viernes, 8 de enero de 2016

Salina o SorelDiari d'hivern (5)

Salina o Sorel

És una presumpció, un  judici de valor imperdonable parlar dels desitjos inconscients dels altres, d’aquells desitjos que ells mateixos ignoren que desitgen, i és una presumpció perquè no sóc pas Déu que pot llegir el cor de les persones.

El cas, però, és que no puc evitar fer-ho quan m’assalta la sospita, després d’unes quantes botelles de vi en un d’aquests interminables àpats nadalencs, que a molts fills del pla d’estabilització franquista dels anys seixanta, aquella jovenalla privilegiada que com jo es va formar a la Universitat i a la que se li va morir Franco quan només tenia 20 anys, en el fons els agradaria ser el Princep de Salina, el protagonista de la famosa novel·la Il Gattopardo, de  Giuseppe Tomasi di Lampedusa, i que, en el millor dels cassos, el seu judici sobre el bé o el mal és, sinó hipòcrita, no pas el resultat del que ells es pensen que és un genuí i honest sentit de la justícia, i sí, en canvi, un plagi del sentit de la justícia que tindria un d’aquells marquesos decadents que menystenien profundament a persones com ells, els fills dels diversos plans d’estabilització que en el món hi ha hagut, excepte si eren tan bells com la Cardinale.

Salvador Cardús, a La Vanguardia del 6 de gener, a propòsit de les múltiples interpretacions i de l’excés actual d'opinions polítiques, inclosa la seva, ens explica que el primer que s'aprenia en Sociologia era que les definicions de la realitat diuen més de qui les fa que del que es pretén definir.

Se m’acut que potser és bo anar a les fonts i rellegir un paràgraf de la Segona part d’El Roig i Negre de Stendhal, del capítol novè titulat El Ball, on, un dels personatges literaris més famosos, un gran mentider que sap, per ser, precisament, un mentider, quina és la veritat i no s’enganya amb les trampes morals que provoquen els desitjos humans inconscients, Julien Sorel, el protagonista arribista de la novel·la, l'escalador social sense escrúpols d'origen humil que li és igual trepar essent capellà que militar, un personatge absolutament modern, actual i contemporani.

En aquesta cita que mostro el veiem reflexionar sobre la conversa que acaba de tenir amb el Comte d'Altamira i el destí dels fracassats revolucionaris espanyols: "Una conspiració aniquila, redueix a no res els títols deguts als capricis socials. En les conspiracions, els homes ocupen el lloc que els assigna la seva manera d'afrontar la mort. Fins el talent perd el seu imperi. Què seria Danton avui, en aquest segle dels Valenod i dels Rênal? Res! Ni tan sols substitut del procurador del rei! (...) Seria un miserable més, venut als poderosos, seria ministre, perquè, si no recordo malament el gran Danton va robar. També es va vendre Mirabeau. Si Napoleó no hagués robat milions a Itàlia la pobresa hauria detingut els seus passos. No sé de ningú més que de la Fayette que no hagi robat ... Serà necessari robar ... vendre’s? (...) si Els liberals espanyols haguessin compromès al poble amb els seus crims- es va dir després d'una estona de entotsolament-, no haguessin estat escombrats amb tanta facilitat ... Van ser nens orgullosos i xerraires com jo! ... (...) ¿Va fer bé Danton sent un lladre? (...) Els revolucionaris del Piemont i d'Espanya, van haver de comprometre al poble cometent crims? (...) En una paraula, (...) l'home que vol desterrar la ignorància i el crim de la terra, ¿ha de passar fent estralls, com les tempestes, causant desgràcies, com la fatalitat? "

Ignoro la resposta, tal vegada perquè la resposta que a mi em sembla que és la bona es troba en el meu desig inconscient de ser Julien Sorel. Diferent seria si hagués triat ser Salina, només em calia obrir una botella més de vi o enamorar-me de la Cardinale.

