sábado, 14 de febrero de 2015

Chi non lavora non fa l’amore.
Diari d’hivern (14)

Chi non lavora non fa l’amore.

Es pot tenir confiança en el futur de la humanitat quan veus a tots aquests nois i noies (moltíssimes més noies que nois) enviant missatges per WhatsApp i caminant alhora pel carrer?

És característic que algunes persones canviïn de vida de manera dràstica i sobtada, d’avui per demà ho abandonen tot i es dediquen a fer una cosa que no havien fet mai. De bancaris enganya jubilats, per exemple, emigren a Australia per esquilar ovelles. La Vanguardia d’avui mateix entrevista en el seu famós espai de la contraporta, La Contra, a Fabián C. Barrio que va abandonar la seva feina d’oficinista per donar la volta completa al món amb la seva motocicleta. El cas més similar que conec és el de Juan, el noi que em neteja els vidres de la botiga.

El Juan és de Madrid i, segons diu ell mateix, “gaudia” d’un càrrec important i de responsabilitat a la delegació madrilenya d’IBM, organitzava equips de treball, posava d’acord a persones diferents per a fer el mateix projecte. Viatjava per tot el món i no tenia horari perquè en el món sempre hi ha gent que treballa i no dorm quan tu ho fas. Fins que se’n va cansar, va deixar aquesta feina d’executiu d’alt nivell i es va venir a Barcelona a netejar vidres. El Juan ja fa un any que viu a Barcelona i encara li costa entendre el català, diu que no és bo pels idiomes. Li vaig preguntar, però, que per la feina a l’IBM havia de dominar molt bé l’anglès. Sorprenentment em va respondre que d’anglès només sap dir el més bàsic, quatre paraules escadusseres. La seva resposta em fa pensar que la història que m’explica té més de fantasia que de realitat, però mai li he dit el que en penso, naturalment, no el vull posar en evidència ni que al fer-ho provoqui jo que em netegi malament els vidres. El que em fa dubtar no és només ni únicament que digui que parla un mal anglès, sinó que ho reconegui amb tota tranquil·litat alhora que afirma que és dolent pels idiomes després d’explicar-me la mena de feina que tenia a IBM, una cosa no casa amb l’altre i sembla que encara no se n’hagi adonat.

El Pepe, un altre conegut, un home de 54 anys que també ha tingut moltes feines i vides diferents, em va dir l’altre dia, mentre sopàvem junts, que per a ell el sexe ja no és una cosa important. Em va estranyar que m’ho digués perquè només fa 8 mesos justos que té una novia i a l’agost proper em va explicar que ja pensen anar a viure junts. Li vaig dir que el sexe és com el diner, que només el trobes a faltar quan no el tens i que ell, crec, que pensa ara que no és important perquè té el sexe que li cal, o no?, li vaig preguntar. No em va respondre. El seu silenci em va recordar a l’Adriano Celentano.

Avui ha vingut la Marta, la comercial d’una casa de mocadors i fulards per ensenyar-me les peces del proper hivern. Tenen una col·lecció extraordinària, magnífica, preciosa, molt extensa però cara, caríssima. Per això només li puc comprar quatre coses molt ben escollides i les més barates possible. Quan em desplega el mostrari em marejo de tant car, maco i extens que és, i procuro acotar la selecció per a no estar-nos hores mirant i triant. No em deixa, em diu que ella té l’obligació d’ensenyar-m’ho tot. Per a no fer-li un lleig normalment callo i no dic res, però avui no m’he callat i li he dit: “no Marta, no, la seva obligació no és pas cap altra que dir-me: sí senyor, el que vostè digui, així de senzill”.

No, jo no tinc gens de confiança en aquesta humanitat que envia missatges alhora que camina sense mirar on posa els peus. Hauria potser de canviar de vida per a que la meva confiança canviés amb ella?, qui sap, però no se m’acut res millor que fer que el que ja faig, al menys a mi ningú em diu allò que li demanava al seu marit la dona de l’Adriano Celentano i que va explicar molt bé en la cançó que va guanyar l’any 1970 el Festival de Sant Remo. (Jo sóc el de la barba del cor)

--------------------------------------------

Diario de invierno (14)


Chi non lavora non fa l’amore.

¿Se puede tener confianza en el futuro de la humanidad cuando ves a todos estos chicos y chicas (muchísimas más chicas que chicos) enviando mensajes por WhatsApp y caminando al mismo tiempo por la calle?

Es característico que algunas personas cambien de vida de manera drástica y repentina, : de hoy para mañana lo abandonan todo y se dedican a hacer algo que no habían hecho nunca. De bancarios engaña-jubilados, por ejemplo, emigrando a Australia para esquilar ovejas. La Vanguardia de hoy entrevista en su famoso espacio de la contraportada, La Contra, a Fabián C. Barrio que abandonó su trabajo de oficinista para dar la vuelta completa al mundo con su motocicleta. El caso más similar que conozco es el de Juan, el chico que me limpia los cristales de la tienda.

Juan es de Madrid y, según dice él mismo, "disfrutaba" de un cargo importante y de responsabilidad en la delegación madrileña de IBM, organizaba equipos de trabajo, ponía de acuerdo a personas diferentes para colaborar en el mismo proyecto. Viajaba por todo el mundo y no tenía horario porque en el mundo siempre hay gente que trabaja y no duerme cuando tú lo haces. Hasta que se cansó, dejó este trabajo de ejecutivo de alto nivel y se vino a Barcelona a limpiar cristales. Juan ya hace un año que vive en Barcelona y todavía le cuesta entender el catalán, dice que no es bueno para los idiomas. Le comenté, sin embargo, que por el trabajo en IBM tenía necesariamente que dominar muy bien el inglés. Sorprendentemente me respondió que de inglés sólo sabe decir lo más básico, cuatro palabras escasas. Su respuesta me hace pensar que la historia que me cuenta tiene más de fantasía que de realidad, pero nunca le he dicho lo que pienso, naturalmente, no quiero ponerlo en evidencia ni que al hacerlo provoque que me limpie mal los cristales. Lo que me hace dudar no es sólo ni únicamente que diga que habla un mal inglés, sino que lo reconozca con toda tranquilidad al tiempo que afirma que es malo para los idiomas después de explicarme la clase de trabajo que hacía en IBM, una cosa no casa con la otra y parece que todavía no se haya dado cuenta.

Pepe, otro conocido, un hombre de 54 años que también ha tenido muchos trabajos y vidas diferentes, me dijo el otro día, mientras cenábamos juntos, que para él el sexo ya no es algo importante. Me extrañó que me lo dijera porque sólo hace ocho meses justos que tiene una novia y en agosto próximo ya piensan ir a vivir juntos. Le dije que el sexo es como el dinero, que sólo lo echas de menos cuando no lo tienes y que él, creo, que piensa ahora que no es importante porque tiene el sexo que necesita, ¿o no ?, le pregunté. No me respondió. Su silencio me recordó a Adriano Celentano.

Hoy ha venido Marta, comercial de una casa de pañuelos y fulares para enseñarme las piezas del próximo invierno. Tienen una colección extraordinaria, magnífica, preciosa, muy extensa pero cara, carísima. Por eso sólo le puedo comprar cuatro cosas muy bien escogidas y las más baratas posible. Cuando me despliega el muestrario me mareo de tan caro, bonito y extenso que es, y procuro acotar la selección para no estarnos horas mirando y eligiendo. No me deja, me dice que ella tiene la obligación de enseñármelo todo. Para no hacerle un feo normalmente callo y no digo nada, pero hoy no me he callado y le he dicho: "no Marta, no, su obligación no es otra que decirme: sí señor, lo que usted diga, así de sencillo".

No, no tengo ninguna confianza en esta humanidad que envía mensajes a la vez que camina sin mirar donde pone los pies. ¿Debería quizá cambiar de vida para que mi confianza cambiara con ella?, quien sabe, pero no se me ocurre nada mejor que hacer que lo que ya hago, al menos a mí nadie me dice lo que le pedía a su marido la mujer de Adriano Celentano y que explicó muy bien en la canción que ganó en 1970 el Festival de San Remo. (Yo soy el de la barba del coro)