miércoles, 28 de septiembre de 2016

El presentDiari de tardor (3)

El present.

Arran d’un apunt de l’Enric March sobre el zoològic de Barcelona i la nostàlgia que desperta en gent de la nostra generació, li comentava en el seu blog que recordava amb molta enyorança les meves visites de petit al Zoo, visites, però, que van desaparèixer amb el vent que llavors bufava i que ara el vent que ens despentina és un altre de molt diferent. També li deia que no sabia si em podia permetre la nostàlgia o la malenconia. I li acabava reconeixent que no, que no me la podia permetre.

Ell em responia que molts dels altres comentaris anaven en aquest mateix sentit. I que era molt difícil dissociar l'experiència infantil dels sentiments o les raons que imperen avui. Acabava per dir que el mateix passa amb els animals del circ. 

És cert, és molt difícil dissociar l'experiència infantil dels sentiments o les raons que imperen avui, ho estem veient constantment els darrers temps, i molt més recentment aquests darrers dies amb la polèmica desfermada amb el pregó del Javier Pérez Andújar.

Hi hagut opinions de tots els colors, cadascú defensant la seva pròpia experiència infantil i deixant clar als ulls de tothom aquesta dificultat per dissociar-la del present. Fins l’extrem que començo a posar en dubte amb temor la conclusió que hi ha implícita en una frase que va pronunciar Francisco Tomás y Valiente: "Ningú té mentalitat de revenja, ningú té mentalitat de venjança, però no ens enganyem, ningú té mentalitat d'oblit".

En Gregorio Luri ens diu, entre d’altres coses, que: “Javier no va fer un elogi de la cultura popular sinó de la cultura de la seva infància, adolescència i joventut, per això l'elogi s'acaba en els anys 80. Al meu parer -sens dubte criticable- va fer un elogi de la seva educació sentimental. Tenia tot el dret de fer-ho. I ho va fer, efectivament, de manera literàriament molt digna i, per descomptat, molt emotiva.

També ens parla d’uns vencedors, i en la demanda que li fa un lector en un comentari per a que especifiqui quin són aquests perdedors ens diu: “El que venç és sempre el present i, per descomptat, qui té l'habilitat de gestionar no tant el present com les representacions que el present elabora de si mateix. El vençut és sempre la malenconia.”

Va ser el pregó del JPA el pregó d’un vençut? Per què el vençut és sempre la malenconia?, perquè en la voluntat ferma de no oblidar, mai ens en recordem de res?, és això?

Aquests dies la cosa ha derivat fins a l’extrem de dir, com bé destaca l’Iu Forn, que “L'independentisme és burgès i l’antifranquisme és d'esquerres”. Per això esmenta una cita que cal tenir present i que jo també transcriuré sencera aquí: “A Catalunya, els elements reaccionaris del catalanisme, sovint aixequen la bandera de les reivindicacions catalanes, en un sentit nacionalista. I quan més soroll fan és en els moments en què es produeix un fet social de ressonància, talment com si cerquessin la intervenció de les autoritats de l'Estat espanyol per abatre els treballadors catalans. Nosaltres, ho dic ací a Madrid, i si convé també a Barcelona, som i serem contraris a aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana, no per assolir la llibertat de Catalunya, sinó per poder defensar millor els seus interessos de classe i sempre amatents a malmetre les reivindicacions del proletariat català. I jo us puc assegurar que aquests reaccionaris que s'autoanomenen catalanistes el que més temen és el redreçament nacional de Catalunya, en el cas que Catalunya no els restés sotmesa. I com que saben que Catalunya no és un poble mesell, ni tan sols intenten deslligar la política catalana de l'espanyola. En canvi, nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans el contrari, hi guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens fa por. Estigueu segurs, amics madrilenys que m'escolteu, que si algun dia es parlés seriosament d'independitzar Catalunya de l'Estat espanyol, els primers i potser els únics que s'oposarien a la llibertat nacional de Catalunya, foren els capitalistes de la Lliga Regionalista i del Fomento del Trabajo Nacional”. (Noi del Sucre, arenga de l’octubre del 1919 a l’Ateneu de Madrid)

L’Iu Forn ens diu que el debat no és pas nou i que ja està fet. Però jo ho dubto, està realment fet? Sembla ser que no, al menys el que no està és acabat.

