miércoles, 14 de abril de 2010

El peletero/Glosses: converses amb una sargantana (27)


23 Diciembre 2009

La Casa abandonada (5)


Una randa és una punta, l’extrem agut d’alguna cosa, que si és el d’una agulla broda, cus, i també punxa, sigui la punta del dit o la de la mateixa punta. També és aquest teixit lleuger fet per adornar i que pot ésser prim o bé gruixut, de cotó bru, i qui sap si de seda xina o de llana castellana, fins i tot diuen que se’n fa en fil d’or i d’argent, doncs sembla que el metall també s’usa per trenar, teixir i filar, sigui una cadena o una tela per vestir, adornada o senzilla, tant acolorida com grisa, blanca, tenyida o crua, tant bruta com neta, tant misteriosa com una nina russa

Puntes a l’agulla, al coixí o al ganxet, treball delicat i afilat com ta cua llarga, estimada sargantana. Cua que si la talles torna a créixer com ta llengua fina i esmolada que xerra i xerra de tot allò que veu, i tot el que veu ho mira, i tot el que mira ho conta de punta a punta i fil per randa.

----------------------------------------------

Traducció:

Una randa es una punta, el extremo agudo de alguna cosa, que si es el de una aguja borda, cose, y también pincha, sea la punta del dedo o la de la misma punta, También es este tejido ligero hecho para adornar y que puede ser delgado o bien grueso, de algodón pardo, y quién sabe si de seda china o de lana castellana, incluso dicen que se hace en hilo de oro y de plata, pues parece que el metal también se usa para trenzar, tejer e hilar, sea una cadena o una tela para vestir, adornada o sencilla, tanto colorida como gris, blanca, teñida o cruda, tanto sucia como limpia, tan misteriosa como una muñeca rusa.

Puntas en la aguja, en el cojín o en el ganchillo, trabajo delicado y afilado como tu cola larga, querida lagartija. Cola que si la tallas vuelve a crecer como tu lengua fina y afilada que charla y charla de todo aquello que ve, y todo lo que ve lo mira, y todo lo que mira lo cuenta de punta en punta y punto por punto.

No hay comentarios: