sábado, 23 de julio de 2016

Què fer?, com va dir Lenin.Diari d’estiu (6)

Què fer?, com va dir Lenin.

Avui ha plogut, només ha estat un clàssic xàfec d’estiu, intens i curt que ha netejat l’atmosfera. Les gotes, però, grosses com monedes de dos euros, queien a pes carregades de pols que, ves a saber, d’on l’han arreplegat.

Mentre plovia sentia el Vals nº 2 de Dmitri Xostakóvitx. I una senyora que, al començar a ploure, ha entrat per comprar un paraigües transparent, m’ha preguntat de qui era la música. Li ho he dit, és del gran Dmitri Xostakóvitx. Això que sona és un vals, oi?, m’ha demanat també. Sí, ho és, li he respòs, el nº 2. I a partir d’aquí, mentre la pluja s’intensificava i no es podia sortir al carrer ni amb paraigües, la conversa ha començat a derivar per camins on la realitat sempre supera la ficció, plogui o hi hagi sequera.

Es veu, segons m’ha explicat, que la neboda d’una cosina d’una néta de la tieta d’una veïna del cinquè tercera, catedràtica d’Institut, es prejubila a primers d’octubre amb seixanta anys, però com mai ha trepitjat l’Institut perquè sempre ha treballat en comissió de serveis en algun departament de la Conselleria d’Ensenyament, i ara comença les vacances, no li han renovat la comissió de serveis i s’haurà de reincorporar al seu Institut a primers de setembre i treballar-hi donant classes únicament un mes just. El fet també implica, al ser el lloc de treball una propietat de la catedràtica, que el professor que l’ha substituït durant tots aquest anys hagi de marxar. Coses de la burocràcia, m’ha assenyalat la senyora. Què fer?, com va dir Lenin, ha conclòs ella soleta. Expressió que també m’ha fet pensar que hauria d'haver estat una antiga militant del PSUC. Tot això em recorda, li he dit per continuar la conversa al veure que la pluja persistia i ella no mostrava intenció de marxar, una anècdota que un vell amic em va explicar, precisament, de Dmitri Xostakóvitx, el gran músic rus que arribà a ser heroi de l’Unió Soviètica.

Resulta ser que al Dmitri, al fer-se gran, li costava molt pujar les escales de la casa de planta baixa i un pis que el PCUS li havia atorgat pel seu us i el de la seva esposa. Els membres del partit, per fer-li la vida més fàcil, van pensar que el millor era instal·lar-hi un ascensor. Dit i fet. El problema, però, va ser que la llei de la extinta URSS obligava a que tots els ascensors del país els conduís un ascensorista sindicat. Això significava que Xostakòvitx hauria de tenir a dins de casa les vint-i-quatre hores a un senyor o senyora, a un o a una ascensorista, per anar de la planta baixa al primer pis, com a molt, una mitja dotzena de vegades al dia, i, com és natural, no li feia massa gràcia a l’il·lustre compositor.

Però, què dimonis fa un estrany tot el dia a casa meva gairebé sense donar brot assegut a una cadira del rebedor que és on els camarades han posat l’ascensor?, es va preguntar el Dmitri amoïnat. Estava clar, l’heroi del país tenia un greu problema i no podia eludir la llei ni enfrontar-se als sindicats dels ascensoristes tampoc. Què fer?, com va dir Lenin.

La llei era molt clara, i el sindicat també en la defensa dels treballadors que representava. Un sindicat combatent i una llei magnífica que, com tothom entendrà, havia permès a la gran Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques assolir la plena ocupació i el 0 % d’atur.

La solució al problema va ser genial, l’esposa del gran compositor va cursar els estudis d’ascensorista amb molt bona nota, tanta que li van adjudicar immediatament la plaça d’ascensorista de casa seva, per a la que, a més, cobraria un sou. Assumpte solucionat.

La senyora que ha entrat mentre plovia, se n’ha anat molt contenta amb la conversa mantinguda  i el paraigües sota del braç just quan ha parat de ploure. Sort que quan ha arribat no sonava un xotis, he pensat, si no no sé quina anècdota se m'hagués acudit explicar-li.