Enric Hernández, de el Periódico de Catalunya, destaca que JPA “Cronista suburbial, va narrar des de la riba del Besòs amb semblant escepticisme l'embadaliment de la Barcelona postolímpica, el transversal classisme d'una Catalunya aburgesada i les recents exhibicions de l'independentisme anat a més.” I a continuació que ell, el JPA: “encarna aquella molesta Catalunya castellanoparlant que no desfila quan ho hauria de fer i a sobre vota el que no ha de votar.

Sobre el que la gent vota o ha de votar jo no soc ningú per opinar, com acostumen a fer molts, però només recordaré el que ja ens recorda l’Iu Forn quan ens recomana que ens fixem quins han estat els barris que van fer alcalde de Badalona a Xavier García Albiol.

Tot plegat ens demostra que el debat, efectivament, no està pas acabat, però la que sí que està acabada, segons molts assenyalen, és aquella Catalunya obrerista. Com també ens ho diu José Rodríguez a L’Endavant, en el seu article, El cliché charna. Després de recordar a Candel i a Marsé afirma:

“No entiendo los pregones que vuelven y vuelven a reivindicar esa Barcelona que hoy ya no existe. No entiendo esa construcción simbó­lica que no interpela a la inmensa mayoría de los que hoy estamos vivos porqué hace tiempo que la hemos abandonado. No entiendo esos artículos anclándose en una falsa nostalgia. (…) La maleta de cartón ya se la ha comido la humedad, la épica obrerista asociada a un grupo étnico huele a naftalina. Nos dificulta a los que somos hijos de esa inmigración a no poder ser lo que queramos ser. Genera unos clichés del catalán burgués y del español obrero que hoy ya no representan nuestra sociedad si es que alguna vez la han representado.

Jo tampoc vull opinar sobre quins són els clixés català burgès i espanyol obrer, però sí citar a l’Antoni Puigvert quan li recorda a JPA que: “Per Andújar, a vegades, el reconeixement dels seus implica menyspreu dels altres, dels que ara protagonitzen el relat oficial de la catalanitat. Sovint és injust, quan parla de la Catalunya que no és la seva. La seva visió de la llengua catalana és molt reduccionista (un clixé que prové del primer Marsé, i que també Cercas aplica a Las leyes de la frontera): els burgesos parlen català; i els pobres castellà. Però, fins i tot aquest distanciament (ressentiment?) de Pérez Andújar és significatiu. Revela que la pretensió independentista del catalanisme actual no aconsegueix crear vincles d’empatia amb una part substancial de la societat catalana”.

Sincerament, i pel que a mi respecta, he trobat a faltar un pregó que ens parlés del present. ¿Per què?, perquè tot i que conec el meu passat, el futur que m’agradaria que fos, i una lleugera idea de quin és el meu present personal, no estic tot segur de quin és el present de tots. Modestament reconec que no ho sé, tinc dubtes.  


El present són les famílies filipines i pakistaneses de la Ronda de Sant Antoni i del Raval que s’han convertit en els meus veïns?, el present és la nova misèria que veiem arreu?, el present és la gent que dorm al carrer?, el present és la imatge de Pedro Sánchez absolutament sol davant del perill, com el famós El sheriff chiquito, que es todo un gallito, de  Martz-Schmidt, negant-se a investir al que ell mateix ha qualificat com a indecent? El present és el senyor Rajoy imitant algun dels malvats que sortien a les aventures del Capitán Trueno? El present és un referèndum que qui sap si trencaria Espanya, però que la revestiria de dignitat? El present és el soroll de les bombes que esclaten mentre ens arriben milers de refugiats? El present és també la desbandada que s’està preparant davant de la inevitable fallida de la Segona Transició?

Ho ignoro, però sí sé que el present són encara moltes més coses que les que acabo d’esmentar. Com succeeix amb el passat i el futur, tots tenim el nostre present, però, sens dubte, el present són les persones, totes elles sumades, i encara que em sàpiga greu i m’ompli de malenconia i nostàlgia he d’acceptar que el present ja no són els animals del circ i aviat tampoc ho seran els zoològics.  Amb aquesta realitat tinc que fer compatible la meva experiència infantil amb els sentiments i les raons que imperen avui.


