jueves, 25 de agosto de 2016

Natació desincronitzada.


Diari d’estiu (11)

Natació desincronitzada.

Les meves vacances han durat exactament tres dies i mig. Ni un més ni un menys, amb l’Albert tres dies i mig a casa del Jordi, el meu amic més antic. Tres dies que no han arribat a quatre, amb la seva família, la Marga, l’Aleix, la Tanit i el Floc, el gos. A la foto se’ns veu desenfocats els més vells de la casa, l’Albert, el Jordi, i a mi en primer pla, dins de la piscina saludant al públic després d’una memorable prova de natació desincronitzada.

La resta de l’agost han estat dies de descans i de sopars amb amics i amigues que, malgrat estar jubilats o prejubilats, acabaven o començaven les seves vacances. Un d’ells, però, el vaig retrobar en un funeral, i entre laments i condols m’explicava que a la seva neboda, una noia de vint anys que volia aprofitar les vacances dels estudis per a treballar i agafar experiència laboral  i no passar-les fent la gandula, li havien ofert una feina per a tres mesos de dependenta en una gran multinacional del sector del vestit a 3,50 euros l’hora, dies feiners o festius, dilluns o diumenges, tant és, tots a 3,50 euros l’hora. El seu oncle, m’explicava enfurismat, que era una vergonya, que no podia ser que a una dependenta li paguessin menys que a una “dona de fer feines”, i que havia aconsellat a la seva neboda que hi renunciés i que ell ja li pagaria unes bones vacances on triés; tant és, em va dir, a l’Empordà o a les Seychelles, on ella vulgui. Vaig pensar que tot plegat era una senyal dels temps que venen, on les persones que ens netegen les cases estaran més ben considerades, i amb tota la raó del món, segurament, que les dependentes, i que si jo fos la seva neboda triaria l’oferta laboral en lloc de les vacances de l’oncle, però jo no sóc pas ella malgrat que encara desconec les Seychelles.

Totalment diferent a l’anterior és el trosset d’una conversa que ahir vaig sentir al carrer, quan anava a comprar el pa, entre una prostituta de la Ronda (que desconec a quant cobra l’hora) i el seu client, un home nan, molt baix d’alçada, que li deia amb cara de pena: “Yo solamente quiero echar un polvo normal, nada del otro jueves, follar normalito, lo corriente, follar como todo el mundo, vaya, ¿me entiendes?”. I ella que li contestava malgrat ser dimecres: “Sí, sí, no te preocupes, te entiendo perfectamente, sé lo que quieres decir”.

En canvi, aquesta tarda, a la biblioteca Agustí Centelles, un home que no conec de res i de més de vuitanta anys m’ha explicat, alçant la veu com si no fóssim a cap biblioteca, que havia trobat en el llibre de cròniques sobre la ciutat de Barcelona, La història del Circ a Barcelona, de Ramón Bech i Batlle, una referència d’un fet que ell va viure personalment i que va fotografiar convenientment un tal Josep Vinyes. Va ocórrer, m’ha dit, l’any 1952 a la Plaça de Catalunya en ple dia, i fou l’albirament d’una dotzena de plats voladors no identificats. Jo l’he escoltat per educació i sense saber què dir davant de l’allau de dades ufològiques que em proporcionava d’albiraments arreu del món, però l’home estava tant entusiasmat explicant-m’ho que fins i tot el personal de la Biblioteca li ha tingut que cridar l’atenció i dir-li que fes el favor d’abaixar la veu. 

Qui no va abaixar mai la veu va ser en Jordi Carbonell que el passat dia 22 ens va abandonar.

L’11 de setembre de 1976, l’Albert, el Jordi i un servidor, els tres que sortim a la fotografia desenfocada que encapçala aquestes lletres, ens trobàvem a Sant Boi sentint al Jordi Carbonell dir amb veu tranquil·la que “la prudència no ens faci traïdors”, i dir-ho per a continuar essent fidel a una causa que aquell dia de 1976 ja era vella de segles.

------------------------------------- 

Diario de verano (11)

Natación desincronizada

Mis vacaciones han durado exactamente tres días y medio. Ni uno más ni uno menos, tres días y medio con Albert en casa de Jordi, mi amigo más antiguo. Tres días que no han llegado a cuatro, con su familia, Marga, Aleix, Tanit y Floc, el perro. En la foto se nos ve desenfocados a los más viejos de la casa, Albert, Jordi, y yo en primer plano, dentro de la piscina saludando al público tras una memorable prueba de natación desincronizada.

El resto de agosto ha sido días de descanso y de cenas con amigos y amigas que, pese a estar jubilados o prejubilados, terminaban o empezaban sus vacaciones. Uno de ellos, sin embargo, lo reencontré en un funeral, y entre lamentos y pésames me contaba que a su sobrina, una muchacha de veinte años que quería aprovechar las vacaciones de los estudios para trabajar y coger experiencia laboral y no pasárselas haciéndose la perezosa, le habían ofrecido un trabajo para tres meses de dependienta en una gran multinacional del sector del vestido a 3,50 euros la hora, días laborables o festivos, lunes o domingos, da igual, todos a 3,50 euros la hora. Su tío, me contaba enfurecido, que era una vergüenza, que no podía ser que a una dependienta le pagaran menos que a una “mujer de la limpieza”, y que había aconsejado a su sobrina que renunciara y que él ya le pagaría unas buenas vacaciones donde eligiera; tanto da, me dijo, en el Empordà o en las Seychelles, donde ella quiera. Pensé que todo ello era una señal inequívoca de los tiempos que vienen, donde las personas que nos limpian las casas estarán mejor consideradas, y con toda la razón del mundo, seguramente, que las dependientas, y que si yo fuera su sobrina elegiría la oferta laboral en lugar de las vacaciones de su tío, pero yo no soy ella aunque todavía desconozco las Seychelles.

Totalmente diferente a la anterior es el trocito de una conversación que ayer oí en la calle, cuando iba a comprar el pan, entre una prostituta de la Ronda (que desconozco a cuánto cobra la hora) y su cliente, un hombre enano, muy bajo de estatura, que le decía con cara de pena: "Yo solamente quiero echar un polvo normal, nada del otro jueves, follar normalito, lo corriente, follar como todo el mundo, vaya, ¿me entiendes?". Y ella que le contestaba, a pesar de ser miércoles: "Sí, sí, no te preocupes, te entiendo perfectamente, sé lo que quieres decir".

En cambio, esta tarde, en la biblioteca Agustí Centelles, un hombre que no conozco de nada y de más de ochenta años me ha explicado, alzando la voz como si no estuviéramos en ninguna biblioteca, que había encontrado en el libro de crónicas sobre la ciudad de Barcelona, La història del Circ a Barcelona, ​​de Ramón Bech y Batlle, una referencia de un hecho que él vivió personalmente y que fotografió convenientemente un tal Josep Vinyes. Ocurrió, me ha dicho, en el año 1952 en la Plaza de Cataluña en pleno día, i fue el avistamiento de una docena de platos voladores no identificados. Yo le he escuchado por educación y sin saber qué decir ante la avalancha de datos ufológicos que me ha proporcionado de avistamientos en todo el mundo, pero el hombre estaba tan entusiasmado contándomelo que incluso el personal de la Biblioteca le ha llamado la atención y le ha dicho que hiciera el favor de bajar la voz.

Quien no bajó nunca la voz fue Jordi Carbonell que el pasado día 22 nos abandonó.

El 11 de septiembre de 1976, Albert, Jordi y un servidor, los tres que salimos en la fotografía desenfocada que encabeza estas palabras, nos encontrábamos en Sant Boi oyendo a Jordi Carbonell decir con voz tranquila “que la prudencia no nos haga traidores”, y decirlo para seguir siendo fiel a una causa que aquel día de 1976 ya era vieja de siglos.

jueves, 18 de agosto de 2016

La vida és com és i no pas d’una altra manera.

Platja de Sant Sebastià, Sitges

Diari d’estiu. (10)

La vida és com és i no pas d’una altra manera.

La fotografia que encapçala aquest text és de la platja de Sant Sebastià de Sitges, a prop de les nou del vespre un dia d’aquesta setmana.

Vaig anar a Sitges a visitar a la Joana, una cosina que fa dos anys es va sotmetre al trasplantament dels dos pulmons. Ara es troba bé, i, malgrat la medicació que ha de seguir prenent i els controls periòdics als que està sotmesa, ja fa una vida completament normal. La Joana era tota una esportista, nedadora, judoka... però la vida és com és i no pas d’una altra manera.

La Joana conviu amb una gosseta petanera adoptada que havia rebut maltractaments. El pobre animal, els primers anys, fugia quan veia algú amb un pal, com ara amb una escombra escombrant. A mi ja em coneix i no s’espanta i em busca les carícies i que li digui que és una gosseta molt guapa. 

La mare de la Joana, quan va morir, va donar el cos a la ciència, i el seu pare, mort molts anys  abans, no li va demanar pas, com sí ho va fer el pare d’un amic, que enterressin les seves cendres al costat d’un arbre on hi havia enterrat un gos, l’únic, deia el pare d’aquest amic meu, que veritablement l’havia estimat. Aquest amic explicava el fet com una simple anècdota, o com si fos una dèria d’un home vell, sense, però, extreure’n les conclusions evidents o, al menys, les que, em sembla a mi, eren i ho són, conclusions evidents i alhora doloroses i tristes per a un fill que sap que el seu pare considerava que l’havia estimat més un gos que la seva pròpia família. Però la vida és com és i no pas d’una altra manera, i els pares, com els fills, són com són.

Aquest dia, a la platja de Sant Sebastià de Sitges, hi havia un noi que li llançava una pilota a un gos, queia ben lluny dins del mar, i el gos, tot decidit i valent, l’anava a buscar nedant per entre les ones que començaven a ser altes a causa del vent; una i una altra vegada la “pescava” i la retornava al noi, esperant entusiasta anar-la a buscar de nou encara que fos a Menorca o més enllà.

Aquest és un joc que jo no puc practicar amb el meu arbre que té una manera d’entendre els jocs i les relacions entre els éssers vius d’una manera molt diferent als gossos o els humans. A les seves arrels hi ha, però, enterrada una sargantana que va conviure amb mi durant un temps; un característic drac de Barcelona que mai va empaitar tampoc cap pilota ni me’n va llançar cap a mi per a que l’empaités jo. Manteníem una relació respectuosa i,  tot i ser animals ambdós, bastant botànica també, perquè, malgrat els afectes i estimacions, la vida és com és i no pas d’una altra manera.

Demà regaré el meu arbre que fa temps que no plou i deu tenir set. 

---------------

Diario de verano. (10)

La vida es como es y no de otra manera.

La fotografía que encabeza este texto es de la playa de San Sebastián de Sitges, cerca de las nueve de la noche un día de esta semana.

Fui a Sitges a visitar a Joana, una prima que hace dos años se sometió al trasplante de los dos pulmones. Ahora se encuentra bien, y, a pesar de la medicación que debe seguir tomando y los controles periódicos a los que está sometida, hace una vida completamente normal. Joana era toda una deportista, nadadora, judoka... pero la vida es como es y no de otra manera.

Joana convive con una perrita callejera adoptada que había recibido malos tratos. El pobre animal, los primeros años, huía cuando veía a alguien con un palo, como con una escoba barriendo. A mí ya me conoce y no se asusta y me busca las caricias y que le diga que es una perrita muy guapa.

La madre de Joana, cuando murió, dio el cuerpo a la ciencia, y su padre, muerto muchos años antes, no le pidió, como sí lo hizo el padre de un amigo, que enterraran sus cenizas junto a un árbol donde había, a su vez, enterrado un perro, el único, decía el padre de este amigo mío, que verdaderamente lo había amado. Este amigo explicaba el hecho como una simple anécdota, o como si fuera una manía de un hombre viejo, sin, no obstante, extraer las conclusiones evidentes o, al menos, las que a mí me parece que lo eran y lo son, conclusiones evidentes y al tiempo dolorosas y tristes para un hijo que sabe que su padre consideraba que lo había querido más un perro que su propia familia. Pero la vida es como es y no de otra manera, y los padres, como los hijos, son como son.

Ese día, en la playa de San Sebastián de Sitges, había un chico que le lanzaba una pelota a un perro; caía lejos dentro del mar, y el perro, decidido y valiente, la iba a buscar nadando por entre las olas que empezaban a ser altas debido al viento; una y otra vez la "pescaba" y la devolvía al chico, esperando entusiasta irla a buscar de nuevo aunque fuera a Menorca o más lejos.

Este es un juego que yo no puedo practicar con mi árbol que tiene una manera de entender los juegos y las relaciones entre los seres vivos de una manera muy diferente a los perros o los humanos. En sus raíces hay, sin embargo, enterrada una lagartija que convivió conmigo durante un tiempo; un característico dragón de Barcelona que nunca persiguió pelota alguna, ni me lanzó tampoco hacia mí ninguna para que la persiguiera yo. Manteníamos una relación respetuosa y, a pesar de ser animales ambos, bastante botánica también, porque, aunque haya afectos y apegos, la vida es como es y no de otra manera.

Mañana regaré mi árbol que hace tiempo que no llueve y debe de tener sed.


sábado, 13 de agosto de 2016

Calaix de sastre

Llàgrimes de Sant Llorenç

Diari d’estiu (9)

Calaix de sastre.

Fa cinc anys era a Balboa amb la Qk, amics i família, contemplant caure les llàgrimes de Sant Llorenç. El Raúl i la Mercè van dur, fins i tot, un telescopi amb el que vam poder veure Júpiter i Andròmeda. Semblàvem uns vells hippies amb les flors marcides però plens d’il·lusió.

Avui, en canvi, sóc a casa, a Barcelona, prenent-me uns dies de descans que no pas de vacances, anant a dormir tard però dormint vuit hores seguides, fent migdiada, nedant a la piscina del gimnàs i passant llargues estones a la biblioteca Agustí Centelles que hi ha al Centre Teresa Pàmies, gaudint del silenci i de la seva refrescant temperatura artificial que em fa reviure. Fa un any va morir la Loli, l’esposa del Toni, i avui m’han comunicat la mort del Marc, el millor President que ha tingut el Gremi de Pelleters, un noi jove i ple d’entusiasme. El dissabte tenim l’enterrament.

A la biblioteca  he descobert una revista nordamericana de fotografia, Vision & Justice. En ella llegeixo que la seva editora, la Sarah Lewis, diu: “In 1926, my grandfather was expelled in the eleventh grade in New York City for asking where African Americans were in the history books. He refused to accept what the teacher told him, that African Americans had done nothing to merit inclusion. He was expelled for his so-called impertinence. His pride was so wounded that he never went back to high school. Instead, he went on to become a jazz musician and a painter, inserting images of African Americans in scenes where he thought they should—and knew they did—exist. The endeavor to affirm the dignity of human life cannot be waged without pictures, without representational justice. This, he knew.

Tota la premsa es fa ressò de la batalla d’Àlep, descrivint el caos de les múltiples faccions combatents i el pantà d’interessos contraposats i mesquins que es lliuren a la guerra de Síria. També que la gent es queixa dels turistes excepte quan ells mateixos fan de turista, i que moltes noies consideren la indumentària islamista i l’occidental al voleibol platja com equivalents, i que ambdues reflecteixen per igual la mateixa mena de masclisme i patriarcat. Xavier Aldecoa ens recorda que la guerra ha tornat al Sudan del Sud i amb ella la fam. “Aliza John sosté delicada el cap del seu fill, Jal Puok, que la mira amb els ulls fixos i plora amb la boca oberta. De tant en tant, Aliza descansa el mentó sobre el palmell de la mà i l’observa. Callada. L’intenta donar llet, però Jal, que té un any i pesa quatre quilos -com un nadó grassonet a Espanya-, la vomita i el líquid li descendeix per la galta fins a unes nafres al coll”. I l’Antoni Puigverd es pregunta retòricament com és que malgrat les vacances i els bens del nostre món ric la gent està tant irritada, nerviosa i esverada? La cosa ve a compte d’un article de l’Enric Vila que comenta que l’us de la pornografia digital fa perdre habilitats socials, tot i que el periodista del Nacional.cat ho faci servir per parlar del racisme en un text complicat i laberíntic com tots el seus. Qui no és pas complicat ni laberíntic és en Francesc Serés al País parlant de literatura catalana i adonant-se que d’entrada té la partida perduda per 6 a 1. Qui no la vol tenir perduda fent de bufó a la Cort dels Borbons és en Albert Boadella, el Iu Forn ens explica com s’ho fa aquest xicot, el Boadella, per no perdre cap partida.  

En Tomás Alcoverro està en un altre nivell i ens parla en el seu blog de La Vanguardia de les llibreries de Beirut i dels cristians francòfons, “aquests llevantins que vivien a Egipte, a Turquia i es van refugiar al Líban després de guerres, revolucions i genocidis. La família de l’Antoine, de l’Emile i del Pierre Naufal, oriünda de Mersin i Adana, va abandonar Turquia per establir-se a Baabdat, poble de la muntanya cristiana, i va fundar després la llibreria Antoine. La seva àvia coneixia el francès, el turc, el grec, l'àrab, l'armeni, exemple d'aquesta identitat llevantina que s'esvaeix”.

Qui també s’esvaeix d’una manera completament anormal i enigmàtica és l’estrella KIC 8462852, anomenada igualment estrella de Tabby, en honor de Tabetha Boyajian, una de les astrònomes que la va descobrir. L’estrella de Tabby es va fer famosa no fa molt per les variacions estrafolàries que presenta la seva lluminositat, i ara, a més, s’acaba de provar també que va perdent anòmalament brillantor a un ritme del 0,341 % per any.

Sí, és cert, menjo, bec cerveses, dormo, nedo, les llàgrimes de Sant Llorenç cauen i el món s’esvaeix mentre els calaixos de sastre s’omplen desordenadament i la Qk em somriu des d’alguna estrella llunyana envoltada de planetes, de meteors i cometes que llampeguejen en mig d’un cel negre.   
 Llibreria Antoine, Beirut, durant i després de la guerra


Diario de verano (9)

Cajón de sastre.

Hace cinco años me encontraba en Balboa con Qk, amigos y familia, contemplando caer las lágrimas de San Lorenzo. Raúl y Mercé llevaron, incluso, un telescopio con el que pudimos ver Júpiter y Andrómeda. Parecíamos unos viejos hippies con las flores marchitas pero llenos de ilusión.

Hoy, en cambio, estoy en casa, en Barcelona, ​​tomándome unos días de descanso que no de vacaciones, yendo a dormir tarde pero durmiendo ocho horas seguidas, haciendo la siesta, nadando en la piscina del gimnasio y pasando largos ratos en la biblioteca Agustí Centelles que hay en el CentroTeresa Pàmies, disfrutando del silencio y de su refrescante temperatura artificial que me hace revivir. Hace un año murió Loli, la esposa de Toni, y hoy me han comunicado la muerte de Marc, el mejor Presidente que ha tenido el Gremi de Pelleters, un chico joven y lleno de entusiasmo. El sábado tenemos el funeral.

En la biblioteca he descubierto una revista norteamericana de fotografía, Vision & Justice. En ella leo que su editora, Sarah Lewis, dice: In 1926, my grandfather was expelled in the eleventh grade in New York City for asking where African Americans were in the history books. He refused to accept what the teacher told him, that African Americans had done nothing to merit inclusion. He was expelled for his so-called impertinence. His pride was so wounded that he never went back to high school. Instead, he went on to become a jazz musician and a painter, inserting images of African Americans in scenes where he thought they should—and knew they did—exist. The endeavor to affirm the dignity of human life cannot be waged without pictures, without representational justice. This, he knew.

Toda la prensa se hace eco de la batalla de Alepo, describiendo el caos de las múltiples facciones combatientes y el pantano de intereses contrapuestos y mezquinos que se enfrentan en la guerra de Siria. También que la gente se queja de los turistas excepto cuando ellos mismos hacen de turista, y que muchas mujeres consideran la indumentaria islamista y la occidental en el voleibol playa como equivalentes, y que ambas reflejan por igual la misma especie de machismo y patriarcado. Xavier Aldecoa nos recuerda que la guerra ha vuelto a Sudán del Sur y con ella el hambre. "Aliza John sostiene delicada la cabeza de su hijo, Jal Puok, que la mira con los ojos fijos y llora con la boca abierta. De vez en cuando, Aliza descansa el mentón sobre la palma de la mano y le observa. Callada. Le intenta dar leche, pero Jal, que tiene un año y pesa cuatro kilos —como un recién nacido regordete en España—, la vomita y el líquido le desciende por la mejilla hasta unas llagas en el cuello". Y Antoni Puigverd se pregunta retóricamente ¿cómo es que a pesar de las vacaciones y los bienes de nuestro mundo rico la gente está tan irritada, nerviosa y asustada? La cosa viene a cuenta de un artículo de Enric Vila que comenta que el uso de la pornografía digital hace perder habilidades sociales, aunque el periodista del Nacional.cat lo use para hablar del racismo en un texto complicado y laberíntico como todos los suyos. Quien no es complicado ni laberíntico es Francesc Serés en el País hablando de literatura catalana y dándose cuenta que de entrada tiene la partida perdida por 6 a 1. Quien no la quiere tener perdida haciendo de bufón en la Corte de los Borbones es Albert Boadella, Iu Forn nos cuenta cómo hace este muchacho, Boadella, para no perder ninguna partida.

