martes, 11 de noviembre de 2014

L'ull de vidreDiari de tardor (13)

L’ull de vidre.

Fa uns dies parlava dels meus ulls, del que puc veure amb ells i del que se m’escapa, i no fa pas gaire ho feia també dels ulls de vidre, i a rel d’ells em ve al cap una anècdota de “Kaputt”, la novel·la d’en Curzio Malaparte:

"-El Oficial s'interromp, però poc després continua parlant amb una veu estranya i dolça:

- Escolta el que et dic: jo tinc un ull de vidre. És difícil distingir-lo del veritable. Si encertes de seguida, i sense pensar-ho, quin dels dos ulls és el de vidre, et perdono la vida i et deixo lliure."

("Kaputt, L'ull de vidre", Curzio Malaparte)

Jo n’he posat molts d’ulls de vidre a cranis de visó o de guineu, m’ho va ensenyar fer el meu pare que era un veritable mestre; els posàvem en cranis de cartró que fèiem servir per una de les feines clàssiques del nostre ofici, mig pelleteria i mig taxidèrmia. Però l’escena descrita en Kaputt em recorda una altra escena ben diferent, la que encapçala aquest post d’avui i que jo associo amb la primera per una raó que sospito però que no m’atreveixo a revelar i que representa la icona bàsica del meu Peletero.

La nena porta una flor a la mà mentre tots canten. Camina ràpida i decidida per entre la gent contenta d'estar junta i de cantar en grup. Aquesta és una manera, no en hi ha moltes més, d'espantar la por. Això és tot, res més que una nena amb una flor i una cançó cantada a cor en algun lloc. En algun lloc sempre hi ha algú que canta i que fuig, que espanta la por, en algun lloc sempre hi ha també una nena amb una flor que camina decidida per entre la gent que canta reunida. A on va tan resolta i decidida?

En un post passat em preguntava què li faltava a la fotografia d’una peça de l’aparador de Loewe del Passeig de Gràcia de Barcelona. En realitat no li faltava res sinó que li sobrava i el que li sobrava era això que apareixia a la cantonada inferior dreta:


La quarta part d’un rostre d’un home de cabells blancs i ulleres que sembla que es fa visera amb la seva ma dreta. Va ser una imatge furtiva, no buscada i que va aparèixer casualment en un dels reflexes del cristall de l’aparador, aquestes coses succeeixen molt sovint, són com uns ullets.

Aquests darrers dies s’ha colat també a Espanya una imatge furtiva no sobrera, una imatge de cues de catalans lliures i sense por amb la seva voluntat escrita en un paper com si fos una flor, aquesta voluntat els ha fet descobrir quin és l’ull de vidre del diable que encantat i estúpid s'ha quedat mirant embadalit el tros de paper.

-------------------------------------------------

Diario de otoño (13)

El ojo de cristal.

Hace unos días hablaba de mis ojos, lo que puedo ver con ellos y de aquello que se me escapa, y no hace mucho lo hacía también de los ojos de cristal, y a raíz de ellos me viene a la cabeza una anécdota de "Kaputt", la novela de Curzio Malaparte:

“-El oficial se interrumpe y a poco continúa hablando con una voz extraña y dulce:

- Oye lo que te digo: yo tengo un ojo de cristal. Es difícil distinguirlo del verdadero. Si aciertas enseguida, y sin pensarlo, cuál de los dos ojos es el de cristal, te perdono la vida y te dejo libre.”

(“Kaputt, El ojo de cristal”, Curzio Malaparte)

Yo he puesto muchos de ojos de cristal en cráneos de visón o de zorro, me lo enseñó mi padre que era un verdadero maestro; los poníamos en cráneos de cartón que usábamos para uno de los trabajos clásicos de nuestro oficio, medio peletería y medio taxidermia. Pero la escena descrita en Kaputt me recuerda otra escena bien diferente, la que encabeza este post de hoy y que yo asocio con la de la novela por una razón que sospecho pero que no me atrevo a revelar y que representa el icono básico del mi Peletero.

La niña lleva una flor en la mano mientras todos cantan. Camina rápida y decidida por entre la gente contenta de estar junta y de cantar en grupo. Ésa es una manera, no hay muchas más, de ahuyentar el miedo. Eso es todo, nada más que una niña con una flor y una canción cantada a coro en algún lugar. En algún lugar siempre hay alguien que canta y que huye, que ahuyenta al miedo, en algún lugar siempre hay también una niña con una flor que camina decidida por entre la gente que canta reunida. ¿A dónde va tan resuelta y decidida?

En un post pasado me preguntaba qué le faltaba a la fotografía de una pieza del escaparate de Loewe del Paseo de Gracia de Barcelona. En realidad no le faltaba nada sino que le sobraba y lo que le sobraba era eso que aparecía en la esquina inferior derecha:


La cuarta parte de un rostro de un hombre de cabellos blancos y gafas que parece que se hace visera con su mano derecha. Fue una imagen furtiva, no buscada y que apareció casualmente en uno de los reflejos del cristal del escaparate, esas cosas suceden muy a menudo, son una especie de guiños.

Estos últimos días se ha colado también en España una imagen furtiva no sobrera, una imagen de colas de catalanes libres y sin miedo, con su voluntad escrita en un papel como si fuera una flor, esta voluntad les ha hecho descubrir cuál es el ojo de cristal del diablo que pasmado y estúpido se ha quedado embobado mirando el trozo de papel.Botero                                                                                                               Keita