viernes, 16 de mayo de 2014

La carta
Diari de primavera (10)

La carta.

L’Albert i jo estem de celebració, ha succeït una cosa inaudita i magnífica, molt poc corrent avui en dia, hem rebut una carta, una carta com Déu mana, com les que s’escrivien abans. Però no us penseu pas que ens ha arribat pel servei de Correus de l’Estat espanyol d’Espanya, amb el seu segell corresponent i escrita a mà, no, en absolut, això no tindria cap importància i no és el que vull destacar. El seu remitent ens l’ha enviada per correu electrònic normal, com ara gairebé fa tothom, millor dit, editada en format PDF i adjuntada al mail.

Ens l’ha escrita l’Aleix, el fill del meu vell amic Jordi, que m’envia per WhatsApp fotografies de noies espectaculars que fan plorar als homes sensibles com nosaltres.

Resulta que l’Aleix se n’ha anat a Alemanya a perfeccionar el seu alemany i pel camí s’ha dedicat a veure el país i saludar a les nombroses amigues “teutones” que ha anat fent al llarg dels anys per Internet i conèixer també a les seves famílies. No penseu pas malament, són noies encisadores, acollidores i hospitalàries, i això ho dic sense cap segona ni doble intenció. Internet també està ple de bona gent que els agrada relacionar-se amb persones d’altres països, jo en puc donar fe, la meva pròpia experiència m’avala i ara puc afirmar amb orgull que tinc unes bones amistats a mils de kilòmetres de casa meva.

Com ja us haureu donat compte el començament d’aquest post ha estat una mica irònic perquè jo mateix mantinc, o he mantingut, unes bones relacions epistolars amb aquestes amistats que dic, algunes han durat anys i els mails que guardo amb amor són un veritable tresor.

Però sí que és, en bona part cert, el que diu l’Albert, per això la ironia, que ja ningú escriu com escrivia abans. Jo, no obstant, el replico afirmant que ara, igual com en altres temps, escriuen pocs, que en realitat només escriu qui vol, però ni ell ni jo estem del tot segurs del que diem.

Tenim una amiga comuna que sempre afirma que és una dona del segle XIX i que ha arribat a l’extrem d’escriure un mail, imprimir-lo, agafar l’autobús i lliurar-me’l en mà. També tenim altres amics dels que tinc veritables dubtes que sàpiguen llegir i escriure tot i tenir títols universitaris perquè, simplement, no responen mai ni donen tan sols un educat acusament de rebut, gairebé com aquest veïns que et trobes a l’escala, que saludes amb un: bon dia!!, i sense respondre’t et miren muts i sorpresos com si fossis un extraterrestre.

El cas és que l’Aleix ens ha escrit una carta extraordinària que configura el 1er capítol del diari del seu viatge. Cal tenir en compte que amb el PDF que ens ha enviat no hi ha només text, sinó també inserides fotografies convertint la seva carta en un model de modernitat.

Jo li deia: “A més, aprofites de molt bona manera, de manera extraordinària, les possibilitats de les noves eines informàtiques sense trair la tradició epistolar o dels diaris personals, la millores i l’actualitzes, la fas contemporània, barreges perfectament bé text i imatge.

La carta és una meravella, està escrita amb agilitat, frescor i amb els graus necessaris d’humor i d’ironia que, a més, el retraten perfectament, ningú pot negar que qui escriu és l’Aleix. També s’ha de dir que poca gent escriu diaris de viatges, un dels gèneres més gratificants, interessants i bonics que ofereix la literatura.

L’Albert li ha contestat:

Primer de tot, dir-te que m'ha entusiasmat tant com diu en Xavier. Poques coses més puc afegir que no te les hagi dit ell perquè penso exactament el mateix; de fet, quan la vam rebre la vam comentar plegats amb similar content, alegria i admiració.

Quan et llegia semblava que estaves al costat explicant-m'ho, t’expresses per escrit amb el mateix estil i to de quan parles.

El millor de tot és la decisió d'engegar aquest diari, avui en dia la paraula escrita està o poc prestigiada o les persones tenen molta mandra. No se’n donen compte o tant els fa saber que un comunicat escrit de respiració ample té molta més intensitat que un de parlat.

