miércoles, 30 de julio de 2014

El Carmel


Barcelona des del búnquer del Carmel.

Fotografia de Pablo Leonardo Martínez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Diari d’estiu. (9)

El Carmel.

Ahir al vespre i avui aquesta tarda ha caigut un fort aiguat i el cel s’ha ennegrit de repent com si totes les centrals elèctriques del país entressin en fallida tècnica anunciant el començament d’una inevitable i molt incerta jugada de dominó, les set o les set mil plagues d’Egipte.

Però res de tot això ha passat, cap mal auguri s’ha complert, cap desgràcia ens ha caigut del cel, ni llamps ni trons ni tampoc gripaus del Nil, amb el xàfec només ha arribat una fresca molt oportuna que, malauradament, volarà i es dissiparà per tornar a venir i tornar-se’n a anar.

Fa uns mesos, en una altra típica tempesta mediterrània, vaig vendre un paraigües a un frare carmelita descalç que anava ben calçat i que, curiosament, es va parar a la meva botiga per comprar-ne un, jo que només venc vanitat vaig rebre la visita d’un sant baró vestit  amb un hàbit moll que buscava desesperadament un aixopluc.

Avui, al mig de la pluja, ha tornat amb el seu paraigües obert per saludar-me. Hem xerrat una estona i per a mi ha estat tot un privilegi conversar amb algú que ve d’un altre temps, és un forat per on mirar, és una escletxa al mur que no arriba a ser una finestra, és com fer-ho amb un senador romà de l’antiga Roma republicana o amb un dels magistrats de l’Atenes de Pericles o del gloriós Consell de Cent que des de l’any 1238  i fins el fatídic 1714 va governar la ciutat de Barcelona.

Hem estat parlant del Pròxim Orient, de les muntanyes de cadàvers que els homes hi apilen allà, allà, precisament, on no tenen muntanyes ni turons excepte per clavar-hi creus. De les comunitats cristianes palestines i de les de la resta d’aquella terra tant torturada, del Líban, de Síria i d’Irak, dels coptes d’Egipte i dels cristians d’Etiòpia i que tot sempre s’acaba com sempre s’acaba tot.

M’ha preguntat com m’anava la botiga. Li he contestat que malament i jo li he preguntat pel seu gremi, fent servir amb picardia aquesta paraula, “gremi”, i l’home, murri i irònic, ha somrigut i m’ha respòs que ells igualment fa molt de temps que estan en crisi. Després hem parlat d’economia i de la confiança, la base per a qualsevol relació i el fonament de les societats i les famílies. La confiança, tan costosa de guanyar i tan barata de perdre.

Ens hem acomiadat amb una encaixada de mans. Tornarà quan vulgui o no tornarà mai més, amb paraigües o sense, amb pluja o sequera, d’aquí a uns mesos o després de molts anys, qui sap?, perquè... tot s’acaba com s’acaba tot quan tenim la sort d’haver-ho vist començar.

------------------------------------------

Diario de verano. (9)

El Carmel.

Anoche y hoy esta tarde ha caído un fuerte aguacero y el cielo se ha ennegrecido de repente como si todas las centrales eléctricas del país entraran en quiebra técnica anunciando el comienzo de una inevitable y muy incierta jugada de dominó, las siete o las siete mil plagas de Egipto.

Pero nada de esto ha ocurrido, ningún mal augurio se ha cumplido, ninguna desgracia nos ha caído del cielo, ni rayos ni truenos ni sapos del Nilo, con el chaparrón sólo ha llegado un aire fresco muy oportuno que, desgraciadamente, volará y se disipará para volver a venir y volverse a ir.

Hace unos meses, en otra típica tormenta mediterránea, vendí un paraguas a un fraile carmelita descalzo que iba bien calzado y que, curiosamente, se paró en mi tienda para comprar uno, yo que sólo vendo vanidad recibí la visita de un santo varón vestido con un hábito mojado que buscaba desesperadamente un refugio.

Hoy, en medio de la lluvia, ha vuelto con su paraguas abierto para saludarme. Hemos hablado un rato y para mí ha sido un privilegio conversar con alguien que viene de otro tiempo, es un agujero por donde mirar, es una grieta en el muro que no llega a ser una ventana, es como hacerlo con un senador romano de la antigua Roma republicana o con uno de los magistrados de la Atenas de Pericles o del glorioso Consejo de Ciento que desde el año 1238 y hasta el fatídico 1714 gobernó la ciudad de Barcelona.

Hemos estado hablando de Oriente Próximo, de las montañas de cadáveres que los hombres apilan allí, allí, precisamente, donde no tienen montañas ni colinas excepto para clavar cruces. De las comunidades cristianas palestinas y de las del resto de aquella tierra tan torturada, del Líbano, de Siria y de Irak, de los coptos de Egipto y de los cristianos de Etiopía y que todo siempre se acaba como siempre se acaba todo.

Me ha preguntado cómo me iba la tienda. Le he contestado que mal y yo le he preguntado por su gremio, usando con picardía esta palabra, “gremio”, y el hombre, pillo e irónico, ha sonreído y me ha respondido que ellos igualmente hace mucho tiempo que están en crisis. Después hemos hablado de economía y de la confianza, la base para cualquier relación y el fundamento de las sociedades y las familias. La confianza, tan costosa de ganar y tan barata de perder.

Nos hemos despedido con un apretón de manos. Volverá cuando quiera o no volverá nunca más, con paraguas o sin, con lluvia o sequía, dentro de unos meses o después de muchos años, ¿quién sabe?, porque... todo acaba como acaba todo cuando tenemos la suerte de haberlo visto empezar.

jueves, 24 de julio de 2014

Un infern buit, i subjugant.


Diari d’estiu (8)

Un infern buit, i subjugant.

Sempre és convenient mantenir present una apel·lació explícita als orígens, com dur a la butxaca les claus de casa o una fotografia familiar. És convenient i necessari perquè, quan tot s’acabi, hi haurem de tornar i caldrà llavors saber trobar el rastre i el camí que ens hi du.

Les persones degudament racionals i educades en l’antiga i memorable tradició pagesa i fenícia desconfiem d’una manera natural de l’onatge de la mar, llunàtic, imprevisible i excèntric, sense centre. Sabem que la vida també, igual que la mar, mai trepitja un terreny ferm, sòlid i permanent, ens n’adonem que tot canvia i que la salut, la moneda, els preus i les collites se’n poden anar en orris en un tres i no res sepultades per una calamarsada sobtada. Tot muda i ara ho fa a una velocitat endimoniada.

Un amic em deia el divendres passat que quan reprèn al seu fill, el nen ni s'immuta i que ell se'n va a dormir amoïnat per si ho ha fet bé o no. Li vaig dir que en la nostra infància passava a la inversa, el nostre pare dormia plàcidament quan ens renyava i érem nosaltres els que no podíem dormir tranquils i despreocupats. El món a l’inrevés.

He de reconèixer que sóc un home desconfiat, fill d’aquesta nissaga de pessimistes crònics i genètics que són els pagesos i els comerciants, un patidor de mena que no es reconeix ni es troba a gust en l’esperit dels bards, joglars i poetes. No puc evitar de veure’ls com els veia Plató, mers  comediants i saltimbanquis, venedors de fum, d’elixirs miraculosos que només pretenen i busquen xuclar-nos els diners i la sang. Per això, a casa sempre tinc en un lloc preeminent una cabeça d’alls que allunya i em salvaguarda dels paràsits i dels lladres que em volen llevar la meva ben conreada mirada trista i l’esguard d’orfe que em fa veure-hi clar. Em refio més de la meva desconfiança que del bon ànim,  que igual que el coratge i el perfum, pobret, s’esvaeix amb la més innocent i lleugera brisa de llevant, allà per on arriba la llum del matí, els xàfecs de l’estiu, les riuades i abans els pirates de la Barbaria.

Aquests dies de juliol són dies de calor i de xafogor suaus, de cels clars i blaus en el Mediterrani barceloní, de carrers plens de turistes i de platges farcides com ho estan els ferros d’una graellada de carn i peix un cap de setmana estiuenc, dies en els que la jornada s’escurça com la roba de llana quan la rentes amb l’aigua massa calenta.

Ja arribarà la tardor  i la fresca i coses i persones que no podem ni imaginar. Jo, mentre tant, guardo i vigilo la porta de casa com si fos la d’un castell, procurant no perdre mai les claus, no sigui que hagi d’entrar per la finestra, no tinc altra cosa que fer, i contemplo embadalit imatges de Venus que anuncia l’albada, imatges que han estat refetes informàticament d’antigues fotografies preses per les Venera soviètiques. Un infern buit, i subjugant.

Les persones degudament racionals i educades igualment en l’antiga i memorable tradició industrial i artesanal que enyorem l'optimisme intel·ligent i la vella dignitat dels menestrals que conserva el meu germà Albert,  trobem a faltar avui en dia el rastre que deixen les coses i les persones en el temps, tot s’oblida com el vent i les seves carícies fantasmals, som maldestres i desmemoriats i poques flors permetem créixer en aquest terreny fèrtil que hi ha entre la memòria i la imaginació.

-----------------------------------------------------


Diario de verano (8)

Un infierno vacío, y subyugante.

Siempre es conveniente mantener presente una apelación explícita a los orígenes, como llevar en el bolsillo las llaves de casa o una fotografía familiar. Es conveniente y necesario porque, cuando todo acabe, tendremos que regresar y habrá entonces que saber encontrar el rastro y el camino que nos lleva de vuelta.

Las personas debidamente racionales y educadas en la antigua y memorable tradición campesina y fenicia desconfiamos de una manera natural del oleaje del mar, lunático, imprevisible y excéntrico, sin centro. Sabemos que la vida también, al igual que el mar, nunca pisa un terreno firme, sólido y permanente, nos damos cuenta que todo cambia y que la salud, la moneda, los precios y las cosechas se pueden ir al traste en un abrir y cerrar de ojos sepultados  por una granizada repentina. Todo muda y ahora lo hace a una velocidad endiablada.

Un amigo me decía el viernes pasado que cuando reprende a su hijo, el niño ni se inmuta y que él se va a dormir preocupado por si lo ha hecho bien o no. Le respondí que en nuestra infancia pasaba a la inversa, nuestro padre dormía plácidamente cuando nos regañaba y éramos nosotros los que no podíamos dormir tranquilos y despreocupados. El mundo al revés.

He de reconocer que soy un hombre desconfiado, hijo de esa familia de pesimistas crónicos y genéticos que son los agricultores y los comerciantes, un sufridor de por sí que no se reconoce ni se encuentra a gusto en el espíritu de los bardos, juglares y poetas. No puedo evitar verlos como los veía Platón, meros comediantes y saltimbanquis, vendedores de humo, de elixires milagrosos que sólo pretenden y buscan chuparnos el dinero y la sangre. Por eso, en casa siempre tengo en un lugar preeminente una cabeza de ajos que aleja y me salvaguarda de los parásitos y de los ladrones que me quieren hurtar mi bien cultivada mirada triste y cara de huérfano que me hace ver claro. Me fío más de mi desconfianza que del buen ánimo, que al igual que el coraje y el perfume, pobrecito, se desvanece con la más inocente y ligera brisa de levante, allí por donde llega la luz de la mañana y los chubascos del verano, las riadas y antes los piratas de la Berbería.

Estos días de julio son días de calor y bochorno suaves, de cielos claros y azules en el Mediterráneo barcelonés, de calles llenas de turistas y de playas rellenas como lo están los hierros de una parrillada de carne y pescado un fin de semana veraniego, días en los que la jornada se acorta como la ropa de lana cuando la lavas con agua demasiado caliente.

Ya llegará el otoño y el fresco y cosas y personas que no podemos ni imaginar. Yo, mientras tanto, guardo y vigilo la puerta de casa como si fuera la de un castillo, procurando no perder nunca las llaves, no sea que haya que entrar por la ventana, no tengo otra cosa que hacer, y contemplo absorto imágenes de Venus que anuncia el alba, imágenes que han sido reconstruidas informáticamente de antiguas fotografías tomadas por las Venera soviéticas. Un infierno vacío, y subyugante.

Las personas debidamente racionales y educadas igualmente en la antigua y memorable tradición industrial y artesanal que añoramos el optimismo inteligente y la vieja dignidad de los menestrales que conserva mi hermano Albert, echamos de menos hoy en día el rastro que dejan las cosas y las personas en el tiempo, todo se olvida como el viento y sus caricias fantasmales, somos torpes y desmemoriados y pocas flores permitimos crecer en este terreno fértil que hay entre la memoria y la imaginación.


martes, 22 de julio de 2014

La Blanca


Diari d’estiu (7)

La Blanca

La Blanca és una persona singular, és una dona capaç de moltes coses, entre elles, la de dur perfectament una conversa llarga, amena i entretinguda amb qualsevol,  l’escombriaire del barri, el Ministre d’Hisenda, el perruquer que la pentina o el director de l’oficina bancària on paga la hipoteca de casa seva; seguir correctament el fil sense perdre’s encara que el tema del diàleg sigui la cuina sueca, la jardineria berber o la metafísica de Pitàgores, i, al mateix temps, fer-se càrrec i assumir com a propia també, sense esforç aparent i d’una manera natural i planera, la posició emocional i moral del seu interlocutor, la seva necessitat subjacent, el seu estatus social i estratègic en la vida. És una dona, cal remarcar-ho, que tothom considera, encara que d’una forma imprecisa i vaga, molt experta i experimentada en general, una persona ben formada en multitud de qüestions però sense especificar ni concretar mai quines exactament, i que, inevitablement, provoca l’empatia, la simpatia i la complicitat dels que la tracten i parlen amb ella com si fos una col·lega més, algú del seu propi entorn, ram o sector més pròxim i no pas una coneguda desconeguda que acaben de saludar fa un instant en una trobada casual o en una festa intranscendent.

La Blanca és una antiga amistat meva de fa temps i una persona de la que ningú ha parlat mai malament en cap cas, jo no ho recordo pas, tot el contrari. És una persona amb la que qualsevol es troba a gust al seu costat, en la seva companyia fàcil i acollidora. Tots el que la coneixen la consideren una persona propera que et mira i et tracte com si et conegués bé, a fons, gairebé com si fos de la família sense poder dir, però, de quina, si de la branca dels Pérez de Tarragona o la dels Trullols de Manresa.

Una vegada, a casa seva, havent sopat i quan ella ja se n’havia anat a dormir, vaig ensarronar al seu marit Miquel al saló entre l’espasa i la paret i amb unes quantes copes de més a les que jo, malèvolament, en vaig afegir unes d’addicionals per fer-li confessar les típiques veritats que només es revelen quan es porta molt alcohol barrejat a la sang.

No es va fer de pregar, entre ploriquejos i sanglots i el típic farfolleig del borratxo, el pobre Miquel em va desvelar que la Blanca era la millor esposa que un home pot desitjar tenir, que després de 27 anys de casats mai havia hagut ni una baralla ni una mala paraula ni, tan sols, una controvèrsia o disparitat de criteri, que a ella li semblava sempre bé tot el que ell proposava o deia, opinava o preferia. Em va dir que fins i tot l’havia posat a prova afirmant coses absolutament diferents i contràries en l’espai de pocs dies i que ella estava d’acord amb ambdues opinions sense parar esment ni adonar-se’n de la flagrant contradicció i al parany a la que ell la sotmetia. Que segons qui li parlava li agradava igual la platja que la muntanya, la nit que el dia, el socialisme més radical que la dreta més ultra liberal, Nelson Mandela que Pol Pot, engreixar-se que aprimar-se.

Li vaig respondre, amagant la meva tristor pel que em deia i que jo ja sospitava, que devia estar content i satisfet que la Blanca fos l’esposa perfecta, la que qualsevol marit desitja i somia. Em va dir que sí, que ho era efectivament, i que no només era l’esposa perfecta sinó que era també l’amiga perfecta, la companya sexual perfecta, la companya de feina perfecta, la sòcia perfecta, la treballadora perfecta, la veïna perfecta, la mare perfecta, la conversadora i amfitriona perfecta, sabia de tot i sabia molt de tot, però...

L’allau desordenat i inacabable d’alabances del Miquel envers la seva esposa anava embolcallat, però, en un plor desconsolat i dolorós que em va deixar, al recolzar el seu front en la meva espatlla dreta per plorar millor i més a gust, tota la camisa xopa de llàgrimes  i babes d’home madur enfonsat.

Comprendràs,  doncs, va concloure el Miquel empassant-se els mocs i eixugant-se els ulls humits i inflamats amb el meu mocador,  que he demanat el divorci amb caràcter d’urgència.

-----------------------------------

La Blanca és exactament com afirma el seu marit, una persona perfecta, capaç de dur divinament una conversa llarga, amena i entretinguda amb qualsevol sense arribar a dir mai no res d’interessant ni transmetre tampoc alguna cosa, ni d’ella mateixa ni de cap altra qüestió, que sigui exactament original, propi o genuí, no res que pagui la pena retenir al que li l’escolta, no res meritori o notable per recordar, no res mereixedor de repetir per alguna raó , o per tenir-ho simplement en compte o perquè hom considera que es digne d’admiració o d’atenció.

Tothom, com ja he dit, parla molt bé de la Blanca i del seu suposat o imaginat bon criteri sobre les coses que, en realitat, és completament inexistent i només imaginat. Tothom diu que l’aprecia molt encara que, sorprenentment després, la majoria no saben dir res determinat o concret d’ella, no saben situar-la amb exactitud en un lloc i un moment precís, no poden recordar quants anys té o quants aparenta tenir ni si és alta o baixa, rossa o morena, grassa o prima, per no saber no saben ni recorden tampoc el seu nom, Cecilia, Juanita, Pepita? Però, estranyament, els hi plau veure’s emmirallats en ella igual com els agradaria que un jutge els exculpés de qualsevol acusació i els hi dones tota la raó en allò que els mortifica.

Al jutge de família, però, li va costar entendre els arguments previs que exposava el Miquel per demanar el divorci, però va cedir al veure a la Blanca i confondre-la primer amb un dels uixers, després amb una de les psicòlogues professionals que treballen en els jutjats fent informes forenses, més tard amb una de les fiscals i amb una delinqüent molt perillosa, i, per fi, i això és el que el va fer decidir a concedir el divorci, amb la divorciada perfecta.

Un temps després em vaig assabentar que el jutge i la Blanca havien tingut una relació sexual , es veu que al final la va acabar confonent també amb la amant perfecta, circumstància que, com tots sabem, agrada a molts homes que no saben distingir la còpia del original ni el desig de la realitat.

-----------------------------------

Diario de verano (7)

Blanca

Blanca es una persona singular, es una mujer capaz de muchas cosas, entre ellas, la de llevar perfectamente una conversación larga, amena y entretenida con cualquiera, el basurero del barrio, el Ministro de Hacienda, el peluquero que la peina o el director de la oficina bancaria donde paga la hipoteca de su casa; seguir correctamente el hilo sin perderse aunque el tema del diálogo sea la cocina sueca, la jardinería bereber o la metafísica de Pitágoras, y, al mismo tiempo, hacerse cargo y asumir como propia también, sin esfuerzo aparente y de una manera natural y sencilla, la posición emocional y moral de su interlocutor, su necesidad subyacente, su estatus social y estratégico en la vida. Es una mujer, hay que remarcarlo, que todo el mundo considera, aunque de una forma imprecisa y vaga, muy experta y experimentada en general, una persona bien formada en multitud de cuestiones pero sin especificar ni concretar nunca en cuáles exactamente, y que, inevitablemente, provoca la empatía, la simpatía y la complicidad de los que la tratan y hablan con ella como si fuera una colega más, alguien de su propio entorno, ramo o sector más próximo y no una conocida desconocida que acaban de saludar hace un instante en un encuentro casual o en una fiesta intrascendente.

Blanca es una antigua amistad mía de hace tiempo y una persona de la que nadie ha hablado nunca mal en ningún caso, yo no lo recuerdo, todo lo contrario. Es una persona con la que cualquiera se encuentra a gusto a su lado, en su compañía fácil y acogedora. Todos los que la conocen la consideran una persona cercana que te mira y te trata como si te conociera bien, a fondo, casi como si fuera de la familia sin poder decir, sin embargo, de cuál, si de la rama de los Pérez de Tarragona o la de los Trullols de Manresa.

Una vez, en su casa, después de cenar y cuando ella ya se había ido a dormir, embosqué a su marido Miquel en el salón entre la espada y la pared y con unas cuantas copas de más a las que yo, malévolamente, añadí unas de adicionales para hacerle confesar las típicas verdades que sólo se revelan cuando se lleva mucho alcohol mezclado en la sangre.

No se hizo de rogar, entre gimoteos y sollozos y el típico parloteo del borracho, el pobre Miguel me desveló que Blanca era la mejor esposa que un hombre puede desear tener, que tras 27 años de casados nunca había habido ni una pelea ni una mala palabra ni, siquiera, una controversia o disparidad de criterio, que a ella le parecía siempre bien todo lo que él proponía o decía, opinaba o prefería. Me dijo que incluso la había puesto a prueba afirmando cosas absolutamente diferentes y contrarias en el espacio de pocos días y que ella estaba de acuerdo con ambas opiniones sin prestar atención ni darse cuenta de la flagrante contradicción y en la trampa a la que él la sometía. Que según quién le hablaba le gustaba igual la playa que la montaña, la noche que el día, el socialismo más radical que la derecha más ultra liberal, Nelson Mandela que Pol Pot, engordar que adelgazar.

Le respondí, escondiendo mi tristeza por lo que me decía y que yo ya sospechaba y me temía, que debía estar contento y satisfecho de que Blanca fuera la esposa perfecta, la que cualquier marido desea y sueña. Me dijo que sí, que lo era efectivamente, y que no sólo era la esposa perfecta sino que era también la amiga perfecta, la compañera sexual perfecta, la compañera de trabajo perfecta, la socia perfecta, la trabajadora perfecta, la vecina perfecta, la madre perfecta, la conversadora y anfitriona perfecta, sabía de todo y sabía mucho de todo, pero ...

La avalancha desordenada e inacabable de alabanzas de Miguel hacia su esposa iba envuelta, sin embargo, en un llanto desconsolado y doloroso que me dejó, al apoyar su frente en mi hombro derecho para llorar mejor y más a gusto, toda la camisa empapada de lágrimas  y babas de hombre maduro hundido.

Comprenderás, pues, concluyó Miguel tragándose los mocos y secándose los ojos húmedos e inflamados con mi pañuelo, que he pedido el divorcio con carácter de urgencia.

-----------------------------------

Blanca es exactamente como afirma su marido, una persona perfecta, capaz de llevar divinamente una conversación larga, amena y entretenida con cualquiera sin llegar a decir nunca nada interesante ni transmitir tampoco algo, ni de sí misma ni de otra cuestión, que sea exactamente original, propio o genuino, nada que valga la pena retener al que le escucha, nada meritorio o notable para recordar, nada merecedor de repetir por alguna razón, o para tenerlo simplemente en cuenta o porque considera que es digno de admiración o de atención.

Todos, como ya he dicho, hablan muy bien de Blanca y de su supuesto o imaginado buen criterio sobre las cosas que, en realidad, es completamente inexistente y sólo imaginado. Todo el mundo dice que la aprecia mucho aunque, sorprendentemente después, la mayoría no saben decir nada determinado o concreto de ella, no saben situarla con exactitud en un lugar y un momento preciso, no pueden recordar cuántos años tiene o cuántos aparenta tener ni si es alta o baja, rubia o morena, gorda o delgada, por no saber no saben ni recuerdan tampoco su nombre, ¿Cecilia, Juanita, Pepita? Pero, extrañamente, les complace verse reflejados en ella al igual que les gustaría que un juez los exculpase de cualquier acusación y les diera toda la razón en lo que les mortifica.

Al juez de familia, sin embargo, le costó entender los argumentos previos que exponía Miguel para solicitar el divorcio, pero cedió al ver a Blanca y confundirla primero con uno de los ujieres, luego con una de las psicólogas profesionales que trabajan en los juzgados haciendo informes forenses, más tarde con una de las fiscales y con una delincuente muy peligrosa, y, por fin, y eso es lo que lo decidió a conceder el divorcio, con la divorciada perfecta.

Un tiempo después me enteré que el juez y Blanca habían tenido una relación sexual, se ve que al final la terminó confundiendo también con la amante perfecta, circunstancia que, como todos sabemos, gusta a muchos hombres que no saben distinguir la copia del original ni el deseo de la realidad.


Antonio López

jueves, 17 de julio de 2014

Les portes de casa meva


Diari d’estiu (6)

Les portes de casa meva.

Darrerament, si no tinc en compte la mort de persones estimades, el moment que viuen els meus amics i amigues i la tristor en general que revesteix els meus dies, puc afirmar que gaudeixo d’una vida bona i serena.

Quan era més jove viatjava per tot el món comprant pells i venent-les, era una vida atractiva, un pèl aventurera i arriscada pels viatges en sí i pel treball que desenvolupava on hi havia tractes que podien sortir bé o malament, podia encertar o equivocar-me en les compres o en les vendes, em podien enredar o no pagar-me els preus estipulats i acordats, cosa que va passar més d’una vegada. Però jo estava content i satisfet i pensava també que tenia la millor vida que es pot tenir. I era cert, absolutament cert, no hi havia millor vida que aquella, una vida que em feia distingir el dia de la nit i veure els meteorits travessar encesos la foscor dels horitzons llunyans.

I somiar en no res contemplant plàcidament les aigües tranquil·les d’un llac sense dracs. Ara, en canvi, escombro el tros de  vorera que hi ha entre la porta de la meva botiga i l’arbre que tinc enfront i que ja arriba al tercer pis. És una vida diferent, però no és pas una vida pitjor.

No obstant, ara he d’escoltar també i donar consell gratuït i un somrís fals a tots els que em consulten sobre els seus problemes com si fos un psicòleg o un conseller matrimonial i financer. No puc fer com fa el meu psiquiatre, un professional excel·lent i reputat que té un remeï infalible per curar qualsevol malaltia mental: cobrar molt amb un posat d’esfinx, és un metge caríssim. Amb les seves minutes tan elevades no queda cap altra solució que curar-te el més ràpid possible, si és només amb una sola sessió millor que fer-ho amb dues si no vols acabar demanant almoina per les cantonades. 

La majoria de les persones sabem d’una manera intuïtiva el valor de les coses quan hem de pagar per elles, pagar amb diners, amb diners de banc de curs legal, naturalment, sinó no les valorem com cal. Me n’adono d’aquest fet cada cop que començo la temporada  de rebaixes, res val no res. Tan és així que m’he vist obligat a afegir al costat dels rètols que anuncien els descomptes en els preus un de més que indica clarament que el dependent ni està de rebaixes ni tampoc es ven. Ho he fet per evitar malentesos i equivocacions que sovint es donen, la gent no té mesura i es pensen que em poden comprar igual que un vestit.  Crec, però, que malauradament i malgrat el meu explícit cartell, s’ha produït l’efecte contrari que jo pretenia i ara no paren de preguntar, amb una curiositat malsana, quin és el meu preu.

Jo, el meu preu ja el sé i a ningú l’importa, me’l van dir fa exactament un any i va ser una sort perquè és una bona guia per no vantar-se de manera superba i estúpida del que un no és ni serà mai, no fer-se il·lusions en vers els altres ni rebre després decepcions doloroses. Els que estem acostumats, si més no, a vendre i a comprar amb diners,  amb diners de banc de curs legal, sabem del cert que el preu, en realitat, retrata a qui compra i no pas a qui ven. La qüestió, però, és que avui en dia, igual que sempre, tothom compra i tothom ven qualsevol cosa en un monumental embolic i una confusió neguitosa. En tot cas, ara per ara, queda clar que a casa meva i de moment, el dependent ni està de rebaixes ni tampoc es ven.

En el seu lloc, en el lloc del dependent, tinc vestits com els de la fotografia a 25 euros, qui vulgui i tingui 25 euros en pot comprar un. El meu consell professional va inclòs en el preu.

---------------------------------------

Diario de verano (6)

Las puertas de mi casa.

Últimamente, si no tengo en cuenta la muerte de personas queridas, el momento que viven mis amigos y amigas y la tristeza en general que reviste mis días, puedo afirmar que disfruto de una vida buena y serena.

Cuando era más joven viajaba por todo el mundo comprando pieles y vendiéndolas, era una vida atractiva, algo aventurera y arriesgada por los viajes en sí y por el trabajo que desarrollaba en el que había tratos que podían salir bien o mal, podía acertar o equivocarme en las compras o en las ventas, me podían engañar o no pagarme los precios estipulados y acordados, lo que pasó más de una vez. Pero yo estaba contento y satisfecho y pensaba también que tenía la mejor vida que se puede tener. Y era cierto, absolutamente cierto, no había mejor vida que aquella, una vida que me hacía distinguir el día de la noche y ver los meteoritos atravesar encendidos la oscuridad de los horizontes lejanos.

Y soñar en nada contemplando plácidamente las aguas tranquilas de un lago sin dragones. Ahora, en cambio, barro el trozo de acera que hay entre la puerta de mi tienda y el árbol que tengo enfrente y que ya llega al tercer piso. Es una vida diferente, pero no es una vida peor.

Sin embargo, ahora tengo que escuchar también y dar consejo gratuito y una sonrisa falsa a todos los que me consultan sobre sus problemas como si fuera un psicólogo o un consejero matrimonial y financiero. No puedo hacer como hace mi psiquiatra, un profesional excelente y reputado que tiene un remedio infalible para curar cualquier enfermedad mental: cobrar mucho con un rostro de esfinge, es un médico carísimo. Con sus minutas tan elevadas no queda otra solución que curarte lo más rápido posible, si puedes con una sola sesión mejor que con dos si no quieres terminar pidiendo limosna por las esquinas.

La mayoría de las personas sabemos de una manera intuitiva el valor de las cosas cuando tenemos que pagar por ellas, pagar con dinero, con dinero de banco de curso legal, naturalmente, sino no las valoramos como es debido. Me doy cuenta de ello cada vez que empiezo la temporada de rebajas, nada vale nada. Tan es así que me he visto obligado a añadir junto a los letreros que anuncian los descuentos en los precios uno más que indica claramente que el dependiente ni está de rebajas ni tampoco se vende. Lo he hecho para evitar malentendidos y equivocaciones que a menudo se dan, la gente no tiene medida y creen que me pueden comprar igual que a un vestido. Creo, sin embargo, que desgraciadamente y a pesar de mi explícito cartel, se ha producido el efecto contrario que yo pretendía y ahora no paran de preguntar, con una curiosidad malsana, cuál es mi precio.

Yo, mi precio ya lo sé y a nadie le importa, me lo dijeron hace exactamente un año y fue una suerte porque es una buena guía para no presumir de manera soberbia y estúpida de lo que uno no es ni será nunca, no hacerse ilusiones hacia los demás ni recibir después decepciones dolorosas. Los que estamos acostumbrados, por lo menos, a vender y a comprar con dinero, con dinero de banco de curso legal, sabemos que el precio, en realidad, retrata a quien compra y no a quien vende. La cuestión, sin embargo, es que hoy en día, igual que siempre, todo el mundo compra y todo el mundo vende cualquier cosa en un monumental lío y una confusión inquietante. En todo caso, hoy por hoy, queda claro que en mi casa y de momento, el dependiente ni está de rebajas ni tampoco se vende.

En su lugar, en el lugar del dependiente, tengo vestidos como los de la fotografía a 25 euros, quien quiera y tenga 25 euros puede comprar uno. Mi consejo profesional está incluido en el precio.

sábado, 12 de julio de 2014

Les portes de l'infernDiari d’estiu (5)

Les portes de l’infern.

L’Albert, el meu germà, sempre em renya de manera afectuosa, com és ell, pel meu costum de referir-me a senyores que passen dels quaranta anys amb termes com “noia” o “xicota”. Jo em defenso manifestant orgullós que no faig altra cosa que seguir una antiga tradició familiar que va encetar el nostre pare que anomenava igualment, nois i xicots, a tots el membres de la seva generació i a d’altres anteriors. Així ho va fer sempre en Peret, el meu pare, d’una manera completament natural i planera per a ell només hi havia nois i noies, xicots i xicotes, fins que l’Alzheimer el va deixar sense la capacitat de parlar i de recordar. Però no pas de somriure.

Jo, en canvi, no somric gens quan arriba l’estiu i no és pas per les calors i la xafogor barcelonina, ni tampoc per les allaus de turistes que visiten la ciutat com si aquí lliguéssim els gossos amb llonganisses. El motiu són les horroroses  xancletes i el costum de calçar-les

Per a mi és profundament desagradable veure aquests nois i  noies caminar pel carrer amb les seves xancletes mentre mantenen la vista fixa en el seu mòbil al mateix temps que no paren de "wasapejar" amb els dits grossos de les mans sense preocupar-se per saber quina terra trepitgen els seus peus i si ensopeguen o no, amb un fanal, una criatura o amb un altre que fa, o no fa, com ells. Em causen vergonya aliena i és gairebé una ofensa veure'ls i veure trencar les barreres entre el públic i el privat. Aquestes fronteres invisibles que ens deien que no podem comportar-nos al carrer com ho fem a casa i viceversa, que a casa no hem de fer el que fem normalment al carrer. Ara sembla que no hi ha diferències importants entre una i l'altre, entre la casa i el carrer, i que un estrany concepte de festa les ha unit convertint-les en gairebé el mateix, en una extensió més d'un interminable passeig marítim que uneix totes les platges del món, des del Brasil fins a la Barceloneta passant per Califòrnia, Florida i el Carib.

Sort en tinc dels meus bons amics, què faria sense ells? Res, em moriria.

L’XP està passant uns dies de vacances amb la seva mare a Palafrugell i mentre li prepara ella unes esplèndides mandonguilles amb sípia per dinar ha anat a passejar una estona i a fer el mateix que feia Sòcrates quan passejava, telefonar als amics per a preguntar-los qüestions filosòfiques. L’XP m’ha preguntat, tot ensabonant-me  primer dient que jo era un home savi, que perquè la majoria de les dones, amb les excepcions corresponents, no expliquen acudits.

Li he dit que res més fàcil de respondre i que la raó era molt senzilla. Per a explicar acudits cal tenir humor i  les dones acostumen a tenir-ne poc perquè sempre pensen que algú, o la vida, els hi deu alguna cosa, diners, atenció, bellesa, amor, sexe, tant és, la feminitat és un estat creditor per naturalesa igual que la masculinitat n’és deutor.

En un blog que visito es parla de les coses que romanen malgrat el pas del temps, és una conversa que gira al voltant de l’educació. El propietari del blog, en Gregori Luri, n’és un expert. Em diu a rel d’una pregunta meva:

 És una creença pròpia del nostre temps tenir per millor la idea més recent. O, si es vol, tenir el present per jutge del passat. Però perquè aquest ha de ser el jutge inapel·lable de la història? L'historicisme, al meu parer, més que el nihilisme, ens condemna a la frivolitat. Què passa si ens decidim a mirar el present a partir, per exemple, dels ulls de Plató? Doncs que immediatament descobrim permanències. A la preservació d'aquestes permanències li hem donat el nom d'humanisme. Quines són aquestes permanències? Són moltes i crec que cadascú ha de fer l'esforç de descobrir, però li apuntaré només unes poques: l'educació de l'atenció profunda, la capacitat per a postergar la gratificació (és a dir, per a suportar la frustració: el pensament estratègic), la destresa per moure's amb soltesa en diferents àmbits (la qual cosa exigeix al seu torn un domini lingüístic i de les formes)...

Com tothom sap l’infern no existeix, aquesta és la seva principal característica, no té, doncs,  paraules que el puguin descriure ni formes que dibuixin una ombra, ni cap mapa tampoc que el senyali, no hi ha manera d’arribar-hi, però és ple a vessar com una platja a l’estiu, una platja vorejada de pins, de pinyes farcides i grills que canten.

----------------------------------------------------------------

Diario de verano (5)

Las puertas del infierno.

Albert, mi hermano, siempre me regaña de manera afectuosa, como es él, por mi costumbre de referirme a señoras que pasan de los cuarenta con términos como "chica" o "muchacha". Yo me defiendo manifestando orgulloso que no hago otra cosa que seguir una antigua tradición familiar que inició nuestro padre que llamaba igualmente, chicos y muchachos, a todos los miembros de su generación y de otras anteriores. Así lo hizo siempre Peret, mi padre, de una manera completamente natural y sencilla para él sólo había chicos y chicas, muchachos y muchachas, hasta que el Alzheimer lo dejó sin la capacidad de hablar y de recordar. Pero no de sonreír.

Yo, en cambio, no sonrío cuando llega el verano y no es por los calores y el bochorno barcelonés, ni tampoco por las avalanchas de turistas que visitan la ciudad como si aquí atásemos a los perros con longanizas. El motivo son las horrorosas chancletas y la costumbre de calzarlas Para mí es profundamente desagradable ver a esos jóvenes caminar por la calle con sus chancletas mientras mantienen la vista fija en su móvil al mismo tiempo que no paran de "wasapear" con los dedos gordos de las manos sin preocuparse por saber qué tierra pisan sus pies y si tropiezan o no, con una farola, una criatura o con otro que hace, o no hace, como ellos. Me causan vergüenza ajena y es casi una ofensa verlos y ver romper las barreras entre lo público y lo privado. Estas fronteras invisibles que nos decían que no podemos comportarnos en la calle como hacemos en casa y viceversa, que en casa no tenemos que hacer lo que hacemos normalmente en la calle. Ahora parece que no hay diferencias importantes entre una y otra, entre la casa y la calle, y que un extraño concepto de fiesta las ha unido convirtiéndolas en casi lo mismo, en una extensión más de un interminable paseo marítimo que une todas las playas del mundo, desde Brasil hasta la Barceloneta pasando por California, Florida y el Caribe.

Suerte tengo de mis buenos amigos, ¿qué haría sin ellos? Nada, me moriría.

XP está pasando unos días de vacaciones con su madre en Palafrugell y mientras le prepara ella unas espléndidas albóndigas con sepia para almorzar ha ido a pasear un rato y a hacer lo mismo que hacía Sócrates cuando paseaba, llamar a los amigos para preguntarles cuestiones filosóficas. XP me ha preguntado, aunque me ha enjabonando  primero diciendo que yo era un hombre sabio, que por qué la mayoría de las mujeres, con las excepciones correspondientes, no cuentan chistes.

Le he dicho que nada más fácil de responder y que la razón era muy sencilla. Para contar chistes hay que tener humor y las mujeres suelen tener poco porque siempre piensan que alguien, o la vida, les debe algo, dinero, atención, belleza, amor, sexo, da igual, la feminidad es un estado acreedor por naturaleza igual que la masculinidad es deudor.

En un blog que visito se habla de las cosas que permanecen a pesar del paso del tiempo, es una conversación que gira alrededor de la educación. El propietario del blog, Gregorio Luri, es un experto. Me dice a raíz de una pregunta mía: 

Es una creencia propia de nuestro tiempo tener por mejor la idea más reciente. O, si se quiere, tener al presente por juez del pasado. ¿Pero por qué el presente ha de ser el juez inapelable de la historia? El historicismo, a mi modo de ver, más que al nihilismo, nos condena a la frivolidad.
¿Qué ocurre si nos decidimos a mirar el presente a partir, por ejemplo, de los ojos de Platón? Pues que inmediatamente descubrimos permanencias. A la preservación de esas permanencias le hemos dado el nombre de humanismo. ¿Cuáles son esas permanencias? Son muchas y creo que cada uno debe hacer el esfuerzo de descubrirlas, pero le apuntaré sólo unas pocas: la educación de la atención profunda, la capacidad parar postergar la gratificación (es decir, para soportar la frustración: el pensamiento estratégico), la destreza para moverse con soltura en diferentes ámbitos (lo cual exige a su vez un dominio lingüístico y de las formas)...

Como todo el mundo sabe el infierno no existe, ésta es su principal característica, no tiene, pues, palabras que lo puedan describir ni formas que dibujen una sombra, ni ningún mapa tampoco que lo señale, no hay manera de llegar, pero rebosa como una playa en verano, una playa bordeada de pinos, de piñas rellenas y grillos que cantan.

jueves, 3 de julio de 2014

Les portes del CelDiari d’estiu (4)

Les portes del Cel.

Un bon amic m’acaba de proporcionar un dels més contundents i poc refinats consells que mai havia sentit referit a una noia en concret, m’ha dit clar i català: millor que t’ho facis amb una nina inflable que amb aquesta xicota. La xicota té 48 anys i és un veritable desastre.

En realitat no tenia ni tinc pas ganes de fer-m’ho ni amb aquesta noia ni amb cap altra, guapa, lletja, llesta o estúpida. Ha estat un malentès, només era un comentari sobre algú que conec entre la molta gent que passa per la meva botiga i que m’explica la seva vida, que no venen a comprar  i sí, en canvi, a buidar el pap, a treure el que tenen dins dels budells i que els hi costa pair. El meu era només un comentari sense intenció, com ja dic, però el meu amic ha pensat que li demanava la seva opinió sobre si devia o no devia tenir o intentar tenir relacions sexuals amb aquest desastre de noia, res més lluny del meu pensament. Repeteixo, ni amb aquesta ni amb cap altre.

Gairebé sempre són dones les que em visiten, els homes som molt més tímids, ens costa despullar-nos emocionalment. M’expliquen de tot i moltes vegades, la veritat, no sé què pensar, encara que també, com li dic sempre a un altre amic meu, en Guifré:

-Quan un home et pregunta si has anat a comprar el pa, què està intentant saber?

En Guifré em respon de manera ràpida i decidida i sense pensar-s’ho dues vegades:

-Vol saber si has anat a comprar el pa.

-I quan és una dona qui t’ho pregunta?- afegeixo.

-Aleshores pot voler saber qualsevol cosa menys si has anat o no a comprar el pa- em respon també contundent i segur.

El meu amic Guifré, però, creu també com tothom que en aquesta vida ha d’imperar el carpe diem, per aquesta raó darrerament estic reben, per part seva i dels meus altres amics i coneguts, un bombardeig constant, sense treva ni descans, sobre al pas del temps i el seu correcte aprofitament, tempus fugit, un riu que fuig per a no tornar més. Un temps, diuen també assenyalant-me acusadorament amb l’índex, que corre en contra nostra i que les oportunitats perdudes mai més es tornen a presentar. A quina mena d’oportunitats es refereixen? Evidentment a les sexuals, de les oportunitats laborals ni me’n parlen, això demostra la situació en la que es troba el país, penso jo.

En Guifré s’ha apuntat a Meeting i en  Felip, un altre amic, a Badoo. Segons el primer al ser Meeting de pagament la gent està més seleccionada, més filtrada que a Badoo, que al ser gratuït hi va a parar tota la purria. El cas és que en Felip no ha trigat ni una setmana a aconseguir novia, una txeca que treballa a Alacant, i en Guifré ja porta un munt de trobades d’èxit, i quan dic d’èxit em refereixo exclusivament a fantàstics caps de setmana sexuals.  Ambdós, en Felip i en Guifré, llueixen un esplèndid somrís de felicitat que els hi va d’orella a orella. En Guifré té, si més no, el bon gust de no enviar-me fotografies dels seus “ligues”, en canvi, en Felip m’envia fotos de la txeca i ell fent-se petonets. Les imatges són inenarrables.

Sigui com sigui, és cert que tothom em parla de la necessitat de viure el present, d’això tan abstracte que la gent anomena: “viure la vida”, què és viure la vida? Que vagi de festa, em responen segurs, que em diverteixi, que surti amb dones, quantes més millor, que faci tots els polvos que pugui, que folli sense parar i amb tot allò que es mogui, camini, repti, nedi o voli, sigui mascle, femella o el que se’m posi per davant, mamífer o rèptil. Que un clau treu un altre clau i mil coses més. I em pregunten sorpresos que com és que encara no tinc una altra novia i un parell o tres d'amants com a mínim quan ja fa l’eternitat de sis mesos que es va morir la meva novia i que ja em toca. No sé què em toca.

La Heidi va ser un personatge de dibuixos animats, però també és una noia nord-americana d’uns quaranta anys de San Diego, Califòrnia, que està a Barcelona passant les vacances. És professora i ensenya als emigrants mexicans anglès i ciutadania dels EEUU. Darrerament ha demanat a la seva escola que li redueixi les hores de classe pera  no arribar al mínim necessari que l’obligaria per llei a contractar una assegurança mèdica perquè no la pot pagar.

-Aleshores què fas quan et trobes malament i estàs malalta?-, li he preguntat.

-Passo directament la frontera i busco un metge mexicà que són molt més barats i millors que els californians que, a més, treballen a disgust i amargats perquè sempre pensen que cobren massa poc i et tracten malament. I tenen molta por a equivocar-se i que els denunciïs i els hi facis malbé la vida.  Aquí teniu sort que la medicina és gratuïta-, em va dir.

-No!!-  li vaig contestar, -no ho és pas de gratuïta, és caríssima i fins ara molt bona, el que passa és que la paguem entre tots amb els nostres impostos.

-Ah!!, no ho sabia, em pensava que era gratuïta.

-Dona!, no hi ha res gratuït en aquesta vida, els metges bé han de cobrar, no?, les instal·lacions s’han de mantenir en bon estat, no?

-Sí, és clar, mirat així tens raó.

L’Ala és una dona russa del Caucas, d’un poblet a prop de la frontera amb Txetxènia. Ja passa dels cinquanta, està sola i viu i treballa a Barcelona cuidant a una dona gran dependent. Dorm a casa de la senyora que cuida, va a comprar, neteja el pis, cuina per les dues, la renta, la dutxa, la treu a passejar i li dona conversa. No té res a veure amb les típiques famílies russes de classe mitja que visiten la ciutat atretes pel seu atractiu i plenes de bitlles de banc a les butxaques. Ni tampoc s’assembla a un gigoló rus guapíssim i jove, alt i ros que tinc com a client que de tant en tant em compra coses per a les seves amigues.

-Estaran contentes les teves amigues- li dic amb picardia.

-Les meves amigues sempre estan contentes amb mi-, em respon amb un somrís que les deu enamorar.

-Quina edat tenen les teves clientes?- li pregunto.

-Qualsevol edat, la qüestió no són els anys, són els diners que tenen o no tenen per pagar els meus serveis. En el sexe no hi compte l’edat, només les ganes. I el diner és el millor afrodisíac que conec. Saps de què et parlo?

-Sí, ho sé, no en tinguis cap dubte, els pelleters coneixem aquest poder.

Els dissabtes i els diumenges l’Ala té festa i se’n va a passejar per Barcelona, se seu en un bar de la Avinguda de Roma a prendre un té, a mirar la televisió i a fer mitja, o al menys això és el que diu que fa. M’explica que ara, segons sembla, des del final de la darrera guerra, a Txetxènia és viu molt tranquil, la seva mare té allí a prop, al poblet on va néixer, una petita casa al camp on conrea un hort. També té un fill gran que viu a Mosca del que no parla gaire. Jo li dic que ella podria trobar molt bona feina fent de traductora o intèrpret de rus, però no m’escolta.

Quan torno cap a casa, als vespres, als bancs del carrer estan ocupats per homes magrebins que xerren de manera distesa i amigable sobre les seves coses mentre les famílies de filipins s’encaminen cap a casa amb els fills jugant i corrent encara al seu voltant amb les darreres reserves d’energia que els hi queden malgrat l’hora que és.

Al meu barri, però, hi hagut darrerament un moviment estratègic molt important que ha afectat a les prostitutes xineses que han perdut les cantonades claus que fins ara ocupaven expulsades per unes altres noies que no sé d’on venen, que encara no sé situar geogràficament en un atlas, ignoro si son nacionals o llatines o filles d’una barreja racial indeterminada, això sí, totes són ja grans i se les veu a les pobres una mica atrotinades, arrugades, envellides i amb molta “mili” al damunt o, millor dit, entre les cames.

L’Ala afirma convençuda que el President Putin ho està fent molt bé i espera, diu ella, a veure si d’una vegada i per fi els hi fum una bona pallissa als podrits ucraïnesos que no es mereixen ni una engruna de pa, que tot són uns nazis i una colla de mafiosos i que estaria molt bé que els hi tallessin el subministrament de gas el proper hivern a veure si es congelen i deixen d’emprenyar.  

Els meus amics tenen raó, els dies passen com un riu i la xafogor ja m’ha fet oblidar que no fa pas gaire era primavera i vam celebrar Sant Joan i Sant Pere, el sant de l’àliga i el sant de les claus que obren i tanquen les portes del Cel.

 ----------------------------------------------------------------

Diario de verano (4)

Las puertas del Cielo.

Un buen amigo me acaba de proporcionar uno de los más contundentes y poco refinados consejos que nunca había oído referido a una muchacha en concreto, me ha dicho claro y catalán: mejor que te lo hagas con una muñeca hinchable que con esta chica. La chica tiene 48 años y es un verdadero desastre.

En realidad no tenía ni tengo ganas de hacérmelo ni con esta chica ni con ninguna otra, guapa, fea, lista o estúpida. Ha sido un malentendido, sólo era un comentario sobre alguien que conozco entre la mucha gente que pasa por mi tienda y que me cuenta su vida, que no vienen a comprar y sí, en cambio, a vaciar el buche, a sacar lo que tienen dentro de los intestinos y que les cuesta digerir. El mío era sólo un comentario sin intención, como ya digo, pero mi amigo ha pensado que le pedía su opinión sobre si debía o no debía tener o intentar tener relaciones sexuales con este desastre de chica, nada más lejos de mi pensamiento. Repito, ni con esta ni con ninguna otra.

Casi siempre son mujeres las que me visitan, los hombres somos mucho más tímidos, nos cuesta desnudarnos emocionalmente. Esas mujeres me cuentan de todo y muchas veces, la verdad, no sé qué pensar, aunque también, como le digo siempre a Guifré, otro amigo mío:

-Cuando un hombre te pregunta si has ido a comprar el pan, ¿qué está intentando saber?