------------------------------------------------


Diario de otoño (3)

El presente.

A raíz de un apunte de Enric March sobre el zoológico de Barcelona y la nostalgia que despierta en gente de nuestra generación, le comentaba en su blog que recordaba con mucha añoranza mis visitas de pequeño al Zoo, visitas, sin embargo, que desaparecieron con el viento que entonces soplaba, y que ahora el viento que nos despeina es otro muy diferente. También le decía que no sabía si me podía permitir la nostalgia o la melancolía. Y le acababa reconociendo que no, que no me la podía permitir.

El me respondía que muchos de los otros comentarios iban en este mismo sentido. Y que era muy difícil disociar la experiencia infantil de los sentimientos o las razones que imperan hoy. Terminaba por decir que lo mismo ocurre con los animales del circo.

Es cierto, es muy difícil disociar la experiencia infantil de los sentimientos o las razones que imperan hoy, lo estamos viendo constantemente en los últimos tiempos y mucho más recientemente estos últimos días con la polémica desatada con el pregón de Javier Pérez Andújar.

Ha habido opiniones de todos los colores, cada uno defendiendo su propia experiencia infantil y dejando claro a los ojos de todos esta dificultad para disociarla del presente. Hasta el extremo de que empiezo a poner en duda con temor la conclusión que hay implícita en una frase que pronunció Francisco Tomás y Valiente: "Nadie tiene mentalidad de revancha, nadie tiene mentalidad de venganza, pero no nos engañemos, nadie tiene mentalidad de olvido".

Gregorio Luri nos dice, entre otras cosas, que: "Javier no hizo un elogio de la cultura popular sino de la cultura de su infancia, adolescencia y juventud, por eso el elogio acaba en los años 80. En mi opinión -sin duda criticable- hizo un elogio de su educación sentimental. Tenía todo el derecho de hacerlo. Y lo hizo, efectivamente, de manera literariamente muy digna y, por supuesto, muy emotiva."

También nos habla de unos vencedores, y en la demanda que le hace un lector en un comentario para que especifique quiénes son estos perdedores nos dice: "El que vence es siempre el presente y, por supuesto, quien tiene la habilidad de gestionar no tanto el presente como las representaciones que el presente elabora de sí mismo. El vencido es siempre la melancolía."

¿Fue el pregón de JPA el pregón de un vencido? ¿Por qué el vencido es siempre la melancolía?, ¿porque en la voluntad firme de no olvidar, nunca nos acordamos de nada?, ¿es eso?

Estos días la cosa ha derivado hasta el extremo de decir, como bien destaca Iu Forn, que "El independentismo es burgués y el antifranquismo es de izquierdas". Por ello menciona una cita que hay que tener presente y que yo también transcribiré entera aquí: "En Cataluña, los elementos reaccionarios del catalanismo, a menudo levantan la bandera de las reivindicaciones catalanas, en un sentido nacionalista. Y cuando más ruido hacen es en los momentos en que se produce un hecho social de resonancia, como si buscasen la intervención de las autoridades del Estado español para abatir a los trabajadores catalanes. Nosotros, lo digo aquí en Madrid, y si conviene también en Barcelona, ​​somos y seremos contrarios a estos señores que pretenden monopolizar la política catalana, no para alcanzar la libertad de Cataluña, sino para poder defender mejor sus intereses de clase y siempre dispuestos a dañar las reivindicaciones del proletariado catalán. Y yo os puedo asegurar que estos reaccionarios que se autodenominan catalanistas lo que más temen es la recuperación nacional de Cataluña, en el caso de que Cataluña no les quedara sometida. Y como saben que Cataluña no es un pueblo leproso, ni siquiera intentan desligar la política catalana de la española. En cambio, nosotros, los trabajadores, como sea que con una Cataluña independiente no perderíamos nada, al contrario, ganaríamos mucho, la independencia de nuestra tierra no nos da miedo. Estad seguros, amigos madrileños que me escucháis, que si algún día se hablara seriamente de independizar Cataluña de España, los primeros y quizás los únicos que se opondrían a la libertad nacional de Cataluña, serían los capitalistas de la Liga regionalista y del Fomento del Trabajo Nacional". (Noi del Sucre, arenga de octubre de 1919 en el Ateneo de Madrid)

Iu Forn nos dice que el debate no es nuevo y que ya está hecho. Pero yo lo dudo, ¿está realmente hecho? Parece ser que no, al menos lo que no está es terminado.