---------------------------------------

Diario de invierno (5)

Salina o Sorel

Es una presunción, un juicio de valor imperdonable hablar de los deseos inconscientes de los demás, de aquellos deseos que ellos mismos ignoran que desean, y es una presunción porque no soy Dios que puede leer el corazón de las personas.

El caso, sin embargo, es que no puedo evitar hacerlo cuando me asalta la sospecha, después de unas cuantas botellas de vino en uno de estas interminables comidas navideñas, que a muchos hijos del plan de estabilización franquista de los años sesenta , aquella muchachada privilegiada que como yo se formó en la Universidad y a la que se le murió Franco cuando sólo tenía 20 años, en el fondo les gustaría ser el Príncipe de Salina, el protagonista de la famosa novela Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y que, en el mejor de los casos, su juicio sobre el bien o el mal es, sino hipócrita, no el resultado de lo que ellos creen que es un genuino y honesto sentido de la justicia, y sí, en cambio, un plagio del sentido de la justicia que tendría uno de esos marqueses decadentes que menospreciaban profundamente a personas como ellos, los hijos de los diversos planes de estabilización que en el mundo ha habido, salvo si eran tan bellos como la Cardinale.

Salvador Cardús, en La Vanguardia del 6 de enero, a propósito de las múltiples interpretaciones y del exceso actual de opiniones políticas, incluida la suya, nos cuenta que lo primero que se aprendía en Sociología era que las definiciones de la realidad dicen más de quien las hace que lo que se pretende definir.

Se me ocurre que quizás es bueno ir a las fuentes y releer un párrafo de la Segunda parte de El Rojo y Negro de Stendhal, del capítulo noveno titulado El Baile, donde, uno de los personajes literarios más famosos, un gran mentiroso que sabe, por ser, precisamente, un mentiroso, cuál es la verdad y no se engaña con las trampas morales que provocan los deseos humanos inconscientes, Julien Sorel, el protagonista arribista de la novela, el escalador social sin escrúpulos de origen humilde que le da igual medrar siendo cura que militar, un personaje absolutamente moderno, actual y contemporáneo.

En esta cita que muestro lo vemos reflexionar sobre la conversación que acaba de tener con el Conde de Altamira y el destino de los fracasados ​​revolucionarios españoles: "Una conspiración aniquila, reduce a la nada los títulos debidos a los caprichos sociales. En las conspiraciones, los hombres ocupan el lugar que les asigna su manera de afrontar la muerte. Hasta el talento pierde su imperio. ¿Qué sería Danton hoy, en este siglo de los Valenod y los Rênal? ¡Nada! ¡Ni siquiera sustituto del procurador del rey! ( ...) Sería un miserable más, vendido a los poderosos, sería ministro, porque, si no recuerdo mal el gran Danton robó. También se vendió Mirabeau. Si Napoleón no hubiera robado millones en Italia la pobreza habría detenido sus pasos. No sé de nadie más que de la Fayette que no haya robado... ¿Será necesario robar... venderse? (...) si Los liberales españoles hubieran comprometido al pueblo con sus crímenes- se dijo después de un rato de ensimismamiento-, no hubieran sido barridos con tanta facilidad... Fueron niños orgullosos y charlatanes como yo! ... (...) ¿Hizo bien Danton siendo un ladrón? (...) ¿Los revolucionarios del Piamonte y de España, tuvieron que comprometer al pueblo cometiendo crímenes? (...) En una palabra, (...) el hombre que quiere desterrar la ignorancia y el crimen de la tierra, ¿debe pasar haciendo estragos, como las tormentas, causando desgracias, como la fatalidad? "

Ignoro la respuesta, tal vez porque la respuesta que a mí me parece que es la buena se encuentra en mi deseo inconsciente de ser Julien Sorel. Diferente sería si hubiera elegido ser Salina, sólo me hacía falta abrir una botella más de vino o enamorarme de la Cardinale.