miércoles, 16 de octubre de 2013

El Peletero/Els sistemes complexos


Diari de tardor (4)

Els sistemes complexos

Els sistemes complexos necessiten models lògics que intentin prevenir errors en el seu disseny, fabricació i, per descomptat, execució.

Tots ells tenen una representació no només estrictament semàntica i simbòlica, de signes abstractes, sinó també gràfica en forma d'arbre. El seu desenvolupament i aplicació en cada cas específic dona lloc a la creació de protocols d'actuació que tracten de prevenir accidents com el que un tren descarrili en un revolt o un malalt contregui una infecció al quiròfan o, fins i tot, que un dels cirurgians, precisament, s'oblidi unes tisores a l’abdomen del pacient.

Els tres models principals, entre d'altres, són: l'Anàlisi de Arbre de Fallades, més conegut per les sigles en anglès, FTA (de Fault Tree Analysis). L'Anàlisi d'Arbre d'Esdeveniments que és ETA, (Event Tree Analysis) i l'Anàlisi de Modes de Decisió, Efectes i Criticitat (FMECA, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis).

Un llibre que parla d’aquesta mena de qüestions és: L’efecte CheckList, d’Atul Gawande, editat per Antoni Bosch. És curiós com la correcta redacció i formulació d’una simple i senzilla llista pot prevenir molts problemes En una de les pàgines web en la que l’editor anuncia el llibre es diu:

“Al llarg d'uns relats fascinants, Gawande ens porta des d'Àustria, on una llista de comprovació va salvar la vida d'una nena que havia estat mitja hora sota l'aigua, fins a Michigan, on una llista de comprovació d'higiene a les UCIs pràcticament eradicar 01:00 letal infecció hospitalària, i d'aquí a la cabina d'un avió que va estar a punt d'estavellar Pel camí, ens mostra el que són capaços de fer les llistes de comprovació, el que no poden fer i com poden ocasionar tremendes millores en àmbits molt allunyats de la medicina, que van des de la seguretat nacional a la banca de negocis, passant per tot tipus de professions i negocis”.

Fins i tot els llenguatges de marcat mantenen les llistes com una de les parts invariables i bàsiques en els menús de les pàgines web Les llistes són essencials per estructurar els continguts HTML que hom hi vol incloure; llistes  < ul >  desordenades, no jerarquitzades, o bé   < ol >,  llistes que segueixen una escala aleatòria i arbitrària com l’alfabet o la seqüència numèrica àrab o romana, o també lògica i naturalista com pot ser una seqüència temporal o una distribució en l’espai creada expressament per l’autor de la llista.

Els sistemes complexos es caracteritzen per tenir diferents parts autònomes interconnectades entre sí que donen lloc a propietats emergents que no surarien si romanguessin separades. L’exemple més usat per il·lustrar-los és el de la cèl·lula i l’òrgan del que forma part; cadascuna en solitari no fa emergir cap nova propietat, però totes juntes conformen la funció, digestiva o hepàtica, muscular o cerebral. Així doncs, una funció és el comportament o acció que realitza un sistema, la propietat emergent; si la digestió és la funció de l’estomac, el pensament ho és del cervell i el tacte la de la pell.

Els sistemes, complexos o no, formen part, ells també, de conjunts niats uns en els altres, fenòmens que tracta de descriure la Teoria general dels sistemes. La seva complexitat, però, dificulta la simulació, condició, es veu que indispensable, per a una correcta interpretació i identificació dels fenòmens i processos que hi tenen lloc, és una manera sofisticada i alambinada del vell i feixuc sistema de la prova i l’error.

Quan jo aprenia patronatge pocs dissenyaven directament els patrons sense necessitar dibuixos previs, era com escriure música sense l’ajuda de cap instrument musical, però al final, vulguis que no, sempre calia una glasseta, una peça primera feta amb roba barata que només simulava la final i última, i que servia per corregir els defectes o errors comesos en els primers passos, inclosa la idea original que podia anar variant després de cada simulació.

L’altre dia parlàvem del Test de Turing i de la simulació como una categoria ontològica: segons el seu argument, simular ser intel·ligent era ser intel·ligent i a l’inrevés. El sentit comú ens diu que tal cosa no pot ser possible encara que el sentit comú també ens assenyala, cada dia, tot el contrari.

Cada dematí escombro la vorera que hi ha davant de la meva botiga i frego el terra del porxo. L’aigua sobrant l’aboco a l’arbre que, com un bon guardià que no es cansa mai, em vigila l’entrada. Als seus peus, enterrada, descansa la meva sargantana.

Ja el vaig fotografiar en una ocasió i la seva estampa em va servir per encapçalar un d’aquests posts, ara repeteixo, i ell, el meu arbre, torna a ser el rostre d’aquestes paraules.

És un arbre jove, esvelt i elegant, és un lledoner, i com diu la Viquipèdia, un lledoner... “És un arbre caducifoli amb una capçada densa, arrodonida i molt ramificada, el seu tronc és dret i amb l'escorça llisa i de color gris, pot arribar a fer 25 m d'altura Les fulles, aspres al tacte i amb tres nervis molt marcats a l'anvers, són simples, alternes, pubescents, ovades o lanceolades, presentant una certa asimetria, amb el marge finament dentat, el pecíol llarg i la punta torçada i allargada Les flors, hermafrodites o masculines, són petites, solitàries, molt pedunculades, de color verd-groguenc i apareixen entre abril i maig a les axil·les de les fulles El fruit és una drupa comestible, el lledó, petit de la mida d'un pèsol, rodó i llis amb molt pinyol i poca polpa, verd abans de madurar i fosc, gairebé negre, quan madura a la tardor”.

L’altre dia vaig descobrir una ferida en una de les branques que li baixa fins la part superior del tronc. Sembla que ja està cicatritzada, però li ha deixat una bona marca que no li desapareixerà mai, sembla un com de destral, però li dona caràcter.

Hi ha dies que m’oblido de dir-li bon dia, vaig massa enfeinat i atrafegat, i quan, més tard, me n’adono que me n’he oblidat em sap greu, deixo el que estic fent, obro la porta, m’acosto i me’l miro en silenci.

El sistemes complexos necessiten models lògics que intentin prevenir errors en el seu disseny, fabricació i, per descomptat, execució.

Tots ells tenen una representació no només estrictament semàntica i simbòlica, de signes abstractes, sinó també gràfica en forma d'arbre...

---------------------------------------


Diario de otoño (4)

Los sistemas complejos.

Los sistemas complejos necesitan modelos lógicos que intenten prevenir errores en su diseño, fabricación y, por supuesto, ejecución.

Todos ellos tienen una representación no sólo estrictamente semántica y simbólica, de signos abstractos, sino también gráfica en forma de árbol. Su desarrollo y aplicación en cada caso específico da lugar a la creación de protocolos de actuación que tratan de prevenir accidentes como el que un tren descarrile en una curva o un enfermo contraiga una infección en el quirófano o, incluso, que uno de los cirujanos, precisamente, se olvide unas tijeras en el abdomen del paciente.

Los tres modelos principales, entre otros, son: el Análisis de Árbol de Fallos, más conocido por sus siglas en inglés, FTA (de Fault Tree Analysis). El Análisis de Árbol de Eventos que es ETA, (Event Tree Analysis)) y el Análisis de Modos de Decisión, Efectos y Criticidad ((FMECA, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis).

Un libro que habla de este tipo de cuestiones es: El efecto checklist, de Atul Gawande, editado por Antoni Bosch. Es curioso como la correcta redacción y formulación de una simple y sencilla lista puede prevenir muchos problemas En una de las páginas web en la que el editor anuncia el libro se dice:

"A lo largo de unos relatos fascinantes, Gawande nos lleva desde Austria, donde una lista de comprobación salvó la vida de una niña que había estado media hora bajo el agua, hasta Michigan, donde una lista de comprobación de higiene en las UCIs prácticamente erradicó una letal infección hospitalaria, y de ahí a la cabina de un avión que estuvo a punto de estrellarse. Por el camino, nos muestra lo que son capaces de hacer las listas de comprobación, lo que no pueden hacer y cómo pueden ocasionar tremendas mejoras en ámbitos muy alejados de la medicina, que van desde la seguridad nacional a la banca de negocios, pasando por todo tipo de profesiones y negocios."

