viernes, 17 de febrero de 2017

La mandarina mecànica

Foto de l'Albert

Diari d'hivern (10)

La mandarina mecànica.

Nova York, 2 de març de 1992

-Fiscal Malloney: ¿Va assassinar vostè a Michael DeBatt?
-Sammy Gravano: Sí.
-Fiscal Malloney: Per què?
-Sammy Gravano: M'ho va ordenar John [Gotti]
-Fiscal Malloney: ¿Expressament?
-Sammy Gravano: Expressament.
-Fiscal Malloney: Però va ser vostè qui va decidir executar-lo.
-Sammy Gravano: Així és. Vaig donar el cop amb dos homes de Jimmy Coonan, Michael Featherstonen i Kevin Kelly.
-Fiscal Malloney: Podria explicar com ho van fer?
-Sammy Gravano: Vaig convocar a DeBatt a una reunió al club que tenia a Bensonhurts un dia de novembre de 1987. No recordo el dia. Michael [Featherstonen] i Kevin [Kelly] van esperar que arribés a la part de darrere del local. Quan va arribar DeBatt i va creuar la porta, el vaig deixar passar i li vaig col·locar una corbata siciliana; el problema és que va començar a donar cops de peus i a orinar-se als pantalons. M'estava deixant el terra del club ple d’orins. Michael llavors va decidir emportar-se'l a la part de darrere. Els irlandesos el van despullar, deixant-lo només amb els calçotets, i el van introduir lligat i emmordassat en una pila plena d'aigua bullint. Aquell pobre desgraciat va anar perdent la pell, fins que al final, després de quatre hores submergit, l’havia perdut per complet. Al final, Kevin el va escanyar.
-Fiscal Malloney: Per què el van matar?
-Sammy Gravano: Perquè l'ordre la va donar John, i quan el cap de la família dóna una ordre, aquesta no es discuteix; s'executa i prou. John [Gotti] ens va dir que DeBatt havia ficat la mà a la caixa de recaptacions de la prostitució de la família. Jo no preguntava quan John donava una ordre. (Màfia, SA, Eric Frattini. Espasa, 2002)

----------------------------------

En l'exemplar de gener d'aquest any de Revista de Occidente, Miguel Saralegui, en el seu article sobre Salinger o l'adolescència definitiva, ens explica que per comprendre l'escriptor nord-americà com el narrador de l'adolescència caldria entronitzar-lo en un fenomen social més profund, el d'una societat adolescent que "com un amfibi, entre la infància i l'adultesa, s'estén al llarg de tots els segons de l'existència".

"En la gran literatura moderna, l'adolescent apareix com un inversor, mai com algú que gaudeix dels guanys o pateix les pèrdues. Els seus errors són signe i anticipació del veritable mal: el haver-se convertit en un adult deforme, conflictiu, marginat, socialment perillós. L'adolescent no és ningú com adolescent: és només un trampolí per a alguna cosa més greu que ve després. L'adolescent és en si mateix un camp de proves, s'assembla una mica a la representació de la vida terrenal en una cosmologia intensament escatològica: ell decideix si l'adult anirà al cel o a l'infern, sabent que mai coneixerà directament aquestes destinacions. Com a molt, l'adolescent és l'autor de l'última pàgina del pròleg ". (Salinger o l'adolescència definitiva, Miguel Saralegui, Revista de Occident, gener 2017)

-------------------------------

Diario de invierno (10)

La mandarina mecánica.

Nueva York, 2 de marzo de 1992

-Fiscal Malloney: ¿Asesinó usted a Michael DeBatt?
-Sammy Gravano: Sí.
-Fiscal Malloney: ¿Por qué?
-Sammy Gravano: Me lo ordenó John [Gotti]
-Fiscal Malloney: ¿Expresamente?
-Sammy Gravano: Expresamente.
-Fiscal Malloney: Pero fue usted quien decidió ejecutarlo.
-Sammy Gravano: Así es. Di el golpe con dos hombres de Jimmy Coonan, Michael Featherstonen y Kevin Kelly.
-Fiscal Malloney: ¿Podría explicar cómo lo hicieron?
-Sammy Gravano: Llamé a DeBatt a una reunión en el club que tenía en Bensonhurts un día de noviembre de 1987. No recuerdo el día. Michael [Featherstonen] y Kevin [Kelly] esperaron a que llegase en la parte de atrás del local. Cuando llegó DeBatt y cruzó la puerta, le dejé pasar y le coloqué una corbata siciliana; el problema es que comenzó a patalear y a orinarse en los pantalones. Me estaba dejando el suelo del club lleno de sus orines. Michael entonces decidió llevárselo a la parte de atrás. Los irlandeses lo desnudaron, dejándole sólo con los calzoncillos, y lo introdujeron atado y amordazado en una pila llena de agua hirviendo. Aquel pobre desgraciado fue perdiendo la piel, hasta que al final, después de cuatro horas sumergido, estaba despellejado por completo. Al final, Kevin lo estranguló.
-Fiscal Malloney: ¿Por qué lo mataron?
-Sammy Gravano: Porque la orden la dio John, y cuando el jefe de la familia da una orden, esta no se discute; se ejecuta y basta. John [Gotti] nos dijo que DeBatt había metido la mano en la caja de recaudaciones de la prostitución de la familia. Yo no preguntaba cuando John daba una orden. (Mafia, SA, Eric Frattini. Espasa, 2002)

----------------------------------

En el ejemplar de enero de este año de Revista de Occidente, Miguel Saralegui, en su artículo sobre Salinger o la adolescencia definitiva, nos cuenta que para comprender al escritor norteamericano como el narrador de la adolescencia habría que entronizarlo en un fenómeno social más profundo, el de una sociedad adolescente que “como un anfibio, entre la infancia y la adultez, se extiende a lo largo de todos los segundos de la existencia”.

En la gran literatura moderna, el adolescente aparece como un inversor, nunca como alguien que disfruta de las ganancias o padece las pérdidas. Sus errores son signo y anticipación del verdadero mal: el haberse convertido en un adulto deforme, conflictivo, marginado, socialmente peligroso. El adolescente no es nadie como adolescente: es sólo un trampolín para algo más grave que viene después. El adolescente es en sí mismo un campo de pruebas, se parece un poco a la representación de la vida terrena en una cosmología intensamente escatológica: él decide si el adulto irá al cielo o al infierno, sabiendo que jamás conocerá directamente estos destinos. Como mucho, el adolescente es el autor de la última página del prólogo”. (Salinger o la adolescencia definitiva, Miguel Saralegui, Revista de Occidente, enero 2017)