viernes, 13 de enero de 2017

QK (13-01-2014)The Act

There were the roses, in the rain.
Don’t cut them, I pleaded.
They won’t last, she said.
But they’re so beautiful
where they are.
Agh, we were all beautiful once, she said,
and cut them and gave them to me
in my hand.

William Carlos Williams

-------------------------------------------

L'acte

Allà estaven les roses, sota la pluja.
No les tallis, vaig suplicar.
No duraran, va dir ella.
Però estan tan boniques
on són.
Bah!, tots vam ser bells una vegada,
digué,
i les va tallar, i me les va posar
a la mà.

William Carlos Williams

-------------------------------------------

El acto

Allí estaban las rosas, bajo la lluvia.
No las cortes, supliqué.
No durarán, dijo ella.
Pero están tan hermosas 
donde están.
¡Bah!, todos fuimos hermosos una vez,
dijo,
y las cortó, y las puso
en mi mano.

William Carlos Williams