viernes, 1 de agosto de 2014

Les vacances


Diari d’estiu (10)

Les vacances (1).

Torna a fer calor i diu l’home del temps que arriben noves pluges. No sé perquè parlar de climatologia a l'ascensor és banal, en canvi, quan ho escrius queda misteriós i trascendent. 

Les vacances són un invent contemporani de la fantasia, pertanyen al món dels somnis i, en l’irònic i bon sentit de l’expressió, són una experiència traumàtica, un trauma, paraula grega que ve d’una de molt antiga indoeuropea de la que deriven ara la anglesa “dream” i la germànica “draum”.

Però les vacances formen igualment part de la realitat més prosaica i vulgar al ser, a l’estar condemnades a ser, perennement una decepció. Per què?, perquè les vacances són una desmesura i s’acaben, així de senzill, el seu final ineludible forma part de la seva condició sine qua non, i aquesta condició no és violable en cap cas fora de si decidim tallar-nos les venes dins d’una piscina no esportiva mentre assaborim un daiquiri flotant asseguts en un d’aquests sofàs inflables de colors. 

Les vacances són com la vida o a l’inrevés, la vida són unes vacances no sabem de què.

Sigui com sigui, per a mi només hi hagut unes vacances autèntiques, les de Vilanova de Bellpuig, a casa del pare, les de les platges de Badalona i de Gavà, les de monsieur Hulot i les de Sempé.

Totes elles són un bon exemple de quan la realitat és totalment incapaç de superar la ficció contradient la famosa frase perquè les vacances, com la barqueta, vulguis que no, sempre són de paper, una obra de papiroflèxia, en canvi, el pobre capità que la governa és de carn i ossos.

-------------------------------------------------

Diario de verano (10)

Las vacaciones (1).

Vuelve a hacer calor y dice el hombre del tiempo que llegan nuevas lluvias. No sé porqué hablar de climatología en el ascensor es banal, en cambio, cuando lo escribes queda misterioso y trascendente.

Las vacaciones son un invento contemporáneo de la fantasía, pertenecen al mundo de los sueños y, en el irónico y buen sentido de la expresión, son una experiencia traumática, un trauma, palabra griega que viene de una muy antigua indoeuropea de la que derivan ahora la inglesa "dream" y la germánica "draum".

Pero las vacaciones forman igualmente parte de la realidad más prosaica y vulgar al ser, al estar condenadas a ser, perennemente una decepción. ¿Por qué?, Porque las vacaciones son una desmesura y acaban, así de sencillo, su final ineludible forma parte de su condición sine qua non, y esta condición no es violable en ningún caso fuera de si decidimos cortarnos las venas dentro de una piscina no deportiva mientras saboreamos un daiquiri flotando sentados en uno de esos sofás inflables de colores.

Las vacaciones son como la vida o al revés, la vida son unas vacaciones no sabemos de qué.

Sea como sea, para mí sólo ha habido unas vacaciones auténticas, las de Vilanova de Bellpuig, en casa de mi padre, las de las playas de Badalona y de Gavà, las de monsieur Hulot y de Sempé.

Todas ellas son un buen ejemplo de cuando la realidad es totalmente incapaz de superar la ficción contradiciendo la famosa frase porque las vacaciones, como la barquilla, quieras que no, siempre son de papel, una obra de papiroflexia, en cambio, el pobre capitán que la gobierna es de carne y hueso.