lunes, 5 de septiembre de 2011

El peletero/La sargantana (34)


La dona solitària del barret.

M’has preguntat, sargantana, què fa una dona entre tants homes, és el seu harem particular?, són els seus cosins o els seus amants?, és ella la seva cuinera, la dona de fer feines, són els seus esclaus sexuals?, o és ella l’esclava que tots comparteixen?

T’has tornat massa impertinent i descarada, sargantana, i em fas preguntes insolents que no venen a to. Un rèptil com tu no n’ha de fer d’aquesta mena, no comprendries la resposta perquè en realitat no entens la pregunta que tu mateixa fas, cuinera?, esclava sexual?, què en saps tu de tot això?

La fotografia que assenyales ens mostra a Hedda Stern acompanyada pels seus col·legues pintors, i encapçala un obituari, escrit per la Marta Forn, que va aparèixer l’altre dia, el 13 d’abril del 2011, a la Vanguardia de Barcelona arran de la seva mort als cent anys.

La Hedda Stern va formar part de la corrent pictòrica de l’expressionisme abstracte i d’un grup específic que una graciosa crítica d’art, l’Emily Genauer, va batejar com “els irascibles”.

Què fa allà, al capdamunt de la fotografia, tant ben platada amb el seu barret? Una dona pot ser expressionista abstracta?, tal cosa és possible?, és una contradicció en els termes o és la millor manera de definir a una dona?, expressionista i abstracta, les dues al mateix temps són compatibles? És, en canvi, més encertat pensar que les dones són molt expressionistes però gens abstractes, sinó tot el contrari?, concretes i precises com un senyal de circulació?

La qüestió, en tot cas, és molt més simple i només l’hem de buscar en el relat fotogràfic i oblidar-nos de fer-nos preguntes que no tenen resposta. Com bé explica la Marta Forn, a la Hedda la van situar dempeus a la darrera fila en aquella fotografia perquè es van oblidar d’ubicar-la, així de senzill, i des de llavors va ser coneguda com la dona solitària del barret.

Pintar demana solitud i la senyora Stern ens diu de sí mateixa que: “Vaig aprendre a llegir i escriure tota sola quan tenia cinc anys i als onze ja havia llegit les obres clàssiques de Dostoyevski o Proust. Als vuit ja sabia que volia ser pintora, malgrat que a casa no hi havia ni un sol quadre”.

Em preguntes de nou, sargantana, aquesta vegada amb cara de enfadada per haver-te renyat abans, si va ser una bona pintora i jo només et puc contestar que malgrat estar exposades les seves obres als millors museus nord-americans va morir ignorada pels saberuts de l’art.

No sé si ve a to, o m’estàs encomanant la teva manera rara d’entendre i veure el mon, però ahir, en Marius Carol parlava de Fernande Grudet, més coneguda com a Madamme Claude, artífex d’una important xarxa de prostitució que tenia com a clients a gent selecta i distingida. En Carol ens explica una anècdota que la Madamme li va narrar a José Luís de Villalonga: “un dels seus clients, un home de mitjana edat, director general d’importants societats, assidu de Jaqueline, que besava la ma de la noia ceremoniosament, mentre la instal·lava en un sofà davant de la xemeneia. Ell es despullava i, un cop nu, procedia a obrir un maletí, dins del qual havia una col·lecció de plomes de gall de tots els colors. Sempre en silenci i sense que Jaqueline intervingués per res, l’home escollia una vintena de plomes i se les col·locava una per una. Després s’enfilava a una lleixa i es posava a cloquejar. Llavors la jove s’acostava a l’home gall i, acaronant-li la cama, alabava salvatgement el seu plomatge, fins que l’home començava a panteixar i arribava a l’orgasme amb un emocionant “Vive la France”!. Després, guardava les seves plomes dins el maletí, es vestia i s’acomiadava de Jaqueline amb un altre petó a la ma, deixant un sobre tancat a la lleixa”.

Per què es disfressava de gall i no de sargantana?, em preguntes intrigada, doncs perquè el gall és l’emblema de França, et responc, i no pas cap rèptil com tu, em sap greu, estimada meva, però és així, el nostre és un mon de galls i gallines, encara que alguns busquen tenir la teva forma esvelta i ambivalent d’efeb, de jovenet, com és el cas de l’Andrej Pejic, del que avui ens parla l’Antoni Puigverd. Aquest noi em recorda el moviment Glam dels anys setanta i aquella androgínia que a tants agradava, i que sempre ha agradat, fins i tot a moltes dones que es deleixen pels adolescents, al fer-los imprecisos i indefinits, un estrany terreny de falsa llibertat.

Puigverd ens recorda que avui en dia la carn lletja és obscena i que, al contrari, mostrar els racons més recondits d’una carn bella no ho és, és decoratiu, que abans la obscenitat estava relacionada amb la indecència i que ara, en canvi, ho està amb la indignitat. En contraposició, ens parla d’un altre pintor, en Lucien Freud i els seus retrats on la carn sempre penja flàccida i arrugada com la bona fruita madura.

No és una bona època la nostra per mostrar el pas del temps en els nostres cossos, però paga la pena recordar que la Hedda Stern ens deia que: “Ara que sóc vella i estic incapacitada, ja no faig res amb gran entusiasme. Pensar, somiar, meditar, es converteixen en ocupacions essencials. Estic observant la meva vida. Com si no fos en ella, la observo des de fora. Ja que, després de tants anys de treballar de manera entusiasta, la ociositat requereix d’un enorme esforç de concentració i ajust. En certa manera, la vellesa té les seves belleses”

És bo no fer res amb gran entusiasme, bonica meva, tingues-ho sempre present i t’estalviaràs decepcions i desenganys.


