miércoles, 24 de junio de 2015

EspanyaDiari d’estiu (1)

Espanya.

Felip II va afirmar després de la derrota de la seva Armada Invencible enfront de la britànica que no havia enviat als seus vaixells a lluitar contra els elements. Potser per aquesta raó la Regent Maria Cristina, en nom de l’Alfons XIII que encara era menor d’edat, sí va enviar les naus de fusta de l’Armada espanyola a lluitar contra els moderns creuers nord americans a la badia de Manila i a la batalla naval de Santiago de Cuba on es van perdre les penúltimes possessions colonials de l’Imperi espanyol. La darrera, com tothom recorda, va ser el Sàhara Occidental on ningú sap contra què van lluitar els espanyols, si contra el seu passat, contra la sorra o contra el temor a sí mateixos encarnat en un assassí moribund al Palau del Pardo.

Qualsevol coneix que en la presa de decisions els components emocionals són normalment tan determinants que gairebé sempre enfosqueixen el necessari i obligat anàlisi de la informació de la realitat, la veritable matèria primera sobre la que s’han d’avaluar les diferents alternatives existents o, en tot cas, definir-ne de noves.  Igual que la resposta a les següents i habituals preguntes en aquests casos: Què volem? Per què ho volem? Com ho demanem? Què estem disposats a fer per aconseguir-ho? Fins on estem disposats a arribar? Què estem disposats a cedir? A oferir? A sacrificar? És a dir, una anàlisi de cost/benefici.

Sobre les emocions i sentiments de l’Espanya anterior i posterior al 1898 se n’ha parlat molt, així com de la famosa generació que va viure aquella pèrdua com la mort d’un fill i la conseqüent nova i vella Espanya que en va sortir del trauma i que va donar lloc al final d’aquell procés històric a la depauperació i esgotament de la primera Restauració borbònica, a la II República, a la Guerra civil i el seu corol·lari de 40 anys de franquisme. Valgui, però, l’apunt exclusivament subjectiu, i l’advertència alhora, de que Espanya no ha aprés la lliçó que d’aquella tragèdia se n’hauria de desprendre segons el meu humil i modest parer, repetint de nou tots els vells i fatals errors de llavors. Per què? Tal vegada la resposta és que Espanya no pot ni sap fer altra cosa que enviar els seus vaixells a lluitar contra els elements o contra màquines que ella no ha inventat i que desconeix, batalles que de vegades perd estúpidament i que de vegades guanya estúpidament; entre una estupidesa i l’altra morts i pobresa, misèria moral i menyspreu pel que s’ignora com deia Machado que feia Castella. Les coses són encara realment així?, Espanya està intel·lectual, cultural i emocionalment, en les seves elits i en la seva plebs, incapacitada per a, per exemple, haver creat una Commonwealth?

Ja fa temps que està de moda la teoria dels jocs, i més darrerament i molt especialment John Nash a rel de la pel·lícula A beatiful Mind que sobre la seva vida va interpretar Russell Crowe l’any 2001, i també perquè tristament fa poques setmanes va morir amb la seva esposa en un desgraciat accident d’automòbil.

El seu famós Equilibri de Nash té una primera interpretació popular amb la decisió d’uns nois que volen enamorar a unes noies d’acordar descartar a la més guapa per evitar així el conflicte entre ells i continuar sent amics, però la definició formal ve a dir que una solució estable -resultat de la interacció d’uns actors en un determinat terreny de joc- no té per què ser eficient, és a dir, la noia guapa és la eficiència, les altres són l’estabilitat, la manca de conflicte.

Estable i eficient semblen a priori conceptes complementaris o bé que un ha de ser la conseqüència de l’altre, però la realitat ens demostra que no ho són pas. El cas més notori i trist és el de les guerres on es busca l’eficiència en forma de “victòria” a canvi o en lloc d’estabilitat, de cessions mútues i de pactes, i on al final irònicament  i sarcàstica, s’assoleix una estabilitat en forma de “pau” a compte de malmetre ineficientment i tràgica ingents quantitats de recursos materials i, el pitjor de tot, vides humanes.

En els darrers dies s’han tret a col·lació als diaris aquestes qüestions en relació a les negociacions que la UE està tenint amb Grècia, fent evident que la present situació recorda el Dilema del presoner que fins i tot ha donat lloc a diversos concursos televisius arreu del món com si fossin experiments psicològics relatius a l’etologia humana. Aquest dilema descriu a dos presoners que han de decidir si col·laboren entre sí o no. Col·laborar significa que no es delataran un a l’altre i que en conseqüència seran condemnats ambdós només a un any de presó. Però si un delata a l’altre, el delator sortirà lliure i el delatat, en canvi, serà condemnat a tres anys de presó. Però si els dos es delaten mútuament la pena de presó arribarà només als dos anys.

