viernes, 25 de octubre de 2013

El Peletero/Cinc dones guapes


Diari de tardor (6)

Cinc dones guapes.

Rüdiger Safransky ens explica que San Agustí, en les seves Confessions, es preguntava què feia Déu abans de crear el cel i la terra, i que, després d’una llarga i rigorosa reflexió es va respondre a sí mateix dient que “abans de crear el cel i la terra, Déu no feia res”.

La pregunta i la resposta semblen haver sorgit de la ment enginyosa d’un guionista de series televisives còmiques, però, com afirma Safransky, inaugura un concepte totalment modern i actual, la contingència: “allò que existeix podria, perfectament, no haver existit”. Ontològicament significa també que l’ésser descarnat ja no es sustenta en sí mateix com el platonisme pensava i amb ell tota la vasta tradició de la antiguitat.

Quin és doncs el suport d’allò que existeix si és que n’ha de tenir algun?

Els cristians van voler, i segueixen volent, trobar en l’amor el pilar que aguanta tot l’univers.

El filòsof alemany ens diu que aquest és, encara que no ho sembli, un pensament marcadament realista al jugar “amb una experiència que tothom ha tingut però que la majoria reprimeix en arribar a adult: només si hem estat mantinguts per amor serem després autosuficients.  (...) Hem prèviament que haver estat estimats per poder estimar-nos a nosaltres mateixos; només aquell que s'estima a si mateix pot estimar també a altres.”

Safransky conclou que el principi ontològic cristià es pot resumir de la manera següent: ser estimat és una condició prèvia per a poder ser.

Però la modernitat creu una cosa diferent, considera que la naturalesa es pot sustentar per sí sola, que no necessita res que l’aguanti ni la suporti; aquesta premissa, diu el filòsof alemany, ha suposat la fi de la unió entre l’ésser i l’amor.

La naturalesa bàsicament està constituïda per lleis de conservació de l’estat com la primera llei de Newton de la que un dia vam parlar i que de manera còmica afirma que si res no es fa, res no passa. Per un físic sembla ser que les coses, com a molt, no fan més que passar d’un lloc a un altre com la pols dels mobles, que en el fons res canvia, però l’evidència quotidiana ens diu el contrari, que no és pas així, que sí que succeeixen coses encara que l’univers sigui, veritablement, un sistema de suma zero.

Tot aquest preàmbul metafísic i pocasolta és el resultat del treball creatiu d’una colla de guionistes especialitzats en el teatre de l’absurd, colla de la que orgullosament en formo part. Aquesta vegada m’han demanat expressament que aporti algunes gotes de poesia pelletera, la meva especialitat, i que afegeixi també anècdotes tecnològiques per crear, amb totes elles barrejades en una coctelera, una atmosfera culta d’irrealitat, de manca de sòl, d’ingravidesa. M’han dit també que parli de elucubracions filosòfiques barates  i entenedores per tothom,  de motors de coets, de lleis físiques estrafolàries i de paradoxes matemàtiques que, al contrari que les elucubracions filosòfiques barates, no entengui absolutament ningú. Així ho he fet fins ara en els post anteriors.

Les llums del cel fan pampallugues,  neixen, creixen i moren, s’encenen i s’apaguen quan cloem i obrim els ulls per pròpia voluntat.

Una vegada algú em van dir, ja fa molt de temps que: “s'aprèn que el lloc que tenim a la vida de l'altre és el que pot ser i, ja en sí mateix, és una alegria.”

Tenia tota la raó.

Una amiga m’acaba d’enviar una fotografia en la que hi surt amb altres tres amigues seves acompanyades de l’Anna Duato al centre de la imatge i amb tot el seu esplèndid  i atractiu somriure. Les quatre havien anat a sopar a un conegut restaurant que hi ha a prop d’on viuen i allí van coincidir amb la famosa actriu que hi era continuant el programa gastronòmic que feia l’Imanol Arias a televisió. Diu que va estar molt simpàtica i que va acceptar enseguida fer-se una fotografia amb elles. Totes cinc somrients i precioses.

És una fotografia senzilla, una fotografia d’amigues que volen gaudir i recordar l’alegria d’estar juntes, com moltes altres de similars no té pas cap mena de pretensió, és un simple i tendre recordatori d’una vetllada agradable. Cinc noies guapes, cinc dones esplèndides, somrient a la càmera, contentes de sopar plegades en un bon restaurant.

Una d’elles és la meva amiga que em va enviar la fotografia, i jo em pregunto avui, igual que ho va fer San Agustí ja fa més de 1500 anys, una cosa similar:  què fa Déu ara que ja ha creat el cel i la terra?; i, com el Sant romà d’Hipona, em responc de la mateixa manera: ara, que ja ha creat el cel i la terra, Déu no fa res.

Sembla ser que o bé Déu és mandrós o hem de fer nosaltres la feina per ell, però nosaltres no sabem pas vèncer a la mort més enllà del que ens  permet l’amor dipositat a les nostres pobres mans, i l’amor, malauradament o afortunada, és una eina massa delicada, poderosa i fràgil per a cors tan maldestres com els nostres.

---------------------------

Per raons de privacitat no puc incloure la fotografia d'aquestes cinc dones guapes, així doncs, en el seu lloc he pensat que el millor era posar la del camp de futbol on pels vespres va entrenar el fill de la meva amiga de tretze anys.

-------------------------------------------------------------


Diario de otoño (6)

Cinco mujeres guapas.

Rüdiger Safransky nos cuenta que San Agustín, en sus Confesiones, se preguntaba qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra, y que, tras una larga y rigurosa reflexión se respondió a sí mismo diciendo que "antes de crear el cielo y la tierra, Dios no hacía nada".

La pregunta y la respuesta parecen haber surgido de la mente ingeniosa de un guionista de series televisivas cómicas, pero, como afirma Safransky, inaugura un concepto totalmente moderno y actual, la contingencia: " lo que existe podría, perfectamente, no haber existido". Ontológicamente significa también que el ser descarnado ya no se sustenta en sí mismo como el platonismo pensaba y con él toda la vasta tradición de la antigüedad.

¿Cuál es el apoyo de lo que existe si es que ha de tener alguno?

Los cristianos quisieron, y siguen queriendo, encontrar en el amor el pilar que aguanta todo el universo.

El filósofo alemán nos dice que este es, aunque no lo parezca, un pensamiento marcadamente realista al jugar "con una experiencia que todo el mundo ha tenido pero que la mayoría reprime al llegar a adulto: sólo si hemos sido mantenidos por amor seremos después autosuficientes. (... ) Hemos previamente que haber sido amados para poder amarnos a nosotros mismos, sólo aquel que se ama a sí mismo puede amar también a otros."

Safransky concluye que el principio ontológico cristiano se puede resumir de la siguiente manera: ser amado es una condición previa para poder ser.

Pero la modernidad cree algo diferente, considera que la naturaleza puede sustentarse por sí sola, que no necesita nada que la aguante ni la soporte; esta premisa, dice el filósofo alemán, ha supuesto el fin de la unión entre el ser y el amor.

La naturaleza básicamente está constituida por leyes de conservación del estado como la primera ley de Newton de la que un día hablamos y que de manera cómica afirma que si nada se hace, nada ocurre. Para un físico parece ser que las cosas, como mucho, no hacen más que pasar de un lugar a otro como el polvo de los muebles, que en el fondo nada cambia, pero la evidencia cotidiana nos dice lo contrario, que no es así, que sí suceden cosas aunque el universo sea, verdaderamente, un sistema de suma cero.

Todo este preámbulo metafísico y tontaina es el resultado del trabajo creativo de un grupo de guionistas especializados en el teatro del absurdo, panda de la que orgullosamente formo parte. Esta vez me han pedido expresamente que aporte algunas gotas de poesía peletera, mi especialidad, y que añada también anécdotas tecnológicas para crear, con todas ellas mezcladas en una coctelera, una atmósfera culta de irrealidad, de falta de suelo, de ingravidez. Me han dicho también que hable de elucubraciones filosóficas baratas y sencillas de entender para todos, de motores de cohetes, de leyes físicas estrafalarias y de paradojas matemáticas que, al contrario que las elucubraciones filosóficas baratas, no entienda absolutamente nadie. Así lo he hecho hasta ahora en los post anteriores.

Las luces del cielo parpadean, nacen, crecen y mueren, se encienden y se apagan cuando cerramos y abrimos los ojos por propia voluntad.

Una vez alguien me dijo, hace ya mucho tiempo que: "se aprende que el lugar que tenemos en la vida del otro es lo que puede ser y, ya en sí, es una alegría."

Tenía toda la razón.

Una amiga me acaba de enviar una fotografía en la que aparece con otras tres amigas suyas acompañadas de Anna Duato en el centro de la imagen y con toda su espléndida y atractiva sonrisa. Las cuatro habían ido a cenar a un conocido restaurante que hay cerca de donde viven y allí coincidieron con la famosa actriz que estaba continuando el programa gastronómico que hacía Imanol Arias en televisión. Dice que estuvo muy simpática y que aceptó enseguida hacerse una fotografía con ellas. Todas cinco sonrientes y preciosas.

Es una fotografía sencilla, una fotografía de amigas que quieren disfrutar y recordar la alegría de estar juntas, como muchas otras similares no tiene ningún tipo de pretensión, es un simple y tierno recordatorio de una velada agradable. Cinco chicas guapas, cinco mujeres espléndidas, sonriendo a la cámara, contentas de cenar juntas en un buen restaurante.

Una de ellas es mi amiga, la que me envió la fotografía, y yo me pregunto hoy, al igual que lo hizo San Agustín hace ya más de 1500 años, algo similar: ¿qué hace Dios ahora que ya ha creado el cielo y la tierra?, y, como el Santo romano de Hipona, me respondo de la misma manera: ahora, que ya ha creado el cielo y la tierra, Dios no hace nada.

Parece ser que o bien Dios es perezoso o debemos hacer nosotros el trabajo por él, pero nosotros no sabemos vencer a la muerte más allá de lo que nos permite el amor depositado en nuestras pobres manos, y el amor, desgraciada o afortunadamente, es una herramienta demasiado delicada, poderosa y frágil para corazones tan torpes como los nuestros.

---------------------------

Por razones de privacidad no puedo incluir la fotografía de esas cinco mujeres guapas, así pues, en su lugar he pensado que lo mejor era poner la del campo de fútbol donde por las tardes va entrenar el hijo de mi amiga de trece años.domingo, 20 de octubre de 2013

El Peletero/Els creuers per a solters


Diari de tardor (5)

Els creuers per a solters.

Fa uns dies citava a l’Antoni Puigverd dient que els humans som envejosos i que propendim a la imitació. En el seu article afirmava que:   “Aprenem imitant. Aprenem a menjar, a fer l'amor, a comerciar, a ballar o a vestir reproduint el que hem vist en els altres: germans, companys d'escola o barri, personatges del cinema, la televisió o les novel·les”.

La Joana Bonet, una altra bona articulista de la Vanguardia de Barcelona, diu també que:

“Quan es té sexe avui es vol que sigui com en una pel·lícula porno ", confessa una estudiant a l'edició nord-americana de Vanity Fair en un reportatge sobre l'impacte de la tecnologia en la vida sexual dels més joves.” (...) “El sexe ha mecanitzat l'artifici entre les parelles tendres que volen emular allò que veuen diàriament en les seves pantalles. I que a les experiències eròtiques enriquidores les ha reemplaçat la imposició d'un hardcore inapel·lable.” (...) “Només cal un clic per despertar de l'edat de la innocència: pubis depilats, ereccions encadenades, obligades joguines sexuals, desafiaments per trencar rutines ... i, com a teló de fons, el risc de banalitzar la transgressió.”

Per la meva banda conec a uns quants pares encantats de la vida al veure com els seus fills i filles ja tenen relacions sexuals als tretze anys.

Però avui no vull parlar de sexe adolescent ni d’adult, ni de res que se li assembli; del sexe, a aquestes alçades, només m’interessa la seva estricta pràctica quan jo sóc un dels protagonistes.  

El meu amic al que va deixar la seva novia s’ha pres uns dies de vacances i s’ha embarcat en un creuer de solters pel Mediterrani. En el seu grup eren 10 nois i 20 noies. Se’ls van rifar, elles a ells, literalment.  M’explicava que la primera nit va tenir un petit problema al no recordar el nom de la noia  que tenia al llit,  no sabia si es deia Pepita, Vanessa o Carolina. Li vaig contestar que aquest  és, precisament, un, entre tants, dels atractius dels creuers de l'amor i d'aquesta mena de situacions, no saber com es diu la noia ni que ella sàpiga com et dius tu. A més, a qui dimoni l’importa el nom de l’altre en el sexe? Li vaig treure un pes de sobre, el meu amic és un home educat, respectuós i patidor, li sabia greu haver-la pogut molestar. 

Aquesta està sent una tardor molt calorosa que sembla voler imitar a l’estiu i tornar a omplir les platges de banyistes. Barcelona, val a dir, continua plena de turistes, cada dia en venen més, són per a tot arreu i les xifres no baixen. La meitat de les meves vendes són a turistes, sort en tinc d’ells. 

A les nits refresca i es pot dormir bé, però durant el dia continua la típica i molesta xafogor barcelonina, un estat no només meteorològic sinó també metafísic i mental, una curiosa circumstància que ens dona caràcter als que vivim aquí, i que ha anat paulatinament configurant un temperament i una manera de ser espessa i irritable. 

El cas és que tampoc tinc cap ganes de parlar de meteorologia ni del tarannà barceloní influït per les  isòbares i les temperatures de confort.

En realitat del que tinc ganes és de parlar de vampirs. Rudiger Safranski es pregunta si “al igual que puc imaginar una reunió de persones a la que jo no assisteixo, puc imaginar també una vida que transcorri sense que jo hi sigui?”. Afirma també que podem imaginar la nostre mort perquè hem vist morir a altres.

Però això no és cert, mai sabem com es mor la gent, però sí que ho podem imitar.

Fa temps, el 29 de novembre del 2006, ara aviat farà set anys, vaig escriure un text sobre Bella Lugosi, més concretament sobre la darrera escena que va protagonitzar a la  pel·lícula Plan 9 from Outer Space, la pitjor pel·lícula de Ed Wood. És un bon text, però no cal que repeteixi el que deia, només mostrar l’autèntica escena que va rodar Ed Wood i la que va aparèixer en el remake de Tim Burton, interpretat per Johnny Depp i Martin Landau fent el paper de Bella Lugosi.

Les diferències són evidents, però és un bon remake d’una escena memorable on podem entreveure la llum que il·lumina l’altre costat.

És cert, està sent una tardor calorosa, i si no fos perquè es fa de nit cada vegada més d'hora diria que ens acostem a l’estiu.


-------------------------------------------


Diario de otoño (5)

Cruceros para solteros.

Hace unos días citaba a Antoni Puigverd diciendo que los humanos somos envidiosos y que propendemos a la imitación  En su artículo afirmava que : " Aprendemos imitando.  Aprendemos a comer, a hacer el amor, a comerciar, a bailar o a vestir reproduciendo lo que hemos visto en los otros : hermanos, compañeros de escuela o barrio, personajes del cine, la televisión o las novelas ."

Joana Bonet, otra buena articulista de la Vanguardia de Barcelona, dice también que :

“Cuando se tiene sexo hoy se quiere que sea como en una película porno”, confiesa una estudiante a la edición norteamericana de Vanity Fair en un reportaje sobre el impacto de la tecnología en la vida sexual de los más jóvenes. (…) El sexo ha mecanizado el artificio entre las parejas tiernas que quieren emular aquello que ven a diario en sus pantallas Y que a las experiencias eróticas enriquecedoras las ha reemplazado la imposición de un hardcore inapelable. (…) Basta un clic para despertar de la edad de la inocencia: pubis depilados, erecciones encadenadas, obligados juguetes sexuales, desafíos para romper rutinas…y, como telón fondo, el riesgo de banalizar la transgresión.”

Por mi parte conozco a unos cuantos padres encantados de la vida al ver como sus hijos e hijas ya tienen relaciones sexuales a los trece años.

Pero hoy no quiero hablar de sexo adolescente ni de adulto, ni de nada que se le parezca; del sexo, a estas alturas, sólo me interesa su estricta práctica cuando yo soy uno de los protagonistas.

Mi amigo al que dejó su novia se ha tomado unos días de vacaciones y se ha embarcado en un crucero de solteros por el Mediterráneo.  En su grupo eran 10 chicos y 20 chicas. Se los rifaron, ellas a ellos, literalmente.  Me contaba que la primera noche tuvo un pequeño problema al no recordar el nombre de la chica que tenía en la cama, no sabía si se llamaba Pepita, Vanessa o Carolina.  Le contesté que ese es, precisamente, uno, entre tantos, de los atractivos de los cruceros del amor y de este tipo de situaciones, no saber cómo se llama la chica ni que ella sepa cómo te llamas tú.  Además, a quien demonios le importa el nombre del otro en el sexo? Le saqué un peso de encima, mi amigo es un hombre educado, respetuoso y sufridor, lamentaba haberla podido molestar.

Este está siendo un otoño muy caluroso que parece querer imitar el verano y volver a llenar las playas de bañistas.  Barcelona, ​​hay que repetir, está llena de turistas, cada día vienen más, están por todas partes y las cifras no bajan.  La mitad de mis ventas son a turistas, suerte tengo de ellos.

