miércoles, 9 de marzo de 2016

Sóc xarnego i independentistaDiari d’hivern (19)

Sóc xarnego i independentista

Molta gent no pot entendre com algú pot ser alhora un xarnego i un independentista català com va proclamar, amb la seva parsimoniosa manera d’expressar-se, Gabriel Rufián l’altre dia al Congrés dels Diputats. No entendre-ho se’n diu racialisme com bé ens explica a l’Ara Vicenç Villatorro; una nova expressió aquesta que en poques paraules ve a dir que les races i els orígens són rellevants en les nostres creences polítiques i que, en conseqüència, s’han de remarcar i deixar-ne constància explícita i pública, no ocultar-les, i que contradir-les, com sembla que va fer el Sr. Rufián, és trampós perquè, segons els racialistes, no es pot ser xarnego i independentista a la vegada, igual que tampoc es pot ser el contrari, ni molt menys negre, com el Michael Jackson, de qui parlava en l’anterior post, i no defensar la causa de la negritud. En aquests moments a França hi ha un intens debat sobre aquestes qüestions on cal remarcar el fet de l’existència d’un racialisme d’extrema dreta i un altre d’extrema esquerra, preàmbuls ambdós del clàssic racisme de sempre que nega a l’individu i que alhora foragita als immigrants que busquen a casa nostra una nova oportunitat de dur una vida digna.

A Espanya aquests assumptes ens vénen potser de nou perquè aquí encara estem en l’Espanya sacrosanta o en les dues Espanyes enfrontades. O en l’Espanya on alguns anuncien la bona nova del naixement d’una tercera a la que se li suposa totes les virtuts que les altres dues no tenen. Aquesta tercera Espanya seria la del centre polític representada per l’Albert Rivera i el Pedro Sánchez com en el seu moment ho va ser la del Sr. Suárez i el Sr. González.

En la Vanguardia de Barcelona, en Kepa aulestia, ens explica una cosa que a mi sempre m’ha semblat evident i de sentit comú, que “En la narració dels esdeveniments polítics predomina la idea que els partits operen seguint una estratègia molt precisa i deliberada en els seus òrgans de direcció. És un mite que resulta útil tant als actors polítics com als intèrprets de les seves decisions. En realitat, la política partidària respon a patrons bastant simples, de perpetuació o supervivència, de polarització instintiva, de predisposicions reactives, encara que les majors improvisacions són després saludades amb lloances a la sagacitat o a la prudència. És més que dubtós que Pedro Sánchez tingués una idea precisa de la situació en què es trobaria la nit en què el recompte electoral va concedir 90 escons als socialistes. Com és improbable que sigui avui capaç de planejar detalladament el que el seu propi partit farà fins a la data límit del 2 de maig.”

En el seu recent llibre El món, un escenari, Jordi Balló i Xavier Pérez ens parlen de la tècnica narrativa anomenada in media res. “Es tracta d’un tret avui irrenunciable en un percentatge molt alt  dels productes audiovisuals que es facturen anualment arreu del món, els personatges, en la primera seqüència, parlen entre ells com si la història ja hagués començat, o estan implicats en una acció que fa temps que tenen preparada. L’espectador sent que la vida flueix, que tot ja existia abans que connectés amb l’escena que s’acaba d’il·luminar davant seu, que el relat engegat no l’espera, per bé que el reclama. Però el principi en què es fonamenta aquest afortunat sistema d’iniciar la història ha acompanyat la cultura de la ficció des dels seus orígens . I van tenir en l’edat d’or del teatre isabelí la seva plasmació més influent i paradigmàtica.”  

També hi ha altres sistemes per fer desenvolupar una narració com el famós flashback on habitualment es narren els fets heroics del passat que expliquen el present, o una manera de veure aquest  present, que en alguns moments està acolorit, altres emboirat o emblanquinat per la llum de la clarividència i la valentia del Sr. Suárez o per la cal viva. En alguns altres cassos, com ens explica en Jordi Balló i en Xavier Pérez, el truc consisteix en començar la narració el més tard possible com una manera “d’accelerar l’acció, i una mostra de confiança en el fet que és en la mateixa construcció dels personatges on es trobaran finalment les referències al passat”.

Aquesta és precisament la sensació que tinc, que la historia espanyola d’avui és clarament una història improvisada i escenificada on els protagonistes busquen en primer lloc la seva perpetuació i la seva supervivència amb una retòrica de club de la comèdia per explicar un relat que fa servir, per a ser representat, un in media res i que alhora també ha començat el més tard possible en la confiança que la mateixa construcció dels personatges en el seu dia a dia ens donarà les claus del passat, una interpretació plausible del present i un pla de ruta per encarar un futur que tothom tem perquè no és capaç de comprendre.

En tot cas, en la frase del Sr. Rufián, sóc xarnego i alhora independentista,  hi trobem aquestes tres coses, passat, present, però un futur, agradi o no, encarat amb coratge i sense temor, inclou un flashback, és un in media res i, en realitat, comença quasi pel final quan la història està ja molt avançada.

--------------------------------------

Diario de invierno (19)

Soy charnego e independentista

Mucha gente no puede entender cómo alguien puede ser a la vez un charnego y un independentista catalán como proclamó, con su parsimoniosa manera de expresarse, Gabriel Rufián el otro día en el Congreso. No entenderlo se llama racialismo como bien nos explica en el Ara Vicenç Villatoro; una nueva expresión ésta que en pocas palabras viene a decir que las razas y los orígenes son relevantes en nuestras creencias políticas y que, en consecuencia, se deben destacar y dejar constancia explícita y pública, no ocultarlas, y que contradecirlas, como parece que hizo el Sr. Rufián, es tramposo porque, según los racialistas, no se puede ser charnego e independentista a la vez, al igual que tampoco se puede ser lo contrario, ni mucho menos negro, como Michael Jackson, de quien hablaba en el anterior post, y no defender la causa de la negritud. En estos momentos en Francia hay un intenso debate sobre estas cuestiones donde hay que destacar el hecho de la existencia de un racialismo de extrema derecha y otro de extrema izquierda, preámbulos ambos del clásico racismo de siempre que niega al individuo y que a la vez ahuyenta a los inmigrantes que buscan en nuestro país una nueva oportunidad de llevar una vida digna.

En España estos asuntos nos vienen quizá de nuevo porque aquí todavía estamos en la España sacrosanta o en las dos Españas enfrentadas. O en la España donde algunos anuncian la buena nueva del nacimiento de una tercera a la que se le suponen todas las virtudes que las otras dos no tienen. Esta tercera España sería la del centro político representada por Albert Rivera y Pedro Sánchez como en su momento lo fue la del Sr. Suárez y el Sr. González.

En la Vanguardia de Barcelona, ​​Kepa Aulestia, nos cuenta algo que a mí siempre me ha parecido evidente y de sentido común, que " En la narración de los acontecimientos políticos predomina la idea de que los partidos operan siguiendo una estrategia muy precisa y deliberada en sus órganos de ­dirección. Es un mito que resulta útil tanto a los actores políticos como a los intérpretes de sus decisiones. En realidad, la política partidaria responde a patrones bastante simples, de perpetuación o supervivencia, de polarización instintiva, de predispo­siciones reactivas, aunque las mayores improvisaciones son luego saludadas con ­loas a la sagacidad o a la prudencia. Es más que dudoso que Pedro Sánchez tuviera una idea precisa de la situación en que se iba a encontrar la noche en que el recuento electoral concedió 90 escaños a los socialistas. Como es improbable que sea hoy ­capaz de planear en detalle lo que su propio partido hará hasta la fecha límite del 2 de mayo."

En su reciente libro El món, un escenari, Jordi Balló y Xavier Pérez nos hablan de la técnica narrativa llamada in media res. "Se trata de un recurso hoy irrenunciable en un porcentaje muy alto de los productos audiovisuales que se facturan anualmente en todo el mundo, los personajes, en la primera secuencia, hablan entre ellos como si la historia ya hubiera comenzado, o están implicados en una acción que hace tiempo que tienen preparada. El espectador siente que la vida fluye, que todo ya existía antes que conectara con la escena que acaba de alumbrarse delante de él, que el relato marcha, no lo espera, aunque lo reclama. Pero el principio en que se fundamenta este afortunado sistema de iniciar la historia ha acompañado a la cultura de la ficción desde sus orígenes. Y tuvo en la edad de oro del teatro isabelino su plasmación más influyente y paradigmática."

También hay otros sistemas para hacer desarrollar una narración como el famoso flashback donde habitualmente se narran los hechos heroicos del pasado que explican el presente, o una manera de ver este presente, que en algunos momentos está coloreado, otros nublado o blanquecino por la luz de la clarividencia y la valentía del Sr. Suárez o por la cal viva. En algunos otros casos, como nos explica Jordi Balló y Xavier Pérez, el truco consiste en comenzar la narración lo más tarde posible como una manera "de acelerar la acción, y una muestra de confianza en el hecho de que es en la misma construcción de los personajes donde se encontrarán finalmente las referencias al pasado".

Esta es precisamente la sensación que tengo, que la historia española de hoy es claramente una historia improvisada y escenificada donde los protagonistas buscan en primer lugar su perpetuación y su supervivencia con una retórica de club de la comedia para contar un relato que usa, para ser representado, un in media res y que a la vez también ha empezado lo más tarde posible en la confianza que la misma construcción de los personajes en su día a día nos dará las claves del pasado, una interpretación plausible del presente y un plan de ruta para encarar un futuro que todos temen porque no son capaces de comprender.

En todo caso, en la frase del Sr. Rufián, soy charnego e independentista, encontramos estas tres cosas, pasado, presente, i un futuro, guste o no, encarado con coraje y sin temor, incluye un flashback, es un in media res y, en realidad, comienza casi al final cuando la historia está ya muy avanzada.