domingo, 31 de marzo de 2013

El Peletero/Cadàvers exquisits (3)Hemeroteca pelletera

Cadàvers exquisits (3)

La Viquipèdia diu del Somorrostro que: “fou un barri de barraques de Barcelona situat als actuals districte de Sant Martí i de Ciutat Vella durant el segle XX. Les barraques es trobaven a la platja entre la Barceloneta i l'hospital d'infecciosos, l’actual Hospital del Mar, i la desapareguda fàbrica de gas Lebon del Poblenou. El barri es va estendre fins la riera del Bogatell. Desaparegué l'any 1.966 després del trasllat dels habitants a habitatges de l'Obra Sindical del Hogar.

Al barri hi hagué una important colònia de gitanos, a l'anomenat Turó dels Gitanos, on diuen que hi nasqué la bailaora Carmen Amaya. Les condicions de vida eren molt precàries i el barri també fou utilitzat com abocador. El barri fou immortalitzat en la pel·lícula mítica de Francesc Rovira Beleta, Los Tarantos, precisament amb la Carmen Amaya, entre d’altres, fent de gitana.

El 23 de març del 2.011, TV3 va emetre un magnífic reportatge sobre el barri que val la pena reveure.

En el molt solvent i entretingut blog de Pedro Azara, Tocho T8, hi ha una bona entrada dedicada al Somorrostro. En ella aprofita l’avinentesa per parlar del concepte de Marca Barcelona i fer-ne ironia.

En la pàgina web del Museu d’Història de la Ciutat hi ha també un bon recull de fotografies que ens parlen del barraquisme i que mostren una estranya bellesa que no ens deixa mai indiferents i que interpel·la a una part profunda de nosaltres que acostuma a trobar-se sovint desconnectada, aletargada, somnolenta.

En The New World Magazine, l’Albert Culleré ens parlava en La ciudad como Marca que: "Les ciutats són un paradigma de palimpsest, físic, històric i social, capes i estrats que expliquen el seu relat temporal i el que són, com s'han format i crescut. Fins i tot en les ciutats amb poca història, les ciutats de nova creació - les ciutats mal anomenades artificials - el seu naixement, realitat i propensió salten a la vista a través del fet que les va fer possibles i de la seva pròpia configuració i caràcter urbanitzat, com passa, per exemple, amb Las Vegas o Brasília. En el cas de la capital del joc ho ha fet a través del seu vast aparador de neó i al voltant de la seva artèria principal guanyant terreny al desert, i en el de la capital brasilera gràcies als edificis esculturals de Niemeyer preservats de la proliferació al multiplicar la seva població fora de les virtuals muralles administratives mitjançant les seves moltes ciutats satèl·lits a diversos quilòmetres de distància, i que quintupliquen diàriament amb la seva població flotant el nucli residencial. Altres ciutats, que s'han vist obligades a escindir i dividir el seu territori molt a contracor, com va passar amb Berlín, han renascut a partir de la voluntat comuna del seu passat, de les seves empremtes, del que van ser i del que sempre han estat, recuperant el seu centre històric, furtat i suspès en el temps durant tants anys”.

En Hegemonia de les ciutats Albert Culleré ens recorda també que en el trànsit d'una ciutat a una altra es troben: "els espais intermedis com interludi i com a símbol del que les iguala, però que en la seva uniformitat i semblança res tenen a veure amb la diferència de cadascuna d'elles, sinó en el que les fa semblants, és a dir, el contrari del propòsit que les ha de distingir i fer memorables.

Les autopistes, les estacions i, sobretot, el aeroports, són rèpliques del que les ciutats copien, l'estereotip de la ciutat que es repeteix a tot arreu. El veïnatge universal es fa patent en els laberints dels aeroports que s'estenen i connecten amb altres aeroports, creant així una naturalesa artificial de ciutat tipus on tot és equivalent o ho pretén: els mateixos fast foods, els mateixos shoppings, els mateixos duty free , el mateix estil arquitectònic, etc., un mateix paisatge estàndard unit per un mateix ritual. Gairebé cap lloc d'arribada nacional o internacional ens parla del lloc on hem arribat fins que no travessem les primeres circumval·lacions amb el taxímetre en marxa directes cap a la esperada diferència".

En aquest mateix sentit el Walker Art Center’s d'agost de 2008 ens deia que: "La galeria és un subproducte dels codis de zonificació que animen a les empreses a concentrar-se al llarg de les carreteres transitades i convertir-se en una evolució dels carrers de la petita ciutat i dels barris de negocis. Impulsats per incentius financers, la construcció de centres comercials va començar a accelerar-se en els anys 1950 i 1960 amb la introducció d'espais completament tancats, ambients amb clima controlat i planejant acuradament les rutes de circulació.
(...)
 Una qüestió important és la proliferació de centres comercials abandonats i moribunds. "L’Estudi Greyfield Regional Mall", un informe de 2001, va concloure que el 7% dels centres regionals als Estats Units van ser abandonats ("camps grisos") i l'altre 12% es trobaven en plena decadència, propers al tancament.
(...)
La reutilització adaptativa d'aquests llocs abandonats s'ha convertit en una estratègia pal·liativa important. L'artista Julia Christensen ha estat documentant la conversió dels antics magatzems grans amb diferents usos alternatius, que van des dels mercats de puces a les esglésies al Museu de Spam a Austin, Minnesota”.

És sens dubte agosarat establir un paral·lelisme entre el Somorrostro -i qualsevol barri semblant al món- amb la tradició arquitectònica nord-americana i les seves àrees residencials, els famosos suburbis, però en el nombre d'agost de 2.011 d'aquesta mateixa revista, Walker Art Center’s, John Archer, David Brooks, Robert Bruegmann, Beatriz Colomina, Gladwell Malcolm ens expliquen que: "Els suburbis han estat sempre un espai fèrtil per imaginar el millor i el pitjor de la vida social moderna. Interpretat alternativament com una utopia domèstica de la classe mitjana i un món distòpic d'homogeneïtat i conformitat - amb les acurades gespes suburbanes i la foscor incipient que s'amaga sota la superfície - aquests estereotips desmenteixen i impedeixen una comprensió més realista dels suburbis contemporanis i les seves transformacions dinàmiques".

Jorge Luis Borges ens recordava en les seves cartes inventades que: "una ciutat comença a existir quan hi ha una poesia que la anomena,quan hi ha un relat que la fa possible a la memòria i a la fantasia, a la curiositat i la sorpresa". La nostra capacitat de sorpresa, però, està alletargada, anestesiada, entre adormida i alienada potser perquè únicament vivim la sorpresa d'un altre i ja no som capaços de controlar ni tan sols les nostres pròpies meravelles, ja no intervenim ni reconeixem els nostres miracles tot i tenir-los davant dels ulls.

---------------------------------------------


Hemeroteca peletera

Cadáveres exquisitos (3)

La Viquipèdia dice del Somorrostro que: "fue un barrio de chabolas de Barcelona situado en los actuales distritos de Sant Martí y de Ciutat Vella durante el siglo XX. Las barracas se encontraban en la playa entre la Barceloneta y el Hospital de Infecciosos, el actual Hospital del Mar, y la desaparecida fábrica de gas Lebon del Poblenou. El barrio se extendió hasta la riera del Bogatell. Desapareció en 1966 tras el traslado de los habitantes a viviendas de la Obra Sindical del Hogar.

En el barrio hubo una importante colonia de gitanos, al llamado Cerro de los Gitanos, donde dicen que nació la bailaora Carmen Amaya. Las condiciones de vida eran muy precarias y el barrio también fue utilizado como vertedero. El barrio fue inmortalizado en la película mítica de Francisco Rovira Beleta, Los Tarantos, precisamente con Carmen Amaya, entre otros, haciendo de gitana."

El 23 de marzo de 2011, TV3 emitió un magnífico reportaje sobre el barrio que merece la pena volver a ver.

En el muy solvente y entretenido blog de ​​Pedro Azara, Tocho T8, hay una buena entrada dedicada al Somorrostro. En ella aprovecha la ocasión para hablar del concepto de Marca Barcelona y hacer ironía.

En la página web del Museu d’Història de la Ciutat hay también una buena selección de fotografías que nos hablan del chabolismo y que muestran una extraña belleza que no nos deja nunca indiferentes y que interpela a una parte profunda de nosotros que suele a encontrarse a menudo desconectada, aletargada, somnolienta.

En The New World Magazine, Albert Culleré nos hablaba en La ciudad como Marca que: “Las ciudades son un paradigma de palimpsesto, físico, histórico y social, capas y estratos que explican su relato temporal y lo que son, y cómo se han formado y crecido. Incluso en las ciudades con poca historia, las ciudades de nuevo cuño –las ciudades mal llamadas artificiales-  su nacimiento, realidad y propensión saltan a la vista a través del hecho que las hizo posibles y de su propia configuración y carácter urbanizado, como ocurre, por ejemplo, con Las Vegas o Brasilia. En el caso de la capital del juego lo ha hecho a través de su vasto escaparate de neón y alrededor y a lo largo de su arteria principal ganando terreno al desierto, y en la capital brasileña gracias a los edificios esculturales de Niemeyer preservados de la proliferación al multiplicar su población fuera de las virtuales murallas administrativas mediante sus muchas ciudades satélites a varios kilómetros de distancia, y que quintuplican diariamente con su población flotante el núcleo residencial. Otras ciudades, que se han visto obligadas a escindirse y a dividir su territorio muy a su pesar, como ocurrió con Berlín, han renacido a partir de la voluntad común de su pasado, de sus huellas, de lo que fueron y de lo que siempre han sido, recuperando su centro histórico, hurtado y suspendido en el tiempo durante tantos años.”

En Hegemonía de las ciudades Albert Culleré nos recuerda también que en el tránsito de una ciudad a otra se encuentran: “los espacios intermedios como interludio y como símbolo de lo que las iguala, pero que en su uniformidad y similitud nada tienen que ver con la diferencia de cada una de ellas, sino en lo que las hace similares, es decir, lo contrario del propósito que las debe distinguir y hacer memorables.

Las autopistas, las estaciones y, sobre todo, los aeropuertos, son réplicas de lo que las ciudades copian del estereotipo de la ciudad que se repite en todas partes. La aldea global se hace patente en los laberintos de los aeropuertos que se extienden y conectan con otros aeropuertos, creando así una naturaleza artificial de ciudad tipo donde todo es equivalente o lo pretende: los mismos fast foods, los mismos shoppings, los mismos duty free, el mismo estilo arquitectónico, etc., un mismo paisaje estándar unido por un mismo ritual. Casi ningún lugar de arribo nacional o internacional nos habla del lugar al que hemos llegado hasta que no atravesamos las primeras circunvalaciones con el taxímetro en marcha directos hacia la esperada diferencia”. 

En este mismo sentido el Walker Art Center’s de agosto de 2.008 nos decía que: “El centro comercial es un subproducto de los códigos de zonificación que animan a las empresas a concentrarse a lo largo de las carreteras transitadas y una evolución de las calles de la pequeña ciudad y de los distritos financieros. Impulsados por incentivos financieros, la construcción de centros comerciales comenzó a acelerarse en los años 1950 y 1960 con la introducción de espacios completamente cerrados, ambientes con clima controlado y planeando cuidadosamente las rutas de circulación.
(...)
Una cuestión importante es la proliferación de centros comerciales abandonados y moribundos. "Estudio Greyfield Regional Mall", un informe de 2001, concluyó que el 7% de los centros regionales en los Estados Unidos fueron abandonados ("campos grises") y el otro 12% se encontraban en plena decadencia, cercanos al cierre.
(...)
La reutilización adaptativa de estos sitios abandonados se ha convertido en una estrategia paliativa importante. El artista Julia Christensen ha estado documentando la conversión de los antiguos almacenes grandes con diferentes usos alternativos, que van desde los mercados de pulgas a las iglesias al Museo de Spam en Austin, Minnesota”.

Es sin duda osado establecer un paralelismo entre el Somorrostro -y cualquier barrio parecido en el mundo- con la tradición arquitectónica norteamericana y sus áreas residenciales, los famosos suburbios, pero en el número de agosto de 2.011 de esa misma revista, Walker Art Center’s, John Archer, David Brooks, Robert Bruegmann, Beatriz Colomina, Gladwell Malcolm nos cuentan que: “Los suburbios han sido siempre un espacio fértil para imaginar lo mejor y lo peor de la vida social moderna. Interpretado alternativamente como una utopía doméstica de la clase media y un mundo distópico de homogeneidad y conformidad - con cuidados céspedes suburbanos y la oscuridad incipiente que se esconde debajo de la superficie - estos estereotipos desmienten e impiden una comprensión más realista de los suburbios contemporáneos y sus transformaciones dinámicas”.

Jorge Luis Borges nos recordaba en sus cartas inventadas que: “una ciudad comienza a existir cuando hay poesía que la nombre, cuando hay un relato que la hace posible a la memoria y a la fantasía, a la curiosidad y al asombro”. Nuestra capacidad de asombro, sin embargo, está aletargada, anestesiada, entre adormecida y enajenada porque tal vez vivimos únicamente el asombro de otro y ya no somos capaces de controlar ni siquiera nuestras propias maravillas, ya no intervenimos ni reconocemos nuestros milagros aunque los tengamos delante de los ojos.sábado, 23 de marzo de 2013

El Peletero/Cadàvers exquisits (2)


Hemeroteca pelletera

Cadàvers exquisits (2)

A la primera part d’aquests Cadàvers exquisits deia que el primer article del primer número de The New World Magazine parlava de Txernòbil i de Brasília.