Por las noches refresca y se puede dormir bien, pero durante el día continúa el típico y molesto bochorno barcelonés, un estado no sólo meteorológico sino también metafísico y mental, una curiosa circunstancia que nos da carácter a los que vivimos aquí, y que ha ido paulatinamente configurando un temperamento y una manera de ser espesa e irritable

El caso es que tampoco tengo ganas de hablar de meteorología ni del talante barcelonés influido por las isobaras y las temperaturas de confort.

En realidad de lo que tengo ganas es de hablar de vampiros.  Rudiger Safranski se pregunta si "al igual que puedo imaginar una reunión de personas en la que yo no asisto, ¿puedo imaginar también una vida que transcurra sin que yo esté?”  Afirma también que podemos imaginar nuestra muerte porque hemos visto morir a otros.

Pero eso no es cierto, nunca sabemos cómo se muere la gente, pero sí lo podemos imitar.

Hace tiempo, el 29 de noviembre de 2006, han pasado casi siete años, escribí un texto sobre Bella Lugosi, más concretamente sobre la última escena que protagonizó en la película Plan 9 from Outer Space, la peor película de Ed Wood.  Es un buen texto, pero no es necesario que repita lo que decía, sólo mostrar la auténtica escena que rodó Ed Wood y la que apareció en el remake de Tim Burton, interpretado por Johnny Depp y Martin Landau haciendo el papel de Bella Lugosi.

Las diferencias son evidentes, pero es un buen remake de una escena memorable donde podemos vislumbrar la luz que ilumina el otro lado.

Es cierto, está siendo un otoño caluroso, y si no fuera porque se hace de noche cada vez más temprano diría que nos acercamos al verano. 

 

miércoles, 16 de octubre de 2013

El Peletero/Els sistemes complexos


Diari de tardor (4)

Els sistemes complexos

Els sistemes complexos necessiten models lògics que intentin prevenir errors en el seu disseny, fabricació i, per descomptat, execució.

Tots ells tenen una representació no només estrictament semàntica i simbòlica, de signes abstractes, sinó també gràfica en forma d'arbre. El seu desenvolupament i aplicació en cada cas específic dona lloc a la creació de protocols d'actuació que tracten de prevenir accidents com el que un tren descarrili en un revolt o un malalt contregui una infecció al quiròfan o, fins i tot, que un dels cirurgians, precisament, s'oblidi unes tisores a l’abdomen del pacient.

Els tres models principals, entre d'altres, són: l'Anàlisi de Arbre de Fallades, més conegut per les sigles en anglès, FTA (de Fault Tree Analysis). L'Anàlisi d'Arbre d'Esdeveniments que és ETA, (Event Tree Analysis) i l'Anàlisi de Modes de Decisió, Efectes i Criticitat (FMECA, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis).

Un llibre que parla d’aquesta mena de qüestions és: L’efecte CheckList, d’Atul Gawande, editat per Antoni Bosch. És curiós com la correcta redacció i formulació d’una simple i senzilla llista pot prevenir molts problemes En una de les pàgines web en la que l’editor anuncia el llibre es diu:

“Al llarg d'uns relats fascinants, Gawande ens porta des d'Àustria, on una llista de comprovació va salvar la vida d'una nena que havia estat mitja hora sota l'aigua, fins a Michigan, on una llista de comprovació d'higiene a les UCIs pràcticament eradicar 01:00 letal infecció hospitalària, i d'aquí a la cabina d'un avió que va estar a punt d'estavellar Pel camí, ens mostra el que són capaços de fer les llistes de comprovació, el que no poden fer i com poden ocasionar tremendes millores en àmbits molt allunyats de la medicina, que van des de la seguretat nacional a la banca de negocis, passant per tot tipus de professions i negocis”.

Fins i tot els llenguatges de marcat mantenen les llistes com una de les parts invariables i bàsiques en els menús de les pàgines web Les llistes són essencials per estructurar els continguts HTML que hom hi vol incloure; llistes  < ul >  desordenades, no jerarquitzades, o bé   < ol >,  llistes que segueixen una escala aleatòria i arbitrària com l’alfabet o la seqüència numèrica àrab o romana, o també lògica i naturalista com pot ser una seqüència temporal o una distribució en l’espai creada expressament per l’autor de la llista.

Els sistemes complexos es caracteritzen per tenir diferents parts autònomes interconnectades entre sí que donen lloc a propietats emergents que no surarien si romanguessin separades. L’exemple més usat per il·lustrar-los és el de la cèl·lula i l’òrgan del que forma part; cadascuna en solitari no fa emergir cap nova propietat, però totes juntes conformen la funció, digestiva o hepàtica, muscular o cerebral. Així doncs, una funció és el comportament o acció que realitza un sistema, la propietat emergent; si la digestió és la funció de l’estomac, el pensament ho és del cervell i el tacte la de la pell.

Els sistemes, complexos o no, formen part, ells també, de conjunts niats uns en els altres, fenòmens que tracta de descriure la Teoria general dels sistemes. La seva complexitat, però, dificulta la simulació, condició, es veu que indispensable, per a una correcta interpretació i identificació dels fenòmens i processos que hi tenen lloc, és una manera sofisticada i alambinada del vell i feixuc sistema de la prova i l’error.

Quan jo aprenia patronatge pocs dissenyaven directament els patrons sense necessitar dibuixos previs, era com escriure música sense l’ajuda de cap instrument musical, però al final, vulguis que no, sempre calia una glasseta, una peça primera feta amb roba barata que només simulava la final i última, i que servia per corregir els defectes o errors comesos en els primers passos, inclosa la idea original que podia anar variant després de cada simulació.

L’altre dia parlàvem del Test de Turing i de la simulació como una categoria ontològica: segons el seu argument, simular ser intel·ligent era ser intel·ligent i a l’inrevés. El sentit comú ens diu que tal cosa no pot ser possible encara que el sentit comú també ens assenyala, cada dia, tot el contrari.

Cada dematí escombro la vorera que hi ha davant de la meva botiga i frego el terra del porxo. L’aigua sobrant l’aboco a l’arbre que, com un bon guardià que no es cansa mai, em vigila l’entrada. Als seus peus, enterrada, descansa la meva sargantana.

