domingo, 2 de marzo de 2014

The superstition mountains


Diari d’hivern (9)

The superstition mountains.

Les muntanyes de la superstició, The superstition mountains, són una petita serralada d’Arizona, a prop d'Apache Junction  i a l’est de Phoenix, que amaga en el seu interior un laberint de barrancs, congosts i canyons que l’aigua i el vent han anat esculpint amb els anys. En l’actualitat és una zona salvatge protegida pel govern federal que aplega turisme d’escalada i esports d’aventura.

En un dels seus racons, i després d’una petita plana completament desèrtica, en la paret quasi vertical d’un penya-segat, hi ha una cova enorme característica de la zona i de la seva geologia maltractada, una veritable bóbeda natural amb una gran obertura, i en el seu interior, ben visible, un poblat abandonat. Un poblat dels indis zunis o hopis, els indis pueblo, que aprofitaven aquesta mena de coves per construir les seves ciutats que recorden arquitectònica i psicològicament Chatal Huyuk i les cases d’adob enganxades les unes amb les altres amb les obertures al sostre. L’accés era pretesament i volguda molt dificultós, però la dificultat és la que els protegia de les bandes d’apatxes que els hi robaven les collites, les criatures i les dones. A l’interior de la cova, a més, hi havia l’única cosa realment necessària en un indret com aquell, l’aigua, o al menys això és el que ens relata Charlier, el gran guionista de còmics; és possible que tot sigui mentida, però tant se val.

En la gran cova de The superstition mountains alguns expliquen, encara que ningú ho sap, que hi havia també una enorme veta d'or que va donar lloc a la famosa llegenda de la Mina d’or de l’holandès perdut. Es veu, però, que l’holandès era en realitat un alemany de nom, diuen, Jacob Waltz i que la confusió venia per la mala pronunciació americana de Deutsch convertint-la en Dutch.

La història bona per a mi és la que ens explica Charlier i dibuixa Giraud en els seus dos famosos i immillorables àlbums: La mina de l’alemany perdut i El fantasma de les bales d’or, en la que l’alemany en qüestió era un baró i es deia Werner Amadeus Von Luckner que, a mitjans del segle XIX, fugint del seus país perseguit judicialment per les moltes deutes contretes pel seu mal cap, acaba anant a parar a Espanya, on furgant en una biblioteca manxega o extremenya polsosa d’un monestir encara més polsós troba, en un manuscrit antic, una referència de la mina. No s’ho pensa dues vegades i acompanyat pel seu criat posa rumb als Estats Units per trobar-la i tornar a Europa carregat amb el més pesat dels llasts i les àncores, l’or. 

-----------------------------------

Al obrir-se el testament tothom va saber que l’herència del Joan era realment minsa i escanyolida com els hi havia dit en vida, només sumava els 4.000 euros, la meitat dels vuit mil i la meitat també de la propietat del pis amb la seva ex dona. Però les herències, com marca la llei i com ja he dit, s’han d’acceptar o renunciar davant d’un notari.

La neboda, com ja hem afirmat, ho va fer, va renunciar de forma legal per una qüestió de dignitat, però el nebot, el seu germà, no; ni va renunciar ni va acceptar, no volia saber-ne res del seu oncle ni de tota aquesta història, no volia sentir-se involucrat, per a ell el Joan no s’havia mort, simplement el seu oncle mai havia existit, “que es foti!”, contestava malcarat als requeriments de l’advocat, l’EV, que era al mateix temps el marmessor del Joan i que com a tal havia de tramitar i gestionar els seus bens per petits que fossin.

Cap dels dos nebots per raons diferents però similars volia una herència que els hi venia de forma indirecta a través del seu pare, però que el pare no havia pogut acceptar al morir-se el mateix dia. 

En tot cas calia la renuncia expressa dels dos nebots per donar un curs legal a un testament, un curs que duia, inevitablement a un final que no podia ser cap més altre que acabar en mans de l’Estat, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, fent-se càrrec ella al convertir-se en l’hereva i la propietària legal com passa sempre que mor gent intestada o que les herències, per mil raons, no són acceptades.

Però el nebot, com he dit, passava de tot, es feia contínuament l’orni a les súpliques per a que renunciés i això no feia més que dificultar les coses.

Així que l’EV, el marmessor, que ja sabia de feia molt de temps que el Joan tenia llogada una caixa de seguretat a un banc, va anar a veure al nebot per llançar-li un ham i fer-lo caure en un parany. Li va comunicar que havia trobat per casualitat, posant ordre en les coses del Joan, un document de lloguer d’una caixa de seguretat d’un banc.

Al saber el nebot que hi havia una caixa de seguretat se li van obrir els ulls, li van començar a fer pampallugues i li va canviar la cara, el seu rostre, normalment malhumorat i malcarat, va mudar per un de somrient i alegre; amb l’expressió facial va canviar també el seu parer i va decidir que ara sí acceptaria l’herència.

Es van iniciar, doncs, els procediments per acceptar l’herència i van anar el nebot i el marmessor, juntament amb el notari, al banc per obrir la caixa i saber què hi havia a dins, fer la relació, donar fe i quantificar-ho.

Al obrir-la van trobar només un sobre de carta amb una nota manuscrita en el seu interior que va destapar i llegir el notari en silenci.

Al llegir el notari la nota no va poder evitar posar-se a riure i li va donar al nebot, al Jaume, per a que la llegís també. La cara del nebot es va torna vermella i morada alhora per la ira i la còlera. La nota deia: “fes-te fotre”.

Ofès i sentint-se mofat i ridiculitzat, els hi va llençar el paper a la cara mentre se n’anava aïrat, però el marmessor el va aturar i li va dir que es tranquil·litzés perquè la nota, segurament, no anava dirigida a ell sinó a la ex dona del Joan, a l’Elisabeth.

Sigui com sigui, l’estratègia del marmessor no va funcionar. Al comprovar que la caixa de seguretat estava buida i gens plena de tresors, el nebot va canviar d’opinió de nou, ara, una altra vegada, no volia la herència, i va continuar fent-se pregar per renunciar-hi notarialment. Al final, però, i després d’amenaces legals i multes, ho va fer.

L’endemà de fer-ho, de renunciar per fi a l’herència, es va morir també d’un atac de cor sobtat.

Sembla mentida i sembla una solució dolenta d’un guionista mediocre i mal pagat, però és veritat, la realitat sempre supera la ficció, aquell matí, mentre esmorzava un croissant de mantega a ca l’Escribà de la Gran Via de Barcelona va patir un infart fulminant.

Era el tercer mort que havia causat aquell testament.

-----------------------

Charles Simonds és un artista nord-americà que es dedica, des de fa molt de temps, a omplir les esquerdes, el racons malmesos de les parets i els murs dels edificis de les ciutats que passen desapercebuts als ulls de qualsevol, de petites, de quasi minúscules construccions com si fossin maquetes o pessebres, cases que recorden les dels indis pueblo. Cases senzilles, humils, construïdes amb uns fonaments mentals poderosos, són mons verticals com si la llei de la gravetat funcionés per a ells d'una altra manera.

L’obra de Charles Simonds pertany al món del grafiti, aquest art plenament arquitectònic, urbà i popular, en bona part fora del sistema, aliè als museus però que, paradoxalment, els continua necessitant per certificar la seva vàlua. Sigui com sigui el vaig descobrir el 1992 en un museu, no recordo si va ser a Chicago o a San Francisco, el meu germà diu que en la segona, però jo crec que no. Del que sí estem segurs ambdós és que ell va fer, o tocar, no sé què, que va provocar que es disparessin totes les alarmes i acudissin ràpids els serveis de seguretat. Gairebé ens detenen i ens emmanillen, tothom sap com se les gasten als USA.

En una d’aquestes casetes de fang hi ha una mina d’or amagada, una mina immensa d’un or que no pesa, no ho sap ningú excepte jo, el meu germà i el Charles Simonds.

---------------------------------------------------------


Diario de invierno (9)

The Superstition mountains.

Las montañas de la superstición, The superstition mountains, son una pequeña cordillera de Arizona, cerca de Apache Junction y al este de Phoenix, que esconde en su interior un laberinto de barrancos, desfiladeros y cañones que el agua y el viento han ido esculpiendo con los años. En la actualidad es una zona salvaje protegida por el gobierno federal que atrae turismo de escalada y deportes de aventura.

En uno de sus rincones, y después de una pequeña llanura completamente desértica, en la pared casi vertical de un acantilado, hay una cueva enorme característica de la zona y de su geología maltratada, una verdadera bóveda natural con una gran apertura, y en su interior, bien visible, un poblado abandonado. Un poblado de los indios zuni o hopis, los indios pueblo, que aprovechaban este tipo de cuevas para construir sus ciudades que recuerdan arquitectónica y psicológicamente Chatal Huyuk y las casas de adobe pegadas unas con otras con las aberturas en el techo. El acceso era pretendida y queridamente muy dificultoso, pero la dificultad es la que los protegía de las bandas de apaches que les robaban las cosechas, las criaturas y las mujeres. En el interior de la cueva, además, estaba lo único realmente necesario en un lugar como aquel, el agua, o al menos eso es lo que nos relata Charlier, el gran guionista de cómics.

Pero en la gran cueva de The Superstition mountains algunos cuentan, aunque nadie lo sabe, que había también una enorme veta de oro que dio lugar a la famosa leyenda de la Mina de oro del holandés perdido. Se ve, sin embargo, que el holandés era en realidad un alemán de nombre, dicen, Jacob Waltz y que la confusión venía por la mala pronunciación americana de Deutsch convirtiéndola en Dutch.

La historia buena para mí, no obstante, es la que nos cuenta Charlier y dibuja Giraud en sus dos famosos e inmejorables álbumes : La mina del alemán perdido y El fantasma de las balas de oro, en la que el alemán en cuestión era un barón y se llamaba Werner Amadeus Von Luckner que, a mediados del siglo XIX, huyendo de su país perseguido judicialmente por las muchas deudas contraídas por su mala cabeza, acaba yendo a parar a España, donde hurgando en una biblioteca manchega o extremeña polvorienta de un monasterio aún más polvoriento todavía encuentra, en un manuscrito antiguo, una referencia de la mina. No se lo piensa dos veces y acompañado por su criado pone rumbo a los Estados Unidos para encontrar y volver a Europa cargado con el más pesado de los lastres y de las anclas, el oro.

-----------------------------------

Al abrirse el testamento todo el mundo supo que la herencia de Juan era realmente escasa y escuálida como les había dicho en vida, sólo sumaba los 4.000 euros, la mitad de los ocho mil y la mitad también de la propiedad del piso con su ex mujer. Pero las herencias, como marca la ley y como ya he dicho, se deben de aceptar o renunciar ante un notario.

La sobrina, como ya hemos afirmado, lo hizo, renunció de forma legal por una cuestión de dignidad, pero el sobrino, su hermano, no; ni renunció ni aceptó, no quería saber nada de su tío ni de toda esta historia, no quería sentirse involucrado, para él Juan no había muerto, simplemente su tío nunca había existido, "¡que se joda!", contestaba malcarado los requerimientos del abogado, EV, que era al mismo tiempo el albacea de Juan y que como tal debía tramitar y gestionar sus bienes por pequeños que fueran.

Ninguno de los dos sobrinos por razones diferentes pero similares quería una herencia que les venía de forma indirecta a través de su padre, pero el padre no había podido aceptar al morirse el mismo día.

En todo caso, era necesaria la renuncia expresa de los dos sobrinos para dar un curso legal a un testamento, un curso que llevaba inevitablemente a un final que no podía ser ningún otro que acabar en manos del Estado, en este caso de la Generalitat de Cataluña, haciéndose cargo ella al convertirse en la heredera y la propietaria legal como ocurre siempre que muere gente intestada o que las herencias, por mil razones, no son aceptadas.

