martes, 28 de junio de 2016

Operació Tujachevski


Diari d’estiu (2)

Operació Tujachevski

L’any 1936, Reinhard Heydrich, el lloctinent de Himmler, el cap de les SS, li va proposar a Hitler l’Operació Tujachevski. El pla consistia en fer arribar a l’Stalin, via Txecoslovàquia, informes sobre la conspiració que suposadament estava tramant el mariscal Tujachevski, juntament amb altres generals de l’Exèrcit Roig, per enderrocar-lo.

Per què els nazis podien estar interessats en salvar a l’Stalin d’aquesta conxorxa? Perquè, com deia Heydrich, aprofitant la paranoia del cap soviètic, podien carregar-se a tota la plana major militar i deixar a l’exèrcit escapçat i profundament debilitat, com així va ser.

Donava la casualitat que tots els denunciats, i més tard purgats i afusellats, era gent preparada, militars solvents i professionals, i que el mariscal Mijaíl Nikoláyevich Tujachevski fou, amés, un innovador i un dels inventors de les noves tàctiques de guerra que els generals alemanys van estudiar i batejar com la blitzkrieg, o guerra llampec, i que amb gran èxit van aplicar després. Resulta també que Tujachevski havia posat en evidència al mateix Stalin denunciant-lo per inepte en l’ofensiva bolxevic a Polònia durant la guerra civil russa després de la Revolució d’Octubre. En aquesta ofensiva va quedar palesa l’estupidesa i la ignorància d’Stalin que, desobeint les ordres directes de Tujachevski, els va fer perdre la batalla provocant una matança esgarrifosa.

Aquest fet i la seva conseqüent mofa i desprestigi públics, naturalment, no va ser mai ni oblidat ni perdonat pel dictador de totes les Rússies, que va guardar la seva rancúnia i venjança per a una propera i millor oportunitat que va arribar, sorprenentment, de mans de Heydrich.

Els informes que els agents alemanys van elaborar foren en part certs i en part mentida. En ells hi havia coses verídiques i d’altres totalment inflades i també directament inventades i falsificades. Quan l’Stalin els va rebre se’ls va creure fil per randa deixant anar de la gàbia la fera salvatge de la seva venjança, sense saber, però, que era una titella dels nazis.  

Així doncs, els nazis van aplicar al seu favor una de les velles tradicions russes, el Kompromat, que segons la Viquipèdia resulta ser un: “terme rus per referir-se a materials comprometedors políticament o altres vessants de la figura pública. Aquests tipus de materials poden ser utilitzats per campanyes de publicitat negatives, per xantatge, o per assegurar lleialtat. Kompromat pot ser adquirir per diversos serveis de seguretat, o també pot ser elaborat, o després ser publicitat a través d'algun mitjà periodístic previ pagament.”

Sigui com sigui, la pregunta que m’interessa fer i que em faig és què hagués decidit Heydrich, o Hitler mateix, si la cúpula militar soviètica de l’època hagués estat formada, en lloc de per gent preparada, per inútils i incompetents com el mateix Stalin? Suposo que no haguessin fet res ni hagueren tampoc promogut cap Kompromat. El millor sempre és deixar que els ineptes dirigeixen les regnes del govern dels teus rivals.

En aquest sentit em pregunto també si ha estat intel·ligent demanar la dimissió de l’actual ministre en funcions d’Interior espanyol pels recents descobriments sobre les seves secretes aficions russes, o, pel contrari, el que ens convindria a tots els ciutadans de bona fe és que en el proper Gobierno de España y olé del Sr. Rajoy hi continuï de ministre, fent la seva feina igual com fins ara, sense que ningú el molesti quan el graben per a que es puguin sentir nítidament les seves paraules després, quan les publiquin els diaris. La resposta, però, he de reconèixer, no la tinc gens clara, i no la tinc clara veient com veig el resultat de les darreres eleccions al Congreso de los Diputados y al Senado de los Senadores de España y olé.

Hi ha alguna cosa que falla, que no encaixa, però el que em temo que falla i no encaixa sóc jo perquè, segurament la meva idea d’ineptitud deu estar equivocada i perquè, això és el que més greu em sap, ningú ha demanat encara la meva dimissió (aviat ho farà el metge), malgrat que l’inconfessable afició russa secreta que tinc és col·leccionar nines matrioixca.

