jueves, 28 de julio de 2016

La zona gris


Sonderkommandos recollint cadàvers

Diari d’estiu (7)

La zona gris

No fa encara molts dies, quan arribava la nit refrescava, però ara, en canvi, d’aquí a mitjans de setembre la temperatura es manté i es mantindrà homogènia durant les vint-i-quatre hores, amb poques diferències entre les mínimes i les màximes tèrmiques que s’igualaran.

Aquestes són unes jornades en que tot, l’ambient i l’atmosfera física i política, esdevé una sopa indiferenciada on no pots arribar a saber si t’estàs menjant una cuixa de pollastre, una costella de porc, o una rata morta que ha caigut a l’olla per descuit; o si el malestar que sents és conseqüència del neguit existencial de viure en general, o del temor a viure el futur en particular, o només és la simple i vulgar calor que estova els budells i l’alegria. Per sort, bona part del dia el passo a la meva botiga, on tinc per obligació comercial aire refrigerat que em dispara la factura de la llum, però que també em permet mantenir les vendes ara que estic de rebaixes, i on qualsevol cosa val menys que el que vaig pagar per ella, i on, posats a fer, el dependent, un servidor de vostès, també està de rebaixes per si alguna senyora bonica i simpàtica necessita una conversa amena amb tocs d’humor i anècdotes reals o inventades que la rescatin del pou negre en el que es cau quan hom es queda sense preguntes a fer.

En un post passat parlava del Terminador, aquesta zona gris i de penombra entre el dia i la nit que marca en un astre la llum de la seva estrella. També del meravellós món dels ascensoristes a la URSS, bons representants del proletariat que feien la vida més fàcil als seus herois com el gran compositor Dmitri Xostakovitx. També, i arran d’una conversa mantinguda amb una clienta, de les injustícies de l’aparell de l’Estat, del que ella en deia “errors burocràtics”, “perquè, com pot imaginar, ella no en té cap culpa”, i que antigament se’ls qualificava d’una altra manera, de simples i vulgars privilegis decimonònics.

Però la veritable zona gris no és pas aquella que marquen les línies astronòmiques, si no la que va ser clarament definida per Primo Levi en un dels seus grans llibres, Els enfonsats i els salvats, una zona moral tan tèrbola com l’aigua que baixa per la canonada després de tibar la cadena del dipòsit del wàter.

La Viquipèdia ens explica que: “La narració descriu amb lucidesa i distanciament -malgrat l’infern viscut per experiència pròpia- els mecanismes que porten a la creació de "zones grises" de poder entre opressors i oprimits, la corrupció econòmica i moral de les persones en el sistema de camps de concentració, els fins i la utilització política de tals sistemes, la repetició de dinàmiques de comportament semblants en la realitat quotidiana d'avui...

Uns dels cassos més extrems van ser els Sonderkommandos, jueus encarregats de conduir a les càmeres de gas a la gent, d’inspeccionar els cadàvers i retirar-los un cop gasejats per dur-los als crematoris i desfer-se de les cendres. Primo Levi parla dels privilegiats a l'interior del lager, allò que ell defineix justament com 'la zona grisa'. Entre aquests assenyala a l'esquadra encarregada de l'operació del crematori, de la qual Levi parla amb detall. Al final del capítol es parla també de la figura de Chaim Rumkowski, el cap de la Judenrat del gueto de Lodz i ferm defensor de les SS, el qual va imposar el seu comandament a l'interior del gueto de la seva ciutat.”

El color més habitual en la natura no és pas el blau ni el verd, tampoc el groc torrat del blat madur ni el negre marronós de la terra, ni, encara que sembli estrany, el vermell de la sang vessada, no, el color més habitual és el gris, com el de l’ombra del meu arbre “perquè, com podeu imaginar, ell tampoc no en té cap culpa”.

-----------------------------------------

Diario de verano (7)

La zona gris

No hace aún muchos días, cuando llegaba la noche refrescaba, pero ahora, en cambio, de aquí a mediados de septiembre la temperatura se mantiene y se mantendrá homogénea durante las veinticuatro horas, con pocas diferencias entre las mínimas y las máximas térmicas que se igualarán.

Estas son unas jornadas en que todo, el ambiente y la atmósfera física y política, se convierte en una sopa indiferenciada donde no puedes llegar a saber si te estás comiendo un muslo de pollo, una costilla de cerdo, o una rata muerta que ha caído en la olla por descuido; o si el malestar que sientes es consecuencia de la desazón existencial de vivir en general, o del temor a vivir el futuro en particular, o sólo es el simple y vulgar calor que ablanda las tripas y la alegría. Por suerte, buena parte del día lo paso en mi tienda, donde tengo por obligación comercial aire refrigerado que me dispara la factura de la luz, pero que también me permite mantener las ventas ahora que estoy de rebajas, y donde cualquier cosa vale menos que lo que pagué por ella, y donde, ya puestos, el dependiente, un servidor de ustedes, también está de rebajas por si alguna señora bonita y simpática necesita una conversación amena con toques de humor y anécdotas reales o inventadas que la rescaten del pozo negro el que se cae cuando uno se queda sin preguntas que hacer.

