domingo, 27 de septiembre de 2015

27 de setembre de 2015


Diari de tardor (3)

27 de setembre de 2015

El 1972 jo tenia disset anys i els meus pares em van regalar pel meu aniversari un mapamundi molt gran per penjar-lo a la paret de l’habitació que compartíem l’Albert i jo. Sempre m’han agradat els mapes i aquest encara el conservo en perfecte estat, ara guardat en un dels armaris de casa. No vaig trigar ni un parell de dies a enganxar un adhesiu transparent de color –que em va facilitar l’Albert que ja treballava de dissenyador gràfic–, amb el perfil de Catalunya al seu lloc corresponent al mapa. Era un acte simbòlic, sense aparents repercussions, un petit pas, secret, íntim i privat com el primer petó a una noia, un petit pas d’un llarg camí que ve de molt lluny i que ha arribat, de moment, fins aquí i fins avui, però que sens dubte continuarà perquè aquest camí no s’acaba, o, millor dit, només s’acabarà quan ja no en quedi cap de nosaltres, en el sentit ample del terme “nosaltres”, per explicar-ho.

Per aquell noi de disset anys que era jo llavors i que encapçala aquesta petita llista de fotografies i que continua amb una de l’Albert i meva, per a ell i per a tots els altres, pels papes, pels tiets, pels avis, pels cosins i pels seus fills, per a tots els amics, per a la QK que avui estaria molt contenta i pel seu fill, per a tothom, sigui d’on sigui, vingui d’on vingui, pensi el que pensi i voti el que voti, perquè ells son els responsables que jo, i molts com jo, de jovenets féssim trampes en un mapamundi de l’any 1972.

----------------------------------------

Diario de otoño (3)

27 de septiembre de 2015

En 1972 yo tenía diecisiete años y mis padres me regalaron por mi cumpleaños un mapamundi muy grande para colgarlo en la pared de la habitación que compartíamos Albert y yo. Siempre me han gustado los mapas y éste aún lo conservo en perfecto estado, ahora guardado en uno de los armarios de casa. No tardé ni un par de días en pegar un adhesivo transparente de color -que me facilitó Albert que ya trabajaba de diseñador gráfico-, con el perfil de Cataluña en su lugar correspondiente en el mapa. Era un acto simbólico, sin aparentes repercusiones, un pequeño paso, secreto, íntimo y privado como el primer beso a una chica, un pequeño paso de un largo camino que viene de muy lejos y que ha llegado, de momento, hasta aquí y hasta hoy, pero que sin duda continuará porque este camino no se acaba, o, mejor dicho, sólo se terminará cuando ya no quede ninguno de nosotros, en el sentido amplio del término "nosotros", para explicarlo.

Para aquel chico de diecisiete años que era yo entonces y que encabeza esta pequeña lista de fotografías y que continúa con una de Albert y mía, para él y para todos los demás, para mis  padres, para los tíos, los abuelos, los primos y para sus hijos, para todos los amigos, para QK que hoy estaría muy contenta y para su hijo, para todos, sean de donde sean, vengan de donde vengan, piensen lo que piensen y voten lo que voten, porque ellos son los responsables de que yo, y muchos como yo, de jovencitos hiciéramos trampas en un mapamundi de 1972.









viernes, 25 de septiembre de 2015

La dignitat i la vergonya.


Diari de tardor (2)

La dignitat i la vergonya.

Just a l’entrada de la meva botiga m’he trobat avui amb l’escena que mostra la fotografia de la capçalera, una sargantana urbana, una de petita, morta i devorada per les formigues que de mica en mica i de manera pacient i ordenada, quasi militar, l’han acabat transportant al seu niu. En el post anterior parlava d’una pota de cabra que no donava cosses com sí, en canvi, les donen les potes humanes, és una diferència important i decisiva perquè, com deia el sheriff d’Aquest país no és per a vells,  si amb els animals rés mai és segur, amb les persones ho és menys encara.

En Marc Àlvaro diu una cosa obvia en relació a la situació política present que s’està vivint a Espanya i que és la mateixa que s’ha viscut en tots els passats, presents i futurs de qualsevol època i país: el present col·lectiu és una simple qüestió de poder, de com es reparteix el poder, és a dir, els diners i els drets sobre els territoris, els propis i els aliens, i aquesta, paradoxalment i curiosa, no és pas una qüestió estrictament econòmica o tècnica, sinó emocional, perquè com també diu en Jordi Graupera del que es tracta és de decidir quina justícia volem els catalans, si l’espanyola o la catalana, donant per descomptat que són dues justícies diferents. Ho són? És evident que sí en relació en com es reparteix el poder a Espanya, és a dir, els diners i els drets sobre els territoris, els propis i els aliens. La justícia, però, igual que la realitat, no s’assembla mai a les idees que tenim d’ella quan a més de cega segurament també és sorda.

Quan en el passat referèndum de Grècia les autoritats europees pressionaven als grecs per a que votessin en un determinat sentit, tota la intel·lectualitat i progressia espanyola es va escandalitzar i estripar els vestits com si fossin vulgars fariseus en una pel·lícula barata de Setmana Santa reclamant equitat. Ara, la banca i d’altres poders fàctics amenacen als votants catalans amb l’Apocalipsi, mentint descaradament, manipulant les institucions de l’Estat amb les trampes i falsificacions més burdes, caient en la ineptitud i el ridícul més vergonyós davant de les càmeres de televisió, i ningú diu ni piu més enllà de l’Ebre.

La independència de Catalunya no garanteix res, ni el nivell de vida ni l’Estat del benestar, ni les pensions ni la prosperitat, ni la permanència a la UE ni la qualitat d’aquesta justícia ni com haurem de pagar el deute que ens pertoqui als uns i als altres, absolutament res està garantit si es dona el cas, perquè el futur per definició és incert, però no pas ho és el present i el present com el passat ens el coneixem perfectament, així doncs el que sí canviarà, si es dona el cas, és l’status quo, no en hi ha cap dubte, i això és ja una enormitat a més de ser una obligació moral, una qüestió de dignitat i de vergonya individual i col·lectiva que ens afecta i ens interpel·la a tots, als catalans i als espanyols també, perquè ells, de manera també individual i col·lectiva, igualment com nosaltres, han de saber i han de decidir de quina mena són la seva dignitat i la seva vergonya, de quin material estan fetes, si són d’alta qualitat, elaborades amb els millors materials morals i la més excel·lent de les manufactures ètiques com les meves polseres per home de pell autèntica que em fan a Menorca, o bé és una dignitat i una vergonya de saldo, barates o antiquades, merament contingents,  d’hidalgos ressentits que han perdut el seny i l’amor propi al perdre el patrimoni.

Nosaltres voldríem que la nostra dignitat i vergonya fossin iguals a les dels espanyols o a l’inrevés, seria el millor i el més desitjable, però això és una cosa que depèn de cadascú. Sigui com sigui, després de tantes primeres comunions i santes hòsties que han rebut i han repartit arreu, ara ja toca escollir què volen ser quan siguin grans perquè l’infància s’ha acabat i no tornarà.  No senyor, no tornarà, com els somnis que es deu haver endut a la tomba la sargantana morta que hi havia aquest matí a l’entrada de la meva botiga.

--------------------------------------

Diario de otoño (2)

La dignidad y la vergüenza.

Justo en la entrada de mi tienda me he encontrado hoy con la escena que muestra la fotografía de la cabecera, una lagartija urbana, una de pequeña, muerta y devorada por las hormigas que poco a poco y de manera paciente y ordenada, casi militar, la han terminado transportando a su nido. En el post anterior hablaba de una pata de cabra que no daba coces como si, en cambio, las dan las patas humanas, es una diferencia importante y decisiva porque, como decía el sheriff de Este país no es para viejos, si con los animales nada nunca es seguro, con las personas lo es menos aún.

Marc Álvaro dice algo obvio en relación a la situación política presente que se está viviendo en España y que es la misma que se ha vivido en todos los pasados, presentes y futuros de cualquier época y país: el presente colectivo es una simple cuestión de poder, de cómo se reparte el poder, es decir, el dinero y los derechos sobre los territorios, los propios y los ajenos, y ésta, paradójica y curiosamente, no es una cuestión estrictamente económica o técnica, sino emocional, porque como dice Jordi Graupera de lo que se trata es de decidir qué justicia queremos los catalanes, si la española o la catalana, dando por supuesto que son dos justicias diferentes. ¿Lo son? Es evidente que sí en relación en cómo se reparte el poder en España, es decir, el dinero y los derechos sobre los territorios, los propios y los ajenos. La justicia, sin embargo, al igual que la realidad, no se parece nunca a las ideas que tenemos de ella cuando además de ciega seguramente también es sorda.

Cuando en el pasado referéndum de Grecia las autoridades europeas presionaban a los griegos para que votaran en un determinado sentido, toda la intelectualidad y progresía española se escandalizó y se desgarró los vestidos como si fueran vulgares fariseos en una película barata de Semana Santa reclamando equidad. Ahora, la banca y otros poderes fácticos amenazan a los votantes catalanes con el Apocalipsis, mintiendo descaradamente, manipulando las instituciones del Estado con las trampas y falsificaciones más burdas, cayendo en la ineptitud y el ridículo más vergonzoso ante las cámaras de televisión, y nadie dice ni pío más allá del Ebro.

La independencia de Cataluña no garantiza nada, ni el nivel de vida ni el Estado del bienestar, ni las pensiones ni la prosperidad, ni la permanencia en la UE ni la calidad de esta justicia ni como tendremos que pagar la deuda que nos corresponda a los unos y a los otros, absolutamente nada está garantizado si se da el caso, porque el futuro por definición es incierto, pero no lo es el presente y el presente como el pasado nos lo conocemos perfectamente, así que lo que sí va a cambiar, si se da el caso, es el status quo, no hay duda, y esto es ya una enormidad además de ser una obligación moral, una cuestión de dignidad y de vergüenza individual y colectiva que nos afecta y nos interpela a todos, a los catalanes y a los españoles también, porque ellos, de manera también individual y colectiva, igualmente como nosotros, deben saber y deben decidir de qué tipo son su dignidad y su vergüenza, de qué material están hechas, si son de alta calidad, elaboradas con los mejores materiales morales y la más excelente de las manufacturas éticas como mis pulseras para hombre de piel auténtica que me hacen en Menorca, o bien es una dignidad y una vergüenza de saldo, baratas o anticuadas, meramente contingentes, de hidalgos resentidos que han perdido el juicio y el amor propio al perder el patrimonio.

Nosotros quisiéramos que nuestra dignidad y vergüenza fueran iguales a las de los españoles o al revés, sería lo mejor y lo más deseable, pero esto es algo que depende de cada uno. Sea como sea, después de tantas primeras comuniones y santas hostias que han recibido y han repartido por todas partes, ahora ya toca elegir qué quieren ser cuando sean mayores porque la infancia ha terminado y no volverá. No señor, no volverá, como los sueños que se habrá llevado a la tumba la lagartija muerta que había esta mañana en la entrada de mi tienda.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

La cossa





Diari de tardor (1)

La cossa.

La portada de l’àlbum Underground de Thelonius Monk és una de les millors i més populars de la Història de la discografia; escenifica una composició dramàtica característica de la Segona Guerra Mundial, on en TM fa el paper de guerriller del maquis francès que mira a la càmera amb un esguard ferotge i decidit. Un guerriller que té pres i lligat en una cadira a un soldat alemany amb el corresponent uniforme negre de les SS mentre ell va tocant al piano segurament alguna peça de jazz, música decadent de l’Occident capitalista per turmentar les oïdes del seu presoner que el més probable es que només hagi sentit la tradicional música germànica culta en la seva interminable llista de genis, Bach, Mozart, Franz Schubert, Beethoven, Wagner...