Ja el vaig fotografiar en una ocasió i la seva estampa em va servir per encapçalar un d’aquests posts, ara repeteixo, i ell, el meu arbre, torna a ser el rostre d’aquestes paraules.

És un arbre jove, esvelt i elegant, és un lledoner, i com diu la Viquipèdia, un lledoner... “És un arbre caducifoli amb una capçada densa, arrodonida i molt ramificada, el seu tronc és dret i amb l'escorça llisa i de color gris, pot arribar a fer 25 m d'altura Les fulles, aspres al tacte i amb tres nervis molt marcats a l'anvers, són simples, alternes, pubescents, ovades o lanceolades, presentant una certa asimetria, amb el marge finament dentat, el pecíol llarg i la punta torçada i allargada Les flors, hermafrodites o masculines, són petites, solitàries, molt pedunculades, de color verd-groguenc i apareixen entre abril i maig a les axil·les de les fulles El fruit és una drupa comestible, el lledó, petit de la mida d'un pèsol, rodó i llis amb molt pinyol i poca polpa, verd abans de madurar i fosc, gairebé negre, quan madura a la tardor”.

L’altre dia vaig descobrir una ferida en una de les branques que li baixa fins la part superior del tronc. Sembla que ja està cicatritzada, però li ha deixat una bona marca que no li desapareixerà mai, sembla un com de destral, però li dona caràcter.

Hi ha dies que m’oblido de dir-li bon dia, vaig massa enfeinat i atrafegat, i quan, més tard, me n’adono que me n’he oblidat em sap greu, deixo el que estic fent, obro la porta, m’acosto i me’l miro en silenci.

El sistemes complexos necessiten models lògics que intentin prevenir errors en el seu disseny, fabricació i, per descomptat, execució.

Tots ells tenen una representació no només estrictament semàntica i simbòlica, de signes abstractes, sinó també gràfica en forma d'arbre...

---------------------------------------


Diario de otoño (4)

Los sistemas complejos.

Los sistemas complejos necesitan modelos lógicos que intenten prevenir errores en su diseño, fabricación y, por supuesto, ejecución.

Todos ellos tienen una representación no sólo estrictamente semántica y simbólica, de signos abstractos, sino también gráfica en forma de árbol. Su desarrollo y aplicación en cada caso específico da lugar a la creación de protocolos de actuación que tratan de prevenir accidentes como el que un tren descarrile en una curva o un enfermo contraiga una infección en el quirófano o, incluso, que uno de los cirujanos, precisamente, se olvide unas tijeras en el abdomen del paciente.

Los tres modelos principales, entre otros, son: el Análisis de Árbol de Fallos, más conocido por sus siglas en inglés, FTA (de Fault Tree Analysis). El Análisis de Árbol de Eventos que es ETA, (Event Tree Analysis)) y el Análisis de Modos de Decisión, Efectos y Criticidad ((FMECA, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis).

Un libro que habla de este tipo de cuestiones es: El efecto checklist, de Atul Gawande, editado por Antoni Bosch. Es curioso como la correcta redacción y formulación de una simple y sencilla lista puede prevenir muchos problemas En una de las páginas web en la que el editor anuncia el libro se dice:

"A lo largo de unos relatos fascinantes, Gawande nos lleva desde Austria, donde una lista de comprobación salvó la vida de una niña que había estado media hora bajo el agua, hasta Michigan, donde una lista de comprobación de higiene en las UCIs prácticamente erradicó una letal infección hospitalaria, y de ahí a la cabina de un avión que estuvo a punto de estrellarse. Por el camino, nos muestra lo que son capaces de hacer las listas de comprobación, lo que no pueden hacer y cómo pueden ocasionar tremendas mejoras en ámbitos muy alejados de la medicina, que van desde la seguridad nacional a la banca de negocios, pasando por todo tipo de profesiones y negocios."

Incluso los lenguajes de marcado mantienen las listas como una de las partes invariables y básicas en los menús de las páginas web. Las listas son esenciales para estructurar los contenidos HTML que se quieren incluir, listas  < ul >,  desordenadas, no jerarquizadas, o bien  < ol >,  listas que siguen una escala aleatoria y arbitraria como el alfabeto o la secuencia numérica árabe o romana, o también lógica y naturalista como puede ser una secuencia temporal o una distribución en el espacio creada expresamente por el autor de la lista.

Los sistemas complejos se caracterizan por tener diferentes partes autónomas interconectadas entre sí que dan lugar a propiedades emergentes que no aflorarían si permanecieran separadas. El ejemplo más usado para ilustrarlos es el de la célula y el órgano del que forma parte; cada una en solitario no hace emerger ninguna nueva propiedad, pero todas juntas conforman la función, digestiva o hepática, muscular o cerebral. Así pues, una función es el comportamiento o acción que realiza un sistema, la propiedad emergente; si la digestión es la función del estómago, el pensamiento lo es del cerebro y el tacto la de la piel.

Los sistemas, complejos o no, forman parte, ellos también, de conjuntos anidados unos en los otros, fenómenos que trata de describir la Teoría general de los sistemas. Su complejidad, sin embargo, dificulta la simulación, condición, se ve que indispensable, para una correcta interpretación e identificación de los fenómenos y procesos que tienen lugar, es una manera sofisticada i alambicada del viejo y pesado sistema de la prueba y el error.

Cuando yo aprendía patronaje pocos diseñaban directamente los patrones sin necesitar dibujos previos, era como escribir música sin la ayuda de ningún instrumento musical, pero al final, quieras que no, siempre había una glasilla, una pieza primera hecha con ropa barata que sólo simulaba la final y última, y que servía para corregir los defectos o errores cometidos en los primeros pasos, incluida la idea original que podía ir variando después de cada simulación.

El otro día hablábamos del Test de Turing y de la simulación como una categoría ontológica: según su argumento, simular ser inteligente era ser inteligente y viceversa. El sentido común nos dice que tal cosa no puede ser posible aunque el sentido común también nos señala, cada día, todo lo contrario.

