viernes, 26 de febrero de 2016

Peret, 26 de febrer de 2008

Peret 

L'ofici que més m'agrada

A Jordi López-Batllori

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure,
mireu l'ésser fuster:
-serra que serraràs

i els taulons fan a miques,

i de cada suada deu finestres ja han tret.
Gronxada d'encenalls, et munten una taula;
si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert.
I caminen de pla-
damunt les serradures de color de mantega.

I els manyans oh, els manyans!
De picar mai no es cansen:
pica que picaràs i s'embruten els dits;
però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten
i els galls de les teulades
que vigilen de nits.
I són homes cepats
com els qui més treballin.

¿I al dic? Oh, els calafats!
Tot el Port se n'enjoia

car piquen amb ressò

i es diu si neix un peix a cada cop que donen
-un peix cua daurada, blau d'escata pertot.
Penjats de la coberta, tot el vaixells enronden:
veiéssiu les gavines

com els duen claror.

I encara hi ha un ofici
que és ofici de festa - el pintor de parets:
si no canten abans, no et fan una sanefa,
si la cançó és molt bella deixen el pis més fresc:
un pis que hom veu al sostre
que el feien i cantaven:
tots porten bata llarga

de colors a pleret.

I encara més
si us deia l'ofici de paleta:

de paleta que en sap

i basteix d'aixoplucs.

El mateix fan un porxo com una xemeneia
-si ho volen

sense escales

pugen al capdamunt;

fan també balconades que hom veu la mar de lluny
-els finestrals que esguarden tota la serralada,
i els capitells

i els sòcols

i les voltes de punt.

Van en cos de camisa com gent desenfeinada!
Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls!

Joan Salvat-Papasseit

------------

El oficio que más me gusta

A Jordi López-Batllori

Hay oficios que son buenos porque son de buen vivir,
fijaros el de carpintero:
-Sierra que serrarás

y de los tablones hacen pedazos,

y de cada sudada diez ventanas ya han sacado.
Mecida de virutas, te montan una mesa;
si quieres, de un nogal te harán un cubierto.
Y caminan bien plano-
sobre el serrín color de mantequilla.

Y los cerrajeros ¡oh, los cerrajeros!
De picar nunca se cansan:
pica que picarás y se ensucian los dedos;
pero hacen unas rejas y unos balcones que me encantan
y los gallos de los tejados
que vigilan de noche.
Y son hombres robustos
como los que más trabajen.

¿Y en el dique? ¡Oh, los calafates!
Todo el Puerto se alegra

pues pican con eco

y se dice que nace un pez cada vez que pican
-un pez de cola dorada, azul de escama por todas partes.
Colgados de la cubierta, todos los barcos los buscan:
si vierais las gaviotas

cómo les traen la claridad.

Y todavía hay un oficio
que es oficio de fiesta -el pintor de paredes:
si no cantan antes, no te hacen una cenefa,
si la canción es muy bella dejan el piso más fresco:
un piso que se ve en el techo
que lo hacían y cantaban:
todos llevan bata larga

de colores lentamente.

Y aún más
si os hablara del oficio de albañil:

del albañil que sabe

y construye cobijos.

Lo mismo hacen un porche como una chimenea
-si quieren

sin escaleras

suben a lo alto;

hacen también balcones que se ven la mar de lejos
-los ventanales que miran toda la cordillera,
y los capiteles

y los zócalos

y los arcos de medio punto.

¡Van en mangas de camisa como gente desocupada!
¡Oh, las casas que levantan en un abrir y cerrar de ojos!

Joan Salvat-Papasseit

--------------------------------------


Contra la seducció.

No us deixeu seduir:
no hi ha retorn algun.
El dia està a les portes,
ja hi ha vent nocturn
no vindrà cap altre matí.

No us deixeu enganyar
amb que la vida és poc.
Beveu-la a grans glops
perquè no us serà suficient
quan hagueu de perdre-la.

No us deixeu consolar.
El vostre temps no és molt.
El fang, als podrits.
La vida és el més gran:
perdre-la és perdre tot.


------------

Contra la seducción.

No os dejéis seducir:
no hay retorno alguno.
El día está a las puertas,
hay ya viento nocturno:
no vendrá otra mañana.

No os dejéis engañar
con que la vida es poco.
Bebedla a grandes tragos
porque no os bastará
cuando hayáis de perderla.

No os dejéis consolar.
Vuestro tiempo no es mucho.
El lodo, a los podridos.
La vida es lo más grande:
perderla es perder todo.


Bertolt Brecht

--------------------------------------------------------------------------

Al nostre pare, Albert i Xavier.