En un post pasado hablaba del Terminador, esta zona gris y de penumbra entre el día y la noche que marca en un astro la luz de su estrella. También del maravilloso mundo de los ascensoristas en la URSS, buenos representantes del proletariado que hacían la vida más fácil a sus héroes como el gran compositor Dmitri Shostakóvich. También, y a raíz de una conversación mantenida con una clienta, de las injusticias del aparato del Estado, de lo que ella llamaba "errores burocráticos", "porque, como puede imaginar, ella no tiene ninguna culpa", y que antiguamente se les calificaba de otro modo, de simples y vulgares privilegios decimonónicos.

Pero la verdadera zona gris no es aquella que marcan las líneas astronómicas, si no la que fue claramente definida por Primo Levi en uno de sus grandes libros, Los hundidos y los salvados, una zona moral tan turbia como el agua que baja por la tubería después de tirar de la cadena del depósito del inodoro.

La Wikipedia nos cuenta que: "La narración describe con lucidez y distanciamiento -a pesar del infierno vivido por experiencia propia- los mecanismos que llevan a la creación de" zonas grises "de poder entre opresores y oprimidos, la corrupción económica y moral de las personas en el sistema de campos de concentración, los fines y la utilización política de tales sistemas, la repetición de dinámicas de comportamiento similares en la realidad cotidiana de hoy...

Unos de los casos más extremos fueron los Sonderkommandos, judíos encargados de conducir a las cámaras de gas a la gente, de inspeccionar los cadáveres y retirarlos una vez gaseados para llevarlos a los crematorios y deshacerse de las cenizas. “Primo Levi habla de los privilegiados en el interior del lager, aquello que el define justamente como 'la zona gris'. Entre estos señala a la escuadra encargada de la operación del crematorio, de la cual Levi habla con detalle. Al final del capítulo se habla también de la figura de Chaim Rumkowski, el Jefe de la Judenrat del gueto de Lodz y firme defensor de las SS, el cual impuso su mando en el interior del gueto de su ciudad.”

El color más habitual en la naturaleza no es el azul ni el verde, tampoco el amarillo tostado del trigo maduro ni el negro marrón de la tierra, ni, aunque parezca extraño, el rojo de la sangre derramada, no, el color más habitual es el gris, como el de la sombra de mi árbol "porque, como pueden imaginar, él tampoco tiene ninguna culpa".

sábado, 23 de julio de 2016

Què fer?, com va dir Lenin.Diari d’estiu (6)

Què fer?, com va dir Lenin.

Avui ha plogut, només ha estat un clàssic xàfec d’estiu, intens i curt que ha netejat l’atmosfera. Les gotes, però, grosses com monedes de dos euros, queien a pes carregades de pols que, ves a saber, d’on l’han arreplegat.

Mentre plovia sentia el Vals nº 2 de Dmitri Xostakóvitx. I una senyora que, al començar a ploure, ha entrat per comprar un paraigües transparent, m’ha preguntat de qui era la música. Li ho he dit, és del gran Dmitri Xostakóvitx. Això que sona és un vals, oi?, m’ha demanat també. Sí, ho és, li he respòs, el nº 2. I a partir d’aquí, mentre la pluja s’intensificava i no es podia sortir al carrer ni amb paraigües, la conversa ha començat a derivar per camins on la realitat sempre supera la ficció, plogui o hi hagi sequera.

Es veu, segons m’ha explicat, que la neboda d’una cosina d’una néta de la tieta d’una veïna del cinquè tercera, catedràtica d’Institut, es prejubila a primers d’octubre amb seixanta anys, però com mai ha trepitjat l’Institut perquè sempre ha treballat en comissió de serveis en algun departament de la Conselleria d’Ensenyament, i ara comença les vacances, no li han renovat la comissió de serveis i s’haurà de reincorporar al seu Institut a primers de setembre i treballar-hi donant classes únicament un mes just. El fet també implica, al ser el lloc de treball una propietat de la catedràtica, que el professor que l’ha substituït durant tots aquest anys hagi de marxar. Coses de la burocràcia, m’ha assenyalat la senyora. Què fer?, com va dir Lenin, ha conclòs ella soleta. Expressió que també m’ha fet pensar que hauria d'haver estat una antiga militant del PSUC. Tot això em recorda, li he dit per continuar la conversa al veure que la pluja persistia i ella no mostrava intenció de marxar, una anècdota que un vell amic em va explicar, precisament, de Dmitri Xostakóvitx, el gran músic rus que arribà a ser heroi de l’Unió Soviètica.

Resulta ser que al Dmitri, al fer-se gran, li costava molt pujar les escales de la casa de planta baixa i un pis que el PCUS li havia atorgat pel seu us i el de la seva esposa. Els membres del partit, per fer-li la vida més fàcil, van pensar que el millor era instal·lar-hi un ascensor. Dit i fet. El problema, però, va ser que la llei de la extinta URSS obligava a que tots els ascensors del país els conduís un ascensorista sindicat. Això significava que Xostakòvitx hauria de tenir a dins de casa les vint-i-quatre hores a un senyor o senyora, a un o a una ascensorista, per anar de la planta baixa al primer pis, com a molt, una mitja dotzena de vegades al dia, i, com és natural, no li feia massa gràcia a l’il·lustre compositor.