Cada mañana barro la acera que hay delante de mi tienda y friego el suelo del porche. El agua sobrante la vierto en el árbol que, como un buen guardián que no se cansa nunca, me vigila la entrada, A sus pies, enterrada, descansa mi lagartija.

Ya lo fotografié en una ocasión y su estampa me sirvió para encabezar uno de estos posts, ahora repito, y él, mi árbol, vuelve a ser el rostro de estas palabras.

Es un árbol joven, esbelto y elegante, es un almez, y como dice la Wikipedia, un almez...

"Es un árbol caducifolio con una copa densa, redondeada y muy ramificada, su tronco es derecho y con la corteza lisa y de color gris, puede llegar a medir 25 m de altura Las hojas, ásperas al tacto y con tres nervios muy marcados en el anverso, son simples, alternas, pubescentes, ovadas o lanceoladas, presentando una cierta asimetría, con el margen finamente dentado, el pecíolo largo y la punta torcida y alargada Las flores, hermafroditas o masculinas, son pequeñas, solitarias, muy pedunculadas, de color verde -amarillento y aparecen entre abril y mayo en las axilas de las hojas el fruto es una drupa comestible, el almez, pequeño del tamaño de un guisante, redondo y liso con mucho hueso y poca pulpa, verde antes de madurar y oscuro, casi negro, cuando madura en otoño".

El otro día descubrí una herida en una de las ramas que le desciende hasta la parte superior del tronco. Parece que está cicatrizada, pero le ha dejado una buena marca que no le desaparecerá jamás, parece un hachazo, pero le da carácter.

Hay mañanas que me olvido de darle los buenos días, estoy demasiado ocupado y atareado, y cuando, más tarde, me doy cuenta que me he olvidado me sabe mal, dejo lo que estoy haciendo, abro la puerta, me acerco y lo miro en silencio.

Los sistemas complejos necesitan modelos lógicos que intenten prevenir errores en su diseño, fabricación y, por supuesto, ejecución.

Todos ellos tienen una representación no sólo estrictamente semántica y simbólica, de signos abstractos, sino también gráfica en forma de árbol...

domingo, 6 de octubre de 2013

El Peletero/RD-180Diari de tardor (3)

RD-180

Antoni Puigverd diu avui a la Vanguardia de Barcelona, i referint-se a la situació política italiana, espanyola i catalana, que: “dos factors expliquen el triomf de la lleialtat: l'amor i la necessitat. L'amor permet passar per sobre de les febleses. I sense l’amor, la parella descobreix en la dificultat que allò que l’unia (l'atractiu, l'interès) és menys fort que el que l’està separant. Pel que fa a la necessitat, ha de ser mútua: tots dos s’han de necessitar, i beneficiar. Si s'estableix una relació descompensada, quan arribin les dificultats, el benefici d'un perjudicarà l'altre, i viceversa.”

L’objecte de la fotografia no és pas una escultura sobre l’amor ni un model nou de saxòfon per a un quartet de jazz avantguardista ni cap màquina per pelar millor i més aprofitadament les patates o les pastanagues sense córrer el perill de tallar-se els dits.

Tampoc és un d’aquells insòlits artefactes del famós Dr. Franz de Copenhaguen que publicava les seves invencions al TBO.

És, ni més ni menys, que el poderós RD-180, un motor rus capaç d‘enlairà els coets més enormes com l’Atlas V, un gegant que s’encarrega de posar en òrbita “paquets” del Pentàgon i sondes d’exploració de l’espai de la NASA.

Per què s’ha arribat a aquesta situació en bona part ridícula?, com és que els americans han de fer servir motors ideats i fabricats a Rússia?, no són capaços de fer-los ells?, els surt més a compte comprar-los ja fets? En bona part sí perquè, desprès del projecte Apollo, els USA van deixar, sorprenentment, de desenvolupar la tecnologia per construir-los. Així doncs, ara no els hi queda cap més remei que comprar-los als russos que són els únics que saben com s’han de fer.

Els primers contractes de venda i fabricació es van signar el 1992; en aquella època els acords eren bons per ambdues parts, però ara els preus han quedat obsolets i desfasats i els russos els volen renegociar. Els americans necessiten els motors, però sinó poden arribar amb el russos a cap conveni nou i just molts Atlas V s’hauran de quedar a terra.

En aquests afers i negocis costa veure el triomf de la lleialtat, la necessitat s’imposa rotunda a un amor irreal i fantasiós i a un interès subsidiaris, ambdós sempre van a remolc de la primera: la més peremptòria necessitat. Quan s’acaba la necessitat s’acaba l’interès, el que imaginaves era l’amor i, per descomptat, la lleialtat. S’acaba tot.

Sempre he pensat que l’enlairament d’un jet és una escena extraordinària, plena de poder i força que expressa amb senzillesa expositiva la confiança en el futur típica de l’ésser humà, l’esperança en la mateixa esperança, l’esperança necessària per a seguir caminant, seguir vius i anar més lluny.

Per la seva similitud formal em recorden els castells catalans, aquestes torres humanes on es barregen races, sexes i edats diverses, grans i petits, grossos i prims, alts i baixets, que, enfilant-se en diferents pisos, uns en les espatlles dels altres, intenten també anar cada cop més lluny, cada cop més amunt.

Si estigués enamorat d’alguna noia li enviaria per whatsApp filmacions de youtube d’enlairaments de coets com a mostra d’amor i sensualitat, una manera eròtica d’expressar la meva esperança. No sé si serien millors que les típiques flors i els cors travessats per una fletxa, però sí més agosarades, més punyents i descarades, més atrevides, un evident símbol fàl·lic, una erecció i una ejaculació plenes de poesia i picardia pensant en ella, una versió moderna de la botella de xampany que al destapar-se vessa.