Tomás Alcoverro se encuentra en otro nivel y nos habla en su blog de La Vanguardia de las librerías de Beirut y de los cristianos francófonos, "estos levantinos que vivían en Egipto, en Turquía y se refugiaron en Líbano tras guerras, revoluciones y genocidios. La familia de Antoine, Emile y Pierre Naufal, oriunda de Mersin y Adana, abandonó Turquía para establecerse en Baabdat, pueblo de la montaña cristiana, y fundó después la librería Antoine. Su abuela conocía el francés, el turco, el griego, el árabe, el armenio, ejemplo de esta identidad levantina que se desvanece".

Quien también se desvanece de una manera completamente anormal y enigmática es la estrella KIC 8462852, llamada igualmente estrella de Tabby, en honor de Tabetha Boyajian, una de las astrónomas que la descubrió. La estrella de Tabby se hizo famosa no hace mucho por las variaciones estrafalarias que presenta su luminosidad, y ahora, además, se acaba de probar también que va perdiendo anormalmente brillo a un ritmo del 0,341% por año.

Sí, es cierto, como, bebo cervezas, duermo, nado, las lágrimas de San Lorenzo caen y el mundo se desvanece mientras los cajones de sastre se llenan desordenadamente y Qk me sonríe desde alguna estrella lejana rodeada de planetas, de meteoros y cometas que relampaguean en medio de un cielo negro.

viernes, 5 de agosto de 2016

El rock i els tupésDiari d’estiu (8)

El rock i els tupés.

Diuen que el rock és universal, com el flamenc, el tango o el xotis, segur que sí, per això, i ja de ben petit, el meu anhel ha estat sempre el d’arribar a convertir-me en una flamant estrella del rock.

La vida, però, és molt exigent i només m’ha ofert allò pel que he estat realment capaç, que no és pas el de triomfar en la música escènica amb jaquetes de cuiro i tupés magnífics al cabell. De jaquetes de cuiro en venc, o en venia, i de tupés ja no em queda matèria primera per oferir-ne a cap perruquera.

Amb aquest panorama tan desolador he decidit que només puc pentinar el gat que no tinc i que no crec que tingui mai perquè, si m’he de comprar un animal que em faci companyia, abans em compraré una cadernera o un gos petaner que no pas un felí de mirada vertical.

El que sembla en el fons un gos petaner és en Roberto Piazza, el cantant de la banda de rock anomenada Little Bob i que es va interpretar a ell mateix en l’esplèndida pel·lícula Le Havre, de Aki Kaurismäki. Una pel·lícula on es narra la relació entre un escriptor, que ha decidit convertir-se en neteja sabates de carrer, i un nen africà que ha entrat il·legalment a França.

Vivim temps estranys on molta gent considera que té la necessitat de canviar de vida i que per aconseguir-ho s’imagina, somia i s’il·lusiona emigrant a països remots amb paisatges de fotografia. Altres, en canvi, ho fan sense passaport ni visats, i amagats a sota de grans camions o bé travessant el mar en pasteres sense garanties de navegació. O, com el protagonista de la pel·lícula, en Marcel Marx, que “emigra” a la seva pròpia ciutat i adopta l’honorable ofici d’enllustrador de sabates ambulant a l’adonar-se que mai es convertirà en un escriptor reconegut.

Aquesta pel·lícula la vam veure junts l’Albert, la Qk i un servidor un juliol a Madrid. Recordo que feia una calor terrible, una calor seca de forn diabòlic com acostuma a fer els estius a la capital d’Espanya, un bon lloc, com tants altres, per a canviar de vida. No obstant, tothom hauria de saber que, en realitat, només hi ha una manera efectiva de canviar de vida, i del que es tracte tampoc és de prendre’s seriosament la dita aquella tan famosa “de Madrid al cielo”.

En definitiva, que qui no es conforma és perquè no vol, i per a mi escoltar a Roberto Piazza cantar amb el seu grup de rock, Little Bob, m’alegra l’ànim tot i que sé que mai cantaré com ell ni mai tampoc lluiré un tupé com el seu.

M'alegra i alhora m'entristeix també perquè em fa recordar aquells dies a Madrid, uns dies que malauradament no tornaran com si d’una manera dolorosa i xocant me n’adonés de sobte que he canviat de vida.Diario de verano (8)

El rock y los tupés.

Dicen que el rock es universal, como el flamenco, el tango o el chotis, seguro que sí, por eso, y ya de pequeño, mi anhelo ha sido siempre el de llegar a convertirme en una flamante estrella del rock.

La vida, sin embargo, es muy exigente y sólo me ha ofrecido aquello por lo que he sido realmente capaz, que no es el de triunfar en la música escénica con chaquetas de cuero y tupés magníficos en el pelo. Chaquetas de cuero vendo, o vendía, y de tupés ya no me queda materia prima para ofrecer a ninguna peluquera.

Con este panorama tan desolador he decidido que sólo puedo peinar el gato que no tengo y que no creo que tenga nunca porque, si he de comprar un animal que me haga compañía, antes me compraré un jilguero o un perro faldero que no un felino de mirada vertical.

El que parece en el fondo un perro faldero es Roberto Piazza, el cantante de la banda de rock llamada Little Bob y que se interpretó a sí mismo en la espléndida película Le Havre, de Aki Kaurismäki. Una película donde se narra la relación entre un escritor, que ha decidido convertirse en limpiabotas, y un niño africano que ha entrado ilegalmente en Francia.

Vivimos tiempos extraños donde mucha gente considera que tiene la necesidad de cambiar de vida y que para ello se imagina, sueña y se ilusiona emigrando a países remotos con paisajes de fotografía. Otros, en cambio, lo hacen sin pasaporte ni visados, y escondidos debajo de grandes camiones o bien atravesando el mar en pateras sin garantías de navegación. O, como el protagonista de la película, Marcel Marx, que "emigra" a su propia ciudad y adopta el honorable oficio de limpiabotas ambulante al darse cuenta de que nunca se convertirá en un escritor reconocido.

Esta película la vimos juntos Albert, Qk y un servidor un julio en Madrid. Recuerdo que hacía un calor terrible, un calor seco de horno diabólico como suele hacer los veranos en la capital de España, un buen lugar, como tantos otros, para cambiar de vida. Sin embargo, todo el mundo debería saber que, en realidad, sólo hay una manera efectiva de cambiar de vida, y de lo que se trata tampoco es de tomarse en serio el dicho aquel tan famoso "de Madrid al cielo".

En definitiva, que el que no se conforma es porque no quiere, y para mí escuchar a Roberto Piazza cantar con su grupo de rock, Little Bob, me alegra el ánimo aunque sé que nunca cantaré como él ni nunca tampoco luciré un tupé como el suyo.

Me alegra y al mismo tiempo me entristece también porque me hace recordar aquellos días en Madrid, unos días que desgraciadamente no volverán como si de una manera dolorosa y chocante me diera cuenta de repente que he cambiado de vida.


jueves, 28 de julio de 2016

La zona gris


Sonderkommandos recollint cadàvers

Diari d’estiu (7)

La zona gris

No fa encara molts dies, quan arribava la nit refrescava, però ara, en canvi, d’aquí a mitjans de setembre la temperatura es manté i es mantindrà homogènia durant les vint-i-quatre hores, amb poques diferències entre les mínimes i les màximes tèrmiques que s’igualaran.