Enrique Hernández, del Periódico de Cataluña, destaca que JPA "Cronista suburbial, narró desde la orilla del Besòs con semejante escepticismo el embeleso de la Barcelona post-olímpica, el transversal clasismo de una Cataluña aburguesada y las recientes exhibiciones del independentismo ido a más."Y a continuación que él, JPA: "encarna aquella molesta Cataluña castellanohablante que no desfila cuando debería hacerlo y encima vota lo que no debe votar".

Sobre lo que la gente vota o debe votar yo no soy nadie para opinar, como suelen hacer muchos, pero sólo recordaré lo que ya nos recuerda Iu Forn cuando nos recomienda que nos fijemos cuáles han sido los barrios que hicieron alcalde de Badalona a Xavier García Albiol.

Todo ello nos demuestra que el debate, efectivamente, no está acabado, pero la que sí está terminada, según muchos señalan, es aquella Cataluña obrerista. Como también nos lo cuenta José Rodríguez en L’Endavant, en su artículo, El cliché Charna. Tras recordar a Candel y a Marsé afirma:

“No entiendo los pregones que vuelven y vuelven a reivindicar esa Barcelona que hoy ya no existe. No entiendo esa construcción simbó­lica que no interpela a la inmensa mayoría de los que hoy estamos vivos porqué hace tiempo que la hemos abandonado. No entiendo esos artículos anclándose en una falsa nostalgia. (…) La maleta de cartón ya se la ha comido la humedad, la épica obrerista asociada a un grupo étnico huele a naftalina. Nos dificulta a los que somos hijos de esa inmigración a no poder ser lo que queramos ser. Genera unos clichés del catalán burgués y del español obrero que hoy ya no representan nuestra sociedad si es que alguna vez la han representado.

Yo tampoco quiero opinar sobre cuáles son los clichés catalán burgués y español obrero, pero sí citar a Antoni Puigvert cuando le recuerda a JPA que: "Para Andújar, a veces, el reconocimiento de los suyos implica menosprecio de los demás, de los que ahora protagonizan el relato oficial de la catalanidad. A menudo es injusto, cuando habla de la Cataluña que no es la suya. Su visión de la lengua catalana es muy reduccionista (un cliché que proviene del primer Marsé, y que también Cercas aplica en Las leyes de la frontera): los burgueses hablan catalán; y los pobres castellano. Pero incluso este distanciamiento (¿resentimiento?) De Pérez Andújar es significativo. Revela que la pretensión independentista del catalanismo actual no consigue crear vínculos de empatía con una parte sustancial de la sociedad catalana".

Sinceramente, y por lo que a mí respecta, he echado en falta un pregón que nos hablara del presente. ¿Por qué?, porque aunque conozco mi pasado, el futuro que me gustaría que fuera, y una ligera idea de cuál es mi presente personal, no estoy completamente seguro de cuál es el presente de todos. Modestamente reconozco que no lo sé, tengo dudas.

¿El presente son las familias filipinas y paquistaníes de la Ronda de San Antonio y del Raval que se han convertido en mis vecinos?, ¿el presente es la nueva miseria que vemos en todas partes?, ¿el presente es la gente que duerme en la calle?, ¿el presente es la imagen de Pedro Sánchez absolutamente solo ante el peligro, como el famoso El sheriff chiquito, que es todo un gallito, de Martz-Schmidt, negándose a investir al que él mismo ha calificado como indecente? ¿El presente es el señor Rajoy imitando alguno de los malvados que salían en las aventuras del Capitán Trueno? ¿El presente es un referéndum que quien sabe si rompería España, pero que la revestiría de dignidad? ¿El presente es el ruido de las bombas que estallan mientras nos llegan miles de refugiados? ¿El presente es también la desbandada que se está preparando ante la inevitable quiebra de la Segunda Transición?


Lo ignoro, pero sí sé que el presente son todavía muchas más cosas que las que acabo de mencionar. Como sucede con el pasado y el futuro, todos tenemos nuestro presente, pero, sin duda, el presente son las personas, todas ellas sumadas, y aunque me duela y me llene de melancolía y nostalgia tengo que aceptar que el presente ya no son los animales del circo y pronto tampoco lo serán los zoológicos. Con esta realidad tengo que hacer compatible mi experiencia infantil con los sentimientos y las razones que imperan hoy.

