jueves, 10 de abril de 2014

Nirvana


Diari de primavera (4)

Nirvana

En el darrer post parlava de l’amic d’un amic meu i de la psicologia dadaista, una disciplina tant antiga com el món, però mancada del misteri i del glamour d’altres com ara són el psicoanàlisi,  el lacanisme (que no s’ha de confondre amb el laconisme), l’antipsiquiatria o els camins orientals que prometen el coneixement de les coses i d’un mateix.

Aquest preàmbul ve a compte perquè jo em pensava que molts dels meus amics i coneguts es trobaven en ple trajecte revelador, igual que si fossin fotografies en un antic laboratori analògic i químic, en fase d’assolir el que popularment es coneix com el nirvana, una mena d’èxtasi transcendent que t’allibera dels desitjos terrenals, anhels que, com tots sabem, son vans  i fugissers, simple farfolla vital, un tel que ens oculta la veritat. Un mur.

Però a l’igual que no em creia que llegir una guia telefònica, i la seva variant postmoderna que és memoritzar llibrets d’instruccions pel muntatge de qualsevol moble, màquina o joguina per a infants, era un somnífer sense contraindicacions ni efectes secundaris, tampoc em crec ara que els meus amics i coneguts segueixin el sender de Buda o de Santa Teresa de Jesús. No m’ho crec.

Per què?

Perquè el seu actual, i ja habitual, estat vegetatiu s’altera només quan els hi envio per WhatsApp fotografies de noies com la que encapçala el present text. És llavors, al rebre-les, quan es deu activar algun mecanisme que desconec, aletargat i mig espatllat, perquè passen de sobte i de repent d’estar com el mico que no veu ni sent ni parla, ha despertar-se igual que Llàtzer ho va fer de la seva tomba. Exactament igual.

I jo?, d’on dimonis trec aquestes fotos? Me les envia, l’Aleix, el fill d’un d’aquests amics que amb altres companys tenen una xarxa comuna per compartir-les, imatges que més que somriure, com ell mateix diu, ens fan plorar a llàgrima viva i no pas, precisament, de pena. De pena no.

Li dic a l’Aleix que els hi enviï també al seu pare, que n’estar necessitat, però no vol perquè es veu que fer-ho no té gràcia. Al meu pare, tot i ser d’una altra època, o pot ser per això, em duia a veure amb ell espectacles de streaptease, i la meva mare contenta. Era una altre època.

No cal que digui que aquest és un afer que no he comentat mai amb les esposes, amants i mullers dels meus amics, considero que és un assumpte privat, o... com ho diria..., d’homes? La veritat, però, és que no en tinc ni idea si és d’homes o no, perquè elles fan també unes cares que desanimarien al més avesat dels cirurgians estètics facials, mostren un posat, per utilitzar una metàfora econòmica i educada, com si algú els hi degués molts diners i no els hi pensés pagar mai, ja m’enteneu, oi?  Gairebé com la cara que fa la senyora Rosa Díez quan parla de qüestions catalanes. Fa por, cada dia s’assembla més a l’Aznar, fins i tot com ell s’ha tret el bigoti.

En fi, què més puc dir de la psicologia dadaista? Doncs... ara no se m’acut res, em sap greu, he perdut el fil del que volia dir.

--------------------------------------------------

Diario de primavera (4)

Nirvana.

En el último post hablaba del amigo de un amigo y de la psicología dadaísta, una disciplina tan antigua como el mundo, pero que carece del misterio y del glamour de otras como son el psicoanálisis, el lacanismo (que no se ha de confundir con el laconismo), la anti psiquiatría o los caminos orientales que prometen el conocimiento de las cosas y de uno mismo.

Este preámbulo viene a cuenta porque yo creía que muchos de mis amigos y conocidos se encontraban en pleno trayecto revelador, al igual que si fueran fotografías en un antiguo laboratorio analógico y químico, en fase de alcanzar lo que popularmente se conoce como el nirvana, una especie de éxtasis trascendente que te libera de los deseos terrenales, anhelos que, como todos sabemos, son vanos y fugaces, simple farfolla vital, un velo que nos oculta la verdad. Un muro.

Pero al igual que no me creía que leer una guía telefónica, y su variante posmoderna que es memorizar libretos de instrucciones para el montaje de cualquier mueble, máquina o juguete para niños, era un somnífero sin contraindicaciones ni efectos secundarios, tampoco me creo ahora que mis amigos y conocidos sigan el sendero de Buda o de Santa Teresa de Jesús. No me lo creo.

¿Por qué?

Porque su actual, y ya habitual, estado vegetativo se altera sólo cuando les envío por WhatsApp fotografías de chicas como la que encabeza el presente texto. Es entonces, al recibirlas, cuando se debe de activar algún mecanismo que desconozco, aletargado y medio estropeado, porque pasan de repente de estar como el mono que no ve ni oye ni habla, ha despertarse igual que Lázaro lo hizo de su tumba. Exactamente igual.

¿Y yo?, ¿de dónde demonios saco estas fotos? Me las envía, Aleix, el hijo de uno de estos amigos que con otros compañeros tienen una red común para compartirlas, imágenes que más que sonreír, como él mismo dice, nos hacen llorar a lágrima viva y no, precisamente, de pena. De pena no.

Le digo a Aleix que se las envíe también a su padre, que le vendría bien recibirlas, pero no quiere porque se ve que hacerlo no tiene gracia. A mi padre, a pesar de ser de otra época, o puede que por eso, me llevaba a ver con él espectáculos de streaptease, y mi madre contenta. Era otra época.

No hace falta que diga que este es un asunto que no he comentado nunca con las esposas, amantes y mujeres de mis amigos, considero que es un asunto privado, como lo diría..., ¿de hombres? La verdad, sin embargo, es que no tengo ni idea si es de hombres o qué, porque ellas hacen también unas caras que desanimaría al más avezado de los cirujanos estéticos faciales, muestran un semblante, para utilizar una metáfora económica, como si alguien les debiera mucho dinero y no les pensara pagar nunca, ya me entendéis, ¿verdad? Casi como la cara que hace la señora Rosa Díez cuando habla sobre cuestiones catalanas. Da miedo, cada día se parece más a Aznar, incluso se ha quitado como él el bigote.

En fin, ¿qué más puedo decir de la psicología dadaísta? Pues... ahora no se me ocurre nada, lo siento, he perdido el hilo de lo que quería decir.