---------------------------------


Traducció al castellà

La mujer solitaria del sombrero.

Me has preguntado, lagartija, qué hace una mujer entre tantos hombres, ¿es su harén particular?, ¿son sus primos o sus amantes?, ¿es ella su cocinera, la mujer de la limpieza, son sus esclavos sexuales?, ¿o es ella la esclava que todos comparten?

Te estás convirtiendo en muy impertinente i descarada, lagartija, y me haces preguntes insolentes que no vienen a tono. Un reptil como tú no ha de hacer de esta clase, no comprenderías la respuesta porque en realidad no entiendes la pregunta que tú misma formulas, ¿cocinera, esclava sexual?, ¿qué sabes tú de todo eso?

La fotografía que señalas nos muestra a Hedda Stern acompañada por sus colegas pintores, i encabeza un obituario, escrito por la Marta Forn, que apareció el otro dia, el 13 de abril del 2011, en la Vanguardia de Barcelona a propósito de su muerte a los cien años de edad.

Hedda Stern formó parte de la corriente pictórica del expresionismo abstracto y de un grupo específico que una graciosa crítica de arte, Emily Genauer, bautizó como “los irascibles”.

¿Qué hace allí, arriba, en lo alto de la fotografía, tan bien plantada con su sombrero? ¿Una mujer puede ser expresionista abstracta?, ¿es una contradicción en los términos o es la mejor manera de definir a una mujer?, expresionista y abstracta, ¿las dos al mismo tiempo son compatibles? ¿Es, en cambio, más acertado pensar que las mujeres son muy expresionistas pero nada abstractas, si no todo lo contrario?, ¿concretas y precisas como una señal de circulación?

La cuestión, en todo caso, es mucho más simple y solamente hemos de buscar en el relato fotográfico y olvidarnos de hacernos preguntas que no tienen respuesta. Como bien explica la Marta Forn, a Hedda la situaron de pie en la última fila en aquella fotografía porque se olvidaron de ubicarla, así de simple, y desde entonces fue conocida como la mujer solitaria del sombrero.

Pintar pide y exige soledad y la señora Stern nos dice de sí misma que: "Aprendí sola a leer y escribir cuando tenía cinco años y a los once ya había leído obras clásicas de Dostoyevski o Proust. A los ocho años ya sabía que quería ser pintora, a pesar de que en casa no había un solo cuadro".

Me preguntas de nuevo, lagartija, en esta ocasión con cara de enfadada por haberte reñido antes, si fue una buena pintora y yo solamente puedo responder que a pesar de estar expuestas sus obras en los mejores museos norteamericanos murió ignorada por los sabihondos del arte.

No sé si viene a tono, o me estás contagiando tu manera rara de entender y ver el mundo, pero ayer, Marius Carol hablaba de Fernande Grudet, más conocida como Madamme Claude, artífice de una importante red de prostitución que tenía como clientes a gente selecta y distinguida. Carol nos explica una anécdota que Madamme le narró a José de Villalonga: “uno de sus clientes, un hombre de mediana edad, director general de importantes sociedades, asiduo de Jacqueline, que besaba la mano de la chica ceremoniosamente, mientras la instalaba en un sillón delante de la chimenea. Él se desnudaba y, una vez en cueros, procedía a abrir un maletín, dentro del cual había una colección de plumas de gallo de todos los colores. Siempre en silencio y sin que Jacqueline interviniera para nada, el hombre escogía una veintena de plumas y se las colocaba una por una. Luego se subía a una repisa y se ponía a cacarear. Entonces la joven se acercaba al hombre-gallo y, acariciándole la pantorrilla, alababa salvajemente su plumaje, hasta que el hombre se ponía a jadear y llegaba al orgasmo con un emocionante “Vive la France!”. Después, guardaba sus plumas en el maletín, se vestía y se despedía de Jacqueline con otro beso en la mano, dejando un sobre cerrado en la repisa.”

¿Por qué se disfrazaba de gallo y no de lagartija?, me preguntas intrigada, pues porque el gallo es el emblema de Francia, te respondo, y no un reptil como tú, me sabe mal, querida mía, pero es así, el nuestro es un mundo de gallos y gallinas, aunque algunos busquen tener tu forma esbelta y ambivalente de efebo, de jovencito, como es el caso de l’Andrej Pejic, del que hoy nos habla Antoni Puigverd. Este chico me recuerda el movimiento Glam de los años setenta y aquella androginia que a tantos gustaba, y que siempre ha gustado, incluso a muchas mujeres que se deleitan por los adolescentes, al hacerlos imprecisos e indefinidos, un extraño terreno de falsa libertad.

Puigverd nos recuerda que hoy en día la carne fea es obscena y que, al contrario, mostrar los rincones más recónditos de una carne bella no lo es, es decorativo, que antes la obscenidad estaba relacionada con la indecencia y que ahora, en cambio, lo está con la indignidad. En contraposición, nos habla de otro pintor, Lucien Freud y sus retratos donde la carne siempre cuelga flácida y arrugada como la buena fruta madura.

No es una buena época la nuestra para mostrar el paso del tiempo en nuestros cuerpos, pero vale la pena recordar que Hedda Stern nos decía que: "Ahora que soy vieja e incapacitada, ya no hago nada con gran entusiasmo. Pensar, soñar, meditar, se convierten en ocupaciones esenciales. Estoy observando mi vida. Como si no estuviera en ella, la observo desde fuera. Ya que, después de tantos años de trabajar de manera entusiasta, la ociosidad requiere de un enorme esfuerzo de concentración y ajuste. En cierto modo, la vejez tiene sus bellezas".

Es bueno no hacer nada con gran entusiasmo, bonita mía, tenlo siempre presente y te ahorrarás decepciones y desengaños.