lunes, 9 de junio de 2014

Conversa amb la Ruth


Saló del còmic de Barcelona de 2014


Diari de primavera (16).

Conversa amb la Ruth.

Conversa amb la Ruth mentre escombrava el meu trosset de vorera un preciós dia assolellat de primers de juny d’enguany. Un d’aquests dies que et reconcilien amb el passat, el present i el futur.

Ruth és la dependenta de la botiga que hi ha a la dreta de la meva. Una peixateria i una botiga de queviures que plega i que, per tant, la deixarà d’aquí a dos setmanes sense una de les seves dues feines, l’altre que té és la d’encarregada d’un guarda-roba d’un teatre als vespres.

És una noia molt maca i atractiva, simpàtica i desimbolta, és menudeta, petitona i molt bufona, tot ho té el seu lloc ben col·locat, amb la mida i forma justa i necessària.  

Si fos pintor li demanaria que em fes de model, si fos poeta seria una de les meves muses, si fos botànic de debò la regaria cada nit amb aigua de la font.  

És una flor oberta amb uns colors i uns perfums encisadors i quan la miro em sento abella, vespa o papallona.

Acaba de fer 40 anys, la millor època de la vida si s’encara bé, i mostra unes ganes boges de trobar un bon noi, enamorar-se perdudament, casar-s’hi i formar una família, tenir fills, una casa com cal, un niu, un cotxe que no s’espatlli i unes vacances a l’estiu .

El normal, només vull el normal em deia l’altre dia mirant-me de manera interrogativa, inquisitiva i una mica ansiosa el que tothom vol i busca, no vull res fora de lloc, no et sembla?

No, naturalment, és clar que no!, tot el que vols és absolutament natural i el més legítim del món— li vaig contestar.

És clar!!, és el que em dic a mi mateixa, no ets una eixelebrada, però es que els tius són tots uns petards, uns impresentables que només tenen ganes d’anar de festa i res més, no volen cap responsabilitat, cap compromís, només divertir-se i prou. En una relació de parella has d’estar a les verdes i a les madures, no?

La Ruth és una noia divorciada. És va divorciar ja fa 10 anys i li va comprar al seu exmarit la part d’ell del pis que compartien a un poble del Maresme, en plena costa. Per comprar-la va tenir que demanar un crèdit que, segons em va dir, es va haver de sumar a la hipoteca que ja pagaven ells dos. El pis el té llogat a un altre, però el lloguer no arriba a cobrir una bona part del crèdit que ha de pagar. És a dir, té un deute enorme que ja no pot ni podrà en el futur fer front i que, a més, al perdre la feina de dependenta a la peixateria, veurà disminuïts de manera molt important els seus ingressos actuals que ja són minsos. Ara, a més també, viu a casa d’una tieta, un pis buit que la tieta no sap que la seva neboda l’okupa.

És que ja fa deu anys que em vaig divorciar!!!. M’agradaria trobar un noi normal, em faig gran i m’agradaria tenir fills.

Però si et deuen sortir els pretendents com a bolets amb lo maca que ets.

Sí, me'n surten, però... Ara mateix he estat vivint uns mesos amb noi de 36 anys. Era molt guapo.

I què ha passat?

L’he enviat a la merda, era un bandarra, no feia res a casa, es va quedar sense feina i es passava tot el dia tombat al sofà demanant-me diners i sense moure un dit ni preparar el sopar quan jo tornava a casa el vespre cansada de treballar. Tu creus que això és normal?

Doncs has fet molt bé d’enviar-lo a dida.

Ara està amb una ionqui, espero que se l’indigesti, de debò. Es veu que els homes us agraden les noies dolentes, m’hauré de convertir també en una noia dolenta per tenir èxit amb els homes? És que tots el homes sou uns petards?

Dona!!,  no sé què dir-te, tots, el que es diu tots... no exactament, encara hi ha alguns que serveixen per alguna cosa, poca, això sí, però alguna cosa de profit fan. Mira,m a mi, jo escombro la vorera, faig una feina profitosa, no et sembla? Però tens raó en que la majoria ho són, això és cert, ho he de reconèixer, la majoria d’homes no valen ni el que valen els seus calçotets bruts .