Aquestes són unes jornades en que tot, l’ambient i l’atmosfera física i política, esdevé una sopa indiferenciada on no pots arribar a saber si t’estàs menjant una cuixa de pollastre, una costella de porc, o una rata morta que ha caigut a l’olla per descuit; o si el malestar que sents és conseqüència del neguit existencial de viure en general, o del temor a viure el futur en particular, o només és la simple i vulgar calor que estova els budells i l’alegria. Per sort, bona part del dia el passo a la meva botiga, on tinc per obligació comercial aire refrigerat que em dispara la factura de la llum, però que també em permet mantenir les vendes ara que estic de rebaixes, i on qualsevol cosa val menys que el que vaig pagar per ella, i on, posats a fer, el dependent, un servidor de vostès, també està de rebaixes per si alguna senyora bonica i simpàtica necessita una conversa amena amb tocs d’humor i anècdotes reals o inventades que la rescatin del pou negre en el que es cau quan hom es queda sense preguntes a fer.

En un post passat parlava del Terminador, aquesta zona gris i de penombra entre el dia i la nit que marca en un astre la llum de la seva estrella. També del meravellós món dels ascensoristes a la URSS, bons representants del proletariat que feien la vida més fàcil als seus herois com el gran compositor Dmitri Xostakovitx. També, i arran d’una conversa mantinguda amb una clienta, de les injustícies de l’aparell de l’Estat, del que ella en deia “errors burocràtics”, “perquè, com pot imaginar, ella no en té cap culpa”, i que antigament se’ls qualificava d’una altra manera, de simples i vulgars privilegis decimonònics.

Però la veritable zona gris no és pas aquella que marquen les línies astronòmiques, si no la que va ser clarament definida per Primo Levi en un dels seus grans llibres, Els enfonsats i els salvats, una zona moral tan tèrbola com l’aigua que baixa per la canonada després de tibar la cadena del dipòsit del wàter.

La Viquipèdia ens explica que: “La narració descriu amb lucidesa i distanciament -malgrat l’infern viscut per experiència pròpia- els mecanismes que porten a la creació de "zones grises" de poder entre opressors i oprimits, la corrupció econòmica i moral de les persones en el sistema de camps de concentració, els fins i la utilització política de tals sistemes, la repetició de dinàmiques de comportament semblants en la realitat quotidiana d'avui...

Uns dels cassos més extrems van ser els Sonderkommandos, jueus encarregats de conduir a les càmeres de gas a la gent, d’inspeccionar els cadàvers i retirar-los un cop gasejats per dur-los als crematoris i desfer-se de les cendres. Primo Levi parla dels privilegiats a l'interior del lager, allò que ell defineix justament com 'la zona grisa'. Entre aquests assenyala a l'esquadra encarregada de l'operació del crematori, de la qual Levi parla amb detall. Al final del capítol es parla també de la figura de Chaim Rumkowski, el cap de la Judenrat del gueto de Lodz i ferm defensor de les SS, el qual va imposar el seu comandament a l'interior del gueto de la seva ciutat.”

El color més habitual en la natura no és pas el blau ni el verd, tampoc el groc torrat del blat madur ni el negre marronós de la terra, ni, encara que sembli estrany, el vermell de la sang vessada, no, el color més habitual és el gris, com el de l’ombra del meu arbre “perquè, com podeu imaginar, ell tampoc no en té cap culpa”.

-----------------------------------------

Diario de verano (7)

La zona gris

No hace aún muchos días, cuando llegaba la noche refrescaba, pero ahora, en cambio, de aquí a mediados de septiembre la temperatura se mantiene y se mantendrá homogénea durante las veinticuatro horas, con pocas diferencias entre las mínimas y las máximas térmicas que se igualarán.

Estas son unas jornadas en que todo, el ambiente y la atmósfera física y política, se convierte en una sopa indiferenciada donde no puedes llegar a saber si te estás comiendo un muslo de pollo, una costilla de cerdo, o una rata muerta que ha caído en la olla por descuido; o si el malestar que sientes es consecuencia de la desazón existencial de vivir en general, o del temor a vivir el futuro en particular, o sólo es el simple y vulgar calor que ablanda las tripas y la alegría. Por suerte, buena parte del día lo paso en mi tienda, donde tengo por obligación comercial aire refrigerado que me dispara la factura de la luz, pero que también me permite mantener las ventas ahora que estoy de rebajas, y donde cualquier cosa vale menos que lo que pagué por ella, y donde, ya puestos, el dependiente, un servidor de ustedes, también está de rebajas por si alguna señora bonita y simpática necesita una conversación amena con toques de humor y anécdotas reales o inventadas que la rescaten del pozo negro el que se cae cuando uno se queda sin preguntas que hacer.

En un post pasado hablaba del Terminador, esta zona gris y de penumbra entre el día y la noche que marca en un astro la luz de su estrella. También del maravilloso mundo de los ascensoristas en la URSS, buenos representantes del proletariado que hacían la vida más fácil a sus héroes como el gran compositor Dmitri Shostakóvich. También, y a raíz de una conversación mantenida con una clienta, de las injusticias del aparato del Estado, de lo que ella llamaba "errores burocráticos", "porque, como puede imaginar, ella no tiene ninguna culpa", y que antiguamente se les calificaba de otro modo, de simples y vulgares privilegios decimonónicos.

Pero la verdadera zona gris no es aquella que marcan las líneas astronómicas, si no la que fue claramente definida por Primo Levi en uno de sus grandes libros, Los hundidos y los salvados, una zona moral tan turbia como el agua que baja por la tubería después de tirar de la cadena del depósito del inodoro.

La Wikipedia nos cuenta que: "La narración describe con lucidez y distanciamiento -a pesar del infierno vivido por experiencia propia- los mecanismos que llevan a la creación de" zonas grises "de poder entre opresores y oprimidos, la corrupción económica y moral de las personas en el sistema de campos de concentración, los fines y la utilización política de tales sistemas, la repetición de dinámicas de comportamiento similares en la realidad cotidiana de hoy...

Unos de los casos más extremos fueron los Sonderkommandos, judíos encargados de conducir a las cámaras de gas a la gente, de inspeccionar los cadáveres y retirarlos una vez gaseados para llevarlos a los crematorios y deshacerse de las cenizas. “Primo Levi habla de los privilegiados en el interior del lager, aquello que el define justamente como 'la zona gris'. Entre estos señala a la escuadra encargada de la operación del crematorio, de la cual Levi habla con detalle. Al final del capítulo se habla también de la figura de Chaim Rumkowski, el Jefe de la Judenrat del gueto de Lodz y firme defensor de las SS, el cual impuso su mando en el interior del gueto de su ciudad.”

El color más habitual en la naturaleza no es el azul ni el verde, tampoco el amarillo tostado del trigo maduro ni el negro marrón de la tierra, ni, aunque parezca extraño, el rojo de la sangre derramada, no, el color más habitual es el gris, como el de la sombra de mi árbol "porque, como pueden imaginar, él tampoco tiene ninguna culpa".

sábado, 23 de julio de 2016

Què fer?, com va dir Lenin.Diari d’estiu (6)

Què fer?, com va dir Lenin.

Avui ha plogut, només ha estat un clàssic xàfec d’estiu, intens i curt que ha netejat l’atmosfera. Les gotes, però, grosses com monedes de dos euros, queien a pes carregades de pols que, ves a saber, d’on l’han arreplegat.

Mentre plovia sentia el Vals nº 2 de Dmitri Xostakóvitx. I una senyora que, al començar a ploure, ha entrat per comprar un paraigües transparent, m’ha preguntat de qui era la música. Li ho he dit, és del gran Dmitri Xostakóvitx. Això que sona és un vals, oi?, m’ha demanat també. Sí, ho és, li he respòs, el nº 2. I a partir d’aquí, mentre la pluja s’intensificava i no es podia sortir al carrer ni amb paraigües, la conversa ha començat a derivar per camins on la realitat sempre supera la ficció, plogui o hi hagi sequera.

Es veu, segons m’ha explicat, que la neboda d’una cosina d’una néta de la tieta d’una veïna del cinquè tercera, catedràtica d’Institut, es prejubila a primers d’octubre amb seixanta anys, però com mai ha trepitjat l’Institut perquè sempre ha treballat en comissió de serveis en algun departament de la Conselleria d’Ensenyament, i ara comença les vacances, no li han renovat la comissió de serveis i s’haurà de reincorporar al seu Institut a primers de setembre i treballar-hi donant classes únicament un mes just. El fet també implica, al ser el lloc de treball una propietat de la catedràtica, que el professor que l’ha substituït durant tots aquest anys hagi de marxar. Coses de la burocràcia, m’ha assenyalat la senyora. Què fer?, com va dir Lenin, ha conclòs ella soleta. Expressió que també m’ha fet pensar que hauria d'haver estat una antiga militant del PSUC. Tot això em recorda, li he dit per continuar la conversa al veure que la pluja persistia i ella no mostrava intenció de marxar, una anècdota que un vell amic em va explicar, precisament, de Dmitri Xostakóvitx, el gran músic rus que arribà a ser heroi de l’Unió Soviètica.

Resulta ser que al Dmitri, al fer-se gran, li costava molt pujar les escales de la casa de planta baixa i un pis que el PCUS li havia atorgat pel seu us i el de la seva esposa. Els membres del partit, per fer-li la vida més fàcil, van pensar que el millor era instal·lar-hi un ascensor. Dit i fet. El problema, però, va ser que la llei de la extinta URSS obligava a que tots els ascensors del país els conduís un ascensorista sindicat. Això significava que Xostakòvitx hauria de tenir a dins de casa les vint-i-quatre hores a un senyor o senyora, a un o a una ascensorista, per anar de la planta baixa al primer pis, com a molt, una mitja dotzena de vegades al dia, i, com és natural, no li feia massa gràcia a l’il·lustre compositor.

Però, què dimonis fa un estrany tot el dia a casa meva gairebé sense donar brot assegut a una cadira del rebedor que és on els camarades han posat l’ascensor?, es va preguntar el Dmitri amoïnat. Estava clar, l’heroi del país tenia un greu problema i no podia eludir la llei ni enfrontar-se als sindicats dels ascensoristes tampoc. Què fer?, com va dir Lenin.

La llei era molt clara, i el sindicat també en la defensa dels treballadors que representava. Un sindicat combatent i una llei magnífica que, com tothom entendrà, havia permès a la gran Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques assolir la plena ocupació i el 0 % d’atur.

La solució al problema va ser genial, l’esposa del gran compositor va cursar els estudis d’ascensorista amb molt bona nota, tanta que li van adjudicar immediatament la plaça d’ascensorista de casa seva, per a la que, a més, cobraria un sou. Assumpte solucionat.

La senyora que ha entrat mentre plovia, se n’ha anat molt contenta amb la conversa mantinguda  i el paraigües sota del braç just quan ha parat de ploure. Sort que quan ha arribat no sonava un xotis, he pensat, si no no sé quina anècdota se m'hagués acudit explicar-li.

---------------------------------------------

Diario de verano (6)

¿Qué hacer?, como dijo Lenin.

Hoy ha llovido, sólo ha sido un clásico chaparrón de verano, intenso y corto que ha limpiado la atmósfera. Las gotas, sin embargo, grandes como monedas de dos euros, caían a peso cargadas de polvo que, vete a saber, de dónde lo han recogido.

Mientras llovía escuchaba el Vals nº 2 de Dmitri Shostakovich. Y una señora que, al empezar a llover, ha entrado para comprar un paraguas transparente, me ha preguntado de quién era la música. Se lo he dicho, es del gran Dmitri Shostakovich. Esto que suena es un vals, ¿verdad?, ha querido saber también. Sí, lo es, le he respondido, el nº 2. Y a partir de aquí, mientras la lluvia se intensificaba y no se podía salir a la calle ni con paraguas, la conversación ha empezado a derivar por caminos donde la realidad siempre supera la ficción, llueva o haya sequía.

Se ve, según me ha explicado, que la sobrina de una prima de una nieta de la tía de una vecina del quinto tercera, catedrática de Instituto, se prejubila a primeros de octubre con sesenta años, pero como nunca ha pisado el Instituto porque siempre ha trabajado en comisión de servicios en algún departamento de la Conselleria d’Ensenyament, y ahora empieza las vacaciones, no le han renovado la comisión de servicios y deberá reincorporarse a su Instituto a primeros de septiembre y trabajar dando clases únicamente un mes justo. El hecho también implica, al ser el lugar de trabajo una propiedad de la catedrática, que el profesor que la ha sustituido durante todos estos años tenga que irse. Cosas de la burocracia, me ha señalado la señora. ¿Qué hacer?, como dijo Lenin, concluyó ella solita. Lo que me ha hecho pensar que debía haber sido una antigua militante del PSUC. Todo esto me recuerda, le he dicho para continuar la conversación al ver que la lluvia persistía y ella no mostraba intención de irse, una anécdota que un viejo amigo me contó, precisamente, de Dmitri Shostakovich, el gran músico ruso que llegó a ser héroe de la Unión Soviética.

Resulta ser que Dmitri, al hacerse mayor, le costaba mucho subir las escaleras de la casa de planta baja y un piso que el PCUS le había otorgado para su uso y el de su esposa. Los miembros del partido, para hacerle la vida más fácil, pensaron que lo mejor era instalar un ascensor. Dicho y hecho. El problema, sin embargo, fue que la ley de la extinta URSS obligaba a que todos los ascensores del país los condujera un ascensorista sindicado. Esto significaba que Shostakóvich habría de tener dentro de casa las veinticuatro horas a un señor o señora, a uno o a una ascensorista, para ir de la planta baja al primer piso, como mucho, una media docena de veces al día, y, como es natural, no le hacía demasiada gracia al ilustre compositor.

Pero, ¿qué demonios hace un extraño todo el día en mi casa casi sin dar golpe sentado en una silla del recibidor que es donde los camaradas han puesto el ascensor?, se preguntó Dmitri preocupado. Estaba claro, el héroe del país tenía un grave problema y no podía eludir la ley ni enfrentarse a los sindicatos de los ascensoristas tampoco. ¿Qué hacer?, como dijo Lenin.

