domingo, 25 de agosto de 2013

El Peletero/No es pot enganyar a un home honest


Diari d’estiu. (4)

No es pot enganyar a un home honest

“Un home bo és difícil de trobar” és, naturalment, una afirmació retòrica per explicar que a sota les pedres s’amaguen escarabats afamats i porucs.

Flannery O’Connor és una escriptora nord-americana del sud del Estats Units on la realitat sembla que estigui construïda a mitges per la calma del temps i el deliri de l’instant, per una quietud que no pot ocultar ni la histèria ni la violència, ni tampoc l’humor negre de la vida soterrat sota les pedres.

És una literatura fatalista, ni realista ni màgica ni romàntica, té una capa de naturalisme on sembla que la moral luterana xoqui contra les roques marcianes del desert que s’escalfen al sol impertorbables i indiferents. En la col·lisió salten espurnes que cremen els boscos i deixen la terra erma com les calbes dels qui ja són morts.

Sota d’elles, sota aquestes pedres i aquestes calbes, només hi trobem escarabats que sobreviuen i que s’amaguen del perill. Al veure’ls, quan destapem els seus caus, fugir de la llum com taques negres igual que ombres, no podem ni imaginar-los creats també de la mateixa matèria de la que està feta Déu i nosaltres.

Per a un catòlic aquest no crec que sigui un fet o un dilema molt difícil de resoldre o d’acceptar, però per un luterà que no és capaç de perdonar ni perdonar-se els pecats, pot ser sí.

Pot ser sí o pot ser no, en tot cas, parlo com si jo sabés de què va tot això i per no saber-ne no sé res ni dels Estats Units, la meva ignorància avarca alguns viatges, els westerns, el que diuen les novel·les, publiquen els diaris i narra la seva història que ja comença a no ser curta.

No en sé res, però alguna cosa he après.

Dels USA només he conegut jueus de Nova York, pelleters que parlaven l’anglès amb accent centreeuropeu, comerciants, traficants que compraven i venien pells. Un d’ells em va ensenyar orgullós el número que duia tatuat al canell.

Els seus foren uns altres temps similars als nostres, on les dones i els homes bons també eren molt difícils de trobar.

El meu amic, al que ha deixat la seva novia per raons econòmiques, no porta cap número tatuat al canell, però sí tres agulles de titani al radi que no serveixen per fer mitja, i una cicatriu que no li desapareixerà mai. Ell també compra i ven coses, fins i tot havia arribat, com fa tothom, a vendre el seu temps per guanyar-se la vida o a l’inrevés, vendre’s la vida per guanyar temps, ara, però, té una sensació estranya, decebedora, la mateixa que hom sent quan descobreix que ha comprat massa barat.

Comprar i vendre, pells, sexe, temps, o qualsevol altre cosa, és un magnífic camp de joc per a demostrar de què som capaços. Ell i d’altres comerciants, novaiorquesos o grecs, jueus o no, homes o dones, bons o dolents, m’han anat ensenyant que no es pot enganyar a un home honest, és una veritat que no ho he oblidat mai, però difícil d’acceptar al tenir que reconèixer que jo tampoc he estat honest al haver-me estafat més vegades del compte.

------------------------------------

Diario de verano. (4)

No se puede engañar a un hombre honesto

“Un hombre bueno es difícil de encontrar” es, naturalmente, una afirmación retórica para explicar que debajo de las piedras se esconden escarabajos hambrientos y miedosos.

Flannery O'Connor es una escritora norteamericana del sur de los Estados Unidos donde la realidad parece estar construida a medias por la calma del tiempo y el delirio del instante, por una quietud que no puede ocultar ni la histeria ni la violencia , ni tampoco el humor negro de la vida enterrado bajo las piedras.

Es una literatura fatalista, ni realista ni mágica ni romántica, tiene una capa de naturalismo donde parece que la moral luterana choque contra las rocas marcianas del desierto que se calientan al sol imperturbables e indiferentes. En la colisión saltan chispas que queman los bosques y dejan la tierra yerma como las calvas de los que ya están muertos.

Debajo de ellas, bajo estas piedras y estas calvas, sólo encontramos escarabajos que sobreviven y que se esconden del peligro. Al verlos, cuando destapamos sus madrigueras, huir de la luz como manchas negras al igual que sombras, no podemos ni imaginarlos creados también de la misma materia de la que está hecha Dios y nosotros.

Para un católico este no creo que sea un hecho o un dilema muy difícil de resolver o de aceptar, pero para un luterano que no es capaz de perdonar ni perdonarse los pecados, puede que sí.

Puede que sí o puede que no, en cualquier caso, hablo como si yo supiera de qué va todo esto y por no saber no sé nada ni de los Estados Unidos, mi ignorancia abarca algunos viajes, los westerns, lo que dicen las novelas, publican los periódicos y narra su historia que ya empieza a no ser corta.

No sé nada, pero algo he aprendido.

De los USA sólo he conocido judíos de Nueva York, peleteros que hablaban el inglés con acento centroeuropeo, comerciantes, traficantes que compraban y vendían pieles. Uno de ellos me enseñó orgulloso el número que llevaba tatuado en la muñeca.

Los suyos fueron otros tiempos similares a los nuestros, donde las mujeres y los hombres buenos también eran muy difíciles de encontrar.

Mi amigo, al que ha dejado su novia por razones económicas, no lleva ningún número tatuado en la muñeca, pero sí tres agujas de titanio en el radio que no sirven para hacer media, y una cicatriz que no le desaparecerá nunca. Él también compra y vende cosas, incluso había llegado, como todo el mundo, a vender su tiempo para ganarse la vida o al revés, venderse la vida para ganar tiempo, ahora, sin embargo, tiene una sensación extraña, la misma que se siente cuando se descubre que hemos comprado demasiado barato.

Comprar y vender, pieles, sexo, tiempo, o cualquier otra cosa, es un magnífico campo de juego para demostrar de qué somos capaces. Él y otros comerciantes, neoyorquinos o griegos, judíos o no, hombres o mujeres, buenos o malos, me han ido enseñando que no se puede engañar a un hombre honesto, es una verdad que no he olvidado nunca, pero difícil de aceptar al tener que reconocer que yo tampoco he sido honesto al haberme estafado más veces de la cuenta.