I la segona cosa es l'esperit i l'estil, minuciós i desenfadat, i ple d'ironia i humor. Estic molt satisfet de tenir un amic amb aquesta empenta i llibertat de pensament.

La tercera cosa bona és la magnífica planificació del viatge, a cada etapa amb una noia bonica per a rebre't (amb pare o amb parella, tant se val).

La quarta cosa boníssima és l'adaptació d'un diari a la tecnologia que ara ens permeten les noves eines. I encara que no te res a veure amb el que acabo de dir, saber de bona tinta la bona figura de les "teutones".

La cinquena meravella són les ganes que et fan venir d'anar aviat a mirar, beure i menjar en alemany, i conèixer totes les ciutats i parcs que has fotografiat i descrius.

La sisena aportació de la teva carta-diari és que és del tot autèntica. No hi ha res millor per arribar als sentits que la descripció objectiva, amb la descripció racional et descrius a tu mateix i el que t'envolta. Molt millor que la introspecció que només parla d'un mateix i maleïda les ganes de conèixer les neures de cadascú. Els cursis en diuen la literatura del "jo".

El setè elogi és com el setè cel, una experiència i uns records que només tu hauràs gaudit.

La vuitena cosa bona és saber de molt bona font la dificultat de l'idioma alemany, les seves carreteres i trobar els seus pobles.

La novena, diferent a les dels frares i monjos, és les ganes de llegir més llibres de viatges i diaris personals, i els llibres epistolars d'altres temps quan es practicava. Si t'haig de recomanar un llibre de viatges que em vingui ara mateix a la memòria, et diria "Viatges amb Charlie" de John Steinbeck, el premi Nobel, uns viatges que va fer amb el seu gos, ells dos tot sols, i una carraca d'automòvil-caravana que es va preparar a mida.

La desena i última cosa és que he gaudit com un camell a l’oasi.

-------------------------------------------------------

Bé, això és tot per avui. Demà o passat demà més. Val a dir que en aquest post no he parlat del meu cocodril que encara roman al sostre del rebedor de casa.


---------------


Diario de primavera (10)

La carta.

Albert y yo estamos de celebración, ha sucedido algo inaudito y magnífico, muy poco corriente hoy en día, hemos recibido una carta, una carta como Dios manda, como las que se escribían antes. Pero no penséis que nos ha llegado por el servicio habitual de Correos de España, con su sello correspondiente y escrita a mano, no, en absoluto, esto no tendría ninguna importancia y no es lo que quiero destacar. Su remitente nos la ha enviado por correo electrónico normal, como hace casi todo el mundo, mejor dicho, editada en formato PDF y adjuntada al mail.

Nos la ha escrito Aleix, el hijo de mi viejo amigo Jordi, que me envía por WhatsApp fotografías de chicas espectaculares que hacen llorar a los hombres sensibles como nosotros.

Resulta que Aleix se ha ido a Alemania a perfeccionar su alemán y por el camino se ha dedicado a ver el país y a saludar a las numerosas amigas “teutonas” que ha ido haciendo a lo largo de los años por Internet y conocer también a sus familias. No penséis mal, son chicas encantadoras, acogedoras y hospitalarias, y esto lo digo sin ninguna segunda ni doble intención. Internet también está lleno de buena gente que les gusta relacionarse con personas de otros países, yo puedo dar fe, mi propia experiencia me avala y ahora puedo afirmar con orgullo que tengo unas buenas amistades a miles de kilómetros de mi casa.

Como ya os habréis dado cuenta el principio de este post ha sido un poco irónico porque yo mismo mantengo, o he mantenido, unas buenas relaciones epistolares con estas amistades que digo, algunas han durado años y los mails que guardo con amor son un verdadero tesoro.

Pero sí es, en buena parte cierto, lo que dice Albert, de ahí la ironía, que ya nadie escribe como escribía antes. Yo, sin embargo, le replico afirmando que ahora, al igual que en otros tiempos, escriben pocos, que en realidad sólo escribe quien quiere, pero ni él ni yo estamos del todo seguros de lo que decimos.

