martes, 9 de diciembre de 2014

Els peus de pàginaDiari de tardor (19)

Els peus de pàgina i els armaris.

Amb el pas del temps la meva família s’ha escurçat, com els hi ha passat a moltes ha minvat, ha disminuït  i s’ha aprimat, mica en mica se n’han anat morint els seus membres en un degoteig lent i constant.

Aquesta tràgica reducció ha deixat bona part de les fotografies que guardem, en un munt de capses i de calaixos als armaris de casa, convertides en una simple col·lecció d’iconografia muda, de persones retratades que jo i el meu germà no sabem identificar del tot perquè qui ho podia fer ja no hi és.

Acabo de rebre un correu del fill d’un amic responent a un de meu anterior i no sé exactament, després de llegir-lo amb atenció repetides vegades i activada la meva màxima bona voluntat i credulitat, si el que el signe, el fill de l’amic que m`ha contestat, és el veritable autor de les paraules que hi consten escrites o simplement les ha robades d’alguna banda fent-les passar per seves, ho sospito perquè les paraules que llegeixo no encaixen amb ell, ni amb la seva personalitat ni amb la seva edat ni amb la seva capacitat. Vivim temps d’identitats difoses, de farsants, d’imitadors i de persones sense nom, d’éssers invisibles i sense rostre, de camaleons que s’adapten a l’entorn, de “zèligs”.

Abans d’ahir parlàvem del tronie, un artefacte gràfic que va inventar la pintura holandesa barroca, un retrat ideal que només pretenia descriure gràficament un rostre prototípic sense alhora ser ningú, era simplement un exercici d’estil. La Historia del món és plena també de pintures i fotografies de grup o de retrats individuals de persones reals anònimes, molts d’ells mai identificats o atribuïts erròniament a persones equivocades. Alguns historiadors i estudiosos s’esforcen per esbrinar les identitats de cadascú i adjudicar correctament els rostres fotografiats als noms per els quals eren coneguts, i així escriure correctament els peus de pàgina.

Rastrejant per la web retrats de Cochise, el gran cabdill Chiricahua, he ensopegat per casualitat amb la fotografia que encapçala aquest post oficialment atribuïda a Taza, el seu fill gran. Així sembla que consti en una biografia escrita per Edwin Sweeney que la incorpora. Però el que llegeixo en una pàgina web dedicada a l’estudi dels nadius americans explica, en canvi, que aquesta imatge i d’altres van ser preses el 1876, quan una delegació Chiricahua, encapçalada per Loco i Chatto, va visitar Washington el 18 de Setembre i organitzada per John Clum, agent del govern de l’Oficina federal d’afers indígenes i cap de la reserva de San Carlos a Arizona.

Es veu que durant aquesta visita Taza va arribar ja malalt de pneumònia a la reunió morint pocs dies després, el 26 de setembre, donant-li sepultura al cementiri del Congrés dels Estats Units.

Aquestes són les notes de premsa:

From local newspapers:
The Evening Star, September 18, 1876
Locals
Twenty-one Indians of the Apache tribe are in the city on business
with the Indian office. There are four squaws among the number.
They attract much attention from Centennial pilgrims.

The Evening Star, September 28, 1876
Apaches Going to the Centennial
Indian Agent Clum, of Arizona, has arrived here with a delegation
of twenty-two Apache Indians, which he proposes to take to the
Centennial. Three years ago these Indians, who are a part of
Cochise's band, were exceedingly hostile, but now they are
partially civilized. One of them, Taza, a son of Cochise, died
Tuesday with pneumonia, and was buried yesterday in the
Congressional Cemetery.

La conclusió que arriben alguns d’aquests historiadors és que aquest home de la fotografia no és ni pot ser pas Taza, el fill gran de Cochise, que estant tan malalt com estava ningú li hagués pogut fer aquesta mena de fotografia on veiem retratat a un home jove sa.

Si això és així, qui és doncs el fotografiat? Després de comparar multitud de diferents fotografies han arribat a la conclusió que sembla ser que és Noche, que també era present quan Gerónimo i Naiche van discutir la seva rendició amb Crook el març del 1886 i que apareix en les famoses Camillus Fly fotos d'aquestes converses.

Naiche, o Natchez, també era fill de Cochise, en aquest cas el fill petit. La segona fotografia, la del final del post, és un retrat d’ell, de Naiche, aquest retrat sí verificat convenientment com a Naiche o Natchez, fill petit de Cochise, que va participar, com comento, amb Gerónimo, anys més tard, en les converses de pau amb el general Crook.

A on condueix tot això?, en realitat no condueix en lloc i em faig càrrec que la qüestió no interessi a ningú fora d’algun historiador molt especialitzat, d’algun apatxe chiricahua despistat i de mi mateix  que em permet escriure un post més i donar-me la sensació, la vana il·lusió, que els meus morts continuen acompanyant-me i m’ajuden a identificar les persones que surten a les fotografies que omplen capses i capses  i més capses que alhora omplen també fins a rebentar els armaris de casa sense deixar espai per a res més.  

