miércoles, 30 de noviembre de 2016

Andy's ComingDiari de tardor (19)

Andy’s coming

Harry G. Frankfurt afirma en el seu llibre Sobre la veritat, que “el nostre reconeixement i la nostra identitat sorgeix, i depèn íntegrament, de l'apreciació que tenim d'una realitat que, de manera inexorable, és independent de nosaltres. (...) En la mesura en que aprenem amb més deteniment com estem limitats, i quins són els límits de la nostra limitació, arribem a traçar els nostres propis límits i així, a discernir la nostra forma”.

Una qüestió  recorrent des de que els venecians de Murano van inventar el mirall a mitjans del segle XVI, al saber comprimir una capa de mercuri entre una làmina de vidre i una altra de metall, és saber si quan deixem de mirar-nos en ell la nostra imatge continua estant allà. La imatge física per descomptat que sí, però la simbòlica no, s’esmuny igual que les joguines de l’Andy, el protagonista de Toy Story. Tothom que ha vist la pel·lícula sap que les seves joguines tenen vida pròpia quan ell no hi és, però quan torna, una d’elles que fa de sentinella dona l’alerta i totes alhora es desplomen a terra com objectes sense vida.   

En el post passat parlava de Sally, del Test de Sally-Anne, i de la capacitat de conèixer la ignorància aliena, una qüestió fonamental per saber el grau de la nostra pròpia ignorància. Per això parlava de la Rita Barberà i del Joan Fuster i em preguntava irònicament a qui li correspon fer el paper de la Sally o de l’Anne.

Tots els rostres que encapçalen aquestes paraules tenen nom i cognoms, hi ha la Katie, la Millie, el James... ells han ajudat a deixar clar el mal disseny dels experiments que habitualment s’han estat fent per esbrinar la facultat dels primats no humans de reconèixer rostres. Com ens explica Frans de Waal, sempre s’havien utilitzat rostres humans que els pobres primats no aconseguien identificar correctament posant en dubte la seva competència. Només quan van decidir canviar els retrats humans per altres de la seva mateixa espècia hem pogut saber que els identifiquen amb tanta facilitat com nosaltres ho fem amb els de casa.

Ara, l’Andy’s coming s’ha convertit en un fenomen de moda on un grup de persones es posen d’acord en desmaiar-se al crit de Andy’s coming!!!

El nostre jo simbòlic fuig del mirall quan no ens mirem, igual que els altres fugen també quan tampoc els mirem, i aleshores tot s’esvaeix en una boira indefinida on les fronteres s’han esborrat. Algú ha cridat Andy’s coming!!!, i potser jo m’he desmaiat, o ho faig veure només, o simplement m’he mort i on ara sóc ningú té nom ni cognoms i els miralls encara no s’han inventat.

------------------------

Diario de otoño (19)

Andy’s coming.

Harry G. Frankfurt afirma en su libro Sobre la verdad, que "nuestro reconocimiento y nuestra identidad surge, y depende en su totalidad, de la apreciación que tenemos de una realidad que, de manera inexorable, es independiente de nosotros. (...) En la medida en que aprendemos con más detenimiento como estamos limitados, y cuáles son los límites de nuestra limitación, llegamos a trazar nuestros propios límites y así, a discernir nuestra forma".

Una cuestión recurrente desde que los venecianos de Murano inventaron el espejo a mediados del siglo XVI, al saber comprimir una capa de mercurio entre una lámina de vidrio y otra de metal, es saber si cuando dejamos de mirarnos en él nuestra imagen continúa estando allí. La imagen física por supuesto que sí, pero la simbólica no, se desvanece al igual que los juguetes de Andy, el protagonista de Toy Story. Todo el mundo que ha visto la película sabe que sus juguetes tienen vida propia cuando él no está, pero cuando regresa, uno de ellos que hace de centinela da la alerta y todos a la vez se desploman en el suelo como objetos sin vida.

En el post pasado hablaba de Sally, del Test de Sally-Anne, y de la capacidad de conocer la ignorancia ajena, una cuestión fundamental para saber el grado de nuestra propia ignorancia. Por eso hablaba de Rita Barberá y de Joan Fuster y me preguntaba irónicamente a quién le corresponde hacer el papel de Sally o de Anne.

Todos los rostros que encabezan estas palabras tienen nombre y apellidos, vemos a Katie, a Millie, a James ... ellos han ayudado a dejar claro el mal diseño de los experimentos que habitualmente se han estado haciendo para averiguar la facultad de los primates no humanos de reconocer rostros. Como nos explica Frans de Waal, siempre se habían utilizado rostros humanos que los pobres primates no lograban identificar correctamente poniendo en duda su competencia. Sólo cuando decidieron cambiar los retratos humanos por otros de su misma especie hemos podido saber que los identifican con tanta facilidad como nosotros lo hacemos con los de casa.

Ahora, Andy’s coming se ha convertido en un fenómeno de moda donde un grupo de personas se ponen de acuerdo en desmayarse al grito de Andy’s coming !!!

Nuestro yo simbólico huye del espejo cuando no nos miramos, al igual que los otros huyen también cuando tampoco los miramos, y entonces todo se desvanece en una niebla indefinida donde las fronteras se han borrado. Alguien ha gritado Andy s coming!!!, y tal vez yo me he desmayado, o lo simulo sólo, o simplemente me he muerto y donde ahora me hallo nadie tiene nombre ni apellidos y los espejos aún no se han inventado.


viernes, 25 de noviembre de 2016

Cinisme


Diari de tardor (18)

Cinisme.

Hi ha un famós test anomenat Test de Sally-Anne que intenta esbrinar la capacitat de conèixer la ignorància aliena. El dibuix de l’encapçalament n’és un bon resum, una sèrie d’esdeveniments comporten una pregunta final. Un test que els humans comencen a superar a partir dels quatre anys i que els primats encara no en són capaços, segurament, afirmen els experts, que ho és per un mal disseny del test per a ells.

Fa set dies, el David Fernàndez i l’Alex Romaguera van presentar l’Atlas de la corrupció als Països catalans, una obra en quatre volums: Llums i taquígrafs, Temps de canalles, Afònics i Fent fora a la Màfia. Tot plegat ha estat impulsat per la CUP amb el suport de la plataforma X-net i el Grup de Treball contra la Corrupció a Catalunya. És una obra magna que val la pena llegir.

Però abans d’ahir es va morir la Rita Barberà i abans d’ahir també es van complir 94 anys del naixement de Joan Fuster. Tothom a Espanya coneix a la Rita Barberà, però només uns quants saben qui va ser Joan Fuster, valencià com ella, nascut a Sueca, la Ribera Baixa, el 23 de novembre del 1922.

I ahir, o abans d’ahir, o fa tres dies, es va fer públic el nou govern del País Basc i, com més o menys deia l’Esther Vera en una tertúlia televisiva, és una experiència molt alliçonadora veure a l’Iñigo Urkullu parlar des de la seguretat dels Furs i del “Cupo”. Afirmava la periodista catalana que en el seu discurs, el candidat a Lehendakari, semblava un milionari distant, investit d’una confiança absoluta en el passat, el present i el futur, una confiança freda, serena i suposadament clarivident. Molt diferent, per exemple, a la Susana Díaz, una persona vehement que s’esforça amb paraules i gesticulacions en deixar clar a tothom que l’escolta que la raó es troba de la seva part, un esforç que a l’Iñigo Urkullu no li cal fer ni quan pacta amb els socialistes parlar de nació i de dret a decidir ni tampoc quan negocia amb l’Estat espanyol els diners del “Cupo”.

Harry G. Frankfurt, en un llibret que és una veritable joia, On bullshit, sobre la manipulació de la veritat, ens diu que el mentider ha de necessàriament conèixer la veritat. I que, en canvi, pel xerraire la veritat no té importància, ni tan sols sap què és, prescindeix d'ella i de "com són realment les coses de les que parla". "És impossible mentir si un no creu conèixer la veritat. Produir xerrameca no requereix semblant convicció. Una persona que menteix està responent a la veritat i en aquest sentit, és respectuosa amb ella".

He titulat aquestes paraules amb la de cinisme. Cinisme és sinònim d’impudència i obscenitat, i alhora desvergonyiment en el mentir. És possible, però, que algú no hi vegi la relació entre el títol i la resta del text, però si no la veu no seré pas jo qui li ho expliqui. Per què?

Perquè Joan Fuster ens va aconsellar que no havíem de fer un argument de la nostra ignorància, però no ens va dir que és molt més difícil saber el que desconeixem que conèixer el que ja sabem. Alguns polítics en són conscients, i ho són molt, per això sovint construeixen arguments amb la ignorància dels altres. Però... ¿què ignoren els altres? Per saber-ho s’ha de respondre bé a la pregunta del Test de Sally-Anne, i no tothom n’és capaç ni més enllà  dels quatre anys d’edat.

Where will Sally look for her marble?

----------------------------------------

Diario de otoño (18)

Cinismo.

Hay un famoso test llamado Test de Sally-Anne que intenta averiguar la capacidad de conocer la ignorancia ajena. El dibujo del encabezado es un buen resumen, una serie de eventos conllevan una pregunta final. Un test que los humanos comienzan a superar a partir de los cuatro años y que los primates aún no son capaces, seguramente, afirman los expertos, que lo es por un mal diseño del test para ellos.

Hace siete días, David Fernández y Alex Romaguera presentaron l’Atlas de la corrupció als Països catalans, una obra en cuatro volúmenes: Llums i taquígrafs, Temps de canalles, Afònics i Fent fora a la Màfia. Todo ello ha sido impulsado por la CUP con el apoyo de la plataforma X-net i el Grup de Treball contra la Corrupció a Catalunya. Es una obra magna que vale la pena leer.

Pero antes de ayer falleció Rita Barberá y antes de ayer también se cumplieron 94 años del nacimiento de Joan Fuster. Todo el mundo en España conoce a Rita Barberá, pero sólo unos pocos saben quién fue Joan Fuster, valenciano como ella, nacido en Sueca, la Ribera Baixa, el 23 de noviembre de 1922.

Y ayer, o antes de ayer, o hace tres días, se hizo público el nuevo gobierno del País Vasco y, como más o menos decía Esther Vera en una tertulia televisiva, es una experiencia muy aleccionadora ver a Iñigo Urkullu hablar desde la seguridad de los Fueros y del "Cupo". Afirmaba la periodista catalana que en su discurso, el candidato a Lehendakari, parecía un millonario distante, investido de una confianza absoluta en el pasado, el presente y el futuro, una confianza fría, serena y supuestamente clarividente. Muy diferente, por ejemplo, a Susana Díaz, una persona vehemente que se esfuerza con palabras y gestos en dejar claro a todos los que la escuchan que la razón se encuentra de su parte, un esfuerzo que Iñigo Urkullu no necesita hacer ni cuando pacta con los socialistas hablar de nación y de derecho a decidir ni tampoco cuando negocia con España el dinero del "Cupo".

Harry G. Frankfurt, en un librito que es una verdadera joya, On bullshit, sobre la manipulación de la verdad, nos dice que el mentiroso debe necesariamente conocer la verdad. Y que, en cambio, para el charlatán la verdad no tiene importancia, ni siquiera sabe qué es, prescinde de ella y de "cómo son realmente las cosas de las que habla". “Es imposible mentir si uno no cree conocer la verdad. Producir charlatanería no requiere semejante convicción. Una persona que miente está respondiendo a la verdad y en ese sentido, es respetuosa con ella”.

He titulado estas palabras con la de cinismo. Cinismo es sinónimo de impudencia y obscenidad, y al mismo tiempo descaro en el mentir. Es posible, sin embargo, que alguien no vea la relación entre el título y el resto del texto, pero si no la ve no seré yo quien se lo explique. ¿Por qué?

Porque Joan Fuster nos aconsejó que no teníamos que hacer un argumento de nuestra ignorancia, pero no nos dijo que es mucho más difícil saber lo que desconocemos que conocer lo que ya sabemos. Algunos políticos son conscientes de ello, y lo son mucho, por eso a menudo construyen argumentos con la ignorancia de los demás. Pero... ¿qué ignoran los demás? Para saberlo hay que responder bien a la pregunta del Test de Sally-Anne, y no todo el mundo es capaz ni más allá de ​​los cuatro años de edad.

Where will Sally look for her marble?

sábado, 19 de noviembre de 2016

Quan va despertar, Espanya encara estava allà.

Monterrosso, Itàlia

Diari de tardor (17)

Quan va despertar, Espanya encara estava allà.

Damià Alou, en el seu darrer article a l’Ara, ens parla de El baró Bagge, una novel·la de Alexander Lernet-Holenia, escriptor austríac que va néixer a Viena l’any 1897 i que va fer molts diners nedant i guardant la roba durant el nazisme.

En la història es relata que al baró Bagge se li han mort dues pretendentes que s’han suïcidat a causa del seu rebuig a casar-se amb elles argumentant que ja ho està de casat. Però, cóm pot ser si al pobre baró no se li coneix cap dona? La raó està en que en una batalla durant la I Guerra Mundial va conèixer a una noia anomenada Charlotte que li va dir sense embuts: “Senzillament vós us heu convertit en l’home que somiava”.

En Damià Alou afirma que: és una singular història de sentiments en un sentit gairebé fantasmagòric: com una força que sorgeix de no se sap on i retorça el nostre inconscient per fer-nos veure coses que potser no existeixen, fins i tot coses que potser no voldríem veure conscientment.”

Aquest paràgraf, dedicat a una persona que considera que ja està casat sense estar-ho a causa d’haver-se convertit en l’home que somiava una noia bonica, serviria perfectament per definir la nova paraula de moda, postveritat, que, segons els anglesos que l’han declarat paraula del 2016, descriu les situacions en les que les emocions i les creences personals tenen molt més valor que els fets objectius, perquè aquests són opinables, sent, en canvi i paradoxalment, les opinions sagrades.

El que sí és un fet, però, és que el passat dijous el rei d’Espanya va inaugurar la nova legislatura, i veient-lo  vaig tenir la sensació que l’home acabava de despertar i s’havia trobat de sobta que Espanya encara seguia allà.

O potser no va ser pas ell sinó jo el que al despertar d’un somni profund i estrany vaig constatar que Espanya encara seguia allà, igual que amb el dinosaure del famós conte d’Augusto Monterrosso.

Sigui com sigui, com diu el Damià Alou en la seva ressenya de El baró Bagge, “al final l’únic que perviu per sempre és el que mai ha existit”, i pot ser el rei, quan llegia el seu discurs o al sentir els aplaudiments de molts diputats i senadors, estava pensant que s’havia convertit en el rei somiat per algú en un país somiat també per algú.

-----------------------------------------

Diario de otoño (17)

Cuando despertó, España todavía estaba allí.

Damián Alou, en su último artículo en el Ara, nos habla de El barón Bagge, una novela de Alexander Lernet-Holenia, escritor austriaco que nació en Viena en 1897 y que hizo mucho dinero nadando y guardando la ropa durante el nazismo.

En la historia se relata que al barón Bagge se le han muerto dos mujeres que se han suicidado a causa de su rechazo a casarse con ellas argumentando que ya está casado. Pero, ¿cómo puede ser si al pobre barón no se le conoce ninguna mujer? La razón está en que en una batalla durante la I Guerra Mundial conoció a una chica llamada Charlotte que le dijo sin rodeos: "Sencillamente, te has convertido en el hombre que soñaba".

Damià Alou afirma que: "es una singular historia de sentimientos en un sentido casi fantasmagórico: como una fuerza que surge de no se sabe dónde y retuerce nuestro inconsciente para hacernos ver cosas que quizá no existen, incluso cosas que quizás no quisiéramos ver conscientemente."

Este párrafo, dedicado a una persona que considera que ya está casado sin estarlo a causa de haberse convertido en el hombre que soñaba una chica bonita, serviría perfectamente para definir la nueva palabra de moda, postverdad, que, según los ingleses que la han declarado palabra de 2016, describe las situaciones en las que las emociones y las creencias personales tienen mucho más valor que los hechos objetivos, que estos son opinables, siendo, en cambio y paradójicamente, las opiniones sagradas.

Lo que sí es un hecho, sin embargo, es que el pasado jueves el rey de España inauguró la nueva legislatura, y viéndolo tuve la sensación de que el hombre acababa de despertar y se había encontrado de repente que España aún seguía allí.

Quizás no fue él sino yo el que al despertar de un sueño profundo y extraño constaté que España aún seguía allí, al igual que con el dinosaurio del famoso cuento de Augusto Monterrosso.

Sea como sea, como dice Damiá Alou en su reseña de El barón Bagge, "al final lo único que pervive por siempre es lo que nunca ha existido", y puede ser que el rey, cuando leía su discurso o al oír los aplausos de muchos diputados y senadores, estaba pensando que se había convertido en el rey soñado por alguien en un país soñado por alguien.

martes, 15 de noviembre de 2016

Les llunes pastores


Diari de tardor (16)

Les llunes pastores.

Aquesta passada nit s’ha pogut contemplar al cel la súper lluna, la lluna més grossa dels darrers 68 anys, exactament des del 26 de gener del 1948.

Però jo no vull parlar de súper llunes, sinó de les llunes pastores. Per això he començat posant en l’encapçalament una fotografia de finals de l’octubre del 2013. En ella es veu a la QK i a les seves amigues, la Raquel, la Fifi i la Mari Mar. Havien anat a sopar a la Moncloa i es van trobar amb l’Anna Duato amb la que es van fer aquesta fotografia. La Qk és la més petitona de les cinc i ja no li quedaven més de tres mesos de vida. S’ha de destacar que la Moncloa on van sopar les quatre no era ni és pas el palauet on viu l’actual President del Govern espanyol, el Sr. Mariano Rajoy, sinó un restaurant de Cacabelos que hi ha al Bierzo, a la província de Lleó.

La QK em va dir que l’Anna Duato va estar molt simpàtica i propera, tal i com demostra ser en els papers que interpreta i en les diferents vegades que l’han entrevistat. Ara, però, sembla ser que l’Hisenda espanyola li demana comptes per uns impostos no degudament declarats.

La fotografia no té més història, o sí. Té la història d’abans i la de després i la de cada una de les cinc dones que surten en ella. Jo només conec, i la conec a mitges, la història de la QK, per això de vegades la veig en coses que no són ella però que me la recorden.

El vídeo que també incloc al final d’aquestes paraules està fet amb imatges reals de la sonda Cassini que en aquest moments està orbitant Saturn i fotografiant els seus anells i unes petites llunes que es mouen entre ells de manera dissimulada i quasi imperceptible. Es diuen les llunes pastores per la seva capacitat d’influir gravitatòriament, com si fossin gossos d’atura amb les ovelles que vigilen i cuiden, en els anells i els materials dels que estan formats. Són petitones comparades amb les altres del sistema Solar i amb l’espectacular Saturn, però el seu poder és molt gran, elles han anat dibuixant amb paciència i gràcia els anells que ara veiem.

No fan més d’uns pocs kilòmetres però provoquen alteracions que es capten i es distingeixen amb un  simple telescopi d’aficionat des de la Terra mateixa qualsevol nit clara i sense lluna, súper o normal. Elles van i venen i els anells s’acosten o s’allunyen de manera falsament capriciosa al seu pas, es creen separacions, tirabuixons, franges buides o pics de molts kilòmetres d’alçada quan els anells de promig només fan deu metres. Igual que les ovelles quan el gos les guia per dur-les a casa.

El vídeo és misteriós i enigmàtic perquè no està digitalment tractat, sembla una filmació de cinema mut, antiga, on hi ha tantes ombres com punts de llum, Sembla una pel·lícula artesanal, mal feta, mal muntada, mig surrealista i onírica com de vegades ho són els somnis quan els somiem en blanc i negre.

Però la fotografia del principi és en color i no descolorirà mai. En ella també hi som tots els altres que no hi sortim, en algun raconet, en algun plec de la roba de la QK i de les seves amigues hi ha tot un món i un munt de gent esperant que algú les guiï per tornar a casa.


Diario de otoño (16)

Las lunas pastoras.

Esta pasada noche se ha podido contemplar en el cielo la súper luna, la luna más grande de los últimos 68 años, exactamente desde el 26 de enero de 1948.

Pero yo no quiero hablar de súper lunas, sino de las lunas pastoras. Por eso he empezado poniendo en el encabezamiento una fotografía de finales de octubre de 2013. En ella se ve a QK y a sus amigas, Raquel, Fifi y Mari Mar. Habían ido a cenar a la Moncloa y se encontraron con Anna Duato con la que se hicieron esta fotografía. Qk es la más bajita de las cinco y ya no le quedaban más de tres meses de vida. Se debe destacar que la Moncloa donde cenaron las cuatro no era ni es el palacete donde vive el actual Presidente del Gobierno, el Sr. Mariano Rajoy, sino un restaurante de Cacabelos que hay en el Bierzo, en la provincia de León.

QK me dijo que Anna Duato estuvo muy simpática y cercana, tal y como demuestra ser en los papeles que interpreta y en las diferentes veces que la han entrevistado. Sin embargo, ahora, parece ser que la Hacienda española le pide cuentas por unos impuestos no debidamente declarados.

La fotografía no tiene más historia, o sí. Tiene la historia de antes y la de después y la de cada una de las cinco mujeres que salen en ella. Yo sólo conozco, y la conozco a medias, la historia de QK, por eso a veces la veo en cosas que no son ella pero que me la recuerdan.

El vídeo que también incluyo al final de estas palabras está hecho con imágenes reales de la sonda Cassini que en este momento está orbitando Saturno y fotografiando sus anillos y unas pequeñas lunas que se mueven entre ellos de manera disimulada y casi imperceptible. Se llaman las lunas pastoras por su capacidad de influir gravitatoriamente, como si fueran perros pastores con las ovejas que vigilan y cuidan, en los anillos y los materiales de los que están formados. Son pequeñitas comparadas con las otras del sistema Solar y con el espectacular Saturno, pero su poder es muy grande, ellas han ido dibujando con paciencia y gracia los anillos que ahora vemos.

No hacen más de unos pocos kilómetros pero provocan alteraciones que se captan y se distinguen con un simple telescopio de aficionado desde la Tierra misma cualquier noche clara y sin luna, súper o normal. Ellas van y vienen y los anillos se acercan o se alejan de manera falsamente caprichosa a su paso, se crean separaciones, tirabuzones, franjas vacías o picos de muchos kilómetros de altura cuando los anillos de promedio sólo hacen diez metros. Al igual que las ovejas cuando el perro las guía para llevarlas a casa.

El vídeo es misterioso y enigmático porque no está digitalmente tratado, parece una filmación de cine mudo, antigua, donde hay tantas sombras como puntos de luz, Parece una película artesanal, mal hecha, mal montada, medio surrealista y onírica como a veces lo son los sueños cuando los soñamos en blanco y negro.

Pero la fotografía del principio es en color y no se descolorará  nunca. En ella también nos encontramos todos los demás que no salimos. En algún rinconcito, en algún pliegue de la ropa de QK y de sus amigas está todo un mundo y un montón de gente esperando que alguien les guíe para regresar a casa.

viernes, 11 de noviembre de 2016

Èdip rei

José Vicente Moirón interpretant Èdip en versió de Miguel Murillo.

Diari de tardor (15)

Èdip rei

Antonio Hernando, portantveu del PSOE al Congrés de diputats, ha dit que el seu partit no pensa aprovar els pressupostos generals de l’Estat que presentarà properament el PP, i no se li ha acudit fer servir cap altra frase per donar credibilitat a les seves paraules que una que segurament passarà a la història del socialisme espanyol: “no és no” ha afirmat sense vergonya, sense memòria i amb èmfasi pocs dies després d’haver-se abstingut en la investidura passada del senyor Rajoy com a President del Govern espanyol. No sé, potser ha recapacitat i ha entès el significat de la veritat que hi havia en les paraules que li va dedicar sense miraments, de manera irritant i anafòrica, Gabriel Rufián i que tant el van molestar, a ell i a molts més, socialistes o no. Però no, no crec que sigui això.

Tothom sap des de que Sòfocles va escriure el seu famós Èdip rei, que en el veritable reconeixement de la veritat no és tant important la captura del criminal com la identificació del mal en un mateix. Èdip busca eradicar la plaga que assola la ciutat de Tebes, però al final acabarà sent tràgicament l’executor d’aquest mal contra el que està intentant lluitar. Jordi Balló i Xavier Pérez en el seu llibre, Els riscos del saber, afirmen que la fama que acabarà arrossegant l’heroi de Sòfocles és motivada per fets oposats a aquells pels quals es vanagloria.

Èdip no accepta les paraules reveladores de Tirèsies i cau en el característic prejudici paranoic buscant culpables aliens a ell en conspiracions imaginades. Fins i tot veu al seu propi cunyat (i oncle), Creont, confabulat amb Tirèsies per enderrocar-lo quan l’endeví no ha fet altre cosa que revelar-li amb cruesa i rotunditat descarnada la veritat i el mal que es troba en el seu interior i no pas fora d’ell. “La fama d’Èdip serà la del culpable no pas la del redemptor”.

En el llibre de Balló i Pérez també trobem una frase reveladora quan afirmen que: “L’emergència brutal del passat descavalca la tranquil·litat del present. (...) Quan es produeix la recuperació del passat, els esdeveniments tràgics es desencadenen: Tot passa tan ràpid perquè, precisament, en essència tot ja ha succeït”.

Igual que en unes eleccions a la Presidència dels Estats Units quan el Partit Demòcrata descobreix de sobta, i com si fos la revelació de l’oracle de Delfos, que ja fa molt temps que van abandonar a la classe obrera i treballadora del seu país i que ara ella els ha abandonat a ells. Igual que nosaltres, a Europa, quan ens n’adonem amb cara de pàmfils que Dakota del Nord és tan diferent a New York com pot ser-ho Laponia de Madrid, i sense acabar tampoc d’entendre mai els mecanismes electorals d’un veritable Estat federal.

O en el descavalcament en una lamentable jornada de tardor d’un Secretari General del que no sabem si és Lai, el pare d’Èdip mort a mans del seu propi fill, o Èdip mateix, l’assassí que sap massa tard que és el fill del rei, però que ho sap després de haver-lo matat, no pas abans.

Quins papers, doncs, interpreten Pedro Sánchez, Antonio Hernando, Javier Fernández, Pablo Iglesias (el fundador del PSOE), Felipe González, Gabriel Rufián o Susana Díaz? Qui fa de Tirèsies, qui d’Èdip, qui fa de Iocasta de tots ells? Qui és Lai?

Qui s’arrancarà els ulls per veure-hi més clar?

Qui farà d’Antígona?

Ho ignoro, no en tinc ni idea, però sí sé que tot passa tan ràpid perquè tot ja ha succeït i que la nostra fama estarà sens dubte motivada per fets oposats a aquells dels quals ens vanagloriem.

Èdip rei. Teatro del Noctámbulo 

Diario de otoño (15)

Edipo rey

Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso de Diputados, ha dicho que su partido no piensa aprobar los Presupuestos generales del Estado que próximamente presentará el PP, y no se le ha ocurrido utilizar ninguna otra frase para dar credibilidad a sus palabras que una que con toda seguridad pasará a la historia del socialismo español: "no es no" ha afirmado sin vergüenza, sin memoria y con énfasis pocos días después de haberse abstenido en la investidura pasada del señor Rajoy como Presidente del Gobierno español. No sé, quizás ha recapacitado y ha entendido el significado de la verdad que había en las palabras que le dedicó sin miramientos, de manera irritante y anafórica, Gabriel Rufián y que tanto le molestó, a él y a muchos más, socialistas o no. Pero no, no creo que sea eso.

Todo el mundo sabe desde que Sófocles escribió su famoso Edipo rey, que en el verdadero reconocimiento de la verdad no es tan importante la captura del criminal como la identificación del mal en uno mismo. Edipo busca erradicar la plaga que asola la ciudad de Tebas, pero al final acabará siendo trágicamente el ejecutor de este mal contra el que está intentando luchar. Jordi Balló y Xavier Pérez en su libro, Los riesgos del saber, afirman que la fama que terminará arrastrando el héroe de Sófocles es motivada por hechos opuestos a aquellos por los que se vanagloria.

Edipo no acepta las palabras reveladoras de Tiresias y cae en el característico prejuicio paranoico buscando culpables ajenos a él en conspiraciones imaginadas. Incluso ve a su propio cuñado (y tío), Creonte, confabulado con Tiresias para derribarlo cuando el adivino no ha hecho otra cosa que revelarle con crudeza y rotundidad descarnada la verdad y el mal que se encuentra en su interior y no fuera de él. "La fama de Edipo será la del culpable no la del redentor".

En el libro de Balló y Pérez también encontramos una frase reveladora cuando afirman que: "La emergencia brutal del pasado descabalga la tranquilidad del presente. (...) Cuando se produce la recuperación del pasado, los acontecimientos trágicos se desencadenan: Todo pasa tan rápido porque, precisamente, en esencia todo ya ha sucedido".

Al igual que en unas elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos cuando el Partido Demócrata descubre de repente, y como si fuera la revelación del oráculo de Delfos, que ya hace mucho tiempo que abandonaron a la clase obrera y trabajadora de su país y que ahora ella los ha abandonado a ellos. Al igual que nosotros, en Europa, cuando nos damos cuenta con cara de bobos que Dakota del Norte es tan diferente a New York como puede serlo Laponia de Madrid, y sin terminar tampoco de entender nunca los mecanismos electorales de un verdadero Estado federal.

O en el descabalgamiento en una lamentable jornada de otoño de un Secretario General del que no sabemos si es Layo, el padre de Edipo muerto a manos de su propio hijo, o Edipo mismo, el asesino que sabe demasiado tarde que es el hijo del rey, pero que lo sabe después de haberlo matado, no antes.

¿Qué papeles, pues, interpretan Pedro Sánchez, Antonio Hernando, Javier Fernández, Pablo Iglesias (el fundador del PSOE), Felipe González, Gabriel Rufián o Susana Díaz? ¿Quién hace de Tiresias, quién de Edipo, quién hace de Yocasta de todos ellos?  ¿Quién es Layo?

¿Quién se arrancará los ojos para ver más claro?

¿Quién hará de Antígona?


Lo ignoro, no tengo ni idea, pero sí sé que todo pasa tan rápido porque todo ya ha sucedido y que nuestra fama estará sin duda motivada por hechos opuestos a aquellos de los que nos vanagloriamos.

martes, 8 de noviembre de 2016

Un magatzem abandonat.
Diari de tardor (14)

Un magatzem abandonat.

Les imatges que encapçalen aquestes paraules són un vídeo d’alta resolució de la NASA filmat amb un extraordinari ull de peix que ens mostra una passejada tranquil·la per l’interior de l’Estació espaial internacional, la ISS. Dura força estona però val la pena deixar-se acompanyar per la música de Jason Candler. Amb ella fem un recorregut com si a l’estació no hi hagués ningú, fora d’una ma que es veu al final quasi com un error en el guió. Al final, els guions sempre acaben tenint alguna mena d’error o d’equivocació, o no, depèn.

No obstant, tot i que el busquem, no hi és el paral·lelepípede que en la pel·lícula de Kubrick, 2001... simulava una icona divina. Penso que no cal ni li fa cap falta, en el seu lloc veiem una cosa millor, una ISS que sembla estar abandonada, una mena de contenidor o de magatzem desordenat ple de paquets, cables i ferralla on no sabem mai on és el terra i el sostre. Un rebost mig en penombra per estalviar energia o com si en algun racó s’amagués un alien disposat a fer-nos servir de menjar pels seus ous.  A través de la seva cúpula de vidres bruts plens de ditades veiem la Terra il·luminada com si contempléssim el mar o una foguera un dia de tardor.

Jordi Balló i Xavier Pérez ens diuen en el capítol La recerca de la immortalitat del seu llibre Els riscos del saber, que “tots els dies en algun lloc del món, algú escriu un conte, una novel·la, una pàgina de còmic, on s’explica el viatge iniciàtic d’un heroi a una terra desconeguda plena de màgiques revelacions. Tots els dies algú escolta, contempla o llegeix una nova variació de l’epopeia de Gilgamesh”.

Això era el que feia, precisament, un dels grans guionistes de còmics que hi hagut, el gran Jean Michel Charlier, autor de les famoses i memorables històries del Tinent Blueberry. Però no únicament per escriure unes aventures fora del comú, sinó també per la manera en com ell escrivia els guions.

Pràcticament mai faig sinopsi, i sovint canvio d'idea a meitat del relat. Sóc absolutament incapaç d'escriure una història d'una tirada, i mai sé quan o com acabarà. Treballo dia a dia, i això em juga males passades. Canvio de vegades els noms dels personatges a mig camí: Blueberry, per exemple, es deia Steve al principi de la història, i després el vaig anomenar Mike perquè no me’n recordava que l'havia batejat amb el nom de Steve”.

Mai sé quan o com acabarà, ens diu Charlier dels seus relats quan els escriu, volent reconèixer, sense fer-ho de manera explícita, que ell és també un dels protagonistes, sinó el principal, de la història. Aquesta, però, és una frase que m’intriga perquè pot significar que l’autor ignora quin ha estat l’origen si desconeix el desenllaç, al ser l’origen no pas altre cosa que el destí ineludible de qualsevol final i sempre anterior als fets narrats o viscuts.

Sigui com sigui, tot plegat, els fets anteriors als narrats o viscuts que prefiguren els finals, la ISS, els magatzems abandonats, Gilgamesh, el Tinent Blueberry o Jean Michel Charlier que no sabia com acabarien els seus relats, m’han fet pensar en el meu pare, en Peret, però aquesta és una altre història que com totes ni comença ni acaba tampoc, com ho és mirar el mar o una foguera un dia de tardor.


---------------------------------------------

Diario de otoño (14)

Un almacén abandonado.

Las imágenes que encabezan estas palabras son un vídeo de alta resolución de la NASA filmado con un extraordinario ojo de pez que nos muestra un paseo tranquilo por el interior de la Estación espacial internacional, la ISS. Dura bastante pero vale la pena dejarse acompañar por la música de Jason Candler. Con ella hacemos un recorrido como si en la estación no hubiera nadie, fuera de una mano que se ve al final casi como un error en el guión. Al final, los guiones siempre acaban teniendo algún tipo de error o de equivocación, o no, depende.

Sin embargo, y aunque lo busquemos, en este vídeo no está el paralelepípedo que en la película de Kubrick, 2001… simulaba un icono divino. Pienso que no le hace ninguna falta, en su lugar vemos algo mejor, una ISS que parece estar abandonada, una especie de contenedor o de almacén desordenado lleno de paquetes, cables y chatarra donde no sabemos nunca dónde está el suelo y el techo. Una despensa medio en penumbra para ahorrar energía o como si en algún rincón se escondiera un alien dispuesto a usarnos de comida para sus huevos. A través de su cúpula de cristales sucios llenos de huellas humanas vemos la Tierra iluminada como si contempláramos el mar o una fogata un día de otoño.

Jordi Balló y Xavier Pérez nos dicen en el capítulo La búsqueda de la inmortalidad de su libro Los riesgos del saber, que "todos los días en algún lugar del mundo, alguien escribe un cuento, una novela, una página de cómic, donde explica el viaje iniciático de un héroe a una tierra desconocida llena de mágicas revelaciones. Todos los días alguien escucha, contempla o lee una nueva variación de la epopeya de Gilgamesh".

Esto era lo que hacía, precisamente, uno de los grandes guionistas de cómics que ha habido, el gran Jean Michel Charlier, autor de las famosas y memorables historias del Teniente Blueberry. Pero no únicamente por escribir unas aventuras fuera del común, sino también por la manera en como él escribía los guiones.

"Prácticamente nunca hago sinopsis, y con frecuencia cambio de idea a mitad del relato. Soy absolutamente incapaz de escribir una historia de un tirón, y nunca sé cuándo o cómo va a terminar. Trabajo día a día, y eso me juega malas pasadas. Cambio a veces los nombres de los personajes a medio camino: Blueberry, por ejemplo, se llamaba Steve al principio de la historia, y luego le llamé Mike porque no me acordaba de que le había llamado Steve".

Nunca sé cuándo o cómo acabará, nos dice Charlier de sus relatos cuando los escribe, queriendo reconocer, sin hacerlo de manera explícita, que él es también uno de los protagonistas, sino el principal, de la historia. Esta, sin embargo, es una frase que me intriga porque puede significar que el autor ignora cuál ha sido el origen si desconoce el desenlace, al ser el origen no otra cosa que el destino ineludible de cualquier final y siempre anterior a los hechos narrados o vividos.

Sea como sea, todo ello, los hechos anteriores a los narrados o vividos que prefiguran los finales, la ISS, los almacenes abandonados, Gilgamesh, el Teniente Blueberry o Jean Michel Charlier que no sabía cómo acabarían sus relatos, me han hecho pensar en mi padre, Peret, pero esta es otra historia que como todas ni empieza ni termina tampoco, como lo es mirar el mar o una hoguera un día de otoño.

viernes, 4 de noviembre de 2016

Aquella gran taca fosca (o la literatura de supervivència)

La presó de FresnesDiari de tardor (13)

Aquella gran taca fosca (o la literatura de supervivència).

Juan González, el gran poeta argentí, mort no fa pas gaire, afirmava en una entrevista que li van fer el 2012, que sempre escrivia sobre la mort encara que sigui indirectament. Juan González va perdre el seu fill Hernán, desaparegut el 17 de setembre de 1976 en ser segrestat per sicaris de la dictadura de Videla i no retrobat fins fa a un parell d’anys quan li van notificar que l’havien identificat en unes restes descobertes al macabre Pozo de Vargas de Tucumán.

Estic segur que Juan González sabia, com ho sap la Inés, filla seva i amiga meva, que la literatura, la poesia, escrita o pintada, esculpida o cantada, és un instrument de supervivència o no és. Per això, al llegir les següents paraules que transcric, d'un home que va perdre la seva dona en una presó de la Gestapo francesa, he pensat en ell, en ella i en el seu fill i germà.

"Algun temps després de l'alliberament, una antiga presonera de Fresnes va venir a veure’m. Em va parlar del paper que va exercir-hi la meva dona, i com de admirable havia estat. Em va dir també que Suzanne li havia expressat el desig que jo anés a visitar la seva cel·la, en el cas que no tornés mai. Llavors vaig anar a Fresnes -era al gener de 1945. Li vaig demanar autorització al director de la presó per veure la cel·la, número que m'havia donat el meu visitant. Em va respondre amb un estil extraordinàriament burocràtic: "No val la pena. Hem anotat en un registre totes les inscripcions fetes pels detinguts residents". Vaig revisar el registre. No hi havia res. Ni una frase era atribuïda a Suzanne. Vaig insistir que em deixés, malgrat tot, visitar la cel·la. El director em va respondre que no era pas fàcil -en aquella època, la presó estava plena de col·laboracionistes-, però que anava a veure què es podia fer. Va tornar anunciant-me que era possible la visita: la cel·la havia estat transformada en magatzem, on es guardaven les mantes.

"Sobre els murs hi havia més de tres-centes inscripcions de Suzanne.

"No recordo quant temps vaig romandre allà. Sanglotant anava d'un mur a l'altre, copiant totes aquelles inscripcions en paper de l'administració penitenciària que m'havia donat el director. Hi havia pensaments, poemes i també una mena de diari iniciat dels seus últims dies. Anotava amb esperança que els carros nord-americans havien estat vistos a Chartres. S'estranyava de seguir a Fresnes, mentre que totes les seves companyes havien estat evacuades. Però llegeixi vostè mateix ..." (Entrevista de Gilles Perrault a Claude Spaak sobre la seva esposa Suzanne, a La orquesta Roja, 1967.)

Però la literatura de supervivència no sempre adquireix aquesta èpica tràgica, també es revesteix d'una cosa tan simple com els diners que es necessiten per alimentar una família, fet que no mereixeria formar part de cap cànon literari ni, per descomptat, rebre el Premi Nobel ni considerar-ho tampoc una activitat digna de tenir, ni tan sols, un sindicat, obrer o no.

"Jo vaig aprendre a fer guions de còmic veient com els feia el meu pare. I saps com els feia? Amb un termo de cafè calent a l'abast de la mà. En tres o quatre hores es polia, al costat del cafè, un guió de cent vint vinyetes per lliurar-lo i cobrar-lo mateix dia. Jo això no ho he aconseguit en la meva vida. Ni escriure-ho, ni prendre tant cafè, ni cobrar-lo mateix dia.

Com el meu pare era escriptor, a mi allò em semblava el més natural del món. Ell escrivia llibres de butxaca dels que costaven cinc pessetes en aquell temps, et parlo de fa més de cinquanta anys. Aquesta generació d'escriptors van ser mercenaris de la literatura, i es van veure obligats a escriure com bojos sense parar. El meu pare escrivia tres o quatre novel·les al mes. Sense comptar els guions de còmic. Jo vaig començar fixant-me en el que feia, i també vaig arribar a escriure novel·letes, de les quals vaig renegar molt aviat: pensava que escriure no podia ser això, havia de ser una altra cosa". (Entrevista de Gerardo Vilches a Enrique Sánchez Abulí parlant del seu pare, Enrique Sánchez Pascual, a El guión de cómic, 2016)

En literatura, tan important és l'escriptor com el lector que habitualment comet un error ja tipificat en l'enorme varietat del que s'anomena judici de valor o judici d'intencions. A un amic bloguer li assenyalava fa ben poc la famosa sentència anglosaxona que recalca una cosa que a més de ser pura filosofia popular és també el fonament de la millor filosofia materialista que, sens dubte, hagués subscrit Oscar Wilde: "What you see is what you get", que en literatura vol dir senzillament que no cal buscar fora del text el que en ell no està escrit. Com en la vida mateixa, no hi ha fora d'ella res que en ella no es trobi.

Però la vida, com la literatura, té truc. Truc que Borges ens va ressaltar en una de les seves sis famoses conferències que va impartir a la Universitat de Harvard el curs 1967-1968, quan en una d'elles, El arte de contar historias, va citar a l’Edgar Allan Poe que afirmava descaradament que "un relat ha de ser escrit atenent a l'última frase, i un poema atenent a l'últim vers".

Així que tractaré d'emular malament a Poe com si jo fos Enrique Sánchez Pascual escrivint novel·letes barates o guions en les populars pulp magazines per a no morir-me (valgui l’expressió) literalment, que no literàriament, de gana, i acabaré amb les paraules de Claude Spaak parlant de Suzanne, la seva esposa.

"Va morir als trenta-nou anys i ignoro de quina manera. És cert que havia estat advertida prèviament de la seva execució, ja que li van donar temps per escriure les seves últimes cartes. Però m'he informat: a mitjans d'agost no afusellaven ni a Fresnes ni a Mont Valérien. Per tant, ja no ho sé. Però hi ha una cosa que no puc oblidar: aquella gran taca fosca que vaig veure a terra de la seva cel·la". (Entrevista de Gilles Perrault a Claude Spaak sobre la seva esposa Suzanne, a La orquesta Roja, 1967.)

Suzanne Spaak

Diario de otoño (13)

Aquella gran mancha oscura (o la literatura de supervivencia).

Juan González, el gran poeta argentino, fallecido hace poco, afirmaba en una entrevista que le hicieron en 2012, que siempre escribía sobre la muerte aunque sea indirectamente. Juan González perdió a su hijo Hernán, desaparecido el 17 de septiembre de 1976 al ser secuestrado por sicarios de la dictadura de Videla y no reencontrado hasta hace un par de años cuando le notificaron que lo habían identificado en unos restos hallados en el macabro  Pozo de Vargas de Tucumán.

Estoy seguro de que Juan González sabía, como lo sabe Inés, su hija y amiga mía, que la literatura, la poesía, escrita o pintada, esculpida o cantada, es un instrumento de supervivencia o no es. Por ello, al leer las siguientes palabras que transcribo, de un hombre que perdió a su esposa en una prisión de la Gestapo francesa, he pensado en él, en ella y en su hijo y hermano.

Algún tiempo después de la liberación, una antigua prisionera de Fresnes vino a verme. Me habló del papel que desempeñó allí mi mujer, y cuán admirable había estado. Me dijo también que Suzanne le había expresado el deseo que yo fuera a visitar su celda, en el caso que no volviera nunca. Entonces fui a Fresnes –era en enero de 1945. Le pedí autorización al director de la prisión para ver la celda, cuyo número me había dado mi visitante. Me respondió con un estilo extraordinariamente burocrático: “No vale la pena. Hemos anotado en un registro todas las inscripciones hechas por los detenidos residentes”. Compulsé el registro. No había nada. Ni una frase era atribuida a Suzanne. Insistí en que me dejara, a pesar de todo, visitar la celda. El director me respondió que no era fácil –en aquella época, la prisión estaba repleta de colaboracionistas–, pero que iba a ver qué se podía hacer. Volvió anunciándome que era posible la visita: la celda había sido transformada en almacén, donde se guardaban las mantas.

“Sobre los muros había más de trescientas inscripciones de Suzanne.

“No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí. Sollozando iba de un muro al otro, copiando todas aquellas inscripciones en papel de la administración penitenciaria que me había dado el director. Había pensamientos, poemas y también una especie de diario iniciado en sus últimos días. Anotaba con esperanza que los carros norteamericanos habían sido vistos en Chartres. Se extrañaba de seguir en Fresnes, mientras que todas sus compañeras habían sido evacuadas. Pero lea usted mismo…” (Entrevista de Gilles Perrault a Claude Spaak sobre su esposa Suzanne, en La orquesta Roja, 1967.) 

Pero la literatura de supervivencia no siempre adquiere esa épica trágica, también se reviste de algo tan simple como el dinero que se necesita para alimentar a una familia, algo que no merecería formar parte de ningún canon literario ni, por supuesto, recibir el Premio Nobel ni considerarse tampoco una actividad digna de tener siquiera un sindicato, obrero o no.

Yo aprendí a hacer guiones de cómic viendo cómo los hacía mi padre. ¿Y sabes cómo los hacía? Con un termo de café caliente al alcance de la mano. En tres o cuatro horas se pulía, junto al café, un guión de ciento veinte viñetas para entregarlo y cobrarlo el mismo día. Yo eso no lo he conseguido en mi vida. Ni escribirlo, ni tomar tanto café, ni cobrarlo el mismo día.

Como mi padre era escritor, a mi aquello me parecía lo más natural del mundo. Él escribía libros de bolsillo de los que costaban cinco pesetas en aquel entonces, te hablo de hace más de cincuenta años. Esa generación de escritores fueron mercenarios de la literatura, y se vieron obligados a escribir como locos sin parar. Mi padre escribía tres o cuatro novelas al mes. Sin contar los guiones de cómic. Yo empecé fijándome en lo que hacía, y también llegué a escribir novelitas, de las cuales renegué muy pronto: pensaba que escribir no podía ser eso, tenía que ser otra cosa”. (Entrevista de Gerardo Vilches a Enrique Sánchez Abulí hablando de su padre, Enrique Sánchez Pascual, en El guión de cómic, 2016)

En literatura, tan importante es el escritor como el lector que habitualmente comete un error ya tipificado en la enorme variedad de lo que comúnmente se llama juicio de valor o juicio de intenciones. A un amigo bloguero le señalaba hace bien poco la famosa sentencia anglosajona que recalca algo que además de ser pura filosofía popular es también el cimiento de la mejor filosofía materialista que sin dudar hubiera suscrito Oscar Wilde: “What you see is what you get”, que en literatura significa sencillamente que no hay que buscar fuera del texto lo que en él no está escrito. Como en la vida misma, nada hay fuera de ella que en ella no se encuentre.

Pero la vida, como la literatura, tiene truco. Truco que Borges nos resaltó en una de sus seis famosas conferencias que impartió en la Universidad de Harvard el curso 1967-1968, cuando en una de ellas, El arte de contar historias, citó a Edgar Allan Poe que afirmaba con descaro que “un relato debe ser escrito atendiendo a la última frase, y un poema atendiendo al último verso”.

Así que trataré de emular mal a Poe como si yo fuera Enrique Sánchez Pascual escribiendo novelitas baratas o guiones en las populares pulp magazines para no morirme (valga la expresión) literalmente, que no literariamente, de hambre, y acabaré con las palabras de Claude Spaak hablando de Suzanne, su esposa.

Murió a los treinta y nueve años e ignoro de qué manera. Es cierto que había sido advertida previamente de su ejecución, ya que le dieron tiempo para escribir sus últimas cartas. Pero me he informado: a mediados de agosto no fusilaban ni en Fresnes ni en Mont Valérien. Por lo tanto, ya no sé. Pero hay algo que no puedo olvidar: aquella gran mancha oscura que vi en el suelo de su celda”. (Entrevista de Gilles Perrault a Claude Spaak sobre su esposa Suzanne, en La orquesta Roja, 1967.) 


martes, 1 de noviembre de 2016

"Perquè ja sabem què passa a Catalunya"


Diari de tardor (12)

"Perquè ja sabem què passa a Catalunya"

A una molt estimada amiga colombiana, i nordamericana alhora, no li agrada Trump, però el pensa votar perquè detesta a la Clinton a la que no dubte en qualificar, a ella i a la resta de la família, marit inclòs, com a simples delinqüents. Fa temps que ambdós tenim amables, contundents i educades discussions polítiques i en totes elles m’he donat compte, i li he destacat, que comet un error habitual al considerar que els defectes d’uns fan bons als altres.

L’Albert em diu en una de les nostres converses interminables que tothom està arrelat al seu passat, i que el punt de mira només és el seu propi ull ancorat en la seva nostàlgia, i que fora d’això no hi ha arguments que valguin. “Els costa molt acceptar que el món canvia a tota velocitat i això no és ni bo ni dolent, simplement és. Com ja sabem, es perden i es guanyen moltes coses pel camí. Entre mig, el passat de cadascú i la nostàlgia, perquè el present ens mostra el passat a cada instant”. I acaba amb una ironia dedicada a la noieta aquesta de Jérez que fa vuit anys que viu aquí i que diu que porta escorta "perquè ja sabem què passa a Catalunya".

Un amic sempre em recorda que una de les senyals de la vellesa i la decrepitud és quan no entens als anuncis de la televisió. Deu ser també per això que molta gent detesta al Gabriel Rufián i no entén les seves paraules que qualifica d’insults quan res del que ha dit és mentida. I, ja se sap, la veritat cou però no pot ser un insult. Es veu que el victimisme, com diu l’Enric Vila, està passant a l’altra banda i que a Espanya cada vegada li van quedant menys opcions, una d’elles és la de convertir-se en una mena de Turquia de l’altra punta del Mediterrani.

No fa ni quatre dies  tampoc la mateixa Susana Díaz es lamentava afirmant que “els plans del Govern català volien drenar els estalvis dels andalusos per omplir la Hisenda catalana”. I ahir mateix el Pablo Sebastián, director del diari digital República, afirmava una cosa que s’ha repetit molt en els darrers anys. A ran de l’abstenció del PSOE per facilitar la investidura del senyor Mariano Rajoy considerava el senyor Sebastián que per fi havia ocorregut una cosa desitjada i necessària:   “Lo que nunca había pasado desde el inicio de la transición y lo que si debió de haber ocurrido durante los mandatos minoritarios de Felipe González (1993-1996) y de José María Aznar (1966-2000) con lo que España se habría ahorrado muchas concesiones de soberanía y saltos al vacío en Cataluña y el País Vasco.”

Tot plegat m’ha recordat el meu servei militar a Sevilla i els meus viatges per Espanya com un típic viatjant de comerç català, on alguns es queixaven que Catalunya els robava. Jo anava a vendre i sabia que el client sempre mana, si no el volia perdre tenia que callar, assentir sense portar mai la contraria als seus comentaris graciosos i grollers. I si alguna vegada feia l’intent de matisar alguna afirmació no el tornava a veure, desapareixia de la meva cartera de clients

Per això, un cop sabut qui és el nou President del Govern espanyol gràcies a l’abstenció del PSOE em continuo preguntant per què l’anterior va indultar el 25 de novembre del 2011 en el seu darrer Consell de Ministres al Conseller Delegat del Banc de Santander.

També em pregunto per què les fosses comunes de la Guerra espanyola continuïn plenes de cadàvers no identificats ni enterrats amb dignitat després de quaranta anys amb governs de l’UCD, del PP i del PSOE. I em pregunto de manera retòrica igualment quina mena de país és el que ho permet, quin és el seu ADN. M’ho pregunto encara que conec perfectament la resposta. Si la digués molts se sentirien ofesos i com jo no vull ofendre a ningú ni em vull ancorar en la meva nostàlgia em callaré com em callava quan sortia a vendre per Espanya "perquè ja sabem què passa a Catalunya".

-------------------------------------------

Diario de otoño (12)

"Porque ya sabemos qué pasa en Cataluña".

A una muy querida amiga colombiana, y norteamericana a la vez, no le gusta Trump, pero lo piensa votar porque detesta a Clinton a la que no duda en calificar, a ella y al resto de la familia, marido incluido, como simples delincuentes. Hace tiempo que ambos tenemos amables, contundentes y educadas discusiones políticas y en todas ellas me he dado cuenta, y le he destacado, que comete un error habitual al considerar que los defectos de unos hacen buenos a los demás.

Albert me dice en una de nuestras conversaciones interminables que todo el mundo está enraizado en su pasado, y que el punto de mira es sólo su propio ojo anclado en su nostalgia, y que aparte de eso no hay argumentos que valgan. "Les cuesta mucho aceptar que el mundo cambia a toda velocidad y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. Como ya sabemos, se pierden y se ganan muchas cosas por el camino. Entre medio, el pasado de cada uno y la nostalgia, porque el presente nos muestra el pasado en cada instante". Y termina con una ironía dedicada a la chiquita esta de Jerez que hace ocho años que vive aquí y que dice que lleva escolta "porque ya sabemos qué pasa en Cataluña".

Un amigo siempre me recuerda que una de las señales de la vejez y la decrepitud es cuando no entiendes los anuncios de la televisión. Será también por eso que mucha gente detesta a Gabriel Rufián y no entiende sus palabras que califica de insultos cuando nada de lo que ha dicho es mentira. Y, ya se sabe, la verdad escuece pero no puede ser un insulto. Se ve que el victimismo, como dice Enric Vila, está pasando al otro lado y que en España cada vez le van quedando menos opciones, una de ellas es la de convertirse en una especie de Turquía de la otra punta del Mediterráneo.

No hace ni cuatro días tampoco la misma Susana Díaz se lamentaba afirmando que "los planes del Gobierno catalán quieren drenar los ahorros de los andaluces para llenar la Hacienda catalana". Y ayer mismo Pablo Sebastián, director del diario digital República, afirmaba algo que se ha repetido mucho en los últimos años. A raíz de la abstención del PSOE para facilitar la investidura del señor Rajoy consideraba el señor Sebastián que por fin había ocurrido algo deseado y necesario: “lo que nunca había pasado desde el inicio de la transición y que sí debía de haber ocurrido durante los mandatos minoritarios de Felipe González (1993-1996) y de José María Aznar (1966-2000) con el que España se habría ahorrado muchas concesiones de soberanía y saltos al vacío en Cataluña y el País Vasco."

Todo ello me ha recordado mi servicio militar en Sevilla y mis viajes por España como un típico viajante de comercio catalán, donde algunos se quejaban de que Cataluña les robaba. Yo iba a vender y sabía que el cliente siempre manda, si no lo quería perder tenía que callar, asentir sin llevar nunca la contraria a sus comentarios graciosos y groseros. Y si alguna vez hacía el intento de matizar alguna afirmación no lo volvía a ver, desaparecía de mi cartera de clientes

Por ello, una vez sabido quién es el nuevo Presidente del Gobierno gracias a la abstención del PSOE me sigo preguntando por qué el anterior indultó el 25 de noviembre de 2011 en su último Consejo de Ministros al Consejero Delegado del Banco de Santander.

También me pregunto por qué las fosas comunes de la Guerra española continúan llenas de cadáveres no identificados ni enterrados con dignidad después de cuarenta años con gobiernos de la UCD, del PP y del PSOE. Y me pregunto de manera retórica igualmente qué tipo de país es el que lo permite, cuál es su ADN. Me lo pregunto aunque conozco perfectamente la respuesta. Si la dijera muchos se sentirían ofendidos y como yo no quiero ofender a nadie ni me quiero anclar en mi nostalgia me callaré como me callaba cuando salía a vender por España "porque ya sabemos qué pasa en Cataluña".