lunes, 1 de julio de 2013

El Peletero/L'antic ideal


Hemeroteca Pelletera

L’antic ideal

Danilo Kis esmenta, com ja hem assenyalat, a Baudelaire i d'ell, Pierre Bourdieu, a Les regles de l'art, ens parlava de la voluntat unitària de la crítica que elabora el poeta francès: "tot transcorre com si retornés a la tradició que, en l'època del romanticisme, associava a una comunió ideal als artistes i als escriptors, agrupats en els mateixos cenacles o al voltant d'una revista com l'Artiste, i que havia incitat a molts escriptors a dedicar-se a la crítica d'art, a massa en cert sentit, ja que molts ho havien oblidat tot de l'antic ideal".

L'antic ideal.

D'aquesta manera tornem a Wallace Stevens: "Hi ha una poesia universal que es reflecteix en totes les coses. Aquesta observació s'aproxima a la idea de Baudelaire que hi ha una estètica per esbrinar i fonamental, o bé un ordre del que la poesia i la pintura són manifestacions, però del que, en realitat, l'escultura, la música o qualsevol altra realització estètica també són manifestacions".

A continuació, i a propòsit d'una frase de Joan Gris que afirmava que «El món del que jo extrec els elements de la realitat no és visual sinó imaginari» -tonteria típica de pintor que no entén que imaginari i visual no són dues expressions oposades ni antònimes-, però, Wallace Stevens prossegueix d'ella que: "La història d'aquesta actitud (la de Juan Gris) en literatura, especialment en poesia, a França, ha estat rastrejada per Marcel Raymond a "De Baudelaire al surrealisme". Dic especialment en poesia perquè amb la poesia s'associen els noms de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé i Valéry. En pintura, la seva història és la història de la pintura moderna".

Joan Gris no havia de saber el que esmenta Danilo Kis citant a Víktor Borisovich Shklovski, del que parlàvem al principi, que: "L'obra d'art es percep sobre el rerefons d'altres obres artístiques i per associació amb elles. La forma de l'obra d'art es defineix per la seva relació amb les formes que l'han precedit... No només la paròdia, sinó també tota obra d'art en general es crea com a paral•lel i contraposició a un model. Una nova forma d'art no apareix per expressar un contingut nou, sinó per reemplaçar una forma vella, que ja ha perdut el seu valor artístic".

Però en la pintura moderna, més concretament en la no figurativa, es troba la clau de la pregunta de Wallace Stevens, de què parlem? I afirma al parlar de pintura moderna que Picasso es sorprenia quan la gent es pregunta què significa un quadre, ja que segons el malagueny "els quadres no pretenen tenir significat", cosa que, dic jo, no vol dir que no el tinguin.

Albert, el meu germà, sempre diu que a la pintura no figurativa troba a faltar la necessitat, la necessitat?, Li pregunto. Sí, respon, el text. Pot en una pintura haver text?, Pot, en qualsevol cas, contenir-lo al comportar un relat o permetre elaborar-lo.

L'altre dia, abans d'anar-se’n l’Albert a Madrid, varem estar gaudint de les obres d'un extraordinari artista francès, dibuixant de còmics i pintor, Guy Peellaert, ja mort. I tots dos arribàrem a la conclusió que la seva obre és una excel•lent mostra de pintura contemporània, exactament de pintura pop, i encara que s'assembla al popular Hooper en l'atmosfera de moltes de les seves pintures, pensem que el supera amb escreix.


-------------------------------

Hemeroteca Peletera

El antiguo ideal

Danilo Kis menciona, como ya hemos señalado, a Baudelaire y de él, Pierre Bordieu, en Las reglas del arte, nos habla de la voluntad unitaria de la crítica que elabora el poeta francés: “todo transcurre como si retornara a la tradición que, en la época del romanticismo, asociaba en una comunión ideal a los artistas y a los escritores, agrupados en los mismos cenáculos o en torno a una revista como l’Artiste, y que había incitado a muchos escritores a dedicarse a la crítica de arte; a demasiados en cierto sentido, puesto que muchos lo habían olvidado todo del antiguo ideal”.

El antiguo ideal.

De esta manera regresamos a Wallace Stevens: “Hay una poesía universal que se refleja en todas las cosas. Esta observación se aproxima a la idea de Baudelaire de que existe una estética por averiguar y fundamental, o bien un orden del que la poesía y la pintura son manifestaciones, pero del que, en realidad, la escultura, la música o cualquier otra realización estética también son manifestaciones”.

A continuación, y a propósito de una frase de Juan gris que afirmaba que «El mundo del que yo extraigo los elementos de la realidad no es visual sino imaginario» -tontería típica de pintor que no entiende que imaginario y visual no son dos expresiones opuestas ni antónimas-, sin embargo, Wallace Stevens prosigue de ella que: “La historia de esta actitud (la de Juan Gris) en literatura, especialmente en poesía, en Francia, ha sido rastreada por Marcel Raymond en “De Baudelaire al surrealismo”. Digo especialmente en poesía porque con la poesía se asocian los nombres de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé y Valéry. En pintura, su historia es la historia de la pintura moderna”.

Joan Gris no debía saber algo que menciona Danilo Kis citando a Víktor Borísovich Shklovski, del que hablábamos al principio, que: La obra de arte se percibe sobre el trasfondo de otras obras artísticas y por asociación con ellas. La forma de la obra de arte se define por su relación con las formas que la han precedido... No sólo la parodia, sino también toda obra de arte en general se crea como paralelo y contraposición a un modelo. Una nueva forma de arte no aparece para expresar un contenido nuevo, sino para reemplazar una forma vieja, que ya ha perdido su valor artístico”.

Pero en la pintura moderna, más concretamente en la no figurativa, se encuentra la clave de la pregunta de Wallace Stevens, ¿de qué hablamos? Y afirma al hablar de pintura moderna que Picasso se sorprendía cuando la gente se pregunta qué significa un cuadro, pues según el malagueño “los cuadros no pretenden tener significado”, lo cual, digo yo, no quiere decir que no lo tengan.

Albert, mi hermano, siempre dice que en la pintura no figurativa encuentra a faltar la necesidad, ¿la necesidad?, le pregunto. Sí, responde, el texto. ¿Puede en una pintura haber texto?, puede, en cualquier caso, contenerlo al entrañar un relato o permitir elaborarlo.

El otro día, antes de irse a Madrid, estuvimos disfrutando de las obras de un extraordinario artista francés, dibujante de cómics y pintor, Guy Peellaert, ya fallecido. Y ambos llegamos a la conclusión que su obras es excelente muestra de pintura contemporánea, exactamente de pintura pop, y aunque se parece al popular Hooper en la atmósfera de muchas de sus pinturas, pensamos que lo supera con creces. 

No hay comentarios: