sábado, 22 de diciembre de 2018

No, no som un sol poble. El secret de Camus.

Orà, Algèria 

Diari d’hivern (1)

No, no som un sol poble. El secret de Camus.

La base de qualsevol anàlisi d'una obra d'art ha de ser la que va exposar en el seu dia E. Wölfflin (1864-1945) a: "Prolegòmens per a una filosofia de l'arquitectura", (1866) i que més tard va reiterar el cèlebre historiador alemany en el seu posterior i famós assaig: "Renaixement i Barroc" (1888), quan va escriure que: "l'organització del nostre cos és la forma sota la qual comprenem les formes corporals de l'art"; (...) "les lleis de l'estètica formal no són sinó les condicions de possibilitat del nostre benestar orgànic".

Les dues afirmacions les recullo de la presentació que va realitzar, per al segon dels llibres citats, Bernard Teyssèdre (1930), tesi que ens recorda ell mateix ja va ser expressada també per Jacob Buckhardt (1818-1897) a l’afirmar: "el sentit determinat de la forma ( que implica la gènesi d'un estil expressa) l'ésser físic de l'home "," en una paraula, el sentit vital d'una època ".

Tant és així que l’espai terrestre habitat i les seves diverses geometries que dibuixa pretén igualment configurar les formes d’organització política i els límits d’aplicació de les lleis, les famoses fronteres tan injuriades pels simples quan volen ser modificades. Espanya n’és clarament un trist i penós exemple a l’amagar el seu colonialisme en la ben definida forma peninsular. La península ibèrica és una realitat geogràfica com ho és també l’escandinava, la balcànica, l’aràbiga, l’anatòlica, o la mateixa i preciosa India i Indoxina, però cap d’elles representa una unitat política ni falta que els hi fa.

Molts iberistes de bona fe reclamen sovint la unificació en un sol estat de tota la península. Entenc la seva utopia i les raons que la sustenten però mai he vist en ella cap benefici. Desconec quins podrien ser els guanys que en trauria Portugal, no diguem si, a més, fos equiparat a una autonomia com la catalana. Tampoc comprenc del tot, fora dels tòpics habituals, la mania de crear realitats supranacionals majors que les parts que les haurien de formar i que acaben moltes d’elles imitant els relats apocalíptics d’imperis malvats en una mena de profecia auto complida o d’hamartia, la paradoxa que t’avoca a la tragèdia quan anheles evitar-la. L’Europa actual n’és un bon exemple. Però aquests darrers anys ho estem comprovant també d’una manera que faria riure si no fes plorar amb els intents d’Espanya i els espanyols, els que viuen allà i els que viuen aquí, per impedir la marxa de Catalunya i la seva independència. La història n’és plena de casos i bones mostres de prosperitat econòmica i cultural de petites nacions i, fins i tot, de ciutats estat.

No, no som un sol poble, però això no és pas cap desgràcia, o en tot cas no ho hauria de ser perquè, com John Donne (1572-1631) afirmava en les seves "Devocions per a ocasions emergents": "Cap home és una illa sencera per si mateix." Cadascú "és una peça del continent, una part del tot. Si el mar se’n du una porció de terra, tot Europa queda disminuïda, com si fos un promontori, o la casa d'un dels teus amics, o la teva pròpia”. Malauradament, el somni humit dels imperis i el seu fals poder habita verinosament la quimera miserable de la grandesa, no només dels patricis rapinyaires, també de la plebs que enyora la falsa noblesa dels seus amos com si fos aquell do dels sants que es transmet per imposició de mans. Albert Camus segur que ho sabia, i potser per això parlava en la intimitat català amb la seva mare, una menorquina analfabeta i una pied noir com ell.

 ----------------------------

Diario de invierno (1)

No, no somos un solo pueblo. El secreto de Camus.

La base de cualquier análisis de una obra de arte debe ser la que expuso en su día E. Wölfflin (1864-1945) en: “Prolegómenos para una filosofía de la arquitectura”, (1866) y que más tarde reiteró el célebre historiador alemán en su posterior y famoso ensayo: “Renacimiento y Barroco” (1888), cuando escribió que: “la organización de nuestro cuerpo es la forma bajo la que comprendemos las formas corporales del arte”; (...) “las leyes de la estética formal no son sino las condiciones de posibilidad de nuestro bienestar orgánico”.