Però això només ho faria si estigués enamorat d’alguna noia, però com no en tinc cap que m’esperi ni em busqui no cal que perdi el temps amb aquesta mena de coses, perquè en el fons, aquesta mena de coses no són més que bajanades romàntiques d’astronautes frustrats.

Anem per feina:

Els motors RD-180 els fabrica la empresa NPO Energomash i els utilitza la nord americana ULA United Space Alliance, que ja ha pagat 63 motors a un preu de 15 milions de dòlars per unitat. Com NPO vol renegociar el preu, ULA està pensant en canviar de proveïdor i fer servir el no pas més barat motor, també rus, NK-33-1 que es fa servir en el coet Antares i que comercialitza als USA l’empresa Aerojet.

El NK-33-1, en la seva versió AJ26-62, és un motor de cicle tancat ric en oxigen que crema querosè (RP-1) i oxigen líquid i que genera una empenta nominal de 307,94 tones a nivell del mar.

Molts aficionats i experts en astronomia i astronàutica consideren que la veritable tradició que va generar l’interès popular en l’espai exterior i que ens ha dut més enllà de l’òrbita terrestre es troba a Rússia i no pas als USA.

Diuen que va ser l’antiga Unió Soviètica la qui va iniciar la gran aventura d’exploració del cosmos. Aventura que va començar al segle XX com una conseqüència natural, lògica i original del socialisme, un enorme desplegament de creativitat, d’enginy i de valentia, una de les millors mostres, la més èpica, del progrés que va representar, per voluntat pròpia, la seva utopia.

En contra d’aquesta visió ens trobem els que defensen la també llarga tradició del mite fundacional del EEUU que permanentment està buscant noves fronteres per explorar. Al mateix espai exterior se l’ha anomenat sovint “la darrera frontera” seguint el símil del pioner americà en la recerca de noves terres verges, paratges lliures de tiranies on l’emancipació encara sigui possible. Noves i darreres fronteres tot i que, aquest qualificatiu, es comença a fer servir també per a una de nova fins ara gairebé inexplorada, la investigació neurològica i l’univers desconegut que representa el nostre cervell.

Sigui com sigui, és d’admirar la tecnologia simple i extraordinàriament eficaç de les naus Soyuz que, encara que millorada, continuen sent un munt gloriós de ferralla més típic de les novel·les de Jules Verne i de les màquines de vapor del segle XIX que del XXI. Són com un vell SEAT 600 capaç de donar la volta al món en pocs entrebancs, fiable, fidel i lleial.

El meu amic que es va trencar el canell al juliol i al que va deixar la seva xicota a primers d’agost de manera tan expeditiva com mal educada, sempre em comenta que la seva dona ideal hauria de ser mecànica o similar, una dona a la que li agradessin els motors, els cargols i les motlles.

El seu personatge de ficció més estimat és Fio, la neta del fabricant d’hidroavions milanès de la gran pel·lícula Porco Rosso.


Fio es una adolescent, tan valenta com bonica, tant intel·ligent com decidida i espavilada, i tan boja com per enamorar-se d’un porc. Una xicota que, cosa estranya, el que més li agrada en aquest món és dissenyar i construir avions.

Però el pobre del meu amic quan, molt de tant en tant, en troba una que creu que se li assembla, que pensa que és igual que la Fio de la pel·lícula, una flor de la muntanya, resulta ser, malauradament també, lesbiana, una mena de camioner amb tetes.

Jo li responc que no és l’únic al que li passen aquesta mena de coses, sense anar més lluny a mi també em succeeixen, li confesso irònic, encara que les meves flors de muntanya són una mica diferents. Sinó són lesbianes en estrictu sensu les que jo em trobo, sí que són, sens dubte, els mascles dominants de la manada, i jo, encara que mascle, no formo ni vull formar part de cap manada, ni petita ni grossa, ni de bens ni de cavalls, ni molt menys de persones.  

A nosaltres ens passa com a elles, li dic per a consolar-lo, que, pobretes, s’enamoren de perruquers guapos, fins i sensibles, però gais.

Captaria un perruquer gai la poesia i la simbologia eròtica de l’enlairament d’un coet?

Per descomptat que sí, no en tinc cap dubte.

------------------------------------------------------------

Diario de otoño (3)

RD -180

Antoni Puigverd dice hoy en la Vanguardia de Barcelona, y refiriéndose a la situación política italiana, española y catalana, que: "Dos factores explican el triunfo de la lealtad: el amor y la necesidad. El amor permite pasar por encima de las flaquezas. Y sin amor, la pareja descubre en la dificultad que aquello que unía (el atractivo, el interés) es menos fuerte que lo que está separando. En cuanto a la necesidad, debe ser mutua: ambos tienen que necesitarse, y beneficiarse. Si se establece una relación descompensada, cuando lleguen las dificultades, el beneficio de uno perjudicará al otro, y viceversa."

El objeto de la fotografía no es una escultura sobre el amor ni un modelo nuevo de saxofón para un cuarteto de jazz vanguardista ni ninguna máquina para pelar mejor y más aprovechadamente las patatas o las zanahorias sin correr el peligro de cortarse los dedos.

Tampoco es uno de esos insólitos artefactos del famoso Dr. Franz de Copenhague que publicaba sus invenciones en el TBO.

Es, ni más ni menos, que el poderoso RD- 180, un motor ruso capaz de elevar los cohetes más enormes como el Atlas V, un gigante que se encarga de poner en órbita "paquetes" del Pentágono y sondas de exploración del espacio de la NASA.

¿Por qué se ha llegado a esta situación en buena parte ridícula?, ¿cómo es que los americanos deben usar motores ideados y fabricados en Rusia?, ¿no son capaces de hacerlos ellos?, ¿les sale más a cuenta comprarlos ya hechos? En buena parte sí porque, después del proyecto Apollo, los USA dejaron, sorprendentemente, de desarrollar la tecnología para construirlos. Así pues, ahora no les queda más remedio que comprarselos a los rusos que son los únicos que saben cómo se deben hacer.