Però, què dimonis fa un estrany tot el dia a casa meva gairebé sense donar brot assegut a una cadira del rebedor que és on els camarades han posat l’ascensor?, es va preguntar el Dmitri amoïnat. Estava clar, l’heroi del país tenia un greu problema i no podia eludir la llei ni enfrontar-se als sindicats dels ascensoristes tampoc. Què fer?, com va dir Lenin.

La llei era molt clara, i el sindicat també en la defensa dels treballadors que representava. Un sindicat combatent i una llei magnífica que, com tothom entendrà, havia permès a la gran Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques assolir la plena ocupació i el 0 % d’atur.

La solució al problema va ser genial, l’esposa del gran compositor va cursar els estudis d’ascensorista amb molt bona nota, tanta que li van adjudicar immediatament la plaça d’ascensorista de casa seva, per a la que, a més, cobraria un sou. Assumpte solucionat.

La senyora que ha entrat mentre plovia, se n’ha anat molt contenta amb la conversa mantinguda  i el paraigües sota del braç just quan ha parat de ploure. Sort que quan ha arribat no sonava un xotis, he pensat, si no no sé quina anècdota se m'hagués acudit explicar-li.

---------------------------------------------

Diario de verano (6)

¿Qué hacer?, como dijo Lenin.

Hoy ha llovido, sólo ha sido un clásico chaparrón de verano, intenso y corto que ha limpiado la atmósfera. Las gotas, sin embargo, grandes como monedas de dos euros, caían a peso cargadas de polvo que, vete a saber, de dónde lo han recogido.

Mientras llovía escuchaba el Vals nº 2 de Dmitri Shostakovich. Y una señora que, al empezar a llover, ha entrado para comprar un paraguas transparente, me ha preguntado de quién era la música. Se lo he dicho, es del gran Dmitri Shostakovich. Esto que suena es un vals, ¿verdad?, ha querido saber también. Sí, lo es, le he respondido, el nº 2. Y a partir de aquí, mientras la lluvia se intensificaba y no se podía salir a la calle ni con paraguas, la conversación ha empezado a derivar por caminos donde la realidad siempre supera la ficción, llueva o haya sequía.

Se ve, según me ha explicado, que la sobrina de una prima de una nieta de la tía de una vecina del quinto tercera, catedrática de Instituto, se prejubila a primeros de octubre con sesenta años, pero como nunca ha pisado el Instituto porque siempre ha trabajado en comisión de servicios en algún departamento de la Conselleria d’Ensenyament, y ahora empieza las vacaciones, no le han renovado la comisión de servicios y deberá reincorporarse a su Instituto a primeros de septiembre y trabajar dando clases únicamente un mes justo. El hecho también implica, al ser el lugar de trabajo una propiedad de la catedrática, que el profesor que la ha sustituido durante todos estos años tenga que irse. Cosas de la burocracia, me ha señalado la señora. ¿Qué hacer?, como dijo Lenin, concluyó ella solita. Lo que me ha hecho pensar que debía haber sido una antigua militante del PSUC. Todo esto me recuerda, le he dicho para continuar la conversación al ver que la lluvia persistía y ella no mostraba intención de irse, una anécdota que un viejo amigo me contó, precisamente, de Dmitri Shostakovich, el gran músico ruso que llegó a ser héroe de la Unión Soviética.

Resulta ser que Dmitri, al hacerse mayor, le costaba mucho subir las escaleras de la casa de planta baja y un piso que el PCUS le había otorgado para su uso y el de su esposa. Los miembros del partido, para hacerle la vida más fácil, pensaron que lo mejor era instalar un ascensor. Dicho y hecho. El problema, sin embargo, fue que la ley de la extinta URSS obligaba a que todos los ascensores del país los condujera un ascensorista sindicado. Esto significaba que Shostakóvich habría de tener dentro de casa las veinticuatro horas a un señor o señora, a uno o a una ascensorista, para ir de la planta baja al primer piso, como mucho, una media docena de veces al día, y, como es natural, no le hacía demasiada gracia al ilustre compositor.

Pero, ¿qué demonios hace un extraño todo el día en mi casa casi sin dar golpe sentado en una silla del recibidor que es donde los camaradas han puesto el ascensor?, se preguntó Dmitri preocupado. Estaba claro, el héroe del país tenía un grave problema y no podía eludir la ley ni enfrentarse a los sindicatos de los ascensoristas tampoco. ¿Qué hacer?, como dijo Lenin.

La ley era muy clara, y el sindicato también en la defensa de los trabajadores que representaba. Un sindicato combatiente y una ley magnífica que, como todo el mundo entenderá, había permitido a la gran Unión Soviética lograr el pleno empleo y el 0% de paro.

La solución al problema fue genial, la esposa del gran compositor cursó estudios de ascensorista con muy buena nota, tanta que le adjudicaron inmediatamente la plaza de ascensorista de su casa, para la que, además, cobraría un sueldo. Asunto solucionado.

La señora que ha entrado mientras llovía, se ha ido muy contenta con la conversación mantenida y el paraguas bajo el brazo justo cuando ha parado de llover. Suerte que cuando llegó no sonaba un chotis, he pensado, si no no sé qué anécdota se me habría ocurrido explicarle.
martes, 19 de julio de 2016

El terminador
Diari d’estiu. (5)
                                         
El terminador

A la Ronda de Sant Antoni darrerament hi hagut canvis en l’ocupació de les cantonades que fan les prostitutes que hi treballen. Algunes xineses han estat  desplaçades per espanyoles i llatinoamericanes que, com el meu arbre, viuen a la intempèrie sense cap mena d’aixopluc ni finestres per obrir o tancar a causa de la calor o el fred.

Les xineses, ja se sap, tenen un vocabulari simple i limitat on les paraules bàsiques del seu repertori són molt poques, “chupar”, “follar”, “goma”, “veinte euros” i poca cosa més. Les de parla castellana, en canvi, se saben explicar millor. L’altre dia vaig sentir a una que li preguntava a un possible client: “sí, pero... ¿qué enfermedad contagiosa dices que tienes?, ignoro què li va respondre, no hagués estat educat parar-me a escoltar la conversa.

Els clients acostumen a ser la majoria ancians, joves de països musulmans i gent amb minusvalideses físiques. A compta d’això val la pena llegir aquesta notícia de la Vanguardia que parla de l’assistència sexual a discapacitats, una qüestió completament tabú del que ni les associacions més progressistes en parlen, gairebé més tabú que la corrupció i la vida sexual en les més altes instancies de l’Estat.

Sexe gratuït o de pagament, necessitat i virtud, chupar o follar, amb goma o sense, a la vista o d’amagat, tot plegat em duia l’altre dia a parlar dels orgasmes que sense permís ens arriben dels veïns quan a l’estiu les finestres romanen obertes per apaivagar la calor. Orgasmes, converses, baralles, i moltes coses més que, sens dubte, és millor callar i preservar només en la memòria. En canvi, al meu arbre, que viu també sense casa i sense finestres tot l’any, com un veritable homeless vocacional, no l’he sentit mai ni una rialla ni una queixa, ni un acudit ni un lament. L’únic so que em proporciona és el del vent movent les seves branques i fulles.

 Qui sap si l’un i l’altre, si l’arbre i el vent, mantenen una secreta relació gens efímera que, fora d’escampar les llavors arreu, els permet trametre entre ells i els altres missatges dels que no ens podem ni imaginar el que signifiquen, i dels que sabem de ben cert que mai podrem tampoc desxifrar, com si perseguíssim un terminador massa prim.

El terminador, segons la Viquipèdia, és la línia de separació entre la part il·luminada i la part en ombra d’un cos celest, la línia de separació entre el dia i la nit. Segons els astrònoms és el punt ideal per l’observació del relleu i les seves irregularitats, muntanyes i valls, glaceres de metà gelat i cràters d’impacte.

Ja fa un any que la New Horizons va arribar a Plutó, el planeta nan d’òrbita excèntrica que viatja sense vent i sense branques, acompanyant al sol que l’il·lumina vagament creant un terminador blau i misteriós que ve i se’n va en silenci.

------------------------------

Diario de verano. (5)

El terminador

En la Ronda de San Antonio últimamente ha habido cambios en la ocupación de las esquinas que hacen las prostitutas que trabajan. Algunas chinas han sido desplazadas por españolas y latinoamericanas que, como mi árbol, viven a la intemperie sin ningún tipo de cobijo ni ventanas para abrir o cerrar a causa del calor o el frío.

Las chinas, ya se sabe, tienen un vocabulario simple y limitado donde las palabras básicas de su repertorio son muy pocas, "chupar", "follar", "goma", "veinte euros" y poco más. Las de habla española, en cambio, se saben explicar mejor. El otro día oí a una que le preguntaba a un posible cliente: "sí, pero... ¿qué enfermedad contagiosa dices que tienes?, ignoro qué le respondió, no hubiera sido educado pararme a escuchar la conversación.

Los clientes suelen ser la mayoría ancianos, jóvenes de países musulmanes y gente con minusvalías físicas. A cuenta de esto vale la pena leer esta noticia de la Vanguardia que habla de la asistencia sexual a discapacitados, una cuestión completamente tabú del que ni las asociaciones más progresistas hablan, casi más tabú que la corrupción y la vida sexual en las más altas instancias del Estado.

Sexo gratuito o de pago, necesidad y virtud, chupar o follar, con goma o sin, a la vista o a escondidas, todo ello me llevaba el otro día a hablar de los orgasmos que sin permiso nos llegan de los vecinos cuando en el verano las ventanas permanecen abiertas para apaciguar el calor. Orgasmos, conversaciones, peleas, y muchas cosas más que, sin duda, es mejor callar y preservar sólo en la memoria. En cambio, a mi árbol, que vive también sin casa y sin ventanas todo el año, como un verdadero homeless vocacional, no lo he oído nunca ni una risa ni una queja, ni un chiste ni un lamento. El único sonido que me proporciona es el del viento moviendo sus ramas y hojas.

Quién sabe si el uno y el otro, si el árbol y el viento, mantienen una secreta relación nada efímera que, aparte de esparcir las semillas por todas partes, les permite enviarse entre ellos y los demás mensajes de los que no nos podemos ni imaginar lo que significan, y de los que sabemos de cierto que nunca podremos tampoco descifrar, como si persiguiéramos un terminador demasiado estrecho.

El terminador, según la Wikipedia, es la línea de separación entre la parte iluminada y la parte en sombra de un cuerpo celeste, la línea de separación entre el día y la noche. Según los astrónomos es el punto ideal para la observación del relieve y sus irregularidades, montañas y valles, glaciares de metano helado y cráteres de impacto.

Ya hace un año que la New Horizons llegó a Plutón, el planeta enano de órbita excéntrica que viaja sin viento y sin ramas, acompañando al sol que lo ilumina vagamente creando un terminador azul y misterioso que viene y se va en silencio.

viernes, 15 de julio de 2016

Orgasmes per la finestraPedro Alonso en el personatge de cap de seguretat de l'ambaixada espanyola a Bangkok.


Diari d’estiu. (5)

Orgasmes per la finestra.

Ara que som ja en ple estiu, les finestres de les cases romanen obertes permetent-nos sentir d’una manera totalment indiscreta el que escolten, parlen o fan els nostres veïns. Des dels programes de televisió, la música, les seves converses, les seves baralles, i els seus orgasmes. Aquestes finestres obertes són millor que la més perfecta xarxa social, tot és a la vista, millor dit, a l’oïda. Els ulls els podem tancar per a no mirar, però les orelles no tenen parpelles.

En una ocasió, una parella es va plantar al meu aparador i vaig sentir, sense que ells se n’adonessin que els escoltava, que criticaven despectivament unes pedres pintades pel meu germà i que jo venia com a peces de decoració. No em vaig poder estar, em va molestar i em van ofendre els seus comentaris poc educats, i així els hi vaig dir, directament i sense embuts. El noi es va encarar amb mi molt agressivament per retreure’m que era molt lleig escoltar converses alienes. Tenia raó, la tenia tot i que per defensar-me vaig argumentar que la seva conversa era a casa meva i que tenia dret a replicar-la.

Aquest dilluns passat va acabar a Antena 3 la sèrie La embajada, on es narra una història de corrupció a l’ambaixada espanyola a Bangkok. D’ella el que m’ha cridat més l’atenció, ha estat un personatge aparentment secundari i al que no se li dona una resolució final en el relat. Aquest personatge és el cap de seguretat de l’ambaixada, un policia destinat, se suposa, per protegir a les persones que allà treballen i per establir i vigilar el correcte funcionament de tota la seguretat de la delegació diplomàtica. I, naturalment també, per denunciar a les autoritats espanyoles els delictes que ell, en la seva tasca professional, pugui detectar si és el cas.

El cas, però, és que, efectivament, aquest policia fa molt bé la seva feina, vigilant a tothom, tenint de tots arxius, dades, gravacions sonores i visuals, fotografies compromeses de tota mena, sexuals també, recollint un munt d’informació que, com diu ell mateix, n’hi hauria prou per fer titulars durant tot una any seguit.

Té proves contundents, que qualsevol jutge acceptaria immediatament, de tots els delictes i crims que s’han comés, perquè també hi hagut assassinats, extorsions, segrestos, prevaricació, xantatges, comissions il·legals, blanqueig de diners, quasi tots el delictes que hi ha en el codi penal espanyol s’han comés a l’ambaixada de Bangkok.

Aquest policia, el cap de seguretat, diu en diverses ocasions al llarg de la sèrie que la seva missió i el seu deure és protegir i defensar els interessos d’Espanya i que per això no fa pas altra cosa que, segons sembla rebent instruccions superiors, amagar-ho tot, procurar amb el seu màxim zel que res es faci públic. La seva idea de justícia consisteix no en desvelar els crims i dur-los a la justícia, sinó en tapar-los, pel bé d’Espanya.

El seus superiors el pressionen al màxim en aquest sentit, volen que no hi hagin embolics a l’ambaixada, que tot vagi com una seda, i en conseqüència, no sigui origen de males notícies que, al ser publicades pels diaris, pertorbin la seva calma, la seva vida fàcil, la d’ells, funcionaris de carrera, i la del ministre que també prefereix la comoditat. En definitiva, que tot aparenti funcionar amb normalitat i tranquil·litat, sense haver d’anar apagant focs que ningú ha demanat perquè a Thailàndia fa molta calor.

Ahir, després de veure una pel·lícula de la màfia russa, on un capo intenta esborrar les proves que l’incriminen en una violació i mort d’una menor, i reflexionant sobre aquesta sèrie espanyola i el país que l’ha fet, sobre les seves persones i els seus oficis, m’entrava per la finestra un nou orgasme de la meva veïna. Caram!!, aquesta noia no para!!, m’he dit tristot pensant amb mi en èpoques passades.

Tot plegat es barrejava d’una manera cruel i surrealista amb les primeres notícies de l’atemptat a Niça.


----------------------------------

Diario de verano. (5)

Orgasmos por la ventana.

Ahora que estamos ya en pleno verano, las ventanas de las casas están abiertas permitiéndonos oír de una manera totalmente indiscreta lo que escuchan, hablan o hacen nuestros vecinos. Desde los programas de televisión, la música, sus conversaciones, sus peleas, y sus orgasmos. Estas ventanas abiertas son mejor que la más perfecta red social, todo está a la vista, mejor dicho, al oído. Los ojos los podemos cerrar para no mirar, pero las orejas no tienen párpados.