Tenemos una amiga común que siempre afirma que es una mujer del siglo XIX y que ha llegado al extremo de escribir un mail, imprimirlo, coger el autobús y entregármelo en mano. También tenemos otros amigos de los que albergo verdaderas dudas que sepan leer y escribir a pesar de tener títulos universitarios porque, simplemente, no responden nunca ni dan siquiera un educado acuse de recibo, casi como esos vecinos que te encuentras en la escalera, a los que saludas con un: ¡buen día!, y sin responderte te miran mudos y sorprendidos como si fueras un extraterrestre.

El caso es que Aleix nos ha escrito una carta extraordinaria que configura el 1er capítulo del diario de su viaje. Hay que tener en cuenta que con el PDF que nos ha enviado no sólo hay texto, sino también insertadas fotografías convirtiendo su carta en un modelo de modernidad.

Yo le decía : "Además, aprovechas de muy buena manera, de manera extraordinaria, las posibilidades de las nuevas herramientas informáticas sin traicionar la tradición epistolar o de los diarios personales, la mejoras y actualizas, la haces contemporánea, mezclas perfectamente bien texto e imagen."

La carta es una maravilla, está escrita con agilidad, frescura y con los grados necesarios de humor y de ironía que, además, lo retratan perfectamente, nadie puede negar que quien escribe es Aleix. También hay que decir que poca gente escribe diarios de viajes, uno de los géneros más gratificantes, interesantes y bonitos que ofrece la literatura.

Albert le ha respondido:

Primero de todo, decirte que me ha entusiasmado tanto como dice Xavier. Pocas cosas más puedo añadir que no te las haya dicho él porque pienso exactamente lo mismo; de hecho, cuando la recibimos la comentamos juntos con similar contento, alegría y admiración.

Cuando te leía parecía que estabas al lado explicándote, te expresas por escrito con el mismo estilo y tono que cuando hablas.

Lo mejor de todo es la decisión de poner en marcha este diario, hoy en día la palabra escrita está o poco prestigiada o las personas tienen mucha pereza. No se dan cuenta o no les importa saber que un comunicado escrito de respiración ancha tiene mucha más intensidad que uno hablado.

Y la segunda cosa es el espíritu y el estilo, minucioso y desenfadado, y lleno de ironía y humor. Estoy muy satisfecho de tener un amigo con este empuje y libertad de pensamiento.

La tercera cosa buena es la magnífica planificación del viaje, cada etapa con una chica linda para recibirte (con padre o con pareja, no importa).

La cuarta cosa buenísima es la adaptación de un diario a la tecnología que ahora nos permiten las nuevas herramientas. Y aunque no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, saber de buena tinta la buena figura de las "teutonas".

La quinta maravilla son las ganas que te hacen venir de ir pronto a mirar, beber y comer en alemán, y conocer todas las ciudades y parques que has fotografiado y describes.

La sexta aportación de tu carta-diario es que es del todo verdadera. No hay nada mejor para llegar a los sentidos que la descripción objetiva, con la descripción racional te describes a ti mismo y lo que te rodea. Mucho mejor que la introspección que sólo habla de sí mismo y maldita las ganas de conocer las neuras de cada uno. Los cursis llaman a eso la literatura del "yo".

El séptimo elogio es como el séptimo cielo, una experiencia y unos recuerdos que sólo tú habrás disfrutado.

La octava cosa buena es saber de muy buena fuente la dificultad del idioma alemán, sus carreteras y encontrar sus pueblos.

La novena, diferente a las de los frailes y monjes, son las ganas de leer más libros de viajes y diarios personales, y los libros epistolares de otros tiempos cuando se practicaba. Si tengo que recomendar un libro de viajes que me venga ahora mismo a la memoria, te diría "Viajes con Charlie" de John Steinbeck, el premio Nobel, unos viajes que hizo con su perro, ellos dos solos, y una carraca de automóvil-caravana que se preparó a medida.

La décima y última cosa es que he disfrutado como un camello en un oasis.

-------------------------------------------------- -----


Bueno, eso es todo por hoy. Mañana o pasado mañana más. Cabe decir que en este post no he hablado de mi cocodrilo que aún permanece en el techo del recibidor de casa.