lunes, 15 de septiembre de 2014

Digues que m'estimes encara que sigui mentida.


Diari d’estiu (21)

Digues que m'estimes encara que sigui mentida.

Darrerament me n’he adonat que alguns joves porten pantalons amb elàstics com abans, però ara, en canvi, penjant per fora en un estrany o curiós doble sentit, no saps si és el primer gest per despullar-se o el darrer de vestir-se. És un senyal ambigu, fals i sofisticat de deixadesa, no entens si et diu hola o adéu-siau, si et diu sí o... et diu no. Potser ni una cosa ni l’altra ni tot el contrari, és un detall més d’aquesta tendència que expressen les xancletes, esborrar les diferències entre l’interior i l’exterior, vestir al carrer com ho fas a casa i vestir per casa igual que al carrer. 

Per altra banda, i segons com, el món sembla caminar en direcció contrària. En el seu darrer post, en Jordi Graupera ens parla d’una iniciativa legal insòlita que el Congrés de Califòrnia vol dur a terme. Es tracta de fer aprovar una llei que garanteixi que “sí”, vol dir “sí”. Evidentment no té res a veure n i amb els elàstics penjant per fora dels pantalons ni amb el doble “sí” que els partidaris de la independència de Catalunya proposen respondre a les dues preguntes que ha formulat la Generalitat i els partits polítics que li donen suport per a la consulta que des de Catalunya s’intenta dur a terme.

L’origen d’aquest projecte de llei californià guarda relació amb els nous costums socials i sexuals que s’estan imposant per defensar i respectar el dret de les dones quan diuen “no”. Aquests nous costums volent deixar clar, ni més ni menys, una cosa obvia, justa  i necessària, que “no” vol dir “no”. En aquest mateix sentit, dins de la mateixa línea lògica i moral, alguns californians demanen que “sí”, no signifiqui pas altra cosa que “sí”. També sembla de sentit comú.

Es veu, com el Jordi explica perfectament, que tot plegat forma part d’una nova sintonia moral que busca igualment que per llei es facin públics els acords extrajudicials entre persones, empreses i institucions per evitar abusos i la proliferació de demandes falses per a aconseguir indemnitzacions injustes donat que als USA s’ha fet molt mal costum i quasi una moda enjudiciar a les grans corporacions per qualsevol cosa i demanar a canvi milions de dollars per no dur-les a judici; això fa que  creguin més que mai en la dita aquella que afirma que sempre és millor un mal acord que un bon litigi. Crec que el famós cas de Wikileaks gira també al voltant d’aquesta creuada per la sinceritat, tot a la llum, prou d’ombres!, venen a dir.

Al bufet d’un advocat amic meu les portes es tanquen, però mai amb clau, tothom que vol entrar en un dels despatxos, ocupat o no, amb una reunió o no, entra sense trucar ni demanar permís, així ho fan, entren, simplement, obrint la porta. Per què?, per evitar allò que li va passar al President Clinton amb aquella becària?, perquè el professional que treballa al despatx no pugui ser enxampat fent encreuats o una becaina? Si qualsevol pot entrar en qualsevol moment sense avisar al teu despatx on treballes has de procurar no fer res inconvenient.

En sentit contrari i fent ironia, en Joaquim Luna, en un article a la Vanguardia del passat dia 10, ens parla del “vericidi” que no és pas altra cosa que, segons ell, el suïcidi de dues persones que s’estimen molt quan diuen i es diuen la veritat en parella; en conseqüència, ens explica en Joaquim, sempre és preferible mentir si vols preservar la relació i fer que duri molts anys. En bona part té raó, ja diuen que el llenguatge és la millor eina de comunicació que hi ha, però que el silenci és la manera més adequada de preservar la convivència. Però com resulta que estar callat és un avorriment, i llavors pots acabar amb el matrimoni a base de badalls, cal mentir, vulguis que no, per tenir una convivència una mica entretinguda i la esperança, vana esperança, que el futur serà millor que el passat, ¿sí o no? 

Digues que m'estimes encara que sigui mentida, és una novel·la de la Montserrat Roig.

