lunes, 24 de noviembre de 2014

La subvencióDiari de tardor (16)

La subvenció.

La meva avia Carmeta es va morir a la dècada dels anys 30 del segle passat, no la vaig poder conèixer, i la meva avia Rossita l’any 1970, així que, malauradament, no tinc avies i, per tant, no queda viu al món ningú que em pugui alabar a no ser que m’alabi a mi mateix tot i que sóc perfectament conscient que és de mal gust auto vanagloriar-se. Em disculparan, però, si caic en la temptació perquè, agradi o no, és el que penso fer de manera descarada i sense manies a continuació en aquest post, relatar un fet del que em sento molt orgullós i, en part, responsable. 

A primers de la dècada dels vuitanta el Gremi de Pelleters de Catalunya va decidir, en una operació econòmicament arriscada, però molt valenta professionalment, obrir la primera escola de Pelleteria a Espanya. Va tenir un gran èxit immediat, vam rebre matriculacions de  nois i noies de tota la Península per venir a estudiar a Barcelona l’ofici de pelleter, una jovenalla entusiasta i tendra, la majoria fills també de pelleters. Eren molts, però no eren suficients per fer viable econòmicament l’escola malgrat la donació gratuïta del material per part de molts agremiats. Tot el Gremi, amb el seu President i la Junta, havien participat amb molt d’esforç i donat plenament el seu recolzament a l’empresa i rebut per part dels seus col·legues espanyols la més càlida i sincera felicitació.

Les dificultats econòmiques, però, ens van obligar a demanar una subvenció al departament corresponent del Ministerio de Comercio del Gobierno de España. Aquest ajut, si més no, no hagués, a la llarga, solucionat res, només retardat el final ineludible. L’Escola fou únicament una iniciativa romàntica que havia intentat imitar a moltes altres escoles de pelleteria d’Europa.

Esperant la subvenció que no arribava la situació es va agreujar obligant-nos a tenir que prendre la decisió que ningú volia,  acomiadar, indemnitzar als treballadors i professors, i tancar definitivament l’escola. Així és va fer a primers dels noranta, havia estat oberta a prop de deu anys.

Al cap d’uns mesos, i amb la sorpresa de tothom, va arribar la subvenció que finalment ens havien concedit i que era de tres milions i mig de pessetes de l’època.

La Junta es va reunir i encapçalada pel seu President va decidir tornar la subvenció al Ministerio perquè el motiu i el destí dels diners ja no existien.

Dos mesos després es va rebre una telefonada d’una funcionària del Ministerio que ens preguntava perquè havíem tornat la subvenció. Li vam explicar les raons de la devolució, aquesta vegada de paraula, i la seva resposta va ser que érem uns beneits perquè ens podíem quedar els tres milions i mig de pessetes i gastar-los en el que ens semblés millor, que era, d’altra banda, el que tothom feia en situacions similars. Vam insistir en la nostra negativa i la funcionària va tenir que acceptar amb desgana i a desgrat la devolució dels diners. ¿Era una funcionària corrupta?, en absolut, només era una funcionària mandrosa que no tenia gens ni mica de ganes de treballar, de fer la seva feina, el paperam corresponent i tramitar l’emprenyadora, per a ella insòlita i absurda també, devolució de la subvenció.

Aquests són uns fets passats, però el que és una història plenament actual és la que es representa en aquesta escena de la pel·lícula que clou el post, Brazil, de Terry Gilliam, una barreja de Kafka i d’Orwell, i on podem veure caminant per un laberint i auto interpretant-se en els seus propis personatges al Rajoy, a la Soraya i al Torres Dulce dient sí, no, no, sí, no sí, sí, seguits d’una troupe de pidolaires. Estic segur que des d’un d’aquests despatxets minúsculs, com el DZ-015, on reclouen al protagonista ens deuria telefonar la funcionària del Ministerio per dir-nos que érem uns beneits retornant la subvenció.

