domingo, 25 de mayo de 2014

Gilda Dadà

Diari de primavera  (12)

Gilda Dadà.

El meu cocodril del sostre sembla ser que s’ha quedat a viure una temporada a casa meva, estic una mica amoïnat. Porto dies rumiant i per fi, aquest dematí, he decidit confessar-li tota la veritat i dir-li, amb la necessària claredat i contundència, que ell només el considero un recurs literari, no pas altra cosa, no fos cas que es pensés que és un ésser autònom amb vida pròpia i que té dret a fer el que li vingui en gana o de gust, comencés a posar lleis, normes i regles i que, de mica en mica, com si fóssim casats o una parella sexual corrent, dictés la nostra convivència, aconsellant-me, ordenant-me sutilment, què he de fer i què no.

Després de sopar me l’he mirat fixament i, senyalant-lo amb el dit, he deixat anar la frase clau, la frase temuda per tothom i que ningú vol escoltar: hem de parlar!.

Sense embuts li he dit que em sap greu, però que només és un bon pretext per introduir o finalitzar aquests textos del meu dietari de primavera, que en realitat no existeix físicament com a cocodril, que la seva realitat ontològica no correspon pas a cap realitat biològica, que és únicament una invenció mig poètica i mig psicològica de la meva ment, res més.  Que sóc jo qui mana i no pas ell.

No sé si m’ha entès perquè al pronunciar amb èmfasi i vehemència les meves paraules ni s’ha immutat ni ha fet el més mínim gest d’haver-me sentit, no ha mogut ni una pestanya ni ha badallat tampoc, igual com ha estat fent des del dia en que va aparèixer al costat del llum del sostre del rebedor, és a dir, m’ha contestat amb el seu més absolut silenci habitual que ja no sé si és mala educació, mala fe, o una indiferència supèrbia.  Una mala educació qui sap si rebuda en la infantesa o bé una simple conseqüència del seu caràcter esquerp. No ho sé.

A casa meva i a la meva botiga, com és natural, tinc fotografies dels meus morts que molta gent confon amb artistes de cinema de tan guapos, fotogènics i atractius que estan, i amb els que, de quan en quan, parlo i converso en un sentit ampli i no malaltís del terme. Vull dir que les seves imatges me’ls evoquen i desencadenen, en conseqüència i de manera espontània, sentiments associats com si la seva companyia no s’hagués acabat i encara continuessin amb mi i em fessin costat. Ja sé que tot plegat és també un recurs literari en l’ampli sentit de l’expressió a l’estar lligat a records que ni el temps ni el vent són capaços d’endur-se. Són una elaboració intel·lectual i emocional, artística, com si escrivís un poema o cantés una cançó. Però només són records i fotografies, res més.

Ignoro si el meu cocodril és capaç d’entendre del que parlo. A primera vista caldria pensar que no, que el seu és el món despietat de la necessitat i de l’atzar, però la quietud que mostra em fa dubtar més que ho faria una flama bellugadissa plena de passió empipadora.

En tot cas he fet un descobriment important, el meu cocodril és femella i ho sé per les mides i les proporcions entre les seves allargades i amplades, i per una línia determinada als ulls, una mena de eyeline típica dels cocodrils femella que va inspirar el disseny bàsic de l’ull del déu egipci Horus i que s’ha convertit en la base estilística, el fonament clàssic, del millor maquillatge ocular de totes les èpoques.

També he pogut saber que pertany a l’espècie de cocodrils del Serengeti, una antiquíssima nissaga que es remunta més enllà del qualsevol record que els Homo sapiens sapiens puguem posseir. Quan nosaltres començàrem a caminar pels camins polsosos de l’Àfrica oriental, ells, els cocodrils, ja se’ns menjaven per a esmorzar.

Una de les meves marques comercials, obra de l’Albert, és una libèl·lula, un cabot, un ens no sé si ple de passió, però sí molt bellugadís, un insecte amb la característica eyeline egípcia i que no té res a veure ni amb els cocodrils immòbils ni amb els divins falcons,  tot el contrari, és una gilda, algú també amb una clara psicologia dadaista, conegudes popularment com a senyoretes i cavallets del diable. Són l’emblema de les cosidores, gremi emparentat amb les teixidores i germanes de les filadores que immòbils de cos, però ràpides de dits i de ment, tramen i sargeixen el temps enfront del que només podem parar quiets com el meu cocodril femella del Serengeti o bé...

...fugir ningú sap a on. 

En realitat, i pensant-ho bé, no cal fugir en lloc, els cocodrils femella del Serengeti tampoc són tan males companyes de pis, encara que no donen brot són tranquil·les, netes i polides i no em porten mai la contrària. 

