jueves, 15 de diciembre de 2016

BatmanDiari de tardor (23)

Batman.

Aquest cap de setmana he estat a casa del Batman. El súper heroi, com tothom sap, ja no és el que era, ha envellit i s’ha tornat queixós, no para de lamentar-se pel present com ho fan la majoria de vells quan comencen a no entendre el món en el que viuen. En una Contra recent de la Vanguardia s’explicava que algunes persones utilitzen la queixa reiterada, o els seus orígens humils i plens de dificultats i penúries, per a fer-se notar, per generar llàstima i aplegar de nou el món al seu voltant. Pretenen que giri com ells voldrien que ho fes, o com creien que abans ho feia, i continuar sent el centre de l’Univers. Però l’Univers no té centre encara que hi ha a qui la vida els dona una darrera oportunitat.

El meu amic fa mala cara i cada vegada més va perdent la seva part humana que donava sentit a l’altra. M’ha preguntat per quina raó els ratpenats no han estat mai tan ben apreciats com els gats o els gossos, o les caderneres o els conills, gallines o porcs. La gent, m’ha dit exclamant-se, prefereix abans com a mascota una boa constrictor o una tortuga ensopida que un bonic ratpenat que li netejarà d’insectes la casa. Se sent descriminat i menystingut com si fos un pelleter, i també per la nova fornada de súper herois que no saben triar, segons ell, una vestimenta adequada i glamurosa. No entén aquest aspecte permanent dels joves d’avui d'haver-se acabat de llevar del llit.

Tens raó, però no hi pensis, ara se’t girarà feina –li he contestat amb optimisme–, ja saps que ha arribat a la Presidència de Gotham City Donald Plump, amb ell s’apropen de nou temps difícils i no et tocarà més remei que tornar a l’escenari, pensa que tens una nova oportunitat.

S’ha quedat pensatiu i m’ha confessat que no sap com combatre el brill de l’or, que l’or i la seva lluentor són la seva criptonita i alhora el súper poder de Donald simbolitzat en la seva cabellera rossa i els seus hotels farcits de lluminària daurada. Que ja sap quina mena de personatge és el nou President, que el coneix molt bé des de que Lex Luthor va reconstruir amb gratacels la ciutat que havia quedat devastada per un gran sisme, deixant els morts que hi va haver sense la corresponent sepultura, tots romanen amuntegats en les runes que van servir de fonaments per edificar els nous edificis. En aquells temps Donald Plump era l’aprenent jovenet de Lex. La conversa, però, no li ha agradat, l’he vist agressiu, incòmode, emboirat, i m’ha tornat a preguntar com és que la gent no estima els rats penats.

Mentre m’oferia un got de sang calenta m’ha posat una pel·lícula de la seva joventut, però es confonia veient-la, no sabia qui era, si un dels científics que estudiaven els ratpenats emmudits per saber com aconseguien volar en la foscor, o una d’aquelles pobres besties que amb uns draps a la boca ensopegaven amb els fils posats expressament. M’ho deia de cap per avall assaborint amb delit la sang que acompanyava d’uns quants mosquits i mosques en un platet com si fossin unes olives farcides. Li he contestat no sé què, però no m’ha sentit, crec que també sordeja i això per a un ratpenat és molt greu.

A l’acomiadar-me m’ha confessat que creu que durant tots aquests anys ha estat pagant algun deute dels seus pares, no sap quin, però alguna cosa dolenta van fer, n’estic segur, m’ha dit. També que la pena d’ells i la meva ja no expliquen el món en el que visc i ja estic cansat d’impartir justícia, per això he decidit abandonar la part humana.

L’he deixat penjat del sostre, a les fosques i llepant-se el nas amb la llengua, i me n’he anat trist al veure que tot un món s’estava acabant i que el que s’acostava podia ser molt pitjor pel simple fet de ser diferent i alhora igual.  Per cert, la sang s’ha de beure calenta, freda no val res. 
Diario de otoño (23)

Batman.

Este fin de semana he estado en casa de Batman. El superhéroe, como es sabido, ya no es lo que era, ha envejecido y se ha vuelto quejoso, no para de lamentarse por el presente como lo hacen la mayoría de ancianos cuando empiezan a no entender el mundo en el que viven. En una Contra reciente de la Vanguardia se explicaba que algunas personas utilizan la queja reiterada, o sus orígenes humildes y llenos de dificultades y penurias, para hacerse notar, para generar lástima y reunir de nuevo el mundo a su alrededor. Pretenden que gire como ellos quisieran que lo hiciera, o como creían que antes lo hacía, y continuar siendo el centro del Universo. Pero el Universo no tiene centro aunque hay a quienes la vida les da una última oportunidad.

Mi amigo hace mala cara y cada vez más va perdiendo su parte humana que daba sentido a la otra. Me ha preguntado por qué los murciélagos no han sido jamás tan bien apreciados como los gatos o los perros, o los jilgueros o los conejos, gallinas o cerdos. La gente, me ha dicho exclamándose, prefiere antes como mascota a una boa constrictor o a una tortuga aburrida que a un hermoso murciélago que le limpiará de insectos la casa. Se siente discriminado y menospreciado como si fuera un peletero, y también por la nueva hornada de superhéroes que no saben elegir, según él, una vestimenta adecuada y glamurosa. No entiende este aspecto permanente de los jóvenes de hoy de haberse acabado de levantar de la cama.

Tienes razón, pero no pienses en ello, ahora tendrás trabajo -le he contestado con optimismo-, ya sabes que ha llegado a la Presidencia de Gotham City Donald Plump, con él se acercan de nuevo tiempos difíciles y no te tocará más remedio que volver al escenario, piensa que tienes una nueva oportunidad.

Se ha quedado pensativo y me ha confesado que no sabe cómo combatir el brillo del oro, que el oro y su brillo son su criptonita y a la vez el súper poder de Donald simbolizado en su cabellera rubia y sus hoteles rellenos de luminaria dorada. Que ya sabe qué tipo de personaje es el nuevo Presidente, que lo conoce muy bien desde que Lex Luthor reconstruyó con rascacielos la ciudad que había quedado devastada por un gran seísmo, dejando los muertos que hubo sin la correspondiente sepultura, todos permanecen hacinados en los escombros que sirvieron de cimientos para edificar los nuevos edificios. En aquellos tiempos Donald Plump era el aprendiz jovencito de Lex. La conversación, sin embargo, no le ha gustado, lo he visto agresivo, incómodo, brumoso, y me ha vuelto a preguntar cómo es que la gente no ama a los murciélagos.

Mientras me ofrecía un vaso de sangre caliente me ha puesto una película de su juventud, pero se confundía viéndola, no sabía quién era, si uno de los científicos que estudiaban los murciélagos enmudecidos para saber cómo conseguían volar en la oscuridad, o una de esas pobres bestias que con unos trapos en la boca tropezaban con los hilos puestos expresamente. Me lo decía boca abajo saboreando con deleite la sangre que acompañaba de unos cuantos mosquitos y moscas en un platillo como si fueran unas aceitunas rellenas. Le he contestado no sé qué, pero no me ha oído, creo que también sufre de sordera y eso para un murciélago es muy grave.

Al despedirme me ha confesado que cree que durante todos estos años ha estado pagando alguna deuda de sus padres, no sabe cuál, pero algo malo hicieron, estoy seguro, me ha dicho. También que la pena de ellos y la mía ya no explican el mundo en el que vivo y ya estoy cansado de impartir justicia, por eso he decidido abandonar mi parte humana.

Lo he dejado colgado del techo, a oscuras y lamiéndose la nariz con la lengua, y me he ido triste al ver que todo un mundo se estaba terminando y que el que se acercaba podía ser mucho peor por el simple hecho de ser diferente y a la vez igual. Por cierto, la sangre se debe beber caliente, fría no vale nada.