viernes, 25 de octubre de 2013

El Peletero/Cinc dones guapes


Diari de tardor (6)

Cinc dones guapes.

Rüdiger Safransky ens explica que San Agustí, en les seves Confessions, es preguntava què feia Déu abans de crear el cel i la terra, i que, després d’una llarga i rigorosa reflexió es va respondre a sí mateix dient que “abans de crear el cel i la terra, Déu no feia res”.

La pregunta i la resposta semblen haver sorgit de la ment enginyosa d’un guionista de series televisives còmiques, però, com afirma Safransky, inaugura un concepte totalment modern i actual, la contingència: “allò que existeix podria, perfectament, no haver existit”. Ontològicament significa també que l’ésser descarnat ja no es sustenta en sí mateix com el platonisme pensava i amb ell tota la vasta tradició de la antiguitat.

Quin és doncs el suport d’allò que existeix si és que n’ha de tenir algun?

Els cristians van voler, i segueixen volent, trobar en l’amor el pilar que aguanta tot l’univers.

El filòsof alemany ens diu que aquest és, encara que no ho sembli, un pensament marcadament realista al jugar “amb una experiència que tothom ha tingut però que la majoria reprimeix en arribar a adult: només si hem estat mantinguts per amor serem després autosuficients.  (...) Hem prèviament que haver estat estimats per poder estimar-nos a nosaltres mateixos; només aquell que s'estima a si mateix pot estimar també a altres.”

Safransky conclou que el principi ontològic cristià es pot resumir de la manera següent: ser estimat és una condició prèvia per a poder ser.

Però la modernitat creu una cosa diferent, considera que la naturalesa es pot sustentar per sí sola, que no necessita res que l’aguanti ni la suporti; aquesta premissa, diu el filòsof alemany, ha suposat la fi de la unió entre l’ésser i l’amor.

La naturalesa bàsicament està constituïda per lleis de conservació de l’estat com la primera llei de Newton de la que un dia vam parlar i que de manera còmica afirma que si res no es fa, res no passa. Per un físic sembla ser que les coses, com a molt, no fan més que passar d’un lloc a un altre com la pols dels mobles, que en el fons res canvia, però l’evidència quotidiana ens diu el contrari, que no és pas així, que sí que succeeixen coses encara que l’univers sigui, veritablement, un sistema de suma zero.

Tot aquest preàmbul metafísic i pocasolta és el resultat del treball creatiu d’una colla de guionistes especialitzats en el teatre de l’absurd, colla de la que orgullosament en formo part. Aquesta vegada m’han demanat expressament que aporti algunes gotes de poesia pelletera, la meva especialitat, i que afegeixi també anècdotes tecnològiques per crear, amb totes elles barrejades en una coctelera, una atmosfera culta d’irrealitat, de manca de sòl, d’ingravidesa. M’han dit també que parli de elucubracions filosòfiques barates  i entenedores per tothom,  de motors de coets, de lleis físiques estrafolàries i de paradoxes matemàtiques que, al contrari que les elucubracions filosòfiques barates, no entengui absolutament ningú. Així ho he fet fins ara en els post anteriors.

Les llums del cel fan pampallugues,  neixen, creixen i moren, s’encenen i s’apaguen quan cloem i obrim els ulls per pròpia voluntat.

Una vegada algú em van dir, ja fa molt de temps que: “s'aprèn que el lloc que tenim a la vida de l'altre és el que pot ser i, ja en sí mateix, és una alegria.”

Tenia tota la raó.

Una amiga m’acaba d’enviar una fotografia en la que hi surt amb altres tres amigues seves acompanyades de l’Anna Duato al centre de la imatge i amb tot el seu esplèndid  i atractiu somriure. Les quatre havien anat a sopar a un conegut restaurant que hi ha a prop d’on viuen i allí van coincidir amb la famosa actriu que hi era continuant el programa gastronòmic que feia l’Imanol Arias a televisió. Diu que va estar molt simpàtica i que va acceptar enseguida fer-se una fotografia amb elles. Totes cinc somrients i precioses.

És una fotografia senzilla, una fotografia d’amigues que volen gaudir i recordar l’alegria d’estar juntes, com moltes altres de similars no té pas cap mena de pretensió, és un simple i tendre recordatori d’una vetllada agradable. Cinc noies guapes, cinc dones esplèndides, somrient a la càmera, contentes de sopar plegades en un bon restaurant.

Una d’elles és la meva amiga que em va enviar la fotografia, i jo em pregunto avui, igual que ho va fer San Agustí ja fa més de 1500 anys, una cosa similar:  què fa Déu ara que ja ha creat el cel i la terra?; i, com el Sant romà d’Hipona, em responc de la mateixa manera: ara, que ja ha creat el cel i la terra, Déu no fa res.

Sembla ser que o bé Déu és mandrós o hem de fer nosaltres la feina per ell, però nosaltres no sabem pas vèncer a la mort més enllà del que ens  permet l’amor dipositat a les nostres pobres mans, i l’amor, malauradament o afortunada, és una eina massa delicada, poderosa i fràgil per a cors tan maldestres com els nostres.

---------------------------

Per raons de privacitat no puc incloure la fotografia d'aquestes cinc dones guapes, així doncs, en el seu lloc he pensat que el millor era posar la del camp de futbol on pels vespres va entrenar el fill de la meva amiga de tretze anys.