Ambas afirmaciones las recojo de la Presentación que realizó, para el segundo de los libros citados, Bernard Teyssèdre (1930), tesis que nos recuerda él mismo ya fue expresada también por Jacob Buckhardt (1818-1897) al afirmar: “el sentido determinado de la forma (que implica la génesis de un estilo expresa) el ser físico del hombre”, “en una palabra, el sentido vital de una época”.

Tanto es así que el espacio terrestre habitado y sus diversas geometrías que dibuja pretende igualmente configurar las formas de organización política y los límites de aplicación de las leyes, las famosas fronteras tan denostadas por los simples cuando quieren ser modificadas. España es claramente un triste y penoso ejemplo al ocultar su colonialismo en la bien definida forma peninsular. La península ibérica es una realidad geográfica como lo es también la escandinava, la balcánica, la arábiga, la anatólica, o la misma y preciosa India e Indochina, pero ninguna de ellas representa una unidad política ni falta que les hace.

Muchos iberistas de buena fe reclaman a menudo la unificación en un solo estado de toda la península. Entiendo su utopía y las razones que la sustentan pero nunca he visto en ella ningún beneficio. Desconozco cuáles podrían ser las ganancias que sacaría Portugal, no digamos si, además, fuera equiparado a una autonomía como la catalana. Tampoco comprendo del todo, aparte de los tópicos habituales, la manía de crear realidades supranacionales mayores que las unidades que las deberían formar y que acaban muchas de ellas imitando los relatos apocalípticos de imperios malvados en una especie de profecía auto cumplida o de hamartia, la paradoja que te avoca a la tragedia cuando anhelas evitarla. La Europa actual es un buen ejemplo. Pero estos últimos años lo estamos comprobando también de una manera que haría reír si no hiciera llorar con los intentos de España y los españoles, los que viven allí y los que viven aquí, para impedir la marcha de Cataluña y su independencia. La historia está llena de casos y buenas muestras de prosperidad económica y cultural de pequeñas naciones e, incluso, de ciudades estado.

No, no somos un solo pueblo, pero esto no es ninguna desgracia, o en todo caso no debería serlo porque, como John Donne (1572-1631) afirmaba en sus “Devociones para ocasiones emergentes” que: “Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.” Porque cada uno “es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Desgraciadamente, el sueño húmedo de los imperios y su falso poder habita ponzoñosamente la quimera miserable de la grandeza, no sólo de los patricios ladrones, también de la plebe que añora la falsa nobleza de sus dueños como si fuera aquel don de los santos que se transmite por imposición de manos. Albert Camus seguro que lo sabía, y quizá por eso hablaba en la intimidad catalán con su madre, una menorquina analfabeta y una pied noir como él.

jueves, 13 de diciembre de 2018

Entre l’anagnòrisi i l’hamartia, el destí del neci.

Innocenci X, pintat per Velázquez

Diari de tardor (13)

Entre l’anagnòrisi i l’hamartia, el destí del neci.

Igual que sovint volem només escoltar allò que ens agrada sentir, l’inrevés també és cert i detestem que ens diguin el que no volem oir ni considerar. No hi ha res que ens tregui més de polleguera ni que més ens ofengui, que quan se’ns posa en evidencia i se’ns deixa clara i translúcida alguna taca, màcula o defecte com ho fan aquells miralls de les bruixes que mai menteixen i que sempre diuen qui és la més bonica. Ho sé per experiència, els millors insults els he rebut quan assenyalo les bigues en els ulls de qui em recorden les moltes pellofes que, pel meu avergonyiment i escàndol sincers, hi ha habitualment en els meus.

Sóc bo en això, en ofendre els altres igual que ho faria un sastre exigent amb les seves models de passarel·la quan s’engreixen o com ho era Balenciaga amb sí mateix i amb les mànigues que cosia o manava cosir, les manches, toujours les manches, clamava irat quan no les veia ben aposentades al braç fi de les seves maniquins de porcellana tova. Gairebé res més se’m dona bé, excepte potser fer paquets i maletes, en tinc la ma trencada i una magnífica percepció de l’espai i del que en ell hi cap o hi sobra. No em faig il·lusions amb la espaiositat i amplitud dels metres cúbics; com l’Albert, capto a ull una simple diferència minsa i mínima entre dues distancies. També em defenso força correctament en interpretar amb justícia la gestualitat facial, soc tan bo que no em caldria fer servir un detector de mentides per saber qui, o qui no, menteix, a qui, o a qui no, se li escapa l’enveja o la rancúnia pels ulls com si plorés al cocodril que se li ha mort a la banyera del cerebel. Practico molt mirant-me al mirall cada dematí quan em llevo i cada vespre quan torno a casa cansat i decebut per alguna màniga mal cosida o per alguna model que no sap fer la dieta com cal; o també avergonyit per les promeses que jo mateix incompleixo, promeses fetes en pactes i tractes que temps després se m’han girat en contra per cosir-los malament com si fossin aquestes mànigues malgirbades que no giren correctament en les aixelles i colzes que les farceixen igual que ho fa la carn amb els canelons de Nadal.  Ai de les il·lusions i dels auto enganys que sucumbiran al destí com aquest ho fa inexorablement al caràcter de les persones i l’amor dels enamorats que s’encalla en la mandra del temps que no para de fluir i que no descansa ni per sortir-se’n de mare de tant en tant i quan la pluja repta als rius a ser mar i als bons homes a plorar pel mal del món.

