sábado, 7 de marzo de 2015

Els catets


Diari d’hivern (20)

Els catets.

…de tant en tant, gent que conec, amics i saludats, em conviden a dinar i es beuen, com si beguessin aigua, una botella sencera de vi negre mentre m’expliquen coses de les seves vides.

L’altre dia vaig dinar amb Erasme de Rotterdam que era a Barcelona de camí cap a Roma per a veure a Ciceró i a Homer que estava passant uns dies a Itàlia fent turisme i renegociant uns deutes que té amb uns bancs. Em va explicar que està escrivint un llibre que titularà Elogi de la follia i em va llegir un paràgraf que no em va agradar gens; el vaig trobar molt desafortunat, impropi d’ell, de la seva intel·ligència i la conseqüència malaurada de greus prejudicis morals característics dels puritans que no saben que ho són. Deia en l’escrit que em va llegir: “La classe més estúpida i menyspreable de totes és la dels comerciants, que exerceixen la més vil de les professions i de la manera més mesquina perquè, baldament tothora menteixin, perjurin, robin, enganyin i abusin, es consideren gent de primera categoria, tant sols pel fet de portar els dits carregats d’anells. Tampoc els falten frarets aduladors que els admirin i els anomenin “venerables” en públic, amb l’esperança d’obtenir una porciúncula de llurs males adquisicions”.

Què li podia respondre? Vaig optar per callar mentre el veia beure també, com si fos aigua, una botella sencera de vi negre. Val a dir que Erasme és amic de Ciceró i d’Homer que consideren com ell que els beneficis dels comerciants són la conseqüència directe de la mentida, l’engany i el suborn. Un punt de vista que no impedeix a l’advocat romà comerciar sense tacar-se les mans a través d’intermediaris.

Desideri Erasme de Rotterdam, aquest és el seu nom complert, sap, perquè fa molts anys que som amics, que sempre he estat un d’aquests comerciants que, com ell afirma, menteixen, enganyen i abusen, o al menys ho hauria de saber encara que sembla que se n’hagi oblidat al parlar-me com m’ha parlat. M’ha sabut greu la seva poca consideració i tacte, i que no recordés els relats dels meus viatges comprant pells pel Nord de Grècia, a les subhastes de mig món, i revenent-les després manufacturades per Espanya i Portugal. He donat més voltes a Espanya que els ciclistes de la Vuelta. També deu haver oblidat les moltíssimes ocasions en que li he parlat dels meus estimats amics jueus i les seves famílies escampades arreu. Ells són, els viatges i els amics, jueus i no jueus, els únics anells que llueixo als dits.

Sempre he pensat que una de les faltes, no només un error o un oblit, sinó un defecte greu de la immensa majoria de pensadors i filòsofs, dels artistes, pintors, músics i poetes, professors i de molts dels intel·lectuals, com ara es fan dir, és la seva ignorància, indiferència i desinterès sobre com es fan les coses i, naturalment, com es transporten, s’emmagatzemen i es conserven, de l’esforç, l’energia i l’enorme enginy emprat. Són ells, aquests pensadors geperuts incapaços de veure la seva pròpia gepa, i no pas els manobres i camàlics o els que es juguen el seu patrimoni, els qui es consideren gent de primera categoria.

I quines són les coses que m’expliquen de les seves vides aquests amics i saludats quan em conviden a dinar i es beuen, com si beguessin aigua, una botella sencera de vi negre? Gairebé el mateix que em diu la gent que entra a la meva botiga. Busquen un regal per a fer, em demanen consell i volen saber preus i descomptes, si els hi puc guardar durant un temps deixant una paga i senyal, que després vindran a pagar-lo, i si podran bescanviar el regal si resulta que no agrada a qui li regalen.

Erasme els volia dur un regal a Ciceró i un altre a Homer, i jo el vaig aconsellar que els hi regalés una de les meves corbates de cuiro negre, un objecte clàssic, antic i modern, senzill, sofisticat i elegant alhora i gens car, només 19 euros per peça. Em va fer cas i se’n va comprar també una  per a ell.

-----------------------------------------------

Diario de invierno (20)

Los catetos.

... De vez en cuando, gente que conozco, amigos y saludados, me invitan a comer y se beben, como si bebieran agua, una botella entera de vino tinto mientras me cuentan cosas de sus vidas.

El otro día comí con Erasmo de Rotterdam que se encontraba en Barcelona de camino a Roma para ver a Cicerón y a Homero que estaba pasando unos días en Italia haciendo turismo y renegociando unas deudas que tiene con unos bancos. Me contó que está escribiendo un libro que titulará Elogio de la locura y me leyó un párrafo que no me gustó nada; lo encontré muy desafortunado, impropio de él, de su inteligencia y la consecuencia desgraciada de graves prejuicios morales característicos de los puritanos que no saben que lo son. Decía en el escrito que me leyó: "La clase más estúpida y despreciable de todas es la de los comerciantes, que ejercen la más vil de las profesiones y de la manera más mezquina porque, en todo momento mienten, perjuran, roban, engañan y abusan, se consideran gente de primera categoría, sólo por el hecho de llevar los dedos cargados de anillos. Tampoco les faltan frailecillos aduladores que los admiren y los llamen "venerables" en público, con la esperanza de obtener una porciúncula de sus malas adquisiciones".

¿Qué le podía responder? Opté por callar mientras le veía beber también, como si fuera agua, una botella entera de vino tinto. Cabe decir que Erasmo es amigo de Cicerón y de Homero que consideran como él que los beneficios de los comerciantes son la consecuencia directa de la mentira, el engaño y el soborno. Un punto de vista que no impide al abogado romano comerciar sin mancharse las manos a través de intermediarios.

Desiderio Erasmo de Rotterdam, este es su nombre completo, sabe, porque hace muchos años que somos amigos, que siempre he sido uno de esos comerciantes que, como él afirma, mienten, engañan y abusan, o al menos debería saberlo aunque parece que se haya olvidado al hablarme como me ha hablado. Me ha sabido mal su poca consideración y tacto, y que no recordara los relatos de mis viajes comprando pieles por el Norte de Grecia, en las subastas de medio mundo, y revendiéndolas, luego, manufacturadas por España y Portugal. He dado más vueltas a España que los ciclistas de la Vuelta. También debe de haber olvidado las muchísimas ocasiones en que le he hablado de mis queridos amigos judíos y sus familias esparcidas por todo el mundo. Ellos son, los viajes y los amigos, judíos y no judíos, los únicos anillos que luzco en los dedos.

Siempre he pensado que una de las faltas, no sólo un error o un olvido, sino un defecto grave de la inmensa mayoría de pensadores y filósofos, artistas, pintores, músicos y poetas, profesores y de muchos de los intelectuales, como ahora se hacen llamar, es su ignorancia, indiferencia y desinterés sobre cómo se hacen las cosas y, naturalmente, cómo se transportan, almacenan y se conservan, del esfuerzo, la energía y el enorme ingenio empleado. Son ellos, estos pensadores jorobados incapaces de ver su propia joroba, y no los peones y mozos de cuerda o los que se juegan su patrimonio, quienes se consideran gente de primera categoría.

¿Y cuáles son las cosas que me cuentan de sus vidas esos amigos y saludados cuando me invitan a comer y se beben, como si bebieran agua, una botella entera de vino tinto? Casi lo mismo que me dice la gente que entra en mi tienda. Buscan un regalo para hacer, me piden consejo y quieren saber precios y descuentos, si puedo guardárselo durante un tiempo dejando una paga y señal, que luego vendrán a pagarlo, y si podrán canjear el regalo por otra cosa si resulta que no gusta a quien se lo regalan.

Erasmo ha querido llevar un regalo a Cicerón y otro a Homero, y yo le he aconsejado que les regalara una de mis corbatas de cuero negro, un objeto clásico, antiguo y moderno, sencillo, sofisticado y elegante a la vez y nada caro, sólo 19 euros por pieza. Me ha hecho caso y se ha comprado también una para él.