jueves, 11 de septiembre de 2014

L'11 de Setembre i les mules


Mapa de la Barcelona de 1714

Diari d’estiu (20)

L’11 de Setembre i les mules.

Allò que el vent s’endugué, sempre ha estat entre les meves pel·lícules preferides, i ho ha estat per moltes i diferents raons, però avui vull només mencionar-ne una, o dues que, en el fons, són només una. Vull parlar d’en Rhett Butler, el personatge que interpreta Clark Gable.

En el llibre de la Margaret Mitchell, sobre el que es va basar la pel·lícula, se’ns explica que Rhett Butler és un aventurer de Carolina del Sud expulsat de la seva família, un cavaller i un canalla al mateix temps, circumstància, val a dir, que molts pocs homes són capaços d’assolir al llarg de la seva vida, igual com el que dèiem en el post passat dels països, que no poden ser un Estat reconegut per la comunitat internacional i alhora ser decents. Però Rhett Butler sí, a més de cínic és un romàntic també. Ell no és l’únic, naturalment, a Casablanca, Rick Blaine i el gendarme amic seu, Luis Renault, representen un cas similar. Aquesta mena de personatges són característics, han esdevingut un clàssic i gairebé un tòpic en l’art de construir i explicar històries, en la literatura o en el cinema. Però Rhett Butler va ser per a mi el primer, jo era aleshores molt petit i la història em va causar una profunda impressió, tal vegada perquè els actors protagonistes, el Clark Gable i la Vivian Leigh, s’assemblaven físicament molt al meus pares que també es van sentir emocionats igual que tota la seva generació que va viure i va combatre en la guerra espanyola.

Tots sabem, o ho hauríem de saber, que les pàtries són el refugi dels canalles i dels idiotes, jo ho sé i en Rhett Butler també ho sabia a més de saber igualment que les guerres són la tragèdia col·lectiva més gran que hi pot haver, a la vegada que un immens negoci immoral, un crim.

Sempre recordaré el neguit i la sorpresa que vaig sentir al veure com, al començament de la pel·lícula, els joves nois sudistes se n’alegren quan reben la notícia de l’esclat de la guerra i marxen contents, ignorants i plens d’exaltació patriòtica cap a la massacre. Només Rhett Butler i Ashley Wilkes, un amic, són conscients de la tragèdia fins l’extrem que Rhett ha de perdonar la vida, negant-se a batre’s en duel i no matar-lo, a un pobre xitxarel·lo que irresponsablement  l’ha acusat de covard per no sumar-se entusiasta a la causa.

Durant la guerra, mentre molts moren als camps de batalla, Rhett guanya diners, trafica amb armes i queviures per l’exèrcit confederat, intentant salvar el setge que els ianquis han imposat al llarg de tota la costa amb la seva marina més poderosa. En els moments de descans i d’oci se’l veu als prostíbuls i en festes, ben vestit, ben alimentat, fumant cigars cars, bevent whisky i acompanyat sempre de senyores guapes i de molt mala reputació.

Però en Rhett està enamorat de la Scarlett O’Hara, una noia de bona família sudista. Quan els ianquis cremen Atlanta l’ha de ajudar a fugir juntament amb una esclava negre i l’esposa de Ashley Wilkes, Melanie Hamilton, que acaba de donar a llum al seu fill. Els cinc inicien un viatge en un carro malmès que tira una mula famolenca i escanyolida per entre les flames i l’infern de la guerra, procurant, a cada pas, amagar-se per a no ensopegar amb les tropes nordistes que s’acosten i que estan arreu. Quan es troben ja molt a prop de casa de la Scarlett, a Georgia, sans i estalvis, en Rhett baixa del carro i s’afegeix a una columna de confederats que marxa, arrossegant els peus, cap a la que segurament serà la seva darrera batalla i que en ella perdran definitivament la guerra i potser la vida.

En Rhett ho sap tot això, n’és perfectament conscient, sempre ha sabut que la guerra no tenia futur i que al final el General Lee haurà de signar la rendició incondicional, però això no el desanima a anar a combatre a la darrera batalla, tot el contrari. Ja deia al principi que era a més un home romàntic i tal i com li diu a la mateixa Scarlett, quan s’acomiada d’ella a sota d’un pont i fent-li un petó als llavis, és també un home de causes perdudes i en el seu cas, n’estic segur, la pàtria no és pas el refugi de cap canalla encara que ho pugui ser d’una mula tossuda i tenaç.

No oblideu mai que, com deia Kant, la joia condueix al bé moral, bon 11 de setembre per a tothom.

-------------------------------------

Diario de verano (20)

El 11 de Septiembre y las mulas.

Lo que el viento se llevó, siempre se ha encontrado entre mis películas preferidas por muchas y diferentes razones, pero hoy sólo quiero mencionar una, o dos que, en el fondo, son sólo una. Quiero hablar de Rhett Butler, el personaje que interpreta Clark Gable.

En el libro de Margaret Mitchell, sobre el que se basó la película, se nos explica que Rhett Butler es un aventurero de Carolina del Sur expulsado de su familia, un caballero y un canalla a la vez, circunstancia, debemos resaltar, que muy pocos hombres son capaces de alcanzar a lo largo de la su vida, al igual que lo que decíamos en el post pasado de los países, que no pueden ser un Estado reconocido por la comunidad internacional y al mismo tiempo decentes. Pero Rhett Butler sí, además de cínico es un romántico también. Él no es el único, naturalmente, en Casablanca, Rick Blaine y el gendarme amigo suyo, Luis Renault, representan un caso similar. Este tipo de personajes son característicos, se han convertido en un clásico y casi un tópico en el arte de construir y contar historias, en la literatura o en el cine. Pero Rhett Butler fue para mí el primero, yo era entonces muy pequeño y la historia me causó una profunda impresión, tal vez porque los actores protagonistas, Clark Gable y Vivian Leigh, se parecían físicamente mucho a mis padres que también se sintieron emocionados al igual que toda su generación que vivió y combatió en la guerra española.

Todos sabemos, o deberíamos saber, que las patrias son el refugio de los canallas y los idiotas, yo lo sé y Rhett Butler también lo sabía además de saber igualmente que las guerras son la tragedia colectiva mayor que puede haber, a la vez que un inmenso negocio inmoral, un crimen.

Siempre recordaré la desazón y la sorpresa que sentí al ver cómo, al principio de la película, los jóvenes muchachos sudistas se alegran cuando reciben la noticia del estallido de la guerra y marchan contentos, ignorantes y llenos de exaltación patriótica hacia la masacre. Sólo Rhett Butler y Ashley Wilkes, un amigo, son conscientes de la tragedia hasta el extremo de que Rhett debe perdonar la vida, negándose a batirse en duelo y no matarlo, a un pobre petimetre que irresponsablemente lo ha acusado de cobarde por no sumarse entusiasta a la causa.

Durante la guerra, mientras muchos mueren en los campos de batalla, Rhett gana dinero, trafica con armas y víveres para el ejército confederado, intentando salvar el cerco que los yanquis han impuesto a lo largo de toda la costa con su marina más poderosa. En los momentos de descanso y de ocio se le ve en los prostíbulos y en fiestas, bien vestido, bien alimentado, fumando cigarros caros, bebiendo whisky y acompañado siempre de señoras guapas y de muy mala reputación.

Pero Rhett está enamorado de Scarlett O'Hara, una chica de buena familia sudista. Cuando los yanquis queman Atlanta debe ayudarla a huir junto con una esclava negra y la esposa de Ashley Wilkes, Melanie Hamilton, que acaba de dar a luz a su hijo. Los cinco inician un viaje en un carro deteriorado que tira una mula hambrienta y escuálida por entre las llamas y el infierno de la guerra, procurando, a cada paso, esconderse para no tropezar con las tropas nordistas que se acercan y que están por todas partes. Cuando se encuentran ya muy cerca de la casa de Scarlett, en Georgia, sanos y salvos, Rhett baja del carro y se añade a una columna de confederados que marcha, arrastrando los pies, hacia la que seguramente será su última batalla y que en ella perderán definitivamente la guerra y quizá la vida.

Rhett sabe todo eso, es perfectamente consciente, siempre ha sabido que la guerra no tenía futuro y que al final el General Lee deberá firmar la rendición incondicional, pero eso no lo desanima a ir a combatir en la última batalla, todo lo contrario. Ya decía al principio que era además un hombre romántico y tal y como le dice a la misma Scarlett, cuando se despide de ella debajo de un puente y dándole un beso en los labios, es también un hombre de causas perdidas y en su caso, estoy seguro, la patria no es el refugio de ningún canalla, aunque lo pueda ser de una mula terca y tenaz.  

No olvidéis nunca que, como decía Kant, el gozo conduce al bien moral, feliz 11 de septiembre para todos.