La ley era muy clara, y el sindicato también en la defensa de los trabajadores que representaba. Un sindicato combatiente y una ley magnífica que, como todo el mundo entenderá, había permitido a la gran Unión Soviética lograr el pleno empleo y el 0% de paro.

La solución al problema fue genial, la esposa del gran compositor cursó estudios de ascensorista con muy buena nota, tanta que le adjudicaron inmediatamente la plaza de ascensorista de su casa, para la que, además, cobraría un sueldo. Asunto solucionado.

La señora que ha entrado mientras llovía, se ha ido muy contenta con la conversación mantenida y el paraguas bajo el brazo justo cuando ha parado de llover. Suerte que cuando llegó no sonaba un chotis, he pensado, si no no sé qué anécdota se me habría ocurrido explicarle.
martes, 19 de julio de 2016

El terminador
Diari d’estiu. (5)
                                         
El terminador

A la Ronda de Sant Antoni darrerament hi hagut canvis en l’ocupació de les cantonades que fan les prostitutes que hi treballen. Algunes xineses han estat  desplaçades per espanyoles i llatinoamericanes que, com el meu arbre, viuen a la intempèrie sense cap mena d’aixopluc ni finestres per obrir o tancar a causa de la calor o el fred.

Les xineses, ja se sap, tenen un vocabulari simple i limitat on les paraules bàsiques del seu repertori són molt poques, “chupar”, “follar”, “goma”, “veinte euros” i poca cosa més. Les de parla castellana, en canvi, se saben explicar millor. L’altre dia vaig sentir a una que li preguntava a un possible client: “sí, pero... ¿qué enfermedad contagiosa dices que tienes?, ignoro què li va respondre, no hagués estat educat parar-me a escoltar la conversa.

Els clients acostumen a ser la majoria ancians, joves de països musulmans i gent amb minusvalideses físiques. A compta d’això val la pena llegir aquesta notícia de la Vanguardia que parla de l’assistència sexual a discapacitats, una qüestió completament tabú del que ni les associacions més progressistes en parlen, gairebé més tabú que la corrupció i la vida sexual en les més altes instancies de l’Estat.

Sexe gratuït o de pagament, necessitat i virtud, chupar o follar, amb goma o sense, a la vista o d’amagat, tot plegat em duia l’altre dia a parlar dels orgasmes que sense permís ens arriben dels veïns quan a l’estiu les finestres romanen obertes per apaivagar la calor. Orgasmes, converses, baralles, i moltes coses més que, sens dubte, és millor callar i preservar només en la memòria. En canvi, al meu arbre, que viu també sense casa i sense finestres tot l’any, com un veritable homeless vocacional, no l’he sentit mai ni una rialla ni una queixa, ni un acudit ni un lament. L’únic so que em proporciona és el del vent movent les seves branques i fulles.

 Qui sap si l’un i l’altre, si l’arbre i el vent, mantenen una secreta relació gens efímera que, fora d’escampar les llavors arreu, els permet trametre entre ells i els altres missatges dels que no ens podem ni imaginar el que signifiquen, i dels que sabem de ben cert que mai podrem tampoc desxifrar, com si perseguíssim un terminador massa prim.

El terminador, segons la Viquipèdia, és la línia de separació entre la part il·luminada i la part en ombra d’un cos celest, la línia de separació entre el dia i la nit. Segons els astrònoms és el punt ideal per l’observació del relleu i les seves irregularitats, muntanyes i valls, glaceres de metà gelat i cràters d’impacte.

Ja fa un any que la New Horizons va arribar a Plutó, el planeta nan d’òrbita excèntrica que viatja sense vent i sense branques, acompanyant al sol que l’il·lumina vagament creant un terminador blau i misteriós que ve i se’n va en silenci.

------------------------------

Diario de verano. (5)

El terminador

En la Ronda de San Antonio últimamente ha habido cambios en la ocupación de las esquinas que hacen las prostitutas que trabajan. Algunas chinas han sido desplazadas por españolas y latinoamericanas que, como mi árbol, viven a la intemperie sin ningún tipo de cobijo ni ventanas para abrir o cerrar a causa del calor o el frío.

Las chinas, ya se sabe, tienen un vocabulario simple y limitado donde las palabras básicas de su repertorio son muy pocas, "chupar", "follar", "goma", "veinte euros" y poco más. Las de habla española, en cambio, se saben explicar mejor. El otro día oí a una que le preguntaba a un posible cliente: "sí, pero... ¿qué enfermedad contagiosa dices que tienes?, ignoro qué le respondió, no hubiera sido educado pararme a escuchar la conversación.

Los clientes suelen ser la mayoría ancianos, jóvenes de países musulmanes y gente con minusvalías físicas. A cuenta de esto vale la pena leer esta noticia de la Vanguardia que habla de la asistencia sexual a discapacitados, una cuestión completamente tabú del que ni las asociaciones más progresistas hablan, casi más tabú que la corrupción y la vida sexual en las más altas instancias del Estado.

Sexo gratuito o de pago, necesidad y virtud, chupar o follar, con goma o sin, a la vista o a escondidas, todo ello me llevaba el otro día a hablar de los orgasmos que sin permiso nos llegan de los vecinos cuando en el verano las ventanas permanecen abiertas para apaciguar el calor. Orgasmos, conversaciones, peleas, y muchas cosas más que, sin duda, es mejor callar y preservar sólo en la memoria. En cambio, a mi árbol, que vive también sin casa y sin ventanas todo el año, como un verdadero homeless vocacional, no lo he oído nunca ni una risa ni una queja, ni un chiste ni un lamento. El único sonido que me proporciona es el del viento moviendo sus ramas y hojas.

Quién sabe si el uno y el otro, si el árbol y el viento, mantienen una secreta relación nada efímera que, aparte de esparcir las semillas por todas partes, les permite enviarse entre ellos y los demás mensajes de los que no nos podemos ni imaginar lo que significan, y de los que sabemos de cierto que nunca podremos tampoco descifrar, como si persiguiéramos un terminador demasiado estrecho.

El terminador, según la Wikipedia, es la línea de separación entre la parte iluminada y la parte en sombra de un cuerpo celeste, la línea de separación entre el día y la noche. Según los astrónomos es el punto ideal para la observación del relieve y sus irregularidades, montañas y valles, glaciares de metano helado y cráteres de impacto.

Ya hace un año que la New Horizons llegó a Plutón, el planeta enano de órbita excéntrica que viaja sin viento y sin ramas, acompañando al sol que lo ilumina vagamente creando un terminador azul y misterioso que viene y se va en silencio.

viernes, 15 de julio de 2016

Orgasmes per la finestraPedro Alonso en el personatge de cap de seguretat de l'ambaixada espanyola a Bangkok.


Diari d’estiu. (5)

Orgasmes per la finestra.

Ara que som ja en ple estiu, les finestres de les cases romanen obertes permetent-nos sentir d’una manera totalment indiscreta el que escolten, parlen o fan els nostres veïns. Des dels programes de televisió, la música, les seves converses, les seves baralles, i els seus orgasmes. Aquestes finestres obertes són millor que la més perfecta xarxa social, tot és a la vista, millor dit, a l’oïda. Els ulls els podem tancar per a no mirar, però les orelles no tenen parpelles.