---------------------------------------------

Diario de verano (6)

¿Qué hacer?, como dijo Lenin.

Hoy ha llovido, sólo ha sido un clásico chaparrón de verano, intenso y corto que ha limpiado la atmósfera. Las gotas, sin embargo, grandes como monedas de dos euros, caían a peso cargadas de polvo que, vete a saber, de dónde lo han recogido.

Mientras llovía escuchaba el Vals nº 2 de Dmitri Shostakovich. Y una señora que, al empezar a llover, ha entrado para comprar un paraguas transparente, me ha preguntado de quién era la música. Se lo he dicho, es del gran Dmitri Shostakovich. Esto que suena es un vals, ¿verdad?, ha querido saber también. Sí, lo es, le he respondido, el nº 2. Y a partir de aquí, mientras la lluvia se intensificaba y no se podía salir a la calle ni con paraguas, la conversación ha empezado a derivar por caminos donde la realidad siempre supera la ficción, llueva o haya sequía.

Se ve, según me ha explicado, que la sobrina de una prima de una nieta de la tía de una vecina del quinto tercera, catedrática de Instituto, se prejubila a primeros de octubre con sesenta años, pero como nunca ha pisado el Instituto porque siempre ha trabajado en comisión de servicios en algún departamento de la Conselleria d’Ensenyament, y ahora empieza las vacaciones, no le han renovado la comisión de servicios y deberá reincorporarse a su Instituto a primeros de septiembre y trabajar dando clases únicamente un mes justo. El hecho también implica, al ser el lugar de trabajo una propiedad de la catedrática, que el profesor que la ha sustituido durante todos estos años tenga que irse. Cosas de la burocracia, me ha señalado la señora. ¿Qué hacer?, como dijo Lenin, concluyó ella solita. Lo que me ha hecho pensar que debía haber sido una antigua militante del PSUC. Todo esto me recuerda, le he dicho para continuar la conversación al ver que la lluvia persistía y ella no mostraba intención de irse, una anécdota que un viejo amigo me contó, precisamente, de Dmitri Shostakovich, el gran músico ruso que llegó a ser héroe de la Unión Soviética.

Resulta ser que Dmitri, al hacerse mayor, le costaba mucho subir las escaleras de la casa de planta baja y un piso que el PCUS le había otorgado para su uso y el de su esposa. Los miembros del partido, para hacerle la vida más fácil, pensaron que lo mejor era instalar un ascensor. Dicho y hecho. El problema, sin embargo, fue que la ley de la extinta URSS obligaba a que todos los ascensores del país los condujera un ascensorista sindicado. Esto significaba que Shostakóvich habría de tener dentro de casa las veinticuatro horas a un señor o señora, a uno o a una ascensorista, para ir de la planta baja al primer piso, como mucho, una media docena de veces al día, y, como es natural, no le hacía demasiada gracia al ilustre compositor.

Pero, ¿qué demonios hace un extraño todo el día en mi casa casi sin dar golpe sentado en una silla del recibidor que es donde los camaradas han puesto el ascensor?, se preguntó Dmitri preocupado. Estaba claro, el héroe del país tenía un grave problema y no podía eludir la ley ni enfrentarse a los sindicatos de los ascensoristas tampoco. ¿Qué hacer?, como dijo Lenin.

La ley era muy clara, y el sindicato también en la defensa de los trabajadores que representaba. Un sindicato combatiente y una ley magnífica que, como todo el mundo entenderá, había permitido a la gran Unión Soviética lograr el pleno empleo y el 0% de paro.

La solución al problema fue genial, la esposa del gran compositor cursó estudios de ascensorista con muy buena nota, tanta que le adjudicaron inmediatamente la plaza de ascensorista de su casa, para la que, además, cobraría un sueldo. Asunto solucionado.

La señora que ha entrado mientras llovía, se ha ido muy contenta con la conversación mantenida y el paraguas bajo el brazo justo cuando ha parado de llover. Suerte que cuando llegó no sonaba un chotis, he pensado, si no no sé qué anécdota se me habría ocurrido explicarle.