viernes, 1 de mayo de 2015

Papers pintats


Diari de primavera (9)

Papers pintats

El meu arbre ha florit, s'ha mudat de verd i està preciós, jove i esvelt com un adolescent eixerit, quina llàstima no ser una merla o un pardal per a nidar entre les seves branques reverdides, xiular i veure el món des de les alçades i comprovar amb l’ull agut dels ocells que tot és més diminut del que ja ho és de mena. A l’enlairar la reixa per obrir la botiga m’he trobat que algú, aquesta mateixa nit, s’havia orinat a l’entrada deixant-la pudenta i enganxifosa, no m’ha sorprès perquè passa sovint i ja forma part de la rutina.

Després de netejar la brutícia i regar l’arbre, he vist amb alegria que havia rebut una carta de la Georgia O’Keeffe; feia temps que no en sabia res des de que un dia li vaig dir, sense aturar-me a pensar el que deia i dient amb  poca diplomàcia i gens de delicadesa el que pensava, que les seves obres eren ideals per fer-ne paper pintat per a les parets de les cases de la gent normal i corrent. Ella, naturalment, es va molestar pel que va creure era una falta de respecte a la seva obra, i malgrat que li vaig demanar disculpes immediatament la nostre relació es va ressentir una mica. El mateix em va passar amb en Jackson Pollok quan li vaig suggerir que les seves pintures serien adients per estampar roba de la llar, coixins, cortines, llençols i coses d’aquesta mena; al sentir-me es va ofendre al considerar que rebaixava també la dignitat de les seves creacions. Em va saber greu en els dos casos perquè la meva intenció no era pas menystenir ni desqualificar la seva feina, tot el contrari, la volia dignificar!, però comprenc que la meva afirmació doni peu a pensar-ho si tenim en compte el pensament convencional.

El cas és que la Georgia, que no és pas una noia rancuniosa com es pot veure, està passant per uns mals moments i ha pensat, malgrat la meva suposada impertinència, demanar-me consell. En realitat no li succeeix res dolent, però a l’edat que no perdona ara s’afegeixen dilemes artístics que a aquestes alçades de la seva vida no hauria de tenir, a certa edat tot el peix ja està venut.

Segons m’explica, la ginecòloga que la visita té una amiga artista que vol fer una exposició utilitzant un bon grapat de fotografies escollides dels seus arxius mèdics i fer-ne reproduccions en gran format d’aquestes imatges de l’aparell extern femení. Segons sembla ja hi ha unes quantes institucions públiques interessades en el projecte que consistirà en enormes fotografies de vulves exposades a les parets d’un museu d’art contemporani. Per a que em faci càrrec m’adjunta una petita mostra que jo també publico aquí. La pobre Georgia està desconcertada i confosa, plena de dubtes sobre les seves pròpies flors que, com tothom sap inclosa ella mateixa, són clarament al·legories gràfiques sexuals, interpretacions icòniques i poètiques de l’aparell sexual femení.

Estimada Georgia, li he contestat, tot i que les fotografies que m’envies són molt boniques i encisadores no són més que rèpliques i l’enèsima versió de dues coses sabudes ja fa molt de temps: la popular pintura que va pintar Corot i que va anomenar “L’origen del món”, i el recurs brillant, però suat, de Marcel Duchamp que permet a qualsevol considerar-se artista. Mai m’he refiat de l’art que és conseqüència de la descontextualització prèvia d’un objecte d’us específic, sempre m’ha semblat un simple truc, però he de reconèixer també que moltes vegades aquesta descontextualització li atorga ironia a la mirada al distanciar-la com els ulls d’un ocell que observen des d’una branca el món, o les d’un científic que mira per un microscopi, no sé.

Sigui com sigui, amiga meva, continua pintant com sempre ho has fet, deixa’t estar de punyetes i de romanços, no facis cas ni et deixis influir per ningú, no canviïs, pinta flors, pinta totes les flors del món i no t’amoïnis pel que la gent digui o faci, pensa que tot és mentida o és insubstancial, no sé què és pitjor. Però, he insistit, si una empresa de papers pintats et fa una oferta ben pagada per incorporar les teves flors als seus dissenys no la rebutgis, no és pas cap demèrit, tot el contrari, pensa que també els hi pots proposar organitzar una perfomance amb imatges individualitzades de gran format, ben emmarcades i extretes dels seus catàlegs.