En el racó de la meva botiga on el tinc exposat l’acompanya un diable mexicà tocant la guitarra, amb una pota humana i l’altre de faune i una imatge d’un noi guapo dormint, fotografia dels francesos Pierre Commoy i Gilles Blanchard, coneguts com Pierre et Gilles. Tot plegat envolta un vell llibre d’art africà que em serveix de safata per unes polseres masculines de pell autèntica amb gravats que imiten la de serp i que em fan uns artesans de Menorca.

La portada de l’LP del TM la comences a mirar i no te l’acabes igual que els mil i un relats de la Segona Guerra Mundial, els seus prolegòmens i les seves conseqüències com els quaranta anys de franquisme. Repeteixo, és extraordinària, plena de detalls, amb la vaca que pot recordar un pessebre pels qui tenim referents religiosos cristians, amb elements també irònics i ben triats com ara la noia que hi ha al darrera de la vaca que més que la Bonnie Parker –companya d’en Clyde Barrow, la famosa parella d’atracadors que van ser coneguts als anys trenta del segle XX per Bonnie & Clyde– recorda a la Patricia Hearst de l’exèrcit Simbiòtic d’Alliberament, una guerrilla urbana del 1973. El disc, però, és del 1968 i a mi em transmet una aire existencialista de postguerra de cova de jazz parisenca plena de jovenalla tan il·lusionada com ociosa vestida amb jerseis negres de coll alt.

L’atretzo i la posada en escena, dirigit per extraordinaris professionals (1) com en una gran producció cinematogràfica, és excel·lent, tots els elements estan molt ben cuidats: el piano de saloon nord-americà, la palla i l’herba estesa pel terra, el cartell del De Gaulle, el detonador pels explosius a distància, les bombes de ma, els gots bruts, les botelles de vi, el raïm i fins i tot el pa i el tomàquet que podria fer pensar al Felipe González, a la Susana Diaz, al Mariano Rajoy, a l’Albert Ribera o a qualsevol altre polític espanyol inclòs en Pablo Iglesias, que el nazi que està lligat a la cadira és, precisament, l’Artur Mas, l’Oriol Jonqueres, l’Antonio Baños o qualsevol de nosaltres que volem que Catalunya sigui independent. L’escena és una magnífica estampa, un diorama i un estereotip, un clixé, un decorat tòpic francès per vendre gran música americana.

França és un país que ha construït al voltant de la seva participació a la Segona Guerra Mundial tota una escenificació similar a la de la portada d’aquest disc, exagerant la resistència popular a les forces d’ocupació nazis i ocultant el col·laboracionisme de part de la seva població i el que va significar el Règim feixista de Vichy. L’Espanya democràtica que neix a la mort del Dictador també ha estat un diorama, un clixé d’exageracions i ocultacions que la seva ciutadania ha permès i que al perdre els colors amb el pas del temps i la insolació del sol ens va mostrant una fotografia tan falsa com la de la portada més popular de la Història de la discografia. Aquesta imaginària fotografia de l’Espanya democràtica amb quasi qualsevol dels seus cèlebres protagonistes mirant a la càmera amb cara ferotge i decidida és tan mentidera com el personatge que interpreta TM que en realitat només vol vendre discos, quants més millor.

La realitat no s’assembla mai a les idees que tenim d’ella perquè per definició és cínica i se’n riu de nosaltres construint decorats que el primer que fan és fer-nos callar al partir-nos la boca d’una cossa amb la pota humana del diable més que amb la de faune que, pobreta, tan sols és una pota de cabra.

---------------------------------

És graciós llegir el que ens explica en Gil McKean a la contraportada del disc que desmenteix completament tota la descripció visual que jo he fet de la portada d’en TM.

---------------------------------

Diario de otoño (1)

La coz.

La portada del álbum Underground de Thelonius Monk es una de las mejores y más populares de la Historia de la discografía; escenifica una composición dramática característica de la Segunda Guerra Mundial, donde TM hace el papel de guerrillero del maquis francés que mira a la cámara con una mirada feroz y decidida. Un guerrillero que tiene preso y atado en una silla a un soldado alemán con el correspondiente uniforme negro de las SS mientras él toca el piano seguramente alguna pieza de jazz, música decadente del Occidente capitalista para atormentar los oídos de su prisionero que lo más probable es que sólo haya oído la tradicional música germánica culta en su interminable lista de genios, Bach, Mozart, Franz Schubert, Beethoven, Wagner...

En el rincón de mi tienda donde lo tengo expuesto le acompaña un diablo mexicano tocando la guitarra, con una pata humana y otra de fauno y una imagen de un chico guapo durmiendo, fotografía de los franceses Pierre Commoy y Gilles Blanchard, conocidos como Pierre et Gilles. Todo ello rodea un viejo libro de arte africano que me sirve de bandeja para unas pulseras masculinas de piel auténtica con grabados que imitan la de serpiente y que me hacen unos artesanos de Menorca.

La portada del LP de TM la miras y no te lo acabas igual que los mil y un relatos de la Segunda Guerra Mundial, sus prolegómenos y sus consecuencias como los cuarenta años de franquismo. Repito, es extraordinaria, llena de detalles, con la vaca que puede recordar un pesebre para los que tenemos referentes religiosos cristianos, con elementos también irónicos y bien elegidos como la chica que hay detrás de la vaca que más que la Bonnie Parker - compañera de Clyde Barrow, la famosa pareja de atracadores que fueron conocidos en los años treinta del siglo XX por Bonnie & Clyde- recuerda a Patricia Hearst del Ejército Simbiótico de Liberación, una guerrilla urbana de 1973. El disco, sin embargo, es de 1968 y a mí me transmite una aire existencialista de posguerra de cueva de jazz parisina llena de una  muchachada tan ilusionada como ociosa vestida con jerséis negros de cuello alto.