Per tot plegat no m’han sorprès gens ni mica les reaccions furioses a l’esment de la via eslovena com a bon exemple a seguir pels catalans que volen el seu país lliure de cadenes, ni tampoc la denuncia hipòcrita i farisea a la violència d’aquells que el volen sotmès.

La via eslovena és un bon mirall que retrata com ho feria Velázquez a qui si mira, tan bo que els retratats acaben dient tots el mateix que va dir el Papa Innocenci X (que d’innocent no en tenia res) al veure’s empresonat entre pigments i olis: “troppo vero”.

Aquest excés de veritat sobtada és una anagnòrisi, un recurs usat sovint en la tragèdia grega que expressa el reconeixement de la pròpia identitat que amagada o ocultada com un secret o un pecat es descobreix de forma traumàtica a través de revelacions alienes que duen habitualment a alguna mena de mutilació com la d’Èdip quan es cega per veure-hi clar. Però per veure què? Si busques la veritat prepara't per l'inesperat, perquè és difícil de descobrir i sorprenent quan la trobes. (Heràclit)

Espanya és un país tràgic, viu com Èdip en una nècia i permanent ignorància i hamartia, l'error que comet l'heroi tràgic que el du, al voler eludir-lo, a complir el seu maleït destí de matar al pare i allitar-se amb la mare. Intentant evitar-lo el precipita i el convoca.

La veritat és despietada com un animal, si no, no és mai veritat, només complaença. Per què molesta als ignorants èdips la via eslovena? Perquè és també la seva, vet aquí el perquè.

---------------------

Diario de otoño (13)

Entre la anagnórisis y la hamartia, el destino del necio.

Al igual que a menudo queremos sólo escuchar lo que nos gusta oír, al revés también es cierto y detestamos que nos digan lo que no queremos atender ni considerar. No hay nada que nos saque más de quicio ni que más nos ofenda, que cuando se nos pone en evidencia y se nos deja clara y translúcida alguna mancha, mácula o defecto como lo hacen aquellos espejos de las brujas que nunca mienten y que siempre dicen quien es la más bonita. Lo sé por experiencia, los mejores insultos los he recibido cuando señalo las vigas en los ojos de quienes me recuerdan las muchas pajas que, por mi vergüenza y escándalo sinceros, hay habitualmente en los míos.

Soy bueno en eso, en ofender a los demás igual que lo haría un sastre exigente con sus modelos de pasarela cuando engordan o como lo era Balenciaga consigo mismo y con las mangas que cosía o mandaba coser, les manches, toujours las manches, clamaba airado cuando no las veía bien aposentadas en el brazo fino de sus maniquíes de porcelana blanda. Casi nada más se me da bien, excepto tal vez hacer paquetes y maletas, tengo la mano rota y una magnífica percepción del espacio y de lo que en él falta o sobra. No me hago ilusiones con la envergadura y amplitud de los metros cúbicos; como Albert, capto a ojo una simple diferencia exigua y mínima entre dos distancias. También me defiendo bastante correctamente en interpretar con justicia la gestualidad facial, soy tan bueno que no necesito usar un detector de mentiras para saber quién, o quienes no, mienten, a quien, o a quienes no, se les escapa la envidia o el rencor por los ojos como si lloraran al cocodrilo que se les ha muerto en la bañera del cerebelo. Practico mucho mirándome al espejo cada mañana cuando me levanto y cada noche cuando vuelvo a casa cansado y decepcionado por alguna manga mal cosida o por alguna modelo que no sabe hacer la dieta como es debido; o también avergonzado por las promesas que yo mismo incumplo, promesas hechas en pactos y tratos que tiempo después se me han vuelto en contra por coserlos mal como si fueran estas mangas desastradas que no giran correctamente en las axilas y codos que las rellenan al igual que lo hace la carne con los canelones de Navidad. Ay de las ilusiones y los auto engaños que sucumbirán al destino como éste lo hace inexorablemente al carácter de las personas y el amor de los enamorados que se atasca en la pereza del tiempo que no para de fluir y que no descansa ni para salirse de madre de vez en cuando y cuando la lluvia reta a los ríos a ser mar y a los hombres buenos a llorar por el mal del mundo.