En una ocasión, una pareja se plantó en mi escaparate y oí, sin que ellos se dieran cuenta que los escuchaba, que criticaban despectivamente unas piedras pintadas por mi hermano y que yo vendía como piezas de decoración. No pude evitar, me molestó y me ofendieron sus comentarios poco educados, y así se lo dije, directamente y sin rodeos. El chico se encaró conmigo muy agresivamente para reprocharme que era muy feo escuchar conversaciones ajenas. Tenía razón, la tenía aunque para defenderme argumenté que su conversación era en mi casa y que tenía derecho a replicarla.

Este lunes pasado acabó en Antena 3 la serie La embajada, donde se narra una historia de corrupción en la embajada española en Bangkok. De ella lo que me ha llamado más la atención, ha sido un personaje aparentemente secundario y al que no se le da una resolución final en el relato. Este personaje es el jefe de seguridad de la embajada, un policía destinado, se supone, para proteger a las personas que allí trabajan y para establecer y vigilar el correcto funcionamiento de toda la seguridad de la delegación diplomática. Y, naturalmente también, para denunciar a las autoridades españolas los delitos que él, en su tarea profesional, pueda detectar si es el caso.

El caso, sin embargo, es que, efectivamente, este policía hace muy bien su trabajo, vigilando a todos, teniendo de todos archivos, datos, grabaciones sonoras y visuales, fotografías comprometidas de todo tipo, sexuales también, recogiendo un montón de información que, como dice él mismo, bastaría para hacer titulares durante todo un año seguido.

Tiene pruebas contundentes, que cualquier juez aceptaría inmediatamente, de todos los delitos y crímenes que se han cometido, porque también ha habido asesinatos, extorsiones, secuestros, prevaricación, chantajes, comisiones ilegales, blanqueo de dinero, casi todos los delitos que hay en el código penal español se han cometido en la embajada de Bangkok.

Este policía, el jefe de seguridad, dice en varias ocasiones a lo largo de la serie que su misión y su deber es proteger y defender los intereses de España y que por ello no hace otra cosa que, al parecer recibiendo instrucciones superiores, ocultarlo todo, procurar con su máximo celo que nada se haga público. Su idea de justicia consiste no en desvelar los crímenes y llevarlos a la justicia, sino en taparlos, por el bien de España.

Sus superiores lo presionan al máximo en este sentido, quieren que no haya líos en la embajada, que todo vaya como la seda, y en consecuencia, no sea origen de malas noticias que, al ser publicadas por los periódicos, perturben su calma, su vida fácil, la de ellos, funcionarios de carrera, y la del ministro que también prefiere la comodidad. En definitiva, que todo aparente funcionar con normalidad y tranquilidad, sin tener que ir apagando fuegos que nadie ha pedido porque en Tailandia hace mucho calor.

Ayer, después de ver una película de la mafia rusa, donde un capo intenta borrar las pruebas que le incriminan en una violación y muerte de una menor, y reflexionando sobre esta serie española y el país que la ha hecho, sobre sus personas y sus oficios, me entraba por la ventana un nuevo orgasmo de mi vecina. ¡¡Caramba !!, ¡¡esta chica no para!!, me he dicho entristecido pensando en mí en épocas pasadas.


Todo ello se mezclaba de una manera cruel y surrealista con las primeras noticias del atentado de Niza.

lunes, 11 de julio de 2016

El cigne negre.


Diari d'estiu (4)

El cigne negre.

Les passades eleccions espanyoles han estat per a tots un bany de realitat i, en conseqüència, han enfonsat diversos llocs comuns que molts donàvem per certs. El fracàs estrepitós de les empreses demoscòpiques ha posat en evidència també una pràctica comuna que ens havia passat desapercebuda als que només som ciutadans vulgars: la tupinada abans de la tupinada, veritable jugada de mag o de tafur professional. És a dir, alterant a conveniència els pronòstics no cal ja falsificar les mateixes eleccions. Aquesta és una tàctica tan vella com el món, i àmpliament aplicada en les apostes fraudulentes i en els combats de boxa amanyats per pujar aquestes apostes en un sentit equivocat i diferent al que ens interessa, i així apostar el contrari.

No estaria de més veure si algú relacionat amb aquestes empreses ha apostat en contra del que elles pronosticaven guanyant una petita o una gran fortuna.

Sigui com sigui, no és bona època per a la demoscòpia en el sentit professional de la paraula. Com tampoc ho és per als analistes en general que no saben preveure tan sols si demà serà dimarts o dimecres o si som a Brussel·les o a Pernambuco. Això sí, els analistes ja ens estan advertint d'alguna cosa greu per a la vida animal i que aviat serà denunciat per tots els grups ecologistes en general i animalistes en particular. Els cignes blancs s’estan extingint d'una manera misteriosa sense que els cacin com sempre han fet monarques ociosos i sense escrúpols. En el seu lloc estan proliferant els cignes negres sense que ningú sàpiga tampoc per què.