El atrezo y la puesta en escena, dirigido por extraordinarios profesionales (1) como en una gran producción cinematográfica, es excelente, todos los elementos están muy bien cuidados: el piano de saloon norteamericano, la paja y la hierba extendida por el suelo, el cartel de De Gaulle, el detonador para los explosivos a distancia, las bombas de mano, los vasos sucios, las botellas de vino, las uvas e incluso el pan y el tomate que podría hacer pensar a Felipe González, a Susana Diaz, a Mariano Rajoy, a Albert Ribera o a cualquier otro político español incluido a Pablo Iglesias, que el nazi que está ligado a la silla es, precisamente, Artur Mas, Oriol Junqueras, Antonio Baños o cualquiera de nosotros que queremos que Cataluña sea independiente. La escena es una magnífica estampa, un diorama y un estereotipo, un cliché, un decorado tópico francés para vender gran música americana.

Francia es un país que ha construido en torno a su participación en la Segunda Guerra Mundial toda una escenificación similar a la de la portada de este disco, exagerando la resistencia popular a las fuerzas de ocupación nazis y ocultando el colaboracionismo de parte de su población y lo que significó el Régimen fascista de Vichy. La España democrática que nace a la muerte del Dictador también ha sido un diorama, un cliché de exageraciones y ocultaciones que su ciudadanía ha permitido y que al perder los colores con el paso del tiempo y la insolación del sol nos va mostrando una fotografía tan falsa como la de la portada más popular de la Historia de la discografía. Esta imaginaria fotografía de la España democrática con casi cualquiera de sus célebres protagonistas mirando a la cámara con cara feroz y decidida es tan mentirosa como el personaje que interpreta TM que en realidad sólo quiere vender discos, cuantos más mejor.

La realidad no se parece nunca a las ideas que tenemos de ella porque por definición es cínica y se ríe de nosotros construyendo decorados que lo primero que hacen es hacernos callar al partirnos la boca de una coz con la pata humana del diablo más que con la de fauno que, pobrecita, únicamente es una pata de cabra.

---------------------------------

Es gracioso leer lo que nos cuenta Gil McKean en la contraportada del disco que desmiente completamente toda la descripción visual que yo he hecho de la portada de TM.

---------------------------------

(1)
A&R [Coordination]  Darren Salmieri
A&R [Legacy A&R]  Steve Berkowitz
Art Direction [Reissue]  Howard Fritzson
Design [Reissue]  Randall Martin
Liner Notes  Gil McKean, Peter Keepnews
Photography By [Cover]  Horn-Griner Agency
Photography By [Liner]  Don Hunstein / Sony Music Archives
Producer [Original Recordings]  Teo Macero
Product Manager [Packaging Manager]  Fong Y. Lee
Reissue Producer  Orrin Keepnews
Research [Photography]  Liz Reilly








viernes, 18 de septiembre de 2015

Coyote Man


Diari d’estiu (21)

Coyote Man.

Me n’adono que em faig gran perquè tot i que em continua agradant mirar les noies boniques cada vegada m’interessa menys el sexe. Aquesta inapetència i desinterès és un senyal inequívoc de decadència i de lleugeresa, és cert, però més ho és que ara, i no pas abans, em tranquil·litza contemplar la nevera plena de menjar.

La prova definitiva, no obstant, no és pas la disminució de l’interès sexual que ben mirat en el fons és una santa benedicció del cel, sinó la mania que es converteix gairebé en fòbia a sentir sorolls aliens, sorolls en general i la música dels altres en particular, sons que es colen sense demanar permís per les portes i les finestres de casa. Perdo vista i em torno sord però alhora  i paradoxalment veig més coses que veia de jove i sento totes les converses que es donen al meu voltant, tinc l’olfacte fi i no puc evitar olorar la sang menstrual d’aquestes noies que m’agrada mirar.

Tothom ha sentit parlar dels homes llop, però pocs coneixen els homes coiot i a aquestes alçades de la meva vida, que em permet observar amb tristor i decepció la desorientació dels meus amics jubilats, qui sap si me n’he convertit en un, un home coiot d’olfacte fi. He de dir, però, que la pell dels coiots no era massa apreciada en el món de la pelleteria que jo vaig conèixer, era aspra i poc fina, pèls gruixuts com filferros del color de la sorra mullada, pells petites i esquifides que només valien per fer samarres als hippies dels anys seixanta.

Coyote Man és un personatge de còmic, un súper heroi misteriós amb poders especials com tots ells, en el seu cas el més important que posseeix és veure com algú que tria, amb la mirada del que decideix i sap que decideix amb cada elecció igual que en el famós poema de Robert Frost, pocs tenen aquest poder que és el poder del temps. Orfe al morir els seus pares en un assaig nuclear, un jove indi americà que viu com un ermità l’acull. A ambdós se suma una bruixa que es converteix en la seva mare adoptiva. Una nit, però, després d'una cerimònia d'ocultisme, el nen es converteix en un home coiot quan mata els seus pares adoptius i decideix viure sol al desert. A partir d’aquest moment adquirirà els seus poders entre els que també hi  trobem un de molt “vistós”, valgui l’expressió, la seva capacitat de fer-se invisible gràcies a un pas de ball similar al mateix que fa moure els planetes.

Però, ja dic, Coyote Man és un personatge de còmic i jo no, ni tinc tampoc aquestes habilitats, només puc adornar i omplir un prestatge alhora que li reto un homenatge a ell i als coiots, fent-lo servir també de safata entre corbates de pell autèntica i perles falses per a noies il·lusionades que no saben veure com algú que tria sinó com algú que dorm un somni que no recordaran.

Sigui com sigui, Coyote Man no es va quedar pas al desert a fer vida d’ermità o de hippie, el seu encant, malgrat la màscara que du, sedueix a les noies més maques de la ciutat com ho demostra la imatge que presento amb una avellana, una nou i una ametlla i un retolí blanc que se m’ha colat.

Avui he vist a la filla petitona de la meva veïna filipina de replà, està grassoneta com la seva mare i és igual de simpàtica i bonica com ella, li he fet quatre gràcies i m’ha somrigut i a mi se m’ha il·luminat la cara i m’ha caigut la baba al veure-les a les dues.