19 comentarios:

Rodericus dijo...

Es mucho más fácil hacer la autopsia del pasado, que el diagnóstico del presente, y no digamos una previsión del futuro.

Yo también coincido en la opinión de que la burguesía tradicional se ha pasado en bloque al independentismo, al menos haciendo un recuento de mis conocidos que han colgado la estelada del balcón. Y no se puede discutir con ellos, han hecho suya la divisa de "los tibios al paredón !! "

Andújar ha evocado la Barcelona menestral de los setenta y los ochenta, una Barcelona muy ingenua y aún emocionada por los ecos de la transición, y que aún creía que todo era posible con calma y democracia.

Saludos.

Bertha dijo...

Totalmente de acuerdo con estas reflexiones: el presente, esa realidad que nos rodea que eso solo lo entiende las personas que quieren vivir en armonía, no es lo mismo ser de un estatus o creerse que se tiene; que todo hay que decirlo.Coincido con Rodericus, que es un poco ingenuo idealizar una década que tuvo en su momento un pasado duro y sobre todo por la llegada de personas que por necesidad imperiosa tuvieron que buscar las habichuelas.-Simplemente que es de bien nacido ser agradecido.En mi caso es al contrario soy catalana y resido en otro luagr donde me siento bien y eso no quita que no sienta nostalgia de vez en cuando pero como bien dice amigo Peletero, intento vivir mi presente y sobre todo ser una buena persona.

-Estos idealista que pregonan a los cuatro vientos la libertad de Cataluña me gustaría hacerles una radiografía para entender , es posiblemente lo que menos les interese: sino defender sus intereses de clase...Y, a veces ni eso, simplemente es como un tic creerse superior

Hacen falta personas con peso y sobre todo conciliadoras y sobre todo saber que cuando no se quiere enderezar las cosas se buscan todas las trabas o contratiempos para sacar las cosas de quicio.-Y los medios de comunicación tiene muchísima culpa de buscar el sensacionalismo sin darse a veces cuenta que quien les lee no ve el doble rasero o la mala uva que hay.

Un abrazo me ha encantado como siempre esas reflexiones y sobre todo esa buena armonía.

Francesc Puigcarbó dijo...

el que em pregunto es per que cony s'ha de fer el pregó de la Mercé, i ja que s'ha fet el de Pérez Andújar és l'ùnic que ens hem llegit tots, per l'actitud preventiva dels de la ceba. AQUEST ÉS UN PETIT PAÍS DE PETITS MISERABLES.

Tot Barcelona dijo...

Amic FRANCESC PUIGCARBó, això ja ho havia dit Salvador Espriu a Carles Barba, en una entrevista. Va canviar el de miserables per mesquí.
La realitat és que possiblement ja m'hagi fet vell, i que per això, i només per això, el pregó i les referències m'hagin fet saltar les llàgrimes.
Potser ja visqui de records, però no tinc rancor. No crec que qualsevol temps passat fos millor, ni molt menys.
El que si és cert, és que la vida es compon d'aquestes petites històries, les que ens va explicar de l'entrepà, els obrers i les dones de fer feines, i tots vinguts de fora.
Va ser un pregó des d'una altra perspectiva. Ni millor ni pitjor, però si des d'un altre prisma.

Salut

El peletero dijo...

Bienvenido a mi casa, Rodericus, gracias por pasarte por aquí.

En aquellos años, me parece a mí, todos éramos muy ingenuos, pero desde entonces persiste ese cliché en el que, con todos mis respetos, considero que tú vuelves a caer.

Lo diferente de obrero no es siempre el burgués. Ese es un error de apreciación reiterado y grave que se origina en el imaginario que retrata un mundo que ya no existe. Se confunde burgués con clases medias en general

Para muchos que añoran ese mundo que refleja con tanta emoción JPA, han desaparecido los menestrales, los profesionales, los artesanos, los simples operarios de oficios, los mecánicos, los contables, los viajantes, los payeses humildes, los tenderos, los dependientes, los cocineros, los camareros, las modistas, las peluqueras, los peritos, los técnicos, los diseñadores y muchísimos más. Buena parte de ellos ahora son independentistas y nunca fueron ni son burgueses. Es decir, y según mi modo de verlo, esa afirmación que haces de que la burguesía tradicional se ha pasado en bloque al independentismo no es cierta en absoluto. Es todo lo contrario. Como en la época del Noi del Sucre, esa burguesía vota en contra de la independencia y esa burguesía está muy bien reflejada en el Parlament Catalán.