Por todo ello no me han sorprendido lo más mínimo las reacciones furiosas a la mención de la vía eslovena como buen ejemplo a seguir por los catalanes que quieren su país libre de cadenas, ni tampoco la denuncia hipócrita y farisea a la violencia de aquellos que lo quieren sometido.

La vía eslovena es un buen espejo que retrata como lo haría Velázquez a quien se mira, tan bueno que los retratados acaban diciendo todos lo mismo que dijo el Papa Inocencio X (que de inocente no tenía nada) al verse aprisionado entre pigmentos y aceites: "troppo vero".

Este exceso de verdad súbita es una anagnórisis, un recurso usado a menudo en la tragedia griega que expresa el reconocimiento de la propia identidad que escondida o ocultada como un secreto o un pecado se descubre de forma traumática a través de revelaciones ajenas que llevan habitualmente a algún tipo de mutilación como la de Edipo cuando se ciega para ver claro. Pero ¿para ver qué? Si buscas la verdad prepárate para lo inesperado, porque es difícil de descubrir y sorprendente cuando la encuentras. (Heráclito)

España es un país trágico, vive como Edipo en una necia y permanente ignorancia y hamartia, el error que comete el héroe trágico que lo lleva, al querer eludirlo, a cumplir su maldito destino de matar al padre y acostarse con la madre. Intentando evitarlo lo precipita y lo convoca.

La verdad es despiadada como un animal, si no, no es nunca verdad, sólo complacencia. ¿Por qué molesta a los ignorantes edipos la vía eslovena? Porque es también la suya, he ahí el porqué.miércoles, 12 de diciembre de 2018

Antonio Machado no tenia raó.Diari de tardor (12)

Antonio Machado no tenia raó

No la tenia quan va escriure:

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

Proverbios y cantares. (Campos de Castilla)

I no tenia raó perquè al final sempre són les dues Españas, no pas una de sola, las que ens gelen el cor.

Sí, en canvi, la va encertar de ple Jaime Gil de Biedma quan amargament va poetitzar  l’evidència de que:


De todas las historias de la Historia
sin duda la más triste es la de España,
porque termina mal.

Per què?, per què sempre acaba malament la història d’Espanya? La resposta és molt fàcil i molt evident també, tant com el motiu d’aquell escorpí que no va poder evitar matar al mig del riu a la granoteta que el transportava. Tenia tota la raó el Sr. Pablo Casado quan va afirmar fa uns dies que Espanya no ha estat mai un país colonialista com altres, sinó que només volia (i suposo que segueix volent) fer gran Espanya, es a dir, convertir en espanyols els que no ho són. Més clar impossible, tant com l’aigua del riu que es va empassar la granoteta i amb ella també l’escorpí.

No, no som un sol poble.

-----------------

Diario de otoño (12)


Antonio Machado no tenía razón

No la tenía cuando escribió:

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

Proverbios y cantares. (Campos de Castilla)

Y no tenía razón porque al final siempre son las dos Españas, no una sola, las que nos hielan el corazón.

Sí, en cambio, acertó de pleno Jaime Gil de Biedma cuando amargamente poetizó la evidencia de que:

De Todas las historias de la Historia
sin duda la más triste es la de España,
Porque termina mal.

¿Por qué?, ¿por qué siempre termina mal la historia de España? La respuesta es muy fácil y muy evidente también, tanto como el motivo de aquel escorpión que no pudo evitar matar en medio del río a la ranita que lo transportaba. Tenía toda la razón el Sr. Pablo Casado cuando afirmó hace unos días que España no ha sido nunca un país colonialista como otros, sino que sólo quería (y supongo que sigue queriendo) hacer grande España, es decir, convertir en españoles a los que no lo son. Más claro imposible, tanto como el agua del río que se tragó la ranita y con ella también al escorpión.

No, no somos un solo pueblo.