domingo, 30 de marzo de 2014

El meu arbre ha florit.Diari de primavera (2)

El meu arbre ha florit.

Sempre he preferit la claredat del realisme descriptiu, de llarga tradició a Catalunya amb Josep Pla al capdavant, que la literatura que pretenen construir el seu significat amb l’hermetisme.

No hi ha veritat sense paradoxa i el realisme descriptiu la sap mostrar revestida d’ironia navegant per entre les frases i els paràgrafs. L’hermetisme, en canvi, no.

En aquest sentit vull esmentar de forma irònica i paradoxal el poema de Celan que la Inés em va enviar l’altre dia i que jo adjunto al final. Poema del que no disposo cap traducció al català, no tinc, malauradament, a mà l’obra d’Arnau Pons que ha traduït recentment al poeta ni conec tampoc l’alemany per llegir-lo en la seva llengua original.

Paul Celan va voler representar, fracassant en el seu intent, la impossibilitat de fer poesia després de l’Holocaust i de qualificar la seva pròpia llengua, l’alemany, com una llengua d’assassins.

En tot cas aquí del que es tracta és de parlar del poema de Celan del que només no entenc la part que diu:

vaig mirar les seves arrels voltes al
cel implorant nit.

Què significa nit? No ho sé, pot significar moltes coses alhora, significats que únicament el coneixement profund de l’obra de l’autor, de la llengua alemanya i del conjunt de la cultura en la que el poeta es va formar ens poden revelar i que jo desconec.

Normalment s’imploren estats i  coses, amor, llibertat, diners, salut... i no moments del dia, per exemple: imploro les vuit del mati quan obro els ulls al teu costat. En aquest cas, a més, hem de ressaltar que el traductor diu “implorant nit” i no pas “implorant la nit”. La manca de l’article en una llengua llatina converteix els substantiu en un verb com si digués: “implorant dormir”, dic dormir perquè a les nits és el que normalment es fa, dormir, encara que aquest és un dormir que sembla una metàfora de morir.

Així doncs, i com Celan també forma part de la tradició literària occidental, és convenient recordar, una vegada més, l’ús que fa d’un element comú i habitual, una típica metàfora de la mort. En els meus Rastrejadors wanderobo deia:

En la conferència que Borges va impartir a la Universitat de Harvard durant el curs 1967-1968, titulada Credo de poeta,l’escriptor argentí ens parlava de la metàfora i a compte d'ella citava i analitzava un poema de Robert Frost. Ho va fer per posar un exemple de metàfora que superés la simple comparació entre dues coses, "la lluna és com ...",  (...)

For I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

"Si prenem els dos últims versos, el primer -"i milles per fer abans de dormir"- és una afirmació: el poeta pensa en les milles i el somni. Però, quan ho repeteix, "i milles per fer abans de dormir", el vers esdevé una metàfora; ja que "milles" significa 'dies', mentre "dormir" presumiblement signifiqui 'morir'. Potser jo no hauria assenyalat això. Potser el plaer no radiqui en què traduïm "milles" per 'anys' i "somni" per 'mort', sinó, més aviat, en intuir la implicació ".

Per això, el poema de Frost em recorda la Gran Elegia per a John Donne en la qual també apareix la menció a la mort i al somni i ho fa usant, encara que de manera diferent a Frost, la reiteració, la lletania. Per ser precisos hem d'assenyalar que en el poema de Joseph Brodsky es parla de dormir i no de somiar, però la llicència és tan vàlida, crec, com encertada:

John Donne s'ha adormit, com tot el lloc.
Parets, terra, quadres, el llit s'han adormit;
s'han adormit taula, ganxos, pestells, catifes,
armari, aparador, la vela i les cortines.
Tot s'ha adormit. Got, botellot, palanganes,
el pa i el seu ganivet, plats cristall i llosa,
armaris, quinqué, vidres, llenceria, el rellotge,
graons i portes, La nit al voltant.
Al voltant la nit: en racons, ulls i roba,
a la taula, entre el paper, en el text del discurs,
en les seves paraules a la llenya, a les pinces i el carbó
l'apagada casa, en cada objecte..

Fixem-nos que Brodsky diu: La nit al voltant. Al voltant la nit: en racons, ulls i roba...

La primera part del poema de Celan, la que parla de l’aigua, de la pedra, del cercle i de la paraula que situa el cercle en torn de la pedra que hi ha dins de l’aigua, és el nucli del poema, és la seva pedra, és el poema en sí mateix que s’esmuny com l’aigua entre els dits quan l’àlber descendeix giravoltat cap a la profunditat. En aquest descens es desprèn un fragment, i esquitxa al poeta amb una gota que el traductor castellà anomena molla, “migaja”,  que conserva la figura i la noblesa, és a dir, el record de l’ull d’algú que el poeta sembla conèixer, potser és ell mateix o potser no, algú al qui allibera de la cadena de les dites, de les paraules, de la paraula del principi que situa el cercle en torn de la pedra que hi ha dins de l’aigua. Amb aquesta cadena o lletania adorna, orla, encercla de nou alguna cosa que no és pas ara cap pedra dins de l’aigua, és una altra cosa, és la molla, l’engruna, la gota que es va desprendre quan l’àlber descendia giravoltat cap a la profunditat per sempre més.

Què significa tot això? El poema és la nit que imploren les arrels giravoltades cap el cel. I què és la nit? La nit és un poema, un dibuix, és a dir, no res, una engruna d’un àlber que no tornarem a veure més.

M’he oblidat de l’ull que el poeta recorda al veure l’engruna que diu que té la seva noblesa i figura. De qui és aquest ull? Ho ignoro, però l’únic que se m’acut és que, com deia Wallace Stevens, “entre vint turons nevats l'únic que es movia era l'ull d'una merla”.

La nevada, que em recorda també el final de Els morts, de Joyce, quan la neu cobreix tota Irlanda la nit de Nadal, és igualment la nit, i la nit hem dit abans que és el poema i el poema és un no res, és a dir, és la mort i la mort és... un àlber que s’enfonsa.

I l’àlber, què és?, és una cosa o algú que no necessita cap paraula que situï cap cercle al seu voltant, però... que busca l’aigua com qualsevol pedra que cau arrossegada per la lògica de les coses que existeixen, que cauen.

En tot cas, és important destacar que no cal prendre’s seriosament ni aquesta interpretació meva ni el poema tampoc perquè el seu mateix autor el titula Vaig sentir dir, cosa que significa que en bona part parla d’oïdes o que no dona massa crèdit això que ens diu que va sentir dir. Deu ser del mateix parer i opinió que el peletero que sempre afirma que  no et creguis res del que sentis dir i només la meitat del que vegis.

Per acabar direm que Paul Celan va néixer a Txernivtsí, capital de la Bucovina al nord de Romania, actualment Ucraïna, en una família jueva de parla alemanya. Per tant, Paul Celan era un jueu de parla alemanya que va néixer en una ciutat que havia format part de Romania i que ara pertany a Ucraïna a la que els tancs russos acaben de prendre-li Crimea que Nikita Serguéyevich Jrushchov, també ucraïnès i secretari general del PCUS, els hi havia regalat una nit, també una nit, de borratxera.

De nit o de dia del que jo sí estic segur és que ha començat la primavera i que el meu arbre ha florit.

--------------------------------------------------------

Diario de primavera (2)

Mi árbol ha florecido.

Siempre he preferido la claridad del realismo descriptivo, de larga tradición en Cataluña con Josep Pla a la cabeza, que la literatura que pretende construir su significado con el hermetismo.

No hay verdad sin paradoja y el realismo descriptivo la sabe mostrar revestida de ironía navegando por entre las frases y los párrafos. El hermetismo, en cambio, no.

En este sentido quiero mencionar de forma irónica y paradójica el poema de Celan que Inés me envió el otro día y que adjunto al final. Poema del que no dispongo de ninguna traducción al catalán, no tengo, desgraciadamente, a mano la obra de Arnau Pons que ha traducido recientemente al poeta ni conozco tampoco el alemán para leerlo en su lengua original.

Paul Celan quiso representar, fracasando en su intento, la imposibilidad de hacer poesía después del Holocausto y de calificar su propia lengua, el alemán, como una lengua de asesinos.

En todo caso aquí de lo que se trata es de hablar del poema de Celan del que sólo no entiendo la parte que dice:

miré sus raíces vueltas al
cielo implorando noche.

¿Qué significa noche? No sé, puede significar muchas cosas a la vez, significados que únicamente el conocimiento profundo de la obra del autor, de la lengua alemana y del conjunto de la cultura en la que el poeta se formó nos pueden revelar, todo ello es algo que yo desconozco.

Normalmente imploramos estados o cosas, amor, libertad, dinero, salud... y no momentos del día, por ejemplo: imploro las ocho de la mañana cuando abro los ojos a tu lado. En este caso, además, hay que resaltar que el traductor dice "implorando noche" y no  "implorando la noche". La falta del artículo en una lengua latina convierte el sustantivo en un verbo como si dijera: " implorando dormir", digo dormir porque por las noches es lo que normalmente se hace, dormir, aunque este es un dormir que parece una metáfora de morir.

Así pues, y como Celan también forma parte de la tradición literaria occidental, es conveniente recordar, una vez más, el uso que hace de un elemento común y habitual, una típica metáfora de la muerte. En mis Rastreadores wanderobo decía:

En la conferencia que Borges impartió en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968, titulada Credo de poeta, el escritor argentino nos hablaba de la metáfora y a cuento de ella citaba y analizaba un poema de Robert Frost. Lo hacía para poner un ejemplo de metáfora que superara la simple comparación entre dos cosas, “la luna es como…”,  (…)

For I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

“Si tomamos los dos últimos versos, el primero –“y millas por hacer antes de dormir”- es una afirmación: el poeta piensa en las millas y el sueño. Pero, cuando lo repite, “y millas por hacer antes de dormir”, el verso se convierte en una metáfora; pues “millas” significa ‘días’, mientras “dormir” presumiblemente signifique ‘morir’. Quizás yo no debería señalarles esto. Quizá el placer no radique en que traduzcamos “millas” por ‘años’ y “sueño” por ‘muerte’, sino, más bien, en intuir la implicación”.

Por ello, el poema de Frost me recuerda a la Gran Elegía a John Donne en la que también aparece la mención a la muerte y al sueño y lo hace usando, aunque de manera diferente a Frost, la reiteración, la letanía. Para ser precisos debemos señalar que en el poema de Joseph Brodsky se habla de dormir y no de soñar, pero la licencia es tan válida, creo, como acertada:

John Donne se ha dormido, como todo el lugar.
Paredes, suelo, cuadros, la cama se han dormido;
se han dormido mesa, ganchos, pestillos, alfombras,
ropero, aparador, la vela y las cortinas.
Todo se ha dormido. Vaso, botellón, jofainas,
el pan y su cuchillo, platos cristal y loza,
armarios, quinqué, vidrios, lencería, el reloj,
escalones y puertas, La noche alrededor.
Alrededor la noche: en rincones, ojos y ropa,
en la mesa, entre el papel, en el texto del discurso,
en sus palabras en la leña, en las pinzas y el carbón
del apagado hogar, en cada objeto.

Nótese que Brodsky dice: La noche alrededor. Alrededor la noche: en rincones, ojos y ropa...

La primera parte del poema de Celan, la que habla del agua, de la piedra, del círculo y de la palabra que sitúa el círculo en torno de la piedra que hay dentro del agua, es el núcleo del poema, es su piedra, es el poema en sí mismo que se desliza como el agua de entre los dedos cuando el álamo desciende girado hacia la profundidad. En este descenso se desprende un fragmento, y salpica al poeta con una gota que el traductor castellano llama "migaja", que conserva la figura y la nobleza, es decir, el recuerdo del ojo de alguien que el poeta parece conocer, tal vez es él mismo o quizá no, alguien al que libera de la cadena de los dichos, de las palabras, de la palabra del principio que sitúa el círculo en torno de la piedra que hay dentro del agua. Con esta cadena o letanía adorna, orla, rodea de nuevo algo que no es ahora ninguna piedra en el agua, es otra cosa, es la migaja, la gota que se desprendió cuando el álamo descendía girado hacia la profundidad para siempre.

¿Qué significa todo esto? El poema es la noche que imploran las raíces vueltas hacia el cielo. ¿Y qué es la noche? La noche es un poema, un dibujo, es decir, nada, una migaja de un álamo que no volveremos a ver más.

Me he olvidado del ojo que el poeta recuerda al ver la migaja que dice que tiene su nobleza y figura. ¿De quién es ese ojo? Lo ignoro, pero lo único que se me ocurre es que, como decía Wallace Stevens, " entre veinte colinas nevadas lo único que se movía era el ojo de un mirlo".

La nevada, que me recuerda también el final de Los muertos, de Joyce, cuando la nieve cubre toda Irlanda la noche de Navidad, es igualmente la noche, y la noche hemos dicho antes que es el poema y el poema no es nada, es decir, es la muerte y la muerte es... un álamo que se hunde.

Y el álamo, ¿qué es? Es algo o alguien que no necesita ninguna palabra que sitúe ningún círculo a su alrededor, pero... que busca el agua como cualquier piedra que cae arrastrada por la lógica de las cosas que existen, que caen.

En todo caso, es importante destacar que no hay que tomarse en serio ni esta interpretación mía ni el poema tampoco porque su mismo autor lo titula Oí decir, lo que significa que en buena parte habla de oídas o que no da demasiado crédito a lo que nos dice que oyó decir. Debe ser del mismo parecer y opinión que el peletero que siempre afirma que no creas nada de lo que oigas decir y sólo la mitad de lo que veas.

Para terminar diremos que Paul Celan nació en Txernivtsí, capital de la Bucovina al norte de Rumanía, actualmente Ucrania, en una familia judía de habla alemana. Por lo tanto, Paul Celan era un judío de habla alemana que nació en una ciudad que había formado parte de Rumanía y que ahora pertenece a Ucrania a la que los tanques rusos acaban de quitarle Crimea que Nikita Serguéyevich Jrushchov, también ucraniano y secretario general del PCUS, les había regalado una noche, también una noche, de borrachera.

De noche o de día de lo que yo sí estoy seguro es que ha comenzado la primavera y que mi árbol ha florecido.

--------------------------------------------------------

OI DECIR

Oí decir que en el agua
hay una piedra y un círculo
y sobre el agua una palabra,
que pone el círculo en
torno a la piedra.
Yo miré mi álamo descender hacia el agua,
miré cómo su brazo se
alargó hacia la hondura,
miré sus raíces vueltas al
cielo implorando noche.
Yo no corrí tras ellas,
sólo recogí del suelo esa migaja
que tiene de tu ojo la
figura y la nobleza,
te quité del cuello la
cadena de los dichos
y con ella orlé la mesa
donde yace la migaja.
Y ya no vi más a mi álamo.


Paul Celan


La mesa de trabajo de Inés
domingo, 23 de marzo de 2014

El pa torrat


Diari de primavera (1)

El pa torrat.

Acaba de començar la primavera i jo m’estic quedant sense paraules. Mentre torrava el pa a la torradora s’ha cremat una llesca i m’ha omplert tota la casa de fum. He tingut que obrir les finestres per ventilar les habitacions, la boira blanca ha tardat a marxar, però la pudor a pa socarrimat encara persisteix. Pa torrat amb olives negres d’Aragó i unes croquetes casolanes comprades fetes al supermercat de la cantonada. De primer plat les restes d’una sopa d’arròs blanc amb caldo de verdures, un parell d’alls, pastanagues, i carbassa argentina que, diuen, va molt bé per a la pròstata. És cert, m’estic quedant sense paraules.

RAFAEL POCH, Berlín. Corresponsal. “El gobierno alemán confirmó ayer que conocía y seguía de cerca el hallazgo de un insólito almacén privado de obras de arte de primera categoría localizado hace dos años en un piso de Munich y cuya existencia reveló el lunes un semanario alemán. El gobierno conocía “desde hace meses” el caso que sigue la fiscalía de Augsburgo a la que ofreció colaboración para analizar la procedencia de las 1.500 obras encontradas, entre ellas pinturas de Picasso, Matisse, Chagall y Liebermann, dijo el portavoz de la canciller, Stefen Steibert”.(Seguir Leyendo)

El 9 de noviembre del 2013 El País deia:

“No consta si el octogenario Cornelius Gurlitt había leído los cuentos del detective Dupin cuando decidió, hace medio siglo, que la mejor protección para su tremendo tesoro artístico sería dejarlo en un piso normal y corriente, al alcance posible de visitantes inoportunos o cacos de medio pelo . La incriminatoria carta robada del cuento de Poe escapó a la policía porque estaba a la vista de todos, como una carta cualquiera.” (Seguir leyendo)

I el 28 de desembre del 2013 El País qualificava a Hildebrand Gurlitt com a merchant de Hitler:

Cuando en los últimos días de la II Guerra Mundial recibió la visita de los soldados estadounidenses, Aschbach era una pequeña población de la región de la Alta Franconia culminada por el castillo de los Pölnitz, familia de aristócratas. Sus habitaciones fueron registradas por las tropas, que hicieron prisionero al jefe local del partido nazi, el barón Gerhard von Pölnitz. Encontraron también a un hombre llamado Karl Haberstock, que figuraba en una lista de personas buscadas de la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA. Haberstock, marchante de arte, había vivido durante meses en el castillo.(Seguir leyendo)

A la BBC hi trobem les declaracions de Meike Hoffmann, comissionada per la policia per investigar l'origen de les obres espoliades.

És una paradoxa que una historiadora de l'art, de cognom Hoffmann, sigui la que certifiqui en bona part l'autenticitat d'aquestes obres quan va ser un altre Hoffmann, en aquest cas, de nom Heinrich, el fotògraf personal d'Hitler a qui un dia va presentar a la seva jove ajudant, Eva Braun. Aquí mostrem la seva fitxa i aquí una extensa biografia amb gran quantitat de fotografies, totes dues coses es poden consultar a la Wikipedia. Però a Alemanya hi deuen haver molts Hoffmann com aquí hi ha molts Pérez.

És indubtable que entre Ludwig Losbichler Gutjahr i Hildebrand Gurlitt hi ha paral·lelismes plàstics que ignorem fins on van coincidir o si és només la història que com molts afirmen es repeteix en forma de paròdia.

Per la part que em toca del meu estimat testament assassí anem des de la Barcelona postolímpica i model d'empresa i de marca d'èxit que s'estudia ja en les més importants universitats del món i escoles de negocis, al costat d’Apple, Ikea, Zara, Le Circ du soleil i moltes altres més, fins al Londres de la postguerra i els germans Levin, fotògrafs industrials fugits de l'Alemanya Nazi que tenien com a secretària a la Margaret, germana de l’Elisabeth, esposa del Joan que va redactar un testament que matava als que el rebien.

Jo no vaig conèixer els Levin, però sí als Kahn, al Milton i a l’Ivan, pelleters i germans també que van fugir de forma semblant encara que molt més joves. Ells van ser uns d'aquells nens que van aconseguir, separant-los de les seves famílies, sortir cap a Holanda abans que tot esclatés. Els Kahn eren els nostres agents a Londres, ens representaven i compraven per nosaltres, bàsicament en les subhastes de la Hudson’s Bay a la què una vegada van prestar 500.000 lliures esterlines, no era, ni llavors ni ara, una quantitat petita. En la seva cambra frigorífica vaig poder veure meravelles que no revelaré ni descriuré per no ferir sensibilitats dèrmiques que en els temps contemporanis són de paper de fumar.

Els Levin, Benjamí i Moisés, van aconseguir fugir de Leipzig d'una altra manera, però van deixar enrere moltes més coses potser, un patrimoni immobiliari, diners, béns diversos, muntanyes de fotografies i documentació dels seus treballs per a les grans empreses alemanyes i un rastre. Allà també s’hi van quedar els seus pares, i amb ells la germana petita, la Ruth, que havia flirtejat amb un pelleter conegut de Barcelona mentre es feia la frívola alhora amb molts altres.

Havent pogut marxar a temps, la Ruth, va temptar la sort i es va quedar atrapada, juntament amb els seus pares, en aquell infern. Ells van morir abans que arribessin els soviètics, estaven en Ravensbrück, i a ella la van donar per desapareguda.

Ruth, malgrat la seva condició de jueva sabem que va freqüentar, en els seus bons temps, en aquells en què es procura no associar mai les cares als noms, a Henriette Hoffmann, la germana d'Heinrich, el fotògraf, que es va casar amb Baldur von Schirach, el Reichsjugendführer (Líder Nacional de la Joventut). Segons la Wikipedia: "El matrimoni von Shirach que pertanyia al cercle íntim d'Hitler al Berghof a Obersalzberg, va ser acomiadat de la presència del líder quan Henriette va encarar obertament Hitler pel que va passar amb els jueus a Amsterdam, Holanda, en 1943."

La història és interminable, però de moment ho deixarem aquí perquè jo, veritablement, m’estic quedant sense paraules, sense paraules pròpies o alienes. Davant meu tinc un feix gruixut de correspondència relacionada amb els Levin, La Ruth  i alguns pelleters de Barcelona, però la boira i el fum provocat pel pa cremat no em permeten veure més enllà del meu nas, m’hauré de posar la màscara antigàs que tinc per situacions d’emergència des de la meva època daurada de fumador compulsiu.

-------------------------------------------

Diario de primavera (1)

El pan tostado.

Acaba de empezar la primavera y yo me estoy quedando sin palabras. Mientras tostaba el pan en la tostadora se ha quemado una rebanada y me ha llenado toda la casa de humo. He tenido que abrir las ventanas para ventilar las habitaciones, la niebla blanca ha tardado en marcharse, pero el olor a pan chamuscado aún persiste. Pan tostado con aceitunas negras de Aragón y unas croquetas caseras compradas en el supermercado de la esquina. De primer plato los restos de una sopa de arroz blanco con caldo de verduras, un par de ajos, zanahorias, y calabaza argentina que, dicen, va muy bien para la próstata. Es cierto, me estoy quedando sin palabras.

RAFAEL POCH, Berlín. Corresponsal. “El gobierno alemán confirmó ayer que conocía y seguía de cerca el hallazgo de un insólito almacén privado de obras de arte de primera categoría localizado hace dos años en un piso de Munich y cuya existencia reveló el lunes un semanario alemán. El gobierno conocía “desde hace meses” el caso que sigue la fiscalía de Augsburgo a la que ofreció colaboración para analizar la procedencia de las 1.500 obras encontradas, entre ellas pinturas de Picasso, Matisse, Chagall y Liebermann, dijo el portavoz de la canciller, Stefen Steibert”.(Seguir Leyendo)

El 9 de noviembre del 2013 El País decía:

“No consta si el octogenario Cornelius Gurlitt había leído los cuentos del detective Dupin cuando decidió, hace medio siglo, que la mejor protección para su tremendo tesoro artístico sería dejarlo en un piso normal y corriente, al alcance posible de visitantes inoportunos o cacos de medio pelo . La incriminatoria carta robada del cuento de Poe escapó a la policía porque estaba a la vista de todos, como una carta cualquiera.” (Seguir leyendo)

Y el 28 de diciembre del 2013 El País calificaba a Hildebrand Gurlitt como marchante de Hitler:

Cuando en los últimos días de la II Guerra Mundial recibió la visita de los soldados estadounidenses, Aschbach era una pequeña población de la región de la Alta Franconia culminada por el castillo de los Pölnitz, familia de aristócratas. Sus habitaciones fueron registradas por las tropas, que hicieron prisionero al jefe local del partido nazi, el barón Gerhard von Pölnitz. Encontraron también a un hombre llamado Karl Haberstock, que figuraba en una lista de personas buscadas de la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA. Haberstock, marchante de arte, había vivido durante meses en el castillo.(Seguir leyendo)


En la BBC encontramos las declaraciones de Meike Hoffmann, comisionada por la policía para investigar el origen de las obras expoliadas.

Es una paradoja que una historiadora del arte, apellidada Hoffmann, sea la que certifique en buena parte la autenticidad de esas obras cuando fue otro Hoffmann, en este caso, de nombre Heinrich, el fotógrafo personal de Hitler al que un día presentó a su joven ayudante, Eva Braun. Aquí mostramos su ficha y aquí una extensa biografía con gran cantidad de fotografías, ambas cosas se pueden consultar en la Wikipedia.

Es indudable que entre Ludwig Losbichler Gutjahr y Hildebrand Gurlitt existen paralelismos plásticos que ignoramos hasta dónde coincidieron o si es solamente la historia que como muchos afirman se repite en forma de parodia.

Por la parte que me toca de mi querido testamento asesino vamos desde la Barcelona postolímpica y modelo de empresa y de marca de éxito que se estudia ya en las más importantes universidades del mundo y escuelas de negocios, junto a Apple, Ikea, Zara, Le Circ du soleil y muchas otras más, hasta el Londres de la posguerra y los hermanos Levin, fotógrafos industriales huidos de la Alemania Nazi que tenían como secretaria a Margaret, hermana de Elisabeth, esposa de Juan que redactó un testamento que mataba a los que lo recibían.

Yo no conocí a los Levin, pero sí a los Kahn, peleteros y hermanos también que huyeron de forma parecida aunque mucho más jóvenes. Ellos fueron unos de aquellos muchachos que lograron salir hacia Holanda antes que todo estallara. Los Kahn eran nuestros agentes en Londres, nos representaban y compraban por nosotros, básicamente en las subastas de la Hudson’s Bay a la que una vez prestaron 500.000 libras esterlinas, no era, ni entonces ni ahora, una cantidad pequeña. En su cámara frigorífica pude ver maravillas que no señalaré ni describiré para no herir sensibilidades dérmicas que en los tiempos contemporáneos son de papel de fumar. 

Los Levin, Moisés y Benjamín, consiguieron huir de Leipzig de otra manera, pero dejaron atrás muchas más cosas quizás, un patrimonio inmobiliario, dinero, bienes diversos, montañas de fotografías y documentación de sus trabajos para las grandes empresas alemanas, a sus padres también, y con ellos a la hermana pequeña, Ruth, que había flirteado con un peletero conocido de Barcelona mientras tonteaba a la vez con muchos otros.

Habiendo podido marcharse a tiempo tentó la suerte y quedó atrapada, junto con sus padres, en aquel infierno. Ellos murieron antes que llegaran los soviéticos, estaban en Ravensbrück, y a ella la dieron por desaparecida.

Ruth, a pesar de su condición de judía sabemos que frecuentó, en sus buenos tiempos, en esos en los que se procura no asociar nunca las caras a los nombres, a Henriette Hoffmann, la hermana de Heinrich que se casó con  Baldur von Schirach, el Reichsjugendführer (Líder Nacional de la Juventud). Según la Wikipedia: “El matrimonio von Shirach que perteneciera al círculo íntimo de Hitler en el Berghof en Obersalzberg, fue despedido de la presencia del líder cuando Henriette le encaró abiertamente a Hitler por lo que le sucedía a los judíos en Ámsterdam, Holanda, en 1943.”


La historia es interminable, pero de momento lo dejamos aquí porque yo, verdaderamente, me estoy quedando sin palabras, sin palabras propias o ajenas. Ante mí tengo un fajo grueso de correspondencia relacionada con los Levin, Ruth y algunos peleteros de Barcelona, pero la niebla y el humo provocado por el pan quemado no me permiten ver más allá de mi nariz, deberé ponerme la máscara antigás que tengo para situaciones de emergencia desde mi época dorada de fumador compulsivo.

lunes, 17 de marzo de 2014

Les festes canalla


Diari d’hivern (11)

Les festes canalla.

En el darrer post em preguntava què se n’havia fet de la Júlia, si l’havia tornat a veure. Coincidírem per casualitat en unes quantes ocasions, sempre en llocs on hi havia molta gent al voltant nostre, inauguracions, estrenes, presentacions, còctels, funerals, festes canalla. Era una dona interessant perquè sabia, o feia veure que ho sabia, un munt de coses també interessants. Quina mena de coses? Molt senzill, com es guanya la vida alguna gent, què fan per sobreviure.

Sempre semblava, o al menys jo tenia aquesta sensació, que entre ella i jo, tard o d’hora, acabaríem la conversa a casa seva o a casa meva, però mai va poder ser, cada vegada ens interrompia algú que la reclamava i ella, sense fer-se de pregar, igual que aquella nit a la platja, se n’anava amb un somrís tranquil per a desaparèixer entre la gent que ballava.

Aquest és el final, però... em torno a preguntar, la història s’ha acabat?

No ho sé, no en tinc ni idea, el cas és que tot s’origina a Londres, on el Joan va passar els millors anys de la seva vida.

L’u de novembre de l’any 1949, Tot Sants, a un hospital londinenc va arribar en una ambulància un home accidentat, l’acabava de atropellar un cotxe, per sort les ferides no eren pas greus, només cops i blaus; era un jove advocat de Barcelona que tot just feia un parell de mesos s’havia llicenciat i un parell de setmanes, gràcies a una carta de recomanació d’un important pelleter barceloní, estava treballant de passant en un famós bufet de Londres. Encara no s’havia acostumat a que els automòbils anessin per la seva esquerra i en travessar un carrer va mirar cap el costat equivocat.

Era l’any 49 del segle passat, com ja hem dit, i en feia quatre que la guerra s’havia acabat. El jove barceloní es deia Joan i en aquest hospital va conèixer a una infermera que malgrat les seves dents grosses i els seus cabells sense vida era atractiva i espavilada, una anglesa anomenada Elisabeth amb la que, pocs mesos després, es va arribar a casar i... potser en aquest cas també el pobre Joan va mirar cap el costat equivocat al contraure matrimoni.

L’Elisabeth tenia una germana, la Margaret, que treballava com a secretaria en un estudi fotogràfic, M.& B. Levin Ltd., dos germans de Leipzig especialitzats en fotografia industrial i arquitectònica que es van refugiar a Londres durant la guerra i s’hi van quedar.
 
Però aquesta sí que és, naturalment, una altra història de la que tampoc sé gaire cosa tot i que n’he sentit a parlar molt a un important pelleter barceloní que va fer de banquer, samarità o assistent social d’un destacat polític català que quan necessitava diners buidava sense manies les caixes de seguretat dels bancs. Això, encara que succeïa en plena guerra civil espanyola no entrava pistola en ma com un simple atracador, ni tampoc aprofitava la nit per excavar un túnel subterrani que el conduís a la caixa forta central, sinó que ho feia d’una manera molt simple i burocràtica, el desig de qualsevol lladre i bandoler, enviava els Mossos d’Esquadra amb un decret de la Conselleria de Governació al Banc amb l’ordre de rebentar totes les caixes i endur-se el que hi havia a dins. Res més fàcil.

En el darrer post també acabàrem parlant d’un octogenari milionari que posseïa, ningú sabia com, una extensa i rica col·lecció d’art.

La policía barcelonesa citó al señor Ludwig Losbichler Gutjahr en el hotel donde reside desde hace unos 20 años, y le comunicó la novedad. El señor Losbichler escuchó con atención y dijo...

—Me querellaré contra la galería de arte donde se efectuó la venta. La historia del austríaco es auténticamente asombrosa. Cuenta ochenta años de edad y parece que tiene sesenta y cinco. Aparenta vivir en la austeridad más notoria y «segura qué es propietario de una colección de obras de arte valorada en unos mil millones de pesetas. Las pasa moradas en ocasiones para afrontar sus morigerados gastos y en su colección de óleos afirma que se barajan firmas1 como las de Murillo, Leonardo da Vinci, Zurbarán, Benlliure, Goya, Rembrand, Rubens...” (seguir leyendo)

En los archivos de Jacques Seligmann&Cie, una de las galerías de arte más prestigiosas del siglo XX, en la sección “Gente interesante: España” (People of interest: Spain), aparece, entre otros personajes de dudosa catadura, la tarjeta de visita de un marchante: Ludwig Losbichler Gutjahr, apartado 706, Barcelona. La investigación sobre este nombre comenzó por las siguientes razones: (seguir leyendo)

És sorprenentment curiós la semblança amb un altre afer molt recent que també ha sortit als diaris. El 4 de novembre del passat any, fa quatre dies, la Vanguardia de Barcelona publicava que:

BERLÍN, Agencias. “Un descubrimiento excepcional. Monumental. Casi 1.500 obras de maestros como Picasso, Matisse, Klee, Kokoschka o Chagall,  obras confiscadas por los nazis o vendidas por judíos perseguidos, han sido descubiertas en el apartamento de un octogenario en Munich, según publicó ayer la revista alemana Focus. Según el semanario, que afirma haber llevado acabo una gran investigación, estos cuadros de grandes maestros del  siglo XX, entre los cuáles también figuran los pintores expresionistas alemanes Emil Nolde, Franz Marc, Max Beckmann y Max Liebermann, tendrían un valor de alrededor de mil millones de euros. Los cuadros habrían sido descubiertos por la policía alemana en el año 2011, pero el hallazgo nunca habría se habría hecho público hasta el artículo aparecido en  Focus. Tras el descubrimiento de los cuadros por la policía, una experta en el llamado arte degenerado, Meike Hoffmann, profesora de la Universidad Libre de Berlín, habría buscado el origen de las obras y sus propietarios o sus descendientes, según Focus. Según el semanario alemán, el padre del octogenario fue un célebre coleccionista alemán, Hildebrand Gurlitt, que habría comprado las obras durante los años treinta y cuarenta”. (Seguir leyendo)

-------------------------

Què fa alguna gent per a sobreviure? Alguns s’enlairen en globus.

Continuarem la propera setmana.

----------------------------------------------------------------------------

Diario de invierno (11)

Las fiestas canalla.

En el último post me preguntaba qué había sido de Julia, si la había vuelto a ver. Coincidimos por casualidad en unas cuantas ocasiones, siempre en lugares donde había mucha gente alrededor nuestro, inauguraciones, estrenos, presentaciones, cócteles, funerales, fiestas canalla. Era una mujer interesante porque sabía, o hacía ver que lo sabía, un montón de cosas también interesantes. ¿Qué tipo de cosas? Muy sencillo, cómo se gana la vida alguna gente, qué hacen para sobrevivir.

Siempre parecía, o al menos yo tenía esa sensación, que entre ella y yo, tarde o temprano, acabaríamos la conversación en su casa o en la mía, pero nunca pudo ser, cada vez nos interrumpía alguien que la reclamaba y ella, sin hacerse de rogar, igual que aquella noche en la playa, se iba con una sonrisa tranquila para desaparecer entre la gente que bailaba.

Este es el final, pero... me vuelvo a preguntar, ¿la historia ha terminado?

No sé, no tengo ni idea, el caso es que todo se origina en Londres, donde Juan pasó los mejores años de su vida.

El uno de noviembre de 1949, Todos los Santos, a un hospital londinense llegó en una ambulancia  un hombre accidentado, lo acababa de atropellar un coche, por suerte las heridas no eran graves, sólo golpes y moretones; era un joven abogado de Barcelona que apenas hacía un par de meses se había licenciado y un par de semanas, gracias a una carta de recomendación de un importante peletero barcelonés, estaba trabajando de pasante en un famoso bufete de Londres. Todavía no se había acostumbrado a que los automóviles circularan por su izquierda y al atravesar una calle miró hacia el lado equivocado.

Era el año 49 del siglo pasado, como ya hemos dicho, y hacía cuatro que la guerra había terminado. El joven barcelonés se llamaba Juan y en ese hospital conoció a una enfermera que a pesar de sus dientes grandes y sus cabellos sin vida era atractiva y desenvuelta, una inglesa llamada Elisabeth con la que, pocos meses después, se llegó a casar y... quizás en este caso también el pobre Juan miró hacia el lado equivocado al contraer matrimonio.

Elisabeth tenía una hermana, Margaret, que trabajaba como secretaria en un estudio fotográfico, M.& B. Levin Ltd. Dos hermanos de Leipzig especializados en fotografía industrial y arquitectónica que se refugiaron en Londres durante la guerra y se quedaron.
  
Pero esta sí que es, naturalmente, otra historia de la que tampoco sé gran cosa aunque he oído hablar mucho a un importante peletero barcelonés que hizo de banquero, samaritano o asistente social de un destacado político catalán que cuando necesitaba dinero vaciaba sin reparos las cajas de seguridad de los bancos. Aunque sucedía en plena guerra civil española no entraba pistola en mano como un simple atracador, ni tampoco aprovechaba la noche para excavar un túnel subterráneo que lo condujera a la caja fuerte central, sino que lo hacía de una manera muy simple y burocrática, el deseo de cualquier ladrón y bandolero, enviaba los Mossos con un decreto de la Consejería de Gobernación al Banco con la orden de reventar todas las cajas y llevarse lo que había dentro. Nada más fácil.

En el último post también acabamos hablando de un octogenario millonario que poseía, nadie sabía cómo, una extensa y rica colección de arte.

La policía barcelonesa citó al señor Ludwig Losbichler Gutjahr en el hotel donde reside desde hace unos 20 años, y le comunicó la novedad. El señor Losbichler escuchó con atención y dijo...

—Me querellaré contra la galería de arte donde se efectuó la venta. La historia del austríaco es auténticamente asombrosa. Cuenta ochenta años de edad y parece que tiene sesenta y cinco. Aparenta vivir en la austeridad más notoria y «segura qué es propietario de una colección de obras de arte valorada en unos mil millones de pesetas. Las pasa moradas en ocasiones para afrontar sus morigerados gastos y en su colección de óleos afirma que se barajan firmas1 como las de Murillo, Leonardo da Vinci, Zurbarán, Benlliure, Goya, Rembrand, Rubens...” (seguir leyendo)

En los archivos de Jacques Seligmann&Cie, una de las galerías de arte más prestigiosas del siglo XX, en la sección “Gente interesante: España” (People of interest: Spain), aparece, entre otros personajes de dudosa catadura, la tarjeta de visita de un marchante: Ludwig Losbichler Gutjahr, apartado 706, Barcelona. La investigación sobre este nombre comenzó por las siguientes razones: (seguir leyendo)

Es sorprendentemente curioso el parecido con otro asunto muy reciente que también ha salido en los periódicos. El 4 de noviembre del pasado año, hace cuatro días, la Vanguardia de Barcelona publicaba que:

BERLÍN, Agencias. “Un descubrimiento excepcional. Monumental. Casi 1.500 obras de maestros como Picasso, Matisse, Klee, Kokoschka o Chagall,  obras confiscadas por los nazis o vendidas por judíos perseguidos, han sido descubiertas en el apartamento de un octogenario en Munich, según publicó ayer la revista alemana Focus. Según el semanario, que afirma haber llevado acabo una gran investigación, estos cuadros de grandes maestros del  siglo XX, entre los cuáles también figuran los pintores expresionistas alemanes Emil Nolde, Franz Marc, Max Beckmann y Max Liebermann, tendrían un valor de alrededor de mil millones de euros. Los cuadros habrían sido descubiertos por la policía alemana en el año 2011, pero el hallazgo nunca habría se habría hecho público hasta el artículo aparecido en  Focus. Tras el descubrimiento de los cuadros por la policía, una experta en el llamado arte degenerado, Meike Hoffmann, profesora de la Universidad Libre de Berlín, habría buscado el origen de las obras y sus propietarios o sus descendientes, según Focus. Según el semanario alemán, el padre del octogenario fue un célebre coleccionista alemán, Hildebrand Gurlitt, que habría comprado las obras durante los años treinta y cuarenta”. (Seguir leyendo)

-------------------------

¿Qué hace alguna gente para sobrevivir? Algunos despegan en globo.

Continuaremos la próxima semana.

sábado, 8 de marzo de 2014

La vida autèntica


Diari d’hivern (10)

La vida autèntica

Ja duien tres morts mentre l’advocadessa de la ex dona, la que havia mantingut amb el marmessor una relació amorosa molt passional, seguia fent-se la pesada i continuava demanant insistentment i a compta de la seva clienta boja, veure el testament, i ell, el marmessor, li seguia contestant el mateix, una y una altra vegada, que no tenia dret.

-    Però guapo, ja saps que sóc famosa i molt bona professional i et puc ajudar, estic molt ben relacionada, et puc dur clients bons que paguen bé, no siguis esquerp, no te’n recordes de lo bé que ens ho passàvem?, sigues bo i ensenya’m el testament, fes-ho per mi.

-    Ho sento, estimada, la teva clienta no té cap dret, ja ho saps, es la seva ex, i això, ser la ex, legalment la fa tan completament aliena al Joan com un habitant del planeta Plutó, un dels seus extraterrestres.

La meitat del pis se’l va quedar, efectivament, la Generalitat, i els 4.000 euros que hi havia al compte del Banc de Sabadell van servir per pagar els honoraris del notari i del marmessor, l’EV, que també, com ja hem dit al principi, li havia gestionat el divorci de la seva dona i que encara no havia cobrat.

A casa del Joan, en aquest petit apartament on vivia ara, després del divorci, a la Ronda Sant Pau de Barcelona, cantonada Parlament, davant dels Escolapis de Sant Antoni Abad on jo mateix vaig estudiar, hi havia també moltes més coses, cartes, documents, registres, dietaris, cassetes i cintes amb gravacions, correspondència, pel·lícules i muntanyes de fotografies sense valor artístic, fotografies de fàbriques, de naus industrials, de vaixells, d’edificis i màquines, de persones treballant, fitxes dels obrers, d’equips directius, d’oficines, fotografies registrals de coses i persones, burocràtiques, notarials. Res de tot aquest material es va inventariar i ningú el va reclamar mai. El paquet complet de capses i capses plenes de coses va anar a parar directament a les mans del marmessor, el meu amic; l’EV diu que per llançar-ho tot a les escombraries, que no hi havia res de valuós ni d’interessant, però això, naturalment, jo mai m’ho he cregut.

Aquest és el final?, aquí s’acaba tot?, el resultat són tres morts casuals i una ex dona, quasi vídua amb demència senil que creu que els nois joves, guapos i atlètics són habitants de Saturn? No hi ha res més?

I la Júlia? què se’n va fer de ella?, la vaig tornar a veure alguna vegada més?

Ja sé que la història d’aquest testament assassí pot semblar un anticlímax, una petita tragèdia quotidiana i vulgar que no va més enllà d’ella mateixa, un aleteig de gallina que no vola ni alt ni lluny i que, per tant, no du en lloc, que no té intriga ni suspens, que no ofereix res al lector, ni un coneixement de coses noves ni tampoc un de nou de coses sabudes ni, per altre banda, cap ensenyament moral ni un mínim d’interès literari. Però el seu mèrit rau,en tot cas, en el simple valor de les coses veritables i certes que han realment succeït i on jo només canvio els noms al explicar-les, gairebé tot “el peletero” consisteix en això: la veritat és sempre decebedora perquè si no ho és no és pas veritat, d’aquí es deriva el meu lema que tanta gent, sobre tot dones, m’ha criticat pensant que només era desconfiança: “no et creguis res del que et diuen i només la meitat del que vegis” Perquè?, perquè normalment és difícil resoldre el dilema que enfronta la vida real amb una vida “autèntica” , una mena de contrasentit en els termes, un vell anhel humà, un desig desmesurat que inevitablement ens condueix a la decepció i al desengany més tristos.

Des de l’estiu passat el mateix Ajuntament de Barcelona ha de procurar resoldre un cas similar i, aparentment, de molta més volada: el famós legat del encara més famós Muñoz Ramonet i la seva extraordinària col·lecció d’art que s’ha esfumat, es veu, per art de màgia; la història també d’un testament.  

El País del 18 d’agost del 2013 publicava: “Esta historia familiar no es como las demás. Este es el relato de una asombrosa colección de arte de incalculable valor propiedad de un industrial del franquismo barcelonés de turbio pasado. El de cuatro hijas desheredadas de ese fenomenal tesoro a favor del Ayuntamiento de Barcelona.(…)

Es curiós que el testament fos redactat en alemany: “En el testamento, escrito en alemán en 1988 y que ni siquiera hace mención a la existencia de las hijas, Muñoz Ramonet legó a Barcelona el edificio y todo lo atesorado en su interior en el momento de la muerte.(...) Lo que Jaume Ciurana, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, encontró tras abrir la intimidante verja y atravesar la isla verde del jardín de 3.000 metros cuadrados en plena agitación urbana, dista mucho de lo que le habría satisfecho hallar. Las joyas más importantes de la colección de arte —y eso incluye goyas, rembrandts, grecos o murillos— no están en el legendario palacete, que recientemente sirvió de escenario para el rodaje de la película Blancanieves, de Pablo Berger. En las paredes vacías se sucedían las marcas de lo que estuvo y ya no está. (Seguir leyendo)

Cuando Julio Muñoz Ramonet huyó en 1986 de la justicia española se refugió en un hotel de la ciudad Suiza de Bad-Ragaz, en las montañas donde vivían Heidi y sus amigos. Llegó a este exilio de cinco estrellas tras ser acusado de crear un agujero de 4.000 millones de pesetas en la contabilidad de la Compañía Internacional de Seguros. En marzo de 1991, el juez Garzón solicitó 11 años de cárcel para él, acusándolo de estafa y falsedad. A los dos meses falleció. Su cuerpo fue repatriado al palacete de Muntaner en Barcelona, donde tantas veladas gloriosas vivió. El lugar donde conservaba uno de sus bienes más preciados: su extraordinaria colección de arte.” (Seguir leyendo)

Aquesta és una història més entre moltes, sense anar més lluny, fa 36 anys, el dissabte 11 de novembre del 1978, la Vanguardia de Barcelona, a la seva pàgina 21, publicava que: En Barcelona vive un pobre-millonario”.

 

“Tiene 80 años y posee una colección artística valorada en más de mil millones de pesetas. Interpol ha contestado. El delito del que un austríaco residente en Barcelona acusaba a una súbdita suiza, ha prescrito. La policía barcelonesa citó al señor Ludwig Losbichler Gutjahr en el hotel donde reside desde hace unos 20 años, y le comunicó la novedad. El señor Losbichler escuchó con atención y dijo... (seguir leyendo)

----------------------

Diario de invierno (10)

La vida auténtica

Ya llevaban tres muertos mientras la abogada de la ex mujer, la que había mantenido con el albacea una relación amorosa muy pasional, seguía haciéndose la pesada y seguía pidiendo insistentemente i a cuenta de su clienta loca, ver el testamento, y él, el albacea, le seguía respondiendo lo mismo, una y otra vez, que no tenía derecho.

- Pero guapo, ya sabes que soy famosa y muy buena profesional y te puedo ayudar, estoy muy bien relacionada, y conseguirte clientes importantes que pagan bien, no seas huraño, ¿no te acuerdas de lo bien que nos lo pasábamos?, sé bueno y enséñame el testamento, hazlo por mí.

- Lo siento, querida, tu clienta no tiene ningún derecho, ya sabes, es su ex, y eso, ser la ex, legalmente la hace tan completamente ajena a Juan como un habitante del planeta Plutón, uno de sus extraterrestres.

La mitad del piso se lo quedó, efectivamente, la Generalitat, y los 4.000 euros que había en la cuenta del Banco de Sabadell sirvieron para pagar los honorarios del notario y del albacea,  EV, que también, como ya hemos dicho al principio, le había gestionado el divorcio de su mujer y que aún no había cobrado.

En casa de Juan, en este pequeño apartamento donde vivía ahora, después del divorcio, en la Ronda Sant Pau de Barcelona, esquina Parlament, frente a los Escolapios de San Antonio Abad donde yo mismo estudié, había también muchas más cosas, cartas, documentos, registros, dietarios, cassetes y cintas con grabaciones, correspondencia, películas y montañas de fotografías sin valor artístico, fotografías de fábricas, de naves industriales, de barcos, de edificios y máquinas, de personas trabajando, fichas de los obreros, de equipos directivos, de oficinas, fotografías registrales de cosas y personas, burocráticas, notariales. Nada de este material se inventarió y nadie lo reclamó nunca. El paquete completo de cajas y cajas llenas de cosas fue a parar directamente a las manos del albacea, mi amigo, EV dice que para echarlo todo a la basura, que no había nada de valioso ni interesante, pero eso, naturalmente, yo nunca me lo he creído.

¿Este es el final?, ¿Ahí se acaba todo?, ¿el resultado son tres muertos casuales y una ex mujer, casi viuda, con demencia senil que cree que los chicos jóvenes, guapos y atléticos son habitantes de Saturno? ¿No hay más?

¿Y Julia?, ¿qué fue de ella?, ¿la volví a ver alguna vez más?

Ya sé que la historia de este testamento asesino puede parecer un anticlímax, una pequeña tragedia cotidiana y vulgar que no va más allá de ella misma, un aleteo de gallina que no vuela ni alto ni lejos y que, por tanto, no lleva a ninguna parte, que no tiene intriga ni suspense, que no ofrece nada al lector, ni un conocimiento de cosas nuevas ni tampoco uno nuevo de cosas sabidas ni, por otro lado, ninguna enseñanza moral ni un mínimo de interés literario. Pero su mérito radica, en todo caso, en el simple valor de las cosas verdaderas y ciertas que han realmente sucedido y donde yo sólo cambio los nombres al explicarlas, casi todo "el Peletero" consiste en esto: la verdad es siempre decepcionante porque si no lo es no es verdad, de ahí se deriva mi lema que tanta gente, sobre todo mujeres, me ha criticado: "no te creas nada de lo que te dicen y sólo la mitad de lo que veas". ¿Por qué?, porque normalmente es difícil resolver el dilema que enfrenta la vida real con una “vida auténtica", una especie de contrasentido en los términos, un viejo anhelo humano, un deseo desmedido que inevitablemente nos conduce a la decepción y al desengaño más tristes.

Desde el verano pasado el propio Ayuntamiento de Barcelona debe enfrentar y procurar resolver un caso similar y, aparentemente, de mucha mayor envergadura: el famoso legado del todavía más famoso Muñoz Ramonet y su extraordinaria colección de arte que se ha esfumado, se ve, por arte de magia; la historia también de un testamento.

El País del 18 de agosto de 2013 publicaba: : “Esta historia familiar no es como las demás. Este es el relato de una asombrosa colección de arte de incalculable valor propiedad de un industrial del franquismo barcelonés de turbio pasado. El de cuatro hijas desheredadas de ese fenomenal tesoro a favor del Ayuntamiento de Barcelona.(…)

Es curioso que el testamento fuese redactado en alemán: “En el testamento, escrito en alemán en 1988 y que ni siquiera hace mención a la existencia de las hijas, Muñoz Ramonet legó a Barcelona el edificio y todo lo atesorado en su interior en el momento de la muerte.(...) Lo que Jaume Ciurana, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, encontró tras abrir la intimidante verja y atravesar la isla verde del jardín de 3.000 metros cuadrados en plena agitación urbana, dista mucho de lo que le habría satisfecho hallar. Las joyas más importantes de la colección de arte —y eso incluye goyas, rembrandts, grecos o murillos— no están en el legendario palacete, que recientemente sirvió de escenario para el rodaje de la película Blancanieves, de Pablo Berger. En las paredes vacías se sucedían las marcas de lo que estuvo y ya no está. (Seguir leyendo)

Cuando Julio Muñoz Ramonet huyó en 1986 de la justicia española se refugió en un hotel de la ciudad Suiza de Bad-Ragaz, en las montañas donde vivían Heidi y sus amigos. Llegó a este exilio de cinco estrellas tras ser acusado de crear un agujero de 4.000 millones de pesetas en la contabilidad de la Compañía Internacional de Seguros. En marzo de 1991, el juez Garzón solicitó 11 años de cárcel para él, acusándolo de estafa y falsedad. A los dos meses falleció. Su cuerpo fue repatriado al palacete de Muntaner en Barcelona, donde tantas veladas gloriosas vivió. El lugar donde conservaba uno de sus bienes más preciados: su extraordinaria colección de arte.” (Seguir leyendo)

Esta es una historia más entre muchas, sin ir más lejos, hace 36 años, el sábado 11 de noviembre de 1978, la Vanguardia de Barcelona, en su página 21, publicaba que: "En Barcelona vive un pobre millonario ".

“Tiene 80 años y posee una colección artística valorada en más de mil millones de pesetas. Interpol ha contestado. El delito del que un austríaco residente en Barcelona acusaba a una súbdita suiza, ha prescrito. La policía barcelonesa citó al señor Ludwig Losbichler Gutjahr en el hotel donde reside desde hace unos 20 años, y le comunicó la novedad. El señor Losbichler escuchó con atención y dijo... (seguir leyendo)


domingo, 2 de marzo de 2014

The superstition mountains


Diari d’hivern (9)

The superstition mountains.

Les muntanyes de la superstició, The superstition mountains, són una petita serralada d’Arizona, a prop d'Apache Junction  i a l’est de Phoenix, que amaga en el seu interior un laberint de barrancs, congosts i canyons que l’aigua i el vent han anat esculpint amb els anys. En l’actualitat és una zona salvatge protegida pel govern federal que aplega turisme d’escalada i esports d’aventura.

En un dels seus racons, i després d’una petita plana completament desèrtica, en la paret quasi vertical d’un penya-segat, hi ha una cova enorme característica de la zona i de la seva geologia maltractada, una veritable bóbeda natural amb una gran obertura, i en el seu interior, ben visible, un poblat abandonat. Un poblat dels indis zunis o hopis, els indis pueblo, que aprofitaven aquesta mena de coves per construir les seves ciutats que recorden arquitectònica i psicològicament Chatal Huyuk i les cases d’adob enganxades les unes amb les altres amb les obertures al sostre. L’accés era pretesament i volguda molt dificultós, però la dificultat és la que els protegia de les bandes d’apatxes que els hi robaven les collites, les criatures i les dones. A l’interior de la cova, a més, hi havia l’única cosa realment necessària en un indret com aquell, l’aigua, o al menys això és el que ens relata Charlier, el gran guionista de còmics; és possible que tot sigui mentida, però tant se val.

En la gran cova de The superstition mountains alguns expliquen, encara que ningú ho sap, que hi havia també una enorme veta d'or que va donar lloc a la famosa llegenda de la Mina d’or de l’holandès perdut. Es veu, però, que l’holandès era en realitat un alemany de nom, diuen, Jacob Waltz i que la confusió venia per la mala pronunciació americana de Deutsch convertint-la en Dutch.

La història bona per a mi és la que ens explica Charlier i dibuixa Giraud en els seus dos famosos i immillorables àlbums: La mina de l’alemany perdut i El fantasma de les bales d’or, en la que l’alemany en qüestió era un baró i es deia Werner Amadeus Von Luckner que, a mitjans del segle XIX, fugint del seus país perseguit judicialment per les moltes deutes contretes pel seu mal cap, acaba anant a parar a Espanya, on furgant en una biblioteca manxega o extremenya polsosa d’un monestir encara més polsós troba, en un manuscrit antic, una referència de la mina. No s’ho pensa dues vegades i acompanyat pel seu criat posa rumb als Estats Units per trobar-la i tornar a Europa carregat amb el més pesat dels llasts i les àncores, l’or. 

-----------------------------------

Al obrir-se el testament tothom va saber que l’herència del Joan era realment minsa i escanyolida com els hi havia dit en vida, només sumava els 4.000 euros, la meitat dels vuit mil i la meitat també de la propietat del pis amb la seva ex dona. Però les herències, com marca la llei i com ja he dit, s’han d’acceptar o renunciar davant d’un notari.

La neboda, com ja hem afirmat, ho va fer, va renunciar de forma legal per una qüestió de dignitat, però el nebot, el seu germà, no; ni va renunciar ni va acceptar, no volia saber-ne res del seu oncle ni de tota aquesta història, no volia sentir-se involucrat, per a ell el Joan no s’havia mort, simplement el seu oncle mai havia existit, “que es foti!”, contestava malcarat als requeriments de l’advocat, l’EV, que era al mateix temps el marmessor del Joan i que com a tal havia de tramitar i gestionar els seus bens per petits que fossin.

Cap dels dos nebots per raons diferents però similars volia una herència que els hi venia de forma indirecta a través del seu pare, però que el pare no havia pogut acceptar al morir-se el mateix dia. 

En tot cas calia la renuncia expressa dels dos nebots per donar un curs legal a un testament, un curs que duia, inevitablement a un final que no podia ser cap més altre que acabar en mans de l’Estat, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, fent-se càrrec ella al convertir-se en l’hereva i la propietària legal com passa sempre que mor gent intestada o que les herències, per mil raons, no són acceptades.

Però el nebot, com he dit, passava de tot, es feia contínuament l’orni a les súpliques per a que renunciés i això no feia més que dificultar les coses.

Així que l’EV, el marmessor, que ja sabia de feia molt de temps que el Joan tenia llogada una caixa de seguretat a un banc, va anar a veure al nebot per llançar-li un ham i fer-lo caure en un parany. Li va comunicar que havia trobat per casualitat, posant ordre en les coses del Joan, un document de lloguer d’una caixa de seguretat d’un banc.

Al saber el nebot que hi havia una caixa de seguretat se li van obrir els ulls, li van començar a fer pampallugues i li va canviar la cara, el seu rostre, normalment malhumorat i malcarat, va mudar per un de somrient i alegre; amb l’expressió facial va canviar també el seu parer i va decidir que ara sí acceptaria l’herència.

Es van iniciar, doncs, els procediments per acceptar l’herència i van anar el nebot i el marmessor, juntament amb el notari, al banc per obrir la caixa i saber què hi havia a dins, fer la relació, donar fe i quantificar-ho.

Al obrir-la van trobar només un sobre de carta amb una nota manuscrita en el seu interior que va destapar i llegir el notari en silenci.

Al llegir el notari la nota no va poder evitar posar-se a riure i li va donar al nebot, al Jaume, per a que la llegís també. La cara del nebot es va torna vermella i morada alhora per la ira i la còlera. La nota deia: “fes-te fotre”.

Ofès i sentint-se mofat i ridiculitzat, els hi va llençar el paper a la cara mentre se n’anava aïrat, però el marmessor el va aturar i li va dir que es tranquil·litzés perquè la nota, segurament, no anava dirigida a ell sinó a la ex dona del Joan, a l’Elisabeth.

Sigui com sigui, l’estratègia del marmessor no va funcionar. Al comprovar que la caixa de seguretat estava buida i gens plena de tresors, el nebot va canviar d’opinió de nou, ara, una altra vegada, no volia la herència, i va continuar fent-se pregar per renunciar-hi notarialment. Al final, però, i després d’amenaces legals i multes, ho va fer.

L’endemà de fer-ho, de renunciar per fi a l’herència, es va morir també d’un atac de cor sobtat.

Sembla mentida i sembla una solució dolenta d’un guionista mediocre i mal pagat, però és veritat, la realitat sempre supera la ficció, aquell matí, mentre esmorzava un croissant de mantega a ca l’Escribà de la Gran Via de Barcelona va patir un infart fulminant.

Era el tercer mort que havia causat aquell testament.

-----------------------

Charles Simonds és un artista nord-americà que es dedica, des de fa molt de temps, a omplir les esquerdes, el racons malmesos de les parets i els murs dels edificis de les ciutats que passen desapercebuts als ulls de qualsevol, de petites, de quasi minúscules construccions com si fossin maquetes o pessebres, cases que recorden les dels indis pueblo. Cases senzilles, humils, construïdes amb uns fonaments mentals poderosos, són mons verticals com si la llei de la gravetat funcionés per a ells d'una altra manera.

L’obra de Charles Simonds pertany al món del grafiti, aquest art plenament arquitectònic, urbà i popular, en bona part fora del sistema, aliè als museus però que, paradoxalment, els continua necessitant per certificar la seva vàlua. Sigui com sigui el vaig descobrir el 1992 en un museu, no recordo si va ser a Chicago o a San Francisco, el meu germà diu que en la segona, però jo crec que no. Del que sí estem segurs ambdós és que ell va fer, o tocar, no sé què, que va provocar que es disparessin totes les alarmes i acudissin ràpids els serveis de seguretat. Gairebé ens detenen i ens emmanillen, tothom sap com se les gasten als USA.

En una d’aquestes casetes de fang hi ha una mina d’or amagada, una mina immensa d’un or que no pesa, no ho sap ningú excepte jo, el meu germà i el Charles Simonds.

---------------------------------------------------------


Diario de invierno (9)

The Superstition mountains.

Las montañas de la superstición, The superstition mountains, son una pequeña cordillera de Arizona, cerca de Apache Junction y al este de Phoenix, que esconde en su interior un laberinto de barrancos, desfiladeros y cañones que el agua y el viento han ido esculpiendo con los años. En la actualidad es una zona salvaje protegida por el gobierno federal que atrae turismo de escalada y deportes de aventura.

En uno de sus rincones, y después de una pequeña llanura completamente desértica, en la pared casi vertical de un acantilado, hay una cueva enorme característica de la zona y de su geología maltratada, una verdadera bóveda natural con una gran apertura, y en su interior, bien visible, un poblado abandonado. Un poblado de los indios zuni o hopis, los indios pueblo, que aprovechaban este tipo de cuevas para construir sus ciudades que recuerdan arquitectónica y psicológicamente Chatal Huyuk y las casas de adobe pegadas unas con otras con las aberturas en el techo. El acceso era pretendida y queridamente muy dificultoso, pero la dificultad es la que los protegía de las bandas de apaches que les robaban las cosechas, las criaturas y las mujeres. En el interior de la cueva, además, estaba lo único realmente necesario en un lugar como aquel, el agua, o al menos eso es lo que nos relata Charlier, el gran guionista de cómics.

Pero en la gran cueva de The Superstition mountains algunos cuentan, aunque nadie lo sabe, que había también una enorme veta de oro que dio lugar a la famosa leyenda de la Mina de oro del holandés perdido. Se ve, sin embargo, que el holandés era en realidad un alemán de nombre, dicen, Jacob Waltz y que la confusión venía por la mala pronunciación americana de Deutsch convirtiéndola en Dutch.

La historia buena para mí, no obstante, es la que nos cuenta Charlier y dibuja Giraud en sus dos famosos e inmejorables álbumes : La mina del alemán perdido y El fantasma de las balas de oro, en la que el alemán en cuestión era un barón y se llamaba Werner Amadeus Von Luckner que, a mediados del siglo XIX, huyendo de su país perseguido judicialmente por las muchas deudas contraídas por su mala cabeza, acaba yendo a parar a España, donde hurgando en una biblioteca manchega o extremeña polvorienta de un monasterio aún más polvoriento todavía encuentra, en un manuscrito antiguo, una referencia de la mina. No se lo piensa dos veces y acompañado por su criado pone rumbo a los Estados Unidos para encontrar y volver a Europa cargado con el más pesado de los lastres y de las anclas, el oro.

-----------------------------------

Al abrirse el testamento todo el mundo supo que la herencia de Juan era realmente escasa y escuálida como les había dicho en vida, sólo sumaba los 4.000 euros, la mitad de los ocho mil y la mitad también de la propiedad del piso con su ex mujer. Pero las herencias, como marca la ley y como ya he dicho, se deben de aceptar o renunciar ante un notario.

La sobrina, como ya hemos afirmado, lo hizo, renunció de forma legal por una cuestión de dignidad, pero el sobrino, su hermano, no; ni renunció ni aceptó, no quería saber nada de su tío ni de toda esta historia, no quería sentirse involucrado, para él Juan no había muerto, simplemente su tío nunca había existido, "¡que se joda!", contestaba malcarado los requerimientos del abogado, EV, que era al mismo tiempo el albacea de Juan y que como tal debía tramitar y gestionar sus bienes por pequeños que fueran.

Ninguno de los dos sobrinos por razones diferentes pero similares quería una herencia que les venía de forma indirecta a través de su padre, pero el padre no había podido aceptar al morirse el mismo día.

En todo caso, era necesaria la renuncia expresa de los dos sobrinos para dar un curso legal a un testamento, un curso que llevaba inevitablemente a un final que no podía ser ningún otro que acabar en manos del Estado, en este caso de la Generalitat de Cataluña, haciéndose cargo ella al convertirse en la heredera y la propietaria legal como ocurre siempre que muere gente intestada o que las herencias, por mil razones, no son aceptadas.

Pero el sobrino, como he dicho, pasaba de todo, se hacía continuamente el loco a las súplicas para que renunciara y eso no hacía más que dificultar las cosas.

Así que EV, el albacea, que ya sabía desde hacía mucho tiempo que Juan tenía alquilada una caja de seguridad en un banco, fue a ver al sobrino para lanzarle un anzuelo y hacerlo caer en una trampa. Le comunicó que había encontrado por casualidad, poniendo orden en las cosas de Juan, un documento de alquiler de una caja de seguridad de un banco.

Al saber el sobrino que había una caja de seguridad se le abrieron los ojos, empezaron a parpadearle y le cambió la cara, su rostro, normalmente malhumorado y hosco, mudó por uno sonriente y alegre; con la expresión facial cambió también su parecer y decidió que ahora sí aceptaría la herencia.

Se iniciaron, pues, los procedimientos para aceptar la herencia y fueron el sobrino y el albacea, junto con el notario, al banco para abrir la caja y saber qué había dentro, hacer la relación, dar fe y cuantificar lo hallado.

Al abrirla encontraron sólo un sobre de carta con una nota manuscrita en su interior que destapó y leyó el notario en silencio.

Al leer el notario la nota no pudo evitar reírse y dársela al sobrino, Jaume, para que la leyera también. La cara del sobrino se volvió roja y morada a la vez por la ira y la cólera. La nota decía: "jódete".

Ofendido y sintiéndose mofado y ridiculizado, les tiró el papel a la cara mientras se iba airado, pero el albacea lo detuvo y le dijo que se tranquilizara porque la nota, seguramente, no iba dirigida a él sino a la ex mujer de Juan, a Elisabeth.

Sea como sea, la estrategia del albacea no funcionó. Al comprobar que la caja de seguridad estaba vacía y nada llena de tesoros, el sobrino cambió de opinión de nuevo, ahora, otra vez, no quería la herencia, y continuó haciéndose de rogar para renunciar notarialmente. Al final, y después de amenazas legales y multas, lo hizo.

Al día siguiente de hacerlo, de renunciar por fin a la herencia, se murió también de un ataque al corazón repentino.

Parece mentira y parece una solución mala de un guionista mediocre y mal pagado, pero es verdad, la realidad siempre supera la ficción, aquella mañana, mientras desayunaba un croissant de mantequilla en casa Escribà de la Gran Vía de Barcelona sufrió un infarto fulminante.

Era el tercer muerto que había causado aquel testamento.

-----------------------

Charles Simonds es un artista estadounidense que se dedica, desde hace mucho tiempo, a llenar las grietas, los rincones dañados de las paredes y los muros de los edificios de las ciudades que pasan desapercibidos a los ojos de cualquiera, de pequeñas, casi minúsculas construcciones como si fueran maquetas o pesebres, casas que recuerdan las de los indios pueblo. Casas sencillas, humildes, construidas con unos cimientos mentales poderosos, son mundos verticales como si la ley de la gravedad funcionara para ellos de otra manera.

La obra de Charles Simonds pertenece al mundo del graffiti, este arte plenamente arquitectónico, urbano y popular, en buena parte fuera del sistema, ajeno a los museos pero que, paradójicamente, los sigue necesitando para certificar su valía. Sea como sea lo descubrí en 1992 en un museo, no recuerdo si fue en Chicago o en San Francisco, mi hermano dice que en la segunda, pero yo creo que no. De lo que sí estamos seguros ambos es que él hizo, o tocó, no sé qué, que provocó que se dispararan todas las alarmas y acudieran rápidos los servicios de seguridad. Casi nos detienen y nos esposan, todo el mundo sabe cómo se las gastan en los USA.

En una de estas casitas de barro hay una mina de oro escondida, una mina inmensa de un oro que no pesa, no lo sabe nadie excepto yo, mi hermano y Charles Simonds.