Recony!!, quina merda, no?

Bé, no estic del tot segur, fora que la majoria de ties també sou un petard, això no és pas cap consol, però també és cert, les ties sou un petard berbenero de primera categoria!!!

Ostres!, és veritat. Ufff!!!, les ties estem molt boges!!!, tens raó. Què farem?

Què farem?, qui?

No sé, nosaltres.

Jo no sé tu, però jo penso continuar escombrant la vorera i regar el meu arbre com he fet en els darrers anys, no trobes que cada dia està més maco i més alt?

— (Silenci)

—M’has sentit?

Què???

L’arbre, Ruth, l’arbre!!, mira-te’l!!, no et sembla maco?

Ah!!, l’arbre!, el recony d’arbre aquest que tens la mania de dir que és teu!!, sí, val, està preciós, guanyarà algun premi botànic, segur, no t’amoïnis.  Em sembla que la mestressa em crida, me’n tinc que anar. Apa, adéu!!

Adéu.

I el dia va continuar assolellat  i al vespre va refrescar una mica amb una lleugera brisa que bufava de mar i aromatitzava l’atmosfera. Les ànimes abatudes i intranquil·les trobaven assossec en l’esperit i l’essència humida de la sal marina que venia de ses Illes i de molt més enllà, per on el sol té el bon costum de sortir cada matí per il·luminar de color daurat les fulles dels arbres i els cabells de les noies boniques que no saben que el millor que tenen són els petards que les adornen amb la seva parafernàlia fugaç, la seva il·luminaria d'espurnes de colors i pets de sofre i pólvora a sota d’un cel negre, tan negre com segur que ho és el cor de Lucífer.

-----------------------------------------------------

Diario de primavera (16).

Conversación con Ruth.

Conversación con Ruth mientras barría mi trocito de acera un precioso día soleado de primeros de junio de este año. Uno de estos días que te reconcilian con el pasado, el presente y el futuro.

Ruth es la dependienta de la tienda que hay a mi derecha. Una pescadería y una tienda de comestibles que cierra y que, por tanto, la dejará dentro de dos semanas sin uno de sus dos trabajos, el otro que tiene es la de encargada de un guardarropa de un teatro por las noches.

Es una chica muy bonita y atractiva, simpática y desenvuelta, es menudita, pequeñita y muy linda, todo lo tiene en su lugar bien colocado, con el tamaño y la forma justa y necesaria.

Si fuera pintor le pediría que me hiciera de modelo, si fuera poeta sería una de mis musas, si fuera un botánico de verdad la regaría cada noche con agua de la fuente.

Es una flor abierta con unos colores y unos perfumes seductores y cuando la miro me siento abeja, avispa o mariposa.

Acaba de cumplir 40 años, la mejor época de la vida si se encara bien, y muestra unas ganas locas de encontrar un buen chico, enamorarse perdidamente, casarse y formar una familia, tener hijos, una casa como es debido,  un nido, un coche que no se estropee y unas vacaciones en verano.

Lo normal, sólo quiero lo normalme decía el otro día mirándome de manera interrogativa, inquisitiva y algo ansiosa  —lo que todo el mundo quiere y busca, no deseo nada fuera de lugar, no te parece?

No, naturalmente, ¡claro que no!, todo lo que quieres es absolutamente natural y lo más legítimo del mundole contesté.

—¡Claro!, es lo que me digo a mí misma, no eres una alocada, pero es que los tíos son todos unos petardos, unos impresentables que sólo tienen ganas de ir de fiesta y nada más, no quieren ninguna responsabilidad, no aceptan ningún compromiso, sólo divertirse y basta. En una relación de pareja tienes que estar a las verdes y a las maduras, ¿no?