La Viquipèdia diu de Brasília que:Brasília i DF són el resultat d'un ambiciós projecte urbà posat en marxa pel president Juscelino Kubitschek, i orquestrat per l'arquitecte Oscar Niemeyer, el planificador urbanístic Lúcio Costa i l'arquitecte paisatgista Roberto Burle Marx. El concepte d'una capital interior va ser concebut per primer cop el 1823 per l'estadista brasiler José Bonifácio de Andrada e Silva, que estava convençut que traslladar la capital de Rio de Janeiro era fonamental per treure profit dels vastos recursos interiors del país, a més de suposar una gran empenta econòmica per a l'interior.


Amb tot, la seva idea va ser ignorada durant anys. Va caldre esperar fins el 1955 perquè Brasília comencés a ser una realitat. Després de gairebé cinquanta anys de debat, el president Kubitschek va ordenar que l'estat de Goiás albergués la nova capital. Amb milions de camperols pobres procedents del nord-est treballant les vint-i-quatre hores del dia, Brasília es va construir, de forma increïble, en només tres anys. Tot i que no estava acabada, sí estava llesta per començar a funcionar. La capital es va traslladar de forma oficial de Rio a Brasília el 21 d'abril de 1960. La nova capital es va convertir en seu dels tres poders de la República: parlamentari, judicial i presidencial.”

En un article publicat a la revista d’actualitat Jot Down el 2 de novembre de l’any passat, l’Horacio Fernández del Castillo ens parlava de l’Oscar Niemeyer.

“(…)l'arquitecte carioca serà l'encarregat de donar forma, funció i contingut als edificis institucionals de la nova capital. Construir ex novo una nova seu del Govern a meitat d’un terreny aïllat, erm i de difícil accés enmig del Planalto Central va constituir una veritable epopeia: es van netejar terrenys, es van desviar rius, es van crear llacs i es van obrir carreteres. Tot en nom d'edificar, en només tres anys, el símbol que personifiqués l'esperit de la jove nació emergent. Si el projecte per al pla urbà va ser triat a través d'un concurs públic, en el qual va prevaler l'opinió de Niemeyer a l'hora d'escollir el guanyador -que no va ser altre que el seu antic mestre Lucio Costa- a l'hora de projectar els diferents edificis Niemeyer va gaudir d'un poder omnímode per crear una arquitectura que sabés conjugar les necessitats programàtiques d'una seu de govern amb la monumentalitat i simbolisme exigits a la nova capital de la nació.”

El passat 23 de gener el diari El País va publicar un excel·lent article signat per Jon Sistiaga dedicat a Txernòbil, més concretament a Prípiat.

“Prípiat mai tornarà a ser habitat. Aquesta ciutat de 50.000 habitants va ser evacuada a les 36 hores de l'accident més greu que ha patit una central nuclear i es va quedar des de llavors abstreta i buida per sempre. Morta en plena adolescència. Perquè Prípiat havia estat aixecada el 1970 per acollir els treballadors de la central i les seves famílies i va ser abandonada el 1986, 16 anys després. Va passar de ser l'orgull del desenvolupisme soviètic, l'exemple de la felicitat al paradís proletari, una ciutat amb una mitjana de 26 anys per habitant i amb gairebé mil naixements anuals, a convertir-se en un escenari posapocalíptic. Enormes blocs d'apartaments grisos miren al visitant solitari a través de les seves finestres buides, com si centenars d'ulls et vigilessin. Els arbres de les voreres han crescut sense control, alguns entrant dins de les botigues i oficines a peu de carrer, altres entrellaçant entre si, com si s'abracessin. La ciutat ha estat envaïda per tot tipus d'animals que pasturen lliurement en els seus parcs.”

(...)

“Vista des de dalt, des del terrat d'un dels seus edificis més alts, la ciutat alguna cosa d'aquestes mítiques civilitzacions semienterrades a les selves de l'Amèrica Central. Amagades entre la mala herba. Però aquí no hi ha profecies, ni auguris, ni conjectures que valguin. No hi ha cap secret que revelar. Res que no estigui ja explicat o demostrat, excepte el nombre real de morts. No hi ha xifres oficials "perquè els metges tenien ordres de Moscou de no vincular les morts de gent de Txernòbil amb l'explosió i havien falsejar els parts de mort escrivint altres causes", recorda Evgeniv Dmetrievich, antic enginyer de la central nuclear de Txernòbil.”

El 30 de desembre de 2012 a El País publicava també un article dedicat a Detroit de David Alandete, començava igualment parlant de la selva i de la jungla, no sé si com una amenaça o com el que anuncia Francesc, el nou Papa de Roma, com un nou món.

“De megalòpolis a jungla semiurbana, des dels seus dies de glòria automobilística, la ciutat de Detroit ha perdut el 63% de la seva població. L'espai geogràfic segueix sent el mateix: 359 quilòmetres quadrats que corren una sort desigual. En alguns punts, la naturalesa reclama el que és seu, i reforesta, salvatge, illes senceres de cases. Hi ha a Detroit 800.000 estructures buides, la majoria en estat ruïnós. Els esforços de recuperació, privats i públics, es concentren en algunes àrees reduïdes, que es fan atractives per als residents, enlletgint encara més els barris depauperats. No hi ha un pla mestre. En la història de l'urbanisme, molt s'ha escrit d'ampliar centres urbans, però poc hi ha sobre el fenomen de l'encongiment de ciutats”.


Per a quasi acabar enllaço dos excel·lents reportatges dedicats a Detroit.

Un de fa un temps:

1ª Part.

Hem parlat d’arquitectes, d’artistes que, juntament amb els músics, configuren de la manera més efectiva l’imaginari popular, la psicologia col·lectiva.

The New World Magazine va elaborar també un bon reportatge sobre el Somorrostro, un barri de barraques de Barcelona situat en una de les seves platges, però aquesta és una qüestió pel proper post, en el que farem servir, igualment com fins ara, aquesta meravellosa i còmoda tècnica del copiar i enganxar, tan poc compromesa al permetre’ns evitar donar opinions i expressar un criteri format i sòlid, encara que, s’ha de reconèixer, l’elecció de les cites ja ens retrata i no val, doncs, amagar-se en elles per reclamar ni neutralitat ni tampoc innocència i molt menys impunitat. Per això, val a dir, i vull dir, que la frase més determinant de totes les citades ha estat la de Luis Fernández Galiano al parlar de l’Albert Speer i afirmar que el geni no era ell sinó Hitler. Crec, modestament, i per fer la ironia justa, que sempre és així, que l’artista no és mai el geni.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hemeroteca peletera

Cadáveres exquisitos (2)

En la primera parte de estos Cadáveres exquisitos decía que el primer artículo del primer número de The New World Magazine hablaba de Chernóbil y de Brasilia.