Los primeros contratos de venta y fabricación se firmaron en 1992, en aquella época los acuerdos eran buenos para ambas partes, pero ahora los precios han quedado obsoletos y desfasados ​​y los rusos los quieren renegociar. Los americanos necesitan los motores, pero si no pueden llegar con los rusos a ningún convenio nuevo y justo muchos Atlas V deberán quedarse en tierra.

En estos asuntos y negocios cuesta ver el triunfo de la lealtad, la necesidad se impone rotunda a un amor irreal y fantasioso y a unos intereses subsidiarios, ambos siempre van a remolque de la primera: la más perentoria necesidad. Cuando se acaba la necesidad termina el interés, lo que imaginabas era el amor y, por supuesto, la lealtad. Acaba todo.

Siempre he pensado que el despegue de un jet es una escena extraordinaria, llena de poder y fuerza que expresa con sencillez expositiva la confianza en el futuro típica del ser humano, la esperanza en la misma esperanza, la esperanza necesaria para seguir caminando, seguir vivos e ir más lejos.

Por su similitud formal me recuerdan los castillos catalanes, estas torres humanas en las que se mezclan razas, sexos y edades diversas, grandes y pequeños, gordos y delgados, altos y bajitos, que, trepando en diferentes pisos, unos en los hombros de los otros, intentan también ir cada vez más lejos, cada vez más arriba.

Si estuviera enamorado de alguna chica le enviaría por WhatsApp filmaciones de youtube de despegues de cohetes como muestra de amor y sensualidad, una manera erótica de expresar mi esperanza. No sé si serían mejores que las típicas flores y los corazones atravesados ​​por una flecha, pero sí más osadas, más punzantes y descaradas, más atrevidas, un evidente símbolo fálico, una erección y una eyaculación llenas de poesía y picardía pensando en ella, una versión moderna de la botella de champán que al destaparse se derrama.

Pero esto sólo lo haría si estuviera enamorado de alguna chica, pero como no tengo a ninguna que me espere ni me busque no es necesario que pierda el tiempo con este tipo de cosas, porque en el fondo, este tipo de cosas no son más que bobadas románticas de astronautas frustrados.

Manos a la obra:

Los motores RD -180 los fabrica la empresa NPO Energomash y utiliza la norteamericana ULA United Space Alliance, que ya ha pagado 63 motores a un precio de 15 millones de dólares por unidad. Como NPO quiere renegociar el precio, ULA está pensando en cambiar de proveedor y utilizar el no más barato motor, también ruso, NK -33 -1 que se usa en el cohete Antares y que comercializa en USA la empresa Aerojet.

El NK -33 -1, en ​​su versión AJ26 -62, es un motor de ciclo cerrado rico en oxígeno que quema queroseno (RP- 1) y oxígeno líquido y que genera un empuje nominal de 307,94 toneladas a nivel del mar.

Muchos aficionados y expertos en astronomía y astronáutica consideran que la verdadera tradición que generó el interés popular en el espacio exterior y que nos ha llevado más allá de la órbita terrestre se encuentra en Rusia y no en USA.

Dicen que fue la antigua Unión Soviética la que inició la gran aventura de exploración del cosmos. Aventura que comenzó en el siglo XX como una consecuencia natural, lógica y original del socialismo, un enorme despliegue de creatividad, de ingenio y de valentía, una de las mejores muestras, la más épica, del progreso que representó, por propia voluntad, su utopía.

En contra de esta visión nos encontramos los que defienden la también larga tradición del mito fundacional de los EEUU que permanentemente está buscando nuevas fronteras para explorar. Al mismo espacio exterior se le ha llamado a menudo "la última frontera" siguiendo el símil del pionero americano en la búsqueda de nuevas tierras vírgenes, parajes libres de tiranías donde la emancipación aún sea posible. Nuevas y últimas fronteras aunque, este calificativo, se empieza a usar también para una frontera nueva hasta ahora casi inexplorada, la investigación neurológica y el universo desconocido que representa nuestro cerebro.

Sea como sea, es de admirar la tecnología simple y extraordinariamente eficaz de las naves Soyuz que, aunque mejorada, siguen siendo un montón glorioso de chatarra más típico de las novelas de Julio Verne y de las máquinas de vapor del siglo XIX que del XXI. Son como un viejo SEAT 600 capaz de dar la vuelta al mundo con pocos contratiempos, fiable, fiel y leal.

Mi amigo que se rompió la muñeca en julio y al que dejó su novia a primeros de agosto de manera tan expeditiva como maleducada, siempre me comenta que su mujer ideal debería ser mecánica o similar, una mujer a la que le gustaran los motores, los tornillos y los muelles.

Su personaje de ficción más querido es Fio, la nieta del fabricante de hidroaviones milanés de la gran película Porco Rosso.


Fio es una adolescente, tan valiente como bonita, tan inteligente como decidida y espabilada, y tan loca como para enamorarse de un cerdo. Una muchacha que, cosa extraña, lo que más le gusta en este mundo es diseñar y construir aviones.

Pero el pobre de mi amigo cuando, muy de vez en cuando, se encuentra una que cree que se le parece, que piensa que es igual que la Fio de la película, una flor de la montaña, resulta ser, desgraciadamente también, lesbiana, una especie de camionero con tetas.

Yo le respondo que no es el único al que le pasan este tipo de cosas, sin ir más lejos a mí también me suceden, le confieso irónico, aunque mis flores de montaña son un poco diferentes. Si no son lesbianas en estrictu sensu las que yo me encuentro, sí son, sin duda, los machos dominantes de la manada, y yo, aunque macho, no formo ni quiero formar parte de ninguna manada, ni pequeña ni grande, ni de corderos ni de caballos, ni mucho menos de personas.

A nosotros nos pasa como a ellas, le digo para consolarlo, que, pobrecitas, se enamoran de peluqueros guapos, finos y sensibles, pero gais.

¿Captaría un peluquero gay la poesía y la simbología erótica del despegue de un cohete?

Por supuesto que sí, no tengo ninguna duda.