jueves, 8 de noviembre de 2018

Un sol poble


Diari de tardor (9)

Un sol poble.

Els andalusos, com els castellans, els extremenys o els murcians, són, amb les diferències naturals que hi ha en qualsevol societat moderna, civilitzada i contemporània, un sol poble. Igual que els gallecs, els asturians, els aragonesos o càntabres, com els portuguesos també, per citar-ne només uns quans que habiten la península. Tot i ser diversos social,econòmica i políticament, tots ells són un sol poble. No sabria dir-ho dels valencians ni tampoc dels navarresos o bascos, ho ignoro. Però sí sé que els catalans no som un sol poble. No ho som des de fa molt de temps, com a mínim des de fa 80 anys.

Tots plegats tenim el dret a considerar-nos catalans, ciutadans de Catalunya amb els mateixos drets i deures, però no som un sol poble. No ho som com no ho eren tampoc, o no ho són ni ho han estat altres societats, l’algeriana colonial amb la cohabitació de berebers i peus negres, la sud-africana, la finlandesa amb una població de parla sueca i un partit suec que reivindica la reunificació amb Suècia... La llista, crec, seria interminable. Que ningú se senti molest per les meves paraules perquè sempre és millor la veritat que les suposicions, la realitat que la fantasia per més políticament necessària que sia. La convivència no es construeix amb neutralitat amnèsica com alguns reclamen.   

Com diu Joan Margarit: “per tenir casa hi ha que guanyar la guerra”.

------------------------------

Diario de otoño (9)

Un solo pueblo.

Los andaluces, como los castellanos, los extremeños o los murcianos, son, con las diferencias naturales que hay en cualquier sociedad moderna, civilizada y contemporánea, un solo pueblo. Al igual que los gallegos, los asturianos, los aragoneses o cántabros, como los portugueses también, por citar sólo unos cuantos que habitan la península. A pesar de los contrastes sociales, económicos y políticos, todos ellos son un solo pueblo. No sabría decirlo de los valencianos ni tampoco de los navarros o vascos, lo ignoro. Pero sí sé que los catalanes no somos un solo pueblo. No lo somos desde hace mucho tiempo, al menos desde hace 80 años.

Todos tenemos el derecho a considerarnos catalanes, ciudadanos de Cataluña con los mismos derechos y deberes, pero no somos un solo pueblo. No lo somos como no lo eran tampoco, o no lo son ni lo han sido otras sociedades, la argelina colonial con la cohabitación de bereberes y pies negros, la sudafricana, la finlandesa con una población de habla sueca y un partido sueco que reivindica la reunificación con Suecia... la lista, creo, sería interminable.Que nadie se sienta molesto por mis palabras porque siempre es mejor la verdad que las suposiciones, la realidad que la fantasía por más políticamente necesaria que sea. La convivencia no se construye con neutralidad amnésica como algunos reclaman.

Como dice Joan Margarit: “para tener casa hay que ganar la guerra”.