La Viquipèdia dice de Brasilia que: "Brasilia y DF son el resultado de un ambicioso proyecto urbano puesto en marcha por el presidente Juscelino Kubitschek, y orquestado por el arquitecto Oscar Niemeyer, el planificador urbanístico Lúcio Costa y el arquitecto paisajista Roberto Burle Marx . El concepto de una capital interior fue concebido por primera vez en 1823 por el estadista brasileño José Bonifacio de Andrada e Silva, que estaba convencido de que trasladar la capital de Río de Janeiro era fundamental para sacar provecho de los vastos recursos interiores del país, además de suponer un gran empuje económico para el interior.

Con todo, su idea fue ignorada durante años. Hubo que esperar hasta 1955 para que Brasilia comenzara a ser una realidad. Después de casi cincuenta años de debate, el presidente Kubitschek ordenó que el estado de Goiás albergara la nueva capital. Con millones de campesinos pobres procedentes del noreste trabajando las veintidós horas del día, Brasilia se construyó de forma increíble, en sólo tres años. Aunque no estaba terminada, sí estaba lista para empezar a funcionar. La capital se trasladó de forma oficial de Río a Brasilia el 21 de abril de 1960. La nueva capital se convirtió en sede de los tres poderes de la República: parlamentario, judicial y presidencial."

En un artículo publicado en la revista de actualidad Jot Down el 2 de noviembre del año pasado, Horacio Fernández del Castillo nos hablaba de Oscar Niemeyer.

"(...)  el arquitecto carioca será el encargado de dar forma, función y contenido a los edificios institucionales de la nueva capital. Construir exnovo una nueva sede del Gobierno en mitad un terreno aislado, yermo y de difícil acceso en medio del Planalto Central constituyó una verdadera epopeya: se limpiaron terrenos, se desviaron ríos, se crearon lagos y se abrieron carreteras. Todo en aras de edificar, en apenas tres años, el símbolo que personificase el espíritu de la joven nación emergente. Si el proyecto para el plan urbano fue elegido a través de un concurso público, en el que prevaleció la opinión de Niemeyer a la hora de escoger al ganador —que no fue otro que su antiguo maestro Lucio Costa— a la hora de proyectar los diferentes edificios Niemeyer gozó de un poder omnímodo para crear una arquitectura que supiese conjugar las necesidades programáticas de una sede de gobierno con la monumentalidad y simbolismo exigidos a la nueva capital de la nación."

El pasado 23 de enero el diario El País publicó un excelente artículo firmado por Jon Sistiaga dedicado a Chernóbil, más concretamente a Prípiat.

" Prípiat nunca volverá a ser habitada. Esta ciudad de 50.000 habitantes fue evacuada a las 36 horas del accidente más grave que ha sufrido una central nuclear y se quedó desde entonces ensimismada y vacía para siempre.Muerta en plena adolescencia. Porque Prípiat había sido levantada en 1970 para acoger a los trabajadores de la central y sus familias y fue abandonada en 1986, 16 años después. Pasó de ser el orgullo del desarrollismo soviético, el ejemplo de la felicidad en el paraíso proletario, una ciudad con una media de 26 años por habitante y con casi mil nacimientos anuales, a convertirse en un escenario posapocalíptico. Enormes bloques de apartamentos grises miran al visitante solitario a través de sus ventanas vacías, como si centenares de ojos te vigilaran. Los árboles de las aceras han crecido a su antojo, algunos metiéndose dentro de las tiendas y oficinas a pie de calle, otros entrelazándose entre sí, como si se abrazaran. La ciudad ha sido invadida por todo tipo de animales que pastan libremente en sus parques. "

(...)

"Vista desde arriba, desde la azotea de uno de sus edificios más altos, la ciudad tiene algo de esas míticas civilizaciones semienterradas en las selvas de Centroamérica. Escondidas entre la maleza. Pero aquí no hay profecías, ni augurios, ni conjeturas que valgan. No hay ningún secreto que revelar. Nada que no esté ya contado o demostrado, salvo el número real de muertos. No hay cifras oficiales “porque los médicos tenían ordenes de Moscú de no vincular las muertes de gente de Chernóbil con la explosión y debían falsear los partes de fallecimiento escribiendo otras causas”, recuerda Evge­niv Dmetrievich, antiguo ingeniero de la central nuclear de Chernóbil. "

El 30 de diciembre de 2012 El País publicaba también un artículo dedicado a Detroit de David Alandete, comenzaba igualmente hablando de selva y de jungla, no sé si como una amenaza o como lo que anuncia Francisco, el nuevo Papa de Roma, como un nuevo mundo.

"De megalópolis a jungla semiurbana, desde sus días de gloria automovilística, la ciudad de Detroit ha perdido el 63% de su población. El espacio geográfico sigue siendo el mismo: 359 kilómetros cuadrados que corren una suerte desigual. En algunos puntos, la naturaleza reclama lo que es suyo, y reforesta, salvaje, manzanas enteras. Hay en Detroit 800.000 estructuras vacías, la mayoría en estado ruinoso. Los esfuerzos de recuperación, privados y públicos, se concentran en algunas áreas reducidas, que se hacen atractivas para los residentes, afeando aún más los barrios depauperados. No hay un plan maestro. En la historia del urbanismo, mucho se ha escrito de ampliar centros urbanos, pero poco hay sobre el fenómeno del encogimiento de ciudades".


Para casi terminar enlazo dos excelentes reportajes dedicados a Detroit

Uno de hace un tiempo:


Y este más reciente:


Hemos hablado de arquitectos, de artistas que, junto con los músicos, configuran de la manera más efectiva el imaginario popular, la psicología colectiva.

The New World Magazine elaboró ​​también un buen reportaje sobre el Somorrostro, un barrio de chabolas de Barcelona situado en una de sus playas, pero esta es una cuestión para el próximo post, en el que usaremos igualmente como hasta ahora , esta maravillosa y cómoda técnica del copiar y pegar, tan poco comprometida al permitirnos evitar dar opiniones y expresar un criterio formado y sólido, aunque, hay que reconocer, la elección de las citas ya nos retrata y no vale, pues, esconderse en ellas para reclamar ni neutralidad ni inocencia y mucho menos impunidad. Por ello,es necesario decir, y quiero decir, que la frase más determinante de todas las citadas ha sido la de Luis Fernández Galiano al hablar de Albert Speer y afirmar que el genio no era él sino Hitler. Creo, modestamente y para hacer la ironía justa, que siempre es así, que el artista nunca es el genio.
miércoles, 20 de marzo de 2013

El Peletero/Cadàvers exquisits (1)Hemeroteca pelletera


Cadàvers exquisits (1)


Avui no tinc masses ganes de treballar, estic mandrós, per això em limitaré a copiar i a enganxar retalls d’articles que d’altres han escrit molt millor del que jo seré mai capaç. D’aquesta manera recupero la tradició oblidada de la meva Hemeroteca relacionant desordenadament cites extretes de qualsevol part per unir-les, més malament que bé, com si fossin els membres dislocats d’un cadàver exquisit que té ganes de reviure.


Ahir, dia 14 de març de 2013, La Vanguardia de Barcelona publicava a la seva portada una fotografia del nou Papa amb un titular que deia: “El Papa del Nou món”. En el darrer post parlava jo també dels nous móns i afirmava amb seguretat i convicció que no han existit en el passat ni tampoc existiran mai en el futur aquesta mena d’impossibles que anomenem móns nous.


Els tres darrers paràgrafs del prefaci del llibre que va publicar el 1969 Udo Kultermann amb el titol original de DerSchlüssel Zur Architektur von Heute, i que aquí es va traduir per “La arquitectura contemporània”, diuen que:


"Per tant, l'home creador és en aquest sentit el veritable constructor del món perceptible per l'ésser humà. És qui subministra els ulls, les orelles, els òrgans del tacte que poden captar la substància de la realitat en què es troben el físic i el psíquic indissolublement units.

Aquesta forma específica de modificació del món per mitjà de l'artista gaudeix precisament avui d'especial consideració. Des que es va produir la revolució per mitjà de la màquina i des dels processos de treball automatitzat, l'artista està cridat en un grau més gran que abans a transformar també aquesta naturalesa ampliada perquè l'home no es perdi enmig d'una tècnica que s'ha fet prepotent. Ho repetim: és un error interpretar l'art com una còpia del món actual. El que passa és el contrari, les conquestes tècniques del nostre temps, el desenvolupament dels coets, la navegació per l'espai, el cervell electrònic i la televisió són conseqüències de la tasca d'homes creadors que van viure i van treballar fa més de cinquanta anys.

Els arquitectes creadors del present immediat han deixat rere seu la revolució tècnica i estan buscant sobre una altra base noves formes de convivència humana. Ofereixen visions d'un món que encara s'ha de desenvolupar a força de l'experiència que neix de la forma. A ells no els interessa la interpretació del món en el seu estat actual, sinó la seva modificació en el sentit dels seus propis ideals ".

En l'excel·lent revista d'arquitectura, 
Arquitectura Viva, trobem una multitud d'articles de gran qualitat que no ens cansem de llegir, en un d'ells, Luis Fernández Galiano ens parla de Speer, l'arquitecte de Hitler:


"El geni era Hitler. Albert Speer, el seu arquitecte i confident, va ser només o sobretot un eficaç tecnòcrata que va aconseguir donar forma amb maquetes i edificis als somnis visionaris del Führer. El jove acomodat i culte que es va convertir al credo nazi després de sucumbir a l'oratòria hipnòtica d'Adolf Hitler el va considerar sempre el seu tutor en el terreny de les arts, i va acceptar les seves opinions en matèria arquitectònica més amb la docilitat del deixeble davant del mestre que amb la submissió del militant al líder. Si es compara la destresa autodidacta dels croquis arquitectònics del dictador amb la rutina del traç en els dibuixos del seu seguidor i intèrpret és fàcil constatar que la subordinació pupil·lar de Speer tenia fonaments materials, i que l'admiració artística pel Führer profusament detallada en les seves Memòries no era un mer reflex de la fascinació política. Com és sabut, el jove Hitler es va guanyar la vida com a dibuixant de carrer, i es descrivia en els documents d'identitat com 'pintor d'arquitectures'; arribat al poder, va posar a disposició del jove Speer un exèrcit de funcionaris per conformar la seva utopia arquitectònica: si Leni Riefenstahl, la cineasta del Tercer Reich va disposar de 30 càmeres per rodar El triomf de la voluntat, i de 45 per Olimpíades, Speer va tenir sota les seves ordres a un miler d'empleats, qualsevol avaluació dels assoliments estètics d'una o un altre és inseparable dels colossals mitjans posats al seu servei per l'estat totalitari ".

En Arquitectura Viva trobem també una ressenya de François Charlín del 10 d'abril del 2010 sobre 
Learning from Las Vegas, un llibre d'Aron Vinegar:

"Sabem que Learning from Las Vegas es presenta a primera vista com una exploració del paisatge americà, del paisatge vulgar, del paisatge de les vores de les carreteres, dels strips, aquest univers de rètols i de signes publicitaris, lleig i caòtic. Però que consisteix també en una defensa de la lletjor i l'ordinari, del supòsit mal gust (que és el gust dominant), enfront dels cànons de l'arquitectura moderna.

El text distingeix el que Venturi i Scott Brown descriuen com 'ànec', (duck) i el que denominen el 'cobert decorat' (decorated shed). És un tema vell. Ja Nikolaus Pevsner, si Outline of European Architecture, escrivia el 1960: «un cobert per a bicicletes és un edifici, la catedral de Lincoln és arquitectura». Venturi compara dues residències per a gent gran més o menys contemporànies, la seva Guild House de Filadèlfia (1960) i la Crawford Manor de New Haven de Paul Rudolph (1962). La realització de Rudolph, escultural i moderna, és un ànec, és la seva forma sencera que parla, és tota ella mateixa un gran ornament, busca l'emoció. La de Venturi és plana, «decebedora», voluntàriament inexpressiva, encara que erudita, és deadpan (podríem dir amb cara de pòquer), com l'humor de Buster Keaton ".

I la nota d’una notícia de la mateixa ciutat, 
Las Vegas, esdevinguda el 23 juny 2010

"Després de portar anys perseguint-ho, la ciutat de Las Vegas per fi té el seu Gehry. Magnats del joc i clients multimilionaris han estat festejant durant molt de temps a l'arquitecte sense èxit, però ell no va mostrar interès fins el 2006, quan va acceptar l'oferta de Larry Ruvo per construir un centre d'investigació per a malalties degeneratives del cervell. Ruvo, un empresari local, va decidir construir la clínica d'investigació després de viure l'Alzheimer del seu pare, i el mateix Gehry havia viscut de prop les conseqüències de la malaltia de Huntington, el que el va animar a formar part del projecte.


(...)

Després de la seva inauguració, el centre Lou Ruvo, en el qual s'han invertit 100 milions de dòlars i l'exterior del qual s'assembla a qualsevol altre edifici de Gehry, ha estat elogiat pels crítics americans com un dels espais interiors més interessants de l'arquitecte des del Walt Disney Concert Hall ".

Deia en el darrer post que el primer article del primer número de The New World Magazine, parlava de Txernòbil i de Brasília, però aquesta és una qüestió per a la segona part d’aquest cadàver exquisit que en prou feines belluga un dit.


Continuarà...


----------------------------------------------------------------------------


Hemeroteca peletera

Cadáveres exquisitos (1)

Hoy no tengo demasiadas ganas de trabajar, estoy perezoso, por eso me limitaré a copiar y a pegar recortes de artículos que otros han escrito mucho mejor de lo que yo seré nunca capaz. De esta manera recupero la tradición olvidada de mi Hemeroteca relacionando desordenadamente citas extraídas de cualquier parte para unirlas, más mal que bien, como si fueran los miembros dislocados de un cadáver exquisito que tiene ganas de revivir.

Ayer, día 14 de marzo de 2013, La Vanguardia de Barcelona publicaba en su portada una fotografía del nuevo Papa con un titular que decía: "El Papa del Nuevo mundo". En el último post hablaba yo también de los nuevos mundos y afirmaba con seguridad y convicción que no han existido en el pasado ni tampoco existirán nunca en el futuro este tipo de imposibles que llamamos mundos nuevos.

Los tres últimos párrafos del prefacio del libro que publicó en 1969 Udo Kultermann con el título original de 
DerSchlüssel Zur Architektur von Heute, y que aquí se tradujo por "La arquitectura contemporánea", dicen que:


“Por lo tanto, el hombre creador es en este sentido el verdadero constructor del mundo perceptible para el ser humano. Es quien suministra los ojos, los oídos, los órganos del tacto que pueden captar la sustancia de la realidad en la que se hallan lo físico y lo psíquico indisolublemente unidos.


Esta forma específica de modificación del mundo por medio del artista goza precisamente hoy de especial consideración. Desde que se produjo la revolución por medio de la máquina y desde los procesos de trabajo automatizado, el artista está llamado en un grado mayor que antes a transformar también esta naturaleza ampliada para que el hombre no perezca en medio de una técnica que se ha hecho prepotente. Lo repetimos: constituye un error interpretar el arte como una copia del mundo actual. Lo que ocurre es lo contrario, las conquistas técnicas de nuestro tiempo, el desarrollo de los cohetes, la navegación por el espacio, el cerebro electrónico y la televisión son consecuencias de la labor de hombres creadores que vivieron y trabajaron hace más de cincuentas años.


Los arquitectos creadores del presente inmediato han dejado tras de sí la revolución técnica y andan buscando sobre otra base nuevas formas de convivencia humana. Ofrecen visiones de un mundo que todavía tiene que desarrollarse a base de la experiencia que nace de la forma. A ellos no les interesa la interpretación del mundo en su estado actual, sino su modificación en el sentido de sus propios ideales”.


En la excelente revista de arquitectura, Arquitectura Viva, encontramos una multitud de artículos excelentes que no nos cansamos de leer, en uno de ellos, Luis Fernandez Galiano nos habla de Speer, el arquitecto de Hitler:


 “El genio era Hitler. Albert Speer, su arquitecto y confidente, fue sólo o sobre todo un eficaz tecnócrata que logró dar forma con maquetas y edificios a los sueños visionarios del Führer. El joven acomodado y culto que se convirtió al credo nazi tras sucumbir a la oratoria hipnótica de Adolf Hitler consideró siempre a éste su tutor en el terreno de las artes, y aceptó sus opiniones en materia arquitectónica más con la docilidad del discípulo ante el maestro que con el sometimiento del militante al líder. Si se compara la destreza autodidacta de los croquis arquitectónicos del dictador con lo rutinario del trazo en los dibujos de su seguidor e intérprete es fácil constatar que la subordinación pupilar de Speer tenía fundamentos materiales, y que la admiración artística por el Führer profusamente detallada en sus Memorias no era un mero reflejo de la fascinación política. Como es sabido, el joven Hitler se ganó la vida como dibujante callejero, y se describía en los documentos de identidad como ‘pintor de arquitecturas’; llegado al poder, puso a disposición del joven Speer un ejército de funcionarios para conformar su utopía arquitectónica: si Leni Riefenstahl, la cineasta del Tercer Reich dispuso de 30 cámaras para rodar El triunfo de la voluntad, y de 45 para Olimpiadas, Speer tuvo bajo sus órdenes a un millar de empleados; cualquier evaluación de los logros estéticos de una u otro es inseparable de los colosales medios puestos a su servicio por el estado totalitario”.


En Arquitectura Viva encontramos también una reseña de François Charlin del 10 de abril del 2010 sobre Learning from Las Vegas, un libro de Aron Vinegar:

“Sabemos que Learning from Las Vegas se presenta a primera vista como una exploración del paisaje americano, del paisaje vulgar, del paisaje de los bordes de las carreteras, de los strips, ese universo de rótulos y de signos publicitarios, feo y caótico. Pero que consiste también en una defensa de lo feo y lo ordinario, del supuesto mal gusto (que es el gusto dominante), frente a los cánones de la arquitectura moderna.


El texto distingue lo que Venturi y Scott Brown describen como ‘pato', (duck) y lo que denominan el ‘cobertizo decorado' (decorated shed). Es un tema viejo. Ya Nikolaus Pevsner, en su Outline of European Architecture, escribía en 1960: «un cobertizo para bicicletas es un edificio; la catedral de Lincoln es arquitectura». Venturi compara dos residencias para personas mayores más o menos contemporáneas, su Guild House de Filadelfia (1960) y la Crawford Manor de New Haven de Paul Rudolph (1962). La realización de Rudolph, escultural y moderna, es un pato; es su forma entera que habla, es toda ella misma un gran ornamento, busca la emoción. La de Venturi es llana, «decepcionante», voluntariamente inexpresiva, aunque erudita; es deadpan (podríamos decir con cara de póker), como el humor de Buster Keaton”.


Y la nota sobre una noticia de la misma ciudad, Las Vegas, acontecida el 23 de junio del 2010


“Después de llevar años persiguiéndolo, la ciudad de Las Vegas por fin tiene su Gehry. Magnates del juego y clientes multimillonarios han estado cortejando durante mucho tiempo al arquitecto sin éxito, pero él no mostró interés hasta 2006, cuando aceptó la oferta de Larry Ruvo para construir un centro de investigación para enfermedades degenerativas del cerebro. Ruvo, un empresario local, decidió construir la clínica de investigación tras vivir el Alzheimer de su padre, y el propio Gehry había vivido de cerca las consecuencias de la enfermedad de Huntington, lo que le animó a formar parte del proyecto. (…)


Tras su inauguración, el centro Lou Ruvo, en el que se han invertido 100 millones de dólares y cuyo exterior se parece a cualquier otro edificio de Gehry, ha sido elogiado por los críticos americanos como uno de los espacios interiores más interesantes del arquitecto desde el Walt Disney Concert Hall”.


