viernes, 17 de octubre de 2014

El cavall


Sam Wild Mustangs 
________________________________

Diari de tardor (7)

El cavall

Quan era petit un any vaig escriure una carta als Reis Mags d’Orient on els hi demanava un cavall, un cavall de debò.

Quan la meva mare va llegir la carta va exclamar: “però nen!, on posarem el cavall?, vivim en un pis petit i aquí no tenim cap pessebre! “

Jo no hi veia problema, em semblava que la cuina era un lloc magnífic per tenir-hi un cavall, una pica per la palla i una altra per l’aigua.

Quan va arribar el sis de gener els Reis Mags d’Orient em van portar, efectivament, un cavall, però era un cavall de cartró.

Jo era un nen però no era un babau i veia clarament la diferència que hi havia entre un cavall de debò i un de cartró. No era un babau, però continuava essent un nen i volent, en conseqüència, un cavall de veritat. Es veu, em vaig dir a mi mateix, que aquesta mena de reis són una pantomima mentidera com els Borbons i els seus patges, esbirros, vàlids i ministres, gent roïna, estúpida i cínica de la que un no es pot mai refiar, o te la fan ara o te la faran després, o t’enganyen d’una manera o bé d’una altra. 

El meu desencís va ser tan gran i irreparable que ha perdurat fins el dia d’avui. Així que, des de llavors fins el present vaig decidir que no em conformaria mai, que no acceptaria ni tan sols un poni, en volia un de mida grossa, amb taques a la pell com els mustangs dels indis de les pel·lícules.

El correcte, naturalment, hagués estat demanar primer unes classes d’equitació, aprendre a cavalcar bé per més endavant decidir o no, si feia al cas, si em venia encara de gust transmutar-me en sioux, o si tenia prous diners per assumir la compra del cavall i el lloguer de l’espai corresponent en un picador per allotjar-lo i cuidar-lo com cal i demanen els cavalls que ho son de debò, però ni jo era un adult ni l’ectoplàsmica Monarquia que governa des del seu Palacio de Oriente una pell de brau mort ja fa segles va voler concedir-me el desig.

Així que, ni sé cavalcar ni falta que em fa, a peu, en bicicleta o en patinet s’arriba a tot arreu. 

---------------------------------------


Diario de otoño (7)

El caballo

Cuando era pequeño un año escribí una carta a los Reyes Magos donde les pedía un caballo, un caballo de verdad.

Cuando mi madre leyó la carta exclamó: "¡pero hijo!, ¿donde pondremos el caballo?, ¡vivimos en un piso pequeño y aquí no tenemos ningún pesebre!”

Yo no veía problema, me parecía que la cocina era un lugar magnífico para tener un caballo, un lavadero para la paja y otro para el agua.

Cuando llegó el seis de enero los Reyes Magos de Oriente me trajeron, efectivamente, un caballo, pero era un caballo de cartón.

Yo era un niño pero no era tonto y veía claramente la diferencia que había entre un caballo de verdad y uno de cartón. No era tonto, pero seguía siendo un niño y queriendo, en consecuencia, un caballo de verdad. Se ve, me dije, que este tipo de reyes son una pantomima mentirosa como los Borbones y sus pajes, esbirros, válidos y ministros, gente mala, estúpida y cínica de la que uno no se puede nunca fiar, o te la hacen ahora o te la harán después, o te engañan de una manera o bien de otra.

Mi desencanto fue tan irreparable que ha perdurado hasta el día de hoy. Así que, desde entonces hasta el presente decidí que no me conformaría nunca, que no aceptaría ni siquiera un pony, quería uno de tamaño grande, con manchas en la piel como los mustangs de los indios de las películas.

Lo correcto, naturalmente, hubiera sido pedir primero unas clases de equitación, aprender a cabalgar bien para más adelante decidir o no, si hacía el caso, si aún quería transmutarme en sioux, o si tenía suficiente dinero para asumir la compra del caballo y el alquiler del espacio correspondiente en un picadero para alojarlo y cuidarlo como es debido y piden los caballos que lo son de verdad, pero ni yo era un adulto ni la ectoplàsmica Monarquía que gobierna desde su Palacio de Oriente una piel de toro muerto ya hace siglos quiso concederme el deseo.

Así que, ni sé cabalgar ni falta que me hace, a pie, en bicicleta o en patinete se llega a todas partes.