Guifré me responde de manera rápida y decidida y sin pensarlo dos veces:

-Quiere saber si has ido a comprar el pan.

-¿Y cuando es una mujer quien te pregunta? - Añado.

-Entonces puede querer saber cualquier cosa menos si has ido o no a comprar el pan- me responde también contundente y seguro.

Mi amigo Guifré, sin embargo, cree asimismo como todo el mundo que en esta vida debe imperar el carpe diem, por esta razón últimamente estoy recibiendo, por su parte y las de mis otros amigos y conocidos, un bombardeo constante, sin tregua ni descanso, sobre el paso del tiempo y su correcto aprovechamiento, tempus fugit, un río que huye para no volver más. Un tiempo, dicen también señalándome acusadoramente con el índice, que corre en nuestra contra y que las oportunidades perdidas nunca más se vuelven a presentar. ¿A qué tipo de oportunidades se refieren? Evidentemente a las sexuales, de las oportunidades laborales ni me hablan, esto demuestra la situación en la que se encuentra el país, pienso yo.

Guifré se ha apuntado a Meeting y Felipe, otro amigo, a Badoo. Según el primero al ser Meeting de pago la gente está más seleccionada, más filtrada que en Badoo, que al ser gratuito va a parar toda la chusma. El caso es que Felipe no ha tardado ni una semana en conseguir novia, una checa que trabaja en Alicante, y Guifré ya lleva un montón de encuentros de éxito, y cuando digo de éxito me refiero exclusivamente a fantásticos fines de semana sexuales. Ambos, Felipe y Guifré, lucen una espléndida sonrisa de felicidad que les va de oreja a oreja. Guifré tiene, al menos, el buen gusto de no enviarme fotografías de sus "ligues", en cambio, Felipe me envía fotos de la checa y él dándose besitos. Las imágenes son inenarrables.

Sea como sea, es cierto que todo el mundo me habla de la necesidad de vivir el presente, de eso tan abstracto que la gente llama "vivir la vida", ¿qué es vivir la vida? Que vaya de fiesta, me responden seguros, que me divierta, que salga con mujeres, cuantas más mejor, que eche todos los polvos que pueda, que folle sin parar y con todo lo que se mueva, camine, repte, nade o vuela, sea ​​macho, hembra o lo que se me ponga por delante, mamífero o reptil. Que un clavo saca otro clavo y mil cosas más. Y me preguntan sorprendidos que cómo es que todavía no tengo otra novia y un par o tres de amantes como mínimo cuando hace ya la eternidad de seis meses que murió mi novia y que ya me toca. No sé qué me toca.

Heidi fue un personaje de dibujos animados, pero también es una chica norteamericana de unos cuarenta años de San Diego, California, que está en Barcelona pasando las vacaciones. Es profesora y enseña a los emigrantes mexicanos inglés y ciudadanía de los EEUU. Últimamente ha pedido a su escuela que le reduzca las horas de clase pera no llegar al mínimo necesario que la obligaría por ley a contratar un seguro médico que no puede pagar.

-Entonces ¿qué haces cuando te encuentras mal y estás enferma? -, le he preguntado.

-Paso directamente la frontera y busco un médico mexicano que son mucho más baratos y mejores que los californianos que, además, trabajan a disgusto y amargados porque siempre piensan que cobran demasiado poco y te tratan mal. Y tienen mucho miedo a equivocarse y que los denuncies y les malogres la vida. Aquí tiene ustedes suerte que la medicina es gratuita- me dijo.

-¡No! - le contesté, -no lo es de gratuita, es carísima y hasta ahora muy buena, lo que pasa es que la pagamos entre todos con nuestros impuestos.

-¡Ah!, No lo sabía, pensaba que era gratuita.

-¡Mujer!, No hay nada gratuito en esta vida, los médicos bien han de cobrar, ¿no?, Las instalaciones deberán mantenerse en buen estado, ¿no?

-Sí, claro, mirado así tiene razón.

Ala es una mujer rusa del Cáucaso, de un pueblo cercano a la frontera con Chechenia. Ya pasa de los cincuenta, está sola y vive y trabaja en Barcelona cuidando a una anciana dependiente. Duerme en casa de la señora que cuida, va a comprar, limpia el piso, cocina para las dos, la lava, la ducha, la saca a pasear y le da conversación. No tiene nada que ver con las típicas familias rusas de clase media que visitan la ciudad atraídas por su encanto y llenas de billetes de banco en los bolsillos. Ni tampoco se parece a un gigoló ruso guapísimo y joven, alto y rubio que tengo como cliente que de vez en cuando me compra cosas para sus amigas.

-Estarán contentas tus amigas- le digo con picardía.

-Mis amigas siempre están contentas conmigo-, me responde con una sonrisa que las debe enamorar.

¿Qué edad tienen tus clientes? - Le pregunto.

-Cualquier edad, la cuestión no son los años, es el dinero que tienen o no tienen para pagar mis servicios. En el sexo no cuenta la edad, sólo las ganas, y el dinero es el mejor afrodisíaco que conozco. ¿Sabes de qué te hablo?

-Sí, lo sé, no tengas ninguna duda, los peleteros conocemos bien ese poder.

Los sábados y los domingos Ala tiene fiesta y se va a pasear por Barcelona, se sienta en un bar de la Avenida de Roma a tomar un té, a mirar la televisión y a hacer ganchillo, o al menos eso es lo que dice que hace. Me cuenta que ahora, al parecer, desde el final de la última guerra, en Chechenia hay mucha tranquilidad, su madre tiene allí cerca, en el pueblo donde nació, una pequeña casa en el campo donde cultiva un huerto. También tiene un hijo mayor que vive en Moscú del que no habla mucho. Le digo que ella podría encontrar un buen trabajo haciendo de traductora o intérprete de ruso, pero no me escucha.

Cuando vuelvo a casa, por las noches, los bancos de la calle están ocupados por hombres magrebíes que hablan de manera distendida y amigable sobre sus cosas mientras las familias de filipinos se encaminan a casa con los hijos jugando y corriendo todavía a su alrededor gracias a las últimas reservas de energía que les quedan a pesar de lo tarde que ya es.

En mi barrio, no obstante, ha habido últimamente un movimiento estratégico muy importante que ha afectado a las prostitutas chinas que han perdido las esquinas claves que ocupaban hasta ahora expulsadas por otras chicas que ignoro de dónde vienen, que todavía no sé situar geográficamente en un atlas, no sé si son nacionales o latinas o hijas de una mezcla racial indeterminada, eso sí, todas son ya mayores y se las ve a las pobres un poco ajadas, arrugadas, envejecidas y con mucha "mili" encima o, mejor dicho, entre las piernas.

Ala afirma convencida que el Presidente Putin lo está haciendo muy bien y espera, dice ella, a ver si de una vez y por fin les da una buena paliza a esos podridos ucranianos que no se merecen ni una migaja de pan, que son todos unos nazis y una banda de mafiosos y que estaría muy bien que les cortaran el suministro de gas el próximo invierno a ver si se congelan y dejan de fastidiar.

Mis amigos tienen razón, los días pasan como un río y el bochorno ya me ha hecho olvidar que no hace mucho era primavera y celebramos San Juan y San Pedro, el santo del águila y el santo de las llaves que abren y cierran las puertas del Cielo.