miércoles, 4 de marzo de 2015

La hipotenusa.


Foto de l’Albert presa des de casa.

Diari d’hivern (19)

La hipotenusa.

Des de que vaig nàixer la meva vida ha estat marcada d’una manera ineludible per Pitàgores, el famós filòsof i matemàtic grec conegut pel seu encara més famós teorema que du el seu nom. Per què afirmo tal cosa?, perquè sempre he viscut en una hipotenusa (no és broma) que, curiosament, senyala també el nord magnètic de la Terra de forma quasi exacta.

El nord magnètic no és pas fidelment el nord geogràfic ni el nord moral tampoc, però sí que em permet saber de forma molt senzilla on és l’eclíptica i el pla de rotació de la Via Làctia, és a dir, el sentit de la navegació, babord, estribord, la proa, la popa i aquesta mena de coses. Per això també tinc al moble del rebedor de casa una brúixola que és el primer que miro a l’entrar, no fos cas que els pols del planeta haguessin canviat, no seria tampoc la primera vegada que succeeix un fenomen tan extraordinari. Sembla poc, o una dada sense importància, supèrflua, un fet extravagant i inútil, però no, considero que, ans el contrari, és molt i principal tenir clara la simetria de l’espai i el sentit de la marxa per saber, entre d’altres qüestions, que la bellesa interior és una faula.

Ja fa uns quants anys que l’Oscar Wilde ho va deixar molt clar quan va afirmar, molt segur del que deia com sempre era ell, en el prefaci de El retrat de Dorian Grey, que “tan sols les persones superficials no jutgen per les aparences. El veritable misteri del món és el visible, no pas el que no es veu.”

El també famosíssim rabí Hilel ha passat a la història igualment per una frase segura, curta i senzilla:  “No facis als altres el que no vols que et facin a tu; tota la resta són comentaris”. L’important de la frase és la part final: tota la resta són comentaris.

Els meus comentaris són en aquest blog, qualsevol els pot llegir, el meu misteri és l’agulla imantada de la brúixola que tinc al moble del rebedor de casa meva, i els altres, als que no he de fer el que no vull que ells em facin a mi, de tant en tant em conviden a dinar i es beuen, com si beguessin aigua, una botella sencera de vi negre mentre m’expliquen coses de les seves vides.

--------------------------------

Diario de invierno (19)

La hipotenusa.

Desde que nací mi vida ha estado marcada de una manera ineludible por Pitágoras, el famoso filósofo y matemático griego conocido por su aún más famoso teorema que lleva su nombre. ¿Por qué afirmo tal cosa?, porque siempre he vivido en una hipotenusa (no es broma) que, curiosamente, señala también el norte magnético de la Tierra de forma casi exacta.

El norte magnético no es fielmente el norte geográfico ni el norte moral tampoco, pero sí me permite saber de forma muy sencilla donde está la eclíptica y el plano de rotación de la Vía Láctea, es decir, el sentido de la navegación, babor, estribor, la proa, la popa y este tipo de cosas. Por eso también tengo en el mueble del recibidor de casa una brújula que es lo primero que miro al entrar, no sea que los polos del planeta hubieran cambiado, no sería tampoco la primera vez que sucede un fenómeno tan extraordinario. Parece poco, o un dato sin importancia, superfluo, algo extravagante e inútil, pero no, considero que, al contrario, es mucho y principal tener clara la simetría del espacio y el sentido de la marcha para saber, entre otras cuestiones, que la belleza interior es una fábula.

Ya hace algunos años que Oscar Wilde lo dejó muy claro cuando afirmó, muy seguro de lo que decía como siempre era él, en el prefacio de El retrato de Dorian Grey, que "sólo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve."

El también famosísimo rabino Hilel ha pasado a la historia igualmente por una frase segura, corta y sencilla: "No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti; todo lo demás son comentarios". Lo importante de la frase es la parte final: todo lo demás son comentarios.

Mis comentarios están en este blog, cualquiera los puede leer, mi misterio es la aguja imantada de la brújula que tengo en el mueble del recibidor de mi casa, y los otros, a los que no tengo que hacer lo que no quiero que ellos me hagan a mí, de vez en cuando me invitan a comer y se beben, como si bebieran agua, una botella entera de vino tinto mientras me cuentan cosas de sus vidas.