Casi toda mi familia es independentista, la inmensa mayoría de mis amigos también, al igual que muchísimos de mis vecinos, y ninguno de ellos es o fue burgués, todos pertenecen a esa lista, también interminable que acabo de enumerar muy someramente. Ah!, yo también soy independentista.

Saludos y, repito, bienvenido.

El peletero dijo...

Querida Bertha, si quiere hacerle una radiografía a un independentista me la puede hacer a mí. Pero no le servirá de nada, porque todos somos diferentes y le sería muy difícil establecer una pauta. Aquí nadie está defendiendo intereses de clase, esa es el mantra que se vende fuera de Cataluña y que ha también calado en una parte de la ciudadanía catalana que representa, entre muchos otros, y de buena o mala manera, JPA. Ése es el cliché que también critico. ¿Ha leído las palabras que cito del Noi del Sucre?

¿Qué tiene que ver la libertad de Cataluña con sentirse superior?

La gente quiere que se la respete y la mejor manera de obtener respeto es respetar a los demás. Antes, muchísimo antes del “España nos roba”, le puedo asegurar que hubo y sigue habiendo el “Cataluña nos roba”. Ese era otro mantra que yo tuve que soportar en mis años que viajaba por toda España. Me lo echaban a la cara como un verdadero insulto.

Lea la respuesta a Rodericus y tal vez entienda algo mejor que si el independentismo tiene algo de bueno es, precisamente, su tranversalidad e interclasismo.

Un abrazo también para usted y me alegro de leerla de nuevo.El peletero dijo...

Catalunya és un petit país de petits de miserables?, Francesc i Miquel, més que els altres? Els espanyols, els francesos, els portuguesos, els argentins, els algerians, els alemanys, els canadencs, són menys miserables que els catalans?

Ser miserable depèn de la grandària del país? Sí és així, Rússia, Brasil, la Xina o els USA deuen ser molt poc miserables, no?

Jo crec que a Catalunya hi ha la mateixa proporció de miserables que a altres llocs, i en una distribució homogènia en la que qualsevol de nosaltres rep la part alíquota que li pertoca.

Per què s’ha de fer un pregó?, perquè estem en una festa major i és una tradició, vet aquí el per què.

L’actitud preventiva (obvio això dels de la ceba) ve a compte del que li dic a la Bertha, la gent vol ser respectada i la millor manera de fer-ho és respectant als altres, per això va despertar interès el pregó de JPA.

Per cert, alguns li recriminen que s’oblidés de les “Azañas bélicas”. Per què no les va incloure? Jo tinc la meva hipòtesi que no esmentaré perquè és nomes un judici de valor per part meva i no és correcte esmentar, com fa la majoria, judicis de valor, el meu quedarà en la meva més estricta intimitat com aquells animals del circ que ben segur ja no mereixen tampoc que ningú els esmenti en un pregó.

Tot Barcelona dijo...

Perdó, El PELETERO, no ho dic jo, en absolut, jo dic : "això ja ho havia dit Salvador Espriu a Carles Barba" amb referència al fet que li havien dit que era el poeta nacional de Catalunya , i va ser llavors quan S.Espriu va dir la frase en qüestió. No es referia en absolut a la resta de Comunitats, es referia a aquesta, la seva.
I jo faig esment a Francesc Puigcarbó de que ha arribat tard a la conclusió, que abans ja ho havien dit i li poso el personatge que ho va dir.

Salut

El peletero dijo...

Sí, sí, Miquel, ja ho he entès. Aquesta frase de l'Espriu és força coneguda. I per més que pugui ser un gran poeta nacional, em sembla a mi desafortunada i equivocada. Per aquesta raó el meu comentari i les meves preguntes retòriques.

Només era això.

Rodericus dijo...

En cuanto a la división entre burgueses y obreros, yo tengo un baremo muy claro : todo aquél que cobre una nómina, por jugosa que sea, es un obrero.