Decía en el último post que el primer artículo del primer número de The New World Magazine, hablaba de Chernóbil y de Brasilia, pero esta es una cuestión para la segunda parte de este cadáver exquisito que apenas mueve un dedo.

Continuará...

lunes, 11 de marzo de 2013

El Peletero/The New World
Hemeroteca pelletera

The New World

El gener del 1993 va veure la llum a Barcelona The New World Magazine, una revista que tothom va qualificar en aquell moment d'avantguardista i d’heterodoxa, quan en realitat només era una revista eclèctica i multidisciplinària.

La trec a col·lació i la presento aquí perquè ha aparegut, ha ressorgit, una vegada més, de dins de les meves capses plenes de llibres i d’altres objectes comuns i corrents, radiografies de columna i d’esòfag, catifes nepaleses, extractes bancaris de bancs que han fet fallida, llibres de filosofia i revistes eròtiques, agendes de telèfons o pipes de fumar, de boix, de fang o d’aigua que ja fa segles que ningú utilitza, ni les agendes ni les pipes ni tampoc els llibres de filosofia. També algun pintallavis que encara conserva el sabor dels llavis que va pintar.

The New World Magazine fou un bon exemple d’aquesta mateixa barreja anàrquica, desordenada i en bona part casual que configura tant la meva mudança com el món. Per aquesta raó, entre d’altres, es va triar, per a la portada del primer número, la litografia d’una tafur o endevinadora amb un as de cors sobre la taula, una bona declaració de principis plena de simbolismes inquietants. L’atzar, l’amor i el possible guany no deixen mai indiferent a ningú.

The New World Magazine va ser una revista d’àmbit molt restringit, que no va durar més de tres anys a les llibreries especialitzades. Tot i desaparèixer de les seves prestatgeries, i gràcies a la fidelitat de les persones que l’havien fet possible, es van continuar publicant nous exemplars que no es distribuïen i que, acabades de sortir de la impremta, se les enduien directament als magatzems de l’editor que les anava absurdament editant, buscant col·laboradors, pagant generosament els seus articles i la resta de les despeses de la seva pròpia butxaca per guardar-les amuntegades en una antiga nau d’una empresa de transport. Al cap de poc temps, naturalment, el pobre home va fer fallida i els bancs van executar les garanties que suportaven els crèdits que li havien concedit i que ja resultaven impagats i que es veia a venir que mai no es pagarien. El seu va ser un final trist i solitari, agreujat per un incendi terrible que va destruir tota la paperassa dels magatzems i amb ella els exemplars inèdits de The New World Magazine que allí es guardaven. A més, no tenia cap assegurança que cobrís el sinistre.

Però jo i el meu germà conservem, per raons que no fan al cas, la col·lecció sencera. I ara em visita, igual que ho faria una antiga novia que no se l’esperés tot i que sempre se la trobés a faltar, del fons d’unes capses de cartró dissenyades expressament per a fer mudances, però que en realitat són un bon i original model de cornucòpia.

The New World Magazine era una revista d’actualitat, d’art i de literatura en un sentit molt ampli i gens restringit dels termes, que partia d’un concepte bàsic i senzill: que tota imatge conté, explícit o no, un peu de foto que dona peu també a tot un rosari d’històries entrecreuades, a una mena de genealogia, a drets de propietat i d’herència, legítima o bastarda. I que a qualsevol cosa, fet o circumstancia del món, descrita i narrada amb paraules, li correspon igualment una icona que la identifica com una empremta dactilar, o com ho fa una fotografia de mida carnet amb els nostres noms i cognoms que consten al passaport. El planell i la casa, el mapa i el territori.

Des d’aquest punt de vista qualsevol comprendrà fàcilment el seu eclecticisme i multidisciplinarietat i entendrà que hom la veiés vanguardista quan en realitat no ho era pas. No sé si un passaport és eclèctic, més aviat em sembla que no, però sí que és fàcil  de falsificar o comprar, igual que ho són les prostitutes, elles sí eclèctiques, falsàries i multidisciplinàries al mateix temps que ortodoxes, perquè no res és més comú, convencional i clàssic que cobrar o pagar a canvi de sexe.

1993 va ser un any especial per a la meva família, no vull revelar de manera lleugera cap intimitat com es fa sovint a Internet, però sí dir que una mena d’incendi va cremar també els nostres magatzems. Vint anys després l’olor del fum, l’olor a cremat, encara impregna bona part del mobiliari que ja no tinc, vint anys després, però, els dilemes de la vida retornen igual i amb més virulència que mai obligant-nos a tots, ara i de nou, una vegada més, a compaginar coses incompatibles, la necessitat i l’atzar, la responsabilitat i la lleialtat amb la llibertat i els afectes per les persones, tant les vives com les mortes, el record que d’elles en tenim i el deure de mantenir-lo viu i transmetre’l.

The New World Magazine va ser una revista que feia del seu eclecticisme bandera, com si no tenir personalitat fos ja una manera de tenir-ne. El seu mateix nom és una ironia perquè ningú mínimament assabentat de cóm és veritablement el món, sap, fefaentment, que no hi hagut ni hi haurà mai un de nou.

En el mot New s’amaga també un lleuger intent naïf per ordenar el World i fer-lo conèixer en un Magazine com si els autors fossin uns teenagers que comencen a caminar.

La vida és eclèctica, no en hi ha cap dubte, és un laberint que constantment ens obliga a prendre decisions sense conèixer les conseqüències, amb els ulls closos i a palpentes. Malgrat tot, és convenient, és necessari també que no sigui igual que és l’art, amoral i neutral, perquè l’art, ens agradi o no, ho és, sempre s’ha venut a molt baix preu malgrat les fortunes que per ell s’han pagat. 

El primer article de The New World Magazine va estar dedicat a Chernòbil i a Brasília, una distòpia i una utopia modernes, una al costat de l’altra. Era un bon article, signat, precisament, per un grup d’arquitectes joves que es van batejar a sí mateixos The New World. Aquell va ser un article que ara hauríem d’afegir als que han aparegut recentment sobre Detroit. Visions ingènues la de Brasília, apocalíptiques les altres, Chernóbil i Detroit, de final d’era, quasi de ciència ficció.

Aquesta és la penúltima de les entregues de 55 capses que el servei de guardamobles que tinc contractat em fa. Encara me’n quedarà la darrera i definitiva, 55 capses més que portaran passada la propera Setmana Santa si es que em dona temps de col·locar-ho tot al seu lloc i de llençar-ne una bona part, perquè tot, ho he d’acceptar, no hi cap a casa. Com si tot, també, no tingués cabuda al món.

Es diu que va ser Cain qui va inventar les ciutats quan va voler reconstruir el paradís perdut dels seus pares. En canvi, els hel·lens les veien sorgir majestuoses del laberint que va edificar Dèdal.

