del registre greu, plantar dos La sostinguts que travessin la sala com dues sagetes brillants i acabar amb una exquisida "messa di voce" sobre la darrera nota”.

Ho haurien de fer, però no ho faran pas.

-----------------------------------------

Diario de invierno (6)

Werther y Wonderful Woman.

Mi amigo Xavier Pujol me envía su crítica de Werther de Jules Massenet, representación operística que tuvo lugar en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona el pasado 15 de enero. Y al leerla me encuentro con expresiones terribles que me han hecho sonreír: "La ópera, más que ninguna otra forma de expresión artística, actualmente es tan insoportablemente nostálgica que, para bien y para mal, el recuerdo, la memoria (tan a menudo falsificada por el afecto) de los cantantes del pasado se convierte en un fantasma, una barrera insuperable para los cantantes de hoy. ¿Cuántas carreras de soprano no ha arruinado, post mortem, María Callas? "

La cosa viene a cuenta de la magnífica interpretación de Piotr Beczala y la especial relación de amor entre el público del Liceu y Alfredo Kraus, "intérprete ideal del papel, que hace veinticinco años protagonizó las últimas representaciones de este título en el teatro."¿Por qué me han hecho sonreír? porque me he sentido identificado. ¿Cuántos amores debe de haberme arruinado aquella Montserrat que conocí cuando sólo tenía once años?

También, y por una extraña asociación de ideas, me ha venido a la cabeza The Big Bang Theory, mi serie de televisión favorita –favorita, sea dicho de paso, porque es la única que sigo– . En ella los personajes, menos la preciosa Penny, son unas luminarias, unos científicos reconocidos en todo el mundo con unos coeficientes de inteligencia que sobrepasan los máximos registrados; un grupo que siempre está a punto de descubrir una nueva teoría física que les permitirá obtener el Premio Nobel y dejar en ridículo a Stephen Hawking. Científicos de altísimo nivel y al mismo tiempo unos fans, unos frikis que pueden pasarse horas y horas discutiendo cómo debería llamarse un murciélago que se disfrazara de hombre: que si Manbat, o bien Batmanbat, Manbatmanbatman...

Inteligentes y también unos torpes, unos ineptos sociales, con una casi nula capacidad de relación con otras personas; sobre todo el protagonista principal, Shelton Cooper, un niño dentro de un cuerpo de hombre adulto, egoísta hasta la exageración y la ofensa, carente de la más mínima capacidad de empatía y de cualquier sentido del humor, ironía o sarcasmo, exactamente como una criatura malcriada. Ninguno de ellos se escapa tampoco de sufrir graves problemas psicológicos y carencias emocionales con sus respectivas familias en una clásica relación de amor—odio edípicos. En todos los casos los padres han huido o han muerto, y las madres que se han quedado para educarlos se comportan como unas perfectas cirujanas castradoras que proyectan en sus hijos sus fracasos matrimoniales.

Son célebres los encuentros festivos de todo el grupo para visionar de nuevo y por enésima vez en larguísimas sesinoesones de fin de semana las series enteras de Star Trek o Star Wars. O sus concursos de disfraces en los que se presentan para competir y ganar; concursos en los que más de uno de ellos confunde la realidad con la fantasía, y donde a menudo se convierte en una cuestión casi de vida o muerte si Woderful Woman debe ponerse o no la peluca del disfraz.

Werther es una historia romántica de un amor imposible que lleva al protagonista al suicidio. The big Bang Theory, en cambio, es una historia pop donde nadie se suicida, pero donde también hay historias de amor imposibles, como la que mantiene Shelton con Amy Farrah Fowler, una relación sin sexo y ningún tipo de contacto físico, y no por falta de ganas de ella. La de Leonard Hofstadter con Penny, él un inseguro y un astrofísico superdotado, y ella una buena chica que quiere ser actriz, que siempre da excelentes consejos, guapísima pero vulgar, sin la cultura académica de la que ellos tanto presumen; una muchacha de un pueblo de Nebraska donde parece que todo el mundo es salvaje y va armado, típicos votantes de Bush o ahora de Trump. Penny es una chica que le gusta divertirse con chicos guapos sin importarle el qué dirán, y que se gasta todo el sueldo que cobra de camarera en carísimos zapatos. O el pobre amigo hindú del grupo, Rajesh Ramayana Koothrappali, que no puede hablar con ninguna mujer si antes él no se emborracha, y que ha huido de casa, pero no del dinero de la familia que es rica y lo mantiene, porque sus padres quieren casarlo con una chica que no conoce.

¿Los amantes de la ópera son unos frikis?, ¿lo es mi amigo Xavier Pujol?, ¿lo soy yo? Lo ignoro, no puedo ni me atrevería a afirmar tal cosa de nadie, pero seguro que los personajes de mi serie de televisión preferida sí están inmersos en la más insoportable nostalgia que representa una vida que no han tenido y que nunca tendrán, y que sustituyen, más mal que bien, por la cultura pop y sus epifanías.

Sea como sea, deberían hacer como dice Xavier Pujol que hizo Piotr Beczala en el escenario del Liceo: "atacar limpio, controlando perfectamente el aire, respirando con la orquesta, respetar los apianamentos prescritos en la partitura, dar espesor y presencia en las notas del registro grave, plantar dos La sostenidos que atraviesen la sala como dos flechas brillantes y acabar con una exquisita "messa di voce" sobre la última nota".

Deberían hacerlo, pero no lo harán.