-----------------------------
  
Diario de verano (21)

Coyote Man.

Me doy cuenta que me hago mayor porque aunque me siga gustando mirar las chicas bonitas cada vez me interesa menos el sexo. Esta inapetencia y desinterés es una señal inequívoca de decadencia y de levedad, es cierto, pero más lo es que ahora, y no antes, me tranquilice contemplar la nevera llena de comida.

La prueba definitiva, sin embargo, no es la disminución del interés sexual que bien mirado en el fondo es una santa bendición del cielo, sino la manía que se convierte casi en fobia a oír ruidos ajenos, ruidos en general y la música de los demás en particular, sonidos que se cuelan sin pedir permiso por las puertas y las ventanas de casa. Pierdo vista y me vuelvo sordo pero a la vez y paradójicamente veo más cosas que veía de joven y oigo todas las conversaciones que se dan a mi alrededor, tengo el olfato fino y no puedo evitar oler la sangre menstrual de estas chicas que me gusta mirar.

Todo el mundo ha oído hablar de los hombres lobo, pero pocos conocen a los hombres coyote y a estas alturas de mi vida, que me permite observar con tristeza y decepción la desorientación de mis amigos jubilados, quién sabe si me he convertido en uno, un hombre coyote de olfato fino. Debo decir, sin embargo, que la piel de los coyotes no era demasiado apreciada en el mundo de la peletería que yo conocí, era áspera y poco fina, con pelos gruesos como alambres del color de la arena mojada, pieles pequeñas y delgadas que sólo valían para hacer zamarras a los hippies de los años sesenta.

Coyote Man es un personaje de cómic, un súper héroe misterioso con poderes especiales como todos ellos, en su caso el más importante que posee es ver como alguien que elige, con la mirada del que decide y sabe que decide en cada elección igual que en el famoso poema de Robert Frost, pocos tienen ese poder que es el poder del tiempo. Huérfano al morir sus padres en un ensayo nuclear, un joven indio americano que vive como un ermitaño lo acoge. A ambos se suma una bruja que se convierte en su madre adoptiva. Una noche, sin embargo, después de una ceremonia de ocultismo, el niño se convierte en un hombre coyote cuando mata a sus padres adoptivos y decide vivir solo en el desierto. A partir de ese momento adquirirá sus poderes entre los que también encontramos uno muy "vistoso", valga la expresión, su capacidad de hacerse invisible gracias a un paso de baile similar al que hace mover los planetas.

Pero, ya digo, Coyote Man es un personaje de cómic y yo no, ni tengo tampoco estas habilidades, sólo puedo adornar y llenar un estante a la vez que le rindo un homenaje a él y a los coyotes, usándolo también de bandeja entre corbatas de piel auténtica y perlas falsas para chicas ilusionadas que no saben ver como alguien que elige sino como alguien que duerme un sueño que no recordarán.

Sea como sea, Coyote Man no se quedó en el desierto para hacer vida de ermitaño o de hippie, su encanto, a pesar de la máscara que lleva, seduce a las chicas más guapas de la ciudad como demuestra la imagen que presento junto a una avellana, una nuez, una almendra y un ratoncito blanco que se me ha colado.


Hoy he visto a la hija pequeñita de mi vecina filipina de rellano, está gordita como su madre y es igual de simpática y bonita como ella, le he hecho cuatro gracias y me ha sonreído y a mí se me ha iluminado la cara y me ha caído la baba al verlas a las dos.

miércoles, 16 de septiembre de 2015

Terra de cristall.



Diari d’estiu (20)

Terra de cristall.

En el proper post parlaré del David Bowie, del Chick Korea i d’el Thelonius Monk i potser, només potser,  d’en Coyote Man, però avui no, avui ho faré dels terres de cristall i que els llibres només són llibres i no pas columnes ni arbres, els llibres no aguanten pas com les pedres cap sostre capaç de protegir-nos ni del sol ni de la pluja, aquest, però, és el seu valor.

Ahir, a la Central del Raval del carrer Elisabets, em vaig comprar La nit sexual, d’en Pascal Quignard, un llibre que és una petita mostra d’imatges obscenes que el Sr. Quignard col·lecciona i que va decidir recopilar i comentar en un sol volum a rel de la llei que es va votar als USA sobre la decència que han de mantenir els mitjans de comunicació. Una llei que, em sembla a mi, molt bona part de la població europea, inclosa la progressista, puritana i d’esquerres, aprovaria també. I aquest matí, al mercat vell de llibres de Sant Antoni, i només per un trist i pansit euro, Política y literatura de l’Azorin (Alianza Editorial, 1968)

Diu Azorín que “En España el vocablo mandar ha sido siempre sinónimo de prohibir: nuestra política secular puede resumirse en las prohibiciones y en las expulsiones. Hemos expulsado a los moriscos y a los judíos; sabios economistas (como Fernández Navarrete en su Conservación de Monarquías, discurso VII) han llegado a aconsejar que se lanzase también fuera de España a los gitanos, a los irlandeses y a los extranjeros de toda suerte. No hemos ido tan lejos por esa vía; más el éxodo forzado de los moriscos no es una empresa despreciable.”

I no fa encara dos dies que els ministres espanyols d’Interior i de Justícia han manifestat que l’Estat Islàmic pot infiltrar yihadistes entre els refugiats que són assignats a Espanya. Ni fa tres dies tampoc que el Pablo Iglesias atia diferències ètniques en la societat catalana que només hi són en el seu cap ple de prejudicis d’universitari i de polític ja professional. A l’igual que les burles miserables del Fernando Savater, del Julian Marías i de bona part de la intel·lectualitat espanyola amb només unes poques excepcions. Sincerament, la demanda d’independència d’una part de la societat catalana en relació a Espanya és tant una fugida com una expulsió d’uns estrangers, els catalans que no cabem dins de la matriu castellana de l’Estat i som foragitats com si fóssim un cos aliè, estrany i perillós. Aquí, a Catalunya, sempre fem broma dels tancs que l’Exèrcit d’Espanya ens enviarà per fer callar la secessió, i que, val a dir, en realitat ja ens els ha enviat amb les darreres declaracions del ministre espanyol de Defensa a l’afirmar que no farà falta si tothom compleix amb el seu deure.