Aquest dilema també esquematitza el joc de peses i contrapeses que es tenen en compte a l’hora de prendre decisions quan són diversos els actors, la situació normal és que podem controlar les nostres decisions que afecten  als altres, però no les decisions dels altres que ens afecten a nosaltres. En el cas dels presoners la decisió habitual i comuna és la de NO col·laborar i delatar-se mútuament perquè prefereixen trair-se i acceptar dos anys de presó que assumir el risc que et traeixin i acabar pagant-ne tres d’anys, la desconfiança s’imposa fent que la teva traïció contraresti la seva.

Sense entrar en les raons d’uns i altres, sí cal destacar un fet que jo vaig conèixer de primera mà a propòsit de l’actual situació grega, que és l’odi i la por racial en tota la regió balcànica que ha dut a les guerres en la ex Iugoslàvia, i a Grècia des de la seva reconquerida independència a principis del segle XIX, com a colofó d’una llarga història de revoltes en contra dels turcs, a tenir la despesa militar per càpita més alta del món occidental darrera només de la nord americana, i a fer oïdes sordes a les demandes dels seus creditors per a que disminueixi el pressupost militar. Grècia té les seves raons històriques per no fer-ho i actuar d’aquesta manera absolutament inestable però eficient dins del que els grecs entenen que ha de ser i fer el seu país per a continuar sent-ho. Per a Grècia tal exigència de la UE és senzillament un tabú, una quasi ratlla vermella que ni tant sols és considerada.

Quins són els tabús espanyols que garanteixen el que ells consideren eficient?, de què té por Espanya, de qui desconfia?, desconec la resposta, però la pregunta no és en absolut errada ni baladí i l’única hipòtesi que se m’acut com a català és que desconfia i té por de sí mateixa.

Aquests dies, al capvespre, podem veure al cel a la lluna mora fent companyia a Júpiter i a Venus; és una escena esplèndida i poc corrent astronòmicament parlant, gairebé de postal, però també és un rere fons estrany, un decorat de difícil interpretació al ball sanguinari que l’acompanya i que alhora podem contemplar cada tarda, el de les gavines amb els seus crits esgarrifosos de velles ploraneres perseguint com a voltors a les orenetes que, per sort, son més ràpides i espavilades.


----------------

Aquest és un mapa de l’Espanya de l’any 1854 on apareixen dibuixades i podem llegir en els títols quatre Espanyes, la foral, la uniforme i purament constitucional,  la incorporada i assimilada i la colonial. 35 anys després la colonial ja no existia i 160 anys més tard la uniforme s’ha menjat gairebé a l’assimilada. (Font: La Vanguardia de Barcelona)

---------------------------------------------------

Diario de verano (1)

España.

Felipe II afirmó tras la derrota de su Armada Invencible frente a la británica que no había enviado a sus barcos a luchar contra los elementos. Quizás por esta razón la Regente María Cristina, en nombre del Alfonso XIII que aún era menor de edad, sí envió las naves de madera de la Armada española a luchar contra los modernos cruceros norteamericanos en la bahía de Manila y a la batalla naval de Santiago de Cuba donde se perdieron las penúltimas posesiones coloniales del Imperio español. La última, como todo el mundo recuerda, fue el Sahara Occidental donde nadie sabe contra qué lucharon los españoles, si contra su pasado, contra la arena o contra el temor a sí mismos encarnado en un asesino moribundo en el Palacio del Pardo.

Cualquiera conoce que en la toma de decisiones los componentes emocionales son normalmente tan determinantes que casi siempre oscurecen el necesario y obligado análisis de la información de la realidad, la verdadera materia prima sobre la que se han de evaluar las diferentes alternativas existentes o, en todo caso, definir otras nuevas. Al igual que la respuesta a las siguientes y habituales preguntas en estos casos: ¿Qué queremos? ¿Por qué lo queremos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? ¿A ofrecer? ¿A sacrificar? Es decir, un análisis de coste / beneficio.

Sobre las emociones y sentimientos de la España anterior y posterior al 1898 se ha hablado mucho, así como de la famosa generación que vivió aquella pérdida como la muerte de un hijo y la consecuente nueva y vieja España que salió del trauma y que dio lugar al final de aquel proceso histórico a la depauperación y agotamiento de la primera Restauración borbónica, a la II República, la Guerra Civil y a su corolario de 40 años de franquismo. Valga, sin embargo, el apunte exclusivamente subjetivo, y la advertencia al mismo tiempo, de que España no ha aprendido la lección que de aquella tragedia se debería desprender según mi humilde y modesto juicio, repitiendo de nuevo todos los viejos y fatales errores de entonces. ¿Por qué? Tal vez la respuesta es que España no puede ni sabe hacer otra cosa que enviar sus barcos a luchar contra los elementos o contra máquinas que ella no ha inventado y que desconoce, batallas que a veces pierde estúpidamente y que a veces gana estúpidamente; entre una estupidez y la otra muertes y pobreza, miseria moral y desprecio por lo que se ignora como decía Machado que hacía Castilla. ¿Las cosas son todavía realmente así?, ¿España está intelectual, cultural y emocionalmente, en sus élites y en su plebe, incapacitada para, por ejemplo, haber creado una Commonwealth?

