miércoles, 28 de septiembre de 2016

El presentDiari de tardor (3)

El present.

Arran d’un apunt de l’Enric March sobre el zoològic de Barcelona i la nostàlgia que desperta en gent de la nostra generació, li comentava en el seu blog que recordava amb molta enyorança les meves visites de petit al Zoo, visites, però, que van desaparèixer amb el vent que llavors bufava i que ara el vent que ens despentina és un altre de molt diferent. També li deia que no sabia si em podia permetre la nostàlgia o la malenconia. I li acabava reconeixent que no, que no me la podia permetre.

Ell em responia que molts dels altres comentaris anaven en aquest mateix sentit. I que era molt difícil dissociar l'experiència infantil dels sentiments o les raons que imperen avui. Acabava per dir que el mateix passa amb els animals del circ. 

És cert, és molt difícil dissociar l'experiència infantil dels sentiments o les raons que imperen avui, ho estem veient constantment els darrers temps, i molt més recentment aquests darrers dies amb la polèmica desfermada amb el pregó del Javier Pérez Andújar.

Hi hagut opinions de tots els colors, cadascú defensant la seva pròpia experiència infantil i deixant clar als ulls de tothom aquesta dificultat per dissociar-la del present. Fins l’extrem que començo a posar en dubte amb temor la conclusió que hi ha implícita en una frase que va pronunciar Francisco Tomás y Valiente: "Ningú té mentalitat de revenja, ningú té mentalitat de venjança, però no ens enganyem, ningú té mentalitat d'oblit".

En Gregorio Luri ens diu, entre d’altres coses, que: “Javier no va fer un elogi de la cultura popular sinó de la cultura de la seva infància, adolescència i joventut, per això l'elogi s'acaba en els anys 80. Al meu parer -sens dubte criticable- va fer un elogi de la seva educació sentimental. Tenia tot el dret de fer-ho. I ho va fer, efectivament, de manera literàriament molt digna i, per descomptat, molt emotiva.

També ens parla d’uns vencedors, i en la demanda que li fa un lector en un comentari per a que especifiqui quin són aquests perdedors ens diu: “El que venç és sempre el present i, per descomptat, qui té l'habilitat de gestionar no tant el present com les representacions que el present elabora de si mateix. El vençut és sempre la malenconia.”

Va ser el pregó del JPA el pregó d’un vençut? Per què el vençut és sempre la malenconia?, perquè en la voluntat ferma de no oblidar, mai ens en recordem de res?, és això?

Aquests dies la cosa ha derivat fins a l’extrem de dir, com bé destaca l’Iu Forn, que “L'independentisme és burgès i l’antifranquisme és d'esquerres”. Per això esmenta una cita que cal tenir present i que jo també transcriuré sencera aquí: “A Catalunya, els elements reaccionaris del catalanisme, sovint aixequen la bandera de les reivindicacions catalanes, en un sentit nacionalista. I quan més soroll fan és en els moments en què es produeix un fet social de ressonància, talment com si cerquessin la intervenció de les autoritats de l'Estat espanyol per abatre els treballadors catalans. Nosaltres, ho dic ací a Madrid, i si convé també a Barcelona, som i serem contraris a aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana, no per assolir la llibertat de Catalunya, sinó per poder defensar millor els seus interessos de classe i sempre amatents a malmetre les reivindicacions del proletariat català. I jo us puc assegurar que aquests reaccionaris que s'autoanomenen catalanistes el que més temen és el redreçament nacional de Catalunya, en el cas que Catalunya no els restés sotmesa. I com que saben que Catalunya no és un poble mesell, ni tan sols intenten deslligar la política catalana de l'espanyola. En canvi, nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans el contrari, hi guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens fa por. Estigueu segurs, amics madrilenys que m'escolteu, que si algun dia es parlés seriosament d'independitzar Catalunya de l'Estat espanyol, els primers i potser els únics que s'oposarien a la llibertat nacional de Catalunya, foren els capitalistes de la Lliga Regionalista i del Fomento del Trabajo Nacional”. (Noi del Sucre, arenga de l’octubre del 1919 a l’Ateneu de Madrid)

L’Iu Forn ens diu que el debat no és pas nou i que ja està fet. Però jo ho dubto, està realment fet? Sembla ser que no, al menys el que no està és acabat.