Incluso los lenguajes de marcado mantienen las listas como una de las partes invariables y básicas en los menús de las páginas web. Las listas son esenciales para estructurar los contenidos HTML que se quieren incluir, listas  < ul >,  desordenadas, no jerarquizadas, o bien  < ol >,  listas que siguen una escala aleatoria y arbitraria como el alfabeto o la secuencia numérica árabe o romana, o también lógica y naturalista como puede ser una secuencia temporal o una distribución en el espacio creada expresamente por el autor de la lista.

Los sistemas complejos se caracterizan por tener diferentes partes autónomas interconectadas entre sí que dan lugar a propiedades emergentes que no aflorarían si permanecieran separadas. El ejemplo más usado para ilustrarlos es el de la célula y el órgano del que forma parte; cada una en solitario no hace emerger ninguna nueva propiedad, pero todas juntas conforman la función, digestiva o hepática, muscular o cerebral. Así pues, una función es el comportamiento o acción que realiza un sistema, la propiedad emergente; si la digestión es la función del estómago, el pensamiento lo es del cerebro y el tacto la de la piel.

Los sistemas, complejos o no, forman parte, ellos también, de conjuntos anidados unos en los otros, fenómenos que trata de describir la Teoría general de los sistemas. Su complejidad, sin embargo, dificulta la simulación, condición, se ve que indispensable, para una correcta interpretación e identificación de los fenómenos y procesos que tienen lugar, es una manera sofisticada i alambicada del viejo y pesado sistema de la prueba y el error.

Cuando yo aprendía patronaje pocos diseñaban directamente los patrones sin necesitar dibujos previos, era como escribir música sin la ayuda de ningún instrumento musical, pero al final, quieras que no, siempre había una glasilla, una pieza primera hecha con ropa barata que sólo simulaba la final y última, y que servía para corregir los defectos o errores cometidos en los primeros pasos, incluida la idea original que podía ir variando después de cada simulación.

El otro día hablábamos del Test de Turing y de la simulación como una categoría ontológica: según su argumento, simular ser inteligente era ser inteligente y viceversa. El sentido común nos dice que tal cosa no puede ser posible aunque el sentido común también nos señala, cada día, todo lo contrario.

Cada mañana barro la acera que hay delante de mi tienda y friego el suelo del porche. El agua sobrante la vierto en el árbol que, como un buen guardián que no se cansa nunca, me vigila la entrada, A sus pies, enterrada, descansa mi lagartija.

Ya lo fotografié en una ocasión y su estampa me sirvió para encabezar uno de estos posts, ahora repito, y él, mi árbol, vuelve a ser el rostro de estas palabras.

Es un árbol joven, esbelto y elegante, es un almez, y como dice la Wikipedia, un almez...

"Es un árbol caducifolio con una copa densa, redondeada y muy ramificada, su tronco es derecho y con la corteza lisa y de color gris, puede llegar a medir 25 m de altura Las hojas, ásperas al tacto y con tres nervios muy marcados en el anverso, son simples, alternas, pubescentes, ovadas o lanceoladas, presentando una cierta asimetría, con el margen finamente dentado, el pecíolo largo y la punta torcida y alargada Las flores, hermafroditas o masculinas, son pequeñas, solitarias, muy pedunculadas, de color verde -amarillento y aparecen entre abril y mayo en las axilas de las hojas el fruto es una drupa comestible, el almez, pequeño del tamaño de un guisante, redondo y liso con mucho hueso y poca pulpa, verde antes de madurar y oscuro, casi negro, cuando madura en otoño".

El otro día descubrí una herida en una de las ramas que le desciende hasta la parte superior del tronco. Parece que está cicatrizada, pero le ha dejado una buena marca que no le desaparecerá jamás, parece un hachazo, pero le da carácter.

Hay mañanas que me olvido de darle los buenos días, estoy demasiado ocupado y atareado, y cuando, más tarde, me doy cuenta que me he olvidado me sabe mal, dejo lo que estoy haciendo, abro la puerta, me acerco y lo miro en silencio.

