lunes, 11 de mayo de 2015

La passió egípcia.Diari de primavera (12)

La passió egípcia.

Fa pocs dies ens ha visitat oficialment l’actual President egipci i això m’ha fet recordar que fa  anys els amics d’uns amics van anar a Egipte a passar la lluna de mel amb tanta mala fortuna que els van robar la càmera fotogràfica. Empipats van decidir denunciar a la policia el robatori, però a la comissaria els van dir que era impossible, que no podia ser que els hi haguessin robat res.

Com que no ens han robat res?? –van insistir atònits per la resposta i més emprenyats encara.

Doncs molt fàcil –els hi va respondre la policia egípcia–, perquè a Egipte el robatori està prohibit i com està prohibit ningú els pot haver robat res i si vostès insisteixen en que sí els han robat els denunciarem nosaltres per falsa denuncia, els hi ha quedat clar?

Els amics dels meus amics, una parelleta jove i inexperta, però no idiota, ho van entendre enseguida sense necessitat que els hi repetissin dues vegades, es van disculpar per les molèsties tot dient que segurament havia estat un descuit d’ells i que no tenien cap dubte que ben aviat algú trobaria la càmera i l’entregaria a la policia, per tal cosa van deixar l’adreça de l’hotel i se’n van anar a corre cuita a mirar les piràmides a la llum de la Lluna sense poder-les fotografiar.

No sé si té a veure o no, però això em recorda el que li va respondre Hisenda al jutge Ruz a la seva petició d’informació sobre la tributació de les suposades donacions il·legals que el PP havia rebut, Hisenda va respondre tan clar com la policia egípcia, que com eren donacions il·legals no tributaven.

Tampoc sé si guarda alguna relació, però el conegut d’un conegut em va explicar que ell només es va donar d’alta a la Seguretat Social als cinquanta anys, quinze anys abans de jubilar-se perquè per quantificar la jubilació només comptarien aquests quinze anys darrers i no els anteriors i que per tant era absurd fer-ho abans. Durant aquells anys en els que va treballar en negre diu que vivia feliç i que ningú el molestava perquè fiscalment no existia, i com que no existia no podia tampoc defraudar, que només tenia un DNI i prou, ni comptes corrents als bancs ni res de res, i si estalviava alguna cosa ho guardava dins del matalàs. En canvi, quan sí es va donar d’alta als cinquanta anys tot van ser problemes, inspeccions, certificats i  peticions de permisos de tota mena, cànons, impostos, tributs, formularis que havia d’omplir, retencions i burocràcia que comportava alhora un munt de despeses que abans no tenia.

Fa un parell de mesos l’actual Sr. President del Gobierno de España va dir en una entrevista a Onda Cero, i en relació al tresorer del seu partit, que:  "No condicionaré la meva vida a esdeveniments que m'hagin pogut ocórrer. Confio en la gent i segueixo enviant SMS perquè no em puc quedar aïllat del món".

Normalment el passat condiciona el futur de la gent alhora que la gent també procura aprendre de les experiències i dels errors comesos per a no equivocar-se de nou, encara que, s’ha de reconèixer, no sempre és així i seguim ensopegant amb la mateixa pedra. L’actual Sr. President del Gobierno de España, però, té racionalitzada i assumida aquesta reiteració en l’error amb la fi d’assolir un bé superior a l’afirmar, contundent com el policia egipci, que vol seguir confiant en la gent per no quedar-se aïllat del món. Fa bé.

Per finalitzar aquest relat de paràboles quasi bíbliques, cal concloure que millor que a ningú se li ocorri la brillant idea, si considera que li han robat alguna cosa, d’anar a la comissaria més propera a posar una denuncia per robatori si no vol que acabin acusant-lo a ell per denuncia falsa. És millor, en canvi, que es convenci que tot plegat ha estat un simple descuit com li deuria ocorre a la parella que esmentava al principi i que ben segur es va oblidar la seva càmera fotogràfica al seient d’algun taxi o bus turístic. Cal confiar amb la gent i no quedar-se aïllat del món.

PD. Això de la “passió egípcia” no té res  a veure amb “fer-se l’egipci”, només és una llicència poètica, res més, confieu en mi.

------------------------

Diario de primavera (12)

La pasión egipcia.

Hace pocos días nos ha visitado oficialmente el actual Presidente egipcio y eso me ha hecho recordar que hace años los amigos de unos amigos fueron a Egipto a pasar la luna de miel con tanta mala fortuna que les robaron la cámara fotográfica. Enfadados decidieron denunciar a la policía el robo, pero en la comisaría les dijeron que era imposible, que no podía ser que les hubieran robado nada.

-¿¿Cómo que no nos han robado nada?? -insistieron atónitos por la respuesta y más enfadados todavía.

-Pues muy fácil -les respondió la policía egipcia-, porque en Egipto el robo está prohibido y como está prohibido nadie les puede haber robado nada y si ustedes insisten en que sí les han robado los denunciaremos nosotros por falsa denuncia, ¿les ha quedado claro?

Los amigos de mis amigos, una parejita joven e inexperta, pero no idiota, lo entendieron enseguida sin necesidad de que se lo repitieran dos veces, se disculparon por las molestias diciendo que seguramente había sido un descuido de ellos y que no tenían ninguna duda de que pronto alguien encontraría la cámara y la entregaría a la policía, para lo que dejaron la dirección del hotel y se fueron a toda prisa a mirar las pirámides a la luz de la Luna sin poderlas fotografiar.

No sé si tiene que ver o no, pero esto me recuerda lo que le respondió Hacienda al juez Ruz a su petición de información sobre la tributación de las supuestas donaciones ilegales que el PP había recibido, Hacienda respondió tan claro como la policía egipcia, que como eran donaciones ilegales no tributaban.

Tampoco sé si guarda alguna relación, pero el conocido de un conocido me contó que él sólo se dio de alta en la Seguridad Social a los cincuenta años, quince años antes de jubilarse porque para cuantificar la jubilación sólo contarían esos quince años últimos y no los anteriores y que por tanto era absurdo hacerlo antes. Durante aquellos años en los que trabajó en negro dice que vivía feliz y que nadie le molestaba porque fiscalmente no existía, y como no existía no podía tampoco defraudar, que sólo tenía un DNI y basta, ni cuentas corrientes en los bancos ni nada de nada, y si ahorraba algo lo guardaba dentro del colchón. En cambio, cuando sí se dio de alta a los cincuenta años todo fueron problemas, inspecciones, certificados y peticiones de permisos de todo tipo, cánones, impuestos, tributos, formularios que debía rellenar, retenciones y burocracia que comportaba a la vez un montón de gastos que antes no tenía.

Hace un par de meses el actual Sr. Presidente del Gobierno de España dijo en una entrevista a Onda Cero, y en relación al tesorero de su partido, que: “No voy a condicionar mi vida a acontecimientos que me hayan podido ocurrir. Confío en la gente y sigo mandando SMS porque no me puedo quedar aislado del mundo”.

Normalmente el pasado condiciona el futuro de la gente a la vez que la gente también procura aprender de las experiencias y de los errores cometidos para no equivocarse de nuevo, aunque, hay que reconocer, no siempre es así y seguimos tropezando con la misma piedra. El actual Sr. Presidente del Gobierno de España, sin embargo, tiene racionalizada y asumida esta reiteración en el error con el fin de lograr un bien superior al afirmar, contundente como el policía egipcio, que quiere seguir confiando en la gente para no quedarse aislado del mundo. Hace bien.

Para finalizar este relato de parábolas casi bíblicas, hay que concluir que mejor que a nadie se le ocurra la brillante idea, si considera que le han robado algo, de ir a la comisaría más cercana a poner una denuncia por robo si no quiere que acaben acusándolo a él por denuncia falsa. Es mejor, en cambio, que se convenza de que todo ha sido un simple descuido como le debería ocurrir a la pareja que mencionaba al principio y que seguramente se olvidó su cámara fotográfica en el asiento de algún taxi o bus turístico. Hay que confiar en la gente y no quedarse aislado del mundo.

PD. Lo de la "pasión egipcia" no tiene nada que ver con "hacerse el egipcio", sólo es una licencia poética, nada más, confíen en mí.