Enric Hernández, de el Periódico de Catalunya, destaca que JPA “Cronista suburbial, va narrar des de la riba del Besòs amb semblant escepticisme l'embadaliment de la Barcelona postolímpica, el transversal classisme d'una Catalunya aburgesada i les recents exhibicions de l'independentisme anat a més.” I a continuació que ell, el JPA: “encarna aquella molesta Catalunya castellanoparlant que no desfila quan ho hauria de fer i a sobre vota el que no ha de votar.

Sobre el que la gent vota o ha de votar jo no soc ningú per opinar, com acostumen a fer molts, però només recordaré el que ja ens recorda l’Iu Forn quan ens recomana que ens fixem quins han estat els barris que van fer alcalde de Badalona a Xavier García Albiol.

Tot plegat ens demostra que el debat, efectivament, no està pas acabat, però la que sí que està acabada, segons molts assenyalen, és aquella Catalunya obrerista. Com també ens ho diu José Rodríguez a L’Endavant, en el seu article, El cliché charna. Després de recordar a Candel i a Marsé afirma:

“No entiendo los pregones que vuelven y vuelven a reivindicar esa Barcelona que hoy ya no existe. No entiendo esa construcción simbó­lica que no interpela a la inmensa mayoría de los que hoy estamos vivos porqué hace tiempo que la hemos abandonado. No entiendo esos artículos anclándose en una falsa nostalgia. (…) La maleta de cartón ya se la ha comido la humedad, la épica obrerista asociada a un grupo étnico huele a naftalina. Nos dificulta a los que somos hijos de esa inmigración a no poder ser lo que queramos ser. Genera unos clichés del catalán burgués y del español obrero que hoy ya no representan nuestra sociedad si es que alguna vez la han representado.

Jo tampoc vull opinar sobre quins són els clixés català burgès i espanyol obrer, però sí citar a l’Antoni Puigvert quan li recorda a JPA que: “Per Andújar, a vegades, el reconeixement dels seus implica menyspreu dels altres, dels que ara protagonitzen el relat oficial de la catalanitat. Sovint és injust, quan parla de la Catalunya que no és la seva. La seva visió de la llengua catalana és molt reduccionista (un clixé que prové del primer Marsé, i que també Cercas aplica a Las leyes de la frontera): els burgesos parlen català; i els pobres castellà. Però, fins i tot aquest distanciament (ressentiment?) de Pérez Andújar és significatiu. Revela que la pretensió independentista del catalanisme actual no aconsegueix crear vincles d’empatia amb una part substancial de la societat catalana”.

Sincerament, i pel que a mi respecta, he trobat a faltar un pregó que ens parlés del present. ¿Per què?, perquè tot i que conec el meu passat, el futur que m’agradaria que fos, i una lleugera idea de quin és el meu present personal, no estic tot segur de quin és el present de tots. Modestament reconec que no ho sé, tinc dubtes.  


El present són les famílies filipines i pakistaneses de la Ronda de Sant Antoni i del Raval que s’han convertit en els meus veïns?, el present és la nova misèria que veiem arreu?, el present és la gent que dorm al carrer?, el present és la imatge de Pedro Sánchez absolutament sol davant del perill, com el famós El sheriff chiquito, que es todo un gallito, de  Martz-Schmidt, negant-se a investir al que ell mateix ha qualificat com a indecent? El present és el senyor Rajoy imitant algun dels malvats que sortien a les aventures del Capitán Trueno? El present és un referèndum que qui sap si trencaria Espanya, però que la revestiria de dignitat? El present és el soroll de les bombes que esclaten mentre ens arriben milers de refugiats? El present és també la desbandada que s’està preparant davant de la inevitable fallida de la Segona Transició?

Ho ignoro, però sí sé que el present són encara moltes més coses que les que acabo d’esmentar. Com succeeix amb el passat i el futur, tots tenim el nostre present, però, sens dubte, el present són les persones, totes elles sumades, i encara que em sàpiga greu i m’ompli de malenconia i nostàlgia he d’acceptar que el present ja no són els animals del circ i aviat tampoc ho seran els zoològics.  Amb aquesta realitat tinc que fer compatible la meva experiència infantil amb els sentiments i les raons que imperen avui.


------------------------------------------------


Diario de otoño (3)

El presente.