Ruth es una chica divorciada. Se divorció hace 10 años y le compró a su ex marido la parte del piso que compartían en un pueblo del Maresme, en plena costa. Para comprarla tuvo que pedir un crédito que, según me dijo, hubo de sumar a la hipoteca que ya pagaban ellos dos. El piso lo tiene alquilado a otro, pero el alquiler no llega a cubrir una buena parte del crédito que debe pagar. Es decir, tiene una deuda enorme que ya no puede ni podrá en el futuro hacer frente y que, además, al perder el trabajo de dependienta en la pescadería, verá disminuidos de manera importante sus ingresos actuales que ya son escasos. Ahora, además también, vive en casa de una tía, un piso vacío que la tía no sabe que su sobrina okupa.

—¡Es que ya hace diez años que me divorcié!. Me gustaría encontrar un chico normal, me estoy haciendo mayor y me gustaría tener hijos.

Pero si te deben salir los pretendientes como setas con lo bonita que eres.

—Sí, me salen, pero... Ahora mismo he estado viviendo unos meses con un chico de 36 años. Era muy guapo.

— ¿Y… qué ha pasado?

—Lo he enviado a la mierda, era un gamberro, no hacía nada en casa, se quedó sin trabajo y se pasaba todo el día tumbado en el sofá pidiéndome dinero y sin mover un dedo ni preparar la cena cuando yo volvía a casa por la noche cansada de trabajar. ¿Tú crees que esto es normal?

—Pues has hecho muy bien de enviarlo a paseo.

—Ahora está con una yonqui, espero que se le indigeste, de verdad. Se ve que a los hombres os gustan las chicas malas, ¿deberé convertirme también en una chica mala para tener éxito con los hombres? ¿Es que todos los hombres sois unos petardos?

— ¡Mujer! No sé qué decirte, todos, lo que se dice todos... no exactamente, todavía hay algunos que sirven para algo, poco, eso sí, pero algo de provecho hacen. Mírame a mí, yo barro la acera, hago un trabajo provechoso, ¿no te parece? Pero tienes razón en que la mayoría lo son, esto es cierto, debo reconocerlo, la mayoría de hombres no valen ni lo que valen sus calzoncillos sucios.

— ¿Recony!, Qué mierda, ¿no?

—Bueno, no estoy seguro del todo, fuera de que la mayoría de tías también son un petardo, esto no es ningún consuelo, pero también es cierto, ¡las tías sois un petardo verbenero de primera categoría!

— ¡Ostras! Es verdad. Ufff!, ¡las tías estamos muy locas!, tienes razón. ¿Qué vamos hacer?

— ¿Qué vamos hacer? ¿Quién?

—No sé, nosotros.

—Yo no sé tú, pero yo pienso seguir barriendo la acera y regar mi árbol como he hecho en los últimos años, ¿no encuentras que cada día está más guapo y más alto?

— (Silencio)

— ¿Me has oído?

— ¿Qué?

—El árbol, Ruth, ¡¡el árbol! ¡Míralo! ¿No te parece bonito?

— ¡Ah! ¡El árbol! ¡El recony de árbol este que tienes la manía de decir que es tuyo! Sí, vale, está precioso, ganará algún premio botánico, seguro, no debes preocuparte por ello. Me parece que la jefa me llama, me tengo que ir. Hala, ¡adiós!

—Adiós.

Y el día continuó soleado y por la noche refrescó un poco con una ligera brisa que soplaba de mar y aromatizaba la atmósfera. Las almas abatidas e intranquilas encontraban sosiego en el espíritu y la esencia húmeda de la sal marina que venía de ses Illes y de mucho más allá, por donde el sol tiene la buena costumbre de salir cada mañana para iluminar de color dorado las hojas de los árboles y el pelo de las chicas bonitas que no saben que lo mejor que tienen son los petardos que las adornan con su parafernalia fugaz, su iluminaría de chispas de colores y pedos de azufre y pólvora debajo de un cielo negro, tan negro como seguro que lo es el corazón de Lucifer.


Imagen de campo profundo HUDF del Hubble (NASA/STScI).