Pero el sobrino, como he dicho, pasaba de todo, se hacía continuamente el loco a las súplicas para que renunciara y eso no hacía más que dificultar las cosas.

Así que EV, el albacea, que ya sabía desde hacía mucho tiempo que Juan tenía alquilada una caja de seguridad en un banco, fue a ver al sobrino para lanzarle un anzuelo y hacerlo caer en una trampa. Le comunicó que había encontrado por casualidad, poniendo orden en las cosas de Juan, un documento de alquiler de una caja de seguridad de un banco.

Al saber el sobrino que había una caja de seguridad se le abrieron los ojos, empezaron a parpadearle y le cambió la cara, su rostro, normalmente malhumorado y hosco, mudó por uno sonriente y alegre; con la expresión facial cambió también su parecer y decidió que ahora sí aceptaría la herencia.

Se iniciaron, pues, los procedimientos para aceptar la herencia y fueron el sobrino y el albacea, junto con el notario, al banco para abrir la caja y saber qué había dentro, hacer la relación, dar fe y cuantificar lo hallado.

Al abrirla encontraron sólo un sobre de carta con una nota manuscrita en su interior que destapó y leyó el notario en silencio.

Al leer el notario la nota no pudo evitar reírse y dársela al sobrino, Jaume, para que la leyera también. La cara del sobrino se volvió roja y morada a la vez por la ira y la cólera. La nota decía: "jódete".

Ofendido y sintiéndose mofado y ridiculizado, les tiró el papel a la cara mientras se iba airado, pero el albacea lo detuvo y le dijo que se tranquilizara porque la nota, seguramente, no iba dirigida a él sino a la ex mujer de Juan, a Elisabeth.

Sea como sea, la estrategia del albacea no funcionó. Al comprobar que la caja de seguridad estaba vacía y nada llena de tesoros, el sobrino cambió de opinión de nuevo, ahora, otra vez, no quería la herencia, y continuó haciéndose de rogar para renunciar notarialmente. Al final, y después de amenazas legales y multas, lo hizo.

Al día siguiente de hacerlo, de renunciar por fin a la herencia, se murió también de un ataque al corazón repentino.

Parece mentira y parece una solución mala de un guionista mediocre y mal pagado, pero es verdad, la realidad siempre supera la ficción, aquella mañana, mientras desayunaba un croissant de mantequilla en casa Escribà de la Gran Vía de Barcelona sufrió un infarto fulminante.

Era el tercer muerto que había causado aquel testamento.

-----------------------

Charles Simonds es un artista estadounidense que se dedica, desde hace mucho tiempo, a llenar las grietas, los rincones dañados de las paredes y los muros de los edificios de las ciudades que pasan desapercibidos a los ojos de cualquiera, de pequeñas, casi minúsculas construcciones como si fueran maquetas o pesebres, casas que recuerdan las de los indios pueblo. Casas sencillas, humildes, construidas con unos cimientos mentales poderosos, son mundos verticales como si la ley de la gravedad funcionara para ellos de otra manera.

La obra de Charles Simonds pertenece al mundo del graffiti, este arte plenamente arquitectónico, urbano y popular, en buena parte fuera del sistema, ajeno a los museos pero que, paradójicamente, los sigue necesitando para certificar su valía. Sea como sea lo descubrí en 1992 en un museo, no recuerdo si fue en Chicago o en San Francisco, mi hermano dice que en la segunda, pero yo creo que no. De lo que sí estamos seguros ambos es que él hizo, o tocó, no sé qué, que provocó que se dispararan todas las alarmas y acudieran rápidos los servicios de seguridad. Casi nos detienen y nos esposan, todo el mundo sabe cómo se las gastan en los USA.

En una de estas casitas de barro hay una mina de oro escondida, una mina inmensa de un oro que no pesa, no lo sabe nadie excepto yo, mi hermano y Charles Simonds.