Para mí la burguesía son aquellos que tienen lo que se llama "profesiones liberales", empresarios, abogados, notarios, farmaceúticos, negociantes varios.

Y conozco bastante gente en ese ámbito que ha descubierto la causa del independentismo como sucesión política al pujolismo y a la idea de Catalunya que representaba la antigua Convergencia i Unió.

Sobre que la burguesía tradicional está representada claramente en el Parlament, disiento. El Partido Popular es apenas testimonial, y los de Ciudadanos son poco más que eso.

Nada desaparece en la sociedad o la política, tan solo cambia de piel.

Saludos.

Bertha dijo...

Si que es cierto, que la falta de respeto hacia todo lo que sea catalán o los catalanes no es de ahora.Yo he tenido que soportar alguna que otra pulla por haber nacido y ser de una familia de origen catalán.

Con decirle que cuando me destinaron a La Escuela de Arte: los profesores de artes plásticas y escultura eran de origen catalán y menda de arquitectura efímera y nunca jamás hemos tenido ni un quita y pon.Comparto con ud:que sus juicios de valor quedaran en su más estricta intimidad yo, pienso lo mismo...

-Disculpas por el comentario poco acertado: de que, los que quieren la independencia se sienten superiores, no es esta la intención o no me he sabido expresar pero me parece muy bien y lo apoyo que cada uno es muy libre de defender sus ideales,Pero si, que me parece que se ha sacado un poco de quicio el pregón de JPA y digo y repito que los medios de comunicación son el caldo de cultivo cuando se busca el sensacionalismo.

Un saludo amigo.

El peletero dijo...

Pues siento decirte, Rodericus, y con todos mis respetos, que tu baremo es reduccionista, pobre y limitado para un análisis de lo que son las clases sociales en el siglo XXI. Tu baremo es casi del siglo XIX y es inútil, no sirve, según mi opinión, para una descripción y una gestión correcta del presente que es de lo que se trata. Y si no sirve es perjudicial. Es hijo de ese mundo que ya no existe.

Incluso te diría más, es ofensiva(a mí me ofende) también para muchos autónomos que estadísticamente son englobados en las mismas casillas de grandes magnates.

Un saludo.

El peletero dijo...

Los medios de comunicación, querida Bertha, hacen su trabajo aunque en muchos casos busquen el espectáculo innecesariamente. En otros, sin embargo, el espectáculo se lo proporcionan ya hecho, y en este del pregón, por las declaraciones anteriores del pregonero, el espectáculo venía dado. Si el espectáculo ha aparecido es porque había interés y razones para ello.

Cada uno lucha para mantener presente la memoria, su memoria, y es injusto no respetar la de los demás, es injusto que se la quieran robar.

Para muestra un botón en buena parte al hilo de lo anterior:

http://www.francescmarcalvaro.cat/es/2016/09/29/el-ejemplo-de-hilari-raguer/

Un saludo, amiga Bertha, le soy sincero si le digo que me gustaría conocerla.

Rodericus dijo...

Siento haberte ofendido, amigo, no era esa mi intención.

Pero la cruda realidad, es que el esquema social del siglo XXI es exactamente el mismo que el de la época de la República Romana. Los patricios ( equivalente a nuestros potentados ), el orden ecuestre ( equivalente a nuestra clase media, y lo proletarios, cuya etimología significa "propietarios de hijos", toda una ironía, porque era eso lo único que poseían : hijos.

Precisamente la clave de que el neoliberalismo nos haya metido en este cenagal, ha sido el desclasamiento ideológico al que nos han sometido en los últimos treinta años.

Cuando alguién solo dispone de su capacidad de trabajar para salir adelante, tiene que tener muy claro quien es. Y aquí, lamentablemente, lo perdimos de vista demasiado tiempo.

P.D. Yo también soy autónomo, y dependo de las liquidaciones de las empresas para las que gestiono sus ventas. En el fondo, soy un asalariado.

Saludos.

El peletero dijo...

No se preocupe, Rodericus, no me ha ofendido, era solamente una manera de hablar, quizás demasiado tremendista.