-------------------------------------------------------------


Diario de otoño (6)

Cinco mujeres guapas.

Rüdiger Safransky nos cuenta que San Agustín, en sus Confesiones, se preguntaba qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra, y que, tras una larga y rigurosa reflexión se respondió a sí mismo diciendo que "antes de crear el cielo y la tierra, Dios no hacía nada".

La pregunta y la respuesta parecen haber surgido de la mente ingeniosa de un guionista de series televisivas cómicas, pero, como afirma Safransky, inaugura un concepto totalmente moderno y actual, la contingencia: " lo que existe podría, perfectamente, no haber existido". Ontológicamente significa también que el ser descarnado ya no se sustenta en sí mismo como el platonismo pensaba y con él toda la vasta tradición de la antigüedad.

¿Cuál es el apoyo de lo que existe si es que ha de tener alguno?

Los cristianos quisieron, y siguen queriendo, encontrar en el amor el pilar que aguanta todo el universo.

El filósofo alemán nos dice que este es, aunque no lo parezca, un pensamiento marcadamente realista al jugar "con una experiencia que todo el mundo ha tenido pero que la mayoría reprime al llegar a adulto: sólo si hemos sido mantenidos por amor seremos después autosuficientes. (... ) Hemos previamente que haber sido amados para poder amarnos a nosotros mismos, sólo aquel que se ama a sí mismo puede amar también a otros."

Safransky concluye que el principio ontológico cristiano se puede resumir de la siguiente manera: ser amado es una condición previa para poder ser.

Pero la modernidad cree algo diferente, considera que la naturaleza puede sustentarse por sí sola, que no necesita nada que la aguante ni la soporte; esta premisa, dice el filósofo alemán, ha supuesto el fin de la unión entre el ser y el amor.

La naturaleza básicamente está constituida por leyes de conservación del estado como la primera ley de Newton de la que un día hablamos y que de manera cómica afirma que si nada se hace, nada ocurre. Para un físico parece ser que las cosas, como mucho, no hacen más que pasar de un lugar a otro como el polvo de los muebles, que en el fondo nada cambia, pero la evidencia cotidiana nos dice lo contrario, que no es así, que sí suceden cosas aunque el universo sea, verdaderamente, un sistema de suma cero.

Todo este preámbulo metafísico y tontaina es el resultado del trabajo creativo de un grupo de guionistas especializados en el teatro del absurdo, panda de la que orgullosamente formo parte. Esta vez me han pedido expresamente que aporte algunas gotas de poesía peletera, mi especialidad, y que añada también anécdotas tecnológicas para crear, con todas ellas mezcladas en una coctelera, una atmósfera culta de irrealidad, de falta de suelo, de ingravidez. Me han dicho también que hable de elucubraciones filosóficas baratas y sencillas de entender para todos, de motores de cohetes, de leyes físicas estrafalarias y de paradojas matemáticas que, al contrario que las elucubraciones filosóficas baratas, no entienda absolutamente nadie. Así lo he hecho hasta ahora en los post anteriores.

Las luces del cielo parpadean, nacen, crecen y mueren, se encienden y se apagan cuando cerramos y abrimos los ojos por propia voluntad.

Una vez alguien me dijo, hace ya mucho tiempo que: "se aprende que el lugar que tenemos en la vida del otro es lo que puede ser y, ya en sí, es una alegría."

Tenía toda la razón.

Una amiga me acaba de enviar una fotografía en la que aparece con otras tres amigas suyas acompañadas de Anna Duato en el centro de la imagen y con toda su espléndida y atractiva sonrisa. Las cuatro habían ido a cenar a un conocido restaurante que hay cerca de donde viven y allí coincidieron con la famosa actriz que estaba continuando el programa gastronómico que hacía Imanol Arias en televisión. Dice que estuvo muy simpática y que aceptó enseguida hacerse una fotografía con ellas. Todas cinco sonrientes y preciosas.

Es una fotografía sencilla, una fotografía de amigas que quieren disfrutar y recordar la alegría de estar juntas, como muchas otras similares no tiene ningún tipo de pretensión, es un simple y tierno recordatorio de una velada agradable. Cinco chicas guapas, cinco mujeres espléndidas, sonriendo a la cámara, contentas de cenar juntas en un buen restaurante.

Una de ellas es mi amiga, la que me envió la fotografía, y yo me pregunto hoy, al igual que lo hizo San Agustín hace ya más de 1500 años, algo similar: ¿qué hace Dios ahora que ya ha creado el cielo y la tierra?, y, como el Santo romano de Hipona, me respondo de la misma manera: ahora, que ya ha creado el cielo y la tierra, Dios no hace nada.

Parece ser que o bien Dios es perezoso o debemos hacer nosotros el trabajo por él, pero nosotros no sabemos vencer a la muerte más allá de lo que nos permite el amor depositado en nuestras pobres manos, y el amor, desgraciada o afortunadamente, es una herramienta demasiado delicada, poderosa y frágil para corazones tan torpes como los nuestros.

---------------------------

Por razones de privacidad no puedo incluir la fotografía de esas cinco mujeres guapas, así pues, en su lugar he pensado que lo mejor era poner la del campo de fútbol donde por las tardes va entrenar el hijo de mi amiga de trece años.No hay comentarios: