viernes, 15 de abril de 2016

El barret panamà


Diari de primavera (6)

El barret panamà

Avui m'he endut un gran desengany al llegir a la Viquipèdia que el famós barret panamà no és de Panamà sinó de l’Equador. M'he quedat tan atònit i bocabadat que he tingut la mateixa desagradable sensació quan en una ocasió, al mirar cap enrere, vaig veure a Sodoma sucumbir i al saler estavellar-se sencer sobre de la tassa de cafè.

Salat o dolç, amarg o agre així se m'ha quedat l'ànim, estavellat. Ha estat com si de sobte descobrís que el barret cordovès és originari de la Lapònia finlandesa, o el simpàtic barret mexicà dels mariatxis fos un genuí producte de la bella artesania popular barcelonina, més concretament de les seves emblemàtiques Rambles, encara que d'això últim no posaria jo la mà al foc.

El cas és que un –usuari de barrets i gorres des de petit quan els meus pares em van posar una”xixonera”, un barret de cop–, no pot fiar-se de res ni d'una cosa tan important com allò que et cobreix el crani i les idees, ni tampoc de la sal ni del sucre.

Tot està a l'inrevés, i ja és impossible saber si quan fas un regal, en el fons, qui el rep te l’està fent a tu en acceptar rebre’l. Tots vivim en aquest complex entramat de clients i clienteles de les que formem part sense saber-ho ja que en això ens hi juguem la quantitat de por que som capaços de suportar, la quantitat també de dignitat a la qual estem disposats a renunciar o la pensió que ningú sap si arribarà a cobrar o seguirà cobrant, perquè abans el mar s'haurà mort saturat de sal, o, com deia l’Oliver Sachs, confondrem a la nostra parella amb un barret.

Enric Vila escrivia ahir a El Nacional.cat i propòsit d'un vers de T.S. Elliot que la condició humana no pot resistir massa veritat, i ell afegia que "que tota societat necessita poder mantenir despert un sistema ben travat d’oblits i de mentides per tal de sobreviure. Tots volem creure que vivim en un món decent i que el nostre benestar s’aguanta sobre mèrits i virtuts que ens hem guanyat a pols, no pas sobre el dolor i les privacions dels altres".

Potser en aquest mateix sentit David Torres afirmava a Público, "que aquest és un país paranormal. O per a anormals, per dir-ho en plural". I el senyor Iñigo Errejón fa uns dies concloïa, ni més ni menys, que el Pacte Social està trencat.

Si és que alguna vegada va estar sencer.

Sigui com sigui a la meva botiga venc barrets panamà com el que es veu a la fotografia que no estan fets de les fulles trenades de la palmera ni de l'anomenada palla-toquilla ni són tampoc originaris de l’Equador, sinó d'Alacant, confeccionats amb un material sintètic barat que em permet vendre'ls només per 15 euros. Però malgrat això, i després de saber el preu, molta gent em pregunta encara si són autèntics, naturalment els responc que no, i en algunes ocasions afegeixo que amb aquest preu no poden ser-ho; en sentir-me fan cara de disgust per la il·lusió trencada de calçar-se al cap alguna cosa genuïna i per haver semblat una mica ignorants en haver preguntat, demostrant que, en realitat, no sabien el que val un veritable barret panamà. El Pacte social està trencat, és clar que sí, però la comèdia social segueix la seva representació amb gran èxit de públic.

----------------------------

Diario de primavera (6)

El sombrero panamá

Hoy me he llevado un gran desengaño al leer en la Wiquipedia que el famoso sombrero panamá no es de Panamá sino de Ecuador. Me he quedado tan atónito y boquiabierto que he tenido la misma desagradable sensación que tuve cuando una vez, al mirar hacia atrás, vi a Sodoma sucumbir y al salero estrellarse entero encima de la taza de café.

Salado o dulce, amargo o agrio se me ha quedado el ánimo, estrellado. Ha sido como si de repente descubriera que el sombrero cordobés es originario de la Laponia finlandesa, o el simpático sombrero mejicano de los mariachis fuese un genuino producto de la bella artesanía popular barcelonesa, más concretamente de sus emblemáticas Ramblas, aunque de esto último no pondría yo la mano en el fuego.

El caso es que uno usuario de sombreros y gorras desde pequeñito cuando mis padres me pusieron una chichonera, no puede fiarse de nada ni de algo tan importante como aquello que te cubre el cráneo y las ideas ni tampoco de la sal ni del azúcar.

Todo está al revés, y ya es imposible saber si cuando haces un regalo, en el fondo, quien lo recibe te lo está haciendo a ti al aceptar recibirlo. Todos vivimos en este entramado complejo de clientes y clientelas de las que formamos parte sin saberlo pues en ello nos va la cantidad de miedo que somos capaces de soportar, la cantidad también de dignidad  a la que estamos dispuestos a renunciar o la pensión que nadie sabe si llegará a cobrar o seguirá cobrando, pues antes el mar se habrá muerto saturado de sal, o, como decía Oliver Sachs, confundiremos a nuestra pareja con un sombrero.

Enric Vila escribía ayer en El Naciona.cat y a propósito de un verso de T.S. Elliot que la condición humana no puede resistir demasiada verdad, y él añadía que “toda sociedad necesita poder mantener despierto un sistema bien trabado de olvidos y de mentiras para sobrevivir. Todos queremos creer que vivimos en un mundo decente y que nuestro bienestar se aguanta sobre méritos y virtudes que nos hemos ganado a pulso, no sobre el dolor y las privaciones de los demás”.

Quizás en este sentido David Torres afirmaba en Público, “que éste es un país paranormal. O para anormales, por decirlo en plural”. Y el señor Iñigo Errejón hace unos días concluía, nada más y nada menos, que el Pacto Social está roto.

Si es que alguna vez estuvo entero.

Sea como sea en mi tienda vendo sombreros panamá como el que se ve en la fotografía que no están hechos de las hojas trenzadas de la palmera ni de la llamada paja-toquilla ni son tampoco originarios de Ecuador, sino de Alicante, confeccionados con un material sintético barato que me permite venderlos solamente por 15 euros. Pero a pesar de ello, y después de saber el precio, mucha gente me pregunta todavía si son auténticos, naturalmente les respondo que no, y en algunas ocasiones añado que con este precio no pueden serlo; al oírme hacen cara de disgusto por la ilusión rota de calzarse en la cabeza algo genuino y por haber parecido un poco ignorantes al haber preguntado, demostrando que, en realidad, no sabían lo que vale un verdadero sombrero panamá. El Pacto social está roto, claro que sí, pero la comedia social sigue su representación con gran éxito de público.