miércoles, 21 de junio de 2017

56 anys
Diari de Primavera (16)

56 anys

Avui la QK hagués fet 56 anys. 

-------------