-------------------------------------------------

Diario de otoño (16)

La subvención.

Mi abuela Carmeta falleció en la década de los años 30 del siglo pasado, no la pude conocer, y mi abuela Rossita en 1970, así que, desgraciadamente, no tengo abuelas y, por tanto, no queda vivo en el mundo nadie que pueda alabarme a menos que me alabe a mí mismo aunque soy perfectamente consciente que es de mal gusto auto vanagloriarse. Me disculparán si caigo en la tentación porque, guste o no, es lo que pienso hacer de forma descarada y sin manías a continuación en este post, relatar un hecho del que me siento muy orgulloso y, en parte, responsable.

A primeros de la década de los ochenta el Gremio de Peleteros de Cataluña decidió, en una operación económicamente arriesgada, pero muy valiente profesionalmente, abrir la primera escuela de Peletería de España. Tuvo un gran éxito inmediato, recibimos matriculaciones de chicos y chicas de toda la Península para venir a estudiar a Barcelona el oficio de peletero, una juventud entusiasta y tierna, la mayoría hijos también de peleteros. Eran muchos, pero no eran suficientes para hacer viable económicamente la escuela a pesar de la donación gratuita del material por parte de muchos agremiados. Todo el Gremio, con su Presidente y la Junta, habían participado con mucho esfuerzo y dado plenamente su apoyo a la empresa y recibido por parte de sus colegas españoles la más cálida y sincera felicitación.

Las dificultades económicas, sin embargo, nos obligaron a pedir una subvención al departamento correspondiente del Ministerio de Comercio del Gobierno de España. Esta ayuda, no obstante, no hubiera a la larga, solucionado nada, sólo retrasado el final ineludible. La Escuela fue solamente una iniciativa romántica que había intentado imitar a muchas otras escuelas de peletería de Europa.

Esperando la subvención que no llegaba la situación se agravó obligándonos a tener que tomar la decisión que nadie quería, despedir, indemnizar a los trabajadores y profesores, y cerrar definitivamente la escuela. Así se hizo a principios de los noventa, había estado abierta cerca de diez años.

Al cabo de unos meses, y con la sorpresa de todos, llegó la subvención que finalmente nos habían concedido y que era de tres millones y medio de pesetas de la época.

La Junta se reunió y encabezada por su Presidente decidió devolver la subvención al Ministerio porque el motivo y el destino del dinero ya no existían.

Dos meses después se recibió una llamada de una funcionaria del Ministerio que nos preguntaba por qué habíamos devuelto la subvención. Le explicamos las razones de la devolución, esta vez de palabra, y su respuesta fue que éramos unos tontos porque nos podíamos quedar los tres millones y medio de pesetas y gastarlos en lo que nos pareciera mejor, que era, por otra parte, lo que todo el mundo hacía en situaciones similares. Insistimos en nuestra negativa y la funcionaria tuvo que aceptar con desgana y desagrado la devolución del dinero. ¿Era una funcionaria corrupta?, en absoluto, sólo era una funcionaria perezosa que no tenía ni pizca de ganas de trabajar, de hacer su trabajo, el papeleo correspondiente y tramitar la molesta, para ella insólita y absurda también, devolución de la subvención.

Estos son unos hechos pasados, pero lo que es una historia plenamente actual es la que se representa en esta escena de la película que cierra el post, Brazil, de Terry Gilliam, una mezcla de Kafka y de Orwell, y donde podemos ver caminando por un laberinto y auto interpretándose en sus propios personajes a Rajoy, a Soraya y a Torres Dulce diciendo sí, no, no, sí, no sí, sí, seguidos de una troupe de pedigüeños. Estoy seguro que desde uno de estos despachitos minúsculos, como el DZ-015, donde recluyen al protagonista nos debió llamar la funcionaria del Ministerio para decirnos que éramos unos tontos devolviendo la subvención.