Ya hace tiempo que está de moda la teoría de los juegos, y más últimamente y muy especialmente John Nash a raíz de la película A beatiful Mind que sobre su vida interpretó Russell Crowe en 2001, y también porque tristemente hace pocas semanas murió con su esposa en un desgraciado accidente de automóvil.

Su famoso Equilibrio de Nash tiene una primera interpretación popular con la decisión de unos chicos que quieren enamorar a unas chicas de acordar descartar a la más guapa para evitar así el conflicto entre ellos y seguir siendo amigos, pero la definición formal viene a decir que una solución estable -resultado de la interacción de unos actores en un determinado terreno de juego- no tiene por qué ser eficiente, es decir, la chica guapa es la eficiencia, las otras son la estabilidad, la falta de conflicto.

Estable y eficiente parecen a priori conceptos complementarios o bien que uno debe ser la consecuencia del otro, pero la realidad nos demuestra que no lo son. El caso más notorio y triste es el de las guerras donde se busca la eficiencia en forma de "victoria" a cambio o en lugar de estabilidad, de cesiones mutuas y de pactos, y donde al final irónica y sarcásticamente, se logra una estabilidad en forma de "paz" a cuenta de dañar ineficiente y trágicamente ingentes cantidades de recursos materiales y, lo peor de todo, vidas humanas.

En los últimos días se han sacado a colación en los periódicos estas cuestiones en relación a las negociaciones que la UE está teniendo con Grecia, haciendo evidente que la presente situación recuerda el Dilema del prisionero que incluso ha dado lugar a varios concursos televisivos en todo el mundo como si fueran experimentos psicológicos relativos a la etología humana. Este dilema describe a dos prisioneros que deben decidir si colaboran entre sí o no. Colaborar significa que no se delatarán el uno al otro y que en consecuencia serán condenados ambos sólo a un año de prisión. Pero si uno delata al otro, el delator saldrá libre y el delatado, en cambio, será condenado a tres años de prisión. Pero si los dos se delatan mutuamente la pena de prisión llegará sólo a los dos años.

Este dilema también esquematiza el juego de pesos y contrapesos que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones cuando son varios los actores, la situación normal es que podemos controlar nuestras decisiones que afectan a los demás, pero no las decisiones de los demás que nos afectan a nosotros. En el caso de los prisioneros la decisión habitual y común es la de NO colaborar y delatarse mutuamente porque prefieren traicionarse y aceptar dos años de cárcel que asumir el riesgo de que te traicionen y terminar pagando tres años, la desconfianza se impone haciendo que tu traición contrarreste la suya.

Sin entrar en las razones de unos y otros, sí cabe destacar un hecho que yo conocí de primera mano a propósito de la actual situación griega, que es el odio y el miedo racial en toda la región balcánica que ha llevado a las guerras en la ex Yugoslavia, y a Grecia desde su reconquistada independencia a principios del siglo XIX, como colofón de una larga historia de revueltas en contra de los turcos, a tener el gasto militar per cápita más alto del mundo occidental detrás sólo del norteamericano, y hacer oídos sordos a las demandas de sus acreedores para que disminuya el presupuesto militar. Grecia tiene sus razones históricas para no hacerlo y actuar de esta manera absolutamente inestable pero eficiente dentro de lo que los griegos entienden que debe ser y hacer su país para continuar siéndolo. Para Grecia tal exigencia de la UE es sencillamente un tabú, una casi línea roja que ni siquiera es considerada.

¿Cuáles son los tabúes españoles que garantizan lo que ellos consideran eficiente?, ¿de qué tiene miedo España, de quien desconfía?, desconozco la respuesta, pero la pregunta no es en absoluto un error ni baladí y la única hipótesis que se me ocurre como catalán es que desconfía y se teme a sí misma.

Estos días, al atardecer, podemos ver en el cielo a la luna mora haciendo compañía a Júpiter y a Venus; es una escena espléndida y poco corriente astronómicamente hablando, casi de postal, pero también es un trasfondo extraño, un decorado de difícil interpretación al baile sanguinario que la acompaña y que a la vez podemos contemplar cada tarde, el de las gaviotas con sus gritos escalofriantes de viejas plañideras persiguiendo como buitres a las golondrinas que, por suerte, son más rápidas y espabiladas.Este es un mapa de la España de 1854 donde aparecen dibujadas y podemos leer en los títulos cuatro Españas, la foral, la uniforme y puramente constitucional, la incorporada y asimilada y la colonial. 35 años después la colonial ya no existía y 160 años más tarde la uniforme se ha comido casi a la asimilada. (Fuente: La Vanguardia de Barcelona)