La meva casa anterior va acabar essent un laberint per a mi quan jo només pretenia que fos el paradís dels meus pares i el meu, The New World.

-------------------------------------------------------------------------

Hemeroteca peletera

The New World

En enero de 1993 vio la luz en Barcelona The New World Magazine, una revista que todos calificaron en aquel momento de vanguardista y de heterodoxa, cuando en realidad sólo era una revista ecléctica y multidisciplinaria.

La saco a colación y la presento aquí porque ha aparecido, ha resurgido una vez más, de dentro de mis cajas llenas de libros y otros objetos comunes y corrientes, radiografías de columna y de esófago, alfombras nepalíes, extractos bancarios de bancos que han quebrado, libros de filosofía y revistas eróticas, agendas de teléfonos o pipas de fumar, de boj, de barro o de agua que ya hace siglos que nadie utiliza, ni las agendas ni las pipas, ni tampoco los libros de filosofía. También algún pintalabios que aún conserva el sabor de los labios que pintó.

The New World Magazine fue un buen ejemplo de esa misma mezcla anárquica, desordenada y en buena parte casual que configura tanto mi mudanza como el mundo. Por esta razón, entre otras, se eligió, para la portada del primer número, la litografía de una tahúr o adivinadora con un as de corazones sobre la mesa, una buena declaración de principios llena de simbolismos inquietantes. El azar, el amor y la posible ganancia no dejan nunca indiferente a nadie.

The New World Magazine fue una revista de ámbito muy restringido, que no duró más de tres años en las librerías especializadas. A pesar de desaparecer de sus estanterías, y gracias a la fidelidad de las personas que la habían hecho posible, se continuaron publicando nuevos ejemplares que no se distribuían y que, recién salidas de la imprenta, se las llevaban directamente a los almacenes de el editor que las iba absurdamente editando, buscando colaboradores, pagando generosamente sus artículos y el resto de los gastos de su propio bolsillo para guardarlas hacinadas en una antigua nave de una empresa de transporte. Al poco tiempo, naturalmente, el pobre hombre quebró y los bancos ejecutaron las garantías que soportaban los créditos que le habían concedido y que ya resultaban impagados y que se veía venir que nunca se pagarían. El suyo fue un final triste y solitario, agravado por un incendio terrible que destruyó todo el papeleo de los almacenes y con él los ejemplares inéditos de The New World Magazine que allí se guardaban. Además, no tenía ningún seguro que cubriera el siniestro.

Pero yo y mi hermano conservamos, por razones que no vienen al caso, la colección entera. Y ahora me visita, al igual que lo haría una antigua novia que no se la esperase aunque siempre se la echara de menos, del fondo de unas cajas de cartón diseñadas expresamente para hacer mudanzas, pero que en realidad son un buen y original modelo de cornucopia.

The New World Magazine era una revista de actualidad, de arte y de literatura en un sentido muy amplio y nada restringido de los términos, que partía de un concepto básico y sencillo: que toda imagen contiene, aunque explícito o no, un pie de foto que da pie también a todo un rosario de historias entrecruzadas, a una especie de genealogía, a derechos de propiedad y de herencia, legítima o bastarda. Y que a cualquier cosa, hecho o circunstancia del mundo, descrita y narrada con palabras, le corresponde igualmente un icono que la identifica como una huella dactilar, o como lo hace una fotografía de tamaño carné con nuestros nombres y apellidos que constan en el pasaporte . El plano y la casa, el mapa y el territorio.

Desde este punto de vista cualquiera comprenderá fácilmente su eclecticismo y multidisciplinariedad y entenderá que se la viera vanguardista cuando en realidad no lo era. No sé si un pasaporte es ecléctico, me inclino a pensar que no, pero sí que son fáciles de falsificar o comprar, al igual que lo son las prostitutas, ellas sí eclécticas, falsas y multidisciplinarias al mismo tiempo que ortodoxas, porque nada es más común, convencional y clásico que cobrar o pagar a cambio de sexo.

1993 fue un año especial para mi familia, no quiero revelar de forma ligera ninguna intimidad como se hace a menudo en Internet, pero sí decir que una especie de incendio quemó también nuestros almacenes. Veinte años después el olor del humo, el olor a quemado, todavía impregna buena parte del mobiliario que ya no tengo, veinte años después, sin embargo, los dilemas de la vida vuelven igual y con más virulencia que nunca obligándonos a todos, ahora y de nuevo, una vez más, a compaginar cosas incompatibles, la necesidad y el azar, la responsabilidad y la lealtad con la libertad y los afectos por las personas, tanto las vivas como las muertas, el recuerdo que de ellas tenemos y el deber de mantenerlo vivo y transmitirlo.

The New World Magazine fue una revista que hacía de su eclecticismo bandera, como si no tener personalidad fuera ya una manera de tenerla. Su mismo nombre es una ironía porque nadie mínimamente enterado de cómo es verdaderamente el mundo, sabe, fehacientemente, que no ha habido ni habrá nunca uno nuevo.

La palabra New esconde también un ligero intento naif para ordenar el World y hacerlo conocer en un Magazine como si los autores fueran unos teenagers que empiezan a caminar.

La vida es ecléctica, no hay ninguna duda, es un laberinto que constantemente nos obliga a tomar decisiones sin conocer las consecuencias, con los ojos cerrados y a tientas. Sin embargo, es conveniente, es necesario también que no sea igual que es el arte, amoral y neutral, porque el arte, nos guste o no, lo es, siempre se ha vendido a muy bajo precio a pesar de las fortunas que por él se han pagado.

El primer artículo de The New World Magazine estuvo dedicado a Chernóbil y a Brasilia, una distopía y una utopía modernas, una al lado de la otra. Era un buen artículo, firmado, precisamente, por un grupo de arquitectos jóvenes que se bautizaron a sí mismos The New World. Aquel fue un artículo al que ahora deberíamos añadir los que han aparecido recientemente sobre Detroit. Visiones ingenuas la de Brasilia, apocalípticas las otras, Chernóbil y Detroit, de final de era, casi de ciencia ficción.

Esta es la penúltima de las entregas de 55 cajas que el servicio de guardamuebles que tengo contratado me hace. Aún me quedará la última y definitiva, 55 cajas más que traerán pasada la próxima Semana Santa si es que me da tiempo a colocarlo todo en su sitio y tirar una buena parte, porque todo, lo tengo que aceptar, no cabe en casa. Como si todo, también, no tuviera cabida en el mundo.

Se dice que fue Cain quien inventó las ciudades cuando quiso reconstruir el paraíso perdido de sus padres. En cambio, los helenos las veían surgir majestuosas del laberinto que edificó Dédalo.

Mi casa anterior terminó siendo un laberinto para mí cuando yo sólo pretendía que fuera el paraíso de mis padres y el mío, The New World.