miércoles, 27 de enero de 2010

El peletero/Postals amb una sargantana (3)
20 Julio 2009

El pelleter

Paradís, 1

Barcelona

ZEL

Qualsevol lloc, març de 1955

Estimat pelleter,

Hi ha qui es pensa que és lliure perquè es mostra indiferent. Tu creus, amic meu, que els animals ho som?, creus que som lliures o som indiferents? Jo penso que el meu amor per tu és la meva llibertat, és allò que em dona nom i estat, que em fa estar atent.

La teva sargantana.

-----------------------------------

TRADUCCIÓ:

El peletero

Paraíso, 1

Barcelona

ZEL

Cualquier lugar, marzo de 1955

Querido peletero,

Hay quien cree que es libre porque se muestra indiferente. ¿Tú crees, amigo mío, que los animales lo somos?, ¿crees que somos libres o somos indiferentes? Yo pienso que mi amor por ti es mi libertad, es aquello que me da nombre y estado, que me hace estar atento.

Tu lagartija.