En una ocasió, una parella es va plantar al meu aparador i vaig sentir, sense que ells se n’adonessin que els escoltava, que criticaven despectivament unes pedres pintades pel meu germà i que jo venia com a peces de decoració. No em vaig poder estar, em va molestar i em van ofendre els seus comentaris poc educats, i així els hi vaig dir, directament i sense embuts. El noi es va encarar amb mi molt agressivament per retreure’m que era molt lleig escoltar converses alienes. Tenia raó, la tenia tot i que per defensar-me vaig argumentar que la seva conversa era a casa meva i que tenia dret a replicar-la.

Aquest dilluns passat va acabar a Antena 3 la sèrie La embajada, on es narra una història de corrupció a l’ambaixada espanyola a Bangkok. D’ella el que m’ha cridat més l’atenció, ha estat un personatge aparentment secundari i al que no se li dona una resolució final en el relat. Aquest personatge és el cap de seguretat de l’ambaixada, un policia destinat, se suposa, per protegir a les persones que allà treballen i per establir i vigilar el correcte funcionament de tota la seguretat de la delegació diplomàtica. I, naturalment també, per denunciar a les autoritats espanyoles els delictes que ell, en la seva tasca professional, pugui detectar si és el cas.

El cas, però, és que, efectivament, aquest policia fa molt bé la seva feina, vigilant a tothom, tenint de tots arxius, dades, gravacions sonores i visuals, fotografies compromeses de tota mena, sexuals també, recollint un munt d’informació que, com diu ell mateix, n’hi hauria prou per fer titulars durant tot una any seguit.

Té proves contundents, que qualsevol jutge acceptaria immediatament, de tots els delictes i crims que s’han comés, perquè també hi hagut assassinats, extorsions, segrestos, prevaricació, xantatges, comissions il·legals, blanqueig de diners, quasi tots el delictes que hi ha en el codi penal espanyol s’han comés a l’ambaixada de Bangkok.

Aquest policia, el cap de seguretat, diu en diverses ocasions al llarg de la sèrie que la seva missió i el seu deure és protegir i defensar els interessos d’Espanya i que per això no fa pas altra cosa que, segons sembla rebent instruccions superiors, amagar-ho tot, procurar amb el seu màxim zel que res es faci públic. La seva idea de justícia consisteix no en desvelar els crims i dur-los a la justícia, sinó en tapar-los, pel bé d’Espanya.

El seus superiors el pressionen al màxim en aquest sentit, volen que no hi hagin embolics a l’ambaixada, que tot vagi com una seda, i en conseqüència, no sigui origen de males notícies que, al ser publicades pels diaris, pertorbin la seva calma, la seva vida fàcil, la d’ells, funcionaris de carrera, i la del ministre que també prefereix la comoditat. En definitiva, que tot aparenti funcionar amb normalitat i tranquil·litat, sense haver d’anar apagant focs que ningú ha demanat perquè a Thailàndia fa molta calor.

Ahir, després de veure una pel·lícula de la màfia russa, on un capo intenta esborrar les proves que l’incriminen en una violació i mort d’una menor, i reflexionant sobre aquesta sèrie espanyola i el país que l’ha fet, sobre les seves persones i els seus oficis, m’entrava per la finestra un nou orgasme de la meva veïna. Caram!!, aquesta noia no para!!, m’he dit tristot pensant amb mi en èpoques passades.

Tot plegat es barrejava d’una manera cruel i surrealista amb les primeres notícies de l’atemptat a Niça.


----------------------------------

Diario de verano. (5)

Orgasmos por la ventana.

Ahora que estamos ya en pleno verano, las ventanas de las casas están abiertas permitiéndonos oír de una manera totalmente indiscreta lo que escuchan, hablan o hacen nuestros vecinos. Desde los programas de televisión, la música, sus conversaciones, sus peleas, y sus orgasmos. Estas ventanas abiertas son mejor que la más perfecta red social, todo está a la vista, mejor dicho, al oído. Los ojos los podemos cerrar para no mirar, pero las orejas no tienen párpados.

En una ocasión, una pareja se plantó en mi escaparate y oí, sin que ellos se dieran cuenta que los escuchaba, que criticaban despectivamente unas piedras pintadas por mi hermano y que yo vendía como piezas de decoración. No pude evitar, me molestó y me ofendieron sus comentarios poco educados, y así se lo dije, directamente y sin rodeos. El chico se encaró conmigo muy agresivamente para reprocharme que era muy feo escuchar conversaciones ajenas. Tenía razón, la tenía aunque para defenderme argumenté que su conversación era en mi casa y que tenía derecho a replicarla.

Este lunes pasado acabó en Antena 3 la serie La embajada, donde se narra una historia de corrupción en la embajada española en Bangkok. De ella lo que me ha llamado más la atención, ha sido un personaje aparentemente secundario y al que no se le da una resolución final en el relato. Este personaje es el jefe de seguridad de la embajada, un policía destinado, se supone, para proteger a las personas que allí trabajan y para establecer y vigilar el correcto funcionamiento de toda la seguridad de la delegación diplomática. Y, naturalmente también, para denunciar a las autoridades españolas los delitos que él, en su tarea profesional, pueda detectar si es el caso.

El caso, sin embargo, es que, efectivamente, este policía hace muy bien su trabajo, vigilando a todos, teniendo de todos archivos, datos, grabaciones sonoras y visuales, fotografías comprometidas de todo tipo, sexuales también, recogiendo un montón de información que, como dice él mismo, bastaría para hacer titulares durante todo un año seguido.

Tiene pruebas contundentes, que cualquier juez aceptaría inmediatamente, de todos los delitos y crímenes que se han cometido, porque también ha habido asesinatos, extorsiones, secuestros, prevaricación, chantajes, comisiones ilegales, blanqueo de dinero, casi todos los delitos que hay en el código penal español se han cometido en la embajada de Bangkok.

Este policía, el jefe de seguridad, dice en varias ocasiones a lo largo de la serie que su misión y su deber es proteger y defender los intereses de España y que por ello no hace otra cosa que, al parecer recibiendo instrucciones superiores, ocultarlo todo, procurar con su máximo celo que nada se haga público. Su idea de justicia consiste no en desvelar los crímenes y llevarlos a la justicia, sino en taparlos, por el bien de España.

Sus superiores lo presionan al máximo en este sentido, quieren que no haya líos en la embajada, que todo vaya como la seda, y en consecuencia, no sea origen de malas noticias que, al ser publicadas por los periódicos, perturben su calma, su vida fácil, la de ellos, funcionarios de carrera, y la del ministro que también prefiere la comodidad. En definitiva, que todo aparente funcionar con normalidad y tranquilidad, sin tener que ir apagando fuegos que nadie ha pedido porque en Tailandia hace mucho calor.

Ayer, después de ver una película de la mafia rusa, donde un capo intenta borrar las pruebas que le incriminan en una violación y muerte de una menor, y reflexionando sobre esta serie española y el país que la ha hecho, sobre sus personas y sus oficios, me entraba por la ventana un nuevo orgasmo de mi vecina. ¡¡Caramba !!, ¡¡esta chica no para!!, me he dicho entristecido pensando en mí en épocas pasadas.


Todo ello se mezclaba de una manera cruel y surrealista con las primeras noticias del atentado de Niza.