----------


(El mariscal Tujachevski, i tots els altres assassinats per Stalin, van ser rehabilitats més tard, post mortem, per Nikita Jrushchov  el 31 de gener de 1957)

--------------------------------

Diario de verano (2)

Operación Tujachevski

En 1936, Reinhard Heydrich, el lugarteniente de Himmler, el jefe de las SS, le propuso a Hitler la Operación Tujachevski. El plan consistía en hacer llegar al Stalin, vía Checoslovaquia, informes sobre la conspiración que supuestamente estaba tramando el mariscal Tujachevski, junto con otros generales del Ejército Rojo, para derribarlo.

¿Por qué los nazis podían estar interesados ​​en salvar a Stalin de esta conjura? Porque, como decía Heydrich, aprovechando la paranoia del líder soviético, podían cargarse a toda la plana mayor militar y dejar al ejército descabezado y profundamente debilitado, como así fue.

Daba la casualidad de que todos los denunciados, y más tarde purgados y fusilados, era gente preparada, militares solventes y profesionales, y que el mariscal Mijaíl Nikoláyevich Tujachevski fue, además, un innovador y uno de los inventores de las nuevas tácticas de guerra que los generales alemanes estudiaron y bautizaron como la blitzkrieg, o guerra relámpago, y que con gran éxito aplicaron después. Resulta también que Tujachevski había puesto en evidencia al mismo Stalin denunciándolo por inepto en la ofensiva bolchevique en Polonia durante la guerra civil rusa después de la Revolución de Octubre. En esta ofensiva quedó patente la estupidez y la ignorancia de Stalin que, desobedeciendo las órdenes directas de Tujachevski, les hizo perder la batalla provocando una matanza espantosa.

Este hecho y su consecuente mofa y desprestigio públicos, naturalmente, no fue nunca ni olvidado ni perdonado por el dictador de todas las Rusias, que guardó su rencor y venganza para una cercana y mejor oportunidad que llegó, sorprendentemente, de manos de Heydrich.

Los informes que los agentes alemanes elaboraron fueron en parte ciertos y en parte mentira. En ellos había cosas verídicas y otras totalmente hinchadas y también directamente inventadas y falsificadas. Cuando Stalin los leyó se los creyó de principio a fin, soltando de la jaula la fiera salvaje de su venganza, sin saber, sin embargo, que era un títere de los nazis.

Así pues, los nazis aplicaron a su favor una de las viejas tradiciones rusas, el Kompromat, que según la Wikipedia resulta ser un: "término ruso para referirse a materiales comprometedores políticamente u otras vertientes de la figura pública. Estos tipos de materiales pueden ser utilizados para campañas de publicidad negativas, para chantaje, o para asegurar lealtad. Un Kompromat puede ser adquirido por varios servicios de seguridad, o también puede ser elaborado, o después ser publicado a través de algún medio periodístico previo pago."

Sea como sea, la pregunta que me interesa hacer y que me hago es ¿qué hubiera decidido Heydrich, o el mismo Hitler, si la cúpula militar soviética de la época hubiera estado formada, en lugar de por gente preparada, por inútiles e incompetentes como el mismo Stalin? Supongo que no hubieran hecho nada ni habrían tampoco promovido ningún Kompromat. Lo mejor siempre es dejar que los ineptos dirijan las riendas del gobierno de tus rivales.

En este sentido me pregunto también si ha sido inteligente pedir la dimisión del actual ministro en funciones de Interior español por los recientes descubrimientos sobre sus secretas aficiones rusas, o, por el contrario, lo que nos convendría a todos los ciudadanos de buena fe es que en el próximo Gobierno de España y olé del Sr. Rajoy siga de ministro, haciendo su trabajo igual como hasta ahora, sin que nadie lo moleste cuando lo graben para que se puedan oír correctamente sus palabras después, cuando las publiquen los diarios. La respuesta, sin embargo, tengo que reconocer, no la tengo nada clara, y no la tengo clara viendo cómo veo el resultado de las últimas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de los Senadoras de España y olé.

Hay algo que falla, que no encaja, pero lo que me temo que falla y no encaja soy yo, porque seguramente mi idea de ineptitud debe de estar equivocada y que, esto es lo que más mal me sabe, nadie ha pedido todavía mi dimisión (pronto lo hará el médico), a pesar que mi inconfesable afición rusa secreta es coleccionar muñecas matrioixca.

----------


(El mariscal Tujachevski, y todos los demás asesinados por Stalin, fueron rehabilitados más tarde, post mortem, por Nikita Jrushchov el 31 de enero de 1957)