miércoles, 30 de noviembre de 2016

Andy's ComingDiari de tardor (19)

Andy’s coming

Harry G. Frankfurt afirma en el seu llibre Sobre la veritat, que “el nostre reconeixement i la nostra identitat sorgeix, i depèn íntegrament, de l'apreciació que tenim d'una realitat que, de manera inexorable, és independent de nosaltres. (...) En la mesura en que aprenem amb més deteniment com estem limitats, i quins són els límits de la nostra limitació, arribem a traçar els nostres propis límits i així, a discernir la nostra forma”.

Una qüestió  recorrent des de que els venecians de Murano van inventar el mirall a mitjans del segle XVI, al saber comprimir una capa de mercuri entre una làmina de vidre i una altra de metall, és saber si quan deixem de mirar-nos en ell la nostra imatge continua estant allà. La imatge física per descomptat que sí, però la simbòlica no, s’esmuny igual que les joguines de l’Andy, el protagonista de Toy Story. Tothom que ha vist la pel·lícula sap que les seves joguines tenen vida pròpia quan ell no hi és, però quan torna, una d’elles que fa de sentinella dona l’alerta i totes alhora es desplomen a terra com objectes sense vida.   

En el post passat parlava de Sally, del Test de Sally-Anne, i de la capacitat de conèixer la ignorància aliena, una qüestió fonamental per saber el grau de la nostra pròpia ignorància. Per això parlava de la Rita Barberà i del Joan Fuster i em preguntava irònicament a qui li correspon fer el paper de la Sally o de l’Anne.

Tots els rostres que encapçalen aquestes paraules tenen nom i cognoms, hi ha la Katie, la Millie, el James... ells han ajudat a deixar clar el mal disseny dels experiments que habitualment s’han estat fent per esbrinar la facultat dels primats no humans de reconèixer rostres. Com ens explica Frans de Waal, sempre s’havien utilitzat rostres humans que els pobres primats no aconseguien identificar correctament posant en dubte la seva competència. Només quan van decidir canviar els retrats humans per altres de la seva mateixa espècia hem pogut saber que els identifiquen amb tanta facilitat com nosaltres ho fem amb els de casa.

Ara, l’Andy’s coming s’ha convertit en un fenomen de moda on un grup de persones es posen d’acord en desmaiar-se al crit de Andy’s coming!!!

El nostre jo simbòlic fuig del mirall quan no ens mirem, igual que els altres fugen també quan tampoc els mirem, i aleshores tot s’esvaeix en una boira indefinida on les fronteres s’han esborrat. Algú ha cridat Andy’s coming!!!, i potser jo m’he desmaiat, o ho faig veure només, o simplement m’he mort i on ara sóc ningú té nom ni cognoms i els miralls encara no s’han inventat.

------------------------

Diario de otoño (19)

Andy’s coming.

Harry G. Frankfurt afirma en su libro Sobre la verdad, que "nuestro reconocimiento y nuestra identidad surge, y depende en su totalidad, de la apreciación que tenemos de una realidad que, de manera inexorable, es independiente de nosotros. (...) En la medida en que aprendemos con más detenimiento como estamos limitados, y cuáles son los límites de nuestra limitación, llegamos a trazar nuestros propios límites y así, a discernir nuestra forma".

Una cuestión recurrente desde que los venecianos de Murano inventaron el espejo a mediados del siglo XVI, al saber comprimir una capa de mercurio entre una lámina de vidrio y otra de metal, es saber si cuando dejamos de mirarnos en él nuestra imagen continúa estando allí. La imagen física por supuesto que sí, pero la simbólica no, se desvanece al igual que los juguetes de Andy, el protagonista de Toy Story. Todo el mundo que ha visto la película sabe que sus juguetes tienen vida propia cuando él no está, pero cuando regresa, uno de ellos que hace de centinela da la alerta y todos a la vez se desploman en el suelo como objetos sin vida.

En el post pasado hablaba de Sally, del Test de Sally-Anne, y de la capacidad de conocer la ignorancia ajena, una cuestión fundamental para saber el grado de nuestra propia ignorancia. Por eso hablaba de Rita Barberá y de Joan Fuster y me preguntaba irónicamente a quién le corresponde hacer el papel de Sally o de Anne.

Todos los rostros que encabezan estas palabras tienen nombre y apellidos, vemos a Katie, a Millie, a James ... ellos han ayudado a dejar claro el mal diseño de los experimentos que habitualmente se han estado haciendo para averiguar la facultad de los primates no humanos de reconocer rostros. Como nos explica Frans de Waal, siempre se habían utilizado rostros humanos que los pobres primates no lograban identificar correctamente poniendo en duda su competencia. Sólo cuando decidieron cambiar los retratos humanos por otros de su misma especie hemos podido saber que los identifican con tanta facilidad como nosotros lo hacemos con los de casa.

Ahora, Andy’s coming se ha convertido en un fenómeno de moda donde un grupo de personas se ponen de acuerdo en desmayarse al grito de Andy’s coming !!!

Nuestro yo simbólico huye del espejo cuando no nos miramos, al igual que los otros huyen también cuando tampoco los miramos, y entonces todo se desvanece en una niebla indefinida donde las fronteras se han borrado. Alguien ha gritado Andy s coming!!!, y tal vez yo me he desmayado, o lo simulo sólo, o simplemente me he muerto y donde ahora me hallo nadie tiene nombre ni apellidos y los espejos aún no se han inventado.