Yo soy autónomo y tengo una tienda de 16 m2, de alquiler y ningún empleado. Antes teníamos en casa un negocio familiar de peletería que quebró (le ruego que no se quede con el cliché de peletería=ricos burgueses), ni en un caso ni en el otro me siento ni me he sentido jamás ni un burgués ni un asalariado. Incluso le diré más, me siento orgulloso de no cobrar un salario. Algunos de mis amigos asalariados, por ejemplo, profesores funcionarios, han llevado una vida muchísimo más burgués que lo puede haber sido la mía y la de mis padres. Mi padre, hijo segundo de payeses pobres de Lleida. Y mi madre, una oficial marroquinera que hubiese querido estudiar pero que no pudo.

Rodericus dijo...

No, no me quedo con el cliché de que la peletería es algo de señorónas ricas. Tengo los suficientes años como para recordar que el cuero se utilizaba antaño en aplicaciones industriales, incluso había sido cliente de una empresa de cueros del Poble Nou : fabricaban elementos para prensas de aceite en cuero tanino. La tecnología substituyó el cuero por polímeros sintéticos como el nitrilo, las siliconas o el vitón. Y la demanda cayó bastante, aunque en algunas aplicaciones puntuales, no tiene substituto.

Y también he tenido algunos conocidos en el funcionariado, que llevaban un elevado tren de vida, y nos miraban por encima del hombro al resto de la humanidad, un sentimiento de "casta". Pero llegaron los recortes, y ahora no se sienten tan ufanos, ni tan seguros.

No hay nada como cobrar una o dos nóminas con semanas de retraso para recuperar la cordura.

Un abrazo.El peletero dijo...

Nosotros no trabajábamos con cueros, lo hacíamos con pieles finas, de pelo, astrakanes, visones, zorros, etc. Sí, sí, eso hacíamos. Y no éramos burgueses.

todo es un cliché

En relación a la vida burguesa no me refiero tanto al tren de vida, al nivel económico, sino al modo de vida, al estilo de vida, el buscar la seguridad por encima de todo, al alma de esclavo, al miedo, a la cobardía, a la pequeñez de las cosas, a la visión corta, al vuelo de gallina, a la falta de ambición, el considerar tu puesto de trabajo como una propiedad, el anhelar profunda y secretamente llegar a ser Marqués o Conde. A la falta de ambición, a la pereza y a la pusilanimidad. etc.

Rodericus dijo...

¡¡ Ah !!, amigo mío. En ese ámbito salimos de lo que es la clase social, y entramos en nuestra formación, nuestra cultura ( lo poco pasable que queda del siglo XX es la alfabetización de la sociedad, y el acceso universal a la cultura ) y nuestro espíritu irrepetible.

El único patrimonio que me dejó mi familia, fué la educación y la formación. Soy hijo y nieto de campesinos andaluces marcados por las hambrunas, las malas cosechas y los caprichos de los terratenientes. Mi madre era consciente de que los abusos que habían sufrido, eran fruto de la ignorancia, y quiso asegurarse de que a mi no me tomasen el pelo ni me explotasen como a ellos y sus padres.

Durante la transición, creí que este pais cambiaría radicalmente en una sola generación : una buena educación al alcance de todo el mundo,y la capacidad de crecer con libertad e información podrían sacarnos de nuestra burricie secular.

Ahora, cuando miro la televisión soy consciente de lo ingenuo que era entonces.

No hemos sido capaces de hacer el país ni la sociedad que soñábamos entonces.

Seguimos usando la cabeza para embestir, y pocas veces para pensar.

un abrazo, y buén fin de semana.

El peletero dijo...

Ya se lo he dicho, no es acertado tener un concepto de clase social reduccionista, no sirve, no es útil, no describe la realidad, sólo sirve para petrificar nuestros prejuicios i clichés.

Ese fue también el único patrimonio que nos dejaron, a mi hermano y a mi, nuestros padres, además de su amor y de su ejemplo que siempre intentamos seguir.

Todos éramos ingenuos entonces, y ya ve cómo se han desarrollado las cosas. Cuando uno se apoltrona, actitud burguesa, sucede lo que sucede. Cuando no se hacen los deberes vienen los problemas. Y esos días lo estamos viendo muy claro con ese suicidio en directo del PSOE que está dando fin a toda un época. Lo que luego vendrá nadie lo sabe.

Igualmente, un abrazo y muy buen fin de semana también.