A raíz de un apunte de Enric March sobre el zoológico de Barcelona y la nostalgia que despierta en gente de nuestra generación, le comentaba en su blog que recordaba con mucha añoranza mis visitas de pequeño al Zoo, visitas, sin embargo, que desaparecieron con el viento que entonces soplaba, y que ahora el viento que nos despeina es otro muy diferente. También le decía que no sabía si me podía permitir la nostalgia o la melancolía. Y le acababa reconociendo que no, que no me la podía permitir.

El me respondía que muchos de los otros comentarios iban en este mismo sentido. Y que era muy difícil disociar la experiencia infantil de los sentimientos o las razones que imperan hoy. Terminaba por decir que lo mismo ocurre con los animales del circo.

Es cierto, es muy difícil disociar la experiencia infantil de los sentimientos o las razones que imperan hoy, lo estamos viendo constantemente en los últimos tiempos y mucho más recientemente estos últimos días con la polémica desatada con el pregón de Javier Pérez Andújar.

Ha habido opiniones de todos los colores, cada uno defendiendo su propia experiencia infantil y dejando claro a los ojos de todos esta dificultad para disociarla del presente. Hasta el extremo de que empiezo a poner en duda con temor la conclusión que hay implícita en una frase que pronunció Francisco Tomás y Valiente: "Nadie tiene mentalidad de revancha, nadie tiene mentalidad de venganza, pero no nos engañemos, nadie tiene mentalidad de olvido".

Gregorio Luri nos dice, entre otras cosas, que: "Javier no hizo un elogio de la cultura popular sino de la cultura de su infancia, adolescencia y juventud, por eso el elogio acaba en los años 80. En mi opinión -sin duda criticable- hizo un elogio de su educación sentimental. Tenía todo el derecho de hacerlo. Y lo hizo, efectivamente, de manera literariamente muy digna y, por supuesto, muy emotiva."

También nos habla de unos vencedores, y en la demanda que le hace un lector en un comentario para que especifique quiénes son estos perdedores nos dice: "El que vence es siempre el presente y, por supuesto, quien tiene la habilidad de gestionar no tanto el presente como las representaciones que el presente elabora de sí mismo. El vencido es siempre la melancolía."

¿Fue el pregón de JPA el pregón de un vencido? ¿Por qué el vencido es siempre la melancolía?, ¿porque en la voluntad firme de no olvidar, nunca nos acordamos de nada?, ¿es eso?

Estos días la cosa ha derivado hasta el extremo de decir, como bien destaca Iu Forn, que "El independentismo es burgués y el antifranquismo es de izquierdas". Por ello menciona una cita que hay que tener presente y que yo también transcribiré entera aquí: "En Cataluña, los elementos reaccionarios del catalanismo, a menudo levantan la bandera de las reivindicaciones catalanas, en un sentido nacionalista. Y cuando más ruido hacen es en los momentos en que se produce un hecho social de resonancia, como si buscasen la intervención de las autoridades del Estado español para abatir a los trabajadores catalanes. Nosotros, lo digo aquí en Madrid, y si conviene también en Barcelona, ​​somos y seremos contrarios a estos señores que pretenden monopolizar la política catalana, no para alcanzar la libertad de Cataluña, sino para poder defender mejor sus intereses de clase y siempre dispuestos a dañar las reivindicaciones del proletariado catalán. Y yo os puedo asegurar que estos reaccionarios que se autodenominan catalanistas lo que más temen es la recuperación nacional de Cataluña, en el caso de que Cataluña no les quedara sometida. Y como saben que Cataluña no es un pueblo leproso, ni siquiera intentan desligar la política catalana de la española. En cambio, nosotros, los trabajadores, como sea que con una Cataluña independiente no perderíamos nada, al contrario, ganaríamos mucho, la independencia de nuestra tierra no nos da miedo. Estad seguros, amigos madrileños que me escucháis, que si algún día se hablara seriamente de independizar Cataluña de España, los primeros y quizás los únicos que se opondrían a la libertad nacional de Cataluña, serían los capitalistas de la Liga regionalista y del Fomento del Trabajo Nacional". (Noi del Sucre, arenga de octubre de 1919 en el Ateneo de Madrid)

Iu Forn nos dice que el debate no es nuevo y que ya está hecho. Pero yo lo dudo, ¿está realmente hecho? Parece ser que no, al menos lo que no está es terminado.