Espanya no pot ni vol saber les raons de la secessió catalana, creu viure confortable amb el seu sempitern vel que el separa de la realitat. Si volgués conèixer-les s’hauria de mirar al mirall i s’adonaria si ho fes que la independència catalana implica també la seva pròpia, la independència espanyola, al fer-se definitivament adulta. Ja sé que dit així pot semblar una impertinència o un excés de supèrbia per la meva part perquè no sóc ningú per donar consells excepte per la bandera que hi surt en el meu DNI. De l’Estat espanyol només ens arriben amenaces i burles de gent amargada, plena de rancúnia, de bilis i de ràbia com un marit que no compren que la seva esposa li demani el divorci. En les seves propostes no hi ha res d’il·lusionant, d’engrescador ni pels catalans ni tampoc pels espanyols, no hi ha ni esperança, ni goig ni horitzó comú com el que es va viure a la Meridiana de Barcelona el passat dia 11.

En el proper post, com he dit al principi, parlaré del David Bowie, del Chick Korea i d’el Thelonius Monk i potser d’en Coyote Man, però avui no, avui ho fet dels terres de cristall i de la pluja sobtada que no t’esperes i et mulla tota la roba estesa. Ahir tarda va ploure i jo tenia roba acabada d’estendre i havia d’haver obert la meva botiga a l’espera de la clientela, però em vaig declarar en vaga amb mi mateix i me’n vaig anar a caminar, va ser una passejada i una pluja lleugera que va omplir d’humitat l’atmosfera igual que en una sauna turca; els tolls d’aigua semblaven quars o diamants polits, però només era vidre, cristall que es trenca quan reflexa la realitat o li cau al damunt el cel.

----------------------

Diario de verano (20)

Suelo de cristal.

En el próximo post hablaré de David Bowie, de Chick Korea y de Thelonius Monk y tal vez, sólo tal vez, de Coyote Man, pero hoy no, hoy lo haré de los suelos de cristal y que los libros sólo son libros y no columnas ni árboles, los libros no aguantan como las piedras ningún techo capaz de protegernos ni del sol ni de la lluvia, éste, sin embargo, es su valor.

Ayer, en la Central del Raval de la calle Elisabets, me compré La noche sexual, de Pascal Quignard, un libro que es una pequeña muestra de imágenes obscenas que el Sr. Quignard colecciona y que decidió recopilar y comentar en un solo volumen a raíz de la ley que se votó en los USA sobre la decencia que deben mantener los medios de comunicación. Una ley que, me parece a mí, muy buena parte de la población europea, incluida la progresista, puritana y de izquierdas, aprobaría también. Y esta mañana, en el mercado de libros de viejo de San Antonio, y sólo por un triste y mustio euro, Política y literatura de Azorin (Alianza Editorial, 1968)

Dice Azorín que: “En España el vocablo mandar ha sido siempre sinónimo de prohibir: nuestra política secular puede resumirse en las prohibiciones y en las expulsiones. Hemos expulsado a los moriscos y a los judíos; sabios economistas (como Fernández Navarrete en su Conservación de Monarquías, discurso VII) han llegado a aconsejar que se lanzase también fuera de España a los gitanos, a los irlandeses y a los extranjeros de toda suerte. No hemos ido tan lejos por esa vía; más el éxodo forzado de los moriscos no es una empresa despreciable.”

Y no hace todavía dos días que los ministros españoles de Interior y de Justicia han manifestado que el Estado Islámico puede infiltrar yihadistas entre los refugiados que son asignados a España. Ni hace tres días tampoco que Pablo Iglesias atiza diferencias étnicas en la sociedad catalana que sólo están en su cabeza llena de prejuicios de universitario y de político ya profesional. Al igual que las burlas miserables de Fernando Savater, de Julian Marías y de buena parte de la intelectualidad española con sólo unas pocas excepciones. Sinceramente, la demanda de independencia de una parte de la sociedad catalana en relación a España es tanto una fuga como una expulsión de unos extranjeros, los catalanes que no cabemos dentro de la matriz castellana del Estado y somos expulsados ​​como si fuéramos un cuerpo ajeno, extraño y peligroso. Aquí, en Cataluña, siempre bromeamos con los tanques que el Ejército de España nos enviará para acallar la secesión, y que, vale decir, en realidad ya nos los ha enviado con las últimas declaraciones del ministro español de Defensa al afirmar que no hará falta si todo el mundo cumple con su deber.

España no puede ni quiere saber las razones de la secesión catalana, cree vivir confortable con su sempiterno velo que lo separa de la realidad. Si quisiera conocerlas debería mirarse en el espejo y se daría cuenta si lo hiciera que la independencia catalana implica también la suya propia, la independencia española, al hacerse definitivamente adulta. Ya sé que dicho así puede parecer una impertinencia o un exceso de soberbia por mi parte porque no soy nadie para dar consejos excepto por la bandera que sale en mi DNI. De España sólo nos llegan amenazas y burlas de gente amargada, llena de rencor, de bilis y de rabia como un marido que no comprende que su esposa le pida el divorcio. En sus propuestas no hay nada de ilusionante,  ni de estimulante ni para los catalanes ni tampoco para los españoles, no hay ni esperanza, ni alegría ni un horizonte común como el que se vivió en la Meridiana de Barcelona el pasado día 11.