Los sistemas complejos necesitan modelos lógicos que intenten prevenir errores en su diseño, fabricación y, por supuesto, ejecución.

Todos ellos tienen una representación no sólo estrictamente semántica y simbólica, de signos abstractos, sino también gráfica en forma de árbol...

4 comentarios:

Isolda Wagner dijo...

LLego a tu blog, por Inés González a la que admiro profundamente. Me habló de ti, de tus interesantes textos y de nuestro origen común.
Acabo de comprobarlo por mí misma.
Veo los árboles y sus ramas, dibujados por ella. Me alegro de haberte encontrado.
Molts petons.

El peletero dijo...

Bienvenida a mi casa, Isolda, espero que te encuentres a gusto en ella.

Compartimos intereses e Inés González es una muy buena amiga por la que tengo un gran cariño.

A mi árbol, a mi lledoner, se puede decir que lo he visto nacer, lo conocí de niño y ahora está hecho todo un muchachote, pero también es verdad que las relaciones entre vegetales y animales, entre árboles y personas, no son nada fáciles, parece ser que nos interesan cosas diferentes y que expresamos nuestros intereses de una manera enigmática y críptica para el otro, usamos sistemas de comunicación incomparables y de muy difícil, de imposible, traducción.

Había pensado ponerle un nombre, pero he decidido que no, que sería una tontería y un árbol no necesita, en ningún caso, humanizarse, igual que yo tampoco requiero parecerme a él.

Me conformo con verlo crecer.

Molts petons també per a tu y me alegro también que nos hayamos encontrado.

Marga dijo...

Estoy de acuerdo, un árbol no necesita nombre, agua sí, pero no un nombre.

Que complejos son los sistemas complejos!! El mundo es un sistema complejo, más bien feo y sin muchos patrones, o a lo mejor excesivos, no sé, pero escacharrados más bien parecen. Por eso a veces necesito, como usted, ir al parque del que ahora es mi pueblo y saludar en silencio a los árboles.

Pero (se me ocurre) usted cree que si dibujo un árbol lógico en mi pared y lo riego con cuidado... me centraré un tanto y conseguiré eludir mis errores de fabricación y diseño? mire que se me va la pinza con facilidad...

A la espera de su respuesta, queda este modelo disfuncional pero vital.

Besos desde la rama!

(leí detenidamente su post anterior pero mis comentarios fueron borrados dos veces seguidas y me enfadé con él. Aunque la culpa no fuera suya sino de mi portátil. Sorry, la ira se confunde con facilidad en eso de repartir culpas)

El peletero dijo...

Yo creo, querida Marga, que entre mi lledoner y yo se ha desarrollado un sistema complejo y, al mismo tiempo, sutil. Sin embargo, y a pesar de ello, no ha aparecido ninguna nueva propiedad emergente, a no ser que me haya pasado desapercibida, todo podría ser. Las relaciones entre seres vivos, o no, entre personas, o no, son eso, sistemas complejos que los sentimientos complican mucho más.

Al final, aunque aprecie a mi árbol, queda una sensación de extrañeza y de distancia abisal entre ambos, algo insuperable. Deberíamos acostumbrarnos, permítame la ironía, a que muchas de nuestras relaciones humanas fueran eso y nada más, pero...

Los sistemas complejos se estropean a menudo, por ello son necesarias esas listas que establecen pautas de comportamiento que evitan errores, accidentes e imprevistos desagradables.

Yo sigo una cuando escribo en Internet, con ello logro evitarme esas situaciones que describe de no poder colgar un comentario y perder todo lo que uno ha escrito. Siempre escribo antes en un Word, corrijo, rectifico, reescribo y, básicamente, guardo.

Si sucede algo inesperado, como me ha sucedido, igual que a usted, siempre tengo un borrador a mano para volver a usar.

Me gustaría leer su comentario, y si no es mucho pedir le agradecería que lo volviera a escribir. Ya sabe que su opinión me interesa.

Los cohetes, los motores que los impulsan, la exploración del espacio, son todos ellos temas apasionantes, tanto casi como la situación política entre España y Catalunya o el maravilloso mundo de las mujeres mecánico y los amores imposibles.

Besos protocolizados en el buen sentido de la palabra.