Enrique Hernández, del Periódico de Cataluña, destaca que JPA "Cronista suburbial, narró desde la orilla del Besòs con semejante escepticismo el embeleso de la Barcelona post-olímpica, el transversal clasismo de una Cataluña aburguesada y las recientes exhibiciones del independentismo ido a más."Y a continuación que él, JPA: "encarna aquella molesta Cataluña castellanohablante que no desfila cuando debería hacerlo y encima vota lo que no debe votar".

Sobre lo que la gente vota o debe votar yo no soy nadie para opinar, como suelen hacer muchos, pero sólo recordaré lo que ya nos recuerda Iu Forn cuando nos recomienda que nos fijemos cuáles han sido los barrios que hicieron alcalde de Badalona a Xavier García Albiol.

Todo ello nos demuestra que el debate, efectivamente, no está acabado, pero la que sí está terminada, según muchos señalan, es aquella Cataluña obrerista. Como también nos lo cuenta José Rodríguez en L’Endavant, en su artículo, El cliché Charna. Tras recordar a Candel y a Marsé afirma:

“No entiendo los pregones que vuelven y vuelven a reivindicar esa Barcelona que hoy ya no existe. No entiendo esa construcción simbó­lica que no interpela a la inmensa mayoría de los que hoy estamos vivos porqué hace tiempo que la hemos abandonado. No entiendo esos artículos anclándose en una falsa nostalgia. (…) La maleta de cartón ya se la ha comido la humedad, la épica obrerista asociada a un grupo étnico huele a naftalina. Nos dificulta a los que somos hijos de esa inmigración a no poder ser lo que queramos ser. Genera unos clichés del catalán burgués y del español obrero que hoy ya no representan nuestra sociedad si es que alguna vez la han representado.

Yo tampoco quiero opinar sobre cuáles son los clichés catalán burgués y español obrero, pero sí citar a Antoni Puigvert cuando le recuerda a JPA que: "Para Andújar, a veces, el reconocimiento de los suyos implica menosprecio de los demás, de los que ahora protagonizan el relato oficial de la catalanidad. A menudo es injusto, cuando habla de la Cataluña que no es la suya. Su visión de la lengua catalana es muy reduccionista (un cliché que proviene del primer Marsé, y que también Cercas aplica en Las leyes de la frontera): los burgueses hablan catalán; y los pobres castellano. Pero incluso este distanciamiento (¿resentimiento?) De Pérez Andújar es significativo. Revela que la pretensión independentista del catalanismo actual no consigue crear vínculos de empatía con una parte sustancial de la sociedad catalana".

Sinceramente, y por lo que a mí respecta, he echado en falta un pregón que nos hablara del presente. ¿Por qué?, porque aunque conozco mi pasado, el futuro que me gustaría que fuera, y una ligera idea de cuál es mi presente personal, no estoy completamente seguro de cuál es el presente de todos. Modestamente reconozco que no lo sé, tengo dudas.

¿El presente son las familias filipinas y paquistaníes de la Ronda de San Antonio y del Raval que se han convertido en mis vecinos?, ¿el presente es la nueva miseria que vemos en todas partes?, ¿el presente es la gente que duerme en la calle?, ¿el presente es la imagen de Pedro Sánchez absolutamente solo ante el peligro, como el famoso El sheriff chiquito, que es todo un gallito, de Martz-Schmidt, negándose a investir al que él mismo ha calificado como indecente? ¿El presente es el señor Rajoy imitando alguno de los malvados que salían en las aventuras del Capitán Trueno? ¿El presente es un referéndum que quien sabe si rompería España, pero que la revestiría de dignidad? ¿El presente es el ruido de las bombas que estallan mientras nos llegan miles de refugiados? ¿El presente es también la desbandada que se está preparando ante la inevitable quiebra de la Segunda Transición?


Lo ignoro, pero sí sé que el presente son todavía muchas más cosas que las que acabo de mencionar. Como sucede con el pasado y el futuro, todos tenemos nuestro presente, pero, sin duda, el presente son las personas, todas ellas sumadas, y aunque me duela y me llene de melancolía y nostalgia tengo que aceptar que el presente ya no son los animales del circo y pronto tampoco lo serán los zoológicos. Con esta realidad tengo que hacer compatible mi experiencia infantil con los sentimientos y las razones que imperan hoy.