--------------------------------

Diario de otoño (19)

Los pies de página y los armarios.

Con el paso del tiempo mi familia se ha acortado, como les ha pasado a muchas ha disminuido, ha empequeñecido y se ha adelgazado, poco a poco se han ido muriendo sus miembros en un goteo lento y constante.

Esta trágica reducción ha dejado buena parte de las fotografías que guardamos, en un montón de cajas y de cajones en los armarios de casa, convertidas en una simple colección de iconografía muda, de personas retratadas que yo y mi hermano no sabemos identificar del todo porque quien podía hacerlo ya no está.

Acabo de recibir un correo del hijo de un amigo respondiendo a uno mío anterior y no sé exactamente, después de leerlo con atención repetidas veces y activada mi máxima buena voluntad y credulidad, si el que lo firma, el hijo del amigo que me ha contestado, es el verdadero autor de las palabras que constan escritas o simplemente las ha robado de algún sitio haciéndolas pasar por suyas, lo sospecho porque las palabras que leo no encajan con él, ni con su personalidad ni con su edad ni con su capacidad. Vivimos tiempos de identidades difusas, de farsantes, de imitadores y de personas sin nombre, de seres invisibles y sin rostro, de camaleones que se adaptan al entorno, de "zeligs".

Antes de ayer hablábamos del tronie, un artefacto gráfico que inventó la pintura holandesa barroca, un retrato ideal que sólo pretendía describir gráficamente un rostro prototípico sin a la vez ser nadie, era simplemente un ejercicio de estilo. La Historia del mundo está llena también de pinturas y fotografías de grupo o de retratos individuales de personas reales anónimas, muchos de ellos nunca identificados o atribuidos erróneamente a personas equivocadas. Algunos historiadores y estudiosos se esfuerzan por averiguar las identidades de cada uno y adjudicar correctamente los rostros fotografiados a los nombres por los que eran conocidos, y así escribir correctamente los pies de página.

Rastreando por la web retratos de Cochise, el gran caudillo Chiricahua, he tropezado por casualidad con la fotografía que encabeza este post oficialmente atribuida a Taza, su hijo mayor. Así parece que conste en una biografía escrita por Edwin Sweeney que la incorpora. Pero lo que leo en una página web dedicada al estudio de los nativos americanos explica, en cambio, que esta imagen y otras fueron tomadas en 1876, cuando una delegación Chiricahua, encabezada por Loco y Chatto, visitó Washington el 18 de Septiembre y organizada por John Clum, agente del gobierno de la Oficina federal de asuntos indígenas y jefe de la reserva de San Carlos en Arizona.

Se ve que durante esta visita Taza llegó ya enfermo de neumonía a la reunión muriendo pocos días después, el 26 de septiembre, dándole sepultura en el cementerio del Congreso de los Estados Unidos.

Estas son las notas de prensa:

From local newspapers:
The Evening Star, September 18, 1876
Locals
Twenty-one Indians of the Apache tribe are in the city on business
with the Indian office. There are four squaws among the number.
They attract much attention from Centennial pilgrims.

The Evening Star, September 28, 1876
Apaches Going to the Centennial
Indian Agent Clum, of Arizona, has arrived here with a delegation
of twenty-two Apache Indians, which he proposes to take to the
Centennial. Three years ago these Indians, who are a part of
Cochise's band, were exceedingly hostile, but now they are
partially civilized. One of them, Taza, a son of Cochise, died
Tuesday with pneumonia, and was buried yesterday in the
Congressional Cemetery.

La conclusión que llegan algunos de estos historiadores es que este hombre de la fotografía no es ni puede ser Taza, el hijo mayor de Cochise, que estando tan enfermo como estaba nadie le habría podido hacer este tipo de fotografía donde vemos retratado a un hombre joven sano.

Si esto es así, ¿quién es pues el fotografiado? Tras comparar multitud de diferentes fotografías han llegado a la conclusión que debe ser Noche, otro jefe que también estaba presente cuando Gerónimo y Naiche discutieron su rendición con Crook en marzo de 1886 y que aparece en las famosas Camillus Fly fotos de estas conversaciones.

Naiche o Natchez, también era hijo de Cochise, en este caso el hijo pequeño. La segunda fotografía, la del final del post, es un retrato de él, de Naiche, este retrato sí verificado convenientemente como Naiche o Natchez, hijo pequeño de Cochise, que participó, como comento, con Gerónimo, años más tarde, en las conversaciones de paz con el general Crook.

¿A dónde conduce todo esto?, en realidad no conduce a ningún lugar y me hago cargo de que la cuestión no interese a nadie fuera de algún historiador muy especializado, de algún apache chiricahua  despistado y de mí mismo que me permite escribir un post más y darme la sensación, la vana ilusión, que mis muertos siguen acompañándome y me ayudan a identificar a las personas que aparecen en las fotografías que llenan cajas y cajas y más cajas que a la vez atestan hasta reventar los armarios de casa sin dejar espacio para nada más.