martes, 2 de septiembre de 2014

Primers de setembre


Diari d’estiu (18)

Primers de setembre.

Acabo de sopar amb l’Alícia, m’ha convidat a fer-ho a casa seva, en l’esplèndida terrassa del seu magnífic entresol del carrer Diputació. La té molt ben decorada amb una gran taula, un para-sol de colors i moltes plantes i flors que la perfumen i vesteixen; és una eixida espaiosa en la que s’està fresc i còmode, és un lloc molt agradable, ideal per dinar o sopar amb els amics, prendre unes copes o conversar, llegir o sentir música, tot alhora o en diferent ordre.

Quan he arribat aquest vespre, al bell mig de la terrassa bessona i veïna del costat de la seva, una senyora de mitjana edat i amb trets andins estava asseguda tota sola en l’únic moble que hi havia, una simple i pelada cadira de tisora, plegable i de fusta, mentre, de dins de la casa, sortia a tot volum la música d’una òpera italiana.

El veí del costat és un metge odontòleg  retirat i malalt, rondinaire, tocat del bolet, una mica sord, que va en cadira de rodes i que té el costum, quan li ve de gust, de sentir òperes amb el volum a la màxima potència. Mentre ho fa, la senyora que el cuida, s’espera a la terrassa asseguda i de braços creuats sense fer res tota l’estona que dura l’audició, asseguda al centre geomètric del rectangle que el veí té completament nu de mobles o de vegetació decorativa.

Quan acaba la música s'aixeca, plega i se’n porta la cadira de tisora, apaga els llums i tanca la porta de la terrassa. Cal dir que la senyora no feia pas cara de sentir la música, només de deixar el temps passar. Gairebé com la cara que fa tothom a qualsevol hora del dia.

Havent sopat i al sortir de casa de l’Alícia m’he trobat al carrer amb un cambrer d’un restaurant proper, corrent i rient igual que una criatura; duia una safata plena de copes i begudes en un equilibri precari mentre un altre cambrer l’empaitava, també rient i esquitxant-lo amb cava que li llançava d’una botella com ho fan els que guanyen curses de motos o de cotxes. Els vianants i la gent de les voreres els contemplava sorpresos empaitar-se, però amb goig i tranquil·litat al veure que només era un joc entre amics. No he pogut distingir si el cava era Brut o Brut Nature.

Dues illes de casses més enllà dos nois més també s’empaitaven igual l’un a l’altre, també rient i llançant-se pel cap, en el seu cas, barres de pa sec en lloc d’esquitxar-se amb cava. Pa sec o del dia, no n’estic segur.

És evident que als barcelonins ens agradar jugar a empaitar-nos, és un joc infantil i eròtic de tota la vida. El cava és un bon auguri, en canvi, el pa sec em temo que no.

Abans, però, quan he sortit de casa meva per a anar a sopar amb l’Alícia m’he trobat amb l’Elvira, una veïna que feia temps que no veia; ens hem saludat amb alegria i ens hem preguntat per les nostres vacances. L’Elvira té més de setanta anys, a prop ja dels vuitanta, i és una dona molt peculiar per qüestions que ara no venen al cas. Avui, al veure’ns de nou, hem recordat que fa molt ens vam trobar per casualitat en una platja nudista, els dos nus com Déu ens va dur al món.

Una platja nudista és, indubtablement, un lloc com qualsevol altre, i aquesta una manera interessant i poc convencional de trobar-te amb un conegut o coneguda, en pilota picada, i tenir que, per bona educació, fer-la petar del que sigui, del temps, de política, de la crisi econòmica o del Barça, com si ens haguéssim trobat a l’ascensor de casa pujant o baixant, procurant, això sí, aguantar la distància i la mirada en els ulls de l’altre en un esforç per mantenir una actitud natural i desimbolta en una situació que, malgrat el que es pretén, no és ni natural ni desimbolta.

Parlant de nueses, aquest matí m’he comprat, a les parades provisionals del Mercat de Sant Antoni que tinc davant de casa, una camisa i uns calçotets amb tonalitats blau cels que lliguin amb els texans, ho he fet perquè la meva mare em deia sempre que sortís de casa amb els calçotets nets i nous, amb la goma tensa. També per allò dels mals temps que s’acosten, i, en conseqüència, perquè un mai no sap quan haurà de abaixar-se els pantalons  per obligació i ordre del Govern d’Espanya, per una urgència mèdica o bé haurà d’improvisar un streaptease eròtic amb un mínim de garanties i solvència, cal doncs estar preparat i que tot harmonitzi  adequadament, ja que no tinc vint anys he pensat que al menys he de procurar que els colors facin joc i no desentonin, he fet bé, oi?

-----------------------

Diario de verano (18)

Primeros de setiembre.

Acabo de cenar con Alicia, me ha invitado a hacerlo en su casa, en la espléndida terraza de su magnífico entresuelo de la calle Diputación. La tiene muy bien decorada con una gran mesa, una sombrilla de colores y muchas plantas y flores que la perfuman y visten; es una glorieta espaciosa en la que se está fresco y cómodo, es un lugar muy agradable, ideal para comer o cenar con los amigos, tomar unas copas o conversar, leer o escuchar música, todo al mismo tiempo o en diferente orden.

Cuando he llegado esta noche, en medio de la terraza gemela y vecina que hay al lado de la suya, una señora de mediana edad y con rasgos andinos estaba sentada sola en el único mueble que había, una simple y pelada silla de tijera, plegable y de madera, mientras, dentro de la casa, se oía a todo volumen la música de una ópera italiana.

El vecino de al lado es un médico odontólogo retirado y enfermo, gruñón, un poco chiflado, un poco sordo también, que va en silla de ruedas y que tiene la costumbre, cuando le apetece, de oír óperas con el volumen a la máxima potencia . Mientras lo hace, la señora que lo cuida, se espera en la terraza sentada y de brazos cruzados sin hacer nada todo el tiempo que dura la audición, sentada en el justo centro geométrico del rectángulo que el vecino tiene completamente desnudo de muebles o de vegetación decorativa.

Cuando acaba la música se levanta, pliega y se lleva la silla de tijera, apaga las luces y cierra la puerta de la terraza. Hay que decir que la señora no hacía cara de escuchar la música, sólo de dejar el tiempo pasar. Casi como la cara que hace todo el mundo a cualquier hora del día.

Después de cenar y al salir de casa de Alicia me he encontrado en la calle con un camarero de un restaurante cercano, corriendo y riendo igual que una criatura; llevaba una bandeja llena de copas y bebidas en un equilibrio precario mientras, otro camarero le perseguía, también riendo y salpicándolo con cava que le echaba de una botella como lo hacen los que ganan carreras de motos o de coches. Los peatones y la gente de las aceras los contemplaba sorprendidos perseguirse, pero con gozo y tranquilidad al ver que sólo era un juego entre amigos. No he podido distinguir si el cava era Brut o Brut Nature.

Dos manzanas de casas más allá dos chicos también se perseguían igual el uno al otro, también riendo y lanzándose por la cabeza, en su caso, barras de pan seco en lugar de salpicarse con cava. Pan seco o del día, no estoy seguro.

Es evidente que los barceloneses nos gusta jugar a perseguir-nos, es un juego infantil y erótico de toda la vida. El cava es un buen augurio, en cambio, el pan seco me temo que no.

Antes, cuando he salido de mi casa para ir a cenar con Alicia me he encontrado con Elvira, una vecina que hacía tiempo que no veía; nos hemos saludado con alegría y nos hemos preguntado por nuestras vacaciones. Elvira tiene más de setenta años, cerca ya de los ochenta, y es una mujer muy peculiar por cuestiones que ahora no vienen al caso. Hoy, al vernos de nuevo, hemos recordado que hace mucho nos encontramos por casualidad en una playa nudista, los dos desnudos como Dios nos trajo al mundo.

Una playa nudista es, indudablemente, un lugar como cualquier otro, y esta una manera interesante y poco convencional de encontrarte con un conocido o conocida, en pelota picada, y tener que, por buena educación, charlar de lo que sea , del tiempo, de política, de la crisis económica o del Barça, como si nos hubiéramos encontrado en el ascensor de su casa subiendo o bajando, procurando, eso sí, aguantar la distancia y la mirada en los ojos del otro en un esfuerzo por mantener una actitud natural y desenvuelta en una situación que, a pesar de lo que se pretende, no es ni natural ni desenvuelta.

Hablando de desnudeces, esta mañana me he comprado, en los puestos provisionales del Mercado de San Antonio que tengo delante de casa, una camisa y unos calzoncillos con tonalidades azul celeste que liguen con los vaqueros, lo he hecho porque mi madre me decía siempre que saliera de casa con los calzoncillos limpios y nuevos, con la goma tensa. También por aquello de los malos tiempos que se acercan, y, en consecuencia, porque uno nunca sabe cuándo tendrá que bajarse los pantalones por obligación y orden del Gobierno de España, por una urgencia médica o bien deberá improvisar un streaptease erótico con un mínimo de garantías y solvencia, hay pues que estar preparado y que todo armonice adecuadamente, ya que no tengo veinte años he pensado que, al menos,he de  procurar que los colores hagan juego y no desentonen, he hecho bien, ¿verdad?