La cosa, però, la raó de tot plegat, es troba en la crisi de l'anomenada Teoria del cigne negre que consisteix, segons la Viquipèdia, en l’avaluació i descripció dels esdeveniments estranys i rars, inaudits, donant a entendre que en el nostre món de primers del segle XXI estan deixant de ser-ho per passar a convertir-se en fets tan habituals com el paisanatge divers i completament heterogeni de moltes de les grans ciutats europees i americanes, tant en l'aspecte de raça i color, com en el de gènere, tot això en enriquidora i caòtica convivència babèlica. Així doncs, als estanys dels nostres bonics jardins públics no ens estranyi, metafòricament parlant, trobar cada dia més cignes negres i menys blancs, impedint predir amb exactitud el futur perquè deixarà de ser estadístic per esdevenir, simplement, inversemblant.

Deixem, doncs, el futur per a la ciència ficció que no va saber anticipar ni Internet ni els aparells de telèfons mòbils i quedem-nos, almenys, amb la petita història d'abans d'ahir o d'ahir, el passat/present pròxim, amb les dades de fa quatre dies que ens indiquen que les pensions sí passaran a ser del passat remot i llunyà, gairebé tan mític com Don Pelayo, perquè el futur, vulguis que no, arriba, i arriba com aquests bous de la fotografia en els Sanfermines, enduent-s’ho tot per davant com un tsunami animal.

Com la mort s'ha endut al pobre torero Víctor Barrio ahir a Terol i al que ara els miserables de torn estan insultant com si fos un rei que caça elefants.

-------------------------------------------

Diario de verano (4)

El cisne negro.

Las pasadas elecciones españolas han sido para todos un baño de realidad y, en consecuencia, han hecho desmoronarse diversos lugares comunes que muchos dábamos por ciertos. El fracaso estrepitoso de las empresas demoscópicas ha puesto en evidencia también una práctica común que nos había pasado desapercibida a los que solamente somos ciudadanos de a pie: el pucherazo antes del pucherazo, verdadera jugada de mago o de tahúr profesional. Es decir, alterando a conveniencia los pronósticos no es necesario ya falsificar las mismas elecciones. Esta es una táctica tan vieja como el mundo, y sobradamente aplicada en las apuestas fraudulentas y en los combates de boxeo amañados para subir esas apuestas en un sentido equivocado y diferente al que nos interesa, y así apostar lo contrario.

No estaría de más ver si alguien relacionado con esas empresas ha apostado en contra de lo que ellas pronosticaban ganando, en ello, una pequeña o una gran fortuna.

Sea como sea, no es buena época para la demoscopia en el sentido profesional de la palabra. Como tampoco lo es para los analistas en general que no saben prever siquiera si mañana será martes o miércoles o si estamos en Bruselas o en Pernambuco. Eso sí, los analistas ya nos están advirtiendo de algo grave para la vida animal y que pronto será denunciado por todos los grupos ecologistas en general y animalistas en particular. Los cisnes blancos se están extinguiendo de una manera misteriosa sin que los cacen como siempre han hecho monarcas ociosos y sin escrúpulos. En su lugar están proliferando los cisnes negros sin que nadie sepa tampoco por qué.

La cosa, sin embargo, la razón de todo ello, se encuentra en la crisis de la llamada Teoría del cisne negro que consiste, según la Wiquipedia, en la evaluación y descripción de los eventos extraños y raros, inauditos, dando a entender que en nuestro mundo de principios del siglo XXI están dejando de serlo para pasar a convertirse en hechos tan habituales como el paisanaje diverso y completamente heterogéneo de muchas de las grandes ciudades europeas y americanas, tanto en el aspecto de raza y color, como en el de género, todo ello en enriquecedora y caótica convivencia babélica. Así pues, en los estanques de nuestros bonitos jardines públicos no nos extrañe, metafóricamente hablando, encontrar cada día más cisnes negros y menos blancos, impidiendo predecir con exactitud el futuro porque dejará de ser estadístico para convertirse, simplemente, en inverosímil.

Dejemos, entonces, el futuro para la ciencia ficción que no supo anticipar ni Internet ni los aparatos de teléfonos móviles y quedémonos, al menos, con la pequeña historia de anteayer o de ayer, el pasado/presente próximo, con los datos de hace cuatro días que nos indican que las pensiones sí pasarán a ser del pasado remoto y lejano, casi tan mítico como don Pelayo, porque el futuro, quieras que no, llega, y llega como esos toros de la fotografía en los Sanfermines, llevándoselo todo por delante como un tsunami animal.

Como la muerte se ha llevado al pobre torero Víctor Barrio ayer en Teruel y al que ahora los miserables de turno están insultando como si fuera un rey que caza elefantes. 

martes, 5 de julio de 2016

La bala

Michael Cimino per Elina Kechicheva

Diari d’estiu (3)

La bala

Segons sembla l’Albert Camus afirmava que ens morim als quaranta d'una bala que ens disparem als vint.

Suposo que en el meu cas la metàfora existencial també es deu haver complert, i ja sóc un cadàver des de fa un munt d’anys encara que per fora no ho sembli i ningú tampoc se n’hagi adonat.

Però, segons el metge m'acaba d'explicar aquest mateix matí quan m’ha rebut a la seva consulta per donar-me els resultats d’unes anàlisis, la bala que es va disparar el dia en que els meus pares em van concebre encara no ha arribat al seu destí, que no m’amoïni perquè està en camí,  apropant-se, i que haurem d’estar, ell i jo,  a l’aguait per quan arribi poder-la esquivar com fa un boxador amb els cops del rival. La veritat és que m’ha donat una alegria i m’ha deixat una mica més tranquil com quan els bancs et prorroguen un crèdit i saps que encara no hauràs d’anar a dormir al carrer.