En la pel·lícula Johnny Guitar es diu una frase similar: Menteix-me, digues-me que m'estimes

-------------------------------

Diario de verano (21)

Dime que me quieres aunque sea mentira.

Últimamente me he dado cuenta de que algunos jóvenes llevan pantalones con elásticos como antes, pero ahora, en cambio, colgando por fuera en un extraño o curioso doble sentido, no sabes si es el primer gesto para desnudarse o el último de vestir- se. Es una señal ambigua, falsa y sofisticada de dejadez, no entiendes si te dice hola o adiós, si te dice sí o... te dice no. Quizás ni lo uno ni lo otro ni todo lo contrario, es un detalle más de esta tendencia que expresan las chanclas, borrar las diferencias entre el interior y el exterior, vestir en la calle como lo haces en casa y vestir por casa igual que en la calle.

Por otro lado, y según cómo, el mundo parece andar en dirección contraria. En su último post, Jordi Graupera nos habla de una iniciativa legal insólita que el Congreso de California quiere llevar a cabo. Se trata de hacer aprobar una ley que garantice que "sí", quiere decir "sí". Evidentemente no tiene nada que ver ni con los elásticos colgando por fuera de los pantalones ni con el doble "sí" que los partidarios de la independencia de Cataluña proponen responder a las dos preguntas que ha formulado la Generalitat y los partidos políticos que la apoyan para la consulta que desde Cataluña se intenta llevar a cabo.

El origen de este proyecto de ley californiano guarda relación con las nuevas costumbres sociales y sexuales que se están imponiendo para defender y respetar el derecho de las mujeres cuando dicen "no". Estas nuevas costumbres quieren dejar claro, nada menos, algo obvio, justo y necesario, que "no" significa "no". En este mismo sentido, dentro de la misma línea lógica y moral, algunos californianos piden que "sí", no signifique otra cosa que "sí". También parece de sentido común.

Se ve, como Jordi explica perfectamente, que todo ello forma parte de una nueva sintonía moral que busca igualmente que por ley se hagan públicos los acuerdos extrajudiciales entre personas, empresas e instituciones para evitar abusos y la proliferación de demandas falsas para conseguir indemnizaciones injustas dado que en USA se ha hecho muy mala costumbre y casi una moda enjuiciar a las grandes corporaciones por cualquier cosa y pedir a cambio millones de dólares para no llevarlas a juicio; esto hace que crean más que nunca en el dicho aquél que afirma que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen litigio. Creo que el famoso caso de Wikileaks gira también alrededor de esta cruzada por la sinceridad, ¡todo a la luz, basta de sombras!, vienen a decir.

En el bufete de un abogado amigo mío las puertas se cierran, pero nunca con llave, todo el mundo que quiere entrar en uno de los despachos, ocupado o no, con una reunión o no, entra sin llamar ni pedir permiso, así lo hacen, entran, simplemente, abriendo la puerta. ¿Por qué?, ¿para evitar lo que le pasó al Presidente Clinton con aquella becaria?, ¿para que el profesional que trabaja en el despacho no pueda ser pillado haciendo crucigramas o una cabezada? Si cualquiera puede entrar en cualquier momento sin avisar en tu despacho donde trabajas debes procurar no hacer nada inconveniente.

En sentido contrario y haciendo ironía, Joaquín Luna, en un artículo en la Vanguardia del pasado día 10, nos habla del "vericidio" que no es otra cosa que, según él, el suicidio de dos personas que se quieren mucho cuando dicen y se dicen la verdad en pareja; en consecuencia, nos explica Joaquín, siempre es preferible mentir si quieres preservar la relación y hacer que dure muchos años. En buena parte tiene razón, ya dicen que el lenguaje es la mejor herramienta de comunicación que hay, pero que el silencio es la forma más adecuada de preservar la convivencia. Pero como resulta que estar callado es un aburrimiento y entonces puedes acabar con el matrimonio a base de bostezos, hay que mentir, quieras que no, para tener una convivencia un poco entretenida y la esperanza, vana esperanza, que el futuro será mejor que el pasado, ¿sí o no? 

Dime que me quieres aunque sea mentira, es una novela de Montserrat Roig.

En la película Johnny Guitar se dice una frase parecida: miénteme aunque sea mentira.