----------------------------------------------------

Diario de primavera (12)

Gilda Dadá.

Mi cocodrilo del techo parece ser que se ha quedado a vivir una temporada en mi casa, estoy un poco preocupado. Llevo días rumiando y por fin esta mañana he decidido confesarle toda la verdad y decirle, con la claridad y contundencia necesarias, que sólo lo considero un recurso literario, no otra cosa, no sea que piense que es un ser autónomo con vida propia y que tiene derecho a hacer lo que le venga en gana, que empiece a poner leyes, normas y reglas y que, poco a poco, como si estuviéramos casados ​​o fuéramos una pareja sexual corriente, dicte nuestra convivencia, aconsejándome, ordenándome sutilmente, qué hacer y qué no.

Después de cenar me lo he mirado fijamente y, señalándolo con el dedo, he soltado la frase clave, la frase temida por todos y que nadie quiere escuchar: ¡tenemos que hablar!

Sin rodeos le he dicho que lo siento, pero que sólo es un buen pretexto para introducir o finalizar estos textos de mi dietario de primavera, que en realidad no existe físicamente como cocodrilo, que a su realidad ontológica no le corresponde ninguna realidad biológica, que es únicamente una invención medio poética y medio psicológica de mi mente, nada más. Que soy yo quien manda y no él.

No sé si me ha entendido porque al pronunciar con énfasis y vehemencia mis palabras ni se ha inmutado ni ha hecho el más mínimo gesto de haberme oído, no ha movido ni una pestaña ni ha bostezado tampoco, al igual que ha estado haciendo desde el día en que apareció junto a la lámpara del techo del recibidor, es decir, me ha contestado con su más absoluto silencio habitual que ya no sé si es mala educación, mala fe, o una indiferencia soberbia. Una mala educación quien sabe si recibida en la infancia o bien una simple consecuencia de su carácter arisco. No lo sé.

En mi casa y en mi tienda, como es natural, tengo fotografías de mis muertos que mucha gente confunde con artistas de cine de tan guapos, fotogénicos y atractivos que están, y con los que, de cuando en cuando, hablo y converso en un sentido amplio y no enfermizo del término. Quiero decir que sus imágenes me los evocan y desencadenan, en consecuencia y de manera espontánea, sentimientos asociados como si su compañía no hubiera terminado y aún continuaran conmigo y me apoyaran. Ya sé que todo es también un recurso literario en el amplio sentido de la expresión al estar ligado a recuerdos que ni el tiempo ni el viento son capaces de borrar. Son una elaboración intelectual y emocional, artística, como si escribiera un poema o cantara una canción. Pero sólo son recuerdos y fotografías, nada más.

Ignoro si mi cocodrilo es capaz de entender de lo que hablo. A primera vista cabría pensar que no, que el suyo es el mundo despiadado de la necesidad y del azar, pero la quietud que muestra me hace dudar más que lo haría una llama movediza llena de pasión molesta.

En todo caso he hecho un descubrimiento importante, mi cocodrilo es hembra y lo sé por las medidas y las proporciones entre sus largos y anchos, y por una línea determinada en los ojos, una especie de eyeline típica de los cocodrilos hembra que inspiró el diseño básico del ojo del dios egipcio Horus y que se ha convertido en la base estilística, el fundamento clásico, del mejor maquillaje ocular de todas las épocas.

También he podido saber que pertenece a la especie de cocodrilos del Serengeti, una antiquísima estirpe que se remonta más allá del cualquier recuerdo que los Homo sapiens sapiens podamos poseer. Cuando nosotros empezamos a andar por los caminos polvorientos del África oriental, ellos, los cocodrilos, ya nos comían para desayunar.

Una de mis marcas comerciales, obra de Albert, es una libélula, un cabot, un ente no sé si lleno de pasión, pero sí muy movedizo, un insecto con la característica eyeline egipcia y que no tiene nada que ver ni con los cocodrilos inmóviles ni con los divinos halcones, todo lo contrario, es una gilda, alguien también con una clara psicología dadaísta, conocidas popularmente como señoritas y caballitos del diablo. Son el emblema de las costureras, gremio emparentado con las tejedoras y hermanas de las hilanderas que inmóviles de cuerpo, pero rápidas de dedos y de mente, traman y zurcen el tiempo frente al que sólo podemos parar quietos como mi cocodrilo hembra del Serengeti o bien...

... huir nadie sabe dónde.

En realidad, y pensándolo bien, no hay que huir a ninguna parte, los cocodrilos hembra del Serengeti tampoco son tan malas compañeras de piso, aunque no dan golpe son tranquilas, limpias y pulcras y no me llevan nunca la contraria.