viernes, 3 de abril de 2015

Les parelles i el centrifugat.


Diari de primavera (3)

Les parelles i el centrifugat.

Espero no fer-me el pesat si torno a repetir per enèsima vegada que l’escena que descriu Antonio Blanco Freijeiro en el seu extraordinari i famós llibre Arte antiguo del Asia Anterior, i que jo citava en un passat post sobre el Rei Asurbanipal i la seva esposa, és un Παράδεισος (paradeisos) i un συμπόσιον (simposi) perquè també és, i aquesta és la novetat d’avui, una ἱερός γάμος (hierogamia), una unió entre dos éssers divins o semidivins, un matrimoni sagrat.

La simbologia de la dualitat i de l’estructura binaria de les coses -dels bessons, també sagrats, i dels sexes que, malgrat el variat desig humà, segueixen sent encara només dos- és rica en paradoxes i en l’oposició de contraris com les que comentava Mirce Eliade, característiques del pensament arcaic on es fan servir els “parells oposats”, imatges literàries, deia ell, del tipus: trobar una porta en un mur que no n’ofereix cap. Però el nostre món contemporani no és pas arcaic ni sabem tampoc, ni volem ni ens importa saber-ho, ni què és ni què significa un matrimoni sagrat, aquest és un concepte massa estrany i llunyà a la nostra mentalitat. Però malgrat el pas del temps les discussions i debats, els συμπόσιον (simposi), sobre Eros i l’amor són plenament actuals, molt més vells que el mateix Sòcrates i Platò i tenen més vida que un nadó acabat de néixer.

Fa pocs dies ha finalitzat un fòrum a Internet on tothom que volia podia fer-li preguntes a l’escriptor japonès Haruki Murakami que ell anava de mica en mica responen. Una noia li va preguntar quins creia que eren els sentiments i les emocions associats a l’amor i l’estat d’enamorament. L’escriptor japonès li va respondre que allò que se sent quan s’està enamorat és molt similar al que deu sentir un gat dins el tambor d’una rentadora a velocitat de centrifugat i que si ella considerava que aquestes eren unes males sensacions el millor que podia fer era no apropar-se a una rentadora. Un gat dins d’una rentadora a velocitat de centrifugat és una bona metàfora, extraordinàriament gràfica, icònicament potent i gens arcaica, digna de Plató o de Sòcrates, però en aquella època, en el segle d’or de l’Atenes antiga, en lloc de rentadores hi havia esclaus, circumstància que, naturalment, obligava a utilitzar metàfores diferents que potser nosaltres no som capaços d’interpretar correctament com la imatge contraria romana de la petrificació.

Les parelles, com ens diu el Diccionari dels símbols de Juan-Eduardo Cirlot, són una duplicació, una mena de reiteració, de repetició, una imatge en el mirall, un símbol de la consciencia, un eco de la realitat i del conflicte. És a dir, les parelles, sobre tot les humanes, sempre són més de dos, són tres o quatre, de vegades són zero o vint-i-quatre, fins i tot poden arribar a ser una sola persona solitària o una multitud sencera, depèn de cada cas i de cada moment.

La iconografia bàsica ha donat molts exemples de parelles, des de Fred Astaire i Ginger Rogers passant per Adam i Eva o Tom y Jerry,  i, encara que no som al Nadal sinó en plena Setmana Santa, no puc evitar no recordar la imatge de Josep i Maria anant cap a Egipte en una road movie que va acabar al Gòlgota un trist divendres de primavera com avui. Ignoro que és o què pot ser un matrimoni sagrat, però la parella de Josep i Maria és, certament, una ἱερός γάμος (hierogamia), costum, la dels matrimonis sagrats, que ja no és habitual en les parelles actuals perquè segurament tampoc saben el què és, tot i que torna a ser malauradament corrent, en certes regions de la Terra, viatjar pel desert muntats en un ase fugint espaordits dels assassins que et volen tallar el cap amb un ganivet sense afilar. A Occident, però, per fugir el més usual és fer servir els automòbils, unes màquines diabòliques similars als tambors de les rentadores quan roden a tota velocitat.

Als homes i a les dones que els condueixen els hi passa de tot, viuen en ells existències estranyes o vulgars, senceres o a trossos, es barallen, s’ignoren i s’estimen, riuen i ploren, van fent poc a poc el camí o s’estimben en una corba o en una recta, riuen feliços o es maten a l’agafar el son al volant, i fugen, sempre fugen d’alguna cosa que ningú mai ha pogut esbrinar què és.