El que sí que s'ha col·locat en la trajectòria d'una bala que segurament va disparar quan rodava The deer hunter, ha estat Michael Cimino, que als 77 anys acaba d'anar-se'n per a no tornar.

En una ocasió i en una entrevista Cimino va dir que: “Mai he fet pel·lícules per fer diners o aconseguir premis. La meva única preocupació ha estat sempre com fer les coses millor; com ser original. La idea és filmar quelcom  que ningú hagi vist abans. Per això dic que és impossible rodar alguna cosa a Monument Valley. Aquest escenari pertany a John Ford. Si fas alguna cosa, t'has d'esforçar en que sigui una cosa única i ensenyar la realitat com mai abans ho hagi fet ningú".

La pel·lícula del Cimino és sobradament coneguda per tothom, així que no cal dir gran cosa més sobre ella que destacar el que reiteradament s’ha reconegut , que no es pas una història sobre la guerra sinó sobre l’amistat.  I repetir novament les preguntes que es fa en l’entrevista que esmentem.

Com ser original?

Com fer les coses millor?

Com aconseguir que el que fas sigui únic?

Com ensenyar la realitat com mai abans ho ha fet ningú?

Com s’ha de fer per a que ni els diners ni els premis siguin l’important?

Alguna d’aquestes preguntes té a veure amb la caça de cérvols?, amb la guerra del Vietnam en particular?, amb la guerra en general?, amb la ruleta russa?, amb la fragilitat de la gent?, amb la fallida econòmica a la que es va veure empès Cimino a l’entendre el seu ofici d’una manera no econòmica? Amb les cançons russes que els protagonistes d’origen rus canten al començament de la pel·lícula?, amb l’himne dels Estats Units d’Amèrica que ells canten també en l’escena final?

O tot plegat té a veure amb l’esplèndid barret de cowboy que llueix Cimino en la fotografia que encapçala aquest text i amb el seu rostre recosit i reconstruït en mil operacions d’estètica?

Jo no ho sé pas, però m’ensumo que alguna cosa de tot plegat té a veure amb alguna bala.Diario de verano (3)

La bala

Según parece Albert Camus afirmaba que nos morimos a los cuarenta de una bala que nos disparamos a los veinte.

Supongo que en mi caso la metáfora existencial también se habrá cumplido, y ya soy un cadáver desde hace un montón de años aunque por fuera no lo parezca y nadie tampoco se haya dado cuenta.

Pero, según el médico me acaba de explicar esta misma mañana cuando me ha recibido en su consulta para darme los resultados de unos análisis, la bala que se disparó el día en que mis padres me concibieron aún no ha llegado a su destino, aunque está en camino, acercándose, y que tendremos que estar, él y yo, atentos para cuando llegue poderla esquivar como hace un boxeador con los golpes del rival. La verdad es que me ha dado una alegría y me ha dejado un poco más tranquilo como cuando los bancos te prorrogan un crédito y sabes que aún no deberás ir a dormir a la calle.

El que sí se ha colocado en la trayectoria de una bala que seguramente disparó cuando rodaba The deer hunter, ha sido Michael Cimino, que a los 77 años acaba de irse para no volver.

En una ocasión y en una entrevista Cimino dijo que: "Nunca he hecho películas para hacer dinero o conseguir premios. Mi única preocupación ha sido siempre cómo hacer las cosas mejor; cómo ser original. La idea es filmar algo que nadie haya visto antes. Por eso digo que es imposible rodar algo en Monument Valley. Ese escenario pertenece a John Ford. Si haces algo, te tienes que esforzar en que sea algo único y enseñar la realidad como nunca antes lo haya hecho nadie".

La película de Cimino es sobradamente conocida por todos, así que no hace falta decir gran cosa más sobre ella que destacar lo que reiteradamente se ha reconocido, que no es una historia sobre la guerra sino sobre la amistad. Y repetir nuevamente las preguntas que se hace en la entrevista que mencionamos.

¿Cómo ser original?

¿Cómo hacer las cosas mejor?

¿Cómo conseguir que lo que haces sea único?

¿Cómo enseñar la realidad como nunca antes lo ha hecho nadie?

¿Cómo hacer para que ni el dinero ni los premios sean lo importante?

¿Alguna de estas preguntas tiene que ver con la caza de ciervos?, ¿con la guerra de Vietnam en particular?, ¿con la guerra en general?, ¿con la ruleta rusa?, ¿con la fragilidad de la gente?, ¿con la quiebra económica a la que se vio empujado Cimino al entender su oficio de una manera no económica? ¿Con las canciones rusas que los protagonistas, que son de origen ruso, cantan al comienzo de la película?, ¿con el himno de los Estados Unidos de América que ellos cantan también en la escena final?

¿O todo ello tiene que ver con el espléndido sombrero de cowboy que luce Cimino en la fotografía que encabeza este texto y con su rostro recosido y reconstruido en mil operaciones de estética?

Yo no lo sé, pero me huelo que algo de todo eso tiene que ver con alguna bala.