En el próximo post, como he dicho al principio, hablaré de David Bowie, de Chick Korea y de Thelonius Monk y tal vez de Coyote Man, pero hoy no, hoy lo hecho de los suelos de cristal y de la lluvia repentina que no te esperas y te moja toda la ropa tendida. Ayer tarde llovió y yo tenía ropa recién tendida y debía de haber abierto mi tienda a la espera de la clientela, pero me declaré en huelga conmigo mismo y me fui a caminar, fue un paseo y una lluvia ligera que llenó de humedad la atmósfera al igual que en una sauna turca; los charcos de agua parecían cuarzo o diamantes pulidos, pero sólo era vidrio, cristal que se rompe cuando refleja la realidad o le cae encima el cielo.

domingo, 13 de septiembre de 2015

La vida prosaica.


Diari d’estiu (19)

La vida prosaica.

Com la ira de Déu caient sobre la terra per fertilitzar-la, a mig mati s’ha fet fosc, semblava la boca del llop que va matar el Manelic i ha diluviat. Feia por veure els llums dels cotxes a les dotze del migdia il·luminar els carrers mentre l’aigua s’enduia les pols i les suors de l’estiu fins l’any vinent. Les rajoles de Barcelona han brillat com la lluna plena, metàl·liques i argentines, diamants grisos perquè l’aigua espanta el color negre escopint la llum que atresora i empassant-se cap a les clavegueres els tons ombrívols de l’asfalt, la pedra i la fusta mullada.

Una inundació diferent va mullar el llibre que mostro d’en Jackson Pollock que en realitat és un catàleg de l’exposició que hi va haver al Centre Pompidou l’any 1982, escrit per Daniel Abadie, una peça molt estimada de l’Albert que va tenir un disgust al veure’l convertit en una massa compacta. Ara la majoria de les seves pàgines estan enganxades les unes amb les altres, quasi petrificades i no es poden separar pas si no vols acabar gairebé estripant-les a bocins, la cel·lulosa s’ha fos en una sòlida aleació vegetal i ha format un sol cos que només permet tornar-la a mullar i fer-ne ninots i titelles de bell nou. Però algunes encara es poden obrir com també mostro, deixant al descobert els seus secrets de taques, ratlles i gargots com si haguéssim empastifat amb guixos de colors la pissarra verd fosca de l’escola mentre el mestre se n’havia anat al lavabo per una urgència fisiològica ineludible que li havia sobrevingut mentre ens impartia la memorable Formación del Espíritu Nacional al dir-nos sorprenentment amb el seu estimat i pur castellà de Salamanca que el problema de España es que tiene un martillo y cree que todo se resuelve clavando clavos”. Era un vell falangista que va fer la guerra, idealista, coix d’una vella ferida, fumador compulsiu, decebut pel franquisme i per la vida, la seva roba sempre estava foradada per les espurnes dels caliquenyos que igual que les cuques de llum l’envoltaven  i el perseguien com les llàgrimes de Sant Llorenç envolten i persegueixen a la Terra a mitjans d’agost en el seu peregrinatge anual pel solstici de l’estiu que s’acaba. Faria somriure si no és que fa plorar.

Sigui com sigui se m’ha acudit fer servir el tros de suro en el que s’ha convertit el llibre d’en Pollock en un element decoratiu de l’aparador de Zel, com una catifa o safata per dipositar aquestes quatre joies meves barates i unes alicates, joies sí però bijuteria vistosa que per bijuteria és massa cara també pels temps que corren, i que fora d’algun turista despistat –al que enlluerna la barreja d’art elitista amb l’art popular– em compra poca gent.

Però Jackson Pollock ja no és pas un pintor de l’avantguarda, només és un estampador de llençols i estovalles que podria contractar perfectament l’empresa sueca de mobles i decoració Ikea. La vida és així de prosaica, unes estovalles brutes on les taques d’oli i tomàquet queden dissimulades per les d’un gran artista alcohòlic.




Diario de verano (19)

La vida prosaica.

Como la ira de Dios cayendo sobre la tierra para fertilizar-la, a media mañana ha oscurecido, parecía la boca del lobo que mató Manelic y ha diluviado. Daba miedo ver las luces de los coches a las doce del mediodía alumbrar las calles mientras el agua se llevaba los polvos y los sudores del verano hasta el próximo año. Las baldosas de Barcelona han brillado como la luna llena, metálicas y argentinas, diamantes grises porque el agua asusta el color negro escupiendo la luz que atesora y tragándose hacia las alcantarillas los tonos sombríos del asfalto, la piedra y la madera mojada.

Una inundación diferente mojó el libro que muestro de Jackson Pollock que en realidad es un catálogo de la exposición que hubo en el Centro Pompidou en 1982, escrito por Daniel Abadie, una pieza muy querida de Albert que tuvo un disgusto al verlo convertido en una masa compacta. Ahora la mayoría de sus páginas están pegadas las unas con las otras, casi petrificadas y no se pueden separar si no quieres desgarrarlas a pedazos, la celulosa se ha fundido en una sólida aleación vegetal y ha formado un cuerpo que únicamente permite volverlo a mojar para hacer de nuevo títeres y muñecos. Pero algunas todavía se pueden abrir como muestro, dejando al descubierto sus secretos de manchas, rayas y garabatos del mismo modo que si hubiéramos embadurnado con tizas de colores la pizarra verde oscura de la escuela mientras el maestro se había ido al baño por una urgencia fisiológica ineludible que le había sobrevenido mientras nos impartía la memorable Formación del Espíritu Nacional al decirnos sorprendentemente con su amado y puro castellano de Salamanca que "el problema de España es que tiene un martillo y cree que todo se resuelve clavando clavos". Era un viejo falangista que hizo la guerra, idealista, cojo de una vieja herida, fumador compulsivo, decepcionado por el franquismo y por la vida, su ropa siempre estaba agujereada por las chispas de los caliqueños que al igual que las luciérnagas lo envolvían y lo perseguían como las lágrimas de San Lorenzo envuelven y persiguen a la Tierra a mediados de agosto en su peregrinaje anual por el solsticio de verano que se acaba. Sería para  sonreír sino fuera que hace llorar.

Sea como sea se me ha ocurrido utilizar el trozo de corcho en el que se ha convertido el libro de Pollock en un elemento decorativo del escaparate de Zel, como una alfombra o bandeja para depositar estas cuatro joyas mías baratas y unos alicates, joyas sí pero bisutería llamativa que para bisutería es demasiado cara también en los tiempos que corren, y que aparte de algún turista despistado -al que deslumbra la mezcla de arte elitista con el arte popular- me compra poca gente.

Pero Jackson Pollock ya no es un pintor de la vanguardia, sólo es un estampador de sábanas y manteles que podría contratar perfectamente la empresa sueca de muebles y decoración Ikea. La vida es así de prosaica, un mantel sucio donde las manchas de aceite y tomate quedan disimuladas por las de un gran artista alcohólico.


miércoles, 9 de septiembre de 2015

La història interminable


Algun lloc d'Àfrica. Sebastião Salgado


Diari d’estiu (18)

La historia interminable.

El 1979 Michael Ende va escriure La historia interminable, una novel·la de temàtica fantàstica que descriu la lenta però progressiva desaparició d’un món envaït per una estranya amenaça, una mena de perill sense nom que fa que els llocs i les persones desapareguin deixant un buit, un no res.

-------------------------------------

Diario de verano (18)

La historia interminable.

En 1979 Michael Ende escribió La historia interminable, una novela de temática fantástica que describe la lenta pero progresiva desaparición de un mundo invadido por una extraña amenaza, una especie de peligro sin nombre que hace que los lugares y las personas desaparezcan dejando un vacío, una nada.



Refugiats espanyols Guerra d'Espanya a Le Perthus


Emigrants espanyols anys 50


Emigrants espanyols anys 60


Patera a les costes espanyoles


Emigrants subsaharians a Melilla


Patera a les costes espanyoles

Vaixell negrer


Esclaus Congo Belga


Esclaus USA


Esclaus Àfrica



Refugiats genocidi armeni 1915-1923


Refugiats genocidi armeni 1915-1923


Refugiats alemanys 1945


Refugiats alemanys 1945


Refugiats afganesos



Refugiats afganesos



Refugiats afganesos



Refugiats afganesos



Refugiats afganesos



Refugiats afganesos


Refugiats belgues 1ª Guerra Mundial



Refugiats belgues 2ª Guerra Mundial



Refugiats guerra d'Azerbaiyan 1988


Camp de refugiats Bangla Desh 1971


Guerra de Biafra 1967



Guerra de Biafra 1967


Guerra de Bosnia 1996


Guerra de Bosnia 1996


Camps de refugiats Bulgària Segle XXI


Camps de refugiats Bulgària Segle XXI


Camps de refugiats Bulgària Segle XXI


Refugiats Guerra de Cambodia 1975


Refugiats Guatemala, diverses guerres


Refugiats Colòmbia, paramilitar, narcos i guerrilla.


Segona Guerra del Congo 1998


Segona Guerra del Congo 1998


Segona Guerra del Congo 1998


Cuba, èxode del Mariel 1980


Ellis Island emigrants


Ellis Island emigrants


Ellis Island emigrants


Ellis Island emigrants


Emigrants Equador, Sebastiao Salgao



Refugiats França, 1ª Guerra Mundial



Refugiats 1ª Guerra Mundial


Terratremol Haití 2010


Terratremol Haití


Intercanvis de població India - Pakistan 1945


Intercanvis de població India - Pakistan 1945



Pakistan, qualsevol moment



Cheyenne deportats finals segle XIX


Èxode Nez Percé 1870


Presoners cheyennes finals segle XIX


Indis canadencs



Refugiats iranians


Jueus, qualsevol època


Jueus, qualsevol època


Jueus, qualsevol època


Jueus, qualsevol època


Vaixell Èxode 1947


Jueus, qualsevol època


Jueus, qualsevol època


Refugiats Corea 1951 - 1953



Kosovo 1999


Kosovo 1999


Kosovo 1999


La Gran Depressió USA 1929


Guerra de Líbia 2011


Guerra de Mali 2014


Emigrants mexicans


Mur Berlín 1989


Terratremol Nepal 2015



Nigèria, nenes segrestades per Boko Haram 2014


Refugiats Palestins a Gaza



Refugiats Palestins 1945


Refugiats palestins 



Refugiats palestins



Refugiats palestins


Argèlia. Pieds noirs 1962


Nens polonesos refugiats 2ª Guerra mundial


Refugiats Rohingya 2015



Refugiats Rohingya 2015



Refugiats Rohingya 2015



Refugiats russos 2ª Guerra Mundial



Refugiats russos blancs, entre guerres


Refugiats utus 1994


Refugiats utus 1994


Refugiats utus 1994


Refugiats Sahara


Emigrants-refugiats subsaharians


Emigrants-refugiats subsaharians


Refugiats Síria 2015


Refugiats Síria 2015


Refugiats Somàlia 1993


Refugiats Somàlia 1993


Refugiats Somàlia 1993


Refugiats Somàlia 1993


Sri Lanka


Refugiats Sudan 2012


Refugiats Sudan 2012


Refugiats Tanzània. Sebastiao Salgao


Refugiats Tanzània. Gilles Peress


Refugiats Tibet 1950


Intercanvis de població entre Grècia i Turquia 1920


Intercanvis de població entre Grècia i Turquia 1920


Intercanvis de població entre Grècia i Turquia 1920


Vietnam, Boat people 1975


Refugiats Vietnam 1975


Refugiats Vietnam 1975


 Refugiats Vietnam 1975



Emigrants xinesos al Perú


Emigrants xinesos al Perú


Emigrants xinesos als USA


Refugiats xinesos 2ª Guerra Mundial


Refugiats xinesos Hong Kong 1962


Refugiats xinesos Hong Kong 1950


Refugiats Zaire 1994. James Nachtwey


Refugiats Zimbabwe 1979


I milions de fotografies més d'irlandesos, italians, espanyols, d'arreu...









Una multitud de refugiats espanyols travessant els carrers de Collioure, França, 1939