Diario de primavera (3)

Las parejas y el centrifugado.

Espero no hacerme el pesado si vuelvo a repetir por enésima vez que la escena que describe Antonio Blanco Freijeiro en su extraordinario y famoso libro Arte antiguo del Asia Anterior, y que yo citaba en un pasado post sobre el Rey Asurbanipal y su esposa, es un Παράδεισος (paradeisos) y un συμπόσιον (simposio) porque también es, y esta es la novedad de hoy, una ἱερός γάμος (hierogamia), una unión entre dos seres divinos o semidivinos, un matrimonio sagrado.

La simbología de la dualidad y de la estructura binaria de las cosas -de los gemelos, también sagrados, y los sexos que, a pesar del variopinto deseo humano, siguen siendo todavía dos- es rica en paradojas y en la oposición de contrarios como las que comentaba Mircea Eliade, características del pensamiento arcaico donde se usan los "pares opuestos", imágenes literarias, decía él, del tipo: encontrar una puerta en un muro que no ofrece ninguna. Pero nuestro mundo contemporáneo no es arcaico ni sabemos tampoco, ni queremos ni nos importa saberlo, ni qué es ni qué significa un matrimonio sagrado, este es un concepto demasiado extraño y lejano a nuestra mentalidad. Pero a pesar del paso del tiempo las discusiones y debates, los συμπόσιον (simposio), sobre Eros y el amor son plenamente actuales, mucho más viejos que el propio Sócrates y Platón y tienen más vida que un bebé recién nacido.

Hace pocos días ha finalizado un foro en Internet donde todo el mundo que quería podía hacerle preguntas al escritor japonés Haruki Murakami que él iba paulatinamente respondiendo. Una chica le preguntó cuáles creía que eran los sentimientos y las emociones asociados al amor y al estado de enamoramiento. El escritor japonés le respondió que lo que se siente cuando se está enamorado es muy similar a lo que debe sentir un gato dentro del tambor de una lavadora a velocidad de centrifugado y que si ella consideraba que éstas eran unas malas sensaciones lo mejor que podía hacer era no acercarse a una lavadora. Un gato dentro de una lavadora a velocidad de centrifugado es una buena metáfora, extraordinariamente gráfica, icónicamente potente y nada arcaica, digna de Platón o Sócrates, pero en aquella época, en el siglo de oro de la Atenas antigua, en lugar de lavadoras había esclavos, circunstancia que, naturalmente, obligaba a utilizar metáforas diferentes que quizás nosotros no somos capaces de interpretar correctamente como la imagen contraria romana de la petrificación.

Las parejas, como nos dice el Diccionario de los símbolos de Juan-Eduardo Cirlot, son una duplicación, una especie de reiteración, de repetición, una imagen en el espejo, un símbolo de la conciencia, un eco de la realidad y del conflicto. Es decir, las parejas, sobre todo las humanas, siempre son más de dos, son tres o cuatro, a veces son cero o veinticuatro, incluso pueden llegar a ser una sola persona solitaria o una multitud entera, depende de cada caso y de cada momento.

La iconografía básica ha dado muchos ejemplos de parejas, desde Fred Astaire y Ginger Rogers pasando por Adán y Eva o Tom y Jerry, y, aunque no estamos en Navidad sino en plena Semana Santa, no puedo evitar no recordar la imagen de José y María huyendo hacia Egipto en una road movie que terminó en el Gólgota un triste viernes de primavera como hoy. Ignoro que es o qué puede ser un matrimonio sagrado, pero la pareja de José y María es, ciertamente, una ἱερός γάμος (hierogamia), costumbre, la de los matrimonios sagrados, que ya no es habitual en las parejas actuales porque seguramente tampoco saben lo qué es, aunque sí que vuelve a ser desgraciadamente corriente, en ciertas regiones de la Tierra, viajar por el desierto montados en un burro huyendo despavoridos de los asesinos que te quieren cortar la cabeza con un cuchillo sin afilar. En Occidente, sin embargo, para huir lo más usual es utilizar los automóviles, unas máquinas diabólicas similares a los tambores de las lavadoras cuando ruedan a toda velocidad.

A los hombres y a las mujeres que los conducen les pasa de todo, viven en ellos existencias extrañas o vulgares, enteras o a trozos, se pelean, se ignoran y se quieren, ríen y lloran, van haciendo despacio el camino o se estrellan en una curva o en una recta, ríen felices o se matan al conciliar el sueño al volante, y huyen, siempre huyen de algo que nadie nunca ha podido averiguar qué es.


----------------------------------------------------------------------------------