T’envio una fotografia del meu arbre, està preciós, oi?
Diario de primavera (9)

Papeles pintados

Mi árbol ha florecido, se ha mudado de verde y está precioso, joven y esbelto como un adolescente vivaracho, qué lástima no ser un mirlo o un gorrión para anidar entre sus ramas reverdecidas, silbar y ver el mundo desde las alturas y comprobar con el ojo agudo de los pájaros que todo es más diminuto de lo que ya lo es por naturaleza. Al levantar la reja para abrir la tienda me he encontrado que alguien, esa misma noche, se había orinado en la entrada dejándola maloliente y pegajosa, no me ha sorprendido porque pasa a menudo y ya forma parte de la rutina.

Después de limpiar la suciedad y regar el árbol, he visto con alegría que había recibido una carta de Georgia O'Keeffe; hacía tiempo que no sabía nada desde que un día le dije, sin pararme a pensar lo que decía y diciendo con poca diplomacia y nada de delicadeza lo que pensaba, que sus obras eran ideales para hacer papel pintado para las paredes de las casas de la gente normal y corriente. Ella, naturalmente, se molestó por lo que creyó era una falta de respeto a su obra, y a pesar de que le pedí disculpas inmediatamente nuestra relación se resintió un poco. Lo mismo me pasó con Jackson Pollok cuando le sugerí que sus pinturas serían adecuadas para estampar ropa del hogar, cojines, cortinas, sábanas y cosas de este tipo; al oírme se ofendió al considerar que rebajaba también la dignidad de sus creaciones. Lo lamenté en los dos casos porque mi intención no era menospreciar ni descalificar su trabajo, todo lo contrario, ¡lo quería dignificar!, pero comprendo que mi afirmación dé pie a pensarlo si tenemos en cuenta el pensamiento convencional.

El caso es que Georgia, que no es una chica rencorosa como se puede ver, está pasando por unos malos momentos y ha pensado, a pesar de mi supuesta impertinencia, pedirme consejo. En realidad no le sucede nada malo, pero a la edad que no perdona hay que añadir ahora dilemas artísticos que a estas alturas de su vida no debería tener, a cierta edad todo el pescado ya está vendido.

Según me cuenta, la ginecóloga que la visita tiene una amiga artista que quiere hacer una exposición utilizando un buen número de fotografías escogidas de sus archivos médicos y hacer reproducciones en gran formato de esas imágenes del aparato externo femenino. Al parecer ya hay unas cuantas instituciones públicas interesadas en el proyecto que consistirá en enormes fotografías de vulvas expuestas en las paredes de un museo de arte contemporáneo. Para que me haga cargo me adjunta una pequeña muestra que yo también publico aquí. La pobre Georgia está desconcertada y confundida, llena de dudas sobre sus propias flores que, como todo el mundo sabe incluida ella misma, son claramente alegorías gráficas sexuales, interpretaciones icónicas y poéticas del aparato sexual femenino.

Querida Georgia, le he contestado, aunque las fotografías que me envías son muy bonitas y encantadoras no son más que réplicas y la enésima versión de dos cosas sabidas ya hace mucho tiempo: la popular pintura que pintó Corot y que llamó "El origen del mundo", y el recurso brillante, pero sobado, de Marcel Duchamp que permite a cualquiera considerarse artista. Nunca me he fiado del arte que es consecuencia de la descontextualización previa de un objeto de uso específico, siempre me ha parecido un simple truco, pero tengo que reconocer también que muchas veces esta descontextualización le otorga ironía a la mirada al distanciarse como los ojos de un pájaro que observan desde una rama el mundo, o las de un científico que mira por un microscopio, no sé.

Sea como sea, amiga mía, sigue pintando como siempre lo has hecho, déjate de puñetas y de tonterías, no hagas caso ni te dejes influir por nadie, no cambies, pinta flores, pinta todas las flores del mundo y no te preocupes por lo que la gente diga o haga, piensa que todo es mentira o es insustancial, no sé qué es peor. Pero, he insistido, si una empresa de papeles pintados te hace una oferta bien pagada para incorporar tus flores a sus diseños no la rechaces, no es ningún demérito, todo lo contrario, piensa que también les puedes proponer organizar una perfomance con imágenes individualizadas de gran formato, bien enmarcadas y extraídas de sus catálogos.

Te